Αποτύπωση πληροφοριώνΤο Microsoft Store που εξυπηρετεί τη χώρα ή την περιοχή σας είναι μια τοποθεσία web για τη λειτουργία της οποίας υπεύθυνη είναι η Microsoft Ireland Operations Limited.
Διαβάστε παρακάτω σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Store:Microsoft Ireland Operations Limited (Πάροχος υπηρεσιών ιστότοπου και Πωλητής)Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Benjamin Orndorff, ΔιευθυντήςMicrosoft Ireland Operations Limited
The Atrium Building
Block B, Carmanhall Road
Sandyford Business Estate
Dublin 18Καταστατική έδρα:
70 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Ιρλανδία

Commercial Register #: 256796
VAT ID#: IE8256796U
www.microsoftstore.com
Tel.: 1800710200


Αριθμός εμπορικού μητρώου: 256796
ΑΦΜ: IE8256796U
www.microsoftstore.com
Τηλ. : 1800710200