Trace Id is missing
Põhisisu juurde
Microsofti turbeteenus

Andmeturve

Delikaatseid andmeid saate kogu oma digikeskkonnas kaitsta mitmekihilise turbe abil.

Kaitske oma andmeid tehisintellekti ajastul

Microsoft Purview’ abil saate oma organisatsiooni digikeskkonnas tõhusalt avastada delikaatseid andmeid, tuvastada olulisi andmeturberiske ja kohandada dünaamiliselt meetmeid vastavalt kasutajate riskitasemetele.

Kõikehõlmav andmeturve

Delikaatseid andmeid saate leida, kriitilise tähtsusega riske tuvastada ja andmete kaotsiminekut tõkestada kõigis pilvkeskkondades ja platvormidel.

Delikaatsete andmete tuvastamine ja kaitse

Delikaatseid andmeid saate kogu nende elutsükli vältel automaatselt liigitada, sildistada ja kaitsta enam kui 300 kasutusvalmis delikaatse teabe tüübi ja tehisintellektipõhiste andmeliigitite abil.

Siseriskide haldamine1

Üle saja kasutusvalmis indikaatori ja masinõppemudeli abil saate tuvastada mitmesuguseid siseriske, intellektuaalse omandi vargusest ja andmeleketest alustades ning turberikkumistega lõpetades. Sisseehitatud privaatsusmeetmed kaitsevad kasutajate usaldust.

Andmelekete tõkestamine

Delikaatsete andmete juhuslikku või tahtlikku kaotsiminekut saate vältida nii rakendustes, teenustes kui ka seadmetes. Turvalisus ja produktiivsus on teie hübriidtöötajate jaoks tasakaalus.

Riski dünaamiline leevendamine

Kaitsemeetmeid saate kohandada vastavalt kasutaja riskitasemele, et tegelda andmeturberiskidega kiiresti ja ennetavalt veel enne seda, kui need muutuvad potentsiaalseteks intsidentideks.

Lihtsustatud. Integreeritud. Iseõppiv.

Paljude killustunud lahenduste asemel saate kasutusele võtta integreeritud, iseõppivate lahenduste komplekti, mis katab kogu teie andmevirna.

Põhjalik nähtavus

Valdkonna juhtivad andmeturbefunktsioonid pakuvad nähtavust kasutajakonteksti ning nii struktureeritud kui ka struktureerimata andmete jaoks Microsoft Azure’is, AWS-is, pilvrakendustes ja genereeriva tehisintellekti tööriistades.

Sujuv integreerimine

Andmeid võimaldavad täielikult turvata lahendused, mis on ehitatud ühele ühtset andmekaarti, tehisintelligentset andmeliigitust, põhjalikke auditilogisid ja sujuvat poliitikamootorit hõlmavale platvormile.

Tehisintellektipõhine turve

Turbeteenuse Copiloti, tehisintellektipõhiste andmeliigitite, riskituvastuse ja riskiga kohanduva kaitse abil leiate üles varjatud riskid ja saate potentsiaalseid andmeturbeintsidente juba eos ära hoida.

Miks on andmeturve oluline?

74%

Protsent organisatsioonidest, mille äriandmed olid viimase 12 kuu jooksul riskile avatud.2

Kui andmeturve pole piisavalt tugev, võib see põhjustada nii ärilise väärtuse kui ka usalduse kaotamist.

59 intsidenti

Andmeturbeintsidentide keskmine arv organisatsiooni kohta viimase 12 kuu jooksul.2

Andmeturbeintsidendid võivad juhtuda igal pool ja igal ajal.

2.8× rohkem intsidente

Organisatsioonides, kus on kasutusel vähemalt 16 andmeturbetööriista, esineb 2,8 korda rohkem intsidente.2

Killustunud lahendusekeskkond võib turbeseisundit nõrgendada.

Mitmekihilise lähenemise kasutamine

Mitmekihiline kaitse on oluline teie andmete turvamiseks, intsidentide vältimiseks ja andmeturbeseisundi parendamiseks.

Diagram of Support for multi-cloud, hybrid, SaaS data and Partner ecosystem.

Kõikehõlmava andmeturbe tutvustus

Microsoft Purview’ teabekaitse

Oma delikaatseid või muidu tundlikke andmeid saate tuvastada, liigitada ja kaitsta olenemata sellest, kas need on struktureeritud või struktureerimata, asuvad pilvkeskkonnas või kohapeal.

Microsoft Purview’ siseriskihaldus

Kriitilise tähtsusega siseriske – nii tahtlikke kui ka tahtmatuid – saate tehisintelligentselt tuvastada, leevendada ja uurida kogu oma digivara ulatuses.

Microsoft Purview’ andmelekketõkestus

Microsoft 365 rakendustesse, teenustesse ja lõpp-punktidesse sisseehitatud kaitsemeetmed aitavad vältida andmete loata kasutamist.

Microsoft Purview’ kohanduv kaitse

Andmeturvet aitab optimeerida andme- ja kasutajakontekstiteadlik tuvastamine, mis võimaldab teil automaatselt jõustada asjakohased kaitsemeetmed vastavalt tegelikele riskidele.

Tagasi vahekaartidele

Avastage Microsofti turbeteenuse Copiloti uusi integreerimisi

Microsofti turbeteenuse Copilotiga saate teha loomulikus keeles päringuid, et luua uurimiste kohta kokkuvõtteid ja avastada integreeritud ohuteavet. Varajane juurdepääs on nüüd võimalik.

Valdkonnatunnustus

Valdkonna analüüsifirmad on Microsofti turbeteenust tunnustanud.

Forrester

The Forrester Wave™: andmeturbeplatvormid

The Forrester Wave™ nimetas Microsofti oma ala parimaks järgmises kategoorias: andmeturbeplatvormid, 1. kv 2023.3

Gartner

2023. aasta Gartneri turujuhend andmelekketõkestuse valdkonnas

Siit saate teada, miks Gartner soovitab investeerida just sellisesse andmelekketõkestuse (DLP) lahendusse, mis pakub igakülgseid ja kohanduvaid andmekaitsemeetodeid.4 5

Vaadake, kuidas meie kliendid saavutavad oma andmeturbega seotud eesmärke

Lisaressursid

Ajaveeb

Andmeturbe uudised

Siit leiate nii uute toodete teadaanded kui ka valdkonna andmeturbe heade tavadega seotud uudised.

Video

Andmeturbemehaanika videod

Tootedemodest leiate täieliku ülevaate Microsoft Purview’ andmeturbelahendustest.

Juhend

Interaktiivsed juhendid andmeturbelahenduste jaoks

Interaktiivsetest juhenditest saate teada, kuidas Microsofti turbeteenuse tooted aitavad ära hoida andmeturbemurdeid ja muid turbeintsidente.

Aruanne

Andmeturbeindeksi aruanne

Lugege uusimaid trende, aruandeid ja strateegiaid oma andmete turvamiseks.

Kaitske kõike

Muutke oma tulevik turvalisemaks. Tutvuge oma turbevõimalustega juba täna.

  • [1] Microsoft Purview’ siseriskihaldus seostab omavahel mitmesugused signaalid, et tuvastada potentsiaalseid pahatahtlikke või juhuslikke siseriske, nagu intellektuaalse omandi vargus, andmelekked ja turberikkumised. Siseriskihaldus võimaldab klientidel luua poliitikaid vastavalt oma asutusesisestele poliitikatele, juhtimisele ja organisatsiooni nõuetele. Tänu lõimprivaatsusele pseudonüümitakse kasutajad vaikimisi ning kasutajataseme privaatsuse tagamiseks on kasutusel nii rollipõhine pääsu reguleerimine kui ka auditilogid.
  • [2] Andmeturbeindeks: trendid, ülevaated ja strateegiad andmete kaitsmiseks, Microsoft, 2023.
  • [3] The Forrester Wave™: Andmeturbeplatvormid, 1. kv 2023, Heidi Shey ja Amy DeMartine, Laura Morana, Christine Turley, märts 2023.
  • [4] GARTNER on ettevõtte Gartner, Inc. ja/või tema sidusettevõtete registreeritud kaubamärk ja teenusemärk Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides ning seda kasutatakse siin ettevõtte loal. Kõik õigused on reserveeritud.
  • [5] Gartner ei toeta mitte ühtegi tarnijat, toodet ega teenust, mida ettevõtte avaldatud uuringud kujutavad. Samuti ei soovita Gartner tehnoloogiatoodete kasutajatel valida üksnes neid tarnijaid, kes on saanud parima hinnangu või keda on uuringutes muul viisil esile tõstetud. Gartneri korraldatud ja avaldatud uurimistööd hõlmavad Gartneri teadusasutuse arvamusi ja neid ei tohiks tõlgendada faktiliste väljaütlemistena. Gartner ütleb lahti igasugustest otsestest või kaudsetest garantiidest, mis on nende uuringutega seotud, sealhulgas garantiidest, mis on seotud toote kaubastatavuse või kindlaks otstarbeks sobivusega.

    Gartner, Market Guide for Data Loss Prevention (andmelekketõkestuse turujuhend), Ravisha Chugh, Andrew Bales, 4. september 2023

Jälgi Microsofti