Privileged Identity Management

Objavujte, obmedzujte a sleduje prístupové práva

Obmedzením prístupu ku kritickým operáciám zabezpečte kontá správcu.

Na čo slúži Správa privilegovaných identít?

Správa privilegovaných identít zabezpečuje aktiváciu rol založenú na čase a súhlase, vďaka čomu sa znížia riziká nadmerného, zbytočného či nesprávne použitého prístupu k dôležitým zdrojom v organizácii.

Privileged Identity Management
Avanade

V existujúcom riešení nedokázali odborníci v IT sledovať, s akým obsahom používatelia pracujú, ako dlho zdieľajú zdroje, či sú kontá stále aktívne a či nehrozí, že skončí platnosť prihlasovacích údajov používateľa, čo je nočnou morou pri každom auditingu.

Privileged Identity Management v Azure AD

Azure AD Privileged Identity Management vám umožňuje obmedziť prístup aktuálneho správcu k privilegovaným rolám, zistiť, kto má prístup, a riadiť samotný privilegovaný prístup.

Úvod do služby Privileged Identity Management

Spravujte, riaďte a monitorujte prístup k dôležitým zdrojom vo svojej organizácii pomocou služby Privileged Identity Management v službe Azure AD.

Spravovanie prístupu s najmenšími oprávneniami

Pravidelnou kontrolou, obnovovaním a predlžovaním prístupu k zdrojom zaveďte prístup používania najmenších oprávnení.

Použitie presne načasovaného privilegovaného prístupu

V službe Privileged Identity Management odstráňte trvalý prístup a zaveďte časovo obmedzený prístup pre kritické roly.

Zisťovanie a monitorovanie prístupu

Uistite sa, že viete, kto má k akým zdrojom prístup a dostávajte oznámenia o aktivovaní privilegovaných rolí.

Zistite podrobnosti o službe Azure AD Privileged Identity Management.

Microsoft

Zistite, ako spoločnosť Microsoft používa službu Privileged Identity Management na spravovanie rozšíreného prístupu pre používateľov, ktorí majú privilegované roly v službe Azure.

Ďalšie zdroje informácií k službe Privileged Identity Management

Začíname so službou Privileged Identity Management

Získajte informácie o požiadavkách a pripravte sa na nasadenie služby Privileged Identity Management.

Nasadenie služby Privileged Identity Management

Získajte podrobné pokyny na plánovanie nasadenia služby Privileged Identity Management vo vašej organizácii Azure AD.

Konfigurácia služby Privileged Identity Management

Získajte informácie o konfigurácii služby Privileged Identity Management pomocou funkcie Zisťovania a prehľadu pre roly v Azure AD.