Trace Id is missing

Vastutustundlik tehisintellekt—lugege lisateavet meie pühendumusest eetilistest põhimõtetest lähtuva tehisintellekti arendamisele.

Lisateave

Kaasamine algab usaldusest

Microsoft pakub tugevat kliendiandmete kaitset. Oleme oma tavade osas läbipaistvad ja seisame oma klientide õiguste eest.

Microsofti turvalise tuleviku algatus

Lugege, kuidas me aitame kindlustada tehisintellekti tulevikku ja teeme tehnilisi edusamme, et püsida pidevalt arenevast küberohtude maastikust ees.

Meie pühendumus teile

Oleme Microsofti teenustes turvalisust, nõuetelevastavust ja andmete privaatsust tagavate konkreetsete poliitikate, tegevuspõhimõtete ja tehnoloogiate osas läbipaistvad.

  1. Kontroll teie andmete üle on teie enda kätes.
  2. Oleme läbipaistvad selles osas, kus andmed asuvad ja kuidas neid kasutatakse.
  3. Kaitseme teie andmeid nii jõudeolekus kui ka edastusolekus.
  4. Kaitseme teie andmeid.
Juht hoiab käes tahvelarvutit ja naeratab.

Microsoft vastab Euroopa pilvteenusepakkujate tagasisidele uute programmide ja põhimõtetega.

Lisaressursid

Nõuetelevastavuse pakkumised

Enam kui 90 pakkumist hõlmav valik aitab nõuetelevastavust tagada ka pilvkeskkonnas.

Õiguskaitseasutuste andmepäringud

Siit saate teada, kui palju kliendiandmete päringuid me saame õiguskaitseasutustelt.

USA riikliku julgeolekuameti korralduste aruanne

Siit saate teada, millised on USA riigiasutustelt saadud nõuded, mis on tehtud kooskõlas riiklikku julgeolekut käsitlevate seadustega.

Rahvusvahelised ekspordipiirangud

Saage ülevaade Microsoft Office 365 ning rahvusvaheliste ekspordikontrolli seaduste ja määruste kohta.

Jälgige Microsoft 365 uudiseid