Zdroje informácií o ochrane osobných údajov spoločnosťou Microsoft a nariadení GDPR

Technická dokumentácia a dokumenty

Získajte ďalšie informácie, aby ste porozumeli nariadeniu GDPR a zistili, ako súvisí s produktmi od spoločnosti Microsoft a odvetviami.

Začíname s nariadením GDPR

Začíname: Zodpovednosť podľa nariadenia GDPR

Päť vecí, ktoré by ste mali vedieť o nariadení GDPR

Spoločná zodpovednosť

Produkty od spoločnosti Microsoft a nariadenie GDPR

Dodržiavanie súladu s nariadením GDPR a služba Microsoft 365

Dodržiavanie súladu so službou Microsoft Dynamics 365

Dodržiavanie súladu s nariadením GDPR so službou Microsoft Azure

Súlad s Power Apps

Odvetvia a nariadenie GDPR

Príručka pre vzdelávacie inštitúcie

Dodržiavanie súladu s nariadením GDPR a zákonom HIPAA

Ďalšie informácie o nariadení GDPR

Ochrana osobných údajov pomocou cloudu spoločnosti Microsoft

Prosperovanie v ére GDPR

Blogy o nariadení GDPR

Záväzok spoločnosti Microsoft dodržiavať nariadenie GDPR

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje dodržiavať nariadenie GDPR, chrániť osobné údaje a umožňovať zákazníkom kontrolovať ich vlastné údaje.

Ochrana práv na ochranu osobných údajov

Naučte sa chrániť práva jednotlivcov na ochranu osobných údajov v súlade s nariadením GDPR pomocou inteligentného cloudu spoločnosti Microsoft.

Toky údajov mimo hraníc EÚ

Prečítajte si o nových záväzkoch Microsoftu podporovať zákazníkov pri spravovaní údajov prostredníctvom ich globálnych sietí.

Partnerské zdroje

Nájsť partnera

Máme niekoľko globálnych partnerov venujúcich sa nariadeniu GDPR, ktorí ponúkajú riešenia spoločnosti Microsoft spĺňajúce požiadavky nariadenia GDPR.

Splnenie požiadaviek GDPR týkajúcich sa ochrany osobných údajov

Vylepšite svoje možnosti tak, aby podporovali právo jednotlivcov na ochranu osobných údajov.

Ďalšie zdroje informácií o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov v spoločnosti Microsoft

Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov v online službách

Podmienky používania produktov od spoločnosti Microsoft

Dodatok k ochrane údajov spoločnosťou Microsoft

Náš prísľub

Ako výraz našej pretrvávajúcej vernosti zásadám uvedeným vyššie transparentne informujeme o konkrétnych zásadách, prevádzkových postupoch a technológiách, vďaka ktorým môžete mať istotu, že vaše údaje sú vo všetkých komerčných cloudových službách v bezpečí.

My však nesľubujeme do vetra, uvedené prísľuby sú štandardnou súčasťou našich zmlúv s komerčnými zákazníkmi aj so zákazníkmi z verejnej oblasti.