Trace Id is missing
דלג לתוכן הראשי
מרכז יחסי האמון

היכן הנתונים שלך ממוקמים

כלקוח של שירותים עסקיים של Microsoft, אתה יודע היכן הנתונים שלך מאוחסנים.

מיקום נתונים של Microsoft 365

מיקום נתונים מתייחס למקום הגאוגרפי שבו הנתונים מאוחסנים במנוחה. ללקוחות רבים, במיוחד במגזר הציבורי ובתעשיות הכפופות לרגולציה, יש דרישות מיוחדות בנוגע להגנה על מידע אישי או רגיש.  כמו כן, במדינות מסוימות, מצפים מהלקוחות לציית לחוקים ולתקנות המפקחים במפורש על מיקום אחסון הנתונים.

באזורים רבים, Microsoft 365 מציעה מגוון אפשרויות לאחסון הנתונים שלך במנוחה, לרבות באזורים של מרכז נתונים מקומי (באמצעות ‘תנאי המוצר‘ וההרחבה ‘מיקום נתונים מתקדם‘) או מרחיבה את האפשרויות לאזורים גאוגרפיים מרובים (יכולות Multi-Geo).

איש הולך במרכז נתונים של microsoft
תצלום של איש IT העומד ליד שולחן קטן במרכז נתונים ועובד על מחשב נישא.

אבטחה קפדנית עבור מרכזי הנתונים שלנו

Microsoft מנהלת רשת הולכת ומתרחבת של מרכזי נתונים ברחבי העולם ומוודאת שכל מרכז נתונים עומד בדרישות אבטחה קפדניות.

 • ייתכן שנתוני הלקוחות ישוכפלו בתוך אזור גאוגרפי נבחר כדי לשפר את עמידות הנתונים במקרה של אסון גדול במרכז נתונים, ובמקרים מסוימים, לא ישוכפלו מחוץ לאזור.

  Microsoft מצייתת גם לחוקים בינלאומיים להגנה על נתונים, העוסקים בהעברה של נתוני לקוחות הכוללת חציית גבולות. לדוגמה:

  • כדי לאפשר זרימה רציפה של מידע הנדרשת על-ידי עסקים בינלאומיים (כולל העברת נתונים אישיים הכוללת חציית גבולות), שירותי ענן עסקיים רבים של Microsoft מציעים ללקוחות סעיפי חוזה סטנדרטיים של האיחוד האירופי (EU) שמספקים התחייבויות חוזיות לגבי העברת נתונים אישיים עבור שירותי ענן כלולים. הדרך שבה אנו מיישמים את הסעיפים לדוגמה של האיחוד האירופי אומתה על-ידי רשויות להגנה על נתונים באיחוד האירופי כעומדת בתקני הפרטיות המחמירים שמסדירים את העברת הנתונים הבינלאומית על-ידי החברות הפועלות במדינות השייכות לאיחוד.
  • בנוסף להתחייבויות שלנו במסגרת סעיפי החוזה הסטנדרטיים וחוזים לדוגמה אחרים, Microsoft קיבלה הסמכה במסגרת Privacy Shield של האיחוד האירופי-ארה"ב. של האיחוד האירופי וארה"ב, כפי שהוגדרה על-ידי משרד המסחר של ארה"ב. עם זאת, Microsoft אינה מסתמכת עוד על מסגרת Privacy Shield של האיחוד האירופי-ארה"ב כבסיס משפטי להעברות של נתונים אישיים אל מחוץ לאיחוד האירופי לאור הפסיקה של בית הדין לצדק של האיחוד האירופי בתיק מס' C-311/18.
  • Microsoft לא תעביר לשום צד שלישי (אפילו לא למטרות אחסון) נתונים שתספק ל- Microsoft במסגרת השימוש בשירותי הענן העסקיים שלנו המכוסים תחת תנאי המוצרים של Microsoft.

  שים לב שללא קשר למקום שבו נתוני הלקוחות מאוחסנים, Microsoft לא תשלוט במיקומים שמהם הלקוחות או משתמשי הקצה שלהם עשויים לגשת לנתונים שלהם, ולא תגביל מיקומים אלה.

משאבים נוספים בנושא מיקום נתונים

הגנה על דואר אלקטרוני מפני צווי חיפוש

שיקולי פרטיות בענן

אבטחה, פרטיות ותאימות ב- Microsoft Azure

התאימות של Microsoft 365 ו- Dynamics 365 לתקנות

גישה לנתונים ב- Dynamics 365 וב- Microsoft 365

עקוב אחר Microsoft