Прозрения на Microsoft Viva

Подобрете продуктивността и благополучието чрез базирани на данни прозрения и препоръки със защитена поверителност. „Прозрения на Viva“ е с цена €3.40 на потребител/месец.

Цената е без ДДС.

Създайте култура, при която хората и бизнесът ви могат да процъфтяват

Откривайте възможности за продуктивност и благополучие на служителите в процеса на работа.

Общ преглед
Guided Tour

Начало на обиколката с упътвания

Лични прозрения

Изграждане на по-здравословни работни навици с лични прозрения

Получавайте персонализирани препоръки, за да подобрите работата и благополучието си. Потопете се в моменти на благодарност, размишление и оказване на внимание. Правете редовни почивки.

Възможности за лично благополучие в процеса на работа

Планирайте време, свързано с целта, за да работите без прекъсване, и виртуално пътуване, за да приключите съзнателно работния ден. Прекъснете връзката и се презаредете по време на тихите часове.

Вашият ежедневен имейл с брифинг и добавката „Прозрения на Viva“

Получавайте персонализиран ежедневен имейл с брифинг и вградени предложения в Outlook с полезни съвети, за да се възползвате максимално от предстоящия ден и седмица.

Вашият имейл с извлечение за половин месец и табло

Открийте тенденциите в начина, по който сте прекарали времето си през последните четири седмици, и идентифицирайте възможностите за подобряване на фокусирането, мрежата и сътрудничеството.

Помогнете на екипите да балансират продуктивността и благополучието

Осигурете възможности на ръководителите и лидерите с прозрения, които идентифицират възможностите за подобряване на благосъстоянието, ангажираността и ефективността в цялата организация.

Разберете как се извършва работата в цялата фирма

Получете видимост за моделите на работа, които могат да доведат до бърнаут и стрес, като например работа след работно време, претоварване на събрания или твърде малко време, свързано с целта.

Насърчаване на здравословни работни навици и екипни норми

Помогнете за насърчаване на здравословни работни навици, които повишават продуктивността и защитават благополучието, с екипни планове, като например споделено фокусиране и планове за дни без събрания.

Ръководете чрез пример

Помогнете на мениджърите и ръководителите да проучват и изграждат лични навици, които могат да повлияят положително на ефективността и благополучието на екипа.

Справяне с уникалните предизвикателства пред бизнеса

Разберете въздействието на хибридния начин на работа върху хората и бизнеса си и се справете с предизвикателствата, които са важни за вашата организация.

Бързо подготвяне и започване на работа

Генерирайте ценни прозрения за бизнеса си, като използвате библиотека с гъвкави, предварително направени отчети, които са готови за споделяне с фирмените ръководители.

Потопете се дълбоко в данните си

Използвайте разширени инструменти, за да генерирате прозрения по избор, съобразени с конкретни бизнес предизвикателства.

Бърз старт в задълбочен анализ

Справяйте се със сложни предизвикателства с помощта на разширени инструменти и библиотека с готови ускорители на анализа, визуализации и интерактивни отчети.

Създаден, за да ви помогне да запазите данните си защитени и поверителни

Поддържайте съответствие с отрасловите и регионалните изисквания с помощта на надеждните предпазни мерки за защита и поверителност в облака.

Поверителни лични прозрения

Само вие можете да виждате личните данни и прозрения въз основа на моделите на работа във вашите имейли, събрания, разговори и чатове.

Вградени предпазни мерки за поверителност

Помогнете за защитата на поверителността на отделните лица в метриките, представени на мениджърите и ръководителите, с вградени предпазни мерки, като например деидентифициране и агрегиране.

Контроли за служители и администратори

Отделните служители избират прозренията и средите за работа, които искат да получат. Администраторите могат да забранят достъпа на ниво отделен човек или организация.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Възможности за благополучие в Teams.","id":"Wellbeing experiences in Teams","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yTr?ver=bba1","imageAlt":"A protect time reminder being set in Viva Insights to allow the user to mindfully disconnect while they leave work.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":2,"name":"Възможности за благополучие в Teams","videoHref":"","content":"<p>Планирайте време, свързано с целта, за да работите без прекъсване, и виртуално пътуване, за да приключите съзнателно работния ден. Прекъснете връзката и се презаредете по време на тихите часове.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Възможности за лично благополучие в процеса на работа"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Препоръки за действия в Outlook.","id":"Actionable recommendations in Outlook","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Препоръки за действия в Outlook","videoHref":"https://www.microsoft.com/bg-bg/videoplayer/embed/RE58AXY","content":"<p>Получавайте персонализиран ежедневен имейл с брифинг и вградени предложения в Outlook с полезни съвети, за да се възползвате максимално от предстоящия ден и седмица.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Вашият ежедневен имейл с брифинг и добавката „Прозрения на Viva“"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Прозрения за вашите модели на работа.","id":"Insights about your work patterns","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Прозрения за вашите модели на работа","videoHref":"https://www.microsoft.com/bg-bg/videoplayer/embed/RE57xW1","content":"<p>Открийте тенденциите в начина, по който сте прекарали времето си през последните четири седмици, и идентифицирайте възможностите за подобряване на фокусирането, мрежата и сътрудничеството.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Вашият имейл с извлечение за половин месец и табло"}],"arialabel":"Лични прозрения.","id":"personal-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55UuS?ver=e600","imageAlt":"A Focus bubble popped out over Viva Insights in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":1,"name":"Лични прозрения","videoHref":"","content":"<p>Получавайте персонализирани препоръки, за да подобрите работата и благополучието си. Потопете се в моменти на благодарност, размишление и оказване на внимание. Правете редовни почивки.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Изграждане на по-здравословни работни навици с лични прозрения"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Групови аналитични данни.","id":"Group insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55BVx?ver=edf0","imageAlt":"Organization trends tab in Viva Insights in Teams app","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":6,"name":"Групови аналитични данни","videoHref":"","content":"<p>Получете видимост за моделите на работа, които могат да доведат до бърнаут и стрес, като например работа след работно време, претоварване на събрания или твърде малко време, свързано с целта.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Разберете как се извършва работата в цялата фирма"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Споделени планове.","id":"Shared plans","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE58Dyj?ver=0c80","imageAlt":"A Shared Focus plan in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1314,"itemIndex":7,"name":"Споделени планове","videoHref":"","content":"<p>Помогнете за насърчаване на здравословни работни навици, които повишават продуктивността и защитават благополучието, с екипни планове, като например споделено фокусиране и планове за дни без събрания.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Насърчаване на здравословни работни навици и екипни норми"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Отражение","id":"Reflection","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Uvt?ver=9781","imageAlt":"The Teamwork Habits tab in Viva Insights in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":8,"name":"Отражение","videoHref":"","content":"<p>Помогнете на мениджърите и ръководителите да проучват и изграждат лични навици, които могат да повлияят положително на ефективността и благополучието на екипа.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ръководете чрез пример"}],"arialabel":"Прозрения за мениджъри и ръководители.","id":"leader-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yTc?ver=72e6","imageAlt":"A setup bubble to get started measuring meeting effectiveness popped out over the Organization Trends homepage in Viva Insights in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":5,"name":"Прозрения за мениджъри и ръководители","videoHref":"","content":"<p>Осигурете възможности на ръководителите и лидерите с прозрения, които идентифицират възможностите за подобряване на благосъстоянието, ангажираността и ефективността в цялата организация.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Помогнете на екипите да балансират продуктивността и благополучието"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Готови отчети.","id":"Prebuilt reports","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yTA?ver=37d2","imageAlt":"A Meeting hours report in Viva Insights.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":10,"name":"Готови отчети","videoHref":"","content":"<p>Генерирайте ценни прозрения за бизнеса си, като използвате библиотека с гъвкави, предварително направени отчети, които са готови за споделяне с фирмените ръководители.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Бързо подготвяне и започване на работа"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Анализ по избор.","id":"Custom analysis","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Uvw?ver=6afc","imageAlt":"A person query analysis in Viva Insights.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":11,"name":"Анализ по избор","videoHref":"","content":"<p>Използвайте разширени инструменти, за да генерирате прозрения по избор, съобразени с конкретни бизнес предизвикателства.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Потопете се дълбоко в данните си"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Готови ускорители.","id":"Prebuilt accelerators","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Готови ускорители","videoHref":"https://www.microsoft.com/bg-bg/videoplayer/embed/RE57ijt","content":"<p>Справяйте се със сложни предизвикателства с помощта на разширени инструменти и библиотека с готови ускорители на анализа, визуализации и интерактивни отчети.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Бърз старт в задълбочен анализ"}],"arialabel":"Разширени прозрения.","id":"advanced-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55BVs?ver=53d1","imageAlt":"New hire onboarding in Viva Insights and a graph showing change in average new hire network size in first few months.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":9,"name":"Разширени прозрения","videoHref":"","content":"<p>Разберете въздействието на хибридния начин на работа върху хората и бизнеса си и се справете с предизвикателствата, които са важни за вашата организация.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Справяне с уникалните предизвикателства пред бизнеса"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Поверителни лични прозрения","id":"Private personal insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE59cfj?ver=6e90","imageAlt":"A person sitting in a rounded chair smiling.","imageHeight":730,"imageWidth":1298,"itemIndex":14,"name":"Поверителни лични прозрения","videoHref":"","content":"<p>Само вие можете да виждате личните данни и прозрения въз основа на моделите на работа във вашите имейли, събрания, разговори и чатове.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Поверителни лични прозрения"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Вградени предпазни мерки за поверителност.","id":"Built-in privacy safeguards","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55UvC?ver=e828","imageAlt":"A person sitting at a desk with their hands folded participating in a video call on a laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1067,"itemIndex":15,"name":"Вградени предпазни мерки за поверителност","videoHref":"","content":"<p>Помогнете за защитата на поверителността на отделните лица в метриките, представени на мениджърите и ръководителите, с вградени предпазни мерки, като например деидентифициране и агрегиране.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Вградени предпазни мерки за поверителност"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Контроли за служители и администратори.","id":"Employee and admin controls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE599sH?ver=e8af","imageAlt":"A person standing in front of their desk looking towards the window behind them.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":16,"name":"Контроли за служители и администратори","videoHref":"","content":"<p>Отделните служители избират прозренията и средите за работа, които искат да получат. Администраторите могат да забранят достъпа на ниво отделен човек или организация.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Контроли за служители и администратори"}],"arialabel":"Поверителност още при проектиране.","id":"privacy-design","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE599sD?ver=ecb2","imageAlt":"A person sitting at a kitchen island with a Surface tablet looking at a mobile phone.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":13,"name":"Поверителност още при проектиране","videoHref":"","content":"<p>Поддържайте съответствие с отрасловите и регионалните изисквания с помощта на надеждните предпазни мерки за защита и поверителност в облака.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Създаден, за да ви помогне да запазите данните си защитени и поверителни"}],"itemsCount":16}

Вижте „Прозрения на Viva“ в действие

Вижте как „Прозрения на Viva“ помага на отделните хора и екипите да подобрят продуктивността и благополучието с базирани на данни прозрения със защитена поверителност и препоръчителни действия.

Функции и цени

„Прозрения на Microsoft Viva“ в Microsoft 365

Включено

в плановете на Microsoft 365 и Office 365 за предприятия

Някои функции за работа на служителите са включени в плановете на Microsoft 365 и Office 365 за предприятия.

 • Лични прозрения с приложението „Прозрения на Viva“ в Teams и уеб приложения
 • Лични прозрения във вашия ежедневен имейл с брифинг и имейл с извлечение за половин месец
 • Добавката „Прозрения на Viva“ и вградени предложения в Outlook

Включени са допълнителни приложения

 • Връзки на MicrosoftViva
 • Свързване на MicrosoftViva

Прозрения на Microsoft Viva

Прозрения на Microsoft Viva €3.40

потребител/месец

(Годишен абонамент – подновява се автоматично)1
Цената е без ДДС.

Всички функции за работа на служителите, включени в Microsoft 365, плюс:

 • Премиални лични прозрения: категории на събранията, обратна връзка за събрания, тенденции в похвалите и процент на отваряне на имейли
 • Планове за здравословно сътрудничество: планирани имейли, ефективни събрания, повтарящи се резервации на време, споделено време, свързано с целта, и дни без събрания
 • Прозрения за мениджъри за ръководене на силни екипи
 • Прозрения за ръководители за виждане на тенденциите и стимулиране на промени за трансформация в организацията
 • Инструменти и ускорители за анализ по избор

Включени приложения

 • Връзки на MicrosoftViva
 • Свързване на MicrosoftViva
 • Прозрения на MicrosoftViva

Спестете 25%*

Пакет на Microsoft Viva

Пакет на Microsoft Viva Пълната цена беше €10.13 Сега €7.60

потребител/месец

(Годишен абонамент – подновява се автоматично)1
Цената е без ДДС.

Всичко в „Прозрения на Viva“, плюс:

 • Напомняния във вашия ежедневен имейл с брифинг да завършите присвоените курсове (очаквайте скоро)
 • Предложения в ежедневния ви имейл с брифинг за акцентиране върху експертни познания по дадена тема (очаквайте скоро)
 • „Обучение на Viva“ за безпроблемно интегриране на достъпа до съдържание за обучение на местата, където служителите вече прекарват времето си
 • „Теми на Viva“ за свързване, управление и защита на знанията от цялата ви организация
 • „Цели на Viva“ за поддържане на съответствие в мащаба, фокусиране на екипите върху въздействието и вкарване на цели в потока на ежедневната работа

Включени приложения

 • Връзки на MicrosoftViva
 • Свързване на MicrosoftViva
 • Прозрения на MicrosoftViva
 • Обучение на MicrosoftViva
 • Теми на MicrosoftViva
 • Цели на MicrosoftViva

Microsoft 365

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

Функциите с отметки в тази колона са включени в плановете на Microsoft 365 и Office 365 за предприятия.

Прозрения на Microsoft Viva

Прозрения на Microsoft Viva €3.40
потребител/месец
(Годишен абонамент – подновява се автоматично)1
Цената е без ДДС.

Получавайте премиални лични прозрения и прозрения за мениджъри и ръководители, както и разширени прозрения с инструменти и ускорители за анализ по избор.

Спестете 25%*

Пакет на Microsoft Viva

Пакет на Microsoft Viva Пълната цена беше €10.13 Сега €7.60
потребител/месец
(Годишен абонамент – подновява се автоматично)1
Цената е без ДДС.

Осигурете възможности на хората и екипите да се представят по най-добрия начин от всяко място, с пълен пакет за работа на служителите.

Сравняване на функциите на продуктите на Microsoft Office
Име на функция Прозрения на Microsoft Viva Пакет на Microsoft Viva

Прозрения на Microsoft Viva

Тази функция е частично включена

Функцията е включена

Функцията е включена

Лични прозрения с приложението „Прозрения на Viva“ в Teams и уеб приложения

Функцията е включена

Функцията е включена

Функцията е включена

Лични прозрения във вашия ежедневен имейл с брифинг и имейл с извлечение за половин месец

Функцията е включена

Функцията е включена

Функцията е включена

Добавката „Прозрения на Viva“ и вградени предложения в Outlook

Функцията е включена

Функцията е включена

Функцията е включена

Премиални лични прозрения – категории на събранията, обратна връзка за събрания, тенденции в похвалите и процент на отваряне на имейли

Функцията не е включена

Функцията е включена

Функцията е включена

Планове за здравословно сътрудничество – планирани имейли, ефективни събрания, повтарящи се резервации на време, споделено време, свързано с целта, и дни без събрания

Функцията не е включена

Функцията е включена

Функцията е включена

Прозрения за мениджъри за ръководене на силни екипи

Не е включено
Feature is included
Feature is included

Прозрения за ръководители за виждане на тенденциите в предприятието

Функцията не е включена

Feature is included
Feature is included

Инструменти и ускорители за анализ по избор

Функцията не е включена

Функцията е включена

Функцията е включена

Връзки на Microsoft Viva

Функцията е включена

Функцията е включена
Функцията е включена
Персонализиране на „Връзки на Viva“ с брандирането на вашата фирма

Функцията е включена

Функцията е включена
Функцията е включена
Създаване на централизирано местоназначение, което е персонализирано за служителите

Функцията е включена

Функцията е включена
Функцията е включена
Предоставяне на единен канал за комуникации за събиране и споделяне на важна информация

Функцията е включена

Функцията е включена
Функцията е включена
Насочване на съобщения и елементи на табло към отделни лица или групи

Функцията е включена

Функцията е включена
Функцията е включена
Издигане на много важните елементи за максимална видимост

Функцията е включена

Функцията е включена
Функцията е включена
Изграждане на модерна среда за работа на служителите във вашата съществуваща инфраструктура

Функцията е включена

Функцията е включена
Функцията е включена
Интегриране с доставчици и системи за човешки ресурси на партньори

Функцията е включена

Функцията е включена
Функцията е включена
Създаване на адаптивни карти по избор за свързване с вашите съществуващи приложения

Функцията е включена

Функцията е включена
Функцията е включена

Свързване на Microsoft Viva

Функцията е включена

Функцията е включена

Функцията е включена

Създаване и присъединяване към общности на служители

Функцията е включена

Функцията е включена

Функцията е включена

Публикуване и закачане на съобщения

Функцията е включена

Функцията е включена

Функцията е включена

Стартиране на различни типове разговори

Функцията е включена

Функцията е включена

Функцията е включена

Намиране на прозрения за ангажираността на общността или в разговори

Функцията е включена

Функцията е включена

Функцията е включена

Публикуване на въпроси, краудсорсинг и маркиране на най-добрите отговори

Функцията е включена

Функцията е включена

Функцията е включена

Създаване, намиране и следване на публикации в сюжет

Функцията е включена

Функцията е включена

Функцията е включена

Създаване, намиране и следване на истории

Feature is included

Очаквайте скоро

Feature is included

Очаквайте скоро

Feature is included

Очаквайте скоро

Обучение на Microsoft Viva

Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена
Функцията е включена
„Обучение на Viva“ в Teams

Функцията е включена

Функцията е включена
Функцията е включена

Получете достъп до пълните библиотеки за обучение на Microsoft Learn и Microsoft 365 и най-важните 125 курса от LinkedIn Learning2

Функцията е включена

Функцията е включена
Функцията е включена
Търсене, споделяне и чат за съдържанието за обучение

Функцията е включена

Функцията е включена
Функцията е включена
Създаване на раздели за обучение в каналите на Teams

Функцията е включена

Функцията е включена
Функцията е включена
Генерирано от организацията съдържание за обучение с SharePoint и „Обучение на Viva“

Функцията е включена

Функцията е включена
Функцията е включена

Намиране на съдържание за обучение в Microsoft Search в Bing.com, Office.com и SharePoint.com3

Не е включено

Не е включено

Включено

Препоръки за курсове и проследяване на напредъка

Функцията не е включена

Функцията не е включена
Функцията е включена
Интегриране с партньори доставчици на съдържание

Функцията не е включена

Функцията не е включена
Функцията е включена
Интегриране със системи за управление на обучението

Функцията не е включена

Функцията не е включена
Функцията е включена

Добавяне на учебно съдържание към календара с предложени времеви интервали

Не е включено

Не е включено

Включено

Теми на Microsoft Viva

Функцията не е включена

Функцията не е включена
Функцията е включена
Конектори за търсене (индексиране на елементи)

Функцията не е включена

Функцията не е включена
Функцията е включена
Намиране на опит

Функцията не е включена

Функцията не е включена
Функцията е включена
Карти, страници и центрове за тема

Функцията не е включена

Функцията не е включена
Функцията е включена
Акценти по тема в SharePoint, Office и Microsoft Search

Функцията не е включена

Функцията не е включена
Функцията е включена
Акценти по теми в Teams, Outlook и Yammer

Функцията не е включена

Функцията не е включена
Feature is included
Диспечер за отговори и контекстно търсене

Функцията не е включена

Функцията не е включена
Feature is included

Очаквайте през 2023 г.

Цели на Microsoft Viva

Функцията не е включена

Функцията не е включена

Включено

Създавайте, управлявайте, съгласувайте и персонализирайте работни потоци за цели и ключови резултати (OKR) с шаблони и автоматизирани вкарвания

Функцията не е включена

Функцията не е включена

Включено

Ускорете своите бизнес ритми с OKR, като използвате споделени табла и разширени прозрения

Функцията не е включена

Функцията не е включена

Включено

Вкарвайте целите в потока на ежедневната работа с приложението „Цели на Viva“ в Teams и Azure DevOps, както и разширението за съобщения в чата на Teams

Функцията не е включена

Функцията не е включена

Включено

Преглеждайте и автоматично актуализирайте OKR и проекти в рамките на инструментите за управление на проекти и управление на данни, които вече използвате

Функцията не е включена

Функцията не е включена

Включено

Получете корпоративен мащаб и защита с възможности за еднократна идентификация, шифроване на данни, съответствие с контролите за системи и организация (SOC) 2 тип 2, поверителност от корпоративен клас и разширени разрешения

Функцията не е включена

Функцията не е включена

Включено

Използвайте разширени конфигурации на OKR с персонализируеми тежести и указания за оценяване

Функцията не е включена

Функцията не е включена

Включено

Често задавани въпроси

|

Личните прозрения са налични в следните местоположения:

 • приложението „Прозрения на Viva“ в Microsoft Teams и началната страница на Office.com.
 • Добавката „Прозрения на Viva“ на Outlook и вградените предложения.
 • Ежедневният имейл с брифинг и имейлът с извлечение за две седмици.

Те ще продължат да бъдат включени във всички планове на Microsoft 365 E3/A3/E5/A5, Office 365 E1/E3/A3/E5/A5 и Microsoft 365 Business Basic/Standard/Premium.

„Прозрения на Viva“ включва:

 • Премиални лични прозрения.
 • Прозрения за мениджъри и ръководители.
 • Разширени прозрения, включително инструменти и ускорители за анализ по избор.

Изискват се лицензи за Microsoft 365 или Office 365 E1/A1/G1/E3/A3/G3/E5/A5/G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium или Exchange Online (план 1 или план 2), за да отговаряте на условията за „Прозрения на Viva“.

„Прозрения на Viva“ вече включва използване без измерено потребление на инструменти и ускорители за анализ по избор, така че отделна покупка на капацитет за „Прозрения на Viva“ вече не е необходима.

Внедряване и поддръжка

Документация

Вижте как да започнете да използвате „Прозрения на Viva“ във вашата организация.

Усвояване

Използвайте ресурси за приемане и обучение, които да ви помогнат да започнете да използвате пакета на „Прозрения на Viva“.

Поддръжка

Намерете помощ и учебно съдържание за „Прозрения на Viva“ за служителите.

Ръководство за поверителност

Научете как „Прозрения на Viva“ използва личните данни и начините, по който е създаден, за да запази тези данни в безопасност.

FastTrack

Получете помощ за включването на Microsoft Viva и основните възможности в Microsoft 365, които поддържат работата на служителите.

Допълнителни ресурси

Първи стъпки в „Прозрения на Viva“

A person smiling.

Осигурете възможност на хората и екипите да се представят най-добре

„Прозрения на Viva“ е част от Microsoft Viva – платформата за работа на служителите, създадена, за да помогне на хората да се свързват, да се фокусират, да се учат и да просперират на работа.

*Спестявате 25%, ако купите преди 1 юли 2023 г.

 1. След като вашият платен абонамент започне, правилата за отмяна варират в зависимост от състоянието ви като нов клиент, продукта и избраните домейни в Microsoft. Научете повече. Можете да отмените абонамента си за Microsoft 365 по всяко време, като отидете в центъра за администриране на Microsoft 365. Когато един абонамент бъде отменен, всички свързани данни ще бъдат изтрити. Научете повече за съхранението, изтриването и унищожаването на данни в Microsoft 365.
 2. Клиентите с абонамент за LinkedIn Enterprise имат достъп до цялата библиотека на LinkedIn Learning.
 3. Изисква най-малко един закупен лиценз за администратори, за да се разреши съдържанието на „Обучение на Viva“ в Microsoft Search за целия им клиент.