Microsofti privaatsuskaitse ja isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ressursid

Tehnilised ülevaated ja dokumendid

Siit leiate lisateavet, mis aitab teil GDPR-i nõuete täitmisega algust teha ning annab ülevaate selle seostest Microsofti toodete ja tegevusvaldkondadega.

GDPR-i kasutamise alustamine

Alustamine: isikuandmete kaitse üldmääruse vastutuskohustus

Viis asja, mida peaks isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohta teadma

Ühine vastutus

Microsofti tooted ja isikuandmete kaitse üldmäärus

GDPR-i nõuete täitmine ja Microsoft 365

Microsoft Dynamics 365 nõuetelevastavus

GDPR-i nõuete täitmine Microsoft Azure’is

Nõuetelevastavus Power Appsi abil

Tegevusvaldkonnad ja isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR)

Juhend haridusasutustele

GDPR ja HIPAA nõuete täitmine

Lisateavet GDPR-i kohta

Turvalisuse kaitsmine Microsofti pilvkeskkonnas

Edukas tegutsemine GDPR-i ajastul

GDPR-i ajaveebid

Microsofti pühendumus GDPR-i täitmisele

Microsoft on pühendunud GPPR-i nõuete täitmisele, privaatsuse kaitsmisele ja põhimõttele, et klientidel peab olema kontroll omaenda andmete üle.

Privaatsuskaitse turvamine

Siit saate teada, kuidas Microsofti tehisintellektipõhised pilvteenused aitavad teil üksikisiku privaatsust GDPR-iga kooskõlas kaitsta.

Piiriülesed andmevood EL-is

Lugege teavet Microsofti uute kohustuste kohta kaitsta kliente andmete haldamisel globaalsetes võrkudes.

Partnerite ressursid

Leidke endale partner

Meil on hulk rahvusvahelisi GDPR-i partnereid, kes pakuvad GDPR-i nõuete täitmiseks sobivaid Microsofti-põhiseid lahendusi.

GDPR-i privaatsuskaitsekohustuste täitmine

Täiendage oma võimalusi toetada üksikisikute õigust privaatsuse kaitsele.

Täiendavad privaatsusressursid

Microsofti privaatsuskaitse

Microsofti võrguteenuste privaatsusavaldus

Microsofti teenuste tingimused

Microsofti andmekaitselisa

Meie lubadus teile

Ülalpool kirjeldatud põhimõtetele tuginedes tagab Microsoft igas meie pilvepõhises kommertsteenuses töödeldavate andmete privaatsuskaitset reguleerivate poliitikate, tegevuspõhimõtete ja tehnoloogiate läbipaistvuse.

Muidugi ei piirdu me üksnes nende lubaduste väljaütlemisega – need on kirjas meie kommerts- ja avaliku sektori klientidega sõlmitavates standardlepingutes ja seega on need lepinguliselt tagatud.