Гледайте как експертите на Microsoft 365 представят начина на работа на Microsoft Viva и най-новите разработки в него.

Това е Microsoft Viva

Microsoft Viva е платформа за работа на служителите, която обединява комуникации, знания, обучение, ресурси и прозрения. С Viva насърчавайте култура, при която хората и екипите имат възможност да се представят най-добре от всяко място.

Възползвайте се от знания и опит

„Теми на Microsoft Viva“ автоматично организира съдържанието и опита в цялата ви организация, което улеснява хората да намират информация и да използват знанията в работата си.

topics

„Теми на Microsoft Viva“ автоматично организира съдържанието и опита в цялата ви организация, което улеснява хората да намират информация и да използват знанията в работата си.

Възползвайте се от знания и опит на работното си място

„Теми на Microsoft Viva“ помага на хората да се възползват от знания на работното си място, като използва ИИ, за да показва опита в приложенията, които използват всеки ден. „Теми на Viva“ автоматично организира съдържанието в различни приложения и екипи с вградени функции за защита и съответствие.

A screenshot of a Topic in Viva.
Two images of people smiling.

Останете свързани, от най-горното ниво до най-долното

Очаквайте скоро настолната версия на „Връзки на Microsoft Viva“ – той дава на всички персонализирано местоназначение, където да откриват подходящи новини, разговори и инструментите, които им трябват, за да успеят. Оформяйте приобщаваща корпоративна култура, в която всеки има глас.

Направете обучението лесно и полезно

Очаквайте скоро за публичен предварителен преглед през април „Обучение на Microsoft Viva“ – той дава възможност на хората да се подобряват с обучението за служители – естествено и без прекъсване. Насърчавайте култура на развитие, която помага на хората да достигнат потенциала си.

A person sitting in front of a window using a tablet and pen.

Насърчавайте култура, при която хората процъфтяват

personal

Лични прозрения

Хората правят така, че вашият бизнес да върви. Предложете лични и поверителни прозрения на всеки човек и открийте възможности за промяна на начина, по който работите, за да работите по най-добрия начин. Дайте приоритет на благополучието и увеличете продуктивността с препоръки за действие, като например защита на времето през деня за редовни почивки, фокусирана работа и обучение.

Manager insights

Прозрения за мениджъри

Мениджърите са от съществено значение във време на прекъсване на работата и промяна. Дайте им видимост за работните стандарти, които могат да доведат до бърнаут поради работа след работно време, претоварване в събрания или твърде малко време за фокусиране, така че те да могат да помогнат на екипите си да работят по-интелигентно и балансирано и да процъфтяват. Личната поверителност се поддържа на всяка стъпка от пътя.

Leader insights

Прозрения за ръководители

На лидерите им трябва видимост как се случва работата, така че да могат да създадат култура, в която хората и бизнесът да процъфтяват. Дайте им възможност да идентифицират възможностите за подобряване на благополучието и ангажираността чрез прозрения за организацията, генерирани от обобщени данни без лична информация и най-добри практики, поддържани от изследвания, за да се отговори на бъдещите предизвикателства.

Насърчавайте личното благополучие и изграждайте устойчивост на организацията чрез прозрения и действия в приложенията, които хората използват всеки ден. С всеки лиценз за Microsoft 365 се предлагат лични прозрения. Прозренията за мениджърите и ръководителите изискват лиценз за Workplace Analytics.

Преглед на „Прозрения на Microsoft Viva“

Научете повече за Microsoft Viva

Открийте всички начини, по които Microsoft Viva може да подобри работата на служителите.

The cover of the e-book The People-Powered Workplace.

Постигайте повече с Microsoft 365

Останете свързани и вършете повече работа с интелигентните приложения и среди за работа, интегрираните услуги в облака и вградената защита.