COVID-19 levikust tingitud olukorraga toimetulemine. Lugege, mida me teeme, mida teie teha saate ja mida me saame teha koos, et kõige paremini vastata uutele väljakutsetele.

Kaasamine algab usaldusest

Microsoft pakub tugevat kliendiandmete kaitset. Oleme oma tavade osas läbipaistvad ja seisame oma klientide õiguste eest.

Meie pühendumus teile

Oleme Microsofti teenustes turvalisust, nõuetelevastavust ja andmete privaatsust tagavate konkreetsete poliitikate, tegevuspõhimõtete ja tehnoloogiate osas läbipaistvad.

 

1. Kontroll teie andmete üle on teie enda kätes.
2. Oleme läbipaistvad selles osas, kus andmed asuvad ja kuidas neid kasutatakse.
3. Kaitseme teie andmeid nii jõudeolekus kui ka edastusolekus.
4. Kaitseme teie andmeid.

An executive holding a tablet and smiling.
A cafeteria in an office with many people working in comfortable chairs and at tables.

„Turve ja nõuetelevastavus pole kunagi sihtkoht, see on alati teekond. Usume, et Microsofti tööriistad ja pilvteenused pakuvad pideva täiustamise teel palju abi.“

Marc Elkins, Cerneri asepresident, üldine nõustaja ja vastavusametnik

A worksite with large machinery.

„Microsoft toetab täielikult meie pühendumust turvalisusele ja andmete privaatsusele, mille määratlevad meie ettevõttesisesed ja kliendipoolsed nõuded. See oli meie jaoks oluline.“

Peter Baker, EMCOR Groupi IT-osakonna vanemjuht

A cityscape with lines connecting buildings indicating a connected city.

„Peame andmete ja kasutajate privaatsust, sisseehitatud turbefunktsioone ja eetilist TI kasutamist inimkeskse digiteerimise reklaamimisel põhielementideks ning teame, et Microsoft jagab meie vaateid.“

Enrique Blanco, Telefonica tehnoloogia- ja teabeametnik (CTIO)

Microsoft ei piirdu andmete Euroopa Liidus töötlemise ja talletamise võimaldamisel seniste andmesalvestusruumiga seotud kohustustega.

Lisaressursid

Nõuetelevastavuse pakkumised

Enam kui 90 pakkumist hõlmav valik aitab nõuetelevastavust tagada ka pilvkeskkonnas.

Õiguskaitseasutuste andmepäringud

Siit saate teada, kui palju kliendiandmete päringuid me saame õiguskaitseasutustelt.

USA riikliku julgeolekuameti korralduste aruanne

Siit saate teada, millised on USA riigiasutustelt saadud nõuded, mis on tehtud kooskõlas riiklikku julgeolekut käsitlevate seadustega.

Rahvusvahelised ekspordipiirangud

Lugege ülevaadet Microsoft Office 365 ning rahvusvaheliste ekspordikontrolli seaduste ja määruste kohta.