Astume koos samme COVID-19 levikust tingitud olukorraga toime tulemiseks. Mida me teeme, mida teie teha saate ja mida me saame teha koos, et kõige paremini vastata uutele väljakutsetele.

Kaasamine algab usaldusest

Selleks, et pakkuda teile turvalisemat digitaalsete lahendustega maailma, haldame teie andmeid turvaliselt ning vastavalt privaatsuseeskirjadele ning juriidilistele nõuetele.

Photograph showing several people working in a large, open office area. One person sits at a high table working on a laptop.

„Kui me ei saa inimesi kaitsta, ei vääri me nende usaldust.“

– Brad Smith, president ja õigusnõustaja, Microsoft

Andmete tervikluse tagamise põhimõtted pilvkeskkonnas

EMCOR logo

Microsoft toetab täielikult meie pühendumust turvalisusele ja andmete privaatsusele, mille määratlevad meie ettevõttesisesed ja kliendipoolsed nõuded. See oli meie jaoks oluline.

Peter Baker, IT-osakonna vanemjuht, EMCOR Group

Turvalisuse, privaatsuse ja nõuetelevastavuse ajaveebid


Lisaressursid

Nõuetelevastavuse pakkumised

Enam kui 90 pakkumist hõlmav valik aitab nõuetelevastavust tagada ka pilvkeskkonnas.

Õiguskaitseasutuste andmepäringud

Siit saate teada, kui palju kliendiandmete päringuid me saame õiguskaitseasutustelt.

USA riikliku julgeolekuameti korralduste aruanne

Siit saate teada, millised on USA riigiasutustelt saadud nõuded, mis on tehtud kooskõlas riiklikku julgeolekut käsitlevate seadustega.

Rahvusvahelised ekspordipiirangud

Lugege ülevaadet Microsoft Office 365 ning rahvusvaheliste ekspordikontrolli seaduste ja määruste kohta.


Sündmused