Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ενημερωμένη έκδοση
Η Microsoft έχει θέσει σε κυκλοφορία μια ενημέρωση για το Microsoft Office 2013 Έκδοση 32 bit. Αυτή η ενημέρωση παρέχει τις τελευταίες επιδιορθώσεις για το Microsoft Office 2013 Έκδοση 32 bit. Επίσης, αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις σταθερότητας ...
Ενημερωμένη έκδοση
Η Microsoft έχει θέσει σε κυκλοφορία μια ενημέρωση για το Microsoft PowerPoint 2013 Έκδοση 32 bit. Αυτή η ενημέρωση παρέχει τις τελευταίες επιδιορθώσεις για το Microsoft PowerPoint 2013 Έκδοση 32 bit. Επίσης, αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις σταθε...
Service Pack
Το Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 είναι μια συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση η οποία περιέχει πολλές νέες δυνατότητες, εξελίσσοντας σταδιακά τα .NET Framework 2.0, 3.0, 3.5. Επιπλέον περιλαμβάνει συγκεντρωτικές ενημερώσεις για τα δευτερεύοντα...
Ενημερωμένη έκδοση
Υπάρχει ευπάθεια ασφαλείας στο Microsoft Word 2013 Έκδοση 32 bit, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα κατά το άνοιγμα ενός αρχείου που έχει τροποποιηθεί με κακόβουλο σκοπό. Η παρούσα ενημέρωση επιλύει αυτή την ευπάθεια.
Εργαλείο
Το πακέτο Microsoft .NET Framework 4 με δυνατότητα ανακατανομής εγκαθιστά το χρόνο εκτέλεσης του .NET Framework και τα σχετικά αρχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση και ανάπτυξη εφαρμογών που απευθύνονται στο .NET Framework 4.
Εργαλείο
Το .NET Framework 4.5 είναι μια ενημέρωση υψηλής συμβατότητας που αντικαθιστά το .NET Framework 4.
Ενημέρωση κώδικα ασφαλείας
Υπάρχει ευπάθεια ασφαλείας στο Microsoft Project 2013 Έκδοση 64 bit, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα κατά το άνοιγμα ενός αρχείου που έχει τροποποιηθεί με κακόβουλο σκοπό. Η παρούσα ενημέρωση επιλύει αυτή την ευπάθεια.
Εφαρμογή
Το Microsoft Power BI Desktop είναι σχεδιασμένο για αναλυτές. Συνδυάζει προηγμένες αλληλεπιδραστικές απεικονίσεις με το πιο σύγχρονο ερώτημα δεδομένων και ενσωματωμένη μοντελοποίηση. Δημιουργήστε και δημοσιεύστε αναφορές στο Power BI. Το Power BI Desktop ...
Ενημερωμένη έκδοση
Η Microsoft έχει θέσει σε κυκλοφορία μια ενημέρωση για το Microsoft OneDrive for Business Έκδοση 32 bit. Αυτή η ενημέρωση παρέχει τις τελευταίες επιδιορθώσεις για το Microsoft OneDrive for Business Έκδοση 32 bit. Επίσης, αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτ...
Εφαρμογή
Το Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού (MSRT) των Windows προστατεύει τους υπολογιστές Windows από διαδεδομένο κακόβουλο λογισμικό. Το MSRT εντοπίζει και αφαιρεί απειλές και αναιρεί τις αλλαγές που έχουν γίνει από τις απειλές αυτές. Γενικά, το MSRT κ...