Ένα τηλέφωνο iOS και ένα τηλέφωνο Android με την εφαρμογή Outlook να εμφανίζεται στην οθόνη

Outlook για iOS και Android

Συνδεθείτε. Οργανωθείτε. Κάντε όσα θέλετε.