Πληροφορίες σχετικά με εμπορικές εγγυήσεις και νόμιμα δικαιώματα


1. Εμπορικές εγγυήσεις


Εγγυήσεις κατασκευαστή
Πολλά από τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο Microsoft Store συνοδεύονται από εγγυήσεις κατασκευαστή. Οι εν λόγω εγγυήσεις παρέχονται απευθείας από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Η Microsoft δεν φέρει ευθύνη για τις εγγυήσεις κατασκευαστή, πέραν των προϊόντων που φέρουν τη δική της επωνυμία. Οι εγγυήσεις κατασκευαστή ενδέχεται να καλύπτουν την επισκευή ή την αντικατάσταση για ελαττώματα του προϊόντος και τεχνική υποστήριξη για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κάθε εγγύηση όμως είναι διαφορετική. Ορισμένοι κατασκευαστές περιορίζουν τις χώρες ή τις περιοχές στις οποίες παρέχουν κάλυψη εγγυήσεων ή θέτουν περιορισμούς στον τρόπο ή τον τόπο χρήσης του προϊόντος, προκειμένου αυτό να πληροί τις προϋποθέσεις της εγγύησης κατασκευαστή. Όπου παρέχονται εγγυήσεις κατασκευαστή για ένα προϊόν, οι πληροφορίες εγγυήσεων είναι διαθέσιμες στη σελίδα των στοιχείων προϊόντος του Microsoft Store. Διαβάστε τις εν λόγω πληροφορίες πριν την αγορά του προϊόντος. Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Πωλήσεων και Υποστήριξης.

Σχέδια εκτεταμένων υπηρεσιών ή σχέδια τυχαίας καταστροφής
Για ορισμένα προϊόντα, η Microsoft ενδέχεται να προσφέρει μια εκτεταμένη εγγύηση (συνήθως ένα σχέδιο εκτεταμένων υπηρεσιών ή ένα σχέδιο τυχαίας καταστροφής), η οποία είναι διαθέσιμη προς αγορά έναντι επιπρόσθετου ποσού. Οι εκτεταμένες εγγυήσεις είναι προαιρετικές. Τα εν λόγω σχέδια συνήθως επεκτείνουν την κάλυψη της εγγύησης κατασκευαστή για ένα επιπρόσθετο χρονικό διάστημα, αλλά κάθε σχέδιο είναι διαφορετικό. Τα σχέδια εκτεταμένης εγγύησης ενδεχομένως να είναι διαθέσιμα μέσω άλλων παρόχων, ακόμα και αν αγοράσετε ένα προϊόν μέσω του Microsoft Store. Ενδεχομένως να μπορείτε να αγοράσετε ένα σχέδιο εκτεταμένης εγγύησης μετά την ημερομηνία αγοράς του σχετικού προϊόντος. Η ασφάλιση κατοικίας που διαθέτετε ενδεχομένως να παρέχει επίσης και κάλυψη σχετική με το προϊόν σας. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο στη σελίδα των στοιχείων του προϊόντος του Microsoft Store. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους του σχεδίου πριν αγοράσετε ένα σχέδιο εκτεταμένης εγγύησης.

2. Νόμιμα δικαιώματα εγγυήσεων για καταναλωτές


Ως καταναλωτή, ενδέχεται να σας παρέχονται νόμιμα δικαιώματα και εγγυήσεις καταναλωτή από το νόμο. Οποιεσδήποτε εμπορικές εγγυήσεις ισχύουν επιπρόσθετα αυτών των δικαιωμάτων, χωρίς να τα αντικαθιστούν ή να τα περιορίζουν.Η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει ομάδες ή εταιρείες προστασίας καταναλωτή που παρέχουν τοποθεσίες Web και λοιπές πληροφορίες, τις οποίες ενδεχομένως να βρείτε χρήσιμες για την κατανόηση των δικαιωμάτων καταναλωτή. Η Microsoft δεν έχει κανενός είδους σχέση με αυτές τις τοποθεσίες και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των τοποθεσιών. Η Microsoft ενδέχεται, ανά περιόδους, να καταστήσει ορισμένους συνδέσμους διαθέσιμους σε εσάς για δική σας διευκόλυνση. Ίσως σας φανούν χρήσιμες οι ακόλουθες πηγές και τοποθεσίες Web:

Κέντρα καταναλωτή: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το προϊόν, επικοινωνήστε με το τμήμα Πωλήσεων και Υποστήριξης.