Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών της Microsoft

Σύνοψη αλλαγών στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft

Σας παρέχουμε μια σύνοψη των σημαντικότερων αλλαγών στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft. Για να δείτε όλες τις αλλαγές, διαβάστε την πλήρη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft εδώ.

 1. Στην κεφαλίδα, ενημερώθηκε η ημερομηνία δημοσίευσης σε 15 Ιουνίου 2022 και η ημερομηνία έναρξης ισχύος σε 15 Αυγούστου 2022.
 2. Στην ενότητα Κώδικας Συμπεριφοράς, έχουμε συμπεριλάβει πληροφορίες σχετικά με την Αναφορά Περιεχομένου Ψηφιακής Ασφάλειας για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Microsoft αντιμετωπίζει ορισμένους τύπους παραβατικού περιεχομένου. Διευκρινίσαμε επίσης ότι το Microsoft Start περιλαμβάνει οδηγίες που ισχύουν για τη συμπεριφορά των χρηστών και συμπεριλάβαμε μια σύνδεση προς τις Οδηγίες κοινότητας Microsoft Start για να βοηθήσουμε τους χρήστες να κατανοήσουν αυτές τις οδηγίες.
 3. Στην ενότητα Ενημερώσεις των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού, διευκρινίσαμε ότι ενδέχεται να σας παρέχονται ενημερώσεις που δεν είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των Υπηρεσιών, αλλά που θα ενημερώσουν, θα βελτιώσουν και θα αναπτύξουν περαιτέρω τις Υπηρεσίες.
 4. Στην ενότητα Περιοδικές Πληρωμές, προσθέσαμε μια σύνδεση προς την τοποθεσία Web όπου μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνδρομές Microsoft.
 5. Ενημερώσαμε την ενότητα Εγγυήσεις για να διευκρινίσουμε ότι θα επωφεληθείτε από τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης και κρυφών ελαττωμάτων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας.
 6. Στην ενότητα Υπηρεσίες Xbox, πραγματοποιήσαμε αλλαγές για να αντικατοπτρίσουμε ότι μοιραζόμαστε δεδομένα με συνεργάτες του κλάδου και όχι μόνο με προγραμματιστές παιχνιδιών. Αυτή η αλλαγή μας επιτρέπει να ενεργοποιούμε νέες λειτουργίες για τους πελάτες μας και διευκρινίζει ότι, όταν ένας χρήστης Xbox συνδέει τον λογαριασμό του Microsoft με υπηρεσίες που δεν ανήκουν στη Microsoft, μοιραζόμαστε ορισμένα δεδομένα με συνεργάτες του κλάδου, ώστε να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους που δεν προέρχονται από τη Microsoft στο οικοσύστημα Xbox. Στην ενότητα Χρήση των Υπηρεσιών και Υποστήριξη, πραγματοποιήσαμε αλλαγές για να ευθυγραμμιστούμε με την πολιτική της Microsoft σχετικά με τους ανενεργούς λογαριασμούς Microsoft.
 7. Προσθέσαμε επίσης μια σύνδεση προς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Συνδρομών Xbox στην ενότητα Υπηρεσίες Xbox για να καταστήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν αποκλειστικά τις συνδρομές Xbox πιο εμφανείς, ώστε να είναι ευκολότερη η εύρεση από τους χρήστες. Προσθέσαμε την πολιτική Ανενεργών Συνδρομών Υπηρεσιών Xbox για να αντικατοπτρίσουμε τη νέα πολιτική που θέσπισε η Microsoft για το Xbox. Σύμφωνα με αυτή την πολιτική, η Microsoft ενδέχεται να απενεργοποιήσει την περιοδική χρέωση εάν δεν χρησιμοποιήσετε την ισχύουσα συνδρομή σας στις Υπηρεσίες Xbox για κάποιο χρονικό διάστημα.
 8. Στην ενότητα Skype, Microsoft Teams και GroupMe, οι αλλαγές μας αντικατοπτρίζουν τις υποχρεώσεις που έχει η Microsoft για την παροχή πρόσβασης σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης (όπως κλήσεις έκτακτης ανάγκης 911 ή 112) μέσω του Skype και του Microsoft Teams. Διευκρινίσαμε ότι μόνο η λειτουργία "Skype προς τηλέφωνο" του Skype μπορεί να υποστηρίζει κλήσεις σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης σε πολύ περιορισμένο αριθμό χωρών. Διευκρινίσαμε επίσης ότι, σε ορισμένες περιοχές, το Microsoft Teams χρησιμοποιεί διεθνείς αριθμούς που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως διεθνές μήνυμα κειμένου.
 9. Στην ενότητα Όροι που αφορούν αποκλειστικά τις Υπηρεσίες, καταργήσαμε τη δευτερεύουσα ενότητα που κάλυπτε το Microsoft Band, επειδή οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες του πίνακα εργαλείων Microsoft Health διακόπηκαν και οι λειτουργίες web δεν είναι πλέον διαθέσιμες για το Microsoft Band.
 10. Στην ενότητα Όροι που αφορούν αποκλειστικά τις Υπηρεσίες, προσθέσαμε μια ενότητα για το Microsoft Soundscape που διευκρινίζει ότι είναι μια υπηρεσία γενικής χρήσης για καταναλωτές. Διευκρινίσαμε επίσης ότι η υπηρεσία Microsoft Power Platform διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των εταιρικών συμβάσεων που ισχύουν για το Microsoft Power Platform.
 11. Στην ενότητα Διάφορα, διευκρινίσαμε ότι μπορείτε να εκχωρήσετε χρηματικές απαιτήσεις στη Γερμανία.
 12. Στην ενότητα Κοινοποιήσεις, πραγματοποιήσαμε αλλαγές για να ενημερώσουμε την κατάσταση κοινοποίησης ορισμένων αδειών και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
 13. Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο των Όρων, προκειμένου να βελτιωθεί η σαφήνεια και να επιλυθούν γραμματικά και τυπογραφικά λάθη και άλλα συναφή ζητήματα. Ενημερώσαμε επίσης τις ονομασίες και τις υπερ-συνδέσεις.