"Εάν δεν μπορούμε να προστατέψουμε τους ανθρώπους, τότε δεν αξίζουμε την εμπιστοσύνη τους."

- Brad Smith, President and Chief Legal Officer

 

Η ασφάλεια, η προστασία προσωπικών δεδομένων και η συμμόρφωση είναι βασικές αρχές του τρόπου με τον οποίο ενισχύουμε τους οργανισμούς στην εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Photograph showing several people working in a large, open office area. One person sits at a high table working on a laptop.

Αντιμετωπίζουμε μαζί την επιδημία COVID-19

Τι κάνουμε, τι μπορείτε να κάνετε και τι μπορούμε να κάνουμε μαζί για να ανταποκριθούμε καλύτερα στις νέες προκλήσεις.

Αρχές για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων στο cloud

EMCOR logo

Η Microsoft υποστηρίζει πλήρως τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων, όπως ορίζεται από τις εσωτερικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις που βασίζονται στον πελάτη... Αυτή ήταν μια σημαντική διαφοροποίηση για εμάς.

Peter Baker, Senior IT Director, EMCOR Group

Διαβάστε την ιστορία του

Ιστολόγια ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωσης


Πρόσθετοι πόροι

Προσφορές συμμόρφωσης

Διατηρήστε τη συμμόρφωση στο cloud με τη βοήθεια ενός ολοκληρωμένου συνόλου με πάνω από 90 προσφορές.

Αιτήματα δεδομένων από τις διωκτικές αρχές

Δείτε τον αριθμό των αιτημάτων για δεδομένα πελατών που λαμβάνουμε από τις διωκτικές αρχές.

Αναφορά εντολών εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ

Δείτε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που λαμβάνονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί ασφαλείας.