Käyttäjätietojen elinkaaren hallinta skaalautuvasti

Automatisoi ja yksinkertaista käyttäjätietojen ja käyttöoikeuksien elinkaaren hallintaa.

Mitä on käyttäjätietojen elinkaaren hallinta?

Käyttäjätietojen elinkaaren hallinta on joukko työkaluja ja prosesseja, joiden avulla käyttäjätiedot pidetään täsmällisinä ja synkronoituina eri järjestelmissä. Näihin prosesseihin sisältyvät valmistelusovellukset sekä käyttäjän ominaisuuksien ja oikeuksien hallinta.

 

Valmistelu on keskeisessä asemassa käyttäjätietojen elinkaaren hallintaprosessissa. Sen avulla IT-järjestelmänvalvojat voivat luoda käyttäjätunnuksia ja automatisoida valmistelua ja ylläpitoa käyttäjän tilan tai roolien muuttuessa. Azure Active Directory (Azure AD) tarjoaa automaattisen valmistelun henkilöstöhallinnon (HR) sovelluksista Azure AD:hen, Azure AD:stä sovelluksiin sekä Azure AD:n ja paikallisen Active Directory -toimialueen palveluiden välillä.

Käyttäjätietojen elinkaaren hallinta Azure AD:ssä

Hallitse käyttäjätietojen ja käyttöoikeuksien koko elinkaarta Azure AD:ssä. Luo ja hallinnoi käyttäjätietoja automaattisesti pilvisovelluksissa ja muodosta yhteys HR-sovelluksiin automaattisten tehtävien käynnistämiseksi. Yksinkertaista käyttöoikeuspyyntöjen työnkulkuja ja vahvista käyttöoikeudet automaattisilla käytännöillä.

HR-lähtöinen valmistelu

Muodosta yhteys HCM-järjestelmään, kuten Workdayhin ja SAP SuccessFactorsiin, jotta voit valmistella käyttöoikeuksia ja poistaa ne käytöstä automaattisesti. Tämä mahdollistaa sen, että uudet työntekijät voivat aloittaa työt heti, sekä sen, että käyttöoikeudet poistetaan, kun työntekijä lähtee yrityksestä.

Käyttäjien ja ryhmien valmistelu pilvisovelluksiin

Automatisoi käyttäjien ja roolien valmistelu sekä käyttöoikeuksien poistaminen pilvisovelluksissa, joihin he tarvitsevat käyttöoikeuden, kuten Dropbox, Salesforce ja ServiceNow.

Valmistelu hakemistopalveluiden välillä

Valmistele käyttäjiä paikallisesta lähteestä, kuten Windows Server Active Directorysta, Azure AD:hen käyttämällä Azure AD Connect -synkronointia, Azure AD Connect -pilvipalvelun synkronointia tai Microsoft Identity Manageria.

Käyttöoikeuspyyntöjen hallinta

Hallitse käyttäjien käyttöoikeuksien meneillään olevia muutoksia Azure AD:n oikeuksien hallinnan avulla. Määritä, miten käyttäjät tekevät käyttöoikeuspyynnön, ja varmista, että käyttäjät poistetaan, kun he eivät enää tarvitse käyttöoikeutta.

Käyttöoikeuksien tarkastelu säännöllisesti

Varmista, että vain asianmukaisilla henkilöillä on jatkuvat käyttöoikeudet, käyttämällä Azure AD:n käyttöoikeuksien tarkistuksia. Niiden avulla tarkistajat voivat tunnistaa käyttäjät, joiden käyttöoikeuksia jatketaan tai joiden käyttöoikeudet tulee poistaa.

Sovelluksen kehittäminen SCIM:n avulla valmistelua varten

SCIM (System for Cross-Domain Identity Management) -ohjelmointirajapinnan avulla voit ottaa käyttöön käyttäjien ja ryhmien automaattisen valmistelun sovelluksen ja Azure AD:n välillä.

Tutustu tarkemmin Azure AD:n käyttäjätietojen elinkaaren hallintaan.

Sovellukset, jotka toimivat saumattomasti Azure AD:n kanssa

Etsi kaikki sovellukset, joiden kohdalla Azure AD tukee valmiiksi integroituja valmistelusivustoja, ja opettele määrittämään niitä.

Adobe Logo
SAP Concur Logo
Zendesk Logo
servicenow Logo
SuccessFactors Logo
DocuSign Logo
Salesforce Logo
Dropbox Logo
cisco Webex Logo
AWS Logo
Atlassian Logo
zoom Logo
workplace Logo
box Logo
workday logo
zscalar Logo

Tutustu siihen, miten nämä asiakkaat suojaavat organisaationsa Microsoft Securityn avulla

Azure AD:ssä "valmistelu" viittaa käyttäjätietojen ja roolien automaattiseen luontiin tiettyjen ehtojen perusteella. Käyttäjätietojen luomisen lisäksi automaattinen valmistelu sisältää käyttäjätietojen ylläpidon ja poistamisen tilan tai roolien muuttuessa.

”Kun otimme Azure AD:n käyttöön ja määritimme automaattisen valmistelun, käyttöönottoprosessi nopeutui selvästi. Olemme säästäneet valtavasti muutoksen myötä: konkreettisesti noin 500 000 dollaria vuodessa, mutta kuluista on säästetty myös paljon!”

A Mattress Firm employee smiling and using a mobile device.

HR-lähtöiset valmistelusovellukset Microsoft-kumppaneilta

Muita käyttäjätietojen elinkaaren hallinnan resursseja

Käsitteet

Katso yhteenveto elinkaari- ja käyttöönottoprosesseista.

Toimintaohjeet

Katso vaiheittaiset ohjeet käyttäjätietojen elinkaaren hallinnan ominaisuuksista.

Opetusohjelmat

Opettele ottamaan käyttäjätietojen elinkaaren hallintaominaisuudet käyttöön.