Trace Id is missing

Pilvteenuste nõuetekohase hoolsuse kontroll-loend

Enne pilvteenusepakkuja valimist määratlege selgelt oma eesmärgid ja vajadused.

Kontroll-loendi kasutamine

Microsoft on loonud pilvteenuste nõuetekohase hoolsuse kontroll-loendi, juhised ja töölehe, mis pakuvad asutustele oma ärivajaduste täitmiseks ühtset lähenemist.

Foto kõrvaklappe kandavast inimesest, kes istub leti taga ja puudutab sülearvutiekraani
Foto kahest inimesest, kes seisavad kõrgetasemelises tehasehoones ja vestlevad; ühel on käes tahvelarvutirežiimis Surface

Täpselt vormistatud teenusekohane teave

Kui teate oma eesmärke ja nõudmisi, saate luua oma asutuse vajadustele sobiva täpselt vormistatud teenusekohase teabe, mille saate esitada pilvteenusepakkujatele, kes peavad koostama teile sobiva vastuse.

Kuidas aitab tööleht asutustel tagada nõuetekohast hoolsust?

Kontroll-loend toetab põhjalikult kontrollitud üleminekut pilvteenustele, annab struktureeritud juhiseid ning tagab pilvteenusepakkuja valimiseks ühtse lähenemise. 
Pilvteenuste kasutuselevõtt pole enam pelgalt tehnoloogiline otsus. Kuna kontroll-loendi nõuded käsitlevad asutuse kõiki aspekte, mõjutavad need kõiki asutuse otsustajaid – IT-juhte, IT-turbejuhte, samuti, õigus-, riskijuhtimis-, hanke- ja vastavusspetsialiste. Sellega tõhustatakse otsustusprotsessi ja toetatakse mõistlikult põhjendatud otsuseid, vähendades ootamatute kasutuselevõtuga seotud tõrgete tõenäosust. San Franciscos tegutsev IT-konsultatsioonifirma Convergent Computing kasutas kontroll-loendit selleks, et suurendada ühtsust seni kaootilises otsustusprotsessis, ning lühendas otsustustsükli kuuelt kuult kuuele nädalale
Lugege, kuidas aitab pilvteenuste nõuetekohase hoolsuse kontroll-loend teid kaitsta. 
Laadige alla teave selle kohta, kuidas kontroll-loend aitab organisatsioone kaitsta >

Kontroll-loend pakub järgmist

Olulised teemad otsustajate jaoks

Tõstab otsustajate jaoks pilvteenustele ülemineku eel esile olulised aruteluteemad.

Tugi asutuse arutelude kaudu

Kontroll-loend pakub tuge eeskirju ja eesmärke käsitlevate asutuse arutelude kaudu.

Abi võimalike probleemide tuvastamisel

Kontroll-loend võimaldab asutustel tuvastada võimalikke probleeme, mis võivad pilvteenuste projekti mõjutada.

Ühesugused küsimused

Ühesugused küsimused kõigi pilvteenusepakkujate jaoks, et lihtsustada eri pakkumiste võrdlemist.

Forrester Researchi uuringu tulemused

Pilvteenuste lepingu teabeülevaade

Pilvteenuste lepingu aruanne

Miks lõi Microsoft pilvteenuste nõuetekohase hoolsuse kontroll-loendi?

Microsoft töötas välja pilvteenuste nõuetekohase hoolsuse kontroll-loendi, et aidata asutustel järgida nõudeid, mis on olulised pilvteenustele üleminekul. See pakub mis tahes suuruses ja tüüpi asutustele (alates eraettevõtetest kuni avaliku sektori organisatsioonideni, sh igal tasemel riigiasutused ja mittetulundusühingud) struktuuri, mis aitab neil hinnata oma jõudlust, teenuseid, andmehaldust ning juhtimiseesmärke ja nõudeid. Koostatud hinnang võimaldab neil paremini võrrelda eri pilvteenusepakkujate lahendusi ja valida endale sobivaima pilvteenuste lepingu.

Kontroll-loend on raamistik, mis on lause lauselt kooskõlas pilvteenuste lepingute uue rahvusvahelise standardiga ISO/IEC 19086. See standard sisaldab asutuste ja ettevõtete jaoks ühtseid kaalutlusi, mis aitavad neil teha pilvteenuste kasutuselevõtuga seotud otsuseid ning luua pilvteenusepakkumiste võrdlemiseks ühtse aluse.

Microsoft on olnud aktiivne liige nende ekspertide seas, kes on seda standardit kolme aasta jooksul välja töötanud. Kontroll-loend koondab standardi 37 lehekülge lihtsustatud kaheleheküljeliseks dokumendiks, mida asutused ja ettevõtted saavad kasutada oma ärieesmärkidele vastava pilvteenuste lepingu arutamiseks. Kuna kontroll-loend põhineb uuel standardil, ei käsitle see ühtki kindlat teenust ega pakkujat ning on asjakohane kõigi pilvteenuseid vajavate asutuste ja pilvteenusepakkujate jaoks.

Lugege standardit ISO/IEC 19086-1 >

Microsoft ja ISO/IEC 19086-1:2016 pilvteenuste taseme lepingu raamistik

Microsoft on üks paljudest organisatsioonidest, kes mitme aasta vältel osalesid standardi ISO/IEC 19086-1 väljatöötamisel. Sellele osalusele tuginedes koostasime ka pilvteenuste nõuetekohase hoolsuse kontroll-loendi. Asutused ja ettevõtted saavad kontroll-loendi abil süsteemselt kaaluda pilveprojektide vajadusi ning koostada oma eesmärkidele vastavad pilvteenuste lepingud ja SLA-d. Kuna kontroll-loend põhineb uuel standardil, ei käsitle see ühtki kindlat teenust ega pakkujat ning on asjakohane kõigi pilvteenuseid vajavate asutuste ja pilvteenuseid pakkuvate ettevõtete jaoks.

Korduma kippuvad küsimused

  • ISO/IEC 19086-1 esimene uuest neljaosalisest rahvusvahelisest standardist, mis kehtestab pilvteenuste teenusetaseme lepingute raamistiku ja terminoloogia. See sisaldab ühtseid põhimõtteid ja terminoloogiat asutustele, mis kaaluvad üleminekut pilvteenustele, et asutustel oleks lihtsam teenusetaseme lepingu koostamiseks võrrelda pilvteenuseid ja pakkujaid.

  • Ei. ISO/IEC 19086-1 ei hõlma sertimist. Tegemist on juhendava standardiga, mille pakutav raamistik aitab asutustel ja ettevõtetel pilvteenuseid paremini analüüsida ning panna kokku enda jaoks asjakohase pilvteenuste SLA.

  • Standardi loojad on Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) ja Rahvusvaheline Elektrotehnika Komisjon (IEC). ISO on sõltumatu valitsusväline organisatsioon ja maailma suurim vabatahtlike rahvusvaheliste standardite arendaja. IEC on maailma juhtiv organisatsioon, mis tegeleb elektroonika-, elektri- ja muude tehnoloogiatega seotud rahvusvaheliste standardite ettevalmistamise ja avaldamisega. Aastate jooksul on ISO/IEC ühine alamkomitee välja töötanud standardi ISO/IEC 19086-1. Üks paljudest väljatöötamisel osalenud organisatsioonidest oli ka Microsoft.

  • Asutused peaksid kokku kutsuma kõik asutuse sidusrühmad ning arutama, kuidas mõjutavad kontroll-loendi punktid vastavat asutust ning konkreetset pilvprojekti. Meeskond saab määrata miinimumnõuded, kaaluda loendi iga punkti tähtsust ning määrata iga punkti eest vastutava isiku. Nii on asutustel parem võimalus nõuda teenusepakkujatelt vastavust kõigile kontroll-loendis esitatud tingimustele, võrrelda vastuseid ja otsustada, milline pakkuja vastab kõige paremini asutuse eesmärkidele.

Lisaressursid

Kuidas aitab pilvteenuste nõuetekohase hoolsuse kontroll-loend teid kaitsta?

Kaitse teie jaoks

Kuidas aitab pilvteenuste nõuetekohase hoolsuse kontroll-loend teid kaitsta?

Pilvteenuste nõuetekohase hoolsuse kontroll-loend

Jälgige Microsofti