Πού βρίσκονται τα δεδομένα σας

Ως πελάτης των υπηρεσιών της Microsoft για επιχειρήσεις, γνωρίζετε πού είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα σας.

Αυστηρή ασφάλεια για τα κέντρα δεδομένων μας

Η Microsoft διατηρεί ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο κέντρων δεδομένων σε όλο τον κόσμο και επιβεβαιώνει ότι κάθε κέντρο δεδομένων πληροί αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας.

Photograph of an IT person standing at a small table in a data center working on a laptop.

|

Ενδέχεται να δημιουργήσουμε αντίγραφα των δεδομένων των πελατών μέσα σε μια επιλεγμένη γεωγραφική περιοχή για λόγους διαφύλαξής τους σε περίπτωση εκτεταμένης καταστροφής του κέντρου δεδομένων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η αντιγραφή αυτή δεν λαμβάνει χώρα εκτός της συγκεκριμένης περιοχής.

 

Η Microsoft συμμορφώνεται επίσης με τη διεθνή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων σχετικά με τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων πελατών. Για παράδειγμα:

  • Προκειμένου να είναι εφικτή η συνεχής ροή πληροφοριών που απαιτείται από τις διεθνείς επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής μεταφοράς προσωπικών δεδομένων), πολλές υπηρεσίες cloud της Microsoft για επιχειρήσεις προσφέρουν στους πελάτες πρότυπες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ που παρέχουν επιπλέον συμβατικές εγγυήσεις σε σχέση με τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των σχετικών υπηρεσιών cloud. Η από μέρους μας εφαρμογή των πρότυπων ρητρών της ΕΕ έχει επικυρωθεί από τις αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ ως σύμφωνη με τα αυστηρά πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που ρυθμίζουν τις διεθνείς μεταφορές δεδομένων από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα κράτη-μέλη της ΕΕ.
  • Εκτός από τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε με βάση τις πρότυπες συμβατικές ρήτρες και τις άλλες πρότυπες συμβάσεις, η Microsoft έχει πιστοποιηθεί με βάση το Πλαίσιο Ασπίδας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Εµπορίου των ΗΠΑ, χωρίς όμως η Microsoft να βασίζεται πλέον στο νομικό πλαίσιο της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων Ε.Ε.-Η.Π.Α. όσον αφορά τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός Ε.Ε., όπως προβλέπεται από την υπόθεση C-311/18 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η Microsoft δεν θα μεταφέρει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος (ούτε καν για λόγους αποθήκευσης) τα δεδομένα που της έχετε παράσχει στο πλαίσιο χρήσης των υπηρεσιών cloud της Microsoft για επιχειρήσεις που καλύπτονται από τους Όρους προϊόντος της Microsoft.

Ανεξάρτητα από την τοποθεσία αποθήκευσης των δεδομένων των πελατών, η Microsoft δεν ελέγχει ούτε περιορίζει τις τοποθεσίες από τις οποίες οι πελάτες ή οι τελικοί χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους.

Πρόσθετοι πόροι για την τοποθεσία αποθήκευσης των δεδομένων

Προστασία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εντάλματα

Θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στο cloud

Ασφάλεια, προστασία προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωση στο Microsoft Azure

Κανονιστική συμμόρφωση στα Microsoft 365 και Dynamics 365

Πρόσβαση στα δεδομένα στα Dynamics 365 και Microsoft 365