Kaasamine algab usaldusest

Microsoft pakub tugevat kliendiandmete kaitset. Oleme oma tavade osas läbipaistvad ja seisame oma klientide õiguste eest.

Meie pühendumus teile

Oleme Microsofti teenustes turvalisust, nõuetelevastavust ja andmete privaatsust tagavate konkreetsete poliitikate, tegevuspõhimõtete ja tehnoloogiate osas läbipaistvad.

 

1. Kontroll teie andmete üle on teie enda kätes.
2. Oleme läbipaistvad selles osas, kus andmed asuvad ja kuidas neid kasutatakse.
3. Kaitseme teie andmeid nii jõudeolekus kui ka edastusolekus.
4. Kaitseme teie andmeid.

An executive holding a tablet and smiling.

Lisaressursid

Nõuetelevastavuse pakkumised

Enam kui 90 pakkumist hõlmav valik aitab nõuetelevastavust tagada ka pilvkeskkonnas.

Õiguskaitseasutuste andmepäringud

Siit saate teada, kui palju kliendiandmete päringuid me saame õiguskaitseasutustelt.

USA riikliku julgeolekuameti korralduste aruanne

Siit saate teada, millised on USA riigiasutustelt saadud nõuded, mis on tehtud kooskõlas riiklikku julgeolekut käsitlevate seadustega.

Rahvusvahelised ekspordipiirangud

Lugege ülevaadet Microsoft Office 365 ning rahvusvaheliste ekspordikontrolli seaduste ja määruste kohta.