Two people smiling.

Прозрения на Microsoft Viva

Подобрете продуктивността и благополучието чрез базирани на данни прозрения и препоръки със защитена поверителност.

Image_PromoBand

Създайте култура, при която хората и бизнесът ви могат да процъфтяват

Открийте нови възможности за продуктивност и благополучие в процеса на работа, които надграждат възможностите на MyAnalytics и Workplace Analytics.

Научете за средите за работа в Microsoft Teams, Outlook и Office.com, за да помогнете на отделните хора и екипите в цялата организация да работят по най-добрия начин.

Получаване на лични прозрения в процеса на работа

Идентифицирайте възможностите за създаване на по-добри работни навици. Приоритизирайте благополучието с препоръки за действия, като резервиране на време за фокусирана работа, редовни почивки и практикуване на благоразумие.

Помогнете на екипите да балансират продуктивността и благополучието

Разберете въздействието на моделите на работа върху благополучието и резултатите от работата на служителите с прозренията за ръководители и мениджъри. Вградени предпазни мерки защитават личната поверителност.

Справяне с уникалните предизвикателства пред бизнеса

Генерирайте ценни прозрения и гъвкави отчети за бизнес ръководителите. Справяйте се със сложни предизвикателства с помощта на разширени инструменти и библиотека с предварително изградени ускорители на анализа, визуализации и интерактивни отчети.

A smiling person looking at their mobile phone.

Създаден, за да ви помогне да запазите данните си защитени и поверителни

Само вие можете да виждате личните данни и прозрения въз основа на моделите на работа. Надеждните предпазни мерки за защита и поверителност в облака позволяват на организациите да поддържат съответствие с отрасловите и регионалните изисквания.

Внесете яснота в данните за ангажираността

Подхранване на благополучието на служителите

Мощните прозрения позволиха на ръководителите в LinkedIn да подобрят благополучието на служителите си по време на масовото преминаване към отдалечена работа.

Мощните прозрения позволиха на ръководителите в LinkedIn да подобрят благополучието на служителите си по време на масовото преминаване към отдалечена работа.

Планове и цени за „Прозрения на Viva“

Microsoft 365

Функциите с отметки в тази колона са включени в плановете на Microsoft 365 и Office 365 за предприятия.

Microsoft Workplace Analytics

Получете прозрения за мениджъри и ръководители, както и разширени прозрения с инструменти и ускорители за анализ по избор.

Microsoft Workplace Analytics €3.40
потребител/месец
Цената е без ДДС.

(годишен абонамент – автоматични подновявания)
Включва 1 единица за капацитет на потребител на месец.

 

 

За да добавите „Прозрения на Viva“ към абонамента си за Viva, се свържете с вашия търговски представител на Microsoft.

Microsoft Viva Insights Capacity

Получете 5000 единици за капацитет на месец за функции на „Прозрения на Viva“, базирани на капацитет.

Microsoft Viva Insights Capacity €4,216.50
потребител/месец
Цената е без ДДС.

(годишен абонамент – автоматични подновявания)
Изисква отделен лиценз за „Прозрения на Viva“. Продава се със стъпка на увеличение от 5000 единици за капацитет.

За да добавите „Капацитет на Прозрения на Viva“ към абонамента си за Viva, се свържете с вашия търговски представител на Microsoft.

Compare Microsoft Office Product features
Feature name

Microsoft 365

Microsoft Workplace Analytics Microsoft Viva Insights Capacity

Лични прозрения в Microsoft Teams

Функцията е включена

Функцията е включена

Функцията не е включена

Добавката „Прозрения на Viva“ и вградени предложения в Outlook

Функцията е включена

Функцията е включена

Функцията не е включена

Вашият ежедневен имейл с брифинг

Функцията е включена

Функцията е включена

Функцията не е включена

Вашият имейл с месечно извлечение и табло за лични прозрения

Функцията е включена

Функцията е включена

Функцията не е включена

Прозрения за мениджъри за ръководене на силни екипи

Функцията не е включена

Функцията е включена

Функцията не е включена

Прозрения за ръководители за виждане на тенденциите в предприятието

Функцията не е включена

Функцията е включена

Функцията не е включена

Инструменти и ускорители за анализ по избор

Функцията не е включена

Функцията е включена

Функцията не е включена

Единици за капацитет за анализ по избор

Feature is not Included
Feature is Included

1 единица за капацитет на потребител на месец

Feature is Included

Продава се със стъпка на увеличение от 5000 единици за капацитет

Вижте „Прозрения на Microsoft Viva“ в действие

Вижте как „Прозрения на Viva“ предоставя базирани на данни прозрения и препоръчителни действия със защитена поверителност, за да помогне на хората да подобряват продуктивността и благополучието.

Сега работата е различна

Научете как „Прозрения на Viva“ помага за подобряване на благополучието и продуктивността на служителите във все по-сложната, хиперсвързана и понякога изолираща среда.

[noalt]

[noalt]

A person looking down at a tablet and a mobile device.

Осигурете възможност на хората и екипите да се представят най-добре

„Прозрения на Viva“ е част от Microsoft Viva – платформата за работа на служителите, създадена, за да помогне на хората да се свързват, да се фокусират, да се учат и да просперират на работа.