Поверителност: вие сте най-важните

Поели сме ангажимент да гарантираме поверителността на организациите чрез нашите договорни споразумения и чрез предоставяне на контрол и прозрачност на потребителите.

A woman standing at a desk in a conference room, touching a large Surface device monitor.

Поверителността е фундаментално човешко право. "Поели сме ангажимент да предоставяме продукти, информация и контроли, които ви позволяват да избирате как данните ви да бъдат събирани и използвани." Брад Смит, президент и главен юрисконсулт

Научете повече

Нашият ангажимент за поверителност

Контролът е във ваши ръце

Поемаме ангажимент да прилагаме силни защити на поверителността чрез по-голям контрол и прозрачност за потребителите.

Без профилиране на данни

Няма да споделяме или използваме вашите данни за маркетинг, реклама или други търговски цели.

Силна правна защита

Не предоставяме на правителствата "задни врати", ключове за шифроване или помощ за разбиване на шифроването.

ОРЗД за всички клиенти

Разширяваме правата за защита на данните по Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) до всички клиенти в цял свят, а не само в Европа.

Слушаме клиентите

Работим активно в сътрудничество с клиентите и регулаторите, за да предвидим и оформим разпоредбите за съответствие.

Person leaning against a wall in a conference room using a laptop while three other people have a discussion around a table in the background.

Глобално съответствие с изискванията за защита на данните

Microsoft предоставя изчерпателен набор от предложения за съответствие, за да помогне на вашата организация да спазва националните, регионалните и специфичните отраслови изисквания, които регулират събирането и използването на данни.


Защо OST и DPA са необходими

Установяват нашите съответни роли и отговорности при обработката и контрола на данните

Забраняват ни да използваме данни за търговски цели без вашето изрично разрешение

Изясняват ролята ни на администратор на данни за определени законни бизнес операции, с ограничения

Класификации на данните, установени от DPA

  • Данни на клиента
  • Диагностични данни
  • Данни, генерирани от услуги
  • Данни за професионални услуги (включително данни за поддръжка)

Ние защитаваме всички данни като лични данни, както са дефинирани от ОРЗД.

Person sitting in a meeting looking at a laptop.

Как Microsoft управлява вашите данни

Вие притежавате своите данни

Данните на клиента се използват само за предоставяне на договорените услуги и ако вече не сте клиент, данните се премахват.

Къде се намират вашите данни

Имате нужда да поддържате данни в конкретно местоположение, например ЕС? Разчитайте на нашата мрежа от центрове за данни.

Кой има достъп до данните

Може да получите достъп до своите собствени данни по всяко време по каквато и да е причина, като знаете, че те са защитени от неправомерен достъп.

Правителствени заявки

Вижте отчета, който публикуваме два пъти годишно за броя на юридическите искания, които получаваме за клиентските данни.

Нашият подход към съобщаването

Взимайте информирани решения за нашите продукти и услуги и оценете нашите ангажименти за КСО.

Защита на поверителността

Прочетете как Microsoft извоюва съдебно дело за защита на имейлите от заповедите за обиск.


Как можем и не можем да използваме вашите данни

За предоставяне на услуги

Може да използваме вашите данни за предоставянето на услугата, както е лицензирана, конфигурирана и използвана от служителите и клиентите ви.

За отстраняване на неизправности

Може да използваме вашите данни за отстраняване на неизправности в услугата (например за предотвратяване, откриване и поправяне на проблеми).

За поддръжка и подобряване

Може да използваме вашите данни за поддръжка и подобряване на услугата (например инсталиране на актуализации и подобряване на надеждността).

Без профилиране на потребителите

Нямаме право да създаваме профили на вашите потребители въз основа на данните и използването на нашите онлайн услуги от тяхна страна.

Без реклами

Нямаме право да създаваме реклами въз основа на вашите данни или използване на нашите онлайн услуги.

Без пазарно проучване

Нямаме право да използваме вашите онлайн модели на използване за проучване на нови функционалности, продукти или услуги.


Ресурси за поверителност в отговор на вашите въпроси

Поверителност в Microsoft

Декларация за поверителност за Microsoft Online Services

Добавка за защита на данните (DPA) в Online Services

Защита на данните и поверителността в облака

Общ преглед на ОРЗД

Попитайте своя доставчик на облака за съответствие