A person sitting in a home office using a desktop computer.

Koostöö ühtse meeskonnana ka väljaspool organisatsiooni piire

Edendage oma ettevõtet veelgi, töötades turvaliselt ka inimestega väljaspool teie organisatsiooni või IT-piire.

Koostöö tulevik

Ettevõtete omavahelised suhtus- ja koostööviisid muutuvad kiiresti. Meeskondadevaheline koostöö liigub tavapärastest piiridest väljapoole; aina enam on kasutusel kombineeritud ja hajutatud töötajaskond.

Tööviljakus nõuab meeskonnatööd

Microsofti IT-valdkonna juhtide uuringu kohaselt toimub 55% koostööst väliste äripartneritega.

Organisatsiooni struktuurid on dünaamilised

Ühinemised ja omandamised, geograafiline laiendamine ja pidevalt suurenev ühisettevõtete arv – kõik see muudab kasvavate ettevõtete töötajate omavahelist koostööd.

Digitehnoloogiale ülemineku kõigini toomine

65% Microsofti uuritud IT-valdkonna juhtidest peavad eesliini töötajaskonnale tehnoloogia tutvustamisel kõige suuremaks väljakutseks turbe- ja nõuetelevastavuse küsimusi.

Miks on koostöö oluline?

Tänapäeva meeskonnad hõlmavad mitmeid funktsioone, rolle ja isegi organisatsioone. Koostöö peab toimima tõrgeteta ja turvaliselt, tagades samal ajal, et IT-piirid ei piira tööviljakust.

Modernne identiteeditaristu Azure AD-s

Azure Active Directory (Azure AD) pakub tööriistu ja ressursse, mis aitavad sujuvalt ja turvaliselt ühendada sise- ja väliskoostöö.

Sujuv koostöö väljaspool ettevõtte piire

Azure AD aitab soodustada turvalist koostööd ja meeskonnatööd nii ettevõttesiseselt kui ka -väliselt või väljaspool IT-piire.

Mitme rentnikuga organisatsioonid

Hallake identiteete ja koostööd mitme rentnikuga organisatsioonides.

Azure AD välised identiteedid

Saate turvaliselt hallata väliskasutajaid, sh teie kliente ja partnereid.

Eesliinitöötajaskonna identiteet

Saate keskselt koondada oma eesliinitöötajate nähtavuse ja juhtimise, seadmed ja rakendused.

Tutvuge põhjalikult Azure AD teenusega

Lisaressursid

Koostöö äripartneritega

Väliskasutajad panustavad teie ettevõtte edusse. Teie töötajate, lepingupartnerite, tarnijate ja edasimüüjate vaheline koostöö toetab teie ettevõtte tööviljakust ja kasvu.

Eesliinitöötajate töö tõhustamine

Maailmas on üle 2 miljardi eesliinitöötaja. Nad aitavad teie ettevõttel edeneda, suheldes klientidega, tegeledes uute toodete haldamisega ning käivitades organisatsiooni strateegiaid.