Trace Id is missing
דלג לתוכן הראשי
מרכז יחסי האמון

בינה מלאכותית אחראית—קבל מידע נוף אודות המחויבות שלנו להתקדמות של בינה מלאכותית שמונעת מעקרונות אתיים.

מידע נוסף

העצמה מתחילה ברכישת אמון

Microsoft מספקת הגנה חזקה על נתוני הלקוחות. אנחנו נוהגים בשקיפות לגבי הנהלים שלנו, ואנחנו פועלים למען הזכויות של הלקוחות שלנו.

יוזמת העתיד המאובטח של Microsoft

ראה כיצד אנחנו מציבים את האבטחה בראש סדר העדיפויות כדי להגן על הלקוחות ועל הקהילה שלנו.

המחויבות שלנו כלפיך

אנחנו מתנהלים בשקיפות בנוגע למדיניות, לשיטות העבודה התפעוליות ולטכנולוגיות הספציפיות שעוזרות לוודא שהאבטחה, התאימות והפרטיות של הנתונים בשירותי Microsoft.

  1. אתה שולט בנתונים שלך.
  2. אנחנו מנהלים בשקיפות לגבי מיקום הנתונים והשימוש בהם.
  3. אנחנו מאבטחים נתונים במנוחה ובתנועה.
  4. אנחנו מגנים על הנתונים שלך.
מנהל אוחז במחשב Tablet ומחייך.

Microsoft מגיבה למשוב של ספק שירותי הענן האירופי בתוכניות ובעקרונות חדשים.

משאבים נוספים

הצעות תאימות

שמור על תאימות בענן בעזרת ערכה מקיפה של יותר מ- 90 הצעות.

בקשות לנתונים מגורמי אכיפת חוק

הצג את מספר הבקשות לנתוני לקוחות שאנו מקבלים מגופים לאכיפת חוק.

דוח הצווים של הסוכנות לביטחון לאומי בארה"ב

הצג את הסטטיסטיקה לגבי הדרישות שהתקבלו מממשלת ארה"ב על-פי חוקי הביטחון הלאומי.

בקרות ייצוא ברחבי העולם

קבל מבט כולל על החוקים והתקנות בתחום הפיקוח על הייצוא ו- Office 365.

עקוב אחר Microsoft 365