Λίστα διεξοδικού ελέγχου για τις υπηρεσίες cloud

Καθορίστε με σαφήνεια τους στόχους και τις απαιτήσεις σας πριν από την επιλογή μιας υπηρεσίας παροχής cloud.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα ελέγχου

Η Microsoft δημιούργησε τη Λίστα διεξοδικού ελέγχου για τις υπηρεσίες cloud, σχετικές οδηγίες και φύλλα εργασίας, με σκοπό την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών με μια τυποποιημένη μέθοδο.

Photograph of person wearing headphones seated at a counter touching the screen of a laptop
Photograph of two people standing in a high-end factory space talking and pointing while one holds a Surface in tablet mode

Τυποποιημένες προδιαγραφές υπηρεσιών

Μόλις καταλήξετε στους στόχους και τις απαιτήσεις σας, μπορείτε να δημιουργήσετε τυποποιημένες προδιαγραφές υπηρεσιών για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών σας, τις οποίες χρειάζονται οι πάροχοι υπηρεσιών cloud, για να δημιουργήσουν την κατάλληλη απόκριση.

Πώς η λίστα ελέγχου μπορεί να βοηθήσει έναν οργανισμό να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο, με τη δέουσα επιμέλεια

Η λίστα ελέγχου υποστηρίζει την ασφαλή μετάβαση στο cloud, κατόπιν διεξαγωγής αναλυτικού ελέγχου, προσφέρει δομημένη καθοδήγηση, καθώς και μια μέθοδο επιλογής μιας υπηρεσίας παροχής cloud, που μπορεί να εφαρμοστεί με συνέπεια και κατ' επανάληψη.

 

Τώρα πια, η υιοθέτηση του cloud δεν είναι απλά μια απόφαση που αφορά την τεχνολογία. Καθώς οι απαιτήσεις μιας λίστας ελέγχου αφορούν κάθε πτυχή ενός οργανισμού, χρησιμεύουν στη σύγκληση όλων των σημαντικών υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων, όπως τον Διευθυντή Πληροφορικής και τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Πληροφοριών, καθώς και τους επαγγελματίες νομικών, διαχείρισης κινδύνου, προμηθειών και συμμόρφωσης. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η οποία θεμελιώνεται σε αξιόπιστους συλλογισμούς, μειώνοντας τις πιθανότητες απρόβλεπτων εμποδίων στην υιοθέτηση. Η Convergent Computing, μια συμβουλευτική εταιρία πληροφορικής στο Σαν Φρανσίσκο, χρησιμοποίησε τη λίστα ελέγχου για να φέρει σε πέρας μια χαοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, και κατάφερε να μετατρέψει τον κύκλο αποφάσεων από μια διαδικασία έξι μηνών, σε μια διαδικασία έξι εβδομάδων.

 

Μάθετε με ποιον τρόπο η Λίστα διεξοδικού ελέγχου για τις υπηρεσίες cloud μπορεί να προστατεύσει την ασφάλειά σας.

Λήψη του τρόπου με τον οποίο η λίστα ελέγχου βοηθά την προστασία μιας εταιρείας

Η λίστα ελέγχου προσφέρει τα εξής

Τα κύρια ζητήματα εστίασης για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων

Επισημαίνει τα βασικά θέματα συζήτησης για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, στο ξεκίνημα της διαδικασίας υιοθέτησης του cloud.

Υποστηρίζει τις διεξοδικές επιχειρηματικές συζητήσεις

Η λίστα ελέγχου υποστηρίζει τις διεξοδικές επιχειρηματικές συζητήσεις σχετικά με τους κανονισμούς και τους στόχους.

Βοήθεια με τον εντοπισμό πιθανών ζητημάτων

Η λίστα ελέγχου βοηθά τις εταιρείες να προσδιορίσουν τυχόν πιθανά ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ένα έργο στο cloud.

Σταθερές ερωτήσεις

Σταθερές, συνεπείς ερωτήσεις για κάθε υπηρεσία παροχής cloud, που απλοποιούν τη σύγκριση διαφορετικών προσφορών.

Αποτελέσματα έρευνας της Forrester Research

Γράφημα πληροφοριών μιας συμφωνίας υπηρεσιών cloud

Βίντεο για τις συμφωνίες υπηρεσιών cloud

Η Microsoft ανέθεσε στη Forrester Consulting να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση των συμφωνιών cloud σε σχέση με τα στοιχεία του Προτύπου ISO/IEC 19086-1. Δείτε τα αποτελέσματα της μελέτης σε ένα σύντομο βίντεο.

Έκθεση συμφωνίας υπηρεσιών cloud

Γιατί η Microsoft δημιούργησε τη Λίστα διεξοδικού ελέγχου για τις υπηρεσίες cloud

Η Microsoft δημιούργησε τη Λίστα διεξοδικού ελέγχου για τις υπηρεσίες cloud, για να βοηθήσει τις εταιρείες να διεξάγουν έναν λεπτομερή έλεγχο, καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης στο cloud. Παρέχει σε έναν οργανισμό οποιουδήποτε μεγέθους και τύπου, τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών υποδομών κάθε επιπέδου και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μια δομημένη λύση για τον καθορισμό των ίδιων σκοπών και απαιτήσεων απόδοσης, εξυπηρέτησης, διαχείρισης δεδομένων και διοίκησης. Έτσι, αποκτούν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις παροχές των διαφορετικών υπηρεσιών cloud, συνθέτοντας τελικά τη βάση για μια συμφωνία υπηρεσιών cloud.

Η λίστα ελέγχου παρέχει ένα πλαίσιο που συμμορφώνεται με όλους τους όρους ενός νέου διεθνούς προτύπου για τις συμφωνίες υπηρεσιών cloud, το ISO/IEC 19086. Αυτό το πρότυπο προσφέρει ένα ενιαίο σύνολο παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από έναν εταιρικό οργανισμό για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την υιοθέτηση του cloud και, επίσης, δημιουργεί μια κοινή βάση καθολικής ισχύος για τη σύγκριση των παροχών διαφορετικών υπηρεσιών cloud.

Η Microsoft είναι ενεργό μέλος της επιτροπής ειδικών που ανέπτυξαν αυτό το πρότυπο, σε χρονικό διάστημα τριών ετών. Η λίστα ελέγχου συμπυκνώνει τις 37 σελίδες του προτύπου σε ένα πολύ πιο απλό έγγραφο δύο σελίδων, το οποίο οι διάφοροι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας υπηρεσιών cloud, που να ανταποκρίνεται στους επιχειρηματικούς στόχους τους. Επειδή στηρίζεται στο νέο πρότυπο, η λίστα ελέγχου δεν αφορά συγκεκριμένες υπηρεσίες και παρόχους, αλλά ισχύει για κάθε οργανισμό που θέλει να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες cloud και για κάθε πάροχο υπηρεσιών.

Πρότυπο ISO/IEC 19086-1 ISO/IEC 19086-1 Πλαίσιο Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών cloud

|

Το ISO/IEC 19086-1 είναι το πρώτο μέρος από ένα νέο πρότυπο τεσσάρων μερών, που θεσπίζει ένα πλαίσιο και μια ορολογία για τις συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών cloud (SLA). Προσφέρει ένα ενιαίο σύνολο παραμέτρων προς εξέταση για οργανισμούς που εξετάζουν την υιοθέτηση του cloud, και μια κοινή ορολογία, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν ευκολότερα τις υπηρεσίες cloud και τους παρόχους, ώστε να καταλήξουν στην κατάρτιση μιας συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών.

Το πρότυπο δημιουργήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC). Ο ISO είναι ένας ανεξάρτητος μη κυβερνητικός οργανισμός και ο μεγαλύτερος φορέας κατάρτισης εθελοντικών διεθνών προτύπων στον κόσμο. Η IEC είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στον κόσμο για την εκπόνηση και τη δημοσίευση διεθνών προτύπων για τις ηλεκτρονικές, τις ηλεκτρολογικές και τις σχετικές τεχνολογίες. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ετών, μια κοινή υποεπιτροπή των ISO και IEC δημιούργησε το 19086-1. Η Microsoft ήταν μια από τις πολλές οργανώσεις-μέλη που συμμετείχαν.

Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα απλούστερο έγγραφο το οποίο να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο οι οργανισμοί που εξετάζουν μια μετακίνηση στο cloud, όσο και οι πάροχοι υπηρεσιών cloud, με σκοπό τη σύνταξη της συμφωνίας υπηρεσιών cloud. Η Microsoft συμμετέχει στην ομάδα ειδικών που ανέπτυξε το πρότυπο ISO/IEC 19086, και ανέλαβε το έργο της συμπύκνωσης των 37 σελίδων του προτύπου στις δύο σελίδες της Λίστας διεξοδικού ελέγχου υπηρεσιών για το cloud. Σημειώστε, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για μια λίστα ελέγχου που αφορά συγκεκριμένα τη Microsoft. Ισχύει για όλους τους οργανισμούς και τους παρόχους υπηρεσιών cloud.

Οι οργανισμοί θα πρέπει να συγκαλούν τους ενδιαφερόμενους από ολόκληρη την εταιρεία για να συζητήσουν με ποιον τρόπο κάθε στοιχείο της λίστας ελέγχου ισχύει για τον συγκεκριμένο οργανισμό και ειδικά για το έργο στο cloud. Η ομάδα μπορεί να καθορίσει ελάχιστες απαιτήσεις, να σταθμίσει τη σημασία κάθε στοιχείου στη λίστα και να αναθέσει την ευθύνη για κάθε στοιχείο. Οι οργανισμοί είναι, στη συνέχεια, σε καλύτερη θέση να ζητήσουν από τις υπηρεσίες παροχής να απαντήσουν σε κάθε ένα από τα ζητήματα στη λίστα ελέγχου, να συγκρίνουν απαντήσεις και να αποφασίσουν ποια υπηρεσία παροχής πληροί καλύτερα τους εταιρικούς στόχους τους.


Πρόσθετοι πόροι

Graphic icon of a shield with an exclamation point in the middle

Προστασία για εσάς

Με ποιον τρόπο η Λίστα διεξοδικού ελέγχου για τις υπηρεσίες cloud μπορεί να προστατεύσει την ασφάλειά σας.

Graphic icon of three stacked boxes with checkmarks

Παρακολουθήστε τον οδηγό

Οδηγός Λίστας διεξοδικού ελέγχου για τις υπηρεσίες cloud.

Λίστα διεξοδικού ελέγχου για τις υπηρεσίες cloud