Microsoft 365 Defender

Pysäytä hyökkäykset automatisoidun toimialueiden välisen uhilta suojautumisen  ja sisäisen tekoälyn avulla.

Pysäytä hyökkäykset kaikissa Microsoft 365:n palveluissa

Kun uhat muuttuvat entistä monimutkaisemmiksi ja pysyvämmiksi, hälytykset yleistyvät ja tietoturvatiimien työt lisääntyvät. Microsoft 365 Defender on osa Microsoftin XDR-ratkaisua Se hyödyntää Microsoft 365:n suojausvalikoimaa, analysoi automaattisesti uhkatiedot kaikilla toimialueilla ja muodostaa täydellisen kuvan jokaisesta hyökkäyksestä yhteen koontinäyttöön. Tämän kattavan selkeyden ansiosta puolustajat voivat nyt keskittyä kriittisiin uhkiin ja etsiä kehittyneitä tietomurtoja luottaen siihen, että Microsoft 365 Defenderin tehokas automaatio tunnistaa ja pysäyttää hyökkäykset kaikkialla hyökkäysketjussa ja palauttaa organisaation suojattuun tilaan.

Pysäytä hyökkäykset ennen niiden tapahtumista

Pienennä hyökkäyspintaa ja eliminoi pysyvät uhat.

Tunnista ja automatisoi kaikilla toimialueilla

Integroi uhkien tunnistamisen tiedot nopeaa ja täydellistä reagointia varten.

Etsi kaikista tiedoistasi

Käytä säästynyt aika ainutlaatuisen asiantuntemuksesi hyödyntämiseen.

Microsoft 365 Defenderin ominaisuudet

Yleiskatsaus
Guided Tour

Ominaisuudet

Estä toimialueiden väliset hyökkäykset ja pysyvyys

Jotkin ominaisuudet vaihtelevat myyntialueittain

Estä toimialueiden väliset hyökkäykset ja pysyvyys

Estä uhkien pääsy organisaatioosi ja pysäytä hyökkäykset ennen niiden tapahtumista. Ymmärrä hyökkäykset ja eri toimialueiden konteksti, niin voit eliminoida odottavat ja pysyvät uhat ja suojautua nykyisiä ja tulevia tietomurtoja vastaan Microsoft 365 Defenderin avulla.

Vähennä signaalikohinaa

Tarkastele priorisoituja tapahtumia yhdessä koontinäytössä ja vähennä hämmennystä, sekavuutta ja varoituksiin turtumista. Microsoft 365 Defenderin automatisoitujen tutkimusominaisuuksien avulla voit lyhentää uhkien tunnistamiseen ja niihin reagointiin kuluvaa aikaa ja keskittyä kriittisten ilmoitusten luokitteluun ja uhkiin reagoimiseen.

Korjaa altistuneet resurssit automaattisesti

Huolehdi rutiininomaisista ja monimutkaisista korjaustoimista Microsoft 365 Defenderin avulla. Uhkien tunnistaminen ja tutkiminen sekä niihin reagoiminen tapahtuu automaattisesti toimialueen tasolla kussakin Microsoft 365 -suojaustuotteessa. Palauta vaarantuneet resurssit turvalliseen tilaan tapahtuman laajemmassa kontekstissa, ja korjaa näennäisesti erilliset hyökkäykset automaattisesti koko portfoliossa.

Löydä uhat kaikilla toimialueilla

Hae kaikista Microsoft 365 -tiedoistasi Microsoft 365 Defenderin avulla. Hyödynnä organisaatiotietämystäsi mukautettujen kyselyjen avulla. Hanki Microsoftin uhilta suojautumisen ratkaisut organisaatiollesi ja suojaudu sisäisiltä uhkilta sekä kehitä mukautettuja tunnistus- ja reagointityökaluja pitkäaikaista suojausta ja parannettuja suojauspisteitä varten.

Jotkin ominaisuudet vaihtelevat myyntialueittain

{"sites":[{"pages":[],"arialabel":"Estä toimialueiden väliset hyökkäykset ja pysyvyys","id":"site-1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":1,"name":"Estä toimialueiden väliset hyökkäykset ja pysyvyys","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWSHQf","content":"<p>Estä uhkien pääsy organisaatioosi ja pysäytä hyökkäykset ennen niiden tapahtumista. Ymmärrä hyökkäykset ja eri toimialueiden konteksti, niin voit eliminoida odottavat ja pysyvät uhat ja suojautua nykyisiä ja tulevia tietomurtoja vastaan Microsoft 365 Defenderin avulla.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Estä toimialueiden väliset hyökkäykset ja pysyvyys"},{"pages":[],"arialabel":"Vähennä signaalikohinaa","id":"site-2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Vähennä signaalikohinaa","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWSzpO","content":"<p>Tarkastele priorisoituja tapahtumia yhdessä koontinäytössä ja vähennä hämmennystä, sekavuutta ja varoituksiin turtumista. Microsoft 365 Defenderin automatisoitujen tutkimusominaisuuksien avulla voit lyhentää uhkien tunnistamiseen ja niihin reagointiin kuluvaa aikaa ja keskittyä kriittisten ilmoitusten luokitteluun ja uhkiin reagoimiseen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vähennä signaalikohinaa"},{"pages":[],"arialabel":"Korjaa altistuneet resurssit automaattisesti","id":"site-3","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Korjaa altistuneet resurssit automaattisesti","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWSwT1","content":"<p>Huolehdi rutiininomaisista ja monimutkaisista korjaustoimista Microsoft 365 Defenderin avulla. Uhkien tunnistaminen ja tutkiminen sekä niihin reagoiminen tapahtuu automaattisesti toimialueen tasolla kussakin Microsoft 365 -suojaustuotteessa. Palauta vaarantuneet resurssit turvalliseen tilaan tapahtuman laajemmassa kontekstissa, ja korjaa näennäisesti erilliset hyökkäykset automaattisesti koko portfoliossa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Korjaa altistuneet resurssit automaattisesti"},{"pages":[],"arialabel":"Löydä uhat kaikilla toimialueilla","id":"site-4","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Löydä uhat kaikilla toimialueilla","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWSCfl","content":"<p>Hae kaikista Microsoft 365 -tiedoistasi Microsoft 365 Defenderin avulla. Hyödynnä organisaatiotietämystäsi mukautettujen kyselyjen avulla. Hanki Microsoftin uhilta suojautumisen ratkaisut organisaatiollesi ja suojaudu sisäisiltä uhkilta sekä kehitä mukautettuja tunnistus- ja reagointityökaluja pitkäaikaista suojausta ja parannettuja suojauspisteitä varten.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Löydä uhat kaikilla toimialueilla"}],"itemsCount":4}

Integroitu uhilta suojautuminen SIEM- ja XDR-ratkaisujen avulla

Microsoft tukee organisaatiosi puolustajia antamalla oikeat työkalut ja tiedot oikeille ihmisille. Yhdistä SIEM ja XDR lisätäksesi tehokkuutta ja vaikuttavuutta suojatessasi digitaalista omaisuuttasi.

 

Lue lisätietoja uhilta suojautumisesta

Ehkäise ja havaitse hyökkäyksiä Microsoft 365 -työkuormissasi sisäänrakennettujen XDR-ominaisuuksien avulla.

The homepage on Microsoft 365 Defender showing active threats and more.

Ehkäise ja havaitse hyökkäyksiä Microsoft 365 -työkuormissasi sisäänrakennettujen XDR-ominaisuuksien avulla.

Suojaa Microsoft 365 -ympäristösi

Hyödynnä Microsoft 365:n luokkansa parasta suojausvalikoimaa ja analysoi automaattisesti uhkatiedot kaikilla toimialueilla.

Käyttäjätiedot

Hallitse yhdistelmäkäyttäjätietoja ja suojaa ne sekä yksinkertaista käyttöä työntekijöillesi, kumppaneillesi ja asiakkaillesi.

Päätepisteet

Toteuta ennaltaehkäisevä suojaus, tietomurron jälkeinen tunnistus, automaattinen tutkintaa ja reagointi päätepisteitä varten.

Pilvisovellukset

Hanki näkyvyys, hallitse tietoja ja havaitse uhat pilvipalveluissa ja sovelluksissa.

Sähköposti ja tiedostot

Suojaa sähköpostisi, tiedostosi ja yhteiskäyttötyökalusi Microsoft Defender for Office 365:n avulla.

Toimialan tunnustus

Lue lisää Microsoft 365 Defenderistä

Blogisarja

Pysy Microsoft 365 Defenderin tuoreimpien uutisten ja ominaisuuksien tasalla.

Käyttöoikeudet

Microsoft 365 Defender sisältyy joihinkin Microsoft 365-, Office 365 Security- ja Enterprise-käyttöoikeuksiin.

Tech Community -yhteisö

Opi parhaat käytännöt, hanki päivitykset ja pidä yhteyttä tuotetiimeihin Microsoft 365 Defender Tech Community -yhteisössä.

1. Gartner ei suosittele mitään sen tutkimusjulkaisuissa mainittuja toimittajia, tuotteita tai palveluja, eikä se suosittele käyttäjiä valitsemaan vain parhaat arviot saaneita toimittajia. Gartnerin tutkimusjulkaisut ovat Gartnerin tutkimusorganisaation mielipiteitä eikä niitä tule pitää tosiseikkoina. Gartner kieltää kaikki tätä tutkimusta koskevat takuut, nimenomaiset ja hiljaiset, mukaan lukien kaikki myyntikelpoisuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen koskevat takuut.