Two people smiling.

תובנות Microsoft Viva

שפר את הפרודוקטיביות ואת הבריאות הרוחנית בעזרת תובנות והמלצות מונחות-נתונים עם הגנה על הפרטיות.

Image_PromoBand

צור תרבות שבה אנשים ועסקים יכולים לשגשג

גלה חוויות חדשות של פרודוקטיביות ובריאות רוחנית במהלך העבודה, המבוססות על היכולות של MyAnalytics ו- Workplace Analytics.

קבל מידע על החוויות ב- Microsoft Teams, ב- Outlook וב- Office.com כדי לעזור לאנשים ולצוותים ברחבי הארגון לבצע את עבודתם על הצד הטוב ביותר.

השג תובנות אישיות במהלך העבודה

זהה הזדמנויות לפיתוח הרגלי עבודה טובים יותר. תן עדיפות לבריאות רוחנית באמצעות המלצות מעשיות, כגון שיריון זמן לעבודה ממוקדת, יציאה להפסקות קבועות והקפדה על קְשיבוּת.

עזור לצוותים למצוא את האיזון בין פרודוקטיביות לבריאות רוחנית

הבן את השפעתם של דפוסי עבודה על הבריאות הרוחנית של העובדים ועל התוצאות העסקיות בעזרת תובנות של מנהלים ומנהיגים. אמצעי הגנה מוכללים מגנים על הפרטיות האישית.

ספק מענה לאתגרים עסקיים ייחודיים

השג תובנות חשובות וצור דוחות גמישים עבור מנהיגים עסקיים. ספק מענה לאתרים מורכבים באמצעות כלים מתקדמים וספריה של תצוגות חזותיות, דוחות אינטראקטיביים ומאיצי ניתוח שנבנו מראש.

נועד לשמור על הבטיחות והפרטיות של הנתונים שלך

רק אתה יכול להציג תובנות ונתונים אישיים המבוססים על דפוסי עבודה. אמצעי ההגנה המהימנים על האבטחה והפרטיות בענן מאפשרים לארגונים לעמוד בדרישות של התעשייה ובדרישות אזוריות.

A smiling person looking at their mobile phone.

הבהר את נתוני המעורבות

טפח בריאות רוחנית בקרב העובדים

תובנות רבות-עוצמה אפשרו למנהיגי LinkedIn לשפר את הבריאות הרוחנית של העובדים במהלך מעבר מקיף לעבודה מרחוק.

תובנות רבות-עוצמה אפשרו למנהיגי LinkedIn לשפר את הבריאות הרוחנית של העובדים במהלך מעבר מקיף לעבודה מרחוק.

תוכניות ומחירים של 'תובנות Viva'

Microsoft 365

התכונות המסומנות בסימן ביקורת בעמודה זו כלולות בתוכניות Microsoft 365 ו- Office 365 לארגונים.

Microsoft Workplace Analytics

השג תובנות של מנהלים ומנהיגים וכן תובנות מתקדמות עם מאיצים וכלי ניתוח מותאמים אישית.

Microsoft Workplace Analytics USD$4.00
למשתמש/לחודש
המחיר אינו כולל מס.

(מנוי שנתי בחידוש אוטומטי)
כולל יחידת קיבולת אחת לכל משתמש לחודש.

 

 

כדי להוסיף את 'תובנות Viva' למנוי Viva, פנה לנציג המכירות של Microsoft.

Microsoft Viva Insights Capacity

השג 5,000 יחידות קיבולת לחודש עבור התכונות של 'תובנות Viva' המבוססות על קיבולת.

Microsoft Viva Insights Capacity USD$5,000.00
למשתמש/לחודש
המחיר אינו כולל מס.

(מנוי שנתי בחידוש אוטומטי)
מחייב רשיון נפרד של 'תובנות Viva'. נמכר במרווחים של 5,000 יחידות קיבולת.

כדי להוסיף קיבולת של 'תובנות Viva' למנוי Viva, פנה לנציג המכירות של Microsoft.

Compare Microsoft Office Product features
Feature name

Microsoft 365

Microsoft Workplace Analytics Microsoft Viva Insights Capacity

תובנות אישיות ב- Microsoft Teams

התכונה כלולה

‏התכונה כלולה

התכונה ‏לא כלולה

תוספת 'תובנות Viva' והצעות מוכללות ב- Outlook

‏התכונה כלולה

‏התכונה כלולה

התכונה ‏לא כלולה

דואר אלקטרוני לתדרוך יומי

‏התכונה כלולה

‏התכונה כלולה

התכונה ‏לא כלולה

תקציר דואר אלקטרוני חודשי ולוח מחוונים של תובנות אישיות

‏התכונה כלולה

‏התכונה כלולה

התכונה ‏לא כלולה

תובנות למנהלים שמאפשרות להם להוביל צוותים חזקים

התכונה ‏לא כלולה

‏התכונה כלולה

התכונה ‏לא כלולה

תובנות למנהיגים שמאפשרות להם להציג מגמות ברחבי הארגון

התכונה ‏לא כלולה

‏התכונה כלולה

התכונה ‏לא כלולה

מאיצים וכלי ניתוח מותאמים אישית

התכונה ‏לא כלולה

התכונה כלולה

התכונה לא כלולה

יחידות קיבולת לניתוח מותאם אישית

Feature is not Included
Feature is Included

יחידת קיבולת אחת לכל משתמש לחודש

Feature is Included

נמכר במרווחים של 5,000 יחידות קיבולת

ראה את 'תובנות Microsoft Viva' בפעולה

ראה כיצד 'תובנות Microsoft Viva' מספק תובנות מונחות-נתונים עם הגנה על הפרטיות ופעולות מומלצות כדי לעזור לאנשים ולצוותים לשפר את הפרודוקטיביות והבריאות הרוחנית.

העבודה שונה כיום

גלה כיצד 'תובנות Viva' עוזר לשפר את הפרודוקטיביות והבריאות הרוחנית של העובדים בסביבה מחוברת מאוד, לעתים מבודדת, שהופכת להיות מורכבת יותר ויותר.

[noalt]

[noalt]

העצם אנשים וצוותים להיות במיטבם

'תובנות Viva' הוא חלק מ- Microsoft Viva, פלטפורמת חוויית העובדים החדשה שנועדה לעזור לאנשים ליצור קשר, להתמקד, ללמוד ולשגשג בעבודה.

A person looking down at a tablet and a mobile device.