Πόροι προστασίας προσωπικών δεδομένων και ΓΚΠΔ της Microsoft

Λευκές βίβλοι και έγγραφα

Ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες για να ξεκινήσετε με τον κανονισμό ΓΚΠΔ και πώς σχετίζεται με τα προϊόντα της Microsoft και τους διάφορους κλάδους.

Ξεκινήστε με τον κανονισμό ΓΚΠΔ

Ξεκινήστε: Υπευθυνότητα ΓΚΠΔ

Η πορεία μας προς τη συμμόρφωση με τον κανονισμό ΓΚΠΔ

Διαχείριση δεδομένων: Συμμόρφωση με τον κανονισμό ΓΚΠΔ

Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τον κανονισμό ΓΚΠΔ

Επιταχύνετε τη συμμόρφωση με τον κανονισμό ΓΚΠΔ

Συμμόρφωση με τον κανονισμό ΓΚΠΔ με τα Windows 10

Ταξινόμηση δεδομένων

Επισκόπηση του κανονισμού ΓΚΠΔ

Κανονισμός ΓΚΠΔ για μικρές επιχειρήσεις

Προστασία των δεδομένων σας

Τα προϊόντα της Microsoft και ο κανονισμός ΓΚΠΔ

Συμμόρφωση με τον κανονισμό ΓΚΠΔ και Microsoft 365

Συμμόρφωση Microsoft Dynamics 365

Πώς η Microsoft ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας

Οργανωθείτε και υλοποιήστε διαδικασίες

Επιτύχετε και διατηρήστε τη συμμόρφωση με τον κανονισμό ΓΚΠΔ

Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων και ΓΚΠΔ με την πλατφόρμα Microsoft SQL

Συμμόρφωση με τον κανονισμό ΓΚΠΔ με το Microsoft Azure

Συμμόρφωση με το Microsoft EMS

Συμμόρφωση με το Project Online

Κλάδοι και ΓΚΠΔ

Οδηγός για εκπαιδευτικά ιδρύματα

ΓΚΠΔ και συμμόρφωση HIPAA

ΓΚΠΔ και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ΗΠΑ

Περισσότερα για τον κανονισμό ΓΚΠΔ

Προστατεύστε το ιδιωτικό απόρρητο με το Microsoft Cloud

Η Microsoft για την αξιοπιστία, την προστασία προσωπικών δεδομένων και τον κανονισμό ΓΚΠΔ

Σύγχρονος χώρος εργασίας: τι πρέπει να γνωρίζετε

Ευημερία στην εποχή του κανονισμού ΓΚΠΔ

Ιστολόγια για τον κανονισμό ΓΚΠΔ

Προστασία προσωπικών δεδομένων με το Microsoft Cloud

Μάθετε για βασικά θέματα του Γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Η δέσμευση της Microsoft ως προς τον κανονισμό ΓΚΔΠ

Η δέσμευση της Microsoft ως προς τον κανονισμό ΓΚΔΠ, την προστασία προσωπικών δεδομένων και τον έλεγχο των πελατών πάνω στα δεδομένα τους.

Προστατεύστε τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου

Μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα ατομικά δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου στο πλαίσιο του κανονισμού ΓΚΠΔ με το έξυπνο cloud της Microsoft.

Επιταχύνετε τη συμμόρφωση με τον κανονισμό ΓΚΠΔ

Επιταχύνετε τη συμμόρφωσή σας με τον κανονισμό ΓΚΠΔ με το Microsoft Cloud, της Julia White, CVP, Cloud Platform.

Κερδίστε την εμπιστοσύνη

Κερδίστε την εμπιστοσύνη με συμβατικές δεσμεύσεις ως προς τον κανονισμό ΓΚΠΔ, του Rich Sauer, CVP & Deputy General Counsel.

Οργανωθείτε

Οργανωθείτε και υλοποιήστε τις κατάλληλες διαδικασίες: πρακτικός οδηγός ΓΚΠΔ.

Λάβετε βοήθεια από συνεργάτες ΓΚΠΔ

Λάβετε βοήθεια για την αντιμετώπιση των αναγκών ΓΚΠΔ σας από διεθνείς συνεργάτες της Microsoft.

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον κανονισμό ΓΚΠΔ; Το Azure έχει απαντήσεις

Μάθετε πώς ο οργανισμός σας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες του Azure για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό ΓΚΠΔ.

Συμμορφωθείτε με τον κανονισμό ΓΚΠΔ

Διαβάστε το άρθρο "Συμμορφωθείτε με τον κανονισμό ΓΚΠΔ" του Brendon Lynch, Γενικού Διευθυντή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κοινή χρήση νέων πόρων πελατών

Διαβάστε το άρθρο "Κοινή χρήση νέων πόρων πελατών για τον κανονισμό ΓΚΠΔ της ΕΕ" του Brendon Lynch, Γενικού Διευθυντή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ασφάλεια, προστασία προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωση

Βρείτε πόρους για να υποστηρίξετε την ασφάλεια, την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη συμμόρφωση με τον κανονισμό ΓΚΠΔ με το Service Trust Portal.


Πόροι συνεργατών

Graphic icon of a person framed inside the four corners of a square viewfinder

Βρείτε έναν συνεργάτη

Έχουμε πολλούς διεθνείς συνεργάτες ΓΚΠΔ που προσφέρουν λύσεις βασισμένες στη Microsoft για την κάλυψη των απαιτήσεων του κανονισμού ΓΚΠΔ.

Graphic icon of two stacked triangles, each crossed with a bent line

Πόροι για συνεργάτες

Πόροι και εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σήμερα για να απλοποιήσετε τη συμμόρφωσή σας με τον κανονισμό ΓΚΠΔ και να βοηθήσετε τους πελάτες σας στην πορεία τους προς τη συμμόρφωση.

Graphic icon with three rectangular shapes representing two computers and a monitor with a checkmark symbol

Ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του κανονισμού ΓΚΠΔ

Βελτιώστε τις δυνατότητές σας για την υποστήριξη των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου των ατόμων.


Πρόσθετοι πόροι προστασίας προσωπικών δεδομένων

Graphic icon of a padlock with a white circle in the middle

Προστασία προσωπικών δεδομένων στη Microsoft

Graphic icon with two rectangular shapes representing documents, the one in front with horizontal lines representing information

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τις υπηρεσίες Microsoft Online Services

Graphic icon representing a person wearing a headset with a microphone

Όροι των υπηρεσιών Online Services

Graphic icon representing a device screen with information flowing from the screen to the cloud

Προστασία δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου στο cloud

Graphic icon of a large, multi-layered cloud

Αξιοπιστία στο cloud

Ρωτήστε την υπηρεσία παροχής cloud σας σχετικά με τη συμμόρφωση