Microsofti pilvteenused kaitsevad teie privaatsust

Photograph of family of three at home. One parent is sitting on floor holding young child while other parent sits at table typing on a laptop.

Isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) põhiteemade kohta teabe saamiseks lugege Microsofti pilvteenuste privaatsuskaitse kohta; muu hulgas saate teada, kuidas Microsoft 365 ja Microsofti pilvteenused aitavad tagada teie asutuse nõutelevastavust.


Lisateave GDPR-i nõuetele vastavuse heade tavade kohta

E-raamatust „Journey to GDPR Compliance“ (Isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmine) leiate privaatsuskava head tavad ja saate teada, kuidas Microsoft neisse õigusaktidesse suhtub. Lugege lisateavet selle kohta, kuidas aitab nõuetele vastata Microsoft 365 andmelekketõkestus.

Photograph of person in an office seated at a desk with a laptop and a large display monitor typing

Vastutusega seotud dokumendid

Saate juurdepääsu GDPR-i vastutusega seotud dokumentidele ning sellistele dokumentidele, mis aitavad teil mõista tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mida Microsoft on GDPR-i toetamiseks vastu võtnud. Andmekaitse mõjuhinnangute (DPIA-d), andmesubjekti taotluste (DSR-id) ja andmelekke teavituse dokumendid on esitatud selleks, et saaksite need GDPR-i toetuseks lisada oma aruandlusprogrammi.

Juurdepääs GDPR-i dokumentidele

Siit leiate teavet GDPR-i nõuetele vastamiseks ette nähtud Microsofti teenuste võimaluste ja funktsioonide kohta.

Vastutuseks valmisoleku kontroll-loend

Hõlbus viis pääseda juurde kogu teabele, mida võib teil Microsofti teenuste kasutamisel GDPR-i kohta vaja minna.


Lisateave GDPR-i kohta

Isikliku privaatsuse kaitse

Privaatsuse tagamine Microsoft 365 abil

Nõuetelevastav andmekorraldus

GDPR-i nõuetele vastamise hindamine

GDPR-i lisaressursid

GDPR-i KKK

Lugege teavet lepinguliste kohustuste kohta, mille oleme võtnud oma klientide ees, ning selle kohta, kuidas me GDPR-i nõudeid täidame.

Microsoft 365 vastavuskeskus

Microsoft 365 vastavuskeskuse kaudu on lihtne pääseda juurde andmetele ja tööriistadele, mida te oma asutuse vastavusnõuete täitmiseks vajate.

Vastavusskoor

Saate teada, kuidas teha pidevat riskianalüüsi, hankida praktilist teavet ja lihtsustada nõuetele vastamist.

Andmeturbemurre

Lugege lisateavet selle kohta, kuidas Microsofti toodete ja teenuste kasutamisel GDPR-i nõuete kohaselt andmeturbemurretest teatada.

DPIA

Lugege lisateavet Microsofti toodete ja teenuste kasutamisel andmekaitsealaste mõjuhinnangute (DPIA) GDPR-i alusel tegemise kohta.

DSR

Lugege lisateavet selle kohta, kuidas Microsofti toodete ja teenuste kasutamisel GDPR-i nõuete kohaselt andmesubjektide taotlusi täita.

ISO/IEC 27701

Rahvusvaheline standard, mis toetab privaatsusnõuetele vastavust ja õigusaktide järgimist.

Vastavuslahenduste ülevaade

Lugege teavet iseõppimisvõimeliste valmistööriistade kohta, mis aitavad ohte vähendada.

Isikliku privaatsuse kaitse