Помогнете на служителите си да процъфтяват с Microsoft Viva

Microsoft Viva е платформа за работа на служителите, която обединява комуникации, знания, обучение, ресурси и прозрения в процеса на работа. Поддържан от Microsoft 365 и използван чрез Microsoft Teams, Viva насърчава култура, която дава възможност на служителите и екипите да се представят най-добре от всяко място.

Viva hub
Общ преглед
Guided Tour

Начало на обиколката с упътвания

Прозрения на Viva

Балансиране на продуктивността и благополучието

Някои функции варират според пазара

Балансиране на продуктивността и благополучието

Помогнете на служителите и екипите във вашата организация да процъфтяват с препоръки за подобряване на тяхната продуктивност и благополучие.

Изграждане на по-добри работни навици с лични прозрения

Подобрете своето сътрудничество, фокусиране и благополучие. Правете почивки между събранията, защитете времето за работа, свързана с целта, и умело се откъсвайте след работно време.

Насърчаване на култура на здравословна работа

Осигурете възможности на ръководителите и лидерите с прозрения, които идентифицират възможностите за подобряване на благосъстоянието, ангажираността и ефективността в цялата организация.

Проучете как поведението оказва влияние върху резултатите

Справяйте се със сложни бизнес въпроси и откривайте корелации между източниците на данни чрез разширен анализ.

Задаване, управление и постигане на цели

Съгласувайте екипите със стратегическите приоритети на вашата организация и постигайте резултати.

Свързвайте екипи и отделни лица към общите цели

Помогнете на служителите и екипите да се свързват с най-важните цели на вашата организация и да гарантират междуфункционално съгласуване.

Погрижете се работата да води до реални бизнес резултати.

Поддържайте екипите съсредоточени върху това, което е най-важно за вашия бизнес, и подобрете баланса между професионалния и личния живот.

Лесно управлявайте целите, където вече се извършва работа

Увеличете видимостта на целите и напредъка с интеграции в критични работни системи.

Обучаване в процеса на работата

Включете обучението в инструментите, които хората вече използват с Microsoft Teams и Microsoft 365.

Направете обучението съвместно

Насърчавайте социалното обучение с чат, раздели и препоръки от колеги в Teams.

Осигуряване на възможности на служителите да контролират пътуването си в обучението

Поддържайте целите за обучение на служителите с показалци, задачи, персонализирани предложения и подкани в календара.

Обобщаване на обучението от цялата ви организация

Помогнете на служителите да намират подходящо съдържание от свързани доставчици на обучение, системи за управление на обучението и собствени фирмени ресурси.

Открийте знания и опит

Автоматично организирайте съдържание и опит в цялата си организация, за да са лесни за намиране.

Идентифициране и автоматизиране на съдържание

Използвайте ИИ, за да идентифицирате, обработвате и организирате автоматично съдържание от всички данни на вашата организация.

Управление и организиране на знания

Помогнете на експертите във вашата организация да прецизират и поддържат теми и свързани ресурси със страници за тема и карти за тема.

Направете знанията по-лесни за откриване

Автоматично показвайте карти за тема в различните приложения на Microsoft 365, за да помагате на служителите да откриват знания в контекста на тяхната работа.

Модернизирайте средата за работа на вашите служители

Окуражавайте приноса, насърчавайте свързаността и помагайте на всички да процъфтяват на хибридното работно място.

Увеличете културата и комуникацията

Популяризирайте комуникацията на работното място, като събирате новини, разговори и ресурси, които информират, вдъхновяват и ангажират.

Обединявайте и мотивирайте служителите си

Насърчавайте културата на приобщаване, управлявайте организационната промяна с прозрачност и насърчавайте смислени връзки на работното място.

Изграждайте смислени взаимоотношения на работното място

Осигурете на служителите място, където да се свързват, да изразяват себе си и да открият чувството за принадлежност към работното място.

Създаване и присъединяване към общности на служители

Свързвайте се с колеги в общности, създадени около интереси, типове работа, отдели и всичко останало, за да откриете чувството за принадлежност към работното място.

Споделяне и откриване на знания

Насърчавайте откритото споделяне и обмен на идеи, отговори и най-добри практики.

Споделяйте своето уникално мнение

Използвайте „Свързване на Viva“, за да споделяте това, което харесвате, и се свързвайте с хора, които споделят вашите интереси.

Някои функции варират според пазара

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Лични прозрения","id":"personal-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1JJ?ver=3b2c","imageAlt":"The homepage in Viva Insights.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Лични прозрения","videoHref":"","content":"<p>Подобрете своето сътрудничество, фокусиране и благополучие. Правете почивки между събранията, защитете времето за работа, свързана с целта, и умело се откъсвайте след работно време.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Прозрения на Viva“","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Прозрения на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Изграждане на по-добри работни навици с лични прозрения"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Прозрения за мениджъри и ръководители","id":"leader-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1JM?ver=0992","imageAlt":"The My Team tab in Viva Insights showing recommended plans, action items and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Прозрения за мениджъри и ръководители","videoHref":"","content":"<p>Осигурете възможности на ръководителите и лидерите с прозрения, които идентифицират възможностите за подобряване на благосъстоянието, ангажираността и ефективността в цялата организация.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Прозрения на Viva“","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Прозрения на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Насърчаване на култура на здравословна работа"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Разширени прозрения","id":"advanced-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1K7?ver=6c5c","imageAlt":"Advanced insights about employees and descriptions of why they matter in Viva Insights.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Разширени прозрения","videoHref":"","content":"<p>Справяйте се със сложни бизнес въпроси и откривайте корелации между източниците на данни чрез разширен анализ.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Прозрения на Viva“","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Прозрения на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Проучете как поведението оказва влияние върху резултатите"}],"arialabel":"Прозрения на Viva","id":"viva-insights","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":1,"name":"Прозрения на Viva","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4WRDR","content":"<p>Помогнете на служителите и екипите във вашата организация да процъфтяват с препоръки за подобряване на тяхната продуктивност и благополучие.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Прозрения на Viva“","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Прозрения на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Балансиране на продуктивността и благополучието"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Останете съгласувани в мащаб","id":"stay-aligned-at-scale","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Останете съгласувани в мащаб","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE52H4R","content":"<p>Помогнете на служителите и екипите да се свързват с най-важните цели на вашата организация и да гарантират междуфункционално съгласуване.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Цели на Viva“.","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/goals","openInNewTab":false,"title":"Преглед на „Цели на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Свързвайте екипи и отделни лица към общите цели"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Екипите се фокусират върху въздействието","id":"Focus-teams-on-impact","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Екипите се фокусират върху въздействието\n","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE52YTa","content":"<p>Поддържайте екипите съсредоточени върху това, което е най-важно за вашия бизнес, и подобрете баланса между професионалния и личния живот.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Цели на Viva“.","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/goals","openInNewTab":false,"title":"Преглед на „Цели на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Погрижете се работата да води до реални бизнес резултати."},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Преглед на „Цели на Viva“","id":"Explore-Viva-Goals","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Вижте целите в потока на ежедневната работа","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE52Jkw","content":"<p>Увеличете видимостта на целите и напредъка с интеграции в критични работни системи.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Цели на Viva“.","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/goals","openInNewTab":false,"title":"Преглед на „Цели на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Лесно управлявайте целите, където вече се извършва работа"}],"arialabel":"Цели на Viva","id":"viva-goals","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Цели на Viva","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE52YTd","content":"<p>Съгласувайте екипите със стратегическите приоритети на вашата организация и постигайте резултати.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Цели на Viva“.","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/goals","openInNewTab":false,"title":"Преглед на „Цели на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Задаване, управление и постигане на цели"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Социално обучение","id":"social-learning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Ka?ver=3a7d","imageAlt":"A desktop display of Viva Learning courses available in a team on Teams and a mobile display of someone sharing a Viva Learning course over a text chat in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Социално обучение","videoHref":"","content":"<p>Насърчавайте социалното обучение с чат, раздели и препоръки от колеги в Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Обучение на Viva“","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Обучение на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Направете обучението съвместно"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Персонализирано развитие","id":"personalized-development","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Персонализирано развитие","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4X1Kc","content":"<p>Поддържайте целите за обучение на служителите с показалци, задачи, персонализирани предложения и подкани в календара.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Обучение на Viva“","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Обучение на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Осигуряване на възможности на служителите да контролират пътуването си в обучението"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Откриване на съдържание","id":"content-discovery","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Wi?ver=2ccd","imageAlt":"The Browse Courses screen in Teams showing different course providers.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Откриване на съдържание","videoHref":"","content":"<p>Помогнете на служителите да намират подходящо съдържание от свързани доставчици на обучение, системи за управление на обучението и собствени фирмени ресурси.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Обучение на Viva“","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Обучение на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Обобщаване на обучението от цялата ви организация"}],"arialabel":"Обучение на Viva","id":"viva-learning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":9,"name":"Обучение на Viva","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4Xa2l","content":"<p>Включете обучението в инструментите, които хората вече използват с Microsoft Teams и Microsoft 365.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Обучение на Viva“","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Обучение на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Обучаване в процеса на работата"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Превърнете съдържанието в знания","id":"turn-content","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1WA?ver=e9a8","imageAlt":"A search for content related to Mark 8 in an organization’s data.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Превърнете съдържанието в знания","videoHref":"","content":"<p>Използвайте ИИ, за да идентифицирате, обработвате и организирате автоматично съдържание от всички данни на вашата организация.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Теми на Viva“","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Теми на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Идентифициране и автоматизиране на съдържание"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Управление на теми","id":"curate-topics","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":15,"name":"Управление на теми","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4X1WC","content":"<p>Помогнете на експертите във вашата организация да прецизират и поддържат теми и свързани ресурси със страници за тема и карти за тема.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Теми на Viva“","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Теми на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Управление и организиране на знания"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Подобряване на откриването","id":"improve-discovery","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4WREa?ver=5ccd","imageAlt":"A topic card being displayed for Mark 8 in an email in Outlook.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Подобряване на откриването","videoHref":"","content":"<p>Автоматично показвайте карти за тема в различните приложения на Microsoft 365, за да помагате на служителите да откриват знания в контекста на тяхната работа.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Теми на Viva“","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Теми на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Направете знанията по-лесни за откриване"}],"arialabel":"Теми на Viva","id":"viva-topics","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XcyW?ver=c57d","imageAlt":"[noalt]","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Теми на Viva","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4X1Ww","content":"<p>Автоматично организирайте съдържание и опит в цялата си организация, за да са лесни за намиране.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Теми на Viva“","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Теми на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Открийте знания и опит"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Свързване на хора","id":"connect-people","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Jz?ver=ac89","imageAlt":"Desktop and mobile views of a team’s homepage dashboard in Viva Connections.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Свързване на хора","videoHref":"","content":"<p>Популяризирайте комуникацията на работното място, като събирате новини, разговори и ресурси, които информират, вдъхновяват и ангажират.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Връзки на Viva“","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/connections","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Връзки на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Увеличете културата и комуникацията"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Осигуряване на възможности на служителите","id":"empower-employees","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1JC?ver=7ff7","imageAlt":"Three mobile displays showing a dashboard, a feed and an article with comments in Viva Connections.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":19,"name":"Осигуряване на възможности на служителите","videoHref":"","content":"<p>Насърчавайте културата на приобщаване, управлявайте организационната промяна с прозрачност и насърчавайте смислени връзки на работното място.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Връзки на Viva“","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/connections","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Връзки на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Обединявайте и мотивирайте служителите си"}],"arialabel":"Връзки на Viva","id":"viva-connections","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4WWJx?ver=f185","imageAlt":"Fifteen employee headshots and profile pictures.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Връзки на Viva","videoHref":"","content":"<p>Окуражавайте приноса, насърчавайте свързаността и помагайте на всички да процъфтяват на хибридното работно място.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Връзки на Viva“","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/connections","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Връзки на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Модернизирайте средата за работа на вашите служители"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Общности","id":"Communities","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE53ovE?ver=a142","imageAlt":"A dashboard showing joinable communities in Viva Engage.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":21,"name":"Създаване на общности","videoHref":"","content":"<p>Свързвайте се с колеги в общности, създадени около интереси, типове работа, отдели и всичко останало, за да откриете чувството за принадлежност към работното място.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Свързване на Viva“.","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/engage","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Свързване на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Създаване и присъединяване към общности на служители"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Знания","id":"Knowledge","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE53owb?ver=35b5","imageAlt":"A question being asked in a community in Viva Engage and employees chiming in and responding.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":22,"name":"Споделяне на знания","videoHref":"","content":"<p>Насърчавайте откритото споделяне и обмен на идеи, отговори и най-добри практики.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Свързване на Viva“.","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/engage","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Свързване на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Споделяне и откриване на знания"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Израз","id":"Expression","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE53z1c?ver=5671","imageAlt":"A dashboard of company storylines viewable for a Teams user named Lydia Bauer.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":23,"name":"Насърчаване на себеизразяване","videoHref":"","content":"<p>Използвайте „Свързване на Viva“, за да споделяте това, което харесвате, и се свързвайте с хора, които споделят вашите интереси.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Свързване на Viva“.","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/engage","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Свързване на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Споделяйте своето уникално мнение"}],"arialabel":"Свързване на Viva","id":"viva-engage","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE53z0c?ver=736a","imageAlt":"A storyline in Viva Engage for a Teams user named Darren Mouton.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Свързване на Viva","videoHref":"","content":"<p>Осигурете на служителите място, където да се свързват, да изразяват себе си и да открият чувството за принадлежност към работното място.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Прегледайте „Свързване на Viva“.","href":"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-viva/engage","openInNewTab":false,"title":"Прегледайте „Свързване на Viva“","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Изграждайте смислени взаимоотношения на работното място"}],"itemsCount":23}

Осигурете супер възможности на своя отдел за управление на връзките с потребителите (CRM) с „Продажби на Viva“

Елиминирайте ръчното въвеждане на данни и автоматично събирайте данни във всяка CRM система с новото приложение за работа на продавача, което използва Office 365 и Teams, така че да можете да се съсредоточите върху продажбите.

A person smiling and using a laptop.

Поверителност още при проектиране

Само вие можете да виждате личните данни и прозрения въз основа на моделите на работа. Надеждните предпазни мерки за защита и поверителност в облака помагат на организациите да поддържат съответствие с отрасловите и регионалните изисквания.

Първи стъпки във Viva

Viva се поддържа от Microsoft 365 и Microsoft Teams

Помогнете на хората и екипите да работят по най-добрия начин с приложенията и средите за работа, на които разчитат всеки ден, за да се свързват, да си сътрудничат и да си вършат работата от всяко място.