Microsofti andmehaldus

Two people working together using a Surface Pro in studio mode. One of them is drinking a smoothie.

Kliendiandmete kaitsmine ja haldamine


Teie kui andmete omanik

Microsoft kasutab teie kliendiandmeid üksnes selleks, et pakkuda kokkulepitud teenuseid, ja üksnes eesmärkidel, mis on seotud vastavate teenuste pakkumisega. Me ei jaga teie andmeid meie reklaamijate toetatavate teenustega; samuti ei kasuta me andmeid turundamisel ega reklaamimisel. Kui loobute teenuse kasutamisest, siis astume vajalikud sammud, et tagada teie andmete jätkuv omandiõigus.1

A person using a Surface Pro in laptop mode at the airport
A person seated on a couch using a Surface Pro with red keyboard

Me ei kasuta ega jaga kliendiandmeid reklaami eesmärgil

Me ei jaga teie andmeid reklaamija toetatud teenustega ega kasuta andmeid turunduseesmärgil. Meie poliitikat toetavad rahvusvahelise pilvteenuste privaatsuse tegevusjuhendi kokkulepped ja kasutuselevõtt (ISO-IEC 27018).


Andmete kasutamine teenuse täiustamiseks

Tõrkeotsing

Tõrkeotsing teenuste osutamist mõjutavate probleemide ennetamiseks, tuvastamiseks ja parandamiseks.

Funktsioonide täiustamine

Funktsioonide pidev parandamine (sh teenuste ja andmete usaldusväärsuse ja kaitse parandamine).

Isikupärastatud kliendikogemus

Andmeid kasutatakse isikupärastatud täiustuste ja parema kliendikogemuse pakkumiseks.


Mis juhtub teie andmetega teenusest loobumisel?

Microsoftile kehtivad ranged standardid ning meie juhtimise all olevatest süsteemidest eemaldatakse pilveteenuste kliendiandmed, kirjutades salvestusruumi ressursid enne taaskasutamist üle ning kõrvaldades või hävitades kasutuselt eemaldatud riistvara.

|

Meie Microsofti tootetingimuste järgi on Microsoft lepinguliselt kohustatud võtma teatud meetmed, kui klient loobub pilvteenuse kasutamisest või tellimus aegub. See hõlmab kliendiandmete kustutamist meie kontrolli all olevatest süsteemidest.

  • Kui lõpetate pilveteenuse tellimuse või see aegub (v. a tasuta prooviversioonid), talletab Microsoft teie kliendiandmeid piiratud funktsionaalsusega kontol 90 päeva (säilitusperiood), et anda teile aega andmete ekstraktimiseks või tellimuse uuendamiseks. Sellel perioodil saadab Microsoft mitu teatist, seega teavitatakse teid andmete kustutamisest piisavalt ette.
  • Pärast 90-päevast säilitusperioodi lülitab Microsoft konto välja ja kustutab kliendiandmed (sh vahemällu talletatud või varukoopiad). Hõlmatud teenustes kustutatakse andmed pärast säilitusaja lõppu 90 päeva jooksul. (Hõlmatud teenused on määratletud Microsofti tootetingimuste jaotises „Andmetöötluse tingimused“.)

Kui kliendiandmeid majutatakse ettevõtetele mõeldud Microsofti pilvteenuste mitmeeksemplaristes keskkondades, võtame kliendiandmete loogiliseks eraldamiseks põhjalikke meetmeid. See aitab vältida ühe kliendi andmete lekkimist teise kliendi omadele ning aitab samuti blokeerida mis tahes kliendi juurdepääsu teise kliendi kustutatud andmetele.

Kui salvestusruumi jaoks kasutataval kettadraivil on riistvaratõrge, kustutatakse või hävitatakse see turvaliselt enne, kui Microsoft tagastab selle tootjale asendamiseks või parandustöödeks. Kettal olevad andmed kirjutatakse täielikult üle, et tagada, et andmeid ei saaks mis tahes vahenditega taastada.

Kui sellised seadmed eemaldatakse kasutuselt, likvideeritakse või hävitatakse need vastavalt NIST-i nõudele 800-88 (Guidelines for Media Sanitation).

Microsofti teenuste andmepoliitika

Azure‘i andmekaitse

Andmete kustutamisest on juttu Azure‘i dokumendi leheküljel 21 jaotises Andmekaitse.

Intune’i andmekaitse ülevaade

 Andmete likvideerimisest on juttu Intune‘i privaatsuse ja andmekaitse ülevaate dokumendis leheküljel 9.

Juurdepääs Dynamics 365 andmetele

Teave andmetele juurdepääsu kohta rakenduses Dynamics 365.

Andmehalduse ressursid

Kuidas Microsoft andmeid kategoriseerib?

Kus teie andmed asuvad?

Kes teie andmetele juurde pääseb?

Andmeid käitlevate alltöövõtjate loetelu

Riigiasutuste päringutele vastamine

Lisaressursid

Microsofti privaatsusavaldus

Lugege lisateavet Microsofti töödeldavate isikuandmete kohta, kuidas me neid töötleme ja millistel eesmärkidel.

Microsofti litsentsitingimused

Microsofti hulgilitsentsimisprogrammide litsentsitingimused, tingimused ja lisateave.

Privaatsuskaitse

Microsoft võidab meie klientide privaatsuskaitse.

1. Sellel lehel olev teave ei kehti Bingi otsinguteenustele ega Windowsile (v.a Microsoft Defender for Endpoint, töölauaseadmete analüüsi teenused ja Windowsi diagnostikaandmete volitatud andmetöötleja konfigureerimine).