Microsoft Teams etulinjan työvoimallesi

Anna etulinjan työntekijöille entistä helpompi viestintä, joustava työvuorojen ajoitus ja saumaton tehtävien hallinta, kaikki yhdessä helppokäyttöisessä sovelluksessa.

Two frontline workers, a Shift calendar in Teams for desktop and a team dashboard in Teams for mobile.

Forrester Consultingin tutkimuksessa todettiin sijoitukselle 345 prosentin tuotto kolmen vuoden aikana etulinjan työntekijöiden käyttäessä Microsoft Teamsia1

Muunna koko työvoimasi

Noin 78 prosenttia johtajista sanoi, että etulinjan työntekijöiden varustaminen teknologialla on avain menestykseen.

Yleiskatsaus
Guided Tour

Opastetun esittelyn aloitussivu

Etuja etulinjan työntekijöillesi

Teams voit tukea etulinjan työntekijöitäsi työn tulevaisuudessa

Teams voit tukea etulinjan työntekijöitäsi työn tulevaisuudessa

Anna etulinjan työntekijöille oikeat työkalut, joilla he saavat joustavuutta, tarkoituksen tuntua ja oikeaa tietämystä liiketoiminnan tulosten parantamiseen.

Anna työntekijöille joustavuus keskittyä tärkeisiin asioihin

Auta etulinjan työntekijöitä kuluttamaan enemmän aikaa tärkeisiin prosesseihin sekä vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa ja vähemmän aikaa manuaalisiin tehtäviin ja aikatauluristiriitoihin.

Auta ihmisiä omaksumaan yrityksesi missio

Luo brändilähettiläitä ja toimintomestareita antamalla tunnustusta erinomaiselle työlle ja antamalla etulinjallesi työkalut, joiden avulla he voivat toteuttaa yrityksen tavoitteita.

Anna oikea tieto oikeaan aikaan

Ylitä liiketoimintaodotukset helpottamalla uusien työntekijöiden perehdyttämistä, merkityksellisten tietojen jakamista ja erinomaisten ideoiden keräämistä työntekijöiltä.

Etulinjan työntekijöiden viestintä ja osallistuminen

Paranna viestintää ja työntekijöiden kokemuksia yhdistämällä työntekijät oikeisiin työkaluihin, ihmisiin ja laitteisiin, joita he tarvitsevat pystyäkseen työskentelemään parhaalla tavalla ja rakentaakseen taitoja entistä nopeammin.

Luo yksi kohde tiimin viestintää varten

Tue tiimejäsi monipuolisten tietojen jakamisessa ja tehokkaassa viestinnässä tehokkailla työkaluilla, kuten viesteillä, tiedostojen jakamisella ja puheluilla.

Luo osallistava ja sisällyttävä työpaikka

Tarjoa yrityksen brändin mukainen kohde, jonka avulla työntekijät voivat seurata yrityksen uutisia ja osallistua yrityksen kulttuuriin uudella tavalla.

Kehitä etulinjan työntekijöiden osaamista jatkuvasti

Perehdytä työntekijät nopeasti ja auta heitä kehittämään jatkuvasti osaamistaan mukautettujen roolipohjaisten oppimispolkujen avulla.

Anna työntekijöille työkalut, jotka ovat heidän erilaisten tarpeidensa mukaisia

Vaali sisällyttävää työpaikkaa antamalla etulinjan työntekijöillesi työkalut, jotka helpottavat kaikkien viestintää ja yhteistyötä.

Investoi etulinjan tiimisi menestykseen

Huolehti työntekijöiden hyvinvoinnista ja vähennä heidän vaihtuvuuttaan edistämällä yhteisöllisyyttä ja antamalla tunnustusta etulinjan työntekijöiden osallistumisesta.

Tarjoa selkeä ja välitön ääniviestintä

Hyödynnä saumatonta paina ja puhu -kokemusta muuttamalla työntekijöiden omat tai yrityksen omistamat älypuhelimet radiopuhelimiksi.

Etulinjan toiminnot ja prosessit

Paranna etulinjan tehokkuutta automatisoimalla tehtävä- ja palveluprosesseja määritettävissä olevien sovellusten ja digitaalisten työnkulkujen avulla.

Yksinkertaista prosesseja toimialan sovellusten avulla

Edistä toiminnallista tehokkuutta automatisoimalla etulinjan rutiininomaiset ja toistuvat prosessit.

Yksinkertaista tietojen tallennusta ja jaa kulutuskelpoisia tietoja

Hanki tärkeät merkitykselliset tiedot etulinjasta ja paranna työtapoja jakamalla tietoja merkityksellisen omatoimisen analytiikan ja sisäisen tekoälyn avulla.

Ratkaise ja hyväksy pyynnöt nopeasti

Paranna asiakaspalvelua ja tehosta prosesseja yksinkertaistamalla työnkulun pyynnöt.

Luo saumattomia virtuaalikokemuksia

Laajenna asiakas- ja potilaspalveluja yksinkertaistamalla laadukkaiden etäpalvelujen käyttöä kätevien virtuaalikäyntien avulla.

Yhdistä esimerkiksi IoT ja vanhat järjestelmät etulinjan päivittäisiin työkaluihin

Yhdistä etulinjan työvoiman käyttämä teknologia yhden ikkunan taakse Teamsin Graph-ohjelmointirajapintojen avulla.

Työvuorojen ajoittaminen ja tehtävienhallinta etulinjan työntekijöille

Tue kaikkia vaihtelevien liiketoimintatarpeiden täyttämisessä antamalla etulinjan työntekijöille joustava työvuorojen ajoittamisen ohjelmisto ja saumaton tehtävien hallinta.

Hallitse työvuoroja saumattomasti

Luo tiimin aikataulu ja hallitse sitä helposti ja anna samalla etulinjan työntekijöiden hallita aikataulujaan omatoimisilla työkaluilla.

Seuraa aikaa ja läsnäoloa

Pidä asiat yksinkertaisina antamalla etulinjan työntekijöille helppo laiteriippumaton tapa leimata itsensä sisään tai ulos maantieteellisen tunnistuksen ja digitaalisten tietojen avulla.

Hallitse ja anna monimutkaisia tehtäviä helposti

Uudista tehtävienhallinta yrityksen pääkonttorista etulinjasijainteihin ja yhdistä koko yritys tarvittavien toimien tekoon.

Laajenna etulinjan alustaa ja määritä se

Pidä työntekijät mukana työnkulussa yhdistämällä Teams suoraan johtaviin työvoimanhallintajärjestelmiin.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Joustavuus.","id":"Flexibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNdTp?ver=9442","imageAlt":"A person loading items into the trunk of a car and tasks are being assigned to them in Teams. ","imageHeight":730,"imageWidth":1061,"itemIndex":2,"name":"Joustavuus","videoHref":"https://www.microsoft.com/fi-fi/videoplayer/embed/RWN6B1","content":"<p>Auta etulinjan työntekijöitä kuluttamaan enemmän aikaa tärkeisiin prosesseihin sekä vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa ja vähemmän aikaa manuaalisiin tehtäviin ja aikatauluristiriitoihin.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Anna työntekijöille joustavuus keskittyä tärkeisiin asioihin"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Merkityksellisyys.","id":"Purpose","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWN8BO?ver=5e53","imageAlt":"A person wearing a mask using a computer. \n","imageHeight":730,"imageWidth":1061,"itemIndex":3,"name":"Merkityksellisyys","videoHref":"https://www.microsoft.com/fi-fi/videoplayer/embed/RWN3RW","content":"<p>Luo brändilähettiläitä ja toimintomestareita antamalla tunnustusta erinomaiselle työlle ja antamalla etulinjallesi työkalut, joiden avulla he voivat toteuttaa yrityksen tavoitteita.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Auta ihmisiä omaksumaan yrityksesi missio"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Tieto.","id":"Knowledge","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNdTs?ver=f93d","imageAlt":"Two people in a warehouse looking at a tablet device. \n","imageHeight":730,"imageWidth":1061,"itemIndex":4,"name":"Tieto","videoHref":"https://www.microsoft.com/fi-fi/videoplayer/embed/RWNesu","content":"<p>Ylitä liiketoimintaodotukset helpottamalla uusien työntekijöiden perehdyttämistä, merkityksellisten tietojen jakamista ja erinomaisten ideoiden keräämistä työntekijöiltä.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Anna oikea tieto oikeaan aikaan"}],"arialabel":"Etuja etulinjan työntekijöillesi.","id":"features","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRNrc?ver=aebb","imageAlt":"Three frontline workers standing proudly.","imageHeight":730,"imageWidth":962,"itemIndex":1,"name":"Etuja etulinjan työntekijöillesi","videoHref":"","content":"<p>Anna etulinjan työntekijöille oikeat työkalut, joilla he saavat joustavuutta, tarkoituksen tuntua ja oikeaa tietämystä liiketoiminnan tulosten parantamiseen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Teams voit tukea etulinjan työntekijöitäsi työn tulevaisuudessa"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Luo tiimityön keskus.","id":"Create a hub for teamwork","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRADr?ver=a163","imageAlt":"Two mobile displays showing a customer service conversation in Teams and a photo of inventory being taken in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Luo tiimityön keskus","videoHref":"","content":"<p>Tue tiimejäsi monipuolisten tietojen jakamisessa ja tehokkaassa viestinnässä tehokkailla työkaluilla, kuten viesteillä, tiedostojen jakamisella ja puheluilla.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Luo yksi kohde tiimin viestintää varten"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Osallista koko työvoimasi yhden alustan avulla.","id":"Engage your entire workforce on one platform","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Osallista koko työvoimasi yhden alustan avulla","videoHref":"https://www.microsoft.com/fi-fi/videoplayer/embed/RWRADt","content":"<p>Tarjoa yrityksen brändin mukainen kohde, jonka avulla työntekijät voivat seurata yrityksen uutisia ja osallistua yrityksen kulttuuriin uudella tavalla.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Luo osallistava ja sisällyttävä työpaikka"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Nopeuta perehdytystä ja oppimista.","id":"Accelerate onboarding and learning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Nopeuta perehdytystä ja oppimista","videoHref":"https://www.microsoft.com/fi-fi/videoplayer/embed/RWRq3h","content":"<p>Perehdytä työntekijät nopeasti ja auta heitä kehittämään jatkuvasti osaamistaan mukautettujen roolipohjaisten oppimispolkujen avulla.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kehitä etulinjan työntekijöiden osaamista jatkuvasti"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Luo sisällyttävä työpaikka.","id":"Enable an inclusive workplace","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRAEd?ver=dfe9","imageAlt":"A voice note being shared in a Teams message.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Luo sisällyttävä työpaikka","videoHref":"","content":"<p>Vaali sisällyttävää työpaikkaa antamalla etulinjan työntekijöillesi työkalut, jotka helpottavat kaikkien viestintää ja yhteistyötä.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Anna työntekijöille työkalut, jotka ovat heidän erilaisten tarpeidensa mukaisia"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Tasapainota tuottavuus ja hyvinvointi.","id":"Balance productivity and wellbeing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq3z?ver=a5d5","imageAlt":"A mobile display of praise being sent over Teams and a desktop display of a home dashboard in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Tasapainota tuottavuus ja hyvinvointi","videoHref":"","content":"<p>Huolehti työntekijöiden hyvinvoinnista ja vähennä heidän vaihtuvuuttaan edistämällä yhteisöllisyyttä ja antamalla tunnustusta etulinjan työntekijöiden osallistumisesta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Investoi etulinjan tiimisi menestykseen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ota käyttöön paina ja puhu -viestintä.","id":"Enable push-to-talk communication","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWTjhP?ver=814d","imageAlt":"The Walkie Talkie app displayed on three mobile phones.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Ota käyttöön paina ja puhu -viestintä","videoHref":"","content":"<p>Hyödynnä saumatonta paina ja puhu -kokemusta muuttamalla työntekijöiden omat tai yrityksen omistamat älypuhelimet radiopuhelimiksi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tarjoa selkeä ja välitön ääniviestintä"}],"arialabel":"Yhdistä työntekijäsi ja osallista heidät.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRABC?ver=f915","imageAlt":"Three mobile displays showing an urgent chat in Teams, the Walkie Talkie app in Teams and a Dashboard in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Yhdistä työntekijäsi ja kannusta heitä","videoHref":"","content":"<p>Paranna viestintää ja työntekijöiden kokemuksia yhdistämällä työntekijät oikeisiin työkaluihin, ihmisiin ja laitteisiin, joita he tarvitsevat pystyäkseen työskentelemään parhaalla tavalla ja rakentaakseen taitoja entistä nopeammin.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Etulinjan työntekijöiden viestintä ja osallistuminen"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Digitalisoi manuaalisia prosesseja.","id":"Digitize manual processes","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRxXG?ver=42c4","imageAlt":"Two mobile displays showing issue reporting in Teams and an approval being sent in a Teams message.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Digitalisoi manuaalisia prosesseja","videoHref":"","content":"<p>Edistä toiminnallista tehokkuutta automatisoimalla etulinjan rutiininomaiset ja toistuvat prosessit.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yksinkertaista prosesseja toimialan sovellusten avulla"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Hanki toiminnallinen näkyvyys.","id":"Gain operational visibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRAEP?ver=36f6","imageAlt":"Weekly sales performance graphs being viewed on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Hanki toiminnallinen näkyvyys","videoHref":"","content":"<p>Hanki tärkeät merkitykselliset tiedot etulinjasta ja paranna työtapoja jakamalla tietoja merkityksellisen omatoimisen analytiikan ja sisäisen tekoälyn avulla.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yksinkertaista tietojen tallennusta ja jaa kulutuskelpoisia tietoja"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ole ketterä dynaamisissa ympäristöissä.","id":"Be agile in dynamic environments","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq4e?ver=03c2","imageAlt":"A desktop display of Approvals received in Teams and a mobile display of an approval being sent over a Teams message.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":15,"name":"Ole ketterä dynaamisissa ympäristöissä","videoHref":"","content":"<p>Paranna asiakaspalvelua ja tehosta prosesseja yksinkertaistamalla työnkulun pyynnöt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ratkaise ja hyväksy pyynnöt nopeasti"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Tue virtuaalikäyntejä ja -arviointeja.","id":"Support virtual visits & consultations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRFOR?ver=ab84","imageAlt":"A desktop display of appointments logged in Teams and a mobile display of a consultation in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Tue virtuaalikäyntejä ja -arviointeja","videoHref":"","content":"<p>Laajenna asiakas- ja potilaspalveluja yksinkertaistamalla laadukkaiden etäpalvelujen käyttöä kätevien virtuaalikäyntien avulla.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Luo saumattomia virtuaalikokemuksia"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Mukauta ja laajenna etulinjan työntekijöiden alustaa.","id":"Customize and extend your frontline platform","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq4h?ver=bc91","imageAlt":"A diagram showing the different capabilities of Teams including help with shifts, time clocks, schedules and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Mukauta ja laajenna etulinjan työntekijöiden alustaa","videoHref":"","content":"<p>Yhdistä etulinjan työvoiman käyttämä teknologia yhden ikkunan taakse Teamsin Graph-ohjelmointirajapintojen avulla.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yhdistä esimerkiksi IoT ja vanhat järjestelmät etulinjan päivittäisiin työkaluihin"}],"arialabel":"Paranna toiminnallista tehokkuutta.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRD7F?ver=c6eb","imageAlt":"Three mobile displays showing a Training feedback survey, prescription information and a chat conversation in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Paranna toiminnallista tehokkuutta","videoHref":"","content":"<p>Paranna etulinjan tehokkuutta automatisoimalla tehtävä- ja palveluprosesseja määritettävissä olevien sovellusten ja digitaalisten työnkulkujen avulla.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Etulinjan toiminnot ja prosessit"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Työvuorojen ajoitus.","id":"Shift scheduling","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRvan?ver=513d","imageAlt":"A desktop display of a shift calendar and a mobile display showing shift details for a 9 to 5 shift.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":19,"name":"Työvuorojen ajoitus","videoHref":"","content":"<p>Luo tiimin aikataulu ja hallitse sitä helposti ja anna samalla etulinjan työntekijöiden hallita aikataulujaan omatoimisilla työkaluilla.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hallitse työvuoroja saumattomasti"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Aika ja läsnäolo.","id":"Time and attendance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRq4R?ver=a404","imageAlt":"A desktop and mobile display of clocking in through Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Aika ja läsnäolo","videoHref":"","content":"<p>Pidä asiat yksinkertaisina antamalla etulinjan työntekijöille helppo laiteriippumaton tapa leimata itsensä sisään tai ulos maantieteellisen tunnistuksen ja digitaalisten tietojen avulla.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Seuraa aikaa ja läsnäoloa"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Tehtävien hallinta.","id":"Task management","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":21,"name":"Tehtävien hallinta","videoHref":"https://www.microsoft.com/fi-fi/videoplayer/embed/RWRFPY","content":"<p>Uudista tehtävienhallinta yrityksen pääkonttorista etulinjasijainteihin ja yhdistä koko yritys tarvittavien toimien tekoon.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hallitse ja anna monimutkaisia tehtäviä helposti"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Työvoiman hallinta.","id":"Workforce management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRFQ0?ver=5f19","imageAlt":"Partners that work with Shifts and Teams including UKG, BlueYonder, and Zebra Reflexis.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":22,"name":"Työvoiman hallinta","videoHref":"","content":"<p>Pidä työntekijät mukana työnkulussa yhdistämällä Teams suoraan johtaviin työvoimanhallintajärjestelmiin.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Laajenna etulinjan alustaa ja määritä se"}],"arialabel":"Tehosta työvoiman hallintaa.","id":"enhance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRD7M?ver=def5","imageAlt":"Three mobile displays showing tasks assigned in order of urgency, a shift calendar, and options in the Shifts app.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Tehosta työvoiman hallintaa","videoHref":"","content":"<p>Tue kaikkia vaihtelevien liiketoimintatarpeiden täyttämisessä antamalla etulinjan työntekijöille joustava työvuorojen ajoittamisen ohjelmisto ja saumaton tehtävien hallinta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Työvuorojen ajoittaminen ja tehtävienhallinta etulinjan työntekijöille"}],"itemsCount":22}
[noalt]

image divider

Etulinjalaitekumppanimme

Katso, miten organisaatiot tukevat etulinjan työntekijöitään Teamsin avulla

REI Co-op

REI luo yhteyden asiakkaisiin virtuaalista varustamista varten ja luo siten mukautetun kokemuksen Microsoft Teamsin avulla.

The inside of an REI.

NHS

Rotherham NHS Foundation Trust muuttaa terveydenhoidon palvelujen tarjoamista virtuaaliarvioinneilla Microsoft Teamsin avulla.

The outside of Rotherham Hospital.

Hanki Microsoft Teams jo tänään

Etulinjan työvoima on erittäin tärkeä yrityksellesi. Sijoita heihin Teamsin ja Microsoft 365:n yksinkertaisten, intuitiivisten ja suojattujen ratkaisujen avulla.

Visioi etulinjan työntekijöiden ratkaisuja

Aloita Microsoft Teamsin käyttö tänään


1. The Total Economic Impact™ Of Microsoft Teams For Frontline Workers, Forrester Consultingin tekemä tilaustutkimus, heinäkuu 2022