Two people smiling.

Обучение на Microsoft Viva

Дайте възможност на служителите да приоритизират растежа и развитието си.1

Откриване, споделяне и приоритизиране на обучението

Безпроблемно вкарайте обучението в потока от работа с „Обучение на Viva“, създадено за Microsoft Teams и Microsoft 365.

Общ преглед
Guided Tour

Начало на обиколката с упътвания

Социално обучение

Направете обучението съвместно

Направете обучението съвместно

Разрешете социалното обучение, като използвате възможностите за сътрудничество в Teams.

Създаване на пространство за съвместно обучение за вашия екип

Добавете раздел за обучение към вашия канал на Teams, за да намирате, избирате и закачате обучения в каналите, където работите с други хора.

Насърчаване на разговорите за обучение

Споделяйте съдържание за обучение в съобщения на Teams, чатове в събрания или имейли. Насърчавайте обучението между колеги и разговорите с наставници.

Споделяне на препоръки за обучение с колеги

Препоръчвайте подходящо съдържание за обучение на колеги, проследявайте докладвания от тях напредък на завършване и преглеждайте курсовете, препоръчани за вас.

Осигуряване на възможности на служителите да контролират пътуването си в обучението

Постигнете напредък в задачите и целите, свързани с обучението, с интуитивни изгледи и навременни подкани.

Преглед на необходимите обучения

Свържете системите за управление на обучението, за да преглеждате и осъществявате достъп до възложено съдържание за обучение.

Бъдете в крак със задачите за обучение

Получавайте известия в Teams за нови или просрочени задачи за обучение.

Защита на времето за обучение

Добавете курсове за обучение към календара си, за да приоритизирате личния растеж и развитие. Получавайте седмични предложения чрез имейл с брифинг, за да резервирате време за обучение.

Организиране на съдържание и задачи за обучение

Получавайте бърз достъп до обозначени с показалци, наскоро преглеждани, препоръчани, възложени и наскоро завършени курсове в изгледа „Моето обучение“.

Обобщаване на обучението от цялата ви организация

Помогнете на служителите да намират подходящо съдържание от източници за обучение в цялата ви организация.

Събиране на цялото съдържание за обучение на едно място

Свържете съдържание за обучение от Microsoft, вашата собствена организация и доставчиците на обучение и системите за управление на обучението, които използва вашата организация.

Получаване на персонализирани предложения за обучение

Получавайте генерирани от системата предложения въз основа на лични интереси и популярно съдържание във вашата организация.

Открийте обучението в Microsoft 365

Виждайте съответните резултати от обучението всеки път, когато използвате Microsoft Search – в Bing за работа, Office.com и SharePoint.

Маркиране на популярно съдържание

Посочвайте съдържанието с най-голям приоритет на служителите от всеки свързан източник на обучение в банера тип „въртележка“ с актуално съдържание.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Раздели в Teams.","id":"Teams tabs","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Раздели в Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFu","content":"<p>Добавете раздел за обучение към вашия канал на Teams, за да намирате, избирате и закачате обучения в каналите, където работите с други хора.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Създаване на пространство за съвместно обучение за вашия екип"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Чат.","id":"Chat","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Чат","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFv","content":"<p>Споделяйте съдържание за обучение в съобщения на Teams, чатове в събрания или имейли. Насърчавайте обучението между колеги и разговорите с наставници.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Насърчаване на разговорите за обучение"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Препоръчване.","id":"Recommend","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Препоръчване","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFw","content":"<p>Препоръчвайте подходящо съдържание за обучение на колеги, проследявайте докладвания от тях напредък на завършване и преглеждайте курсовете, препоръчани за вас.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Споделяне на препоръки за обучение с колеги"}],"arialabel":"Социално обучение.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4Vr2P?ver=4754","imageAlt":"A desktop display of learning tools in Teams and a mobile display of a conversation in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Социално обучение","videoHref":"","content":"<p>Разрешете социалното обучение, като използвате възможностите за сътрудничество в Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Направете обучението съвместно"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Възложени задачи.","id":"Assignments","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TUFA?ver=2d78","imageAlt":"Screenshot of My Learning view in Viva Learning showing learning assignments in the Assigned to you tab.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Възложени задачи","videoHref":"","content":"<p>Свържете системите за управление на обучението, за да преглеждате и осъществявате достъп до възложено съдържание за обучение.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Преглед на необходимите обучения"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Известия.","id":"Notifications","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4Vr2X?ver=c708","imageAlt":"A mobile display of text chats in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Известия","videoHref":"","content":"<p>Получавайте известия в Teams за нови или просрочени задачи за обучение.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Бъдете в крак със задачите за обучение"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Подкани за обучение.","id":"Learning prompts","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TUFE?ver=0e68","imageAlt":"Screenshot of Viva email showing actions to book focused learning time.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Подкани за обучение","videoHref":"","content":"<p>Добавете курсове за обучение към календара си, за да приоритизирате личния растеж и развитие. Получавайте седмични предложения чрез имейл с брифинг, за да резервирате време за обучение.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Защита на времето за обучение"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Моето обучение.","id":"My Learning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":9,"name":"Моето обучение","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFy","content":"<p>Получавайте бърз достъп до обозначени с показалци, наскоро преглеждани, препоръчани, възложени и наскоро завършени курсове в изгледа „Моето обучение“.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Организиране на съдържание и задачи за обучение"}],"arialabel":"Персонализирано развитие.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5d7?ver=3000","imageAlt":"A desktop display of recommended courses in Viva Learning and a mobile display of someone sharing a Viva Learning course over a Teams chat.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Персонализирано развитие","videoHref":"","content":"<p>Постигнете напредък в задачите и целите, свързани с обучението, с интуитивни изгледи и навременни подкани.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Осигуряване на възможности на служителите да контролират пътуването си в обучението"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Източници на съдържание.","id":"Content sources","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Източници на съдържание","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U030","content":"<p>Свържете съдържание за обучение от Microsoft, вашата собствена организация и доставчиците на обучение и системите за управление на обучението, които използва вашата организация.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Събиране на цялото съдържание за обучение на едно място"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Предложения.","id":"Suggestions","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Предложения","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFG","content":"<p>Получавайте генерирани от системата предложения въз основа на лични интереси и популярно съдържание във вашата организация.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Получаване на персонализирани предложения за обучение"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Търсене.","id":"Search","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U032?ver=f488","imageAlt":"Screenshot of search in SharePoint for “Lead” showing related content results from Viva Learning.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Търсене","videoHref":"","content":"<p>Виждайте съответните резултати от обучението всеки път, когато използвате Microsoft Search – в Bing за работа, Office.com и SharePoint.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Открийте обучението в Microsoft 365"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Актуално съдържание.","id":"Featured content","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":14,"name":"Актуално съдържание","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U034","content":"<p>Посочвайте съдържанието с най-голям приоритет на служителите от всеки свързан източник на обучение в банера тип „въртележка“ с актуално съдържание.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Маркиране на популярно съдържание"}],"arialabel":"Откриване на съдържание.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":10,"name":"Откриване на съдържание","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U5d9","content":"<p>Помогнете на служителите да намират подходящо съдържание от източници за обучение в цялата ви организация.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Обобщаване на обучението от цялата ви организация"}],"itemsCount":14}

Вижте „Обучение на Viva“ в действие

Гледайте демонстрации на продукта и вижте как екосистемата от партньори за обучение работи безпроблемно с „Обучение на Viva“.

Достъп до съдържание в цялата екосистема за обучение

Microsoft Learn
Microsoft 365 Training
LinkedIn Learning
Skillsoft
Coursera
Pluralsight
edX
Cornerstone
SAP SuccessFactors
Josh Bersin Academy
Edcast
Udacity
Udemy
Harvard Business Publishing
Infosec
Go1
OpenSesame

Microsoft 365

Функциите с отметки в тази колона са включени в плановете на Microsoft 365 и Office 365 за предприятия.

Обучение на Microsoft Viva

Пълното решение за обучение на служителите.

Обучение на Microsoft Viva €3.40
потребител/месец
Цената е без ДДС.

(годишен абонамент – автоматични подновявания)6

Записване на 25%*

Пакет на Microsoft Viva

Дайте възможност на хората и екипите да се представят най-добре от всяко място, с пълния пакет за работа на служителите, включително „Обучение на Viva“,„Прозрения на Viva“, „Цели на Viva“ и „Теми на Viva“.

Пакет на Microsoft Viva Пълната цена беше €10.13 Сега €7.60
потребител/месец
Цената е без ДДС.

(годишен абонамент – автоматични подновявания)6

Сравняване на функциите на продуктите на Microsoft Office
Име на функция

Microsoft 365

Обучение на Microsoft Viva Пакет на Microsoft Viva
Обучение на Microsoft Viva
Тази функция е частично включена
Включено
Включено
„Обучение на Viva“ в Teams
Включено
Включено
Включено
Получете достъп до пълните библиотеки за обучение на Microsoft Learn и Microsoft 365 и най-важните 125 курса от LinkedIn Learning
Включено
Включено
Включено
Търсене, споделяне и чат за съдържанието за обучение
Включено
Включено
Включено
Създаване на раздели за обучение в каналите на Teams
Включено
Включено
Включено
Генерирано от организацията съдържание за обучение с SharePoint и „Обучение на Viva“
Включено
Включено
Включено
Препоръки за курсове и проследяване на напредъка
Не е включено
Включено
Включено
Интегриране с партньори доставчици на съдържание
Не е включено
Включено
Включено
Интегриране със системи за управление на обучението
Не е включено
Включено
Включено

Намиране на съдържание за обучение в Microsoft Search в Bing.com, Office.com и SharePoint.com5

Не е включено
Included
Included

Добавяне на учебно съдържание към календара с предложени времеви интервали

Не е включено

Включено

Включено

Връзки на Microsoft Viva
Включено
Включено
Включено
Персонализиране на „Връзки на Viva“ с брандирането на вашата фирма
Включено
Включено
Включено
Създаване на централизирано местоназначение, което е персонализирано за служителите
Включено
Включено
Включено
Предоставяне на единен канал за комуникации за събиране и споделяне на важна информация
Включено
Включено
Включено
Насочване на съобщения и елементи на табло към отделни лица или групи
Включено
Включено
Включено
Издигане на много важните елементи за максимална видимост
Включено
Включено
Включено
Изграждане на модерна среда за работа на служителите във вашата съществуваща инфраструктура
Включено
Включено
Включено
Интегриране с доставчици и системи за човешки ресурси на партньори
Включено
Включено
Включено
Създаване на адаптивни карти по избор за свързване с вашите съществуващи приложения
Включено
Включено
Включено
Прозрения на Microsoft Viva
Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена
Включено
Лични прозрения в Teams
Включено
Включено
Включено
Добавката „Прозрения на Viva“ и вградени предложения в Outlook
Включено
Включено
Включено
Вашият ежедневен имейл с брифинг
Включено
Включено
Включено
Вашият имейл с месечно извлечение и табло за лични прозрения
Включено
Включено
Включено

Премиални лични прозрения: раздел за ефективни събрания в Teams с прозрения и препоръки

Не е включено
Не е включено
Included

Очаквайте скоро

Премиални лични прозрения: план за иницииране на ефективни споделени събрания
Не е включено
Не е включено
Included

Очаквайте скоро

Прозрения за мениджъри за ръководене на силни екипи
Не е включено
Не е включено
Включено
Прозрения за ръководители за виждане на тенденциите в предприятието
Не е включено
Не е включено
Включено
Инструменти и ускорители за анализ по избор
Не е включено
Не е включено
Включено
Теми на Microsoft Viva
Не е включено
Не е включено
Включено
Конектори за търсене (индексиране на елементи)
Не е включено
Не е включено
Включено
Намиране на опит
Не е включено
Не е включено
Включено
Карти, страници и центрове за тема
Не е включено
Не е включено
Включено
Акценти по тема в SharePoint, Office и Microsoft Search
Не е включено
Не е включено
Включено
Акценти по теми в Teams, Outlook и Yammer
Не е включено
Не е включено
Included

Очаквайте през 2022 г.

Диспечер за отговори и контекстно търсене
Не е включено
Не е включено
Included

Очаквайте през 2022 г.

Цели на Microsoft Viva

Не е включено
Не е включено

Включено

Създаване, управляване, съгласуване и персонализиране на работни потоци на OKR с шаблони на OKR и автоматизирани вкарвания

Не е включено
Не е включено

Включено

Ускорете своите бизнес ритми с OKR, като използвате споделени табла и разширени прозрения

Не е включено
Не е включено

Включено

Свързвайте работата с резултатите чрез дълбоки интеграции към задачи и проекти

Не е включено
Не е включено

Включено

Интегриране в критично важни инструменти и източници на данни

Не е включено
Не е включено

Включено

Получете корпоративен мащаб и защита с възможности за SSO, шифроване на данни, съответствие със SOC 2 тип II, поверителност от корпоративен клас и разширени разрешения

Не е включено
Не е включено

Включено

Използвайте разширени конфигурации на OKR с персонализируеми тежести и указания за оценяване

Не е включено
Не е включено

Включено

Осигурете възможности на екипите и отделните хора

94% от служителите казват, че ще останат във фирма по-дълго, ако тя инвестира в тяхното обучение и развитие (LinkedIn).2

84% от лидерите в обучението и развитието казват, че е важно да интегрирате цифровото обучение в платформите за корпоративно сътрудничество (Fosway Group).3

79% от директорите казват, че талантът и уменията на работната им сила са проблем номер едно (PwC).4

Допълнителни ресурси

Уебинар за „Обучение на Viva“

Научете как да създадете култура на обучение във вашата организация, като позволите на служителите да получават целеви умения в процеса на работа.

Инфографика за „Обучение на Viva“

Прочетете как обучението в процеса на работа влияе върху продуктивността, растежа и запазването на служителите.

Ръководство със сценарии

Вижте „Обучение на Viva“ в действие чрез различни роли и сценарии.

Поддръжка за „Обучение на Viva“

Вижте как да добавите „Обучение на Viva“ към Microsoft Teams и да управлявате своето учебно съдържание.

Първи стъпки в „Обучение на Viva“

An employee sitting at their desk and smiling.

Осигурете възможност на хората и екипите да се представят най-добре

„Обучение на Viva“ е част от Microsoft Viva – платформата за работа на служителите, създадена, за да помогне на хората да се свързват, да се фокусират, да се учат и да просперират на работа.

* Спестявате 25%, ако купите преди 1 януари 2023 г.
1 „Обучение на Viva“ не е предназначен за използване от деца или ученици. Лицензите за „Обучение на Viva“ трябва да се дават само на лица, които са на възраст най-малко 18 години. Това включва лицензи за Microsoft Viva за преподаватели, „Обучение на Viva“ за преподаватели, Microsoft Viva с добавка Glint за преподаватели, Microsoft 365 A3 – ненаблюдаван лиценз за преподаватели, Microsoft 365 A3 за преподаватели, Microsoft 365 A5 за преподаватели, Microsoft 365 A5 с минути за обаждания за преподаватели, Microsoft 365 A5 без аудиоконференции за преподаватели, Office 365 A1 за преподаватели, Office 365 A1 за преподаватели (за устройство), Office 365 A1 Plus за преподаватели, Office 365 A3 за преподаватели, Office 365 A5 за преподаватели, Office 365 A5 с минути за обаждания за преподаватели, Office 365 A5 без аудиоконференции за преподаватели, Office 365 Education E1 за преподаватели, Office 365 Education E3 за преподаватели и Office 365 Education за домашно обучение за преподаватели, които трябва да бъдат давани само на пълнолетни преподаватели и служители на институции и не трябва да бъдат давани на учащи.
2 Отчет за обучението на работното място от 2019 г., LinkedIn Learning.
3 Как COVID-19 променя обучението? Fosway Group, юни 2020 г.
4 Тенденции в талантите 2019 г.: повишаване на уменията за цифровия свят, PwC.
5 Изисква най-малко 1 закупен лиценз за администратор, за да се разреши функцията за целия клиент.
6 След като вашият платен абонамент започне, правилата за отмяна варират в зависимост от състоянието ви като нов клиент, продукта и избраните домейни в Microsoft. Научете повече. Можете да отмените абонамента си за Microsoft 365 по всяко време, като отидете в центъра за администриране на Microsoft 365. Когато един абонамент бъде отменен, всички свързани данни ще бъдат изтрити. Научете повече за съхранението, изтриването и унищожаването на данни в Microsoft 365.