Spravovanie životného cyklu identít v čase

Automatizujte a zjednodušte životný cyklus identity a prístupu.

Čo je spravovanie životného cyklu identít?

Spravovanie životného cyklu identít je súpravou nástrojov a procesov, ktorá slúži na zachovanie správnosti identít a ich synchronizáciu v systémoch. Tieto procesy zahŕňajú zriaďovanie aplikácií a spravovanie používateľských atribútov a oprávnení.

 

Zriaďovanie je kľúčom k procesu spravovania životného cyklu identít. Umožňuje správcom IT vytvoriť používateľské identity a automatizovať zriaďovanie a údržbu počas zmien stavu používateľa alebo rolí. Azure Active Directory (Azure AD) zabezpečuje automatizované zriaďovanie z aplikácií ľudských zdrojov (HR) do Azure AD, z Azure AD do aplikácií a medzi Azure AD a lokálnymi doménovými službami Active Directory.

Spravovanie životného cyklu identít v Azure AD

Spravujte úplný životný cyklus identity a prístupu v službe Azure AD. Automaticky vytvárajte a spravujte identity používateľov v cloudových aplikáciách a spojte sa s aplikáciami ľudských zdrojov, pomocou ktorých sa môžu spustiť automatické priradenia. Pomocou automatických politík zjednodušte pracovné postupy žiadosti o prístup a certifikujte prístupové práva.

Zriaďovanie riadené ľudskými zdrojmi

Pripojte sa k systému správy ľudských zdrojov (HCM), ako je napríklad Workday a SAP SuccessFactors a automaticky zriaďujte prístupy pre používateľov alebo ich rušte. Vďaka tomu môžu noví zamestnanci hneď začať pracovať a zabezpečí sa tým zrušenie prístupu, keď zamestnanci spoločnosť opustia.

Zriaďovanie používateľov a skupín v cloudových aplikáciách

Automatizujte zriaďovanie používateľov a rolí v cloudových aplikáciách, do ktorých potrebujú prístup vrátane Dropboxu, Salesforce a ServiceNow, a rušte ho.

Zriaďovanie medzi adresárovými službami

Zriaďujte používateľov z lokálnych zdrojov, napríklad zo služby Windows Server Active Directory, v službe Azure AD použitím synchronizácie Azure AD Connect, cloudovej synchronizácie Azure AD Connect alebo aplikácie Microsoft Identity Manager.

Spravujte žiadosti o prístup

Spravujte prebiehajúce zmeny prístupových práv používateľov pomocou správy nárokov v Azure AD. Definujte spôsob, akým používatelia požiadajú o prístup, a zabezpečte, aby sa používatelia odobrali, keď už nebudú prístup potrebovať.

Pravidelne kontrolujte prístupové práva

Pomocou správ o prístupe k službe Azure AD, ktoré vám pomôžu identifikovať používateľov, ktorí by mali mať stály prístup alebo tých, ktorým má byť odobratý, sa uistite, že nepretržitý prístup k službe Azure AD majú len požadovaní používatelia.

Vytvorenie aplikácie pomocou systému SCIM slúžiaceho na zriaďovanie

Na povolenie automatického zriaďovania používateľov a skupín medzi aplikáciou a službou Azure AD použite systém SCIM (System for Cross-Domain Identity Management).

Zistite podrobnosti o spravovaní životného cyklu identít v službe Azure AD

Aplikácie, ktoré skvele fungujú so službou Azure AD

Vyhľadajte všetky aplikácie, pre ktoré Azure AD podporuje predinštalované konektory zriaďovania, a zistite, ako ich nakonfigurovať.

Adobe Logo
SAP Concur Logo
Zendesk Logo
servicenow Logo
SuccessFactors Logo
DocuSign Logo
Salesforce Logo
Dropbox Logo
cisco Webex Logo
AWS Logo
Atlassian Logo
zoom Logo
workplace Logo
box Logo
workday logo
zscalar Logo

Zistite, ako títo zákazníci chránia svoje organizácie pomocou zabezpečenia od spoločnosti Microsoft

Zriaďovanie v Azure AD znamená automatické vytvárania identít a rolí používateľov založené na konkrétnych podmienkach. Automatické zriaďovanie zahŕňa okrem vytvárania identít používateľov aj údržbu a odstránenie alebo zrušenie poskytovania identít používateľov pri zmene stavu alebo rolí.

„Po nasadení Azure AD a nastavení automatizovaného zriaďovania sa proces adaptácie významne zrýchlil... Tento prechod nám ušetril veľa nákladov – približne 500 000 USD ročne v tvrdých dolároch, ale veľmi veľa ušetrených mäkkých nákladov.“

A Mattress Firm employee smiling and using a mobile device.

Riešenia zriaďovania založené na ľudských zdrojoch od partnerov spoločnosti Microsoft

Ďalšie zdroje informácií o spravovaní životného cyklu identít

Koncepcie

Získajte prehľad o procesoch životného cyklu a zriaďovania.

Príručky s postupmi

Pozrite si podrobné príručky pre funkcie spravovania životného cyklu identít.

Kurzy

Zistite, ako nasadiť funkcie spravovania životného cyklu identít.