Microsoft Defender for Cloud Apps

Tõhustage oma pilverakenduste turbeseisundit ja turvalist juurdepääsu nendele.

A person using a mobile phone.

Peamised eelised

Pilvteenustes aitab küberohte tuvastada ja tõrjuda Defender for Cloud Apps – pilvkeskkonna juurdepääsuturbe vahendusteenus (CASB). Lisaks multifunktsionaalsetele ülevaadetele annab see teie kätte kontrolli andmete liikumise üle ning rikkalikud analüüsivõimalused.

Rakendustega tutvumine ja nende haldamine

Saate tõhustada pilvkeskkonna juurdepääsu turvalisust täieliku integreeritusega. Saate juhtida ja auditeerida oma rakendusi ja ressursse.

Rakendustele ja ressurssidele juurdepääsu lubamise reguleerimine

Tuvastage vari-IT oma ettevõttes. Saate mõista ja juhtida oma digitaalset teavet.

Rakenduste nõuetelevastavuse hindamine

Saate hinnata nõuetelevastavust, vältida lekkeid ja piirata juurdepääsu reguleeritud andmetele.

Funktsioonid

Cloud Discovery dashboard.

Vari-IT kasutuse tuvastamine ja reguleerimine

Saate tuvastada pilvrakendused ja -teenused, mida teie ettevõttes kasutatakse. Riskitaseme, ärivalmiduse hindamine ja üle 28 000 rakenduse haldamine, hinnates rohkem kui 90 riskitegurit.

A list of files stored in the cloud in Microsoft 365 Defender.

Delikaatsete andmete kaitse kõikjal pilvkeskkonnas

Saate ülevaate delikaatsetest andmetest ning võimaluse neid liigitada ja vältida jõudeolekus andmete avalikustamist. Samuti saate rakendada tõhusaid valmispoliitikaid ja automaattoiminguid reaalajameetmete võtmiseks rakenduste juurdepääsetavatele andmetele.

A dashboard showing open alerts, discovered apps, and users to investigate in Microsoft 365 Defender.

Turvaline kaugtöö lubamine, kaitse ohtude eest

Lunavara, ohustatud kasutajate ja võltsrakenduste leidmisel on abiks pilvrakendustes ebatavalise käitumise tuvastamine. Saate analüüsida rakenduste kasutust ja leevendada riske.

A session policy being created in Cloud App Security.

Asutuse turvalisuse tagamine reaalajas meetmete abil

Reaalajameetmete abil saate lubada ohutõrje oma ettevõtte juurdepääsupunktides.

 

Lugege lisateavet

A security configuration dashboard for Azure in Microsoft 365 Defender.

Pilvrakenduste turbeseisundi haldamine

Uurige turbekonfiguratsiooni lünki oma rakenduste ülevaates kõigis pilvedes ja võtke kasutusele Defender for Cloud Appsi turbekonfiguratsiooni soovitused.

App governance alert dashboard in Microsoft 365 Defender.

Microsoft 365 rakenduste käitumisest ülevaate saamine

Uurige rakenduste juhtimist, turbe- ja poliitikahalduse funktsiooni, mis jälgib, reguleerib ja kaitseb OAuthi toega rakendusi, mis pääsevad Microsoft Graphi API-de kaudu juurde Microsoft 365 andmetele.

Cloud Discovery dashboard.

Vari-IT kasutuse tuvastamine ja reguleerimine

Saate tuvastada pilvrakendused ja -teenused, mida teie ettevõttes kasutatakse. Riskitaseme, ärivalmiduse hindamine ja üle 28 000 rakenduse haldamine, hinnates rohkem kui 90 riskitegurit.

A list of files stored in the cloud in Microsoft 365 Defender.

Delikaatsete andmete kaitse kõikjal pilvkeskkonnas

Saate ülevaate delikaatsetest andmetest ning võimaluse neid liigitada ja vältida jõudeolekus andmete avalikustamist. Samuti saate rakendada tõhusaid valmispoliitikaid ja automaattoiminguid reaalajameetmete võtmiseks rakenduste juurdepääsetavatele andmetele.

A dashboard showing open alerts, discovered apps, and users to investigate in Microsoft 365 Defender.

Turvaline kaugtöö lubamine, kaitse ohtude eest

Lunavara, ohustatud kasutajate ja võltsrakenduste leidmisel on abiks pilvrakendustes ebatavalise käitumise tuvastamine. Saate analüüsida rakenduste kasutust ja leevendada riske.

A session policy being created in Cloud App Security.

Asutuse turvalisuse tagamine reaalajas meetmete abil

Reaalajameetmete abil saate lubada ohutõrje oma ettevõtte juurdepääsupunktides.

 

Lugege lisateavet

A security configuration dashboard for Azure in Microsoft 365 Defender.

Pilvrakenduste turbeseisundi haldamine

Uurige turbekonfiguratsiooni lünki oma rakenduste ülevaates kõigis pilvedes ja võtke kasutusele Defender for Cloud Appsi turbekonfiguratsiooni soovitused.

App governance alert dashboard in Microsoft 365 Defender.

Microsoft 365 rakenduste käitumisest ülevaate saamine

Uurige rakenduste juhtimist, turbe- ja poliitikahalduse funktsiooni, mis jälgib, reguleerib ja kaitseb OAuthi toega rakendusi, mis pääsevad Microsoft Graphi API-de kaudu juurde Microsoft 365 andmetele.

Integreeritud ohutõrje SIEM-i ja XDR-iga

Microsoft annab teie asutuse kaitsjate käsutusse asjakohased tööriistad ja tehisintellektivõimalused. Ühendage turbeteave ja -sündmuste haldus (security incidents and event management, SIEM) ning laiendatud ohutuvastus ja -kõrvaldus (extended detection and response, XDR), et suurendada tõhusust ja kaitsta samal ajal oma digivara.

 

Lisateave ohutõrje kohta

Microsoft 365 Defender

 

Integreeritud laiendatud ohutuvastus ja -kõrvaldus (XDR) võimaldab ründeid ennetada ja tuvastada igas Microsoft 365 talitlusüksuses.

Microsoft 365 Defender dashboard highlighting active incidents, active threats and more.

Microsoft 365 Defender

 

Integreeritud laiendatud ohutuvastus ja -kõrvaldus (XDR) võimaldab ründeid ennetada ja tuvastada igas Microsoft 365 talitlusüksuses.

Microsofti lähenemine CASB-le

Mitmekihilised analüüsivõimalused, mis aitavad küberohte kindlaks teha ja tõrjuda, annavad teile oma pilvrakendustest ja -teenustest parema ülevaate. Olenemata sellest, kus teie andmed asuvad, saate nende kasutamise üle ise otsustada. Defender for Cloud Apps toetab valmiskujul integratsiooni valdkonna parimate turbe- ja identiteedilahendustega või muude lahendustega, mida soovite kasutada.

Valdkonnatunnustus

Lugege, mida räägivad kliendid Defender for Cloud Appsi kohta

Defender for Cloud Apps— dokumenteerimine ja koolitus

Kaitske kõike

Muutke oma tulevik turvalisemaks. Tutvuge oma turbevõimalustega juba täna.

Lihtne ringdiagramm näitab, kuidas Microsoft toob CASB turule ainulaadse lähenemise, aidates klientidel saavutada turbealane täisusaldamatus. Defender for Cloud Apps kasutab oma keskmes jõustamismootorit, mis pakub poliitika reaalajas hindamist. Kaitse pakkumiseks analüüsib see mootor signaale, rakendades üleorganisatsioonilisi poliitikaid ja ohutõrjet ning tagades, et identiteedid oleksid kontrollitud ja autenditud ning seadmed turvalised. Teatud tingimuste täitmisel annab see juurdepääsu andmetele, rakendustele, taristule ja võrkudele, pakkudes pidevat ja mitmekülgset nähtavust, analüüse ja automatiseerimist.

1. Total Economic Impact™ (TEI) Of Microsoft Cloud App Security – majandusliku kogumõju kohta tellitud uuring, mille on 2021. aasta mais korraldanud Forrester Consulting.
2. Forrester Wave™: pilvkeskkonna turbelüüsid, 2. kv, 2021, Andras Cser, mai 2021.