A person using a large touchscreen device.

Ennetav turve täisusaldamatuse abil

Traditsiooniline perimeetripõhine turve ei suuda sammu pidada hübriidtöö, lõppseadmete kasutuse suurenemise ja tänapäevaste keskkondade keerukusega.

Täisusaldamatuse valmidusmudel

Juhtpõhimõtted, raamistiku täielik ülevaade ning mastaabitav valmidusmudel aitavad teil hinnata oma organisatsiooni edenemist täisusaldamatuse poole liikudes, huvirühmi koolitada ning järgmisi toiminguid kavandada.

Täisusaldamatuse kasutuselevõtu aruanne

Lugege uusimaid uuringuid selle kohta, miks ja kuidas on asutused ja ettevõtted täisusaldamatuse kasutusele võtnud. See aitab teil oma strateegiat kujundada, teiste tehtud edusammudest ja prioriteetidest õppida ning sellest kiirelt arenevast alast paremini aimu saada.

Täisusaldamatuse oluline roll meie maailma turvalisuse tagamisel

Ameerika Ühendriikide presidendi välja antud korraldus „Executive Order on Cybersecurity“ sisaldab väärtuslikke juhiseid, mis aitavad maailma turvalisemaks muuta kõigi inimeste jaoks, ütleb Vasu Jakkal, Microsofti ettevõtte asepresident turbe-, vastavus- ja identiteediteenuste alal.

People in a conference room having a meeting.

Täisusaldamatuse eelised

Tänapäeval vajavad ettevõtted uut ärimudelit, mis kohaneb paremini nüüdiskeskkonna keerukusega, vastab hübriidtöökoha vajadustele ning kaitseb inimesi, seadmeid, rakendusi ja andmeid nende asukohast olenemata.

Tõhus töö igal pool

Andke oma kasutajatele võimalus turvalisemalt töötada igal pool, igal ajal ja igas seadmes.

Pilvteenustesse migreerimine

Soodustage digiüleminekut keeruka nüüdiskeskkonna jaoks loodud nutika turbe abil.

Riskileevendus

Kõrvaldage turbepuudujäägid ja vähendage külgrünnete ohtu.

Täisusaldamatuse põhimõtted

Põhjalik kontroll

Võtke autentimisel ja autoriseerimisel alati arvesse kõiki saadaolevaid andmepunkte, sh kasutaja identiteet, asukoht, seadme seisund, teenus või töökoormus, andmete liigitus ja anomaaliad.

Vähimate eelisõigustega juurdepääsu kasutamine

Piirake kasutajate juurdepääsu aja ja vajaduste (JIT/JEA) ning ohtude alusel kohandatavate poliitikatega ja andmekaitsefunktsioonidega, mis parandavad nii andmeturvet kui ka tööviljakust.

Turbemurdeks valmistumine

Saate piirata turbemurrete ulatust ja segmentida juurdepääsu. Nähtavuse parandamiseks, ohutuvastuse soodustamiseks ja kaitse tugevdamiseks saate kasutada täielikku krüptimist ja analüüsiteenuseid.

Mis on järgmine etapp teekonnal täisusaldamatuse poole?

Hinnake oma organisatsiooni täisusaldamatuse valmidusastet ja hankige juhised sihipäraste vahe-eesmärkide kohta ning piiratud ressursside ja lahenduste loend, et oma kõikehõlmaval turvalisuse tagamise teekonnal edasi liikuda.

A person holding a laptop.

Täisusaldamatuse tähendus

Selle asemel, et pidada kogu ettevõtte tulemüüri taha jäävat sisu turvaliseks, lähtub täisusaldamatuse mudel eeldusest, et turbemurre võib olla juba aset leidnud, ning kontrollib igat päringut, oletades, et see pärineb avalikust võrgust. Taotluse lähtekohast ja soovitud ressursist olenemata soovitab täisusaldamatus järgida järgmist põhimõtet: „Ärge usaldage, lihtsalt kontrollige. Alati.“ Enne juurdepääsu andmist autenditakse, autoriseeritakse ja krüptitakse kõik juurdepääsutaotlused täielikult. Külgrünnete ennetamiseks rakendatakse mikrosegmentimise ja vähimate eelisõigustega juurdepääsu põhimõtteid. Anomaaliatele reaalajas reageerimiseks kasutatakse mitmekülgseid tuvastus- ja analüüsifunktsioone.

Täisusaldamatusega kaitstud alad

Demod ja ekspertide ülevaated

1. osa: Täisusaldamatuse põhitõed

Jeremy Chapmani juhitava Microsoft Mechanicsi sarja „Zero Trust Essentials“ (Täisusaldamatuse põhitõed) esimeses osas antakse ülevaade täisusaldamatusest, kuuest kaitsevaldkonnast ning sellest, kuidas on Microsofti tooted teile sellel teekonnal abiks.

Jeremy Chapman, Director at Microsoft 365.

Jeremy Chapmani juhitava Microsoft Mechanicsi sarja „Zero Trust Essentials“ (Täisusaldamatuse põhitõed) esimeses osas antakse ülevaade täisusaldamatusest, kuuest kaitsevaldkonnast ning sellest, kuidas on Microsofti tooted teile sellel teekonnal abiks.

Täisusaldamatusel põhinevat turvet kujutav lihtsustatud skeem, mille keskmes on poliitika reaalajas hindamist pakkuv turbepoliitika jõustamise mootor. See mootor analüüsib kaitse pakkumiseks signaale ning rakendab asutuse poliitikaid ja ohuanalüüsi. Enne andmetele, rakendustele, taristule ja võrkudele juurdepääsu andmist tagab see, et identiteedid oleksid kinnitatud ja autenditud ning seadmed turvalised. Lisaks rakendatakse pidevalt ja ulatuslikult nii nähtavus- ja analüüsiteenuseid kui ka automatiseerimist.

Lugege, kuidas need kliendid muudavad täisusaldamatuse reaalsuseks

Vodafone.
The Little Potato Company.
Johnson Controls.
eToro.
Brunswick.
Walsh.

„Alates täisusaldamatuse lähenemise rakendamisest Microsoft 365 tehnoloogiate abil saavad meie töötajad täita ettevõtte seatud kohustusi üle maailma, säilitades samal ajal range kontrolli põhiliste turbega seotud vajaduste üle.”

Igor Tsyganskiy, Bridgewateri tehnoloogiajuht

Igor Tsyganskiy, Chief Technology Officer, Bridgewater.
Igor Tsyganskiy, Chief Technology Officer, Bridgewater.

Veel ressursse

Täisusaldamatusel põhinev turve

Siit leiate Microsofti artikli küberturbe täisusaldamatuse uusimate trendide kohta.

CISO ajaveebisari

Siit leiate infoturbejuhtide (CISO) ja meie parimate asjatundjate edukad turbestrateegiad ja väärtuslikud õppetunnid.

USA presidendi korraldus

Tutvuge föderaalametitele suunatud ressurssidega, mille eesmärk on riiklikku küberjulgeolekut pilvteenuste kasutuselevõtu ja täisusaldamatuse abil tugevdada.

Turbepartnerid

Lahendusepakkujad ja sõltumatud tarkvaratarnijad aitavad teil täisusaldamatust kasutusele võtta.

Täisusaldamatuslahendused

Lugege lisateavet täisusaldamatuse rakendamist võimaldavate Microsofti lahenduste kohta.