Julkaistu:
Voimaantulopäivä: 15.9.2016
Microsoft-palvelusopimus
Asiakkaan tietoturvaAsiakkaan tietoturva1_YourPrivacy
Yhteenveto

1. Asiakkaan tietoturva. Asiakkaan tietosuoja on tärkeää Microsoftille. Asiakkaan tulee lukea Microsoftin tietosuojalauseke (”Tietosuojalauseke”), koska siinä esitetään, mitä tietoja asiakkaalta ja asiakkaan laitteista (”Tiedot”) kerätään ja miten Tietoja käytetään. Tietosuojalausekkeessa esitetään myös, miten Microsoft käyttää asiakkaan sisältöä eli asiakkaan viestintää muiden kanssa, asiakkaan julkaisuja tai asiakkaan Palveluiden kautta Microsoftille lähettämää palautetta sekä asiakkaan Palveluihin lataamia, Palveluihin tallentamia tai Palveluissa jaettuja tiedostoja, valokuvia, asiakirjoja, äänitiedostoja, digitaalisia teoksia ja videoita (”Asiakkaan sisältö”). Käyttämällä Palveluita tai hyväksymällä nämä Ehdot asiakas hyväksyy sen, että Microsoft kerää, käyttää ja julkaisee Asiakkaan sisältöä ja Tietoja Tietosuojalausekkeessa kuvatuilla tavoilla.

Koko teksti
Asiakkaan sisältöAsiakkaan sisältö2_yourContent
Yhteenveto

2. Asiakkaan sisältö. Useat Microsoftin Palvelut mahdollistavat sen, että asiakas voi tallentaa tai jakaa Asiakkaan sisältöä tai vastaanottaa materiaalia muilta. Microsoft ei omaksu Asiakkaan sisällön omistusoikeutta. Asiakkaan sisältö pysyy Asiakkaan sisältönä, ja hän on vastuussa siitä.

 • a. Kun asiakas jakaa Asiakkaan sisältöä muille, asiakas nimenomaisesti hyväksyy, että kaikki, joille asiakas on jakanut Asiakkaan sisältöä, voivat ilmaiseksi ja maailmanlaajuisesti käyttää, tallentaa, nauhoittaa, kopioida, lähettää, esittää, viestiä (ja HealthVaultissa poistaa) Asiakkaan sisältöä. Jos asiakas ei halua myöntää kyseistä oikeutta muille, Palveluita ei pidä käyttää Asiakkaan sisällön jakamiseen. Asiakas vakuuttaa, että hänellä on näiden Ehtojen keston kattavan ajan tarvittavat oikeudet palveluihin ladattavaan, palveluissa tallennettavaan tai palveluissa jaettavaan Asiakkaan sisältöön ja että Asiakkaan sisällön kerääminen, käyttö ja säilytys Palveluissa ei ole lainvastaista eikä riko muiden oikeuksia. Microsoft suosittelee Asiakkaan sisällön säännöllistä varmuuskopiointia. Microsoft ei ole vastuussa Asiakkaan sisällöstä tai materiaalista, jota muut lataavat Microsoftin palveluihin, tallentavat niihin tai jakavat niillä.
 • b. Siinä määrin, mitä on tarpeen Palveluiden toimittamiseksi asiakkaalle ja muille (mikä voi sisältää Asiakkaan sisällön koon, muodon tai muotoilun muuttamisen sen tallentamista tai esittämistä varten), asiakkaan ja Palveluiden suojelemiseksi ja Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseksi, asiakas myöntää Microsoftille maailmanlaajuisen rojaltimaksuttoman immateriaalioikeuden käyttää Asiakkaan sisältöä esimerkiksi Asiakkaan sisällön kopioimiseen, säilyttämiseen, lähettämiseen, uudelleenmuotoilemiseen ja jakamiseen viestintätyökaluilla jakamiseen sekä esittää Asiakkaan sisältöä Palveluissa. Jos asiakas julkaisee Asiakkaan sisältöä Palvelun sellaisissa osissa, joissa ne muutetaan verkossa julkisesti tai rajoituksetta saataville, Asiakkaan sisältö voi näkyä Palvelua markkinoivissa esitysohjelmissa tai materiaaleissa. Joitakin Palveluita tuetaan mainoksilla. Microsoftin mainostuksen mukauttamisen hallintakeinot ovat Microsoft-tilin hallintasivuston Tietoturva ja tietosuoja -sivulla. Microsoft ei käytä sitä, mitä asiakas sanoo sähköpostiviestissä, keskustelussa, videopuhelussa tai ääniviestissä, eikä asiakkaan tiedostoja, valokuvia tai muita henkilökohtaisia tietoja mainosten kohdistamiseen asiakkaalle. Microsoftin mainostuskäytännöt on kuvattu yksityiskohtaisesti Tietosuojalausekkeessa.
Koko teksti
MenettelyohjeMenettelyohje3_codeOfConduct
Yhteenveto

3. Menettelyohje.

 • a. Näitä Ehtoja rikkova sisältö, materiaali tai toiminta on kiellettyä. Hyväksymällä nämä Ehdot asiakkaan velvollisuus on noudattaa näitä sääntöjä:
  • i. Asiakas ei saa tehdä mitään laitonta.
  • ii. Asiakas ei saa ryhtyä toimiin, jotka käyttävät hyväksi, vahingoittavat tai uhkaavat lapsia.
  • iii. Asiakas ei saa lähettää roskapostia. Roskaposti on ei-toivottua tai ei-pyydettyä massasähköpostia, julkaisuja, yhteydenottopyyntöjä, tekstiviestejä tai pikaviestejä.
  • iv. Asiakas ei julkisesti esitä tai käytä Palveluita jakamaan mitään sopimatonta Sisältöä tai muuta materiaalia (joka koskee esimerkiksi alastomuutta, eläimiinsekaantumista, pornoa, graafista väkivaltaa tai rikollista toimintaa).
  • v. Asiakas ei ryhdy toimiin, joka on valheellista tai harhaanjohtavaa (esimerkiksi rahan pyytäminen väärin perustein, toiseksi tekeytyminen, Palveluiden manipulointi pelimäärän kasvattamiseen tai vaikuttamiseen arvosteluihin tai kommentteihin).
  • vi. Asiakas ei tarkoituksella kierrä mitään Palveluiden käytön tai saatavuuden rajoituksia.
  • vii. Asiakas ei osallistu toimintaan, joka vahingoittaa asiakasta, Palveluita tai muita (esimerkiksi virusten lähettäminen, väijyntä, terroristisisällön julkaiseminen, vihapuheen viestiminen tai väkivallan lietsominen).
  • viii. Asiakas ei saa rikkoa muiden oikeuksia (esimerkiksi luvaton tekijänoikeudella suojatun musiikin tai muun materiaalin jakaminen, Bing-karttojen tai valokuvien jälleenmyynti tai verkkojakelu).
  • ix. Asiakas ei saa ryhtyä toimiin, jotka rikkovat muiden yksityisyyttä.
  • x. Asiakas ei auta muita rikkomaan näitä sääntöjä.
 • b. Toimeenpano. Microsoft pidättää itsellään oikeuden kieltää Asiakkaan sisällön, jos se ylittää Palvelun salliman tallennustilan tai tiedostokoon. Jos asiakas rikkoo mitään edellä olevan kohdan 3(a) velvollisuuksia tai muulla tavalla merkittävästi rikkoo näitä Ehtoja, Microsoft voi ryhtyä asiakasta koskeviin toimiin mukaan lukien (rajoituksetta) Palveluiden tarjoamisen lopettaminen tai asiakkaan Microsoft- tai Skype-tilin välitön sulkeminen hyvästä syystä tai viestinnän (kuten sähköpostiviestin tai pikaviestin) Palveluihin tai Palveluista toimittamisen estäminen. Microsoft myös pidättää itsellään oikeuden poistaa tai estää Asiakkaan sisältöä Palveluista koska tahansa, jos Microsoft saa tietoonsa, että Asiakkaan sisältö voi rikkoa sovellettavaa lakia tai näitä Ehtoja. Tutkiessaan näiden Ehtojen väitettyä rikkomista Microsoft pidättää itsellään oikeuden tarkastaa Asiakkaan sisällön ongelman ratkaisemiseksi. Microsoft ei kuitenkaan valvo Palvelua eikä yritäkään tehdä näin.
 • c. Sovellus Xbox-palveluihin. Lisätietoa siitä, miten Menettelyohje koskee Microsoftin tarjoamia Xbox Live-, Games for Windows Live- ja Microsoft Studios -pelejä, -sovelluksia, -palveluja ja -sisältöjä saa napsauttamalla tätä.
Koko teksti
Palveluiden ja tuen käyttäminenPalveluiden ja tuen käyttäminen4_usingTheServicesSupport
Yhteenveto

4. Palveluiden ja tuen käyttäminen.

 • a. Microsoft-tili tai Skype-tili. Useiden Palveluiden käyttö edellyttää Microsoft-tiliä. Asiakas voi Microsoft-tilin avulla kirjautua Microsoftin ja joidenkin Microsoftin kumppaneiden tarjoamiin tuotteisiin, sivustoihin ja palveluihin . Skypen käyttäminen joissakin käyttöympäristöissä antaa asiakkaalle mahdollisuuden käyttää Skype-tiliä tai Microsoft-tiliä.
  • i. Tilin luominen. Asiakas voi luoda Microsoft-tilin tai Skype-tilin rekisteröitymällä verkossa. Asiakas hyväksyy sen, ettei hän käytä mitään valheellisia, vääriä tai harhaanjohtavia tietoja rekisteröityessään Microsoft-tiliin tai Skype-tiliin. Joissakin tapauksissa kolmas osapuoli, kuten asiakkaan Internet-palveluntarjoaja, on ehkä määrittänyt Microsoft-tilin asiakkaalle. Jos asiakas on saanut Microsoft-tilinsä kolmannelta osapuolelta, kolmannella osapuolella voi olla lisäoikeuksia asiakkaan tiliin, kuten kyky käyttää asiakkaan Microsoft-tiliä tai poistaa se. Asiakkaan tulee tutustua kolmannen osapuolen toimittamiin ehtoihin, koska Microsoft ei ole vastuussa näistä lisäehdoista. Jos asiakas luo Microsoft-tilin osapuolen, kuten yrityksensä tai työnantajansa, puolesta, asiakas vakuuttaa, että hänellä on laillinen valtuus sitoa kyseinen osapuoli näihin Ehtoihin. Asiakas ei voi siirtää Microsoft-tiliään tai Skype-tiliään toiselle käyttäjälle tai osapuolelle. Asiakkaan tulee suojata tiliään pitämällä tilinsä tiedot ja salasanan luottamuksellisina. Asiakas on vastuussa kaikista toimista, jotka tapahtuvat asiakkaan Microsoft-tilillä tai Skype-tilillä.
  • ii. Tilin käyttö. Asiakkaan on pidettävä Microsoft-tilinsä aktiivisena käyttämällä sitä. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan on kirjauduttava vähintään kerran viiden vuoden aikana, jotta hänen Microsoft-tilinsä ja siihen liittyvät Palvelut pysyvät aktiivisina, ellei Palveluiden maksullisen osan tarjouksessa ole toisin mainittu. Jos asiakas ei kirjaudu tänä aikana, Microsoft olettaa, että hänen Microsoft-tilinsä on passiivinen, ja sulkee sen asiakkaan puolesta. Suljetun Microsoft-tilin seuraukset ovat kohdassa 4(a)(iv)(2). Asiakkaan on kirjauduttava Outlook.com-postilaatikkoonsa ja OneDriveensa (erikseen) vähintään kerran yhden vuoden aikana, muussa tapauksessa Microsoft sulkee asiakkaan Outlook.com-postilaatikon ja OneDriven asiakkaan puolesta. Asiakkaan on kirjauduttava (13 kohdan a alakohdan i luetelmakohdassa määriteltyihin) Xbox-palveluihin vähintään kerran viiden vuoden aikana säilyttääkseen Microsoft-tiliinsä liittyvän pelaajatunnuksensa. Jos Microsoft kohtuullisesti epäilee, että kolmas osapuoli käyttää asiakkaan Microsoft-tiliä tai Skype-tiliä petoksellisesti (esimerkiksi tilin julkaisun tuloksena), Microsoft voi keskeyttää asiakkaan tilin, kunnes asiakas ottaa omistuksen takaisin haltuunsa. Tilanteen luonteen perusteella Microsoftin voi olla tarpeen estää pääsy koko Asiakkaan sisältöön tai osaan siitä. Jos asiakas kohtaa ongelmia Microsoft-tilinsä käyttämisessä, lisätietoja on tässä sivustossa (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Asiakkaan Skype-tilin hallinta edellyttää sisäänkirjautumista osoitteessa www.skype.com.
  • iii. Lapset ja tilit. Rekisteröimällä asiakas vakuuttaa, että hän on joko asuinmaansa lakien mukaan "täysi-ikäinen" tai että hänellä on vanhemman tai huoltajan lupa suostua näihin Ehtoihin. Jos asiakas ei tiedä, onko hän täysi-ikäinen, tai ei ymmärrä tätä kohtaa, asiakas ei saa luoda Microsoft-tiliä tai Skype-tiliä, ennen kuin hän on pyytänyt vanhemmalta tai huoltajalta apua. Jos asiakas on Microsoft-tilin tai Skype-tilin luoneen alaikäisen vanhempi tai huoltaja, asiakas hyväksyy nämä Ehdot alaikäisen puolesta ja on vastuussa alaikäisen lapsen valvonnasta, kun tämä käyttää Microsoft-tiliä, Skype-tiliä tai Palveluita, mukaan lukien hankinnat, olipa alaikäisen tilin avoinna nyt tai luotu myöhemmin.
  • iv. Asiakkaan tilin sulkeminen.
   • 1. Asiakkaalla olevien peruutusoikeuksien, jotka on määritetty alla olevassa kohdassa "Hyvityskäytäntö" (kohta 9(g)) lisäksi asiakas voi peruuttaa tiettyjä Palveluita tai sulkea Microsoft-tilinsä tai Skype-tilinsä koska tahansa mistä tahansa syystä. Microsoft-tili voidaan sulkea osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Kun asiakas pyytää Microsoftia sulkemaan asiakkaan Microsoft-tili, se asetetaan keskeytystilaan 60 päiväksi siltä varalta, että asiakas muuttaa mielensä. Kun tämän 60 päivän jakso on kulunut, asiakkaan Microsoft-tili suljetaan. Alla olevassa kohdassa 4(a)(iv)(2) on yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitä tapahtuu asiakkaan Microsoft-tiliä suljettaessa. Kirjautuminen tämän 60 päivän jakson aikana aktivoi asiakkaan Microsoft-tilin uudelleen. Jos asiakas haluaa peruuttaa Skype-tilinsä, hänen tulee lähettää tukipyyntö osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618280.
   • 2. Jos asiakkaan Palvelut peruutetaan tai asiakas tai Microsoft sulkee asiakkaan Microsoft-tilin tai Skype-tilin, tapahtuu muutamia asioita. Asiakkaan oikeus käyttää Palveluita lakkaa välittömästi ja Palveluihin liittyvän ohjelmiston käyttöoikeus päättyy. Asiakkaan Microsoft-tiliin tai Skype-tiliin liittyvät Tiedot tai Asiakkaan tiedot poistetaan tai ne irrotetaan muulla tavalla asiakkaasta ja asiakkaan Microsoft-tilistä tai Skype-tilistä (ellei laki velvoita säilyttämään niitä). Tämän seurauksena asiakas ei enää voi käyttää Palveluita (tai kyseisissä Palveluissa olevaa Asiakkaan sisältöä), jotka edellyttävät Microsoft-tiliä. Asiakkaalla tulee olla säännöllinen varmuuskopiointiohjelma. Asiakas voi menettää hankkimansa materiaalin tai tuotteiden käyttöoikeuden.
 • b. Työ- tai koulutilit. Asiakas voi kirjautua sisään tiettyihin Microsoft-palveluihin työpaikan tai koulun sähköpostiosoitteella. Jos asiakas tekee näin, hän suostuu siihen, että asiakkaan sähköpostiosoitteeseen liittyvän toimialueen omistaja voi valvoa ja hallita asiakkaan tiliä ja käyttää ja käsitellä asiakkaan tietoja, mukaan lukien asiakkaan viestinnän sisältöjä ja tiedostoja. Asiakas hyväksyy lisäksi sen, että palveluiden käyttöön sovelletaan sellaisten sopimusten ehtoja, jotka Microsoft on tehnyt asiakkaan tai asiakkaan organisaation kanssa, eikä näitä ehtoja. Jos asiakas käyttää työpaikan tai koulun sähköpostiosoitetta näiden Ehtojen piiriin kuuluvien Palvelujen käyttämiseen, asiakasta saatetaan kehottaa päivittämään Microsoft-tiliin liitetty sähköpostiosoite voidakseen jatkaa Palvelujen käyttöä.
 • c. Lisälaitteisto/tiedonsiirtosopimukset. Useiden Palveluiden käyttö edellyttää Internet-yhteyttä ja/tai matkapuhelinsopimusta. Asiakas voi myös tarvita lisälaitteistoa, kuten kuulokemikrofonia, kameraa tai mikrofonia. Asiakkaan vastuulla on toimittaa kaikki yhteydet, sopimukset ja/tai laitteisto, joita tarvitaan Palveluiden käyttöön, sekä maksaa yhteyksien, sopimusten ja laitteiston toimittajien laskuttamat maksut. Nämä maksut ovat Palveluista maksettavien maksujen lisäksi, eikä Microsoft korvaa kyseisiä maksuja. Asiakkaan on tarkistettava palveluntarjoajilta, koskevatko tällaiset maksut asiakasta.
 • d. Palveluilmoitukset. Kun asiakkaan käyttämästä Palvelusta on tärkeää kerrottavaa, Microsoft lähettää asiakkaalle Palveluilmoituksia ja tietoja, joita laki edellyttää, asiakkaan Microsoft-tiliin tai Skype-ilmoitusten osalta Skype-tiliin liitettyyn sähköpostiosoitteeseen. Jos asiakas on antanut Microsoftille puhelinnumeronsa Microsoft-tilinsä tai Skype-tilinsä yhteydessä, Microsoft voi lähettää Palveluilmoituksia tekstiviestinä muun muassa todentaakseen asiakkaan henkilöllisyyden ennen matkapuhelinnumeron rekisteröintiä. Asiakkaalle voi tulla tiedonsiirto- tai viestimaksuja, kun hän vastaanottaa ilmoituksia tekstiviestitse. Microsoft suosittelee asiakkaan määrittämän sähköpostiosoitteen seuraamista ja ylläpitämistä. Jos asiakas ei hyväksy ilmoitusten toimittamista sähköisessä muodossa, asiakkaan on lopetettava Palveluiden käyttö.
 • e. Tuki. Palveluiden asiakastuki on saatavilla osoitteessa http://support.microsoft.com. Asiakas voi myös lähettää Microsoftille ilmoituksen näiden Ehtojen Ilmoitukset-kohdan menettelytavoilla. Mikäli asiakas asuu Euroopassa eikä pysty ratkaisemaan ongelmaa Microsoftin asiakastuen kanavien kautta, asiakas voi ohjata ongelman EU:n verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FI. Hakemuksessa ilmoitettava Microsoftin yhteyshenkilön sähköpostiosoite on MSODR@microsoft.com. Tämä sähköpostiosoite on tarkoitettu vain EU:n verkkovälitteisessä riidanratkaisufoorumissa käyttöä varten eikä se ole yhteystieto yleistä tukea tai kysymyksiä varten.
Koko teksti
Kolmannen osapuolen sovellusten ja palveluiden käyttäminenKolmannen osapuolen sovellusten ja palveluiden käyttäminen5_usingThird-PartyAppsAndServices
Yhteenveto

5. Kolmannen osapuolen sovellusten ja palveluiden käyttäminen. Microsoftin Palvelut voivat mahdollistaa asiakkaan käyttää tai hankkia kolmannen osapuolen (muut yritykset tai henkilöt kuin Microsoft) tuotteita, palveluita, sivustoja, linkkejä, sisältöä, materiaalia, pelejä tai sovelluksia (""Kolmannen osapuolen sovellukset ja palvelut"). Monien Microsoftin Palveluiden avulla asiakas voi etsiä Kolmannen osapuolen sovelluksia ja palveluita, ja asiakas hyväksyy sen, että hän ohjaa Microsoftin Palvelut toimittamaan Kolmannen osapuolen sovelluksia ja palveluita asiakkaalle. Kolmannen osapuolen sovellukset ja palvelut voivat myös antaa asiakkaan tallentaa Asiakkaan sisältöä tai Tietoja Kolmannen osapuolen sovellusten ja palveluiden julkaisijalle, toimittajalle tai operaattorille. Kolmannen osapuolen sovellukset ja palvelut voivat esittää asiakkaalle tietosuojakäytännön tai edellyttää, että asiakas hyväksyy lisäkäyttöehdot, ennen kuin asiakas voi asentaa Kolmannen osapuolen sovelluksen tai palvelun tai käyttää sitä. Kohdassa 13(b) on lisäehtoja sovelluksille, jotka on hankittu Office-kaupan, Xbox-kaupan tai Windows-kaupan kautta. Asiakkaan tulee tutustua lisäehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin ennen Kolmannen osapuolen sovellusten ja palveluiden hankkimista ja käyttämistä. Mahdolliset lisäehdot eivät muokkaa näitä Ehtoja. Microsoft ei myönnä minkään immateriaalioikeuden käyttöoikeutta asiakkaalle osana mitään Kolmannen osapuolen sovelluksia ja palveluita. Asiakas suostuu ottamaan kaiken riskin ja vastuun asiakkaan Kolmannen osapuolen sovellusten ja palveluiden käytöstä ja hyväksyy sen, ettei Microsoft ole vastuussa mistään ongelmasta, joka aiheutuu siitä. Microsoft ei ole vastuussa kolmansien osapuolten toimittamista tiedoista.

Koko teksti
Palvelun saatavuusPalvelun saatavuus6_serviceAvailability
Yhteenveto

6. Palvelun saatavuus.

 • a. Palvelut, Kolmannen osapuolen sovellukset ja palvelut tai Palvelun kautta saatavilla oleva materiaali tai tuotteet voi olla ajoittain käyttämättömissä, ne voidaan tarjota rajoitetusti tai ne voivat vaihdella asiakkaan alueen tai laitteen mukaan. Jos asiakas vaihtaa Microsoft-tiliinsä liitetyn sijainnin, asiakkaan on ehkä hankittava uudelleen materiaali tai sovellukset, jotka olivat saatavilla ja jotka on maksettu edellisessä sijainnissa.
 • b. Microsoft pyrkii pitämään Palvelut käynnissä. Kaikissa online-palveluissa ilmenee kuitenkin keskeytyksiä ja katkoksia aika ajoin. Jos Palvelussa on käyttökatkos tai häiriö, asiakas ei ehkä voi hakea Asiakkaan sisältöä. Microsoft suosittelee varmuuskopioimaan säännöllisesti Asiakkaan sisällön, jonka asiakas tallentaa Palveluun tai jonka asiakas tallentaa Kolmannen osapuolen sovelluksilla ja palveluilla.
Koko teksti
Palveluiden tai Ohjelmiston päivitykset ja muutokset näihin EhtoihinPalveluiden tai Ohjelmiston päivitykset ja muutokset näihin Ehtoihin7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Yhteenveto

7. Palveluiden tai Ohjelmiston päivitykset ja muutokset näihin Ehtoihin.

 • a. Microsoft ilmoittaa, jos se aikoo muuttaa näitä Ehtoja. Microsoft voi muuttaa näitä Ehtoja, jos se on tarpeen (i) sovellettavan lain mukaan, esimerkiksi lain muuttuessa, (ii) lakiin perustuvan neuvon ja/tai määräyksen mukaan, (iii) Palveluiden kehittyessä, (iv) teknisistä syistä, (v) toimintavaatimuksista tai (vi) ehtojen käyttäjälle edullisten muutosten vuoksi. Ilmoitamme muutoksesta ennen sen voimaantuloa joko käyttöliittymän kautta, sähköpostitse tai jollakin muulla käytännöllisellä tavalla. Palveluiden tilauksen voi peruuttaa vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Palveluiden käyttö muutosten astuttua voimaan tarkoittaa, että asiakas hyväksyy uudet ehdot. Jos asiakas ei hyväksy uusia ehtoja, hänen tulee lopettaa Palveluiden käyttö ja sulkea Microsoft-tilinsä ja/tai Skype-tilinsä kohdan 4(a)(iv) mukaisesti. Microsoft viittaa tähän myös erikseen, kun se ilmoittaa näihin Ehtoihin tehtävästä muutoksesta.
 • b. Microsoft voi automaattisesti tarkistaa asiakkaan käytössä olevan ohjelmiston version, joka on tarpeen Palveluiden toimittamista varten, ja maksua perimättä ladata ohjelmistopäivityksiä tai kokoonpanomuutoksia päivittääkseen, täydentääkseen ja kehittääkseen Palveluja edelleen. Asiakasta voidaan myös vaatia päivittämään ohjelmisto, jotta hän voi jatkaa Palveluiden käyttämistä. Nämä Ehdot koskevat näitä päivityksiä, ellei niiden mukana toimiteta lisäehtoja tai muita ehtoja, jolloin ne ovat voimassa. Jos asiakas ei hyväksy päivityksiä koskevia lisäehtoja tai muita ehtoja, hän ei saa ottaa vastaan tai käyttää päivityksiä. Microsoftilla ei ole velvoitetta toimittaa päivityksiä, eikä se takaa, että järjestelmäversiota, johon ohjelmiston käyttöoikeus on myönnetty, tuetaan.
 • c. Microsoft parantaa Palveluita jatkuvasti ja saattaa muuttaa Palveluita tai poistaa ominaisuuksia tai lopettaa pääsyn Kolmannen osapuolen sovelluksiin ja palveluihin siihen liittyen milloin tahansa, mukaan lukien rajoituksetta jos Microsoftin sopimukset kolmansien osapuolten kanssa ei enää salli asettaa niiden materiaalia saataville, jos sen toimittaminen ei ole enää toteutettavissa, jos tekniikka kehittyy tai jos asiakaspalaute osoittaa, että muutos on tarpeen. Microsoft ilmoittaa asiakkaalle etukäteen, jos Palveluiden muutos aiheuttaa sen, ettei asiakas voi enää käyttää Asiakkaan sisältöä. Microsoft ilmoittaa myös muista maksullisiin Palveluihin tehtävistä merkittävistä muutoksista etukäteen. Paitsi siinä määrin kuin sovellettava laki vaatii, Microsoftilla ei ole mitään velvollisuutta toimittaa uudelleenlatausmahdollisuutta tai korvaavaa materiaalia, Digitaalisia tuotteita (määritetty kohdassa 13(k)) tai sovelluksia aiemmin ostettujen tilalle. Jos Microsoft irtisanoo maksetun Palvelun, Microsoft hyvittää suoritetun maksun Palvelun osuudelta, joka on irtisanomishetkellä käyttämättä.
 • d. Jotta asiakas voi käyttää sisältöä, joka on suojattu digitaalisten oikeuksien hallintatekniikalla (DRM), kuten jotakin musiikkia, pelejä, elokuvia ja niin edelleen, DRM-ohjelmisto saattaa ottaa yhteyttä verkko-oikeuspalvelimeen ja ladata ja asentaa DRM-päivityksiä.
Koko teksti
Ohjelmiston käyttöoikeusOhjelmiston käyttöoikeus8_softwareLicense
Yhteenveto

8. Ohjelmiston käyttöoikeus. Ellei ohjelmiston mukana toimiteta erillistä Microsoftin käyttöoikeussopimusta (jos asiakas esimerkiksi käyttää Microsoft-sovellusta, joka sisältyy Windowsiin ja on sen osa, Windows-käyttöjärjestelmän Microsoft-ohjelmiston käyttöoikeusehdot koskevat kyseistä ohjelmistoa) ja ellei alla olevassa kohdassa 13(b)(i) toisin määrätä sovelluksista, jotka ovat saatavilla Office-kaupasta, Windows-kaupasta tai Xbox-kaupasta, Microsoftin asiakkaalle Palveluiden osana toimittamaa ohjelmistoa koskevat nämä Ehdot.

 • a. Jos asiakas noudattaa näitä Ehtoja, Microsoft myöntää asiakkaalle oikeuden asentaa yhden ohjelmiston kopion laitetta kohden maailmanlaajuisesti ja käyttää sitä yhdellä henkilöllä kerrallaan osana Palveluita. Palveluiden osana olevassa ohjelmistossa tai sivustossa voi olla kolmannen osapuolen koodia. Kolmannen osapuolen komentosarjojen tai koodin, joihin on linkki tai joihin viitataan ohjelmistossa tai sivustossa, käyttöoikeuden myöntää koodin omistava kolmas osapuoli, ei Microsoft. Jos kolmansien osapuolten koodin ohjelmista annetaan ilmoituksia, ne on tarkoitettu ainoastaan asiakkaan tiedoksi.
 • b. Ohjelmistolle myönnetään käyttöoikeus, sitä ei myydä. Microsoft pidättää kaikki oikeudet ohjelmistoon, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty näiden Ehtojen mukaisesti. Tämä käyttöoikeus ei myönnä asiakkaalle mitään oikeutta, eikä asiakas saa, ellei sovellettava laki toisin sano, tehdä seuraavaa:
  • i. Asiakas ei saa kiertää tai ohittaa mitään teknistä suojatoimea, joka liittyy ohjelmistoon tai Palveluihin.
  • ii. Asiakas ei saa purkaa mitään sellaista ohjelmistoa tai Palveluiden muuta osaa, selvittää sen koodia, avata sitä, hakkeroida sitä, emuloida sitä, hyödyntää sitä tai selvittää sen valmistustapaa, joka sisältyy Palveluihin tai jota voi käyttää Palveluiden kautta, paitsi ja vain siinä laajuudessa, jonka sovellettava laki sallii.
  • iii. Asiakas ei saa erotella ohjelmiston tai Palveluiden osia käytettäväksi muissa laitteissa.
  • iv. Asiakas ei saa julkaista, kopioida, vuokrata, liisata, myydä, viedä, tuoda, jakaa tai lainata ohjelmistoa tai Palveluita, ellei Microsoft nimenomaisesti anna siihen lupaa.
  • v. Asiakas ei saa siirtää ohjelmistoa, ohjelmiston käyttöoikeuksia tai Palveluiden käyttöoikeuksia.
  • vi. Asiakas ei saa käyttää Palveluita luvattomasti tavalla, joka voisi häiritä muiden käyttäjien palvelujen käyttöä tai estää minkä tahansa palvelun, tietojen, tilin tai verkon käytön.
  • vii. Asiakas ei saa sallia Palveluiden käyttöä tai muokata mitään Microsoftin valtuuttamaa laitetta (kuten Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface ja niin edelleen) luvattomilla kolmannen osapuolen sovelluksilla.
Koko teksti
MaksuehdotMaksuehdot9_paymentTerms
Yhteenveto

9. Maksuehdot. Jos asiakas hankkii Palvelun, nämä maksuehdot koskevat asiakkaan hankintaa ja asiakas hyväksyy ne.

 • a. Maksut. Jos veloitus liittyy Palvelujen osaan, asiakas suostuu maksamaan kyseisen veloituksen. Ilmoitetut Palveluiden hinnat sisältävät kaikki sovellettavat verot, ellei toisin ole mainittu. Asiakas on yksin vastuussa kaikista tällaisista veroista tai muista maksuista. Verot lasketaan asiakkaan Microsoft-tilin rekisteröintihetken sijainnin mukaan, ellei toisin ole mainittu. Microsoftin ilmoitettua asiakkaalle, ettei Microsoft ole saanut asiakkaalta ajallaan täyttä maksusuoritusta, Microsoft voi keskeyttää tai peruuttaa Palvelut, jos asiakas ei suorita välittömästi täyttä maksua. Palvelujen keskeyttäminen tai irtisanominen maksamattomien maksujen vuoksi saattaa johtaa Microsoft-tilin ja sen sisällön käyttöoikeuden menettämiseen. Yhteyden muodostaminen Internetiin yrityksen tai muun yksityisen verkon kautta, joka naamioi asiakkaan sijainnin, voi aiheuttaa asiakkaan varsinaiselle sijainnille esitetyistä maksuista poikkeavia maksuja. Sen mukaan, missä asiakas sijaitsee, eräissä tapahtumissa vieraan valuutan vaihto voi olla tarpeen tai tapahtumat käsitellään toisessa maassa. Asiakkaan pankki voi veloittaa asiakkaalta lisämaksuja tällaisista palveluista, kun asiakas käyttää pankki- tai luottokorttia. Lisätietojen saamiseksi asiakkaan tulee ottaa yhteys pankkiin.
 • b. Laskutustili. Asiakasta pyydetään erittelemään maksutapa Palvelun veloitusten maksamista varten kyseisen Palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen hetkellä. Asiakas voi tarkastella ja muuttaa laskutustietoja ja maksutapaa Microsoft-tilin hallintasivustolla ja Skype-laskutustilin osalta kirjautumalla tiliinsä osoitteessa www.skype.com. Lisäksi asiakas antaa Microsoftille luvan käyttää valittuun maksutapaan liittyviä päivitettyjä tilitietoja, jotka pankki tai maksupalvelu on toimittanut. Asiakas suostuu päivittämään välittömästi tili- ja muut tietonsa, mukaan lukien sähköpostiosoite ja maksutapatiedot, jotta Microsoft voi toteuttaa asiakkaan tapahtumat ja ottaa asiakkaaseen tarvittaessa yhteyden asiakkaan tapahtumiin liittyvissä asioissa. Jos asiakas ilmoittaa lopettavansa ilmoittamansa maksutavan käytön eikä ilmoita toista maksutapaa kohtuullisessa ajassa saatuaan Microsoftilta kehotuksen toimia niin, Microsoft saattaa keskeyttää tai peruuttaa maksetun Palvelun hyvästä syystä. Asiakkaan laskutustiliin tehdyt muutokset eivät vaikuta niihin maksuihin, jotka Microsoft on perinyt asiakkaan laskutustililtä, ennen kuin laskutustilin tietoihin tulleisiin muutoksiin on kohtuullisessa ajassa voitu reagoida.
 • c. Laskutus. Kun asiakas ilmoittaa Microsoftille maksutavan, asiakas (i) vakuuttaa, että hänellä on valtuudet käyttää ilmoittamaansa maksutapaa ja että kaikki hänen ilmoittamansa maksutiedot ovat tosia ja täsmällisiä, (ii) valtuuttaa Microsoftin veloittamaan Palveluista tai saatavilla olevasta sisällöstä ilmoitettua maksutapaa käyttämällä ja (iii) valtuuttaa Microsoftin veloittamaan kaikista sellaisista Palvelujen maksetuista ominaisuuksista, joiden käyttäjäksi rekisteröidytään tai joita käytetään näiden Ehtojen ollessa voimassa. Microsoft voi täten laskuttaa asiakasta (a) etukäteen, (b) ostohetkellä, (c) ostotapahtuman jälkeen tai (d) toistuvana veloituksena, jos kyseessä on tilauspalvelu. Microsoft voi myös veloittaa asiakkaan hyväksymän summan ja ilmoittaa asiakkaalle etukäteen laskutettavaan summaan tehtävistä muutoksista, jos kyseessä on jatkuva tilauspalvelu, ja hintamuutostilanteissa Microsoft tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden Palvelujen peruuttamiseen ennen kuin hinta muuttuu. Microsoft voi laskuttaa asiakkaalta kerrallaan aiemmin käsittelemättömän summan useammalta kuin yhdeltä edeltävältä laskutuskaudelta.
 • d. Toistuvat maksut. Kun asiakas hankkii Palvelu tilauksena (esimerkiksi kuukausittain, kolmen kuukauden välein tai vuosittain), asiakas hyväksyy sen, että hän valtuuttaa toistuvan maksun ja että maksut suoritetaan Microsoftille asiakkaan valitsemalla tavalla asiakkaan sopimin toistuvin välein, kunnes asiakas ja Microsoft irtisanoo Palvelun tilauksen. Valtuuttamalla toistuvat maksut asiakas valtuuttaa Microsoftia käsittelemään kyseiset maksut joko elektronisina pankkisiirtoina tai elektronisia määritetyn tilin nostoina (jos kyseessä on automaattinen maksujen selvitysjärjestelmä tai vastaava maksu) tai määritetyn tilin veloituksena (jos kyseessä on luottokortti tai vastaava maksu) (yhdessä "Elektroniset maksut"). Tilausmaksut laskutetaan tai veloitetaan yleensä ennen kyseisen tilausjakson alkua. Jos jokin maksu palautetaan maksamattomana tai jos luottokortti tai vastaava tapahtuma hylätään tai estetään, Microsoft tai sen palveluntarjoajat pidättävät itsellään oikeuden pidättää palautuksen, hylkäämisen tai katteettomien varojen maksun ja käsitellä kyseisen maksun Elektronisena maksuna.
 • e. Automaattinen uusiminen. Jos automaattinen uusiminen on sallittu asiakkaan maassa, asiakas voi valita, että Palvelut uusitaan automaattisesti kiinteän palvelujakson päättyessä. Microsoft ilmoittaa sähköpostitse ennen Tilausten uusimista uudeksi kaudeksi sekä hintamuutoksista 9 kohdan k alakohdan mukaisesti. Kun Microsoft on muistuttanut asiakasta siitä, että tämän valinnan mukaisesti Palvelujen tilaus uusitaan automaattisesti, Microsoftilla on oikeus uusia Palvelujen tilaus automaattisesti nykyisen palvelujakson päättyessä ja veloittaa uudelta kaudelta voimassa oleva maksu, ellei asiakas ole peruuttanut Palvelujen alla esitetyn mukaisesti. Lisäksi Microsoft ilmoittaa asiakkaalle, että Palvelujen uusimisveloitus tehdään käyttäjän valitseman maksutavan mukaan, olipa kyseinen maksutapa sitten tallennettu asiakkaan tietoihin uudistamispäivänä tai vasta sen jälkeen. Microsoft lähettää asiakkaalle myös ohjeet siitä, kuinka tämä voi perua Palvelujen tilauksen. Jotta asiakasta ei laskutettaisi uusimisesta, tämän täytyy perua Palvelujen tilaus ennen uudistamispäivää.
 • f. Tiliotteet ja virheet. Microsoft toimittaa asiakkaalle online-tiliotteen Microsoft-tilin hallintasivustossa, jossa tiliotetta voi tarkastella ja sen voi tulostaa. Asiakas voi avata Skype-tilien verkkotiliotteen kirjautumalla tiliinsä osoitteessa www.skype.com. Muuta tiliotetta ei toimiteta. Arvonlisäverotiedot sisältävä lasku voi olla saatavilla sen mukaan, mistä Palvelusta ja maasta on kyse. Jos Microsoft tekee laskutusvirheen, se sitoutuu tutkimaan ja korjaamaan virheen mahdollisimman pian heti asiakkaan ilmoitettua asiasta (tai Microsoftin havaittua sen). Microsoft suosittelee, että asiakas ilmoittaa laskussa olevista ilmeisistä virheistä 120 päivän kuluessa virheen ensimmäisestä ilmenemisestä, koska Microsoftin on helpompi ratkaista ongelma tuon ajan kuluessa.
 • g. Hyvityskäytäntö. Asiakkaalla on oikeus peruutusaikaan (”Harkinta-aika”), joka kestää neljätoista (14) päivää hankintapäivästä, myös ilman perustetta. Jos Palvelu toimitetaan osittain peruutushetkellä, asiakas saa jyvitetyn hyvityksen. Harkinta-aika päättyy, kun Palvelu on toimitettu asiakkaalle kokonaisuudessaan, eikä asiakkaan hankintaa voi enää hyvittää. Kun asiakas hankkii Microsoftilta digitaalista sisältöä, hänellä ei ole oikeutta peruuttaa sen jälkeen, kun hän aloittaa lataamisen. Jollei laki toisin määrää tai jollei tietyssä Palvelutarjouksessa toisin mainita, kaikki ostot katsotaan lopullisiksi ja mitään maksuja ei palauteta. Kaikkien muiden Palveluiden kuin Skypen osalta Palvelun peruuttamistiedot ja -ohjeet ja ohjeet hyvityksen pyytämiseksi peruutuslomakkeella, jos asiakas on oikeutettu hyvitykseen, ovat Microsoft-tilin hallintasivustossa. Skypen osalta asiakkaan tulee täyttää peruutuslomake käyttämällä täällä olevia tietoja. Jos asiakas uskoo, että Microsoft on tehnyt virheellisen veloituksen, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Microsoftiin, joka tutkii veloituksen. Jos Microsoft toimittaa hyvityksen tai palautuksen, Microsoftilla ei ole velvollisuutta toimittaa vastaavaa hyvitystä tulevaisuudessa. Tämä hyvityskäytäntö ei vaikuta lain suomiin oikeuksiin. Lisää hyvitystä koskevaa tietoa on saatavilla osoitteessa ohjeaihe.
 • h. Palveluiden irtisanominen. Palvelutarjouskuvauksessa on lisätietoja tapauksista, joissa (i) maksua ei palauteta irtisanomisen tapahduttua, (ii) asiakas on velvollinen maksamaan irtisanomismaksuja, (iii) asiakkaan täytyy maksaa kaikki hänen laskutustililleen kohdistetut Palvelumaksut ennen irtisanomispäivää, tai (iv) asiakas saattaa menettää oikeutensa käyttää tiliään Palvelujen irtisanomisen yhteydessä. Jos asiakas irtisanoo Palvelut, ne päättyvät palvelujakson päättyessä tai sen laskutuskauden päättyessä, jonka aikana asiakas peruuttaa tilauksensa, jos Microsoft laskuttaa asiakasta laskutuskausikohtaisesti.
 • i. Kokeilujaksotarjoukset. Jos asiakas osallistuu kokeilujaksotarjoukseen eikä halua jatkaa Palveluiden käyttöä maksullisina kokeilujakson päätyttyä, asiakkaan on peruutettava kokeilupalvelut ennen jakson päättymistä, jollei toisin ilmoiteta. Jos asiakas ei peruuta kokeilupalveluita ennen kokeilujakson päättymistä, Microsoft voi veloittaa asiakkaalta Palvelut hintaan, joka on ilmoitettu asiakkaalle ennen kokeilujakson päättymistä.
 • j. Kampanjatarjoukset. Microsoft voi ajoittain tarjota Palveluita kokeilujaksona, jona Microsoft ei veloita asiakasta Palveluista. Microsoft pidättää itsellään oikeuden veloittaa asiakasta kyseisistä Palveluista (normaaliin hintaan), jos Microsoft päättää (kohtuullisesta päätöksestään), että asiakas rikkoo tarjouksen ehtoja.
 • k. Hintojen muutokset. Jos Palvelulle on tarjouksen perusteella määritelty tietty kestoaika ja hinta, kyseinen hinta on voimassa kyseisen ajanjakson ajan. Asiakkaan on hyväksyttävä uudet tarjoukset ja hinnat, jotta Palvelujen käyttöä voi jatkaa. Jos Palvelut toimitetaan jaksoittain (esimerkiksi kerran kuussa), ilman määrättyä ajanjaksoa, eikä kyseessä ole kokeilujakso, Microsoft voi muuttaa Palveluiden hintaa enintään 5 prosenttia vuodessa, kunhan asiakkaalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa Palvelujen tilaus ennen hintamuutosta. Kun Microsoft ilmoittaa hintamuutoksesta, samalla ilmoitetaan myös uuden hinnan voimaantulosta, jos Palveluita ei irtisanota.
 • l. Asiakkaalle maksettavat maksut. Jos Microsoft on asiakkaalle velkaa jonkin maksun, asiakas suostuu ilmoittamaan kaikki maksua varten tarvittavat tiedot hyvissä ajoin ja oikein. Asiakas sitoutuu maksamaan kaikki sellaiset verot ja kustannukset, joita maksun vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuu. Asiakkaan täytyy myös täyttää muut Microsoftin maksulle mahdollisesti asettamat ehdot. Jos asiakkaalle maksetaan jokin maksu virheellisesti, Microsoft voi perua maksun tai vaatia summan takaisinmaksua. Asiakas suostuu tekemään Microsoftin kanssa yhteistyötä tässä asiassa. Microsoft voi myös aiempien liikamaksujen tasaamiseksi pienentää asiakkaalle maksettavaa maksua ilman erillistä ilmoitusta.
 • m. Myöhästyneet maksut. Jos kyseessä on myöhästynyt maksu, asiakkaan on maksettava kohtuulliset, lain ja säännösten sallimat asianajopalkkiot ja muut oikeuskulut, joita Microsoftille aiheutuu eräpäivän ylittäneiden maksujen perimisestä. Microsoft voi keskeyttää tai irtisanoa Palvelut, jos asiakas ei maksa palveluja kokonaan ajallaan saatuaan Palvelujen keskeytys- ja/tai peruutusuhasta ilmoittavan muistutuksen Microsoftilta. Asiakas voi välttää keskeytyksen tai irtisanomisen, jos tarvittava maksu on maksettu muistutuksessa esitettyyn aikaan mennessä. Menettelytapa on toisenlainen, jos puuttuva summa on pienehkö. Alle 2 prosenttiin laskun kokonaismäärästä jäävät puuttuvat summat tulkitaan aina pieniksi. Palveluiden keskeytys tai irtisanominen puuttuvien maksujen vuoksi saattaa johtaa Microsoft-tilin käyttöoikeuden menettämiseen.
 • n. Lahjakortit. Lahjakorttien lunastamista ja käyttöä (Skype-lahjakortit pois lukien) koskevat Microsoft-lahjakorttien ehdot. Tietoja Skype-lahjakorteista on Skypen ohjesivulla.
Koko teksti
Sopijayhtiö, lain valinta ja riitojenratkaisupaikkaSopijayhtiö, lain valinta ja riitojenratkaisupaikka10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Yhteenveto

10. Sopijayhtiö, lain valinta ja riitojenratkaisupaikka.

 • a. Skype-tuotemerkin Palvelut. Käyttäessään ilmaista kuluttajan Skype-tuotemerkillä varustettua ohjelmistoa ja Skype-tuotemerkin Palveluita asiakkaan solmiman sopimuksen kumppani on Skype Software S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg (ja kaikki näiden Ehtojen viittaukset Microsoftiin tarkoittavat sitä) ja maksullisessa kuluttajan Skype-tuotemerkin Palveluissa sopimuskumppani on Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg (ja kaikki näiden Ehtojen viittaukset Microsoftiin tarkoittavat sitä). Näihin Ehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Luxemburgin lakeja. Tämä ehto ei vaikuta pakollisiin kuluttajansuojalakeihin.
 • b. Kaikki muut Palvelut. Jos asiakas asuu (tai yrityksen tapauksessa asiakkaan pääasiallinen toimipaikka on) Euroopassa ja asiakas käyttää maksuttomia Palveluiden osia (kuten Bingiä ja MSN:ää), sopimusosapuoli on Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. (Unified Business Identifier -tunnus: 600 413 485). Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion lait koskevat kaikkia ilmaisiin Palveluihin liittyviä vaatimuksia vaikuttamatta pakottaviin säännöksiin, jotka koskevat Palveluita maassa, johon Microsoft ohjaa Palvelut ja jossa asiakas asuu. Jos asiakas on maksanut Palveluiden osan käyttämisestä (kuten mainokseton Outlook.com tai Palveluiden Office-tuotemerkkiset osat), asiakkaan sopimuskumppani on Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland (rekisteröity Irlannin Companies Registration Office -virastossa numerolla 256796, ALV-rekisteröintinumero: IE 8256796 U ja rekisteröintiosoite 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland). Sen maan lait, johon Microsoft ohjaa asiakkaan Palvelut ja jossa asiakas asuu, koskevat kaikkia maksullisiin Palveluihin liittyviä vaatimuksia. Tuomioistuinta koskien asiakas ja Microsoft voivat valita, että kaikki näihin Ehtoihin liittyvät ristiriitaisuudet ratkaistaan maassa, johon Palvelut toimitetaan, tai vastuullisessa oikeusistuimessa Luxemburgissa.
Koko teksti
TakuutTakuut12_Warranties
Yhteenveto

11. Takuut. Jos asiakas on kuluttaja, laki suo hänelle tiettyjä oikeuksia. Näihin oikeuksiin kuuluu Microsoftin velvollisuus toimittaa Palvelut käyttäen kohtuullista tarkkuutta ja taitoa. Minkään näiden ehtojen kohdan ei ole tarkoitus rajoittaa tai poissulkea Microsoftin korvausvelvollisuutta tämän asian rikkomisesta. ELLEI KYSEESSÄ OLE TAPAUS, JOSSA MICROSOFT ON PIILOTELLUT VIKOJA PAHAMIELISESTI TAI VIAT OVAT TEHNEET PALVELUIDEN KÄYTÖN MAHDOTTOMAKSI EIKÄ KYSEESSÄ OLE SKYPEN MAKSULLISET TUOTTEET, MICROSOFT TARJOAA PALVELUT "SELLAISENAAN", "KAIKKINE VIKOINEEN" JA "SELLAISENA, KUIN NE OVAT SAATAVILLA". MICROSOFT EI TAKAA PALVELUJEN VÄLITYKSELLÄ SAATAVIEN TIETOJEN TÄSMÄLLISYYTTÄ TAI AJANTASAISUUTTA. ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ TIETOKONE- JA TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT EIVÄT OLE VIRHEETTÖMIÄ JA ETTÄ SATUNNAISIA KÄYTTÖKATKOKSIA ILMENEE. MICROSOFT EI TAKAA, ETTÄ PALVELUT TOIMIVAT KESKEYTYKSETTÄ, AJALLAAN, TURVALLISESTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI. MICROSOFT JA MICROSOFTIN KONSERNIYHTIÖT, JÄLLEENMYYJÄT JA TOIMITTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN SOPIMUKSELLISIA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA. ASIAKKAALLE MYÖNNETÄÄN KAIKKI LAINMUKAISET PAKOLLISET TAKUUT, MUTTA MICROSOFT EI ANNA MITÄÄN MUITA TAKUITA. MICROSOFT SULKEE POIS KAIKKI MAHDOLLISET OLETETUT PAKOLLISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTITAIDOSTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, MOITTEETTOMASTA LAADUSTA JA TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA.

Koko teksti
VastuunrajoitusVastuunrajoitus13_limitationOfLiability
Yhteenveto

12. Vastuun rajoitus.

 • a. Microsoft ei ole vastuussa mistään Asiakkaan sisällöstä, materiaalista tai muusta kolmannen osapuolen materiaalista, mukaan lukien linkit kolmansien osapuolten sivustoihin ja käyttäjien toimittamat toiminnot. Tällainen sisältö ja toiminnot eivät ole Microsoftin syyksi luettavia eivätkä ne edusta Microsoftin näkemystä.
 • b. Microsoft on korvausvelvollinen vain, jos Sopimuksen aineistovelvoitteita on rikottu.
 • c. Microsoft, sen puolesta välillisesti toimivat asiamiehet ja/tai lailliset edustajat eivät ole vastuussa epäsuorista vahingoista, mukaan lukien taloudelliset tappiot, voittojen menetykset, elleivät Microsoft, sen puolesta välillisesti toimivat asiamiehet ja/tai lailliset edustajat ole toimineet törkeän huolimattomalla tai tahallisella tavalla.
 • d. Vastuunrajoitus ei vaikuta mihinkään Microsoftin lakisääteisiin seurausvastuisiin, mukaan lukien lakisääteinen takuurikkomusvastuu. Sama koskee Microsoftin, sen puolesta välillisesti toimivien asiamiesten ja/tai laillisten edustajien vastuuta petoksessa tai tilanteessa, jossa laiminlyönti johtaa henkilövammaan tai kuolemaan.
 • e. Microsoft ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen mistään näiden Ehtojen velvollisuuden täyttämättä jättämisestä tai viiveestä, jos kyseinen vika tai viive johtuu syistä, joista Microsoftin ei kohtuuden rajoissa voi katsoa olevan vastuussa (kuten työtaistelut, luonnonkatastrofit, sota tai terrorismi, vihamielinen vahingoittaminen, tapaturmat tai lain tai hallituksen määräyksen noudattaminen). Microsoft pyrkii minimoimaan näiden tapahtumien vaikutukset ja täyttämään velvollisuudet, joihin ne eivät vaikuta.
Koko teksti
Palvelukohtaiset ehdotPalvelukohtaiset ehdot14_service-SpecificTerms
Yhteenveto

13. Palvelukohtaiset ehdot. Kohtaa 13 edeltävät ja sen jälkeiset ehdot koskevat kaikkia Palveluita yleensä. Tässä osassa on palvelukohtaiset ehdot, jotka lisätään yleisiin ehtoihin.

Koko teksti
Xbox Live ja Microsoft Studios -pelit ja -sovelluksetXbox Live ja Microsoft Studios -pelit ja -sovellukset14a_XboxLive
Yhteenveto
 • a. Xbox Live ja Microsoft Studios -pelit ja -sovellukset.
  • i. Henkilökohtainen ei-kaupallinen käyttö. Xbox Live, Games for Windows Live ja Microsoft Studios -pelit, -sovellukset, -palvelut ja -sisältö, jotka Microsoft toimittaa, (yhdessä "Xbox-palvelut") ovat ainoastaan asiakkaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.
  • ii. Rajoitetun tilin tietojen jakaminen. Osana Xbox-palveluiden toimittamista Microsoft asettaa asiakkaan pelaajatunnukseen, pelaamiseen, asiakkaan julkiseksi tekemään Asiakkaan sisältöön ja Xbox-palvelun toimintaan ja käyttöön liittyvät tiedot saataville (a) muiden Xbox-palveluiden ja (b) Xbox-palveluita käyttävien kolmansien osapuolten pelien toimintaa ja toimittamista varten. Jos asiakas yhdistää Microsoft Xbox-palvelut -tilinsä muuhun kuin Microsoftin tarjoaman palvelun tiliin (esimerkiksi kolmannen osapuolen sovellusten ja palveluiden pelinjulkaisijan, joka ei ole Microsoft), asiakas hyväksyy, että: (a) Microsoft voi jakaa rajoitettuja tilitietoja (muun muassa pelaajatunnus, pelaajan pistemäärä, pelin pistemäärä, pelihistoria ja kaveriluettelo) kyseisen muun osapuolen kuin Microsoftin kanssa tavalla, joka on ilmaistu Microsoftin Tietosuojalausekkeessa, ja (b) jos asiakkaan Xbox-tietosuoja-asetukset sen sallivat, muu osapuoli kuin Microsoft voi myös käyttää Asiakkaan sisältöä pelin sisäisessä viestinnässä, kun asiakas on kirjautunut kyseisen muun osapuolen kuin Microsoftin tiliinsä. Jos asiakkaan Xbox-tietosuoja-asetukset sen sallivat, Microsoft voi julkaista asiakkaan nimen, pelaajatunnuksen, pelaajakuvan, moton, avatar-hahmon ja asiakkaan pelaamat pelit viestinnässä asiakkaan Xbox-kaveriluettelossa oleville ihmisille.
  • iii. Asiakkaan sisältö. Xbox-palveluyhteisönsä muodostamisen osana asiakas myöntää Microsoftille, sen konserniyhtiöille ja alilisensoijille ilmaisen ja maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, muokata, kopioida, jakaa ja esittää Asiakkaan sisältöä tai asiakkaan nimen, pelaajatunnuksen, moton tai avatarin, jonka asiakas on julkaissut johonkin Xbox-palveluun, kokonaisuudessaan tai osittain millä tavalla tahansa missä tahansa materiaalissa tai tuessa.
  • iv. Valvojat. Joissakin peleissä saattaa olla valvojia. Pelien valvojat eivät ole valtuutettuja Microsoftin edustajia. Heidän mielipiteensä eivät välttämättä kuvasta Microsoftin mielipidettä.
  • v. Lapset Xboxissa. Jos asiakas on Xbox Liveä käyttävä alaikäinen henkilö, asiakkaan vanhempi tai huoltaja voi hallita useita asiakkaan tilin osia ja saada ilmoituksia asiakkaan Xbox Liven käytöstä.
  • vi. Pelivaluutta tai virtuaaliset esineet. Palveluissa voi olla virtuaalista pelivaluuttaa (kuten kultaa, kolikoita tai pisteitä), joita voidaan ostaa Microsoftilta oikealla rahalla, jos asiakas on asuinmaassaan täysi-ikäinen. Palveluissa voi myös olla virtuaalisia digitaalisia esineitä tai tarvikkeita, jotka voi hankkia Microsoftilta oikealla rahalla tai käyttämällä pelivaluuttaa. Microsoft tai mikään muu osapuoli ei koskaan lunasta pelivaluuttaa ja virtuaalisia tavaroita varsinaisella rahalla, tarvikkeilla tai muilla arvoesineillä. Asiakkaalla ei ole mitään oikeutta tai omistusoikeutta tällaiseen Palveluissa esiintyvään tai niistä syntyvään pelivaluuttaan tai virtuaalisiin esineisiin tai muihin Palvelun käyttöön liittyviin tai Palveluissa säilytettäviin ominaisuuksiin pois lukien rajoitettu, henkilökohtainen, kumottavissa oleva, ei-siirrettävä, ei-edelleenmyönnettävä käyttöoikeus. Microsoft voi toisinaan muuttaa pelivaluutan tai virtuaalisten esineiden tarjontaansa.
  • vii. Ohjelmistopäivitykset. Microsoft voi automaattisesti tarkistaa asiakkaan Xbox-konsoliohjelmiston tai Xbox-sovellusohjelmiston version, joka on tarpeen Palveluiden toimittamiseksi, millä tahansa laitteella, joka voi muodostaa yhteyden Xbox-palveluihin, ja ladata Xbox-konsoli- tai Xbox-sovellusohjelmistopäivityksiä tai kokoonpanomuutoksia mukaan lukien päivitykset, jotka estävät asiakasta käyttämästä Xbox-palveluita, luvattomia Xbox-pelejä tai Xbox-sovelluksia tai käyttämästä Xbox-konsolin kanssa luvattomia oheislaitteita.
  • viii. Pelaajatunnuksen voimassaolon päättyminen. Asiakkaan on kirjauduttava Xbox-palveluihin vähintään kerran viiden vuoden aikana, sillä muuten hän ei välttämättä enää voi käyttää tiliinsä liitettyä pelaajatunnusta ja kyseinen pelaajatunnus voi vapautua muiden käyttöön.
Koko teksti
KauppaKauppa14b_Store
Yhteenveto
 • b. Kauppa. "Kauppa" viittaa Palveluun, jolla asiakas voi selailla, ladata, ostaa ja arvostella sovelluksia (termi "sovellus" sisältää pelit) ja muuta digitaalista sisältöä. Nämä Ehdot kattavat Office-kaupan, Windows-kaupan ja Xbox-kaupan käytön. "Office-kauppa" tarkoittaa Office-tuotteiden ja Officen, SharePointin, Exchangen, Accessin ja Projectin (2013-versiot tai uudemmat) sovellusten Kauppaa. "Windows-kauppa" tarkoittaa Windows-laitteiden, kuten puhelimen, tietokoneen ja taulutietokoneen, Kauppaa tai muuta kokemusta, jonka tuotemerkki on Windows-kauppa. "Xbox-kauppa" tarkoittaa Xbox ONE- ja Xbox 360 -konsoleiden Kauppaa tai muuta kokemusta, jonka tuotemerkki on Xbox-kauppa.
  • i. Käyttöoikeusehdot. Microsoft osoittaa kunkin vastaavassa Kaupassa saatavilla olevan sovelluksen julkaisijan. Näiden Ehtojen lopussa olevat Sovelluksia koskevat peruskäyttöoikeusehdot ovat asiakkaan ja sovelluksen julkaisijan välinen sopimus, joka koskee Windows-kaupan tai Xbox-kaupan kautta ladattavan sovelluksen käyttöoikeusehtoja, ellei sovelluksen mukana toimiteta muita käyttöoikeusehtoja. Näiden Ehtojen kohta 5 koskee Kaupan kautta hankittuja Kolmannen osapuolen sovelluksia ja palveluita.
  • ii. Päivitykset. Microsoft tarkistaa ja lataa asiakkaan sovellusten päivitykset automaattisesti, vaikka asiakas ei olisi kirjautuneena vastaavaan Kauppaan. Asiakas voi vaihtaa Kauppa- tai järjestelmäasetuksia, jos hän ei halua automaattisia Kauppa-sovellusten päivityksiä. Tiettyjen Office-kaupan sovellusten, jotka isännöidään osittain tai kokonaan verkossa, sovelluskehittäjät voivat kuitenkin päivittää kyseiset sovellukset, eikä niiden päivittäminen edellytä asiakkaan lupaa.
  • iii. Arvostelut. Jos asiakas lähettää arvostelun sovelluksesta Kaupassa, hän voi saada Microsoftilta sähköpostiviestin, jossa on sisältöä sovelluksen julkaisijalta. Tämän sähköpostin lähettää Microsoft. Microsoft ei jaa asiakkaan sähköpostiosoitetta Kaupan kautta hankittujen sovellusten julkaisijoille.
  • iv. Turvallisuusvaroitus. Asiakkaan tulee vammojen, vaivojen tai silmien rasittumisen välttämiseksi pitää säännöllisiä taukoja pelien ja muiden sovellusten käytössä etenkin, jos hän tuntee käytön aiheuttamaa kipua tai väsymystä. Jos asiakas tuntee olonsa epämiellyttäväksi, hänen tulee pitää tauko. Epämiellyttävä olo voi olla muun muassa pahoinvointia, matkapahoinvointia, pyörrytystä, hämmennystä, päänsärkyä, väsymystä, silmien rasittumista tai silmien kuivumista. Sovellusten käyttäminen voi haitata asiakkaan keskittymistä ja ympäristön havainnointia. Asiakkaan tulee välttää kompastumisvaaroja, rappusia, matalia kattoja sekä särkyviä tai arvokkaita esineitä, jotka voivat vahingoittua. Hyvin pieni osa ihmisistä voi saada kohtauksia altistuessaan tietyille visuaalisille kuville, kuten vilkkuville valoille tai kuvioille, joita voi olla sovelluksissa. Jopa ihmisillä, joilla ei ole aiemmin ollut kohtauksia, voi olla diagnosoimaton sairaus, joka aiheuttaa näitä kohtauksia. Oireisiin voi kuulua huimausta, muuntunutta näkökykyä, raajojen nykimistä, värähtelyä tai tärinää, suuntavaiston menetystä, hämmennystä, tajunnan menetystä tai kouristuksia. Asiakkaan tulee lopettaa käyttö heti ja ottaa yhteyttä lääkäriin, jos hän kokee jonkin näistä oireista, tai ottaa yhteyttä lääkäriin ennen sovellusten käyttöä, jos hän on aiemmin kokenut kohtauksiin liittyviä oireita. Vanhempien tulee valvoa lastensa sovellusten käyttöä näiden oireiden varalta.
Koko teksti
Microsoft-perheMicrosoft-perhe14c_MicrosoftFamily
Yhteenveto
 • c. Microsoft-perheen toiminnot. Vanhemmat ja lapset voivat käyttää Microsoft-perheen toimintoja luomaan luottamusta yhteiseen ymmärrykseen siitä, mitkä käytöstavat, sivustot, sovellukset, pelit, fyysiset sijainnit ja kuluttaminen ovat oikein heidän perheessään. Vanhemmat voivat luoda perheen käymällä osoitteessa https://account.microsoft.com/family (tai noudattamalla Windows-laitteensa tai Xbox-konsolinsa ohjeita) ja kutsumalla lapset ja muut vanhemmat liittymään. Perheen jäsenille on saatavilla useita toimintoja, joten asiakkaan tulee tutustua tietoihin tarkoin, kun hän suostuu luomaan perheen tai liittymään siihen. Luomalla perheen tai liittymällä siihen asiakas vakuuttaa käyttävänsä perhettä sen käyttötarkoituksessa eikä käytä sitä luvattomalla tavalla saadakseen laittomasti toisen henkilön tietoja käyttöönsä.
Koko teksti
RyhmäviestintäRyhmäviestintä14d_GroupMessaging
Yhteenveto
 • d. Ryhmäviestintä. Erilaisten Microsoft-palveluiden avulla asiakas voi lähettää toisille ääni- tai SMS-viestejä (”viestit”) ja/tai sallia, että Microsoft ja Microsoftin hallitsemat yhtiöt lähettävät tällaisia viestejä asiakkaalle ja yhdelle tai useammalle muulle käyttäjälle asiakkaan puolesta. KUN ASIAKAS OHJEISTAA MICROSOFTIA JA MICROSOFTIN HALLITSEMIA YHTIÖITÄ LÄHETTÄMÄÄN VIESTEJÄ ASIAKKAALLE TAI MUILLE, ASIAKAS VAKUUTTAA MEILLE, ETTÄ ASIAKAS JA KUKIN HENKILÖ, JOLLE ASIAKAS ON OHJEISTANUT MEITÄ LÄHETTÄMÄÄN VIESTEJÄ, SUOSTUU VASTAANOTTAMAAN KYSEISIÄ VIESTEJÄ JA MUITA ASIAAN LIITTYVIÄ HALLINNOLLISIA TEKSTIVIESTEJÄ MICROSOFTILTA JA MICROSOFTIN HALLITSEMILTA YHTIÖILTÄ. Hallinnolliset tekstiviestit ovat tietyn Microsoft-palvelun lähettämiä säännöllisiä tapahtumaviestejä, kuten tervetuloviesti tai ohjeet siitä, miten viestit voi lopettaa. Asiakas tai ryhmän jäsenet, jotka eivät enää halua saada tällaisia viestejä, voivat lopettaa Microsoftin tai Microsoftin hallitsemien yhtiöiden lähettämien viestien vastaanottamisen milloin tahansa noudattamalla annettuja ohjeita. Jos asiakas ei enää halua saada näitä viestejä tai osallistua ryhmään, asiakas suostuu lopettamaan vastaanoton tai osallistumisen toimimalla kyseisen ohjelman tai palvelun ohjeiden mukaisesti. Jos asiakkaalla on syy luulla, ettei ryhmän jäsen enää halua saada näitä viestejä tai osallistua ryhmään, asiakas suostuu poistamaan tällaisen henkilön ryhmästä. Asiakas vakuuttaa meille, että asiakas ja kukin henkilö, jolle asiakas on ohjeistanut meitä lähettämään viestejä, ymmärtää, että kukin ryhmän jäsen vastaa itse matkapuhelinoperaattorinsa veloittamista viestimaksuista, mukaan lukien mahdollisista kansainvälisistä viestimaksuista, kun viestit lähetetään yhdysvaltalaisista puhelinnumeroista.
Koko teksti
Skype ja GroupMeSkype ja GroupMe14e_Skype
Yhteenveto
 • e. Skype ja GroupMe.
  • i. Ei hätäpalveluiden käyttöoikeutta. Perinteisten puhelinpalveluiden ja Skypen välillä on tärkeitä eroja. Skypellä ei ole velvollisuutta tarjota hätäpalveluiden käyttöoikeutta millään paikallisella ja/tai kansallisella säännöllä, säädöksellä tai lailla. Skypen ohjelmistoa ja tuotteita ei ole tarkoitettu tukemaan tai tarjoamaan hätäpuheluita millekään sairaalalle, viranomaiselle, ensihoitoyksikölle tai muulle palvelulle, joka yhdistää käyttäjän hätäpalveluhenkilöstöön tai julkiseen turvallisuusvastauskeskukseen ("Hätäpalvelut"). Skype voi tukea puheluita Hätäpalveluihin joissakin harvoissa maissa vain rajoitetuilla ohjelmistoversioilla ja -käyttöympäristöillä. Lisätietoja saatavuudesta ja toiminnon määrittämisestä on osoitteessa http://www.skype.com/go/emergency. Jos asiakkaan hätäpuhelu yhdistetään, asiakkaan on annettava tietoja fyysisestä sijainnistaan, jotta hätäpalvelut voivat vastata hänelle. Skype ei takaa, että asiakkaan hätäpuhelu yhdistetään. Asiakas hyväksyy, että: (i) asiakkaan vastuulla on hankkia perinteinen langaton (matkapuhelin) tai kiinteän verkon puhelinpalvelu, joka tarjoaa yhteyden Hätäpalveluihin ja että (ii) Skype ei korvaa ensisijaista puhelinpalvelua. Lisätietoja EU:n hätänumerosta, 112, on osoitteessa www.skype.com/go/emergency.
  • ii. Muutokset maksullisiin Skype-tuotteisiin. Jos Microsoft tekee maksullisiin Skype-tuotteisiin muutoksia, jotka ovat haitallisia asiakkaalle, Microsoft antaa ainakin kolmenkymmenen päivän ennakkoilmoituksen muutoksista ja ilmoittaa asiakkaalle hänen oikeudestaan irtisanoa kyseinen tuote ennen sen muuttumista. Jos asiakas ei irtisano tuotetta ennen muutosten voimaan astumista, asiakas hyväksyy muutokset. Microsoft ilmoittaa tämän asian ilmoittaessaan asiakkaalle muutoksesta.
  • iii. Sovellusrajapinnat tai lähettäminen. Jos asiakas haluaa käyttää Skypeä lähetyksen yhteydessä, asiakkaan on noudatettava "yleislähetyksen palveluehtoja", jotka ovat osoitteessa http://www.skype.com/go/legal.broadcast. Jos asiakas haluaa käyttää sovellusrajapintaa ("API"), jonka Skype on paljastanut tai asettanut saataville, asiakkaan on noudatettava vastaavia käyttöoikeusehtoja, jotka ovat osoitteessa www.skype.com/go/legal.
  • iv. Reilun käytön käytännöt. Asiakkaan Skypen käyttöä voi koskea reilun käytön käytännöt. Asiakkaan tulee tutustua näihin käytäntöihin, jotka on suunniteltu suojaamaan petokselta ja väärinkäytöltä ja jotka voivat asettaa rajoituksia asiakkaan soittamien puheluiden tai viestien tyyppiin, kestoon tai äänenvoimakkuuteen. Nämä käytännöt sisällytetään näihin Ehtoihin viittauksella. Nämä käytännöt ovat osoitteessa http://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Kartoitus. Skype sisältää toimintoja, joilla asiakas voi lähettää tietoja karttapalveluun tai sijoittaa itsensä kartalle karttapalvelun avulla. Käyttämällä näitä toimintoja asiakas hyväksyy nämä Ehdot ja Google Mapsin ehdot, jotka ovat osoitteessa http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Henkilökohtainen tai ei-kaupallinen käyttö. Skypen käyttö on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Asiakas saa käyttää henkilökohtaista Skype-tiliään töissä työviestintään.
  • vii. Skype-numero / Skype To Go -numero. Jos Skype toimittaa asiakkaalle Skype-numeron tai Skype To Go -numeron, asiakas hyväksyy sen, ettei hän omista numeroa eikä hänellä ole oikeutta pitää kyseistä numeroa ikuisesti. Joissakin maissa Skypen kumppani antaa numeron asiakkaan käyttöön Skypen asemesta ja asiakkaan on solmittava erillinen sopimus kyseisen kumppanin kanssa.
  • viii. Skype Manager. ”Skype Managerin järjestelmänvalvojan tili” on Skype-tili, jonka asiakas luo ja jota hän hallitsee toimiessaan Skype Manager -ryhmän yksityisenä järjestelmänvalvojana liiketoimintayksikön sijaan. Henkilökohtaiset Skype-tilit voidaan yhdistää Skype Manager -ryhmään (”Yhdistetty tili”). Asiakas voi nimetä Skype Manageriinsa lisää järjestelmänvalvojia, kun he hyväksyvät nämä Ehdot. Jos asiakas varaa Skype-numeroita Yhdistetylle tilille, asiakkaan vastuulla on täyttää Yhdistetyn tilin käyttäjien asuinpaikkaan tai sijaintiin liittyvät vaatimukset. Jos asiakas poistaa Yhdistetyn tilin Skype Manager -ryhmästä, varatut tilaukset, Skype-saldo tai Skype-numerot eivät ole palautettavissa eikä poistettuun Yhdistettyyn tiliin liittyvä Asiakkaan sisältö tai aineisto ole enää asiakkaan käytettävissä. Asiakas suostuu käsittelemään Yhdistetyn tilin käyttäjien henkilökohtaisia tietoja kaikkien sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.
  • ix. Skypen veloitukset ja hyvitykset. Veloitukset puheluista puhelimiin, jotka eivät kuulu tilauksen piiriin, koostuvat yhteysmaksusta (veloitetaan kerran/puhelu) ja minuuttihinnasta, joka on määritetty osoitteessa www.skype.com/go/allrates. Puhelun veloitukset vähennetään asiakkaan Skype-saldosta. Skype voi muuttaa puhelimiin soittamisen hintoja ja hinnoitella numerot, jotka eivät ole osa tilausta. Jos muutokset ovat merkittäviä eivätkä ne ole asiakkaalle hyödyllisiä (esimerkiksi jos Microsoft nostaa hintoja), Microsoft ilmoittaa asiakkaalle sähköpostitse tai muulla sopivalla tavalla ainakin kolmekymmentä (30) päivää ennen kuin hinnan muutos astuu voimaan. Kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua uudet hinnat ovat voimassa asiakkaan seuraavassa puhelussa. Voimassa olevat hinnat ovat osoitteessa www.skype.com/go/allrates. Jos asiakas ei hyväksy uusia hintoja, hänen ei tuli soittaa puhelua. Puheluminuutin ja senttiveloituksen murto-osat pyöristetään ylöspäin seuraavaan kokonaisyksikköön. Kaikki maksullisten Skype-tuotteiden hinnat sisältävät sovellettavat verot, ALV mukaan lukien, ellei toisin ole mainittu. ALV lasketaan annetun laskutusosoitteen mukaan. Asiakas nimenomaisesti hylkää oikeuden ALV-hyvitykseen Skypeltä, jos tämän veroviranomaisille maksettava ALV olisi jostain syystä pienempi kuin asiakkaalta veloitettu ALV. Maksulliset Skype-tuotteet eivät ole saatavilla asiakkaille Mount Athosissa, Kanarian saarilla, Ranskan merentakaisilla alueilla, Ahvenanmaalla, Kanaalin saarilla, Helgolandilla, Büsingen am Hochrheinissa, Ceutalla, Melillassa, Livignossa, Campione d'Italiassa ja Luganojärven italialaisilla vesillä. Jos asiakas on käyttänyt maksullista Skype-tuotetta, asiakkaan Harkinta-aika päättyy eikä asiakkaan hankintaa voi peruuttaa tai hyvittää. Skype-saldon käyttäminen, Skype-numeron varaaminen tai tilauksen käyttäminen muodostaa maksullisen Skype-tuotteen "täyden toimituksen" ja/tai "käytön". Asiakas nimenomaisesti hyväksyy, että Skype-numerot voidaan varata ennen Harkinta-ajan päättymistä eikä niitä hyvitetä varaamisen jälkeen. Harkinta-ajan ulkopuolella ainoastaan käyttämättömät ja vanhentumattomat Skype-tilaukset ovat hyvitettävissä näiden Ehtojen mukaan. Harkinta-aika ja hyvitykset eivät koske maksullisia Skype-tuotteita, (i) jotka on ostettu kolmannen osapuolen kumppanilta, (ii) jotka on maksettu käteisellä kolmannen osapuolen maksutavalla (kuten käteismaksulompakolla), (iii) joita ei ole ostettu verkossa suoraan Skypestä (esimerkiksi maksusetelit tai prepaid-kortit) tai (iv) jotka kolmas osapuoli on varannut asiakkaan tiliin.
  • x. Skype-saldo. Skype ei takaa, että asiakas voi käyttää Skype-saldoaan kaikkien maksullisten Skype-tuotteiden hankintaan. Jos asiakas ei käytä Skype-saldoaan 180 päivään, Skype siirtää asiakkaan Skype-saldon passiiviseen tilaan. Asiakas voi aktivoida Skype-saldon uudelleen uudelleenaktivointilinkissä osoitteessa http://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Asiakas voi ottaa automaattisen uudelleenlataustoiminnon käyttöön ostaessaan Skype-saldoa valitsemalla kyseisen valintaruudun. Jos toiminto on käytössä, Skype-saldoa ladataan samalla summalla ja valitulla maksutavalla aina, kun asiakkaan Skype-saldo alittaa Skypen ajoittain määrittämän kynnysarvon. Jos asiakas on ostanut tilauksen muulla maksutavalla kuin luottokortilla, PayPalilla tai Moneybookersilla (Skrill) ja asiakas on ottanut automaattisen uudelleenlatauksen käyttöön, asiakkaan Skype-saldo ladataan uudelleen sillä summalla, joka vaaditaan seuraavan toistuvan tilauksen hankkimiseen. Asiakas voi poistaa automaattisen latauksen käytöstä koska tahansa avaamalla Skype-tilin asetukset ja muuttamalla niitä.
  • xi. Kansainväliset viestimaksut. GroupMe käyttää nykyään yhdysvaltalaisia numeroita kullekin luodulle ryhmälle. Jokainen tekstiviesti, joka lähetetään GroupMe-numeroon tai vastaanotetaan siitä, on kansainvälinen tekstiviesti, joka lähetetään Yhdysvaltoihin tai vastaanotetaan Yhdysvalloista. Asiakkaan tulee tarkistaa palveluntarjoajaltaan kansainväliset hinnat.
Koko teksti
Bing ja MSNBing ja MSN14f_BingandMSN
Yhteenveto
 • f. Bing ja MSN.
  • i. Bing- ja MSN-materiaali. Bingissä ja MSN:ssä asiakkaan saatavilla olevat artikkelit, teksti, valokuvat, kartat, videot, videosoittimet ja kolmannen osapuolen materiaali on tarkoitettu ainoastaan asiakkaan ei-kaupalliseen henkilökohtaiseen käyttöön. Tämän materiaalin muu käyttö, kuten lataaminen, kopioiminen tai uudelleenjakaminen, on sallittua vain Microsoftin tai oikeuksien haltijan nimenomaisesti valtuuttamissa määrin tai tekijänoikeuslain sallimissa määrin. Microsoft tai muut oikeuksien haltijat pidättävät kaikki ne oikeudet materiaaliin, joita Microsoft ei nimenomaisesti ole myöntänyt käyttöoikeusehtojen nojalla.
  • ii. Bing-kartat. Asiakas ei saa käyttää Yhdysvaltain, Kanadan, Meksikon, Uuden-Seelannin, Australian tai Japanin ilmakuvia valtionhallinnon käyttöön ilman erillistä kirjallista lupaa.
  • iii. Bing Places. Kun asiakas toimittaa Tiedot tai Asiakkaan sisällön Bing Places -palveluun, hän antaa Microsoftille maailmanlaajuisen ja rojaltimaksuttoman immateriaalioikeuden käyttää, jäljentää, tallentaa, muokata, yhdistää, mainostaa, lähettää, näyttää tai jakaa palvelun osana ja alilisensoida kyseiset oikeudet kolmansille osapuolille.
Koko teksti
CortanaCortana14g_Cortana
Yhteenveto
 • g. Cortana. Cortana on Microsoftin avustajapalvelu. Cortana toimittaa tietoja vain asiakkaan suunnittelua varten, ja asiakkaan tulee käyttää omaa harkintaansa näitä tietoja tarkasteltaessa ja niihin luotettaessa. Microsoft ei takaa Cortanan toimittamien päätelmien ja mukautettujen kokemusten tarkkuutta, täydellisyyttä, luotettavuutta, saatavuutta tai ajantasaisuutta. Microsoft ei ole vastuussa, jos Cortanan viestinnän hallintaominaisuus viivästyttää tai estää asiakasta tarkastelemasta tai lähettämästä viestintää.
Koko teksti
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Yhteenveto
 • h. Outlook.com. Outlook.com (eli @msn, @hotmail tai @live) -sähköpostiosoite, jolla asiakas käyttää tai luo Microsoft-tilin, on asiakkaalle yksilöllinen niin kauan kuin asiakkaan Outlook.com-postilaatikko tai Microsoft-tili on aktiivinen. Jos asiakas tai Microsoft sulkee asiakkaan Outlook.com-postilaatikon tai Microsoft-tilin näiden Ehtojen mukaan, sähköpostiosoite tai käyttäjätunnus voidaan kierrättää järjestelmään ja määrittää toiselle käyttäjälle.
Koko teksti
Office-pohjaiset palvelutOffice-pohjaiset palvelut14i_officeBasedServices
Yhteenveto
 • i. Office-pohjaiset palvelut. Office-kuluttajapalvelut, -sovellukset tai -tuotteet (kuten Sway ja OneNote) on tarkoitettu asiakkaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön, ellei asiakkaalla ole kaupallisen käytön oikeuksia erillisellä Microsoftin kanssa solmitulla sopimuksella.
Koko teksti
Microsoft Health -palvelutMicrosoft Health -palvelut14j_MicrosoftHealthServices
Yhteenveto
 • j. Microsoft Health -palvelut.
  • i. HealthVault. HealthVault on tarkoitettu asiakkaan käyttöön tallentamaan asiakkaan henkilökohtaisia terveyteen liittyviä tietoja ja tietoja muista ihmisistä (kuten asiakkaan sukulaisista) näiden luvalla. HealthVault-tilejä ei ole tarkoitettu terveydenhuoltopalveluntarjoajien käyttöön tai mihinkään muuhun kaupalliseen tai ei-henkilökohtaiseen käyttöön. Asiakkaan tilissä olevat tiedot eivät aina ehkä ole oikeita tai ajan tasalla, ja terveydenhuoltopalveluntarjoajan tulee tarkastella niitä vain tiedoksi. HealthVault-palvelu ei säilytä tietoja terveydenhuoltopalveluntarjoajalle tai muuhun lääketieteelliseen tai tapauksen hallinnan tarkoitukseen. HealthVault-tietoja eivät esimerkiksi ole Yhdysvaltain säädöksissä määritettyjä omistettuja tietuejoukkoja. Jos terveydenhuoltopalveluntarjoaja päättää sisällyttää HealthVaultissa saatavilla olevia tietoja omiin tietueisiinsa, sen tulee tallentaa kopio omaan järjestelmäänsä. Jos asiakkaan tilin tiedoilla on rinnakkaishaltija (koska jompikumpi kutsui toisen), asiakas hyväksyy sen, että rinnakkaishaltijalla on täydet hallintaoikeudet kyseiseen tietueeseen ja hän voi peruuttaa asiakkaan käyttöoikeuden tietueeseen, hallita muiden tietueen käyttöoikeutta ja tarkastella tietueen tietoja, kuten tietueen käyttötapaa ja -aikaa. Microsoft ei tue muun kuin Microsoftin käyttötunnuksia (kuten Facebook ja OpenID), joten HealthVault-asiakastuki ei voi auttaa niiden kirjautumisongelmissa. Jos asiakas menettää kirjautumistunnuksensa tai jos asiakkaan tili, josta ne ovat peräisin, suljetaan, asiakas ei voi palauttaa tallennettuja tietojaan. Asiakkaan tulee varmistaa käyttöoikeuden jatkuminen käyttämällä HealthVault-tilissään useaa kirjautumistunnusta. Microsoft ei rohkaise käyttämään muun kuin Microsoftin käyttäjätunnuksia eikä se hallitse niitä. Microsoft ei myöskään ole vastuussa käytettyjen muun kuin Microsoftin käyttäjätunnusten toiminnasta, tuesta tai tietoturvasta.
  • ii. Microsoft Health ja Microsoft Band. Microsoft Health ja Microsoft Band eivät ole lääkintälaitteita ja ne on tarkoitettu ainoastaan kuntoilu- ja hyvinvointitarkoituksiin. Niitä ei ole suunniteltu tai tarkoitettu käytettäväksi sairauksien tai muiden tilojen määrittämisessä tai sairauden parantamisessa, lieventämisessä, hoidossa tai ehkäisyssä. Asiakkaan tulee keskustella lääkärin kanssa ennen minkään Microsoft Health -palveluja käyttävän toiminta- tai uniohjelman aloittamista tai muuttamista. Microsoft ei ole vastuussa mistään päätöksistä, jotka asiakas tekee Microsoftilta saamiensa tietojen perusteella.
Koko teksti
Digitaaliset tuotteetDigitaaliset tuotteet14k_DigitalGoods
Yhteenveto
 • k. Digitaaliset tuotteet. Microsoft voi asettaa Microsoftin Groove-sovelluksessa, Microsoftin Elokuvat ja TV -sovelluksessa, Kaupassa sekä muissa liitännäispalveluissa ja tulevissa palveluissa asiakkaan hankittavaksi, kuunneltavaksi, katseltavaksi, toistettavaksi tai luettavaksi musiikkia, kuvia, videokuvaa, tekstiä, kirjoja, pelejä tai muuta materiaalia (”Digitaaliset tuotteet”), jotka asiakas voi hankkia digitaalisessa muodossa. Digitaaliset tuotteet on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen viihdekäyttöön. Asiakas suostuu siihen, ettei hän levitä, lähetä, esitä julkisesti tai siirrä Digitaalisia tuotteita. Digitaaliset tuotteet voivat olla Microsoftin tai kolmannen osapuolen omaisuutta. Joka tapauksessa asiakas hyväksyy sen, että hänen oikeuksiaan Digitaalisiin tuotteisiin rajoitetaan näillä Ehdoilla, tekijänoikeuslaeilla ja käyttösäännöillä, jotka ovat osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Asiakas hyväksyy sen, ettei hän yritä muokata mitään Palvelujen kautta hankittuja Digitaalisia tuotteita mistään syystä, mukaan lukien Digitaalisten tuotteiden omistusoikeuden tai lähteen naamioiminen tai muuttaminen. Microsoft tai Digitaalisten tuotteiden omistajat voivat ajoittain poistaa Digitaalisia tuotteita Palveluista ilman ennakkoilmoitusta.
Koko teksti
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Yhteenveto
 • l. OneDrive.
  • i. Tallennustilan varaaminen. Jos asiakkaan OneDrive-tilille on tallennettu enemmän sisältöä kuin mitä asiakkaan OneDrive-palvelun maksuttoman tai maksullisen tilauksen ehtojen mukaan on mahdollista, eikä asiakas vastaa Microsoftin ilmoitukseen tilin korjaamisesta poistamalla ylimääräistä sisältöä tai vaihtamalla uuteen, enemmän tallennustilaa tarjoavaan tilaussopimukseen, Microsoft pidättää itsellään oikeuden sulkea asiakkaan tili ja poistaa Asiakkaan sisältö tai estää sen käyttö OneDrive-palvelussa.
  • ii. Palvelun suorituskyky. Asiakas voi satunnaisesti havaita viiveitä sisällön siirtämisessä tai synkronoinnissa OneDrive-palveluun esimerkiksi asiakkaan laitteistoon tai Internet-yhteyteen tai Microsoftin palvelun suorituskyvyn ja eheyden ylläpitotoimiin liittyvistä syistä.
  • iii. Voimassaolon päättymisilmoitus. Microsoft ilmoittaa asiakkaalle vähintään kuukautta ennen, jos asiakkaan OneDrive-tilin suljetaan käyttämättömyyden johdosta 4 kohdan a alakohdan ii luetelmakohdan perusteella. Jos asiakas on maksava OneDrive-tilaaja, Microsoft ei sulje asiakkaan tiliä käyttämättömyyden johdosta ajanjaksolla, jolla asiakas on maksanut OneDrive-tilin käytöstä.
  • iv. OneDrive-palvelun muutokset. Microsoft ilmoittaa asiakkaalle vähintään 30 päivää etukäteen, jos ilmaisten tai maksullisten OneDrive-palveluiden muutos aiheuttaa sen, ettei asiakas voi enää käyttää Asiakkaan sisältöä OneDrive-tilillä.
  • v. Maksulliset tilaukset. Mikäli Microsoft pienentää asiakkaan OneDrive-tallennustilarajoituksia tai peruuttaa OneDrive-palvelun, asiakas voi peruuttaa maksullisen OneDrive-tilauksen ja Microsoft antaa asiakkaalle tilauksesta hyvityksen määräsuhteessa. Microsoft ilmoittaa asiakkaalle tällaisesta muutoksesta vähintään 30 päivää etukäteen, ja asiakkaan tulee tehdä peruutus ilmoituksessa mainitussa ajassa.
Koko teksti
MuutMuut16_17_18_miscellaneous
Yhteenveto

14. MUUT EHDOT. Tämä kohta ja kohdat 1, 9 (ennen näiden Ehtojen päättymistä aiheutuneiden kulujen osalta), 10, 11, 12 ja osat, jotka ehtojensa puolesta ovat voimassa näiden Ehtojen päättämisen tai päättymisen jälkeen, pysyvät voimassa. Microsoft saattaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta siirtää tai muutoin luovuttaa näiden Ehtojen alaisia oikeuksiaan ja velvoitteitaan kokonaan tai osittain edellyttäen, että tällainen siirto tai luovuttaminen ei haittaa asiakasta. Asiakas ei voi siirtää tai muulla tavalla luovuttaa näitä Ehtoja tai Palveluiden käyttöoikeuksia. Tämä sopimus sisältää kaiken sen, mitä Microsoftin ja asiakkaan välillä on sovittu Palveluiden käytöstä. Se syrjäyttää kaikki aiemmat Palveluiden käyttöä koskevat sopimukset asiakkaan ja Microsoftin välillä. Kaikki nämä Ehdot ovat voimassa asianmukaisen lain sallimaan enimmäismäärään saakka. Jos tuomioistuin tai välimies päättää, että jokin näiden Ehtojen osa kirjallisessa muodossaan ei ole täytäntöönpantavissa, kyseiset ehdot tulkitaan korvatuiksi samankaltaisilla ehdoilla niin, että ehdot ovat täytäntöönpantavissa asiaankuuluvan lain sallimalla tavalla, mutta nämä Ehdot eivät muilta osin muutu. Nämä ehdot ovat vain asiakkaan ja Microsoftin eduksi. Tällä sopimuksella ei ole muita edunsaajia lukuun ottamatta Microsoftin seuraajia ja tahoja. Kohtien otsikot on tarkoitettu vain viitteeksi.

15. Vientiä koskevat lait. Asiakkaan on noudatettava kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säädöksiä, jotka koskevat ohjelmistoa ja/tai Palveluita ja jotka sisältävät rajoituksia kohteisiin, käyttäjiin ja käyttöön. Lisätietoja maantieteellisistä rajoituksista ja vientirajoituksista on osoitteissa http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=141397 ja http://www.microsoft.com/exporting.

16. Ei-pyydetyt ideat. Microsoft ei harkitse tai hyväksy ei-pyydettyjä ehdotuksia tai ideoita, mukaan lukien rajoituksetta ideoita uusista tuotteista, tekniikoista, kampanjoista, tuotenimistä, tuotteen palautteesta ja tuotteen parannuksista ("Ei-pyydetty palaute"). Jos asiakas lähettää Ei-pyydettyä palautetta Microsoftille Palveluiden kautta tai muilla keinoin, asiakas hyväksyy, ettei Microsoftilla ole mitään luottamuksellisuusvelvoitetta Ei-pyydettyyn palautteeseen.

Koko teksti
ILMOITUKSETILMOITUKSETNOTICES
Yhteenveto

Immateriaalioikeusrikkomusten ilmoitukset ja korvausmenettely. Microsoft kunnioittaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Jos asiakas ilmoittaa immateriaalioikeuden rikkomisesta, kuten tekijänoikeuden rikkomisesta, asiakasta suositellaan lähettämään ilmoitus Microsoftin nimeämälle edustajalle. Lisätietoja ja yhteystiedot ovat kohdassa Ilmoitus ja tekijänoikeusrikkomusten korvausmenettely.

Microsoft vastaa tekijänoikeusrikkomusten ilmoituksiin Yhdysvaltain lain kohdan Title 17, United States Code, Section 512 määrittämän menettelyn mukaisesti. Jos olosuhteet sitä edellyttävät, Microsoft voi myös poistaa käytöstä tai lopettaa Microsoft-palveluiden sellaisten käyttäjien, jotka ovat toistuvasti rikkoneet näitä oikeuksia.

Mainostamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia koskevat ilmoitukset ja käytännöt. Microsoft suosittelee mainosverkostonsa immateriaalioikeuksia koskevien immateriaalioikeusohjeiden lukemista.

Tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä koskevat ilmoitukset. Näiden Palveluiden tekijänoikeus on © 2016 Microsoft Corporation ja/tai sen toimittajat, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 U.S.A. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft ja kaikki Microsoftin tuotteiden, ohjelmistojen ja palveluiden nimet, logot ja kuvakkeet ovat Microsoftin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Muut muiden yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla näiden yritysten tavaramerkkejä. Microsoft pidättää itsellään kaikki sellaiset oikeudet, joita ei ole näissä Ehdoissa erikseen myönnetty. Tietyissä Microsoftin verkkosivustojen palvelimissa käytetyt ohjelmistot perustuvat osaksi Independent JPEG Groupin työhön. Copyright © 1991–1996 Thomas G. Lane. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietyissä Microsoftin verkkosivustojen palvelimissa käytetty ”gnuplot”-ohjelmisto on tekijänoikeudella suojattu: copyright © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lääketieteellinen ilmoitus. Microsoft ei tarjoa lääketieteellisiä tai muita terveydenhuollon neuvoja, diagnooseja tai hoitoa. Asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä lääkäriin tai muuhun terveydenhuoltopalvelutarjoajaan, jos hänellä on kysyttävää terveyteen liittyvistä oireista, ruokavaliosta, kunnosta tai hyvinvointiohjelmasta. Asiakkaan ei tule koskaan jättää lääketieteellistä neuvoa tai lykätä sen hankkimista Palveluiden kautta saatujen tietojen vuoksi.

Pörssinoteeraukset ja pörssi-indeksitiedot (indeksiarvot mukaan lukien). © 2013 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä olevat tiedot (1) ovat Morningstarin ja/tai sen sisällöntoimittajien yksinoikeudellista omaisuutta, (2) niitä ei saa kopioida tai jakaa (3) eikä niillä ole takuuta siitä, että ne ovat virheettömät, täydelliset tai ajan tasalla. Morningstar ja sen sisällöntoimittajat eivät ole vastuussa mistään vahingoista tai tappioista, jotka aiheutuvat näiden tietojen käyttämisestä. Aiempi menestys ei ole takuu tulevista tuloksista.

Asiakas ei saa käyttää mitään Dow Jones IndexesSM -indeksejä, indeksitietoja eikä Dow Jones -merkkejä minkään rahoitusinstrumentin tai investointituotteen (esimerkiksi johdannaisinstrumentit, rakenteelliset tuotteet, sijoitusrahastot, noteeratut rahastot, arvopaperisalkut ja niin edelleen, joissa instrumentin tai investointituotteen hinta, tuotto ja/tai suoritus perustuu, liittyy tai on tarkoitettu minkä tahansa indeksin tai minkä tahansa indeksin edustajan seuraamiseen) myöntämisen, luomisen, sponsoroinnin, myynnin, markkinoinnin tai mainostamisen yhteydessä ilman Dow Jonesin kanssa erikseen tehtyä kirjallista sopimusta.

Taloudellinen ilmoitus. Microsoft ei ole Yhdysvaltojen liittovaltion arvopaperilainsäädännön tai muiden oikeustoimipaikkojen arvopaperilainsäädännön mukainen välittäjä tai rekisteröitynyt sijoitusneuvoja, eikä Microsoft anna yksityishenkilöille neuvoja arvopapereiden tai muiden rahoitustuotteiden tai -palvelujen ostamisen, myymisen ja niihin sijoittamisen kannattavuudesta. Mikään Palveluiden sisällössä ei ole tarjous tai kehotus ostaa tai myydä mitään arvopapereita. Microsoft ja sen pörssinoteerausten tai indeksitietojen käyttöoikeuksien myöntäjät eivät edusta eivätkä suosittele mitään tiettyjä arvopapereita tai muita rahoitustuotteita. Mitään Palveluissa olevaa ei ole tarkoitettu ammattimaiseksi neuvonnaksi, kuten sijoitus- tai verotusneuvonnaksi.

H.264-/AVC-, MPEG-4 Visual- ja VC-1-videostandardia koskeva ilmoitus. Ohjelmistossa voi olla H.264/AVC-, MPEG-4 Visual- ja/tai VC-1-kuvanpakkaustekniikkaa, jonka käyttöoikeuden voi myöntää MPEG LA, L.L.C. Tätä teknologiaa käytetään videokuvan pakkaamiseen. MPEG LA, L.L.C. on edellyttänyt seuraavan ilmoituksen lisäämistä tekstiin:

TÄLLE TUOTTEELLE MYÖNNETÄÄN HENKILÖKOHTAINEN KÄYTTÖOIKEUS EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN H.264/AVC-, MPEG-4 VISUAL- JA VC-1-PATENTTILISENSSIEN MUKAISESTI (A) VIDEOIDEN KOODAAMISEEN STANDARDIEN MUKAISESTI (”VIDEOSTANDARDIT”) JA/TAI (B) SELLAISTEN H.264/AVC-, MPEG-4 VISUAL- JA VC-1-VIDEOIDEN TOISTAMISEEN, JOTKA ON KOODANNUT EI-KAUPALLISTA TOIMINTAA HARJOITTAVA YKSITYINEN HENKILÖ JA/TAI JOTKA ON HANKITTU MAINITUN VIDEON TARJOAMISEEN OIKEUTETULTA VIDEOIDEN TARJOAJALTA. KÄYTTÖOIKEUDET EIVÄT KOSKE MITÄÄN MUUTA TUOTETTA RIIPPUMATTA SIITÄ, KUULUUKO KYSEINEN TUOTE TÄHÄN OHJELMISTOON JONKIN YKSITTÄISEN KOHDAN MUKAISESTI. KÄYTTÖOIKEUTTA MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN EI MYÖNNETÄ EIKÄ SELLAISTA TULE OLETTAA. LISÄTIETOJA ANTAA MPEG LA, L.L.C. LISÄTIETOJA ON MPEG LA -SIVUSTOSSA.

Selvennyksen vuoksi tämä ilmoitus ei rajoita tai estä näiden Ehtojen nojalla toimitetun ohjelmiston käyttöä sellaisissa normaaleissa liiketoiminnallisissa käyttötilanteissa, jotka ovat ominaisia kyseiselle liiketoiminnalle ja joihin ei sisälly (i) ohjelmiston levittämistä kolmansille osapuolille tai (ii) materiaalin luomista VIDEOSTANDARDIEN mukaisten tekniikkojen avulla kolmansille osapuolille levittämistä varten.

Koko teksti
SOVELLUKSIA KOSKEVAT PERUSKÄYTTÖOIKEUSEHDOTSOVELLUKSIA KOSKEVAT PERUSKÄYTTÖOIKEUSEHDOTSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Yhteenveto

SOVELLUKSIA KOSKEVAT PERUSKÄYTTÖOIKEUSEHDOT

WINDOWS-KAUPPA JA XBOX-KAUPPA

Nämä käyttöoikeusehdot muodostavat asiakkaan ja sovelluksen julkaisijan välisen sopimuksen. Asiakkaan tulee lukea ne. Niitä sovelletaan niihin ohjelmistosovelluksiin, päivityksiin ja täydennyksiin, jotka asiakas lataa Windows-kaupasta tai Xbox-kaupasta, jollei sovelluksen mukana toimiteta erillisiä ehtoja, jolloin kyseisiä ehtoja sovelletaan.

JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, HÄNELLÄ EI OLE OIKEUTTA KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA EIKÄ HÄN SAA LADATA TAI KÄYTTÄÄ SITÄ.

Sovelluksen julkaisija tarkoittaa yhtiötä, joka myöntää asiakkaalle sovelluksen käyttöoikeuden ja joka osoitetaan Windows-kaupassa tai Xbox-kaupassa.

Mikäli asiakas noudattaa näitä käyttöoikeusehtoja, asiakkaalla on seuraavassa mainitut oikeudet.

 • 1. Asennus- ja käyttöoikeudet. Asiakkaan Windows-kaupasta lataamat sovellukset: (a) asiakas saa asentaa sovelluksen ja käyttää sitä Windows-laitteessa tai -laitteissa, jotka on liitetty asiakkaan Windows-kaupassa käyttämään Microsoft-tiliin ja (b) sovelluksen laiteraja näkyy Kaupassa tai joidenkin Xbox-konsoliin ladattujen sovellusten osalta Microsoftin Käyttösäännöissä. Xbox-kaupasta ladattujen sovellusten osalta asiakas saa asentaa ja käyttää sovellusta Xbox-konsoleissa Microsoftin Käyttösäännöissä kuvatulla tavalla. Microsoft pidättää itsellään oikeuden muokata Microsoftin Käyttösääntöjä koska tahansa.
 • 2. Internet-pohjaiset palvelut.
  • a. Suostumus Internet-pohjaisia tai langattomia palveluita varten. Jos sovellus muodostaa yhteyden tietokonejärjestelmiin Internetin kautta, mikä voi sisältää langattoman verkon, sovelluksen käyttäminen osoittaa asiakkaan suostumuksen laitteen perustietojen siirtämiseen (mukaan lukien rajoituksetta laitteen tekniset tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä oheislaitteita koskevat tiedot) Internet-pohjaisia tai langattomia palveluita varten. Jos asiakkaalle toimitetaan palvelujen käytön yhteydessä jotkin muut ehdot, kyseisiä ehtoja sovelletaan.
  • b. Internet-pohjaisten palveluiden väärinkäyttö. Asiakas ei saa käyttää mitään Internet-pohjaisia palveluja tavalla, josta olisi haittaa palveluille tai joka heikentäisi muiden käyttäjien mahdollisuuksia käyttää niitä tai langatonta verkkoa. Asiakas ei saa käyttää palvelua minkäänlaisiin yrityksiin hankkia luvaton pääsy mihinkään palveluun, tietoihin, tileihin tai verkkoihin.
 • 3. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS. Sovellusta ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tämä sopimus antaa asiakkaalle oikeuden käyttää sovellusta tietyin rajoituksin. Jos Microsoft estää asiakasta käyttämästä laitteissaan olevia sovelluksia asiakkaan Microsoftin kanssa solmiman sopimuksen perusteella, kaikki sovelluksiin liittyvät käyttöoikeudet päättyvät. Sovelluksen julkaisija pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Jollei sovellettavassa laissa anneta asiakkaalle tästä rajoituksesta riippumattomia lisäoikeuksia, asiakas saa käyttää sovellusta ainoastaan tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallituin tavoin. Asiakkaan on tällöin noudatettava sovelluksen mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi asiakas voi käyttää sovellusta vain tietyillä tavoilla. Asiakas ei saa:
  • a. kiertää sovelluksen teknisiä rajoituksia
  • b. selvittää sovelluksen valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa sovellusta, ellei sitä ole sallittu sovellettavassa tietokoneohjelmia koskevassa tekijänoikeuslaissa
  • c. tehdä sovelluksesta useampia kopioita kuin tässä sopimuksessa tai sovellettavassa laissa tästä rajoituksesta huolimatta määritelty määrä
  • d. julkaista sovellusta tai muutoin antaa sitä muiden käyttöön kopioitavaksi
  • e. vuokrata tai lainata sovellusta
  • f. siirtää sovellusta tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.
 • 4. ASIAKIRJAT. Mikäli sovelluksen mukana on toimitettu dokumentaatiota, asiakkaalla on oikeus kopioida ja käyttää dokumentaatiota henkilökohtaisessa käytössä.
 • 5. TEKNIIKKA- JA VIENTIRAJOITUKSET. Sovellusta voivat koskea Yhdysvaltain tai kansainväliset tekniikan valvonnan tai viennin lait ja säädökset. Asiakkaan on noudatettava kaikkia sovelluksen käyttämää tai tukemaa tekniikkaa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säännöksiä. Nämä lait sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja Microsoftin tuotemerkkiä käyttävistä tuotteista on Microsoftin vientisivustossa.
 • 6. TUKIPALVELUT. Tukipalvelujen saatavuutta voi tiedustella sovelluksen julkaisijalta. Microsoft, laitteiston valmistaja ja verkko-operaattori eivät vastaa sovelluksen tukipalveluiden tarjoamisesta (ellei jokin niistä ole sovelluksen julkaisija).
 • 7. KOKO SOPIMUS. Tämä sopimus, sovellettava tietosuojakäytäntö, mahdolliset sovellukseen liittyvät lisäehdot sekä täydennysosien ja päivitysten ehdot muodostavat yhdessä sovellusta koskevan koko käyttöoikeussopimuksen asiakkaan ja sovelluksen julkaisijan välillä.
 • 8. SOVELLETTAVA LAKI.
  • a. Yhdysvallat ja Kanada. Jos asiakas on hankkinut sovelluksen Yhdysvalloissa tai Kanadassa, näitä ehtoja tulkitaan ja kaikki niiden rikkomista koskevat vaateet ja muut vaateet (mukaan lukien kuluttajasuojaan, vilpilliseen kilpailuun ja oikeudenloukkauksiin liittyvät vaateet) käsitellään asiakkaan asuinosavaltion tai -provinssin (tai yrityksen pääasiallisen toimipaikan osavaltion tai provinssin) lakien mukaan eri laeissa ilmenevistä ristiriidoista huolimatta.
  • b. Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Jos asiakas on hankkinut sovelluksen jossakin muussa maassa, kyseisen maan lakeja sovelletaan.
 • 9. OIKEUDELLINEN VAIKUTUS. Tässä sopimuksessa kuvataan tietyt lain suomat oikeudet. Asiakkaan asuinmaan laki voi myöntää hänelle muita oikeuksia. Tämä sopimus ei muuta niitä oikeuksia, jotka asiakkaalla on oman maansa lakien nojalla, jos asiakkaan maan lait eivät tätä salli.
 • 10. TAKUIDEN POISSULKEMINEN. Sovellukseen myönnetään käyttöoikeus ”sellaisenaan”, ”mahdollisine vikoineen” ja ”sellaisena kuin se on saatavilla”. Sovelluksen julkaisija ei myönnä mitään sovellukseen liittyviä takuita, sitoumuksia tai ehtoja omasta puolestaan, Microsoftin puolesta (jos Microsoft ei ole sovelluksen julkaisija), niiden matkapuhelinoperaattorien puolesta, joiden verkon kautta sovellusta jaetaan, eikä edellä mainittujen tahojen konserniyhtiöiden, edustajien ja toimittajien (”Sopimuksen kattamat osapuolet”) puolesta. Asiakkaalle myönnetään kaikki lainmukaiset pakolliset takuut, mutta Microsoft ei anna mitään muita takuita. Sopimuksen kattamat osapuolet sulkevat pois kaikki oletetut pakolliset takuut, mukaan lukien takuut tuotteen soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen, turvallisuudesta, mukavuudesta ja oikeuksien loukkaamattomuudesta.
 • 11. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS.
  • a. Sovelluksen julkaisija ei ole vastuussa mistään asiakkaan sisällöstä tai muusta kolmannen osapuolen materiaalista, mukaan lukien linkit kolmansien osapuolten sivustoihin ja käyttäjien toimittamat toiminnot. Tällainen sisältö ja toiminnot eivät ole sovelluksen julkaisijan syyksi luettavia eivätkä ne edusta sovelluksen julkaisijan näkemystä.
  • b. Sovelluksen julkaisija on vastuussa ainoastaan, jos näiden käyttöoikeusehtojen aineistovelvoitteita on rikottu.
  • c. Sovelluksen julkaisija, sen puolesta välillisesti toimivat asiamiehet ja/tai lailliset edustajat eivät ole vastuussa mistään ennalta arvaamattomista vahingoista ja/tai taloudellisista menetyksistä, jotka johtuvat epäsuorista vahingoista, mukaan lukien voittojen menetykset, elleivät sovelluksen julkaisija, sen puolesta välillisesti toimivat asiamiehet ja/tai laillinen edustaja ole toimineet törkeän huolimattomalla tai tahallisella tavalla.
  • d. Vastuunrajoitus ei vaikuta mihinkään sovelluksen julkaisijan lakisääteisiin seurausvastuisiin, mukaan lukien rajoituksetta tuotevastuulain alainen vastuu ja takuurikkomusvastuu. Sama koskee sovelluksen julkaisijan, sen puolesta välillisesti toimivien asiamiesten ja/tai laillisen edustajan vastuuta petoksessa tai tilanteessa, jossa laiminlyönti johtaa henkilövammaan tai kuolemaan.
  • e. Näistä sovelluksen käyttöoikeusehdoista ja/tai sovelluksen tai sovelluksen mahdollistamien palveluiden käytöstä ei voida tehdä muita sopimuksellisia tai laillisia vaatimuksia kuin tämän osan 11 alakohdissa (i)–(iv) eriteltyjä vaateita.
Koko teksti
Katetut palvelutKatetut palvelutserviceslist
Yhteenveto

Seuraavat tuotteet, sovellukset ja palvelut kuuluvat Microsoft-palvelusopimuksen piiriin, mutta ne eivät ehkä ole saatavilla asiakkaan markkinoilla.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Arrow Launcher
 • Bing
 • Bing Apps
 • Bing Bots
 • Bing Desktop
 • Bing Dictionary
 • Bing in the Classroom
 • Bing Input
 • Bing Maps
 • Bing Navigation
 • Bing Reader
 • Bing Rewards
 • Bing Search -sovellus
 • Bing Toolbar
 • Bing Torque
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia Browser
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Choice.microsoft.com
 • Citizen Next
 • Conditional Action Programmer
 • Cortana
 • Cortana skills by Microsoft
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • forzamotorsport.net
 • Groove
 • Groove Music Pass
 • GroupMe
 • HealthVault
 • Kauppa
 • LineBack
 • Maps App
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Health
 • Microsoft Office 365:n tuki- ja palautusavustaja
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoftin elokuvat ja TV
 • Microsoftin julkaisemat Xbox- ja Windows-pelit, ‑sovellukset ja ‑sivustot
 • Microsoft-perhe
 • Microsoft-tili
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Food & Drink
 • MSN Health & Fitness
 • MSN Money
 • MSN News
 • MSN Premium
 • MSN Sports
 • MSN Travel
 • MSN Weather
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 University
 • Office Online
 • Office Sway
 • Office.com
 • Office-kauppa
 • OneDrive
 • OneDrive.com
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Pix Lock
 • Pocket Skills
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype-haastattelut
 • Smart Search
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Tossup
 • Translator
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Windows-kauppa
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Koko teksti
15.7.20160