Microsoft Viva вече е общодостъпен.

Помогнете на служителите си да процъфтяват с Microsoft Viva

Microsoft Viva е платформа за работа на служителите, която обединява комуникации, знания, обучение, ресурси и прозрения в процеса на работа. Поддържан от Microsoft 365 и използван чрез Microsoft Teams, Viva насърчава култура, която дава възможност на хората и екипите да се представят най-добре от всяко място.


Three images of different people smiling.

Ускоряване на обучението

Viva помага на служителите да направят обучението естествена част от деня, като вкарва обучението в процеса на работа с инструментите, които те вече използват.

Toggle-Learning

Viva помага на служителите да направят обучението естествена част от деня, като вкарва обучението в процеса на работа с инструментите, които те вече използват.

Опростяване на обучението и развитието

„Обучение на Viva“ въвежда обучението в процеса на работа за насърчаване на културата на растеж и развитие.

Module-Learning

Обучение в процеса на работа

Включете обучението в инструментите, които хората вече използват с Microsoft Teams и Microsoft 365.

Опростено обучение

Съберете заедно съдържание и инструменти за обучение от различни източници в един център.

Персонализирани и подходящи

Намерете правилното съдържание и открийте нови умения с персонализирани препоръки и търсене.

Насърчавайте култура, при която хората процъфтяват

Personal

Лични прозрения

Предлагайте на служителите лични прозрения и препоръки, за да приоритизирате благополучието и да повишите продуктивността.

Manager insights

Прозрения за мениджъри

Дайте възможност на мениджърите да насърчават продуктивността и благополучието на екипите – големи или малки. Помогнете на мениджърите проактивно да управляват здравословна екипна култура и да подобрят ефективността на екипа.

Leader insights

Прозрения за ръководители

Подсигурете ръководителите с прозрения, които идентифицират възможностите за подобряване на благополучието и ангажираността.

Получавайте лични прозрения с лицензите за Microsoft 365 за предприятия. Премиалните лични прозрения, прозренията за мениджъри и ръководители изискват лиценз за „Прозрения на Viva“.

Възползвайте се от знания и опит на работното си място

„Теми на Viva“ помага на служителите да се възползват от знанията в работата си с помощта на ИИ в приложенията, които използват всеки ден. „Теми на Viva“ автоматично организира съдържанието в различни приложения и екипи с вградени функции за защита и съответствие.

A screenshot of a Topic in Viva.
A screenshot of a Topic in Viva.

Обединявайте и мотивирайте служителите си

„Връзки на Viva“ спомага за повишаване на комуникацията на работното място – всичко това от едно централно местоположение.

Two images of people smiling.
Two images of people smiling.

Създаване на връзка

Насърчавайте смислени връзки в цялата организация на хибридното работно място.

Управление на обединението

Обединете цялата организация около вашата визия, мисия и стратегически приоритети.

Осигуряване на възможности за принос

Насърчавайте културата на приобщаване, като давате възможност на всеки служител да допринася с идеи и да споделя обратна връзка.

Изграден на базата на Microsoft 365

Разполагайте и управлявайте „Връзки на Viva“ чрез съществуващата си инфраструктура.

Съгласуване на работата с целите на екипа и мисията на фирмата

Дайте на всеки в организацията видимост и яснота за целия работен процес, като свържете ежедневната работа със стратегическите цели на фирмата. Ally.io, нашият най-нов модул, ще се предлага в пакета Microsoft Viva през 2022 г.

[noalt]

Image-Divider

Първи стъпки във Viva

Viva се поддържа от Microsoft 365

Помогнете на хората и екипите да работят по най-добрия начин с приложенията и средите за работа, на които разчитат всеки ден, за да се свързват, да си сътрудничат и да си вършат работата от всяко място.