Julkaistu:
Voimaantulopäivä: 15. elokuuta 2022
Microsoft-palvelusopimus
Asiakkaan yksityisyysAsiakkaan yksityisyys1_YourPrivacy
Yhteenveto

1. Asiakkaan tietoturva. Asiakkaan tietosuoja on tärkeää Microsoftille. Asiakkaan tulee lukea Microsoftin tietosuojalauseke (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) (”Tietosuojalauseke”) koska siinä esitetään, mitä tietoja asiakkaalta ja asiakkaan laitteista (”Tiedot”) kerätään, miten Tietoja käytetään ja mitä oikeusperustaa sovellamme Tietojen käsittelyyn. Tietosuojalausekkeessa esitetään myös, miten Microsoft käyttää asiakkaan sisältöä eli asiakkaan viestintää muiden kanssa, asiakkaan Palveluiden kautta Microsoftille lähettämiä julkaisuja sekä asiakkaan Palveluihin lataamia, Palveluihin tallentamia, Palveluissa lähettämiä tai Palveluissa jakamia tiedostoja, valokuvia, asiakirjoja, äänitiedostoja, digitaalisia teoksia, suoria verkkolähetyksiä ja videoita ("Asiakkaan sisältö").

Koko teksti
Asiakkaan sisältöAsiakkaan sisältö2_yourContent
Yhteenveto

2. Asiakkaan sisältö. Useat Microsoftin Palvelut mahdollistavat sen, että asiakas voi tallentaa tai jakaa Asiakkaan sisältöä tai vastaanottaa materiaalia muilta. Microsoft ei omaksu Asiakkaan sisällön omistusoikeutta. Asiakkaan sisältö pysyy Asiakkaan sisältönä, ja hän on vastuussa siitä.

 • a. Kun asiakas jakaa Asiakkaan sisältöä muille, asiakas ymmärtää, että he voivat Asiakkaalle korvausta maksamatta ja maailmanlaajuisesti käyttää, tallentaa, nauhoittaa, kopioida, lähettää, siirtää, jakaa, esittää ja viestiä Palveluiden kautta saatavilla olevaa Asiakkaan sisältöä. Jos asiakas ei halua myöntää kyseistä oikeutta muille, Palveluita ei pidä käyttää Asiakkaan sisällön jakamiseen. Asiakas vakuuttaa, että hänellä on näiden Ehtojen keston kattavan ajan tarvittavat oikeudet palveluihin ladattavaan, palveluissa tallennettavaan tai palveluissa jaettavaan Asiakkaan sisältöön ja että Asiakkaan sisällön kerääminen, käyttö ja säilytys Palveluissa ei ole lainvastaista eikä riko muiden oikeuksia. Microsoft suosittelee Asiakkaan sisällön säännöllistä varmuuskopiointia. Microsoft ei ole vastuussa Asiakkaan sisällöstä tai materiaalista, jota muut lataavat Microsoftin palveluihin, tallentavat niihin tai jakavat niillä.
 • b. Siinä määrin kuin on tarpeen Palveluiden toimittamiseksi Asiakkaalle ja muille (mikä voi sisältää Asiakkaan sisällön koon, muodon tai muotoilun muuttamisen sen tallentamista tai esittämistä varten), Asiakkaan ja Palveluiden suojelemiseksi ja Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseksi, asiakas myöntää Microsoftille maailmanlaajuisen rojaltimaksuttoman immateriaalioikeuden käyttää Asiakkaan sisältöä esimerkiksi Asiakkaan sisällön kopioimiseen, säilyttämiseen, lähettämiseen, uudelleenmuotoilemiseen ja viestintätyökaluilla jakamiseen sekä esittää Asiakkaan sisältöä Palveluissa. Jos asiakas julkaisee Asiakkaan sisältöä Palvelun sellaisissa osissa, joissa ne muutetaan verkossa julkisesti tai rajoituksetta saataville, Asiakkaan sisältö voi näkyä Palvelua markkinoivissa esitysohjelmissa tai materiaaleissa. Joitakin Palveluita tuetaan mainoksilla. Microsoftin mainonnan mukauttamista voi säädellä osoitteessa https://choice.live.com. Microsoft ei käytä sitä, mitä asiakas sanoo sähköpostiviestissä, keskustelussa, videopuhelussa tai ääniviestissä, eikä Asiakkaan tiedostoja, valokuvia tai muita henkilökohtaisia tietoja mainosten kohdistamiseen Asiakkaalle. Microsoftin mainostuskäytännöt on kuvattu yksityiskohtaisesti Tietosuojalausekkeessa.
Koko teksti
MenettelyohjeMenettelyohje3_codeOfConduct
Yhteenveto

3. Menettelyohje.

 • a. Näitä Ehtoja rikkova sisältö, materiaali tai toiminta on kiellettyä. Hyväksymällä nämä Ehdot Asiakkaan velvollisuus on noudattaa näitä sääntöjä:
  • i. Asiakas ei saa tehdä mitään laitonta.
  • ii. Asiakas ei saa ryhtyä toimiin, jotka käyttävät hyväksi, vahingoittavat tai uhkaavat lapsia.
  • iii. Asiakas ei saa lähettää roskapostia tai osallistua tietojenkalasteluun. Roskaposti on ei-toivottua tai ei-pyydettyä massasähköpostia, julkaisuja, yhteydenottopyyntöjä, tekstiviestejä, pikaviestejä tai vastaavia sähköisiä viestejä. Tietojenkalastelu on sähköpostien tai muiden sähköisten viestien lähetystä siinä tarkoituksessa, että vastaanottajia yritetään petollisesti tai laittomasti saada paljastamaan henkilötietojaan tai arkaluontoisia tietoja, esimerkiksi salasanoja, syntymäaikoja, vakuutustunnuksia, passin numeroita, luottokorttitietoja, taloustietoja tai muita arkaluonteisia tietoja. Tietojenkalastelulla voidaan myös yrittää päästä käsiksi tileihin, tietueisiin, asiakirjoihin tai muihin arkaluonteisiin tietoihin, ja sillä voidaan yrittää hankkia maksuja ja/tai taloudellista hyötyä.
  • iv. Asiakas ei julkisesti esitä tai käytä Palveluita jakamaan mitään sopimatonta sisältöä tai muuta materiaalia (joka koskee esimerkiksi alastomuutta, eläimiinsekaantumista, pornoa, loukkaavaa kielenkäyttöä, graafista väkivaltaa tai rikollista toimintaa).
  • v. Asiakas ei ryhdy toimiin, joka on vilpillistä tai harhaanjohtavaa (esimerkiksi rahan pyytäminen väärin perustein, toiseksi tekeytyminen, Palveluiden manipulointi pelimäärän kasvattamiseen tai vaikuttamiseen arvosteluihin tai kommentteihin).
  • vi. Asiakas ei tarkoituksella kierrä mitään Palveluiden käytön tai saatavuuden rajoituksia.
  • vii. Asiakas ei osallistu toimintaan, joka vahingoittaa asiakasta, Palveluita tai muita (esimerkiksi virusten lähettäminen, väijyntä, terroristisen tai väkivaltaisen ekstremistisisällön julkaiseminen, vihapuheen viestiminen tai väkivallan lietsominen).
  • viii. Asiakas ei saa rikkoa muiden oikeuksia (esimerkiksi luvaton tekijänoikeudella suojatun musiikin tai muun materiaalin jakaminen, Bing-karttojen tai valokuvien jälleenmyynti tai verkkojakelu).
  • ix. Asiakas ei saa ryhtyä toimiin, jotka rikkovat muiden yksityisyyttä.
  • x. Asiakas ei auta muita rikkomaan näitä sääntöjä.
 • b. Täytäntöönpano. Microsoft pidättää itsellään oikeuden kieltää Asiakkaan sisällön, jos se ylittää Palvelun salliman tallennustilan tai tiedostokoon. Jos asiakas rikkoo mitään edellä olevan kohdan 3.a velvollisuuksia tai muulla tavalla merkittävästi rikkoo näitä Ehtoja, Microsoft voi ryhtyä asiakasta koskeviin toimiin mukaan lukien (rajoituksetta) Palveluiden tarjoamisen lopettaminen tai Asiakkaan Microsoft-tilin välitön sulkeminen hyvästä syystä tai viestinnän (kuten sähköpostiviestin, tiedostojen jaon tai pikaviestin) Palveluihin tai Palveluista toimittamisen estäminen. Microsoft myös pidättää itsellään oikeuden poistaa tai estää Asiakkaan sisältöä Palveluista milloin tahansa, jos Microsoft saa tietoonsa, että Asiakkaan sisältö voi rikkoa sovellettavaa lakia tai näitä Ehtoja. Tutkiessaan näiden Ehtojen väitettyä rikkomista Microsoft pidättää itsellään oikeuden tarkastaa Asiakkaan sisällön ongelman ratkaisemiseksi. Microsoft ei kuitenkaan valvo Palvelua eikä yritä tehdä näin. Lisätietoja siitä, miten Microsoft käsittelee tietyntyyppistä loukkaavaa sisältöä kuluttajapalveluissamme, on digitaalisen turvallisuuden sisältöraportissa (http://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/digital-safety-content-report).
 • c. Soveltuminen Xbox-palveluihin. Napsauttamalla tästä (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868531) saat lisätietoa siitä, miten tätä Menettelyohjetta sovelletaan Microsoftin tarjoamiin kaikkiin Xbox-palveluihin, mukaan lukien Xbox Game Pass-, Games for Windows Live- ja Xbox Games Studios ‑pelit, ‑sovellukset, ‑palvelut ja -sisällöt. Xbox-palvelujen (13 kohdan a alakohdan i luetelmakohdassa määritellyn) menettelyohjeen rikkomukset voivat johtaa Xbox-palvelujen käytön keskeytykseen tai kieltämiseen, mukaan lukien sisältökäyttöoikeuksien, Xbox Gold Membership -ajan ja Microsoft-tilisaldojen menetys.
 • d. Microsoft Start -yhteisön säännöt. Microsoft Start -yhteisön säännöt (https://www.msn.com/en-ie/community/guideline) säätelevät rekisteröityjen käyttäjien vuorovaikutusta uutisten ja ammattimaisesti luodun sisällön kanssa kyseisessä palvelussa. Microsoft Start -yhteisön ohjeissa määriteltyjen menettelyohjeiden rikkominen voi johtaa yhteisökommentointien kieltämiseen tai väliaikaiseen estoon tai Microsoft-tilien sulkemiseen.
Koko teksti
Palveluiden ja tuen käyttäminenPalveluiden ja tuen käyttäminen4_usingTheServicesSupport
Yhteenveto

4. Palveluiden ja tuen käyttäminen.

 • a. Microsoft-tili. Useiden Palveluiden käyttö edellyttää Microsoft-tiliä. Asiakas voi Microsoft-tilin avulla kirjautua Microsoftin ja joidenkin Microsoftin kumppaneiden tarjoamiin tuotteisiin, sivustoihin ja palveluihin.
  • i. Tilin luominen. Asiakas voi luoda Microsoft-tilin rekisteröitymällä verkossa. Asiakas hyväksyy sen, ettei hän käytä mitään valheellisia, vääriä tai harhaanjohtavia tietoja rekisteröityessään Microsoft-tiliin. Joissakin tapauksissa kolmas osapuoli, kuten Asiakkaan Internet-palveluntarjoaja, on ehkä määrittänyt Microsoft-tilin Asiakkaalle. Jos asiakas on saanut Microsoft-tilinsä kolmannelta osapuolelta, kolmannella osapuolella voi olla lisäoikeuksia Asiakkaan tiliin, kuten kyky käyttää Asiakkaan Microsoft-tiliä tai poistaa se. Asiakkaan tulee tutustua kolmannen osapuolen toimittamiin ehtoihin, koska Microsoft ei ole vastuussa näistä lisäehdoista. Jos asiakas luo Microsoft-tilin toisten osapuolen, kuten yrityksensä tai työnantajansa, puolesta, asiakas vakuuttaa, että hänellä on laillinen valtuus sitoa kyseinen osapuoli näihin Ehtoihin. Asiakas ei voi siirtää Microsoft-tilinsä tunnuksia toiselle käyttäjälle tai osapuolelle. Asiakkaan tulee suojata tiliään pitämällä tilinsä tiedot ja salasana luottamuksellisina. Asiakas on vastuussa kaikista toimista, jotka tapahtuvat Asiakkaan Microsoft-tilillä.
  • ii. Tilin käyttö. Asiakkaan on pidettävä Microsoft-tilinsä aktiivisena käyttämällä sitä. Se tarkoittaa, että Asiakkaan on kirjauduttava vähintään kerran kahden vuoden aikana, jotta hänen Microsoft-tilinsä ja siihen liittyvät Palvelut pysyvät aktiivisina, ellei Microsoftin tilitoimintojen käytännössä osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738 tai Palveluiden maksullisen osan tarjouksessa ole tarjottu pidempää aikajaksoa tai ellei laki muutoin edellytä. Jos asiakas ei kirjaudu tänä aikana, Microsoft olettaa, että hänen Microsoft-tilinsä on passiivinen, ja sulkee sen Asiakkaan puolesta. Suljetun Microsoft-tilin seuraukset ovat kohdassa 4.a.iv.2. Asiakkaan on kirjauduttava Outlook.com-postilaatikkoonsa ja OneDriveensa (erikseen) vähintään kerran yhden vuoden aikana, muussa tapauksessa Microsoft sulkee Asiakkaan Outlook.com-postilaatikon ja OneDriven Asiakkaan puolesta. Jos Microsoftilla on syytä epäillä, että kolmas osapuoli käyttää Asiakkaan Microsoft-tiliä petoksellisesti (esimerkiksi tilin julkaisun tuloksena), Microsoft voi keskeyttää Asiakkaan tilin, kunnes asiakas ottaa omistuksen takaisin haltuunsa. Tilanteen luonteen perusteella Microsoftin voi olla tarpeen estää pääsy koko Asiakkaan sisältöön tai osaan siitä. Jos asiakas kohtaa ongelmia Microsoft-tilinsä käyttämisessä, lisätietoja saa tästä sivustosta (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. Lapset ja tilit. Luomalla Microsoft-tilin tai käyttämällä Palveluita asiakas hyväksyy nämä ehdot ja vahvistaa, että häntä joko pidetään täysi-ikäisenä omalla asuinalueellaan tai että hänen vanhempansa tai huoltajansa sitoutuu näihin ehtoihin hänen puolestaan. Jos asiakas ei tiedä, onko hän täysi-ikäinen, tai ei ymmärrä tätä kohtaa, asiakas ei saa luoda Microsoft-tiliä, ennen kuin hän on pyytänyt vanhemmalta tai huoltajalta apua sekä saanut tältä luvan tilin luomiseen. Jos asiakas on alaikäisen vanhempi tai huoltaja, asiakas sekä alaikäinen hyväksyvät nämä ehdot ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Asiakas on vastuussa alaikäisen lapsen valvonnasta, kun tämä käyttää Microsoft-tiliä tai Palveluita, mukaan lukien hankinnat, olipa alaikäisen tili avoinna nyt tai luotu myöhemmin.
  • iv. Asiakkaan tilin sulkeminen.
   • 1. Asiakkaalla olevien peruutusoikeuksien, jotka on määritetty alla olevassa kohdassa ”Hyvityskäytäntö” (kohta 9.g) lisäksi asiakas voi peruuttaa tiettyjä Palveluita tai sulkea Microsoft-tilinsä koska tahansa mistä tahansa syystä. Microsoft-tili voidaan sulkea osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Kun asiakas pyytää Microsoftia sulkemaan Asiakkaan Microsoft-tilin, asiakas voi valita tilin asettamisen keskeytystilaan joko 30 tai 60 päiväksi siltä varalta, että asiakas muuttaa mielensä. Kun tämä 30 tai 60 päivän jakso on kulunut, Asiakkaan Microsoft-tili suljetaan. Alla olevassa kohdassa 4.a.iv.2 on tiedot siitä, mitä tapahtuu Asiakkaan Microsoft-tiliä suljettaessa. Kirjautuminen tämän keskeytysjakson aikana aktivoi Asiakkaan Microsoft-tilin uudelleen.
   • 2. Jos asiakas tai Microsoft sulkee Asiakkaan Microsoft-tilin, tapahtuu muutamia asioita. Ensinnäkin Asiakkaan oikeus käyttää Microsoft-tiliä palveluiden käyttämiseksi päättyy välittömästi. Toiseksi Asiakkaan Microsoft-tiliin liittyvät Tiedot tai Asiakkaan sisältö poistetaan tai ne irrotetaan muulla tavalla Asiakkaasta ja Asiakkaan Microsoft-tilistä (ellei laki velvoita Microsoftia säilyttämään niitä taikka palauttamaan tai siirtämään ne Asiakkaalle tai hänen nimeämälleen kolmannelle osapuolelle). Tämän seurauksena asiakas ei ehkä enää voi käyttää Palveluita (tai kyseisissä Palveluissa olevaa Asiakkaan sisältöä), jotka edellyttävät Microsoft-tiliä. Asiakkaalla tulee olla säännöllinen varmuuskopiointiohjelma. Kolmanneksi asiakas voi menettää hankkimiensa tuotteiden käyttöoikeuden.
 • b. Työ- tai koulutilit. Asiakas voi kirjautua sisään tiettyihin Microsoft-palveluihin työpaikan tai koulun sähköpostiosoitteella. Jos asiakas tekee näin, hän suostuu siihen, että Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen liittyvän toimialueen omistajalle voidaan ilmoittaa Asiakkaan Microsoft-tilin olemassaolosta ja siihen liittyvistä tilauksista ja toimialueen omistaja voi valvoa ja hallita Asiakkaan tiliä ja käyttää ja käsitellä Asiakkaan Tietoja, mukaan lukien Asiakkaan viestinnän sisällöt ja tiedostot, ja että Microsoft voi ilmoittaa toimialueen omistajalle, jos tili tai tiedot ovat vaarantuneet. Asiakas hyväksyy lisäksi sen, että Microsoft-palveluiden käyttöön sovelletaan sellaisten sopimusten ehtoja, jotka Microsoft on tehnyt Asiakkaan tai Asiakkaan organisaation kanssa, eikä näitä Ehtoja. Jos Asiakkaalla on jo Microsoft-tili ja hän käyttää erillistä työpaikan tai koulun sähköpostiosoitetta näiden Ehtojen piiriin kuuluvien Palvelujen käyttämiseen, asiakasta saatetaan kehottaa päivittämään Microsoft-tiliin liitetty sähköpostiosoite, jotta asiakas voisi jatkaa Palvelujen käyttöä.
 • c. Lisälaitteisto/tiedonsiirtosopimukset. Useiden Palveluiden käyttö edellyttää Internet-yhteyttä ja/tai mobiililiittymäsopimusta. Asiakas voi myös tarvita lisälaitteistoa, kuten kuulokemikrofonia, kameraa tai mikrofonia. Asiakkaan vastuulla on toimittaa kaikki yhteydet, sopimukset ja/tai laitteisto, joita tarvitaan Palveluiden käyttöön, sekä maksaa yhteyksien, sopimusten ja laitteiston toimittajien laskuttamat maksut. Nämä maksut ovat Palveluista maksettavien maksujen lisäksi, eikä Microsoft korvaa kyseisiä maksuja. Asiakkaan on tarkistettava palveluntarjoajilta, koskevatko tällaiset maksut asiakasta.
 • d. Palveluilmoitukset. Kun Asiakkaan käyttämästä Palvelusta on ilmoitettavaa, Microsoft lähettää Asiakkaalle Palveluilmoituksia ja tietoja, joiden tarjoamista laki edellyttää. Jos asiakas on antanut Microsoftille sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa Microsoft-tilinsä yhteydessä, Microsoft voi lähettää Palveluilmoituksia sähköpostitse tai tekstiviestillä muun muassa todentaakseen Asiakkaan henkilöllisyyden ennen matkapuhelinnumeron rekisteröintiä ja ostosten varmistamiseksi. Microsoft voi myös lähettää Asiakkaalle palveluilmoituksia muilla tavoin (esimerkiksi lähettämällä viestin tuotteen kautta). Asiakkaalle voi tulla tiedonsiirto- tai viestimaksuja, kun hän vastaanottaa ilmoituksia tekstiviestitse. Microsoft suosittelee Asiakkaan määrittämän sähköpostiosoitteen seuraamista ja ylläpitämistä. Jos asiakas ei hyväksy ilmoitusten toimittamista sähköisessä muodossa, Asiakkaan on lopetettava Palveluiden käyttö.
 • e. Tuki. Joidenkin palveluiden asiakastuki on saatavilla osoitteessa https://support.microsoft.com. Tietyt palvelut voivat tarjota erillistä tai ylimääräistä asiakastukea osoitteessa https://www.microsoft.com/support-service-agreement esitettyjen ehtojen mukaisesti, ellei toisin mainita. Tukea ei välttämättä ole saatavana ominaisuuksien tai palvelujen esi- tai betaversioille. Euroopassa asuvat Asiakkaat voivat myös lähettää valituksen Euroopan unionin Verkkovälitteinen riidanratkaisu -alustalle (https://ec.europa.eu/consumers/odr). Pyydämme käyttämään osoitetta MSODR@microsoft.com vain valituslomakkeen lähetystarkoituksessa.
 • f. Palvelujen päättäminen. Jos asiakas tai Microsoft peruuttaa palvelut, Asiakkaan oikeus käyttää Palveluita lakkaa välittömästi ja Palveluihin liittyvän ohjelmiston käyttöoikeus päättyy. Toiseksi Microsoft poistaa Asiakkaan palveluun liittyvät Tiedot tai Asiakkaan sisällön tai irrottaa ne muulla tavalla Asiakkaasta ja Asiakkaan Microsoft-tilistä (ellei laki velvoita Microsoftia säilyttämään niitä taikka palauttamaan tai siirtämään ne Asiakkaalle tai hänen nimeämälleen kolmannelle osapuolelle). Tämän seurauksena asiakas ei ehkä enää voi käyttää Palveluita (tai kyseisissä Palveluissa olevaa Asiakkaan sisältöä). Asiakkaalla tulee olla säännöllinen varmuuskopiointiohjelma. Kolmanneksi asiakas voi menettää hankkimiensa tuotteiden käyttöoikeuden. Jos asiakas on peruuttanut Microsoft-tilinsä eikä hänellä ole muuta tiliä, jolla Palveluja voisi käyttää, Asiakkaan Palvelut voidaan peruuttaa välittömästi.
Koko teksti
Kolmannen osapuolen sovellusten ja palveluiden käyttäminenKolmannen osapuolen sovellusten ja palveluiden käyttäminen5_usingThird-PartyAppsAndServices
Yhteenveto

5. Kolmannen osapuolen sovellusten ja palveluiden käyttäminen. Palvelujen kautta voidaan hankkia tuotteita, palveluja, verkkosivustoja, linkkejä, sisältöä, materiaalia, pelejä, taitoja, integraatioita, botteja tai sovelluksia itsenäisiltä kolmansilta osapuolilta (”Kolmansien osapuolten sovellukset ja palvelut”). Useiden Palvelujen avulla voi myös etsiä, tehdä pyyntöjä tai olla vuorovaikutuksessa Kolmansien osapuolten sovellusten ja palvelujen kanssa sekä jakaa asiakkaan sisältöä tai tietoja. Asiakas tiedostaa, että käyttämällä Microsoftin palveluita hän myöntää Microsoftin palveluille luvan tarjota asiakkaalle Kolmansien osapuolten sovelluksia ja palveluja. Kolmansien osapuolten sovellukset ja palvelut voivat sallia asiakkaalle tämän suorittaman asiakkaan sisällön tai tietojen tallentamisen sovellusten ja palvelujen julkaisijalle, toimittajalle tai käyttäjälle. Kolmansien osapuolten sovellukset ja palvelut voivat esittää asiakkaalle tietosuojakäytännön tai vaatia asiakasta hyväksymään niiden ehtoja, ennen kuin asiakas voi asentaa tai käyttää Kolmansien osapuolten sovellusta tai palvelua. Tiettyjen Microsoftin tai sen tytäryhtiöiden omistamien tai operoimien Kauppojen kautta (mukaan lukien esimerkiksi Office-kauppa ja Microsoft-kauppa ja Xboxin Microsoft-kauppa, Windowsin Microsoft-kauppa) hankittujen sovellusten lisäehdot ovat kohdassa 13.b. Asiakkaan kannattaa tutustua kolmansien osapuolten ehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin ennen kuin käyttää, pyytää tai yhdistää Microsoft-tilinsä Kolmansien osapuolten sovelluksiin tai palveluihin. Mahdolliset kolmansien osapuolten ehdot eivät aiheuta muutoksia näihin Ehtoihin. Microsoft ei myönnä minkään immateriaalioikeuden käyttöoikeutta asiakkaalle osana mitään Kolmannen osapuolen sovelluksia ja palveluita. Asiakas sitoutuu vastaamaan kaikista riskeistä ja vastuista, jotka johtuvat Kolmansien osapuolten sovellusten ja palvelujen käytöstä, ja siihen, että Microsoft ei vastaa eikä ole asiakkaalle tai muille vastuuvelvollinen tiedoista tai palveluista, jotka liittyvät Kolmansien osapuolten sovelluksiin ja palveluihin.

Koko teksti
Palvelun saatavuusPalvelun saatavuus6_serviceAvailability
Yhteenveto

6. Palvelun saatavuus.

 • a. Palvelut, Kolmannen osapuolen sovellukset ja palvelut tai Palvelun kautta saatavilla oleva materiaali tai tuotteet voi olla ajoittain käyttämättömissä, ne voidaan tarjota rajoitetusti tai ne voivat vaihdella asiakkaan alueen, laitteen ja muiden ulkoisten tekijöiden (kuten asiakkaan Internet- tai verkkoyhteyden) mukaan. Jos vaihdat Microsoft-tiliin liitetyn alueen, sinun on ehkä hankittava uudelleen maksetut tuotteet, jotka olivat käytettävissäsi entisellä alueellasi.
 • b. Pyrimme pitämään Palvelut toiminnassa. Niille ei kuitenkaan taata mitään tiettyä palvelun laatua, ja kaikki online-palvelut kärsivät satunnaisista häiriöistä ja katkoksista. Jos Palveluun tulee keskeytys tai katkos, Asiakkaan sisältö ei ehkä tilapäisesti ole käytettävissä. Suosittelemme, että varmuuskopioit säännöllisesti Asiakkaan sisällön ja Tiedot, joita tallennat Palveluihin tai Kolmannen osapuolen sovellusten ja palvelujen avulla.
Koko teksti
Palveluiden tai Ohjelmiston päivitykset ja muutokset näihin EhtoihinPalveluiden tai Ohjelmiston päivitykset ja muutokset näihin Ehtoihin7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Yhteenveto

7. Palveluiden tai Ohjelmiston päivitykset ja muutokset näihin Ehtoihin.

 • a. Microsoft ilmoittaa, jos se aikoo muuttaa näitä Ehtoja. Microsoft voi muuttaa näitä Ehtoja, jos se on tarpeen (i) sovellettavan lain mukaan, esimerkiksi lain muuttuessa, (ii) lakiin perustuvan neuvon ja/tai määräyksen mukaan, (iii) Palveluiden kehittyessä, (iv) teknisistä syistä, (v) toimintavaatimuksista tai (vi) ehtojen käyttäjälle edullisten muutosten vuoksi. Ilmoitamme muutoksesta ennen sen voimaantuloa joko käyttöliittymän kautta, sähköpostitse tai jollakin muulla käytännöllisellä tavalla. Palveluiden tilauksen voi peruuttaa vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Palveluiden käyttö muutosten astuttua voimaan tarkoittaa, että asiakas hyväksyy uudet ehdot. Jos asiakas ei hyväksy uusia ehtoja, hänen on lopetettava Palveluiden käyttö ja suljettava Microsoft-tilinsä kohdan 4.a.iv mukaisesti. Microsoft viittaa tähän myös erikseen, kun se ilmoittaa näihin Ehtoihin tehtävästä muutoksesta.
 • b. Microsoft voi automaattisesti tarkistaa Asiakkaan käytössä olevan ohjelmiston version, joka on tarpeen Palveluiden toimittamista varten, ja maksua perimättä ladata ohjelmistopäivityksiä tai kokoonpanomuutoksia päivittääkseen, täydentääkseen ja kehittääkseen Palveluja edelleen. Asiakasta voidaan myös vaatia päivittämään ohjelmisto, jotta hän voi jatkaa Palveluiden käyttämistä. Nämä Ehdot koskevat näitä päivityksiä, ellei niiden mukana toimiteta lisäehtoja tai muita ehtoja, jolloin ne ovat voimassa. Jos asiakas ei hyväksy päivityksiä koskevia lisäehtoja tai muita ehtoja, hän ei saa ottaa vastaan tai käyttää päivityksiä. Microsoftilla ei ole velvoitetta toimittaa päivityksiä, eikä se takaa tukevansa järjestelmäversiota, johon ohjelmisto, sovellukset, sisältö tai muut tuotteet on ostettu tai johon ohjelmiston, sovellusten, sisällön tai muiden tuotteiden käyttöoikeus on myönnetty. Sinulle voidaan toimittaa automaattisia tai manuaalisia päivityksiä, jotka eivät ole välttämättömiä Palvelujen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi tässä osiossa kuvatuista syistä. Hyväksymällä nämä Ehdot hyväksyt tällaisten päivitysten toimittamisen.
 • c. Microsoft parantaa Palveluita jatkuvasti ja saattaa muuttaa Palveluita tai poistaa ominaisuuksia tai lopettaa pääsyn Kolmannen osapuolen sovelluksiin ja palveluihin milloin tahansa, mukaan lukien rajoituksetta jos Microsoftin sopimukset kolmansien osapuolten kanssa eivät enää salli asettaa niiden materiaalia saataville, jos sen toimittaminen ei ole enää toteutettavissa, jos tekniikka kehittyy tai jos asiakaspalaute osoittaa, että muutos on tarpeen. Microsoft ilmoittaa Asiakkaalle etukäteen, jos Palveluiden muutos aiheuttaa sen, ettei asiakas voi enää käyttää Asiakkaan sisältöä. Microsoft ilmoittaa myös muista maksullisiin Palveluihin tehtävistä merkittävistä muutoksista etukäteen. Paitsi siinä määrin kuin sovellettava laki vaatii, Microsoftilla ei ole mitään velvollisuutta toimittaa uudelleenlatausmahdollisuutta tai korvaavaa materiaalia, Digitaalisia tuotteita (määritetty kohdassa 13.j) tai sovelluksia aiemmin ostettujen tilalle. Jos Microsoft irtisanoo maksetun Palvelun, Microsoft hyvittää suoritetun maksun Palvelun osuudelta, joka on irtisanomishetkellä käyttämättä.
 • d. Jotta asiakas voi käyttää sisältöä, joka on suojattu digitaalisten oikeuksien hallintatekniikalla (DRM), kuten jotakin musiikkia, pelejä, elokuvia, kirjoja ja niin edelleen, DRM-ohjelmisto saattaa ottaa yhteyttä verkko-oikeuspalvelimeen ja ladata ja asentaa DRM-päivityksiä.
Koko teksti
Ohjelmiston käyttöoikeusOhjelmiston käyttöoikeus8_softwareLicense
Yhteenveto

8. Ohjelmiston käyttöoikeus. Ellei ohjelmiston mukana toimiteta erillistä Microsoftin käyttöoikeussopimusta (jos asiakas esimerkiksi käyttää Microsoft-sovellusta, joka sisältyy Windowsiin ja on sen osa, Windows-käyttöjärjestelmän Microsoft-ohjelmiston käyttöoikeusehdot koskevat kyseistä ohjelmistoa), Microsoftin asiakkaalle Palveluiden osana toimittamaa ohjelmistoa koskevat nämä Ehdot. Tiettyihin Microsoftin tai sen tytäryhtiöiden omistamien tai operoimien Kauppojen kautta (mukaan lukien esimerkiksi Office-kauppa, Windowsin Microsoft-kauppa ja Xboxin Microsoft-kauppa) hankittuihin sovelluksiin sovelletaan alla olevan kohdan 13.b.i ehtoja.

 • a. Jos asiakas noudattaa näitä Ehtoja, Microsoft myöntää asiakkaalle oikeuden asentaa yhden ohjelmiston kopion laitetta kohden maailmanlaajuisesti ja käyttää sitä yhdellä henkilöllä kerrallaan osana Palveluita. Tiettyjen laitteiden osalta tällainen ohjelmisto voidaan esiasentaa Palveluiden henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten. Palveluiden osana olevassa ohjelmistossa tai sivustossa voi olla kolmannen osapuolen koodia. Kolmannen osapuolen komentosarjojen tai koodin, joihin on linkki tai joihin viitataan ohjelmistossa tai sivustossa, käyttöoikeuden myöntää koodin omistava kolmas osapuoli eikä Microsoft. Jos kolmansien osapuolten koodin ohjelmista annetaan ilmoituksia, ne on tarkoitettu ainoastaan asiakkaan tiedoksi.
 • b. Ohjelmistolle myönnetään käyttöoikeus, eikä sitä myydä. Microsoft pidättää kaikki oikeudet ohjelmistoon, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty näiden Ehtojen mukaisesti. Käyttöoikeus ei anna asiakkaalle oikeutta seuraavaan, eikä asiakas saa luvattomasti tehdä seuraavaa:
  • i. Asiakas ei saa kiertää tai ohittaa mitään teknistä suojatoimea, joka liittyy ohjelmistoon tai Palveluihin.
  • ii. Asiakas ei saa purkaa mitään sellaista ohjelmistoa tai Palveluiden muuta osaa, selvittää sen koodia, avata sitä, hakkeroida sitä, emuloida sitä, hyödyntää sitä tai selvittää sen valmistustapaa, joka sisältyy Palveluihin tai jota voi käyttää Palveluiden kautta, paitsi ja vain siinä laajuudessa, jonka sovellettava laki sallii.
  • iii. Asiakas ei saa erotella ohjelmiston tai Palveluiden osia käytettäväksi muissa laitteissa.
  • iv. Asiakas ei saa julkaista, kopioida, vuokrata, liisata, myydä, viedä, tuoda, jakaa tai lainata ohjelmistoa tai Palveluita, ellei Microsoft nimenomaisesti anna siihen lupaa.
  • v. Asiakas ei saa siirtää ohjelmistoa, ohjelmiston käyttöoikeuksia tai Palveluiden käyttöoikeuksia.
  • vi. Asiakas ei saa käyttää Palveluita luvattomasti tavalla, joka voisi häiritä muiden käyttäjien palvelujen käyttöä tai estää minkä tahansa palvelun, tietojen, tilin tai verkon käytön.
  • vii. Asiakas ei saa antaa pääsyä Palveluihin eikä muuttaa mitään Microsoftin hyväksymää laitetta (esim. Xbox-konsolit, Microsoft Surface jne.) luvattomien kolmannen osapuolen sovellusten avulla.
Koko teksti
MaksuehdotMaksuehdot9_paymentTerms
Yhteenveto

9. Maksuehdot. Jos asiakas hankkii Palvelun, nämä maksuehdot koskevat Asiakkaan hankintaa ja asiakas hyväksyy ne.

 • a. Maksut. Jos veloitus liittyy Palvelujen osaan, asiakas suostuu maksamaan kyseisen veloituksen. Ilmoitetut Palveluiden hinnat sisältävät kaikki sovellettavat verot, ellei toisin ole mainittu. Asiakas on yksin vastuussa kaikista tällaisista veroista tai muista maksuista. Verot lasketaan Asiakkaan Microsoft-tilin rekisteröintihetken sijainnin mukaan, ellei toisin ole mainittu. Microsoftin ilmoitettua Asiakkaalle, ettei Microsoft ole saanut Asiakkaalta ajallaan täyttä maksusuoritusta, Microsoft voi keskeyttää tai irtisanoa Palvelut, jos asiakas ei suorita täyttä maksua vaaditussa ajassa. Palvelujen keskeyttäminen tai irtisanominen maksamattomien maksujen vuoksi voi johtaa Microsoft-tilin ja sen sisällön käyttöoikeuden menettämiseen. Yhteyden muodostaminen Internetiin yrityksen tai muun yksityisen verkon kautta, joka naamioi Asiakkaan sijainnin, voi aiheuttaa Asiakkaan varsinaiselle sijainnille esitetyistä maksuista poikkeavia maksuja. Sen mukaan, missä asiakas sijaitsee, eräissä tapahtumissa vieraan valuutan vaihto voi olla tarpeen tai tapahtumat käsitellään toisessa maassa. Asiakkaan pankki voi veloittaa Asiakkaalta lisämaksuja tällaisista palveluista, kun asiakas käyttää pankki- tai luottokorttia. Lisätietojen saamiseksi Asiakkaan tulee ottaa yhteys pankkiin.
 • b. Laskutustili. Asiakasta pyydetään erittelemään maksutapa Palvelun veloitusten maksamista varten kyseisen Palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen hetkellä. Kaikkien muiden Palveluiden paitsi Skypen osalta asiakas voi tarkastella ja muuttaa laskutustietojaan ja maksutapaansa Microsoft-tilin hallintasivustolla (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618281) ja Skypen ohjelmistojen ja tuotteiden osalta kirjautumalla tiliportaaliinsa osoitteessa https://skype.com/go/myaccount. Lisäksi asiakas antaa Microsoftille luvan käyttää valittuun maksutapaan liittyviä päivitettyjä tilitietoja, jotka pankki tai maksupalvelu on toimittanut. Asiakas suostuu päivittämään välittömästi tilitietonsa ja muut tietonsa, mukaan lukien sähköpostiosoite ja maksutapatiedot, jotta Microsoft voi toteuttaa Asiakkaan tapahtumat ja ottaa Asiakkaaseen tarvittaessa yhteyden Asiakkaan tapahtumiin liittyvissä asioissa. Jos asiakas ilmoittaa lopettavansa ilmoittamansa maksutavan käytön eikä ilmoita toista maksutapaa kohtuullisessa ajassa saatuaan Microsoftilta kehotuksen toimia niin, Microsoft saattaa keskeyttää tai peruuttaa maksetun Palvelun hyvästä syystä. Asiakkaan laskutustiliin tehdyt muutokset eivät vaikuta niihin maksuihin, jotka Microsoft on perinyt Asiakkaan laskutustililtä, ennen kuin laskutustilin tietoihin tulleisiin muutoksiin on kohtuullisessa ajassa voitu reagoida.
 • c. Laskutus. Ilmoittamalla Microsoftille maksutavan asiakas (i) vakuuttaa, että hänellä on valtuudet käyttää ilmoittamaansa maksutapaa ja että kaikki hänen ilmoittamansa maksutiedot ovat tosia ja täsmällisiä, (ii) valtuuttaa Microsoftin veloittamaan Palveluista tai saatavilla olevasta sisällöstä ilmoitettua maksutapaa käyttämällä ja (iii) valtuuttaa Microsoftin veloittamaan kaikista sellaisista Palvelujen maksetuista ominaisuuksista, joiden käyttäjäksi rekisteröidytään tai joita käytetään näiden Ehtojen ollessa voimassa. Microsoft voi täten laskuttaa asiakasta (a) etukäteen, (b) ostohetkellä, (c) ostotapahtuman jälkeen tai (d) toistuvana veloituksena, jos kyseessä on tilauspalvelu. Microsoft voi myös veloittaa Asiakkaan hyväksymän summan ja ilmoittaa Asiakkaalle etukäteen laskutettavaan summaan tehtävistä muutoksista, jos kyseessä on jatkuva tilauspalvelu, ja hintamuutostilanteissa Microsoft tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden Palvelujen peruuttamiseen ennen kuin hinta muuttuu. Microsoft voi laskuttaa Asiakkaalta kerrallaan aiemmin käsittelemättömän summan useammalta kuin yhdeltä edeltävältä laskutuskaudelta.
 • d. Toistuvat maksut. Kun asiakas hankkii Palvelut tilauksena (esimerkiksi kuukausittain, kolmen kuukauden välein tai vuosittain), asiakas hyväksyy sen, että hän valtuuttaa toistuvan maksun ja että maksut suoritetaan Microsoftille Asiakkaan valitsemalla tavalla Asiakkaan sopimin toistuvin välein, kunnes asiakas ja Microsoft irtisanoo Palvelun tilauksen. Jotta asiakasta ei laskutettaisi Palveluiden uusimisesta, tämän täytyy perua Palveluiden tilaus ennen seuraavaa laskutuspäivämäärää. Microsoft lähettää Asiakkaalle ohjeet siitä, kuinka tämä voi perua Palveluiden tilauksen. Asiakas voi hallita toistuvia maksuja tiettyjen Palveluiden osalta Microsoft-tilillään (https://account.microsoft.com/services). Hyväksymällä toistuvat maksut asiakas valtuuttaa Microsoftin tallentamaan Asiakkaan maksutavan ja veloittamaan kyseiset maksut elektronisina nostoina sovitulta tililtä (Yhdysvaltain Automated Clearing House ‑menettelyllä tai vastaavana suoraveloituksena) tai sovitun tilin veloituksina (luottokorttimaksuna tai vastaavana) (yhdessä, ”Elektroniset maksut”). Tilausmaksu veloitetaan yleensä ennen tilausjaksoa, johon maksu kohdistuu. Jos jokin maksu palautetaan maksamattomana tai jos luottokortti tai vastaava tapahtuma hylätään tai estetään, Microsoft tai sen palveluntarjoajat pidättävät itsellään oikeuden pidättää palautuksen, hylkäämisen tai katteettomien varojen maksun ja käsitellä kyseisen maksun Elektronisena maksuna.
 • e. Tiliotteet ja virheet. Kaikkien muiden Palveluiden paitsi Skypen osalta Microsoft toimittaa Asiakkaalle online-tiliotteen Microsoft-tilin hallintasivustossa (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618284), jossa tiliotetta voi tarkastella ja sen voi tulostaa. Asiakas voi avata Skype-tilin verkkotiliotteen kirjautumalla tiliinsä osoitteessa www.skype.com (https://www.skype.com). Muuta tiliotetta ei toimiteta. Arvonlisäverotiedot sisältävä lasku voi olla saatavilla sen mukaan, mistä Palvelusta ja maasta on kyse. Jos Microsoft tekee laskutusvirheen, se sitoutuu tutkimaan ja korjaamaan virheen mahdollisimman pian heti Asiakkaan ilmoitettua asiasta (tai Microsoftin havaittua sen). Microsoft suosittelee, että asiakas ilmoittaa laskussa olevista ilmeisistä virheistä 120 päivän kuluessa virheen ensimmäisestä ilmenemisestä, koska Microsoftin on helpompi ratkaista ongelma tuon ajan kuluessa. Asiakas voi lähettää näissä tarkoituksissa pyynnöt asiakastukipalveluun 4 kohdan e alakohdassa kuvatulla tavalla.
 • f. Palautusoikeus. Asiakkaalla on oikeus peruutusaikaan (”Harkinta-aika”), joka kestää neljätoista (14) päivää hankintapäivästä, myös ilman perustetta. Jos Palvelu toimitetaan osittain peruutushetkellä, asiakas saa jyvitetyn hyvityksen. Asiakas hyväksyy, että harkinta-aika päättyy, kun Palvelu on toimitettu Asiakkaalle kokonaisuudessaan, eikä Asiakkaan hankintaa voi enää hyvittää. Kun asiakas hankkii Microsoftilta digitaalista sisältöä, hänellä ei ole oikeutta peruuttaa sen jälkeen, kun hän aloittaa lataamisen. Jollei laki toisin määrää tai jollei tietyssä Palvelutarjouksessa toisin mainita, kaikki ostot katsotaan lopullisiksi ja mitään maksuja ei palauteta. Kaikkien muiden Palveluiden kuin Skypen osalta Palvelun peruuttamistiedot ja -ohjeet ja ohjeet hyvityksen pyytämiseksi peruutuslomakkeella, jos asiakas on oikeutettu hyvitykseen, ovat Microsoft-tilin hallintasivustossa (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618284). Skypen osalta Asiakkaan tulee täyttää peruutuslomake käyttämällä täällä olevia tietoja (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618286). Jos asiakas uskoo, että Microsoft on tehnyt virheellisen veloituksen, Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Microsoftiin, joka tutkii veloituksen. Jos Microsoft toimittaa hyvityksen tai palautuksen, Microsoftilla ei ole velvollisuutta toimittaa vastaavaa hyvitystä tulevaisuudessa. Tämä hyvityskäytäntö ei vaikuta lain suomiin oikeuksiin. Lisää hyvitystä koskevaa tietoa on saatavilla ohjeaiheessa (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283).
 • g. Palveluiden irtisanominen. Asiakas voi irtisanoa Palvelut Asiakkaan Microsoft-tilillä (https://account.microsoft.com/) olevalla palvelujen ja tilausten hallintasivulla tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun edellä 4 kohdan e alakohdassa kuvatulla tavalla. Maksullisten Palveluiden peruutuksen jälkeen Palveluiden jatkumisesta veloitettavat tulevat maksut lopetetaan. Palvelutarjouskuvauksessa on lisätietoja tapauksista, joissa (i) maksua ei palauteta irtisanomisen tapahduttua, (ii) asiakas on velvollinen maksamaan irtisanomismaksuja, (iii) Asiakkaan täytyy maksaa kaikki hänen laskutustililleen kohdistetut Palvelumaksut ennen irtisanomispäivää ja (iv) asiakas saattaa menettää oikeutensa käyttää tiliään Palvelujen irtisanomisen yhteydessä. Microsoft käsittelee Asiakkaan Tiedot kohdan 4 mukaisesti. Jos asiakas irtisanoo Palvelut, ne päättyvät palvelujakson päättyessä tai sen laskutuskauden päättyessä, jonka aikana asiakas peruuttaa tilauksensa, jos Microsoft laskuttaa asiakasta laskutuskausikohtaisesti. Jos asiakas aloittaa takaisinperinnän tai peruutuksen pankkinsa kanssa Palveluiden maksusta, Microsoftin tulkinnan mukaan asiakas on peruuttanut alkuperäisen maksun maksupäivästä alkaen. Tällöin asiakas on valtuuttanut Microsoftin peruuttamaan palvelun välittömästi ja/tai peruuttamaan Asiakkaalle tällaisen maksun vastineeksi toimitetun mahdollisen sisällön.
 • h. Kokeilujaksotarjoukset. Jos asiakas osallistuu johonkin kokeilujaksotarjoukseen, tämän pitää mahdollisesti peruuttaa kokeiluun kuuluvat Palvelut sen aikajakson kuluessa, joka Asiakkaalle ilmoitettiin tämän hyväksyessä tarjouksen, jotta Palveluiden jatkumisesta ei enää veloiteta kokeilujakson päätyttyä.
 • i. Kampanjatarjoukset. Microsoft voi ajoittain tarjota Palveluita kokeilujaksona, jona Microsoft ei veloita asiakasta Palveluista. Microsoft pidättää itsellään oikeuden veloittaa asiakasta kyseisistä Palveluista (normaaliin hintaan), jos asiakas rikkoo tarjouksen ehtoja.
 • j. Hintojen muutokset. Jos Palvelulle on tarjouksen perusteella määritelty tietty kestoaika ja hinta, kyseinen hinta on voimassa kyseisen ajanjakson ajan. Asiakkaan on hyväksyttävä uudet tarjoukset ja hinnat, jotta Palvelujen käyttöä voi jatkaa. Jos Palvelut toimitetaan jaksoittain (esimerkiksi kerran kuussa) ilman määrättyä ajanjaksoa ja jos kyseessä ole kokeilujakso, Microsoft voi muuttaa Palvelujen hintaa, jos se lisää uusia tai parannettuja ominaisuuksia, siinä määrin kuin Palvelun tuottamisen kustannukset ovat vastaavasti nousseet tai vastatakseen markkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin. Microsoft ilmoittaa Asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa Palvelujen tilaus ennen hinnanmuutosta yllä olevan 9 kohdan h alakohdan mukaisesti. Kun Microsoft ilmoittaa Asiakkaalle hinnan muuttumisesta, hänelle kerrotaan myös hinnannousun syyt ja laajuus ja se, että uusi hinta tulee voimaan, ellei asiakas peruuta Palveluja Microsoftin ohjeiden mukaisesti.
 • k. Asiakkaalle maksettavat maksut. Jos Microsoft on Asiakkaalle velkaa jonkin maksun, asiakas suostuu ilmoittamaan kaikki maksua varten tarvittavat tiedot hyvissä ajoin ja oikein. Asiakas sitoutuu maksamaan kaikki sellaiset verot ja kustannukset, joita maksun vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuu. Asiakkaan täytyy myös täyttää muut Microsoftin maksulle mahdollisesti asettamat ehdot. Jos Asiakkaalle maksetaan jokin maksu virheellisesti, Microsoft voi perua maksun tai vaatia summan takaisinmaksua. Asiakas suostuu tekemään Microsoftin kanssa yhteistyötä tässä asiassa. Microsoft voi myös aiempien liikamaksujen tasaamiseksi pienentää Asiakkaalle maksettavaa maksua ilman erillistä ilmoitusta.
 • l. Myöhästyneet maksut. Jos kyseessä on myöhästynyt maksu, Asiakkaan on maksettava kohtuulliset, lain ja säännösten sallimat asianajopalkkiot ja muut oikeuskulut, joita Microsoftille aiheutuu eräpäivän ylittäneiden maksujen perimisestä. Microsoft voi keskeyttää tai irtisanoa Palvelut, jos asiakas ei maksa palveluja kokonaan ajallaan saatuaan Palvelujen keskeytys- ja/tai peruutusuhasta ilmoittavan muistutuksen Microsoftilta. Asiakas voi välttää keskeytyksen tai irtisanomisen, jos tarvittava maksu on maksettu muistutuksessa esitettyyn aikaan mennessä. Menettelytapa on toisenlainen, jos puuttuva summa on pienehkö. Alle 2 prosenttiin laskun kokonaismäärästä jäävät puuttuvat summat tulkitaan aina pieniksi. Palveluiden keskeytys tai irtisanominen puuttuvien maksujen vuoksi voi johtaa Microsoft-tilin käyttöoikeuden menettämiseen.
 • m. Lahjakortit. Lahjakorttien lunastamista ja käyttöä (Skype-lahjakortit pois lukien) koskevat Microsoft-lahjakorttien ehdot (https://support.microsoft.com/help/10562/microsoft-account-gift-card-terms-and-conditions). Tietoja Skype-lahjakorteista on Skypen ohjesivulla (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615383).
 • n. Maksaminen pankkitililtä. Asiakas voi rekisteröidä kelvollisen pankkitilin Microsoft-tililleen maksutavaksi. Kelvollisiin pankkitileihin kuuluvat rahoituslaitoksissa pidettävä tilit, joille voi vastaanottaa suoraveloituskirjauksia (esimerkiksi Yhdysvalloissa sijaitseva rahoituslaitos, joka tukee Automated Clearing House ‑menettelyjä (”ACH”), eurooppalainen rahoituslaitos, joka tukee yhtenäistä euromaksualuetta (”Single Euro Payments Area, SEPA”) tai iDEAL-maksujärjestelmä Alankomaissa). Lisäksi sovelletaan ehtoja, jotka asiakas on hyväksynyt lisätessään pankkitilinsä Microsoft-tililleen maksutavaksi (esimerkiksi mandaatti SEPAn osalta). Asiakas vakuuttaa, että rekisteröity pankkitili on hänen nimissään ja että hänellä on lupa rekisteröidä kyseinen pankkitili maksutavaksi sekä suorittaa siltä maksuja. Rekisteröimällä tai valitsemalla pankkitilin maksutavaksi asiakas valtuuttaa Microsoftin (tai sen edustajan) tekemään yhden tai useamman ostoksen kokonaissummaa tai tilausmaksua koskevan suoraveloituksen (tilauspalvelun ehtojen mukaisesti) Asiakkaan pankkitililtä (ja tarvittaessa suorittamaan yhden tai useamman hyvityksen Asiakkaan pankkitilille virheiden korjaamiseksi, hyvityksen toimittamiseksi tai vastaavaa tarkoitusta varten). Lisäksi asiakas valtuuttaa rahoituslaitoksen, jossa pankkitili on, suorittamaan kyseiset suoraveloitukset tai vastaanottamaan kyseiset hyvitykset. Asiakas hyväksyy sen, että kyseinen valtuutus pysyy voimassa, kunnes asiakas poistaa pankkitilitietonsa Microsoft-tililtään. Asiakasta pyydetään ottamaan yhteyttä asiakaspalvelutukeen edellä 4 kohdan e alakohdassa kuvatulla tavalla mahdollisimman pikaisesti, jos hän epäilee, että häntä on veloitettu virheellisesti. Asiakkaan maassa sovellettava lainsäädäntö voi myös rajoittaa Asiakkaan vastuuta petollisista, virheellisistä tai luvattomista Asiakkaan pankkitililtä suoritetuista tapahtumista. Rekisteröimällä tai valitsemalla pankkitilin maksutavaksi asiakas osoittaa, että hän on lukenut nämä Ehdot ja että hän ymmärtää ja hyväksyy ne.
Koko teksti
Sopijayhtiö, lain valinta ja riitojenratkaisupaikkaSopijayhtiö, lain valinta ja riitojenratkaisupaikka10_contractingEntityChoiceOfLaw
Yhteenveto

10. Sopijayhtiö, lain valinta ja riitojenratkaisupaikka. Jos asut (tai yrityksen tapauksessa liiketoimintasi päätoimipaikka on) Euroopan Unionissa, Liechtensteinissa, Norjassa, Sveitsissä tai Britanniassa ja käytät maksuttomia tai maksullisia Palveluita, olet osapuolena sopimuksessa, jonka toinen sopimusosapuoli on Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlanti (rekisteröity Irlannin Companies Registration Office ‑virastossa numerolla 256796, ALV-rekisteröintinumero IE 8256796 U ja rekisteröintiosoite 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanti). Kaikki vaateet, jotka liittyvät maksuttomiin ja maksullisiin Palveluihin, ovat Irlannin lakien alaisia. Sinua suojelevat kuitenkin edelleen pakottavat kuluttajansuojalait maassa, johon Palvelut toimitetaan ja jossa on vakinainen asuinpaikkasi (tai yrityksen tapauksessa liiketoimintasi päätoimipaikka). Tuomioistuinta koskien sinä ja Microsoft voitte valita, että kaikki näihin Ehtoihin liittyvät ristiriitaisuudet ratkaistaan maassa, johon Palvelut toimitetaan ja jossa asut (tai yrityksen tapauksessa maassa, jossa on liiketoiminnan päätoimipaikka), tai vastuullisessa oikeusistuimessa Irlannissa.

Koko teksti
TakuutTakuut11_Warranties
Yhteenveto

11. Takuut. Jos asiakas on kuluttaja, laki suo hänelle tiettyjä oikeuksia. Näihin oikeuksiin kuuluu Microsoftin velvollisuus toimittaa Palvelut käyttäen kohtuullista tarkkuutta ja taitoa. Mikään näissä ehdoissa ei ole tarkoitettu rajoittamaan tai sulkemaan pois Microsoftin vastuuta siinä tilanteessa, jos Microsoft rikkoo näitä ehtoja. Asiakas hyötyy lakisääteisestä vaatimustenmukaisuuden ja piilovirheiden takuusta sen maan lain mukaisesti, johon käytetyt Palvelut on suunnattu. Lisätietoja Asiakkaan lakisääteisistä oikeuksista on täällä (https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties). YLLÄ OLEVAN TAKUUN MUKAISESTI JA LUKUUN OTTAMATTA TAPAUKSIA, JOISSA MICROSOFT ON TIETOISESTI PIILOTTANUT VIKOJA JA PALVELUIDEN KÄYTTÖ ON SEN VUOKSI MAHDOTONTA, SEKÄ LUKUUN OTTAMATTA MAKSETTUJA SKYPE-TUOTTEITA, MICROSOFT TARJOAA PALVELUT ”SELLAISENAAN” JA ”KAIKKINE VIKOINEEN” JA ”SAATAVUUDESTA RIIPPUEN”. MICROSOFT EI TAKAA PALVELUIDEN TARKKUUTTA EIKÄ OIKEA-AIKAISUUTTA. ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ TIETOKONE- JA TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT EIVÄT OLE VIRHEETTÖMIÄ JA ETTÄ SATUNNAISIA KÄYTTÖKATKOKSIA ILMENEE. MICROSOFT EI TAKAA, ETTÄ PALVELUT TOIMIVAT KESKEYTYKSETTÄ, AJALLAAN, TURVALLISESTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI. MICROSOFT JA MICROSOFTIN KONSERNIYHTIÖT, JÄLLEENMYYJÄT JA TOIMITTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN SOPIMUKSELLISIA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA. ASIAKKAALLE MYÖNNETÄÄN KAIKKI LAINMUKAISET PAKOLLISET TAKUUT, MUTTA MICROSOFT EI ANNA MITÄÄN MUITA TAKUITA. MICROSOFT SULKEE POIS KAIKKI MAHDOLLISET OLETETUT PAKOLLISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTITAIDOSTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, MOITTEETTOMASTA LAADUSTA JA TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA.

Koko teksti
VastuunrajoitusVastuunrajoitus12_limitationOfLiability
Yhteenveto

12. Vastuun rajoitus.

 • a. Microsoft ei ole vastuussa mistään Asiakkaan sisällöstä, materiaalista tai muusta kolmannen osapuolen materiaalista, mukaan lukien linkit kolmansien osapuolten sivustoihin ja käyttäjien toimittamat toiminnot. Tällainen sisältö ja toiminnot eivät ole Microsoftin syyksi luettavia eivätkä ne edusta Microsoftin näkemystä.
 • b. Microsoft on vastuuvelvollinen vain siinä tapauksessa, että Sopimuksen olennaisia velvoitteita on rikottu tai jos sovellettava laki muutoin edellyttää.
 • c. Microsoft, sen puolesta välillisesti toimivat asiamiehet ja/tai lailliset edustajat eivät ole vastuussa epäsuorista vahingoista, mukaan lukien taloudelliset tappiot, voittojen menetykset, elleivät Microsoft, sen puolesta välillisesti toimivat asiamiehet ja/tai lailliset edustajat ole toimineet törkeän huolimattomalla tai tahallisella tavalla.
 • d. Vastuunrajoitus ei vaikuta mihinkään Microsoftin lakisääteisiin seurausvastuisiin, mukaan lukien lakisääteinen takuurikkomusvastuu. Sama koskee Microsoftin, sen puolesta välillisesti toimivien asiamiesten ja/tai laillisten edustajien vastuuta petoksessa tai tilanteessa, jossa laiminlyönti johtaa henkilövammaan tai kuolemaan.
 • e. Microsoft ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen mistään näiden Ehtojen velvollisuuden täyttämättä jättämisestä tai viiveestä, jos kyseinen vika tai viive johtuu syistä, joista Microsoftin ei kohtuuden rajoissa voi katsoa olevan vastuussa (kuten työtaistelut, luonnonkatastrofit, sota tai terrorismi, vihamielinen vahingoittaminen, tapaturmat tai lain tai hallituksen määräyksen noudattaminen). Microsoft pyrkii minimoimaan näiden tapahtumien vaikutukset ja täyttämään velvollisuudet, joihin ne eivät vaikuta.
Koko teksti
Palvelukohtaiset ehdotPalvelukohtaiset ehdot13_service-SpecificTerms
Yhteenveto

13. Palvelukohtaiset ehdot. Kohtaa 13 edeltävät ja sen jälkeiset ehdot koskevat kaikkia Palveluita yleensä. Tässä osassa on palvelukohtaiset ehdot, jotka lisätään yleisiin ehtoihin. Jos palvelukohtaiset ehdot ovat ristiriidassa yleisehtojen kanssa, noudatetaan palvelukohtaisia ehtoja.

Koko teksti
XboxXbox13a_XboxLive
Yhteenveto
 • a. Xbox.
  • i. Henkilökohtainen ei-kaupallinen käyttö. Xbox-verkkopalvelu, Xbox Game Studios -pelit (mukaan lukien Mojang Games) (https://www.xbox.com/xbox-game-studios), sovellukset, tilaukset (esim. Xbox Game Pass -tilauspalvelutarjoukset), palvelut (esim. Xbox Cloud Gaming) ja Microsoftin tarjoama sisältö (yhdessä "Xbox-palvelut") on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.
  • ii. Xbox-palvelut. Kun asiakas rekisteröityy Xbox Live -palveluun ja/tai käyttää Xbox-palveluja, Asiakkaan pelaamista, toimintaa sekä pelien ja Xbox-palvelujen käyttöä koskevia tietoja tallennetaan ja jaetaan soveltuvien kolmansien osapuolien kanssa (mukaan lukien pelinkehittäjät), jotta Microsoft voi toimittaa Xbox-palveluita ja kolmannet osapuolet voivat toimittaa muita kuin Microsoftin pelejä ja palveluita. Jos asiakas yhdistää Microsoft Xbox-palvelut -tilinsä muun kuin Microsoftin palvelun tiliinsä tai kirjautuu Xbox-palvelutilille käyttääkseen muuta kuin Microsoftin palvelua (esimerkiksi muu kuin Microsoftin kolmannen osapuolen sovellusten ja palveluiden pelinjulkaisija), asiakas hyväksyy, että: (a) Microsoft voi jakaa rajoitettuja tili- ja käyttötietoja (muun muassa pelaajatunnus, pelaajan pistemäärä, pelin pistemäärä, pelihistoria, käyttötiedot ja kaveriluettelo) kyseisen muun osapuolen kuin Microsoftin kanssa tavalla, joka on ilmaistu Microsoftin Tietosuojalausekkeessa, ja (b) jos Asiakkaan Xbox-tietosuoja-asetukset sen sallivat, muu osapuoli kuin Microsoft voi myös käyttää Asiakkaan sisältöä pelin tai muun käytetyn sovelluksen sisäisessä viestinnässä, kun asiakas on kirjautunut kyseisen muun osapuolen kuin Microsoftin tiliinsä. Jos Asiakkaan Xbox-tietosuoja-asetukset sen sallivat, Microsoft voi julkaista Asiakkaan nimen, pelaajatunnuksen, pelaajakuvan, moton, avatar-hahmon, pelileikkeet ja Asiakkaan pelaamat pelit viestinnässä Asiakkaan sallimille ihmisille.
  • iii. Asiakkaan sisältö. Xbox-palveluyhteisönsä muodostamisen osana asiakas myöntää Microsoftille, sen konserniyhtiöille ja alilisensoijille ilmaisen ja maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, muokata, kopioida, jaella, lähettää, jakaa ja esittää Asiakkaan sisältöä tai Asiakkaan nimen, pelaajatunnuksen, pelaajakuvan, moton tai avatarin, jonka asiakas on julkaissut johonkin Xbox-palveluun, kokonaisuudessaan tai osittain millä tavalla tahansa missä tahansa materiaalissa tai tuessa.
  • iv. Valvojat. Joissakin peleissä saattaa olla valvojia tai lähettiläitä. Pelien valvojat eivät ole valtuutettuja Microsoftin edustajia. Heidän mielipiteensä eivät välttämättä kuvasta Microsoftin mielipidettä.
  • v. Lapset Xboxissa. Jos asiakas on Xbox-palveluita käyttävä alaikäinen henkilö, Asiakkaan vanhempi tai huoltaja voi hallita useita Asiakkaan tilin osia ja saada ilmoituksia Asiakkaan Xbox-palveluiden käytöstä.
  • vi. Pelivaluutta tai virtuaaliset esineet. Xbox-palveluissa voi olla virtuaalista pelivaluuttaa (kuten kultaa, kolikoita tai pisteitä), joita voidaan ostaa Microsoftilta tai Microsoftia edustavalta taholta oikealla rahalla, jos asiakas on asuinmaassaan täysi-ikäinen. Xbox-palveluissa voi myös olla virtuaalisia digitaalisia esineitä tai tarvikkeita, jotka voi hankkia Microsoftilta tai Microsoftia edustavalta taholta oikealla rahalla tai käyttämällä pelivaluuttaa. Microsoft tai mikään muu osapuoli ei koskaan lunasta pelivaluuttaa ja virtuaalisia tavaroita varsinaisella rahalla, tarvikkeilla tai muilla arvoesineillä. Asiakkaalla ei ole mitään oikeutta tai omistusoikeutta tällaiseen Xbox-palveluissa esiintyvään tai niistä syntyvään pelivaluuttaan tai yhteen tai useampaan Xbox-peliin tai -sovellukseen liittyviin virtuaalisiin esineisiin tai muihin Xbox-palveluiden käyttöön liittyviin tai Xbox-palveluissa säilytettäviin ominaisuuksiin pois lukien rajoitettu, henkilökohtainen, kumottavissa oleva, ei-siirrettävä, ei-edelleenmyönnettävä käyttöoikeus. Microsoft voi toisinaan muuttaa pelivaluutan tai virtuaalisten esineiden tarjontaansa.
  • vii. Ohjelmistopäivitykset. Microsoft voi automaattisesti tarkistaa Asiakkaan Xbox-konsoliohjelmiston tai Xbox-sovellusohjelmiston version, joka on tarpeen Palveluiden toimittamiseksi, millä tahansa laitteella, joka voi muodostaa yhteyden Xbox-palveluihin, ja ladata Xbox-konsoli- tai Xbox-sovellusohjelmistopäivityksiä tai kokoonpanomuutoksia mukaan lukien päivitykset, jotka estävät asiakasta käyttämästä Xbox-palveluita, luvattomia Xbox-pelejä tai Xbox-sovelluksia tai käyttämästä Xbox-konsolin kanssa luvattomia oheislaitteita.
  • viii. Huijaamiseen ja peukalointiin tarkoitetut ohjelmistot. Microsoft voi automaattisesti tarkistaa, onko Asiakkaan laitteella luvattomia oheislaitteistoja tai ohjelmistoja, jotka mahdollistavat huijaamisen tai peukaloinnin Menettelyohjeen tai Ehtojen vastaisesti, ja ladata Xbox-sovellusohjelmistopäivityksiä tai kokoonpanomuutoksia mukaan lukien päivitykset, jotka estävät asiakasta käyttämästä Xbox-palveluita, luvattomia oheislaitteita tai ohjelmistoja, jotka mahdollistavat huijaamisen tai peukaloinnin.
  • ix. Tilauksen lisäehdot ja -määräykset. Xbox-palvelutilauksia koskevat lisäehdot ja -määräykset, jotka on määritelty Xbox-tilausten ehdoissa ja määräyksissä (https://www.xbox.com/legal/subscription-terms).
  • x. Ei-aktiiviset Xbox-palvelutilaukset. Microsoft voi poistaa toistuvan laskutuksen käytöstä ja lopettaa toistuvien maksujen perimisen tietyissä maissa, jos Xbox-palvelutilauksesi on käyttämättä jonkin aikaa. Microsoft ilmoittaa sinulle ennen toistuvan laskutuksen poistamista käytöstä. Lisätietoja (mukaan lukien sovellettava passiivisuusjakso) on passiivisuuskäytännön usein kysytyissä kysymyksissä (https://support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-subscription-inactivity-policy).
Koko teksti
KauppaKauppa13b_Store
Yhteenveto
 • b. Kauppa. ”Kauppa” viittaa Palveluun, jolla asiakas voi selailla, ladata, ostaa ja arvostella sovelluksia (termi ”sovellus” sisältää pelit) ja muuta digitaalista sisältöä. Nämä Ehdot kattavat tiettyjen Microsoftin tai sen tytäryhtiöiden omistamien tai operoimien Kauppojen käytön (mukaan lukien esimerkiksi Windowsin Office-kauppa ja Microsoft-kauppa ja Xboxin Microsoft-kauppa) ”Office-kauppa” tarkoittaa Office-tuotteiden ja Office-ohjelmiston, Microsoft 365:n, SharePointin, Exchangen, Accessin ja Projectin (2013-versiot tai uudemmat) sovellusten Kauppaa tai mitä tahansa muuta Office Store ‑tuotemerkin kokemusta. ”Windowsin Microsoft-kauppa” tarkoittaa Microsoftin tai sen tytäryhtiöiden omistamaa tai operoimaa Kauppaa, joka on tarkoitettu Windows-laitteille, kuten puhelimille, PC-tietokoneille ja tableteille, tai mitä tahansa muuta Microsoft Store -tuotemerkin kokemusta, joka on käytettävissä Windows-laitteella, kuten puhelimella, PC-tietokoneella tai tabletilla. ”Xboxin Microsoft-kauppa” tarkoittaa Microsoftin tai sen tytäryhtiöiden omistamaa tai operoimaa Kauppaa, joka on käytettävissä Xbox-konsoleilla, tai mitä tahansa muuta Microsoft Store -tuotemerkin kokemusta, joka on käytettävissä Xbox-konsolilla.
  • i. Käyttöoikeusehdot. Microsoft osoittaa kunkin vastaavassa Kaupassa saatavilla olevan sovelluksen julkaisijan. Ellei sovelluksen mukana toimiteta muita käyttöoikeusehtoja, näiden Ehtojen lopussa olevat Sovelluksia koskevat peruskäyttöoikeusehdot ovat asiakkaan ja sovelluksen julkaisijan välinen sopimus, joka koskee minkä tahansa Microsoftin tai sen tytäryhtiöiden omistaman tai operoiman Kaupan kautta ladattavan sovelluksen käyttöoikeusehtoja (pois lukien Office-kauppa). Selvyyden vuoksi nämä Ehdot koskevat Microsoft-palvelujen ja niiden kautta käytettävien palvelujen käyttöä. Näiden Ehtojen kohta 5 koskee myös Kaupan kautta hankittuja Kolmannen osapuolen sovelluksia ja palveluita. Office-kaupan kautta ladatut sovellukset eivät kuulu Sovelluksia koskevien peruskäyttöoikeusehtojen piiriin, ja niillä on erilliset käyttöoikeusehdot, jotka ovat voimassa.
  • ii. Päivitykset. Microsoft tarkistaa ja lataa asiakkaan sovellusten päivitykset automaattisesti, vaikka asiakas ei olisi kirjautuneena vastaavaan Kauppaan. Asiakas voi vaihtaa Kauppa- tai järjestelmäasetuksia, jos hän ei halua automaattisia Kauppa-sovellusten päivityksiä. Tiettyjen Office-kaupan sovellusten, joita ylläpidetään osittain tai kokonaan verkossa, sovelluskehittäjät voivat kuitenkin päivittää kyseiset sovellukset, eikä niiden päivittäminen edellytä asiakkaan lupaa.
  • iii. Arvostelut. Jos asiakas lähettää arvostelun sovelluksesta tai muusta digitaalisesta tuotteesta Kaupassa, hän voi saada Microsoftilta sähköpostiviestin, jossa on sisältöä sovelluksen tai digitaalisen tuotteen julkaisijalta. Tämän sähköpostin lähettää Microsoft. Microsoft ei jaa asiakkaan sähköpostiosoitetta millekään Kaupan kautta hankittujen sovellusten tai digitaalisten tuotteiden julkaisijoille.
  • iv. Turvallisuusvaroitus. Asiakkaan tulee vammojen, vaivojen tai silmien rasittumisen välttämiseksi pitää säännöllisiä taukoja pelien ja muiden sovellusten käytössä etenkin, jos hän tuntee käytön aiheuttamaa kipua tai väsymystä. Jos asiakas tuntee olonsa epämiellyttäväksi, hänen tulee pitää tauko. Epämiellyttävä olo voi olla muun muassa pahoinvointia, matkapahoinvointia, pyörrytystä, hämmennystä, päänsärkyä, väsymystä, silmien rasittumista tai silmien kuivumista. Sovellusten käyttäminen voi haitata asiakkaan keskittymistä ja ympäristön havainnointia. Asiakkaan tulee välttää kompastumisvaaroja, rappusia, matalia kattoja sekä särkyviä tai arvokkaita esineitä, jotka voivat vahingoittua. Hyvin pieni osa ihmisistä voi saada kohtauksia altistuessaan tietyille visuaalisille kuville, kuten vilkkuville valoille tai kuvioille, joita voi olla sovelluksissa. Jopa ihmisillä, joilla ei ole aiemmin ollut kohtauksia, voi olla diagnosoimaton sairaus, joka aiheuttaa näitä kohtauksia. Oireisiin voi kuulua huimausta, muuntunutta näkökykyä, raajojen nykimistä, värähtelyä tai tärinää, suuntavaiston menetystä, hämmennystä, tajunnan menetystä tai kouristuksia. Asiakkaan tulee lopettaa käyttö heti ja ottaa yhteyttä lääkäriin, jos hän kokee jonkin näistä oireista, tai ottaa yhteyttä lääkäriin ennen sovellusten käyttöä, jos hän on aiemmin kokenut kohtauksiin liittyviä oireita. Vanhempien tulee valvoa lastensa sovellusten käyttöä näiden oireiden varalta.
Koko teksti
Microsoftin perhetoiminnotMicrosoftin perhetoiminnot13c_MicrosoftFamily
Yhteenveto
 • c. Microsoftin perhetoiminnot. Vanhemmat ja lapset voivat käyttää Microsoftin perhetoimintoja (mukaan lukien Microsoft Perheturva) rakentamaan luottamusta ja yhteistä ymmärrystä siitä, mitkä käytöstavat, sivustot, sovellukset, pelit, fyysiset sijainnit ja kuluttaminen sopivat heidän perheelleen. Vanhemmat voivat luoda perheen käymällä osoitteessa https://account.microsoft.com/family (tai noudattamalla Windows-laitteensa tai Xbox-konsolinsa ohjeita) ja kutsumalla lapset ja muut vanhemmat liittymään. Perheen jäsenille on saatavilla useita toimintoja, joten asiakkaan tulee tutustua tietoihin tarkoin, kun hän suostuu luomaan perheen tai liittymään siihen sekä ostaessaan digitaalisia tuotteita koko perheen käyttöön. Luomalla perheen tai liittymällä perheeseen asiakas suostuu siihen, että hän käyttää perhettä sen käyttötarkoituksessa ja että hän ei käytä sitä luvattomalla tavalla saadakseen laittomasti toisen henkilön tietoja käyttöönsä.
Koko teksti
RyhmäviestintäRyhmäviestintä13d_GroupMessaging
Yhteenveto
 • d. Ryhmäviestintä. Erilaisten Microsoft-palveluiden avulla asiakas voi lähettää toisille ääni- tai SMS-viestejä (”viestit”) ja/tai sallia, että Microsoft ja Microsoftin hallitsemat yhtiöt lähettävät tällaisia viestejä asiakkaalle ja yhdelle tai useammalle muulle käyttäjälle asiakkaan puolesta. KUN ASIAKAS OHJEISTAA MICROSOFTIA JA MICROSOFTIN HALLITSEMIA YHTIÖITÄ LÄHETTÄMÄÄN VIESTEJÄ ASIAKKAALLE TAI MUILLE, ASIAKAS VAKUUTTAA MEILLE, ETTÄ ASIAKAS JA KUKIN HENKILÖ, JOLLE ASIAKAS ON OHJEISTANUT MEITÄ LÄHETTÄMÄÄN VIESTEJÄ, SUOSTUU VASTAANOTTAMAAN KYSEISIÄ VIESTEJÄ JA MUITA ASIAAN LIITTYVIÄ HALLINNOLLISIA TEKSTIVIESTEJÄ MICROSOFTILTA JA MICROSOFTIN HALLITSEMILTA YHTIÖILTÄ. Hallinnolliset tekstiviestit ovat tietyn Microsoft-palvelun lähettämiä säännöllisiä tapahtumaviestejä, kuten tervetuloviesti tai ohjeet siitä, miten viestit voi lopettaa. Asiakas tai ryhmän jäsenet, jotka eivät enää halua saada tällaisia viestejä, voivat lopettaa Microsoftin tai Microsoftin hallitsemien yhtiöiden lähettämien viestien vastaanottamisen milloin tahansa noudattamalla annettuja ohjeita. Jos asiakas ei enää halua saada näitä viestejä tai osallistua ryhmään, asiakas suostuu lopettamaan vastaanoton tai osallistumisen toimimalla kyseisen ohjelman tai palvelun ohjeiden mukaisesti. Jos asiakkaalla on syy olettaa, ettei ryhmän jäsen enää halua saada näitä viestejä tai osallistua ryhmään, asiakas suostuu poistamaan tällaisen henkilön ryhmästä. Asiakas vakuuttaa meille, että asiakas ja kukin henkilö, jolle asiakas on ohjeistanut meitä lähettämään viestejä, ymmärtää, että kukin ryhmän jäsen vastaa itse matkapuhelinoperaattorinsa veloittamista viestimaksuista, mukaan lukien mahdollisista kansainvälisistä viestimaksuista, kun viestit lähetetään yhdysvaltalaisista puhelinnumeroista.
Koko teksti
Skype, Microsoft Teams ja GroupMeSkype, Microsoft Teams ja GroupMe13e_Skype
Yhteenveto
 • e. Skype, Microsoft Teams ja GroupMe.
  • i. Hätäpalvelut. Perinteisten mobiili- ja lankaliittymien sekä Skypen, Microsoft Teamsin ja GroupMen välillä on tärkeitä eroja. Microsoftilla on sovellettavien paikallisten tai kansallisten sääntöjen, määräysten tai lakien mukaan rajoitettu velvollisuus tarjota pääsy hätäpalveluihin, kuten hätäpuhelunumeroihin 911 tai 112 ("Hätäpalvelut") Skypen, Microsoft Teamsin ja GroupMen kautta.
  • ii. Vain rajoitetuissa ohjelmaversioissa Skype-puhelut puhelimiin -toiminto tukee hätäpalvelupuheluita muutamissa harvoissa maissa sekä käytetystä alustasta riippuen. Lisätietoja saatavuudesta ja toiminnon määrittämisestä on osoitteessa http://www.skype.com/en/legal/emergency-calling/. Jos Skype-puhelut puhelimiin ‑toiminnolla tehty hätäpuhelu yhdistetään, Asiakkaan on annettava tietoja fyysisestä sijainnistaan, jotta hätäpalvelut pystyvät tarjoamaan vasteen. Microsoft ei takaa, että Asiakkaan hätäpuhelu yhdistetään. Lisätietoja EU:n hätänumerosta 112 on osoitteessa www.skype.com/go/emergency.
  • iii. Muutokset maksullisiin Skype-tuotteisiin. Jos Microsoft tekee maksullisiin Skype-tuotteisiin muutoksia, jotka ovat haitallisia Asiakkaalle, Microsoft antaa ainakin kolmenkymmenen päivän ennakkoilmoituksen muutoksista ja ilmoittaa Asiakkaalle hänen oikeudestaan irtisanoa kyseinen tuote ennen sen muuttumista. Jos asiakas ei irtisano tuotetta ennen muutosten voimaan astumista, asiakas hyväksyy muutokset. Microsoft ilmoittaa tämän asian ilmoittaessaan Asiakkaalle muutoksesta.
  • iv. Sovellusrajapinnat tai lähettäminen. Jos asiakas haluaa käyttää Skypeä lähetyksen yhteydessä, Asiakkaan on noudatettava ”yleislähetyksen palveluehtoja”, jotka ovat osoitteessa https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Jos asiakas haluaa käyttää jotakin Microsoftin esille tai saataville asettamaa sovellusohjelman käyttöliittymää (”API”), Asiakkaan pitää noudattaa sovellettavia käyttöoikeusehtoja, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.skype.com/go/legal.
  • v. Reilun käytön käytännöt. Reilun käytön toimintakäytäntöjä voidaan soveltaa Asiakkaan Skype-ohjelmistojen ja -tuotteiden käyttöön. Asiakkaan tulee tutustua näihin käytäntöihin, jotka on suunniteltu suojaamaan petokselta ja väärinkäytöltä ja jotka voivat asettaa rajoituksia Asiakkaan soittamien puheluiden tai viestien tyyppiin, kestoon tai äänenvoimakkuuteen. Nämä käytännöt sisällytetään näihin Ehtoihin viittauksella. Nämä käytännöt ovat osoitteessa https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • vi. Kartoitus. Skypen ohjelmistot ja tuotteet sisältävät ominaisuuksia, joiden avulla voi lähettää tietoja karttapalveluun tai sijoittaa itsensä kartalle. Käyttämällä näitä toimintoja asiakas hyväksyy nämä Ehdot ja Google Mapsin ehdot, jotka ovat osoitteessa https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vii. Henkilökohtainen/ei-kaupallinen käyttö. Skypen ohjelmistojen ja tuotteiden käyttö on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Asiakas saa käyttää Skype-palvelua töissä työviestintään.
  • viii. Skype-numero / Skype To Go -numero. Jos Microsoft antaa Asiakkaalle Skype-numeron tai Skype To Go -numeron, asiakas hyväksyy sen, että ei omista kyseistä numeroa eikä ole oikeutettu saman numeron pysyvään käyttöön. Määrätyissä maissa Microsoftin yhteistyökumppani voi Microsoftin itsensä sijasta tuoda Asiakkaan saataville Skype-numeron, jolloin Asiakkaan pitää mahdollisesti tehdä erillinen sopimus kyseisen yhteistyökumppanin kanssa. Lisätietoja Skype-numerosta on osoitteessa https://go.skype.com/home.skype-number.
  • ix. Skype Manager. ”Skype Managerin järjestelmänvalvojan tili” on tili, jonka asiakas luo ja jota hän hallitsee toimien Skype Manager -ryhmään yksityisenä järjestelmänvalvojana liiketoimintaosapuolen asemesta. Asiakas voi yhdistää henkilökohtaisen Microsoft-tilin Skype Manager -ryhmään (”Yhdistetty tili”). Asiakas voi nimetä Skype Manageriinsa lisää järjestelmänvalvojia, kun he hyväksyvät nämä Ehdot. Jos asiakas varaa Skype-numeroita Yhdistetylle tilille, Asiakkaan vastuulla on täyttää Yhdistetyn tilin käyttäjien asuinpaikkaan tai sijaintiin liittyvät vaatimukset. Jos asiakas poistaa Yhdistetyn tilin Skype Manager -ryhmästä, varatut tilaukset, Skype-saldo tai Skype-numerot eivät ole palautettavissa eikä poistettuun Yhdistettyyn tiliin liittyvä Asiakkaan sisältö tai aineisto ole enää Asiakkaan käytettävissä. Asiakas suostuu käsittelemään Yhdistetyn tilin käyttäjien henkilökohtaisia tietoja kaikkien sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.
  • x. Skypen veloitukset ja hyvitykset. Veloitukset puheluista puhelimiin, jotka eivät kuulu tilauksen piiriin, koostuvat yhteysmaksusta (veloitetaan kerran/puhelu) ja minuuttihinnasta, joka on määritetty osoitteessa www.skype.com/go/allrates. Puhelun veloitukset vähennetään Asiakkaan Skype-saldosta. Microsoft voi muuttaa puhelimiin soittamisen hintoja ja hinnoitella numerot, jotka eivät ole osa tilausta. Jos muutokset ovat merkittäviä eivätkä ne ole Asiakkaalle hyödyllisiä (esimerkiksi jos Microsoft nostaa hintoja), Microsoft ilmoittaa Asiakkaalle sähköpostitse tai muulla sopivalla tavalla ainakin kolmekymmentä (30) päivää ennen kuin hinnan muutos astuu voimaan. Kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua uudet hinnat ovat voimassa Asiakkaan seuraavassa puhelussa. Voimassa olevat hinnat ovat osoitteessa www.skype.com/go/allrates. Jos asiakas ei hyväksy uusia hintoja, hänen ei tule soittaa puhelua. Puheluminuutin ja senttiveloituksen murto-osat pyöristetään ylöspäin seuraavaan kokonaisyksikköön. Kaikki maksullisten Skype-tuotteiden hinnat sisältävät sovellettavat verot, ALV mukaan lukien, ellei toisin ole mainittu. ALV lasketaan annetun laskutusosoitteen mukaan. Asiakas nimenomaisesti hylkää oikeuden ALV-hyvitykseen Microsoftilta, jos tämän veroviranomaisille maksettava ALV olisi jostain syystä pienempi kuin Asiakkaalta veloitettu ALV. Maksulliset Skype-tuotteet eivät ole saatavilla Asiakkaille Mount Athosissa, Kanariansaarilla, Ranskan merentakaisilla alueilla, Ahvenanmaalla, Kanaalin saarilla, Helgolandilla, Büsingen am Hochrheinissa, Ceutassa, Melillassa, Livignossa, Campione d'Italiassa ja Luganojärven italialaisilla vesillä. Jos asiakas on käyttänyt maksullista Skype-tuotetta, Asiakkaan Harkinta-aika päättyy eikä Asiakkaan hankintaa voi peruuttaa tai hyvittää. Skype-saldon käyttäminen, Skype-numeron varaaminen tai tilauksen käyttäminen muodostaa maksullisen Skype-tuotteen ”täyden toimituksen” ja/tai ”käytön”. Asiakas nimenomaisesti hyväksyy, että Skype-numerot voidaan varata ennen Harkinta-ajan päättymistä eikä niitä hyvitetä varaamisen jälkeen. Harkinta-ajan ulkopuolella ainoastaan käyttämättömät ja vanhentumattomat Skype-tilaukset ovat hyvitettävissä näiden Ehtojen mukaan. Harkinta-aika ja hyvitykset eivät koske maksullisia Skype-tuotteita, (i) jotka on ostettu kolmannen osapuolen kumppanilta, (ii) jotka on maksettu käteisellä kolmannen osapuolen maksutavalla (kuten käteismaksulompakolla), (iii) joita ei ole ostettu verkossa suoraan Microsoftilta (esimerkiksi maksusetelit tai prepaid-kortit) tai (iv) jotka kolmas osapuoli on varannut Asiakkaan tiliin. Edellä mainitusta huolimatta sinulla voi olla sovellettavan lain mukaan oikeus saada pyydettäessä hyvitystä ennakkoon maksetusta tilaussaldosta, jos vaihdat Skype-numerosi toiseen palveluntarjoajaan.
  • xi. Skype-saldo. Microsoft ei takaa, että asiakas voi käyttää Skype-saldoaan kaikkien maksullisten Skype-tuotteiden hankintaan. Jos asiakas ei käytä Skype-saldoaan 180 päivään, Microsoft siirtää Asiakkaan Skype-saldon passiiviseen tilaan. Asiakas voi aktivoida Skype-saldon uudelleen uudelleenaktivointilinkissä osoitteessa https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Asiakas voi ottaa automaattisen uudelleenlataustoiminnon käyttöön ostaessaan Skype-saldoa valitsemalla kyseisen valintaruudun. Jos toiminto on käytössä, Skype-saldoa ladataan samalla summalla ja valitulla maksutavalla aina, kun Asiakkaan Skype-tilin saldo alittaa Skypen ajoittain määrittämän kynnysarvon. Jos asiakas on ostanut tilauksen muulla maksutavalla kuin luottokortilla, PayPalilla tai Moneybookersilla (Skrill) ja asiakas on ottanut automaattisen uudelleenlatauksen käyttöön, Asiakkaan Skype-saldo ladataan uudelleen sillä summalla, joka vaaditaan seuraavan toistuvan tilauksen hankkimiseen. Asiakas voi poistaa automaattisen latauksen käytöstä koska tahansa avaamalla Skype-tiliportaalissa Skype-tilin asetukset ja muuttamalla niitä.
  • xii. Kansainväliset viestimaksut. GroupMe käyttää nykyään yhdysvaltalaisia numeroita kullekin luodulle ryhmälle. Jokainen tekstiviesti, joka lähetetään GroupMe-numeroon tai vastaanotetaan siitä, on kansainvälinen tekstiviesti, joka lähetetään Yhdysvaltoihin tai vastaanotetaan Yhdysvalloista. Sijainnistasi riippuen Microsoft Teams saattaa käyttää puhelinnumeroa, joka voidaan laskea kansainväliseksi tekstiviestiksi. Asiakkaan tulee tarkistaa palveluntarjoajaltaan kansainväliset hinnat.
Koko teksti
Bing ja MSNBing ja MSN13f_BingandMSN
Yhteenveto
 • f. Bing ja Microsoft Start (mukaan lukien MSN).
  • i. Bing- ja Microsoft Start -aineistot. Asiakkaan saatavilla olevat artikkelit, teksti, valokuvat, kartat, videot, videosoittimet ja kolmannen osapuolen aineistot, jotka ovat Asiakkaan saatavilla Bingissä ja Microsoft Startissa, mukaan lukien Microsoftin botit, sovellukset ja ohjelmat, on tarkoitettu ainoastaan Asiakkaan ei-kaupalliseen henkilökohtaiseen käyttöön. Näiden materiaalien muu käyttö, kuten lataaminen, kopioiminen tai uudelleenjakaminen, tai materiaalien ja tuotteiden käyttö omien tuotteiden rakentamista varten, on sallittua vain Microsoftin tai oikeuksien haltijan nimenomaisesti valtuuttamissa määrin tai tekijänoikeuslain sallimissa määrin. Microsoft tai muut oikeuksien haltijat pidättävät kaikki ne oikeudet materiaaliin, joita Microsoft ei nimenomaisesti ole myöntänyt käyttöoikeusehtojen nojalla.
  • ii. Bing-kartat. Asiakas ei saa käyttää Yhdysvaltain, Kanadan, Meksikon, Uuden-Seelannin, Australian ja Japanin ilmakuvia valtionhallinnon käyttöön ilman erillistä kirjallista lupaa.
  • iii. Bing Places. Kun asiakas toimittaa Tiedot tai Asiakkaan sisällön Bing Places ‑palveluun, hän antaa Microsoftille maailmanlaajuisen ja rojaltimaksuttoman immateriaalioikeuden käyttää, jäljentää, tallentaa, muokata, yhdistää, mainostaa, lähettää, näyttää tai jakaa palvelun osana ja alilisensoida kyseiset oikeudet kolmansille osapuolille.
Koko teksti
CortanaCortana13g_Cortana
Yhteenveto
 • g. Cortana.
  • i. Henkilökohtainen ei-kaupallinen käyttö. Cortana on Microsoftin avustajapalvelu. Cortanan tarjoamat ominaisuudet, palvelut ja sisältö (yhdessä ”Cortana-palvelut”) ovat ainoastaan Asiakkaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.
  • ii. Toiminnot ja sisältö. Cortana tarjoaa joukon ominaisuuksia, joista eräät on mukautettu. Cortana-palvelut saattavat sallia Asiakkaalle pääsyn muiden Microsoft-palveluiden tarjoamiin palveluihin, tietoihin tai toimintoihin tai Kolmannen osapuolen sovelluksiin ja palveluihin. Kohdassa 13 määritetyt palvelukohtaiset ehdot koskevat myös Cortana-palveluiden kautta käytettyjen soveltuvien Microsoft-palveluiden käyttöä. Cortana toimittaa tietoja vain Asiakkaan suunnittelua varten, ja Asiakkaan tulee käyttää omaa harkintaansa näitä tietoja tarkasteltaessa ja niihin luotettaessa. Microsoft ei takaa Cortanan toimittamien mukautettujen kokemusten luotettavuutta, saatavuutta tai ajantasaisuutta. Microsoft ei ole vastuussa, jos Cortanan ominaisuus viivästyttää tai estää asiakasta vastaanottamasta, tarkastelemasta tai lähettämästä viestintää tai ilmoitusta tai vastaanottamasta palvelua.
  • iii. Kolmannen osapuolen sovellukset ja palvelut. Osana Cortana-palveluiden tarjoamista Cortana voi ehdottaa Asiakkaalle kolmansien osapuolten sovelluksia ja palveluita ja auttaa vuorovaikutuksessa niiden kanssa (kolmannen osapuolen taidot tai yhdistetyt palvelut). Jos asiakas niin haluaa, Cortana saattaa Cortana-palveluja toimittaessaan vaihtaa tietoja kolmannen osapuolen sovellusten ja palveluiden kanssa. Kyseisiin tietoihin voivat esimerkiksi kuulua Asiakkaan postinumero sekä kyselyt ja kolmannen osapuolen sovellusten ja palveluiden vastaukset niihin Asiakkaan pyytämien palveluiden saamisen helpottamiseksi. Cortana voi sallia Asiakkaan tehdä ostoksia kolmannen osapuolen sovellusten ja palvelujen kautta niin, että asiakas käyttää tiliasetuksia, jotka hän on määrittänyt suoraan kyseisten kolmannen osapuolen sovellusten ja palvelujen kanssa. Asiakas voi milloin tahansa lopettaa Cortana-palvelunsa yhteyden kolmannen osapuolen sovelluksiin ja palveluihin. Asiakkaan Cortana-palveluiden käyttöön sovelletaan näiden ehtojen kohtaa 5, jos kyseinen käyttö tapahtuu kolmannen osapuolen sovelluksiin ja palveluihin yhdistämistarkoituksessa. Kolmansien osapuolten sovellusten ja palvelujen julkaisijat saattavat muuttaa tai lopettaa sovellustensa tai palvelujensa toimintoja tai ominaisuuksia tai yhteyttä Cortana-palveluihin. Microsoft ei ole vastuussa eikä korvausvastuussa valmistajan toimittamista ohjelmistoista tai laiteohjelmistoista.
  • iv. Cortanaa käyttävät laitteet. Cortanaa käyttävät laitteet ovat tuotteita tai laitteita, jotka on asetettu käyttämään Cortana-palveluja, tai tuotteita tai laitteita, jotka ovat yhteensopivia Cortana-palvelujen kanssa. Cortanaa käyttäviin laitteisiin kuuluvat kolmannen osapuolen laitteet tai tuotteet, joita Microsoft ei omista, valmista tai kehitä. Microsoft ei ole vastuussa eikä korvausvastuussa kolmansien osapuolten laitteista tai tuotteista.
  • v. Ohjelmistopäivitykset. Microsoft voi automaattisesti tarkistaa Asiakkaan käytössä olevan Cortana-palvelujen ohjelmistoversion, mikä on välttämätöntä Palveluiden tarjoamiseksi, ja ladata ohjelmistopäivityksiä tai kokoonpanomuutoksia veloittamatta kustannuksia siitä Asiakkaalta. Microsoft voi myös pyytää Cortanaa käyttävien laitteiden valmistajia pitämään Cortana-palveluohjelmiston päivitettynä.
Koko teksti
Office-palvelutOffice-palvelut13h_officeBasedServices
Yhteenveto
 • h. Office-palvelut.
  • i. Microsoft 365 Home, Microsoft 365 Personal, Office Online, Sway, OneNote.com sekä muut Microsoft 365 -tilaukset ja Office-tuotemerkkiset palvelut on tarkoitettu asiakkaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön, ellei asiakkaalla ole kaupallisen käytön oikeuksia erillisellä Microsoftin kanssa tehdyllä sopimuksella. Sovellusten käyttöön (mukaan lukien Microsoft 365 -tuoteperheen Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Access ja Publisher, Microsoft 365 Personal ja kaikki muut Microsoft 365 -tilauspalvelut) sovelletaan näiden Ehtojen ohella täydentäviä käyttöoikeusehtoja, jotka löytyvät osoitteesta https://aka.ms/useterms.
  • ii. Outlook. Outlook sisältää Bing Mapsin käytön. Kaikkea Bing Mapsin kautta toimitettua sisältöä, mukaan lukien geokoodit, voidaan käyttää vain siinä tuotteessa, jonka kautta sisältö on toimitettu. Asiakkaan Bing Mapsin käyttöön sovelletaan Bing Mapsin loppukäyttäjän käyttöehtoja, jotka ovat saatavilla osoitteessa go.microsoft.com/?linkid=9710837, sekä Microsoftin tietosuojalauseketta, joka on saatavilla osoitteessa go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686.
Koko teksti
TerveysbotitTerveysbotit13i_MicrosoftHealthServices
Yhteenveto
 • i. Terveysbotit. Terveysbotit, jotka voivat sisältää toimintasuunnitelmia, havaintoja, muistutuksia ja muita ominaisuuksia, eivät ole lääkintälaitteita, ja ne on tarkoitettu vain kuntoilu- ja hyvinvointitarkoituksiin terveydenhuoltopalvelujen tarjoajalta saadun ohjelman mukaisesti. Niitä ei ole suunniteltu tai tarkoitettu korvaamaan lääketieteellisiä asiantuntijaneuvoja, eikä niitä ole niin ikään suunniteltu tai tarkoitettu käytettäväksi sairauksien tai muiden tilojen määrittämisessä, parantamisessa, lieventämisessä, ehkäisyssä tai hoidossa. Asiakkaan tulee ottaa täysi vastuu terveysbottien käytöstään. Microsoft ei ole vastuussa mistään päätöksistä, jotka asiakas tekee terveysboteilta saamiensa tietojen perusteella. Asiakkaan olisi aina otettava yhteyttä lääkäriin ennen terveysbottien käyttöä sekä silloin, jos hänellä on kysyttävää terveyteen liittyvistä oireista, ruokavaliosta, kunnosta tai hyvinvointiohjelmasta. Asiakkaan ei tule koskaan jättää lääketieteellistä neuvoa tai lykätä sen hankkimista Palveluiden kautta saatujen tietojen vuoksi. Kuten muidenkin teknisten ohjelmien kohdalla, terveysbotit eivät välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla eri syiden, kuten virta- tai yhteyskatkoksien, takia.
Koko teksti
Digitaaliset tuotteetDigitaaliset tuotteet13j_DigitalGoods
Yhteenveto
 • j. Digitaaliset tuotteet. Microsoft voi asettaa Microsoftin Groove-sovelluksessa, Microsoftin Elokuvat ja TV -sovelluksessa, Kaupassa, Xbox-palveluissa sekä muissa liitännäispalveluissa ja tulevissa palveluissa asiakkaan hankittavaksi, kuunneltavaksi, katseltavaksi, toistettavaksi tai luettavaksi musiikkia, kuvia, videokuvaa, tekstiä, kirjoja, pelejä tai muuta materiaalia (”Digitaaliset tuotteet”), jotka asiakas voi hankkia digitaalisessa muodossa. Digitaaliset tuotteet on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen viihdekäyttöön. Asiakas suostuu siihen, ettei hän levitä, lähetä, esitä julkisesti tai siirrä Digitaalisia tuotteita. Digitaaliset tuotteet voivat olla Microsoftin tai kolmannen osapuolen omaisuutta. Joka tapauksessa asiakas hyväksyy sen, että hänen oikeuksiaan Digitaalisiin tuotteisiin rajoitetaan näillä Ehdoilla, tekijänoikeuslaeilla ja käyttösäännöillä, jotka ovat osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Asiakas hyväksyy sen, ettei hän yritä muokata mitään Palvelujen kautta hankittuja Digitaalisia tuotteita mistään syystä, mukaan lukien Digitaalisten tuotteiden omistusoikeuden tai lähteen naamioiminen tai muuttaminen. Microsoft tai Digitaalisten tuotteiden omistajat voivat ajoittain poistaa Digitaalisia tuotteita Palveluista ilman ennakkoilmoitusta.
Koko teksti
OneDriveOneDrive13k_OneDrive
Yhteenveto
 • k. OneDrive.
  • i. Tallennustilan varaaminen. Jos asiakkaan OneDrive-tilille on tallennettu enemmän sisältöä kuin mitä asiakkaan OneDrive-palvelun maksuttoman tai maksullisen tilauksen ehtojen mukaan on mahdollista, eikä asiakas vastaa Microsoftin ilmoitukseen tilin korjaamisesta poistamalla ylimääräistä sisältöä tai vaihtamalla uuteen, enemmän tallennustilaa tarjoavaan tilaussopimukseen, 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta (tai ilmoituksessa ilmoitetun pidemmän ajan kuluessa), Microsoft pidättää itsellään oikeuden sulkea asiakkaan tili ja poistaa Asiakkaan sisältö tai estää sen käyttö OneDrive-palvelussa.
  • ii. Palvelun suorituskyky. Asiakas voi satunnaisesti havaita viiveitä sisällön siirtämisessä tai synkronoinnissa OneDrive-palveluun esimerkiksi asiakkaan laitteistoon tai Internet-yhteyteen tai Microsoftin palvelun suorituskyvyn ja eheyden ylläpitotoimiin liittyvistä syistä.
  • iii. Voimassaolon päättymisilmoitus. Microsoft ilmoittaa asiakkaalle vähintään kuukautta ennen, jos asiakkaan OneDrive-tili suljetaan käyttämättömyyden takia 4 kohdan a alakohdan ii luetelmakohdan perusteella. Jos asiakas on maksava OneDrive-tilaaja, Microsoft ei sulje asiakkaan tiliä käyttämättömyyden takia ajanjaksolla, jolla asiakas on maksanut OneDrive-tilin käytöstä.
  • iv. OneDrive-palvelun muutokset. Microsoft ilmoittaa asiakkaalle vähintään 30 vuorokautta etukäteen, jos ilmaisten tai maksullisten OneDrive-palveluiden muutos aiheuttaa sen, ettei asiakas voi enää käyttää Asiakkaan sisältöä OneDrive-tilillä.
  • v. Maksulliset tilaukset. Mikäli Microsoft pienentää asiakkaan OneDrive-tallennustilarajoituksia tai peruuttaa OneDrive-palvelun, asiakas voi peruuttaa maksullisen OneDrive-tilauksen ja Microsoft antaa asiakkaalle tilauksesta hyvityksen määräsuhteessa. Microsoft ilmoittaa asiakkaalle tällaisesta muutoksesta vähintään 30 vuorokautta etukäteen, ja asiakkaan tulee tehdä peruutus ilmoituksessa mainitussa ajassa.
Koko teksti
Microsoft-palkinnotMicrosoft-palkinnot13l_MicrosoftRewards
Yhteenveto
 • l. Microsoft-palkinnot.
  • i. Microsoft-palkinnot (”Ohjelma”) -ohjelmassa asiakas voi kerätä lunastettavia pisteitä eri toimista, kuten hauista, hankinnoista ja muiden Microsoft-tuotteiden käytöstä. Tarjonta voi vaihdella alueittain. Haku tarkoittaa yksityishenkilön käsin kirjoittamaa hakutekstiä Bing-hakutulosten saamiseksi henkilön omiin tarkoituksiin, mutta ei botin, makron tai muun automaattisen tai vilpillisen toiminnon suorittamaa hakua (”Haku”). Hankinta tarkoittaa tavaroiden ostamista tai digitaalisen sisällön lataamista ja käyttöoikeuden hankkimista Microsoftilta, onpa kyseessä ilmainen tai maksullinen tuote (”Hankinta”). Kaikki Microsoftilta tehdyt ostot eivät kerrytä palkintopisteitä. Microsoft voi ajoittain tarjota muita, vain määräajan voimassa olevia mahdollisuuksia pisteiden keräämiseen Asiakas voi lunastaa keräämänsä pisteet palkintoihin lunastussivulla osoitteessa https://aka.ms/redeemrewards (”Palkinnot”). Lisätietoja on palkkioita koskevassa kohdassa osoitteessa support.microsoft.com (https://support.microsoft.com) ("UKK").
   • 1. Ohjelman vaatimukset. Asiakkaalla on oltava voimassa oleva Microsoft-tili, ja Asiakkaan laitteiden on täytettävä järjestelmän vähimmäisvaatimukset (https://account.microsoft.com/rewards/). Ohjelmaan voivat osallistua käyttäjät, jotka asuvat usein kysyttyjen kysymysten osiossa mainituilla markkina-alueilla. Yksityishenkilöllä voi olla vain yksi ohjelmatili, vaikka hänellä olisi useita sähköpostiosoitteita, ja kotitalouksilla voi olla enintään kuusi tiliä. Ohjelma on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.
   • 2. Pisteet. Asiakas voi lahjoittaa pisteensä vain yleishyödylliselle järjestölle, joka sisältyy lunastussivulla näkyvään luetteloon. Pisteet eivät ole Asiakkaan omaisuutta, eikä niitä voi vaihtaa käteiseen tai muussa muodossa olevaan rahaan. Asiakkaalle myönnetään pisteitä markkinointimielessä. Asiakas ei voi ostaa pisteitä. Microsoft voi rajoittaa henkilöä, kotitaloutta tai ajanjaksoa (esim. vuorokausi) kohti myönnettävien pisteiden tai Palkintojen määrää sillä ehdolla, että asiakas ei hyvän yhteistyön vastaisen toiminnan takia joudu epäedulliseen asemaan. Asiakas voi lunastaa enintään 550 000 Ohjelman pistettä kalenterivuodessa. Ohjelmassa saadut pisteet eivät ole voimassa eikä niitä voi käyttää yhdessä Microsoftin tai kolmansien osapuolten ohjelmien kanssa. Lunastamattomat pisteet raukeavat, ellei asiakas saa tai lunasta pisteitä 18 kuukauteen.
   • 3. Palkinnot. Asiakas voi lunastaa pisteitä tai lahjoittaa pisteitä luettelossa olevalle yleishyödylliselle järjestölle lunastussivulla (https://aka.ms/redeemrewards) tai rekisteröitymällä automaattisiin lahjoituksiin yleishyödyllisille järjestöille lahjoitusohjelman kautta. Erilaisten palkintojen määrä voi olla rajoitettu, ja ne toimitetaan lunastusjärjestyksessä. Asiakas voi joutua ilmoittamaan esimerkiksi sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa (muu kuin VoIP-numero tai maksuton palvelunumero). Häntä voidaan myös pyytää antamaan petosten estämiseksi tarkoitettu koodi tai allekirjoittamaan oikeudellisia asiakirjoja Palkintojen lunastamiseksi. Kun asiakas on tilannut Palkinnon, sitä ei voi peruuttaa eikä palauttaa pisteiden takaisin saamiseksi, paitsi jos tuote on viallinen tai jos laki siihen velvoittaa. Jos asiakas tilaa Palkinnon, jota ei ole varastossa tai jota ei ole saatavilla muista syistä, Microsoft voi korvata Palkinnon vastaavan arvoisella Palkinnolla tai palauttaa Asiakkaan pisteet. Microsoft voi päivittää lunastussivulla tarjottavia Palkintoja tai päättää yksittäisten Palkintojen tarjoamisen. Joihinkin Palkintoihin sovelletaan ikärajaa. Tällaiset vaatimukset mainitaan vastaavassa tarjouksessa. Asiakas vastaa kaikista lakisääteisistä veroista ja muista kuluista, jotka liittyvät Palkinnon vastaanottoon ja käyttöön. Palkinnot toimitetaan sähköposti-ilmoituksella Asiakkaan Microsoft-tiliin yhdistettyyn sähköpostiosoitteeseen, jonka on oltava voimassa. Palkinnot, joita ei voida toimittaa, mitätöidään. Palkintojen jälleenmyynti on kielletty. Lisätietoja pisteiden automaattisesta lahjoittamisesta yleishyödyllisille järjestöille on kohdassa Bing-lahjoitusten usein kysytyt kysymykset (https://www.microsoft.com/rewards/give-mode-overview).
   • 4. Ohjelmaan osallistumisen peruuttaminen. Jos asiakas ei enää halua osallistua Microsoftin palkinto-ohjelmaan, hän voi toimia peruutussivulla (https://account.microsoft.com/rewards/optout?confirm=false) ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti. Jos asiakas peruuttaa osallistumisensa, hän menettää välittömästi kaikki saatavilla olevat pisteet. Asiakkaan ohjelmatili voidaan peruuttaa, ellei asiakas kirjaudu sisään vähintään kerran 18 kuukauden aikana. Lisäksi Microsoft pidättää oikeuden yksittäisen käyttäjän ohjelmatilin peruuttamiseen ohjelman peukaloinnin, väärinkäytön tai huijaamisen vuoksi tai näiden ehtojen rikkomisen vuoksi. Jos ohjelma peruutetaan (asiakkaan tai Microsoftin) aloitteesta tai jos ohjelma keskeytetään, Asiakkaalla on 90 päivää aikaa lunastaa pisteensä. Muussa tapauksessa pisteet mitätöityvät. Kun ohjelma peruutetaan, Asiakkaan oikeus ohjelman käyttöön ja pisteiden keräämiseen päättyy.
   • 5. Muut ehdot. Microsoft pidättää oikeuden olla hyväksymättä asiakasta ohjelmaan, evätä Asiakkaan pääsy ohjelmaan tai palkkiotilille ja/tai pidättää pisteitä, palkintoja ja hyväntekeväisyyslahjoituksia, jos Microsoft katsoo, että asiakas peukaloi tai väärinkäyttää ohjelmaa joltakin osin tai ei ole oikeutettu Palkinnon vastaanottamiseen oikeudellisista syistä (mukaan lukien vientirajoitukset) tai osallistuu toimintaan, joka rikkoo näitä ehtoja.
Koko teksti
AzureAzure13m_Azure
Yhteenveto
 • m. Azure. Asiakkaan Azure-palveluiden käyttöä määrittävät erillisen sopimuksen käyttöehdot. Asiakas on hankkinut palvelut kyseisen sopimuksen mukaisesti, kuten Microsoft Azuren oikeudellisten tietojen sivulla osoitteessa https://aka.ms/AA7z67v on määritetty.
Koko teksti
Microsoft SoundscapeMicrosoft Soundscape13n_MicrosoftSoundscape
Yhteenveto
 • n. Microsoft Soundscape. Asiakas ymmärtää, että Microsoft Soundscapea (1) ei ole suunniteltu, tarkoitettu tai asetettu saataville lääkinnällisenä laitteena, (2) eikä sitä ei ole suunniteltu tai tarkoitettu korvaamaan ammattimaista lääketieteellistä neuvontaa, diagnoosia, hoitoa tai arviointia, eikä sitä saa käyttää korvaamaan ammattimaisia lääketieteellisiä neuvoja, diagnooseja, hoitoja tai arvioita.
Koko teksti
Power PlatformPower Platform13o_PowerPlatform
Yhteenveto
 • o. Power Platform. Asiakkaan Power Platform -palveluiden käyttöä määrittävät erillisen sopimuksen käyttöehdot. Asiakas on hankkinut palvelut kyseisen sopimuksen mukaisesti, kuten Microsoft Power Platformin oikeudellisten tietojen sivulla (https://powerplatform.microsoft.com/business-applications/legal/) on määritetty.
Koko teksti
Muut ehdotMuut ehdot14_15_16_17_miscellaneous
Yhteenveto

14. MUUT EHDOT. Tätä kohtaa ja kohtia 1, 9 (saldosta, joka on kertynyt ennen näiden Ehtojen voimassaolon päättymistä), 10, 11, 12, 16 sekä kohtia, jotka ovat voimassa näiden Ehtojen voimasaolon päättymisen jälkeenkin, sovelletaan riippumatta näiden Ehtojen purkamisesta tai peruuttamisesta. Microsoft saattaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta siirtää tai muutoin luovuttaa näiden Ehtojen alaisia oikeuksiaan ja velvoitteitaan kokonaan tai osittain edellyttäen, että tällainen siirto tai luovuttaminen ei haittaa asiakasta. Asiakas ei voi siirtää tai muulla tavalla luovuttaa näitä Ehtoja tai Palveluiden käyttöoikeuksia. Jos Asiakas asuu Saksassa, Asiakasta ei estetä esittämästä rahallisia vaatimuksia Microsoftia kohtaan. Tämä sopimus sisältää kaiken sen, mitä Microsoftin ja Asiakkaan välillä on sovittu Palveluiden käytöstä. Se syrjäyttää kaikki aiemmat Palveluiden käyttöä koskevat sopimukset Asiakkaan ja Microsoftin välillä. Kaikki nämä Ehdot ovat voimassa asianmukaisen lain sallimaan enimmäismäärään saakka. Jos tuomioistuin tai välimies päättää, että jokin näiden Ehtojen osa kirjallisessa muodossaan ei ole täytäntöönpantavissa, kyseiset ehdot tulkitaan korvatuiksi samankaltaisilla ehdoilla niin, että ehdot ovat täytäntöönpantavissa asiaankuuluvan lain sallimalla tavalla, mutta nämä Ehdot eivät muilta osin muutu. Nämä ehdot ovat vain Asiakkaan ja Microsoftin eduksi. Tällä sopimuksella ei ole muita edunsaajia lukuun ottamatta Microsoftin seuraajia ja tahoja. Kohtien otsikot on tarkoitettu vain viitteeksi.

15. Loppukäyttäjän kuluttajansuojasäännöksistä luopuminen. Jos Asiakas on mikroyritys, pienyritys tai yleishyödyllinen järjestö, Asiakas suostuu luopumaan kaikista oikeuksista, joita Asiakkaalla muutoin olisi eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön (direktiivi 2018/1972) 102 artiklan 1, 3 ja 5 kohdan, 105 artiklan 1 kohdan sekä 107 artiklan 1 ja 3 kohdan nojalla.

16. Vientiä koskevat lait. Asiakkaan on noudatettava kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säädöksiä, jotka koskevat ohjelmistoa ja/tai Palveluita ja jotka sisältävät rajoituksia kohteisiin, käyttäjiin ja käyttöön. Lisätietoja maantieteellisistä rajoituksista ja vientirajoituksista on osoitteessa https://www.microsoft.com/exporting.

17. Oikeuksien ja palautteen pidättäminen. Ellei näissä ehdoissa erikseen muuta mainita, Microsoft ei myönnä Asiakkaalle käyttöoikeutta tai minkään muun tyyppisiä oikeuksia patentteihin, osaamiseen, tekijänoikeuksiin, liikesalaisuuksiin, tavaramerkkeihin tai muihin immateriaalioikeuksiin, joita Microsoft tai siihen liittyvä yksikkö omistaa tai hallitsee, mukaan lukien rajoituksetta nimet, ulkoasut, logot ja vastaavat kohteet. Jos asiakas toimittaa Microsoftille ideoita, ehdotuksia tai palautetta, mukaan lukien rajoituksetta uusia tuotteita, tekniikoita, myynninedistämistä, tuotenimiä, tuotepalautetta ja tuoteparannuksia koskevat ideat ("Palaute"), asiakas luovuttaa Microsoftille maksutta, ilman rojaltien maksuvelvollisuutta tai muuta velvollisuutta, oikeuden tehdä, teettää ja luoda johdannaisteoksia sekä käyttää, jakaa ja kaupallistaa Asiakkaan Palautteen miten tahansa ja mitä tahansa tarkoitusta varten. Asiakas ei anna Palautetta, joka on jonkin sellaisen käyttöoikeuden alaista, joka edellyttää, että Microsoft myöntää ohjelmistojensa, tekniikoidensa tai asiakirjojensa käyttöoikeudet kolmannelle osapuolelle siksi, että Microsoft sisällyttää Asiakkaan Palautteen niihin.

Koko teksti
ILMOITUKSETILMOITUKSETNOTICES
Yhteenveto

Immateriaalioikeusrikkomusten ilmoitukset ja korvausmenettely. Microsoft kunnioittaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Jos asiakas ilmoittaa immateriaalioikeuden rikkomisesta, kuten tekijänoikeuden rikkomisesta, asiakasta suositellaan lähettämään ilmoitus Microsoftin nimeämälle edustajalle. Lisätietoja ja yhteystiedot ovat kohdassa Ilmoitus ja tekijänoikeusrikkomusten korvausmenettely (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/infringement).

Microsoft vastaa tekijänoikeusrikkomusten ilmoituksiin Yhdysvaltain lain kohdan Title 17, United States Code, Section 512 määrittämän menettelyn mukaisesti. Jos olosuhteet sitä edellyttävät, Microsoft voi myös poistaa käytöstä tai lopettaa Microsoft-palveluiden sellaisten käyttäjien, jotka ovat toistuvasti rikkoneet näitä oikeuksia.

Mainostamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia koskevat ilmoitukset ja käytännöt. Microsoft suosittelee mainosverkostonsa immateriaalioikeuksia koskevien immateriaalioikeusohjeiden (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) lukemista.

Tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä koskevat ilmoitukset. Näiden Palveluiden tekijänoikeus on © Microsoft Corporation ja/tai sen toimittajat, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Kaikki oikeudet pidätetään. Ehtoihin sisältyvät Microsoftin tavaramerkki- ja tuotemerkkiohjeet (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/general.aspx) (joita muutetaan tarvittaessa). Microsoft ja kaikkien Microsoft-tuotteiden, ohjelmistojen ja palvelujen nimet, logot ja kuvakkeet voivat olla Microsoft-konsernin rekisteröimättömiä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Seuraavassa on epätäydellinen Microsoftin rekisteröityjen tavaramerkkien luettelo: https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/EN-US.aspx. Muut muiden yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla näiden yritysten tavaramerkkejä. Microsoft pidättää itsellään kaikki sellaiset oikeudet, joita ei ole näissä Ehdoissa erikseen myönnetty. Tietyissä Microsoftin verkkosivustojen palvelimissa käytetyt ohjelmistot perustuvat osaksi Independent JPEG Groupin työhön. Copyright © 1991–1996 Thomas G. Lane. Kaikki oikeudet pidätetään. joillakin Microsoft-sivustojen palvelimilla käytettävä ”gnuplot”-ohjelmiston tekijänoikeudet kuuluvat © 1986–1993 Thomas Williamsille ja Colin Kelleylle. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lääketieteellinen ilmoitus. Microsoft ei tarjoa lääketieteellisiä tai muita terveydenhuollon neuvoja, diagnooseja tai hoitoa. Asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä lääkäriin tai muuhun terveydenhuoltopalvelutarjoajaan, jos hänellä on kysyttävää terveyteen liittyvistä oireista, ruokavaliosta, kunnosta tai hyvinvointiohjelmasta. Asiakkaan ei tule koskaan jättää lääketieteellistä neuvoa huomioimatta tai lykätä sellaisen hankkimista Palveluiden kautta saatujen tietojen vuoksi.

Pörssinoteeraukset ja pörssi-indeksitiedot (indeksiarvot mukaan lukien). Palveluiden kautta toimitetut taloustiedot on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Asiakas ei saa käyttää mitään taloustietoja tai minkään kolmannen osapuolen käyttöoikeuden myöntäjän merkkejä minkään rahoitusinstrumentin tai investointituotteen (esimerkiksi johdannaisinstrumentit, rakenteelliset tuotteet, sijoitusrahastot, noteeratut rahastot, arvopaperisalkut ja niin edelleen, joissa instrumentin tai investointituotteen hinta, tuotto ja/tai suoritus perustuu, liittyy tai on tarkoitettu minkä tahansa taloustietojen seuraamiseen) myöntämisen, luomisen, sponsoroinnin, myynnin, markkinoinnin tai mainostamisen yhteydessä ilman kolmannen osapuolen käyttöoikeuden myöntäjän kanssa erikseen tehtyä kirjallista sopimusta.

Taloudellinen ilmoitus. Microsoft ei ole Yhdysvaltojen liittovaltion arvopaperilainsäädännön tai muiden oikeustoimipaikkojen arvopaperilainsäädännön mukainen välittäjä tai rekisteröitynyt sijoitusneuvoja, eikä Microsoft anna yksityishenkilöille neuvoja arvopapereiden tai muiden rahoitustuotteiden tai -palvelujen ostamisen, myymisen ja niihin sijoittamisen kannattavuudesta. Mikään Palveluiden sisällössä ei ole tarjous tai kehotus ostaa tai myydä mitään arvopapereita. Microsoft ja sen pörssinoteerausten tai indeksitietojen käyttöoikeuksien myöntäjät eivät edusta eivätkä suosittele mitään tiettyjä arvopapereita tai muita rahoitustuotteita. Mitään Palveluissa olevaa ei ole tarkoitettu ammattimaiseksi neuvonnaksi, kuten rajoituksetta sijoitus- tai verotusneuvonnaksi.

H.264-/AVC- ja VC-1-videostandardia koskeva ilmoitus. Ohjelmistossa voi olla H.264/AVC- ja/tai VC-1-kuvanpakkaustekniikkaa, jonka käyttöoikeuden myöntää MPEG LA, L.L.C. Tätä teknologiaa käytetään videokuvan pakkaamiseen. MPEG LA, L.L.C. on edellyttänyt seuraavan ilmoituksen lisäämistä tekstiin:

TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU PATENTTIPORTFOLIOLISENSSIEN H.264/AVC JA VC-1 MUKAISESTI HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KULUTTAJAKÄYTTÖÖN, JONKA TARKOITUKSENA ON (A) VIDEON KOODAAMINEN STANDARDIEN MUKAAN (”VIDEOSTANDARDIT”) JA/TAI (B) H.264/AVC- JA VC-1-VIDEOIDEN KOODIN PURKAMINEN, JOS NIIDEN KOODAUKSEN ON TEHNYT YKSITYINEN HENKILÖ, JOKA ON TOIMINUT HENKILÖKOHTAISESSA JA EI-KAUPALLISESSA TARKOITUKSESSA, JA/TAI VIDEO ON HANKITTU VIDEON TARJOAJALTA, JOLLA ON LISENSSI TÄLLAISEN VIDEON TARJOAMISEEN. KÄYTTÖOIKEUTTA MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN EI MYÖNNETÄ EIKÄ SELLAISTA TULE OLETTAA. LISÄTIETOJA ANTAA MPEG LA, L.L.C. LISÄTIETOJA ON MPEG LA -SIVUSTOSSA (https://www.mpegla.com).

Selvennyksen vuoksi tämä ilmoitus ei rajoita tai estä näiden Ehtojen nojalla toimitetun ohjelmiston käyttöä sellaisissa normaaleissa liiketoiminnallisissa käyttötilanteissa, jotka ovat ominaisia kyseiselle liiketoiminnalle ja joihin ei sisälly (i) ohjelmiston levittämistä kolmansille osapuolille tai (ii) materiaalin luomista VIDEOSTANDARDIEN mukaisten tekniikkojen avulla kolmansille osapuolille levittämistä varten.

H.265-/HEVC-videostandardia koskeva ilmoitus. Ohjelmisto voi sisältää H.265/HEVC-koodausteknologiaa. Access Advance LLC on edellyttänyt seuraavan ilmoituksen lisäämistä tekstiin:

JOS H.265/HEVC-TEKNOLOGIA SISÄLTYY TÄHÄN OHJELMISTOON, SITÄ KOSKEE VÄHINTÄÄN YKSI SEURAAVASSA OSOITTEESSA LUETELTU HEVC-PATENTTIVAATIMUS: PATENTLIST.ACCESSADVANCE.COM. OHJELMISTON HANKINTATAVASTA RIIPPUEN TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÖOIKEUKSIA VOIDAAN SÄÄDELLÄ HEVC ADVANCE -PATENTTIPORTFOLION MUKAISESTI.

Jos tämä ohjelmisto on asennettu Microsoft-laitteeseen, lisätietoja käyttöoikeuksista on seuraavassa osoitteessa: aka.ms/HEVCVirtualPatentMarking.

Koko teksti
SOVELLUKSIA KOSKEVAT PERUSKÄYTTÖOIKEUSEHDOTSOVELLUKSIA KOSKEVAT PERUSKÄYTTÖOIKEUSEHDOTSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Yhteenveto

SOVELLUKSIA KOSKEVAT PERUSKÄYTTÖOIKEUSEHDOT
EUROOPAN TALOUSALUEELLA TARJOTTAVILLE SOVELLUKSILLE

MICROSOFT-KAUPPA, MICROSOFT-KAUPPA WINDOWSISSA JA MICROSOFT-KAUPPA XBOXISSA

Nämä käyttöoikeusehdot muodostavat asiakkaan ja sovelluksen julkaisijan välisen sopimuksen. Asiakkaan tulee lukea ne. Ne koskevat asiakkaan Microsoft-kaupasta, Microsoft-kaupasta Windowsissa ja Microsoft-kaupasta Xboxissa ("Kaupasta") lataamia sovelluksia, mukaan luettuina sovellusten päivitykset ja lisäosat, ellei sovellukseen liity erillisiä ehtoja, joita tällöin noudatetaan.

JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, HÄNELLÄ EI OLE OIKEUTTA KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA EIKÄ HÄN SAA LADATA TAI KÄYTTÄÄ SITÄ.

Sovelluksen julkaisija tarkoittaa yhtiötä, joka myöntää asiakkaalle sovelluksen käyttöoikeuden Kaupassa esitetyn kuvauksen mukaisesti.

Jos asiakas noudattaa näitä käyttöoikeusehtoja, hänellä on seuraavat oikeudet.

 • 1. Asennus- ja käyttöoikeudet. Asiakas saa asentaa ja käyttää sovellusta Windows-laitteissa ja Xbox-konsoleissa Microsoftin Käyttösäännöissä (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143) kuvatulla tavalla. Microsoft pidättää itsellään oikeuden muokata Microsoftin Käyttösääntöjä (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143) koska tahansa.
 • 2. Internet-pohjaiset palvelut.
  • a. Suostumus Internet-pohjaisia tai langattomia palveluita varten. Jos sovellus muodostaa yhteyden tietokonejärjestelmiin Internetin välityksellä (mukaan lukien langaton verkko), sovelluksen käyttö tarkoittaa sitä, että asiakas hyväksyy perustasoisten laitetietojen lähetyksen (mukaan lukien, rajoituksetta, tekniset tiedot asiakkaan laitteesta, järjestelmästä ja sovellusohjelmistoista ja oheislaitteista) Internet-pohjaisissa ja langattomissa palveluissa. Jos asiakkaalle toimitetaan palvelujen käytön yhteydessä jotkin muut ehdot, kyseisiä ehtoja sovelletaan.
  • b. Internet-pohjaisten palveluiden väärinkäyttö. Asiakas ei saa käyttää mitään Internet-pohjaisia palveluja tavalla, josta olisi haittaa palveluille tai joka heikentäisi muiden käyttäjien mahdollisuuksia käyttää niitä tai langatonta verkkoa. Asiakas ei saa käyttää palvelua siten, että hän yrittää millään tavalla hankkia luvattoman pääsyn mihin tahansa palveluun, tietoihin, tiliin tai verkkoon.
 • 3. KÄYTTÖOIKEUDEN LAAJUUS. Sovellusta ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tämä sopimus antaa asiakkaalle oikeuden käyttää sovellusta tietyin rajoituksin. Jos Microsoft peruu mahdollisuuden käyttää sovelluksia asiakkaan laitteilla asiakkaan ja Microsoftin väliseen sopimukseen liittyen, kaikki sopimukseen liittyvät käyttöoikeudet lakkaavat. Sovelluksen julkaisija pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Jollei sovellettavassa laissa anneta asiakkaalle tästä rajoituksesta riippumattomia lisäoikeuksia, asiakas saa käyttää sovellusta ainoastaan tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallituin tavoin. Asiakkaan on tällöin noudatettava sovelluksen mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi asiakas voi käyttää sovellusta vain tietyillä tavoilla. Asiakas ei saa:
  • a. kiertää sovelluksen teknisiä rajoituksia
  • b. Asiakas ei saa purkaa sovellusta, selvittää sen koodia, avata sitä tai selvittää sen valmistustapaa, paitsi ja vain siinä laajuudessa, jonka sovellettava tekijänoikeuslaki erikseen sallii tietokoneohjelmien osalta.
  • c. tehdä sovelluksesta useampia kopioita kuin tässä sopimuksessa tai sovellettavassa laissa tästä rajoituksesta huolimatta määritelty määrä
  • d. julkaista sovellusta tai muutoin antaa sitä muiden käyttöön kopioitavaksi
  • e. vuokrata tai lainata sovellusta.
  • f. Siirtää sovellusta tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.
 • 4. ASIAKIRJAT. Mikäli sovelluksen mukana on toimitettu dokumentaatiota, asiakkaalla on oikeus kopioida ja käyttää dokumentaatiota henkilökohtaisessa käytössä.
 • 5. TEKNIIKKA- JA VIENTIRAJOITUKSET. Sovellusta voivat koskea Yhdysvaltain tai kansainväliset tekniikan valvonnan tai viennin lait ja säädökset. Asiakkaan on noudatettava kaikkia sovelluksen käyttämää tai tukemaa tekniikkaa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säännöksiä. Nämä lait sisältävät määränpäätä, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja Microsoftin tuotemerkkiä käyttävistä tuotteista on Microsoftin vientisivustossa (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868967).
 • 6. TUKIPALVELUT. Tukipalvelujen saatavuutta voi tiedustella sovelluksen julkaisijalta. Microsoft, laitteiston valmistaja ja verkko-operaattori eivät vastaa sovelluksen tukipalveluiden tarjoamisesta (ellei jokin niistä ole sovelluksen julkaisija).
 • 7. KOKO SOPIMUS. Tämä sopimus, sovellettava tietosuojakäytäntö, mahdolliset sovellukseen liittyvät lisäehdot sekä täydennysosien ja päivitysten ehdot muodostavat yhdessä sovellusta koskevan koko käyttöoikeussopimuksen asiakkaan ja sovelluksen julkaisijan välillä.
 • 8. SOVELLETTAVA LAKI.
  • a. Yhdysvallat ja Kanada. Jos asiakas on hankkinut sovelluksen Yhdysvalloissa tai Kanadassa, hänen asuinosavaltionsa tai -provinssinsa lait (tai yrityksen tapauksessa yrityksen ensisijaisen toimipaikan sijainnin lait) säätelevät näiden ehtojen tulkintaa, ilmoituksia niiden rikkomisesta ja kaikkia muita vaateita (mukaan lukien kuluttajansuojaan, epäreiluun kilpailuun ja oikeudenvastaisiin tekoihin liittyvät vaateet) lainkäyttöä koskevista ristiriidoista riippumatta.
  • b. Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Jos asiakas on hankkinut sovelluksen jossakin muussa maassa, kyseisen maan lakeja sovelletaan.
 • 9. OIKEUDELLINEN VAIKUTUS. Tässä sopimuksessa kuvataan tietyt lain suomat oikeudet. Asiakkaan asuinmaan laki voi myöntää hänelle muita oikeuksia. Tämä sopimus ei muuta niitä oikeuksia, jotka asiakkaalla on oman maansa lakien nojalla, jos asiakkaan maan lait eivät tätä salli.
 • 10. TAKUIDEN POISSULKEMINEN. Sovellukseen myönnetään käyttöoikeus ”sellaisenaan”, ”mahdollisine vikoineen” ja ”sellaisena kuin se on saatavilla”. Sovelluksen julkaisija ei myönnä mitään sovellukseen liittyviä takuita, sitoumuksia tai ehtoja omasta puolestaan, Microsoftin puolesta (jos Microsoft ei ole sovelluksen julkaisija), niiden matkapuhelinoperaattorien puolesta, joiden verkon kautta sovellusta jaetaan, eikä edellä mainittujen tahojen konserniyhtiöiden, edustajien ja toimittajien (”Sopimuksen kattamat osapuolet”) puolesta. Asiakkaalle myönnetään kaikki lainmukaiset pakolliset takuut, mutta Microsoft ei anna mitään muita takuita. Ellei paikallisten lakien pakottavista säännöksistä muuta johdu, sopimuksen kattamat osapuolet sulkevat pois kaikki oletetut pakolliset takuut, mukaan lukien takuut tuotteen soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen, turvallisuudesta, mukavuudesta ja oikeuksien loukkaamattomuudesta.
 • 11. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS.
  • a. Sovelluksen julkaisija ei ole vastuussa mistään käyttäjän sisällöstä tai muista kolmansien osapuolien materiaaleista, mukaan lukien linkit kolmansien osapuolien sivustoille ja käyttäjien tarjoamiin aktiviteetteihin. Tällainen sisältö ja toiminnot eivät ole sovelluksen julkaisijan syyksi luettavia eivätkä ne edusta sovelluksen julkaisijan näkemystä.
  • b. Sovelluksen julkaisija on vastuuvelvollinen vain siinä tapauksessa, että näiden käyttöoikeusehtojen olennaisia velvoitteita on rikottu.
  • c. Sovelluksen julkaisija, sen puolesta välillisesti toimivat asiamiehet ja/tai lailliset edustajat eivät ole vastuussa mistään ennalta arvaamattomista vahingoista ja/tai taloudellisista menetyksistä, jotka johtuvat epäsuorista vahingoista, mukaan lukien voittojen menetykset, elleivät sovelluksen julkaisija, sen puolesta välillisesti toimivat asiamiehet ja/tai laillinen edustaja ole toimineet törkeän huolimattomalla tai tahallisella tavalla.
  • d. Vastuunrajoitus ei vaikuta mihinkään sovelluksen julkaisijan lakisääteisiin seurausvastuisiin, mukaan lukien rajoituksetta tuotevastuulain mukainen vastuu sekä lakisääteinen takuurikkomusvastuu. Sama koskee sovelluksen julkaisijan, sen puolesta välillisesti toimivien asiamiesten ja/tai laillisen edustajan vastuuta petoksessa tai tilanteessa, jossa laiminlyönti johtaa henkilövammaan tai kuolemaan.
  • e. Näistä sovelluksen käyttöoikeusehdoista ja/tai sovelluksen tai sovelluksen mahdollistamien palveluiden käytöstä ei voida tehdä muita sopimuksellisia tai laillisia vaatimuksia kuin tämän osan 11 alakohdissa (a)–(e) eriteltyjä vaateita.
Koko teksti
Katetut palvelutKatetut palvelutserviceslist
Yhteenveto

Seuraavat tuotteet, sovellukset ja palvelut kuuluvat Microsoft-palvelusopimuksen piiriin, mutta ne eivät ehkä ole saatavilla asiakkaan markkinoilla.

 • Account.microsoft.com
 • Bing Apps
 • Bing Dictionary
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Maps
 • Bing Search -sovellus
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing-hyvitykset
 • Bing-sivut
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Clipchamp
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health App
 • Dictate
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • Kauppa
 • Kokoelmat
 • LineBack
 • Linkki Windowsiin
 • Maps App
 • Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Basic ja Microsoft 365 -sovellukset*
  • *Kunnes näiden palvelujen käyttämistä varten perustetaan kaupallinen verkkotunnus, jolloin voimaan astuvat Microsoftin erilliset kaupalliset ehdot.
 • Microsoft 365 Consumer
 • Microsoft 365 Family
 • Microsoft 365 Personal
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Defender henkilökäyttäjille
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Health
 • Microsoft Launcher
 • Microsoft Math Solver
 • Microsoft Office 365:n tuki- ja palautusavustaja
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Pix
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Search Bingissä
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Start
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft-kokoelmat
 • Microsoft-perhe
 • Microsoft-tili
 • Microsoftin elokuvat ja TV
 • Microsoftin julkaisemat Windows-pelit, ‑sovellukset ja ‑sivustot
 • Minecraft Realms Plus and Minecraft Realms
 • Minecraft-pelit
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Food & Drink
 • MSN Health & Fitness
 • MSN Money
 • MSN News
 • MSN Premium
 • MSN Sports
 • MSN Travel
 • MSN Weather
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office in Microsoft 365 Consumer
 • Office in Microsoft 365 Family
 • Office in Microsoft 365 Personal
 • Office Sway
 • Office-kauppa
 • Office.com
 • Officen verkkoversio (aiemmin Office Online)
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Puhelinlinkki
 • Presentation Translator
 • Rinna
 • rise4fun
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype.com
 • Skype
 • Smart Search
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • ux.microsoft.com
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • whiteboard.office.com
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Windows-kauppa
 • Xbox Cloud Gaming
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • Xbox Game Studios ‑pelit, ‑sovellukset ja ‑sivustot
Koko teksti
Konserniyhtiöiden hankintayksiköt (kohdan 10(b) mukaiset maksulliset palvelut)Konserniyhtiöiden hankintayksikötAffiliateContractingEntities
Yhteenveto

Tällä hetkellä ei ole konserniyhtiöiden hankintayksikköjä. Microsoft Ireland Operations Limited on hankintayksikkösi.

Koko teksti
15. kesäkuuta 20220