Trace Id is missing
Преминаване към основното съдържание
Microsoft Viva

Поверителност на Microsoft Viva

Microsoft Viva предоставя базирани на данни прозрения и препоръки със защитена поверителност, за да помогне за подобряване на продуктивността и благополучието.

Поверителност още при проектиране

Поверителни лични прозрения

Само вие можете да виждате личните данни и прозрения въз основа на моделите на работа във вашите имейли, събрания, разговори и чатове. Viva Insights е проектиран да защитава вашата поверителност.

Прозрения за мениджъри и ръководители

Диференциалната поверителност гарантира, че физическите лица никога не могат да бъдат идентифицирани от метриките, представени на мениджърите и ръководителите.

Контроли за служители и администратори

Хората избират прозренията и средите за работа, които искат да получат. Администраторите могат да забранят достъпа на ниво отделен човек или организация.

Защита на данните

Viva Insights, изграден на базата на инфраструктурата на Microsoft 365, поддържа съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) на ЕС.

Предпазни мерки за поверителност

Вградени средствата за защита по подразбиране, като деидентифициране, агрегиране и диференциална поверителност, защитават личната ви поверителност.

Въпроси, свързани с поверителността

Научете повече за Viva Insights и вградените защити по подразбиране, които помагат за защитата на поверителността на отделните лица. 

Често задавани въпроси

 • Имейлът с брифинг от Microsoft Viva ви помага да се подготвите за предстоящия ден, като показва важни напомняния за неизпълнени ангажименти и искания, документи, свързани с предстоящи събрания, и предложени интервали от време, които могат да бъдат планирани за съсредоточаване върху важна работа. Администраторите могат да разрешат имейла с брифинг по подразбиране, така че да получавате незабавни ползи от този персонализиран, личен имейл в началото на вашия работен ден. За да се отпишете от имейла с брифинг, изберете Отмяна на абонамента в долния колонтитул на всички имейли с брифинг.

 • Viva Insights обработва данни от имейла на Exchange Online и календарни данни, както и сигнали от чатове и разговори в Skype за бизнеса и Microsoft Teams. Когато използвате тези приложения, Viva Insights преобразува тази дейност в лични прозрения и препоръчителни действия чрез набор от изчисления, извършени във вашата пощенска кутия на Exchange Online. Данните, които виждате в личните прозрения от Viva Insights, е информация, която вече е достъпна за вас.

 • Вашият администратор може да закачи приложението Viva Insights в Teams. Ако вие не сте закачили приложението, вашият администратор го е направил от ваше име.

 • Не. Мениджърите не могат да използват Viva Insights, за да откриват нещо за конкретно лице поради диференциалната поверителност, която Viva Insights използва. Освен това личните прозрения, които виждате, са достъпни само за вас, и мениджърите ви нямат достъп до тази информация. Данните се съхраняват и защитават по същия начин като информацията за вашия имейл, календар и Teams.

 • Личните прозрения във Viva Insights не са предназначени за оценка, проследяване, автоматизирано вземане на решения, профилиране или наблюдение. Личните прозрения във Viva Insights нямат механизъм или опция, която да позволява на някого освен вас достъп до персонализираната информация, показвана чрез тези инструменти, освен ако не я споделите целенасочено и независимо. Данните за лични прозрения, предоставени от Viva Insights, не могат да се използват за автоматизирано вземане на решения или профилиране.

 • Прозренията за мениджъри предоставят видимост за цялостната работа на екипа. Прозренията за мениджъри са защитени от диференциална поверителност, което прави невъзможно разпознаването на индивидуалните дейности или метрики на конкретни лица в екипа. Когато се обработват данни за прозренията за мениджъри, Microsoft защитава поверителността на служителите и е в пълно съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) на ЕС, както и при личните прозрения.

 • Можете да се запишете за и отпишете от личните прозрения и среди за работа по всяко време.

  • Използвайте таблото на Viva Insights, за да се запишете за или отпишете от личното си табло, добавката Viva Insights за Outlook, вградените предложения в Outlook и ежемесечните имейл бюлетини.
  • Ежедневният имейл с брифинг може да бъде разрешен по подразбиране. За да спрете получаването на ежедневните имейли с брифинг, изберете Отмяна на абонамента в долния колонтитул на имейла. За да се абонирате отново, отидете на страницата с настройки за „Брифинг“.
  • За да откачите или деинсталирате приложението Viva Insights в Teams, щракнете с десния бутон върху иконата на приложението Viva Insights и изберете Откачане или Деинсталиране.
 • Персоналът на Microsoft няма постоянен достъп до данните на клиента, включително прозренията за вас. Когато се изисква достъп до данни на клиента (например за отстраняване на неизправности или предоставяне на поддръжка), той се предоставя „точно навреме“ съгласно правила и контроли, съвместими с правилата за съответствие и поверителност на Microsoft.

 • Да, можете да намерете повече информация на страницата с ЧЗВ за Viva Insights.

Допълнителни ресурси за поверителност

Ръководство за поверителност на личните прозрения

Получете общ преглед на ключовите точки за поверителност, архитектурата и типовете данни на Viva Insights.

Ръководство за диференциална поверителност

Научете как диференциалната поверителност гарантира, че физическите лица никога не могат да бъдат идентифицирани от метриките, представени на мениджърите и ръководителите.

Ръководство за поверителност за администратори

Научете как Viva Insights защитава поверителността на служителите и поддържа спазването на местните разпоредби.

Следвайте Microsoft 365