Pilvteenuste kasutuselevõtt

Siit leiate õigus- ja vastavusspetsialistide jaoks ette nähtud teavet eri regioonides ja riikides kehtivate nõuete kohta.

Foto inimesest, kes istub aatriumis laua taga ja töötab sülearvutis. Taustal on näha kõndivad inimesed.

Kogu maailmas ettevõtetel pilvandmetöötluse kasutuselevõtu võimaldamine

Kogu maailmas on kohapealselt IT-taristult pilvandmetöötlusele üle minevad ettevõtted pannud oma õigus- ja vastavusspetsialistid uute küsimuste ette alates sellest, millistes valdkondades pilvteenustele üle minnakse, kohaldatavatest vastavusnõuetest ja turbestandarditest kuni selleni, mida pilvteenuselepingutest oodata.

Microsoft on teie küsimustele vastamiseks koostanud hulgaliselt materjale.  Pilvteenuste kasutuselevõtu interaktiivsetest juhenditest, dokumentidest ja muudest siintoodud ressurssidest leiate asjakohast ning valdkonna, regiooni ja riigi alusel esitatud teavet, olenemata sellest, kas tegu on privaatsusseadusega sätestatud valdkonnaüleste nõuetega või näiteks finantsteenuste osutajate jaoks kehtestatud alltöövõtusuunistega.

Soovime aidata teil pilvtehnoloogiat mõista ning anda teile raamistiku, mille abil orienteeruda õigus- ja regulatiivruumis ning selle võimalikes arengusuundades. Loodame, et sellest teabest on teile pilvteenuste kasutuselevõtul abi.

Regionaalne nõuetelevastavus

Aasia

Siit leiate vastused Aasia klientide kõige levinumatele küsimustele pilvteenuste kasutuselevõtu kohta.

Euroopa

Siit leiate lisateavet Euroopa õigus- ja regulatiivruumi kohta.

Lähis-Ida ja Aafrika

Siit leiate vastused Lähis-Ida ja Aafrika regiooni klientide kõige levinumatele küsimustele pilvteenuste kasutuselevõtu kohta.


Riigikohased nõuetelevastavuse dokumendid

Austraalia | Kanada | Tšehhi VabariikSaksamaaPoolaRumeeniaVenemaaHispaania | Ühendkuningriik
 

Lisaressursid

Nõuetelevastavusega seotud pakkumised

Siit leiate meie nõuetelevastavusega seotud pakkumiste põhjaliku loendi.

Isikuandmete kaitse üldmääruse ülevaade

Lugege lisateavet meie üldpõhimõtete ja GDPR-iga seotud kohustuste kohta.

Andmeedastuspoliitika

Lugege lisateavet andmete talletamise ja edastamise poliitika kohta.

Jälgige Microsofti