העצמה מתחילה ברכישת אמון

Microsoft מספקת הגנה חזקה על נתוני הלקוחות. אנחנו נוהגים בשקיפות לגבי הנהלים שלנו, ואנחנו פועלים למען הזכויות של הלקוחות שלנו.

An executive holding a tablet and smiling.

המחויבות שלנו כלפיך

אנחנו מתנהלים בשקיפות בנוגע למדיניות, לשיטות העבודה התפעוליות ולטכנולוגיות הספציפיות שעוזרות לך להקפיד על האבטחה, התאימות והפרטיות של הנתונים בשירותי Microsoft.

 

1. אתה שולט בנתונים שלך.
2. אנחנו מנהלים בשקיפות לגבי מיקום הנתונים והשימוש בהם.
3. אנחנו מאבטחים נתונים במנוחה ובתנועה.
4. אנחנו מגנים על הנתונים שלך.

משאבים נוספים

הצעות תאימות

שמור על תאימות בענן בעזרת ערכה מקיפה של יותר מ- 90 הצעות.

בקשות לנתונים מגורמי אכיפת חוק

הצג את מספר הבקשות לנתוני לקוחות שאנו מקבלים מגופים לאכיפת חוק.

דוח הצווים של הסוכנות לביטחון לאומי בארה"ב

הצג את הסטטיסטיקה לגבי הדרישות שהתקבלו מממשלת ארה"ב על-פי חוקי הביטחון הלאומי.

בקרות ייצוא ברחבי העולם

קרא מבט כולל על החוקים והתקנות בתחום הפיקוח על הייצוא ו- Office 365.