Two people smiling.

למידת Microsoft Viva

אפשר לעובדים לתעדף את הצמיחה וההתפתחות שלהם.1

גלה, שתף ותעדף למידה

הבא למידה בצורה חלקה לזרימת העבודה עם למידת Viva, שנבנתה עבור Microsoft Teams ו- Microsoft 365.

מבט כולל
Guided Tour

סיור מודרך - בית

למידה חברתית

הפוך את הלמידה לשיתופית

הפוך את הלמידה לשיתופית

הפוך למידה חברתית לזמינה באמצעות יכולות שיתוף הפעולה ב- Teams.

צור מרחב למידה שיתופית עבור הצוות שלך

הוסף כרטיסיית למידה לערוץ Teams שלך כדי למצוא, לבחור ולהצמיד הדרכות בערוצים שבהם אתה עובד עם אנשים אחרים.

טפח שיחות על למידה

שתף תוכן למידה בהודעות Teams, בצ'אטים של פגישות או בהודעות דואר אלקטרוני. עודד למידה של עמיתים ושיחות עם מנטורים.

שתף המלצות למידה עם עמיתים

המלץ על תוכן למידה רלוונטי לעמיתים ולקולגות, עקוב אחר התקדמות ההשלמה המדווחת שלהם והצג קורסים מומלצים עבורך.

אפשר לעובדים לשלוט במסע הלמידה שלהם

בצע התקדמות במשימות למידה ובמטרות בעזרת תצוגות אינטואיטיביות והנחיות בזמן.

הצג את הלמידה הנדרשת

חבר מערכות ניהול למידה כדי להציג תוכן למידה מוקצה ולגשת אליו.

הישאר מעודכן לגבי משימות למידה

קבל הודעות ב- Teams עבור משימות למידה חדשות או משימות למידה שתאריך היעד שלהן חלף.

הגן על זמן הלמידה

הוסף קורסי למידה ללוח השנה שלך כדי לתעדף צמיחה ופיתוח אישיים. קבל הצעות שבועיות באמצעות תדרוך בדואר אלקטרוני כדי לשריין זמן למידה.

ארגון תוכן למידה ומשימות

גש במהירות לקורסים המסומנים בסימניה, שהוצגו לאחרונה, מומלצים, הוקצו והושלמו לאחרונה בתצוגה 'הלמידה שלי'.

למידה מצטברת מכל רחבי הארגון שלך

עזור לעובדים למצוא תוכן רלוונטי ממקורות למידה ברחבי הארגון שלך.

צבור את כל תוכן הלמידה במקום אחד

חבר תוכן למידה מ- Microsoft, מהארגון שלך ומספקי הלמידה וממערכות ניהול הלמידה שהארגון שלך משתמש בהם.

קבל הצעות למידה מותאמות אישית

קבל הצעות שנוצרו על-ידי המערכת בהתבסס על תחומי עניין אישיים ותוכן טרנדי בארגון שלך.

גלה למידה ברחבי Microsoft 365

ראה תוצאות למידה רלוונטיות בכל פעם שאתה משתמש בחיפוש של Microsoft—ב- Bing בעבודה, ב- Office.com וב- SharePoint.

סמן תוכן טרנדי

הצג תוכן מהימן ביותר לעובדים מכל מקור למידה מחובר בכרזת הקרוסלה המוצגת.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"כרטיסיות Teams.","id":"Teams tabs","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"כרטיסיות Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFu","content":"<p>הוסף כרטיסיית למידה לערוץ Teams שלך כדי למצוא, לבחור ולהצמיד הדרכות בערוצים שבהם אתה עובד עם אנשים אחרים.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"צור מרחב למידה שיתופית עבור הצוות שלך"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"צ'אט.","id":"Chat","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"צ'אט","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFv","content":"<p>שתף תוכן למידה בהודעות Teams, בצ'אטים של פגישות או בהודעות דואר אלקטרוני. עודד למידה של עמיתים ושיחות עם מנטורים.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"טפח שיחות על למידה"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"המלץ.","id":"Recommend","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"המלץ","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFw","content":"<p>המלץ על תוכן למידה רלוונטי לעמיתים ולקולגות, עקוב אחר התקדמות ההשלמה המדווחת שלהם והצג קורסים מומלצים עבורך.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"שתף המלצות למידה עם עמיתים"}],"arialabel":"למידה חברתית.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4Vr2P?ver=4754","imageAlt":"A desktop display of learning tools in Teams and a mobile display of a conversation in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"למידה חברתית","videoHref":"","content":"<p>הפוך למידה חברתית לזמינה באמצעות יכולות שיתוף הפעולה ב- Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"הפוך את הלמידה לשיתופית"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"הקצאות.","id":"Assignments","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TUFA?ver=2d78","imageAlt":"Screenshot of My Learning view in Viva Learning showing learning assignments in the Assigned to you tab.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"הקצאות","videoHref":"","content":"<p>חבר מערכות ניהול למידה כדי להציג תוכן למידה מוקצה ולגשת אליו.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"הצג את הלמידה הנדרשת"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"הודעות.","id":"Notifications","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4Vr2X?ver=c708","imageAlt":"A mobile display of text chats in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"הודעות","videoHref":"","content":"<p>קבל הודעות ב- Teams עבור משימות למידה חדשות או משימות למידה שתאריך היעד שלהן חלף.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"הישאר מעודכן לגבי משימות למידה"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"הנחיות למידה.","id":"Learning prompts","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TUFE?ver=0e68","imageAlt":"Screenshot of Viva email showing actions to book focused learning time.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"הנחיות למידה","videoHref":"","content":"<p>הוסף קורסי למידה ללוח השנה שלך כדי לתעדף צמיחה ופיתוח אישיים. קבל הצעות שבועיות באמצעות תדרוך בדואר אלקטרוני כדי לשריין זמן למידה.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"הגן על זמן הלמידה"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"הלמידה שלי.","id":"My Learning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":9,"name":"הלמידה שלי","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFy","content":"<p>גש במהירות לקורסים המסומנים בסימניה, שהוצגו לאחרונה, מומלצים, הוקצו והושלמו לאחרונה בתצוגה 'הלמידה שלי'.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"ארגון תוכן למידה ומשימות"}],"arialabel":"פיתוח מותאם אישית.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5d7?ver=3000","imageAlt":"A desktop display of recommended courses in Viva Learning and a mobile display of someone sharing a Viva Learning course over a Teams chat.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"פיתוח מותאם אישית","videoHref":"","content":"<p>בצע התקדמות במשימות למידה ובמטרות בעזרת תצוגות אינטואיטיביות והנחיות בזמן.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"אפשר לעובדים לשלוט במסע הלמידה שלהם"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"מקורות תוכן.","id":"Content sources","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"מקורות תוכן","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U030","content":"<p>חבר תוכן למידה מ- Microsoft, מהארגון שלך ומספקי הלמידה וממערכות ניהול הלמידה שהארגון שלך משתמש בהם.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"צבור את כל תוכן הלמידה במקום אחד"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"הצעות.","id":"Suggestions","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"הצעות","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFG","content":"<p>קבל הצעות שנוצרו על-ידי המערכת בהתבסס על תחומי עניין אישיים ותוכן טרנדי בארגון שלך.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"קבל הצעות למידה מותאמות אישית"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"חפש.","id":"Search","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U032?ver=f488","imageAlt":"Screenshot of search in SharePoint for “Lead” showing related content results from Viva Learning.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"חיפוש","videoHref":"","content":"<p>ראה תוצאות למידה רלוונטיות בכל פעם שאתה משתמש בחיפוש של Microsoft—ב- Bing בעבודה, ב- Office.com וב- SharePoint.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"גלה למידה ברחבי Microsoft 365"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"תוכן מוצג.","id":"Featured content","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":14,"name":"תוכן מוצג","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U034","content":"<p>הצג תוכן מהימן ביותר לעובדים מכל מקור למידה מחובר בכרזת הקרוסלה המוצגת.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"סמן תוכן טרנדי"}],"arialabel":"גילוי תוכן.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":10,"name":"גילוי תוכן","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U5d9","content":"<p>עזור לעובדים למצוא תוכן רלוונטי ממקורות למידה ברחבי הארגון שלך.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"למידה מצטברת מכל רחבי הארגון שלך"}],"itemsCount":14}

ראה את 'למידת Viva' בפעולה

צפה בהדגמות מוצר וגלה כיצד מערך שותפי הלמידה עובד בצורה חלקה עם 'למידת Viva'.

גש לתוכן ברחבי מערך הלמידה

Microsoft Learn
Microsoft 365 Training
LinkedIn Learning
Skillsoft
Coursera
Pluralsight
edX
Cornerstone
SAP SuccessFactors
Josh Bersin Academy
Edcast
Udacity
Udemy
Harvard Business Publishing
Infosec
Go1
OpenSesame

Microsoft 365

התכונות המסומנות בסימן ביקורת בעמודה זו כלולות בתוכניות Microsoft 365 ו- Office 365 לארגונים.

למידת Microsoft Viva

פתרון הלמידה המלא לעובדים.

למידת Microsoft Viva USD$4.00
למשתמש/לחודש
המחיר אינו כולל מס.

(מנוי שנתי בחידוש אוטומטי)6

חיסכון של 25%*

חבילת Microsoft Viva

עודד אנשים וצוותים להיות במיטבם מכל מקום בעזרת החבילה המלאה של חוויית העובדים, כולל 'למידת Viva', 'תובנות Viva', 'יעדי Viva' ו'נושאי Viva'.

חבילת Microsoft Viva המחיר המלא היה USD$12.00 עכשיו USD$9.00
למשתמש/לחודש
המחיר אינו כולל מס.

(מנוי שנתי בחידוש אוטומטי)6

השווה בין תכונות המוצרים של Microsoft Office
שם תכונה

Microsoft 365

למידת Microsoft Viva חבילת Microsoft Viva
למידת Microsoft Viva
תכונה זו כלולה באופן חלקי
כלול
כלול
'למידת Viva' ב- Teams
כלול
כלול
כלול
גש לספריות המלאות Microsoft Learn ו- Microsoft 365 Training l ול- 125 הקורסים המובילים של LinkedIn Learning
כלול
כלול
כלול
חיפוש, שיתוף וצ'אט בנוגע לתוכן של למידה
כלול
כלול
כלול
צור כרטיסיות למידה בערוצי Teams
כלול
כלול
כלול
תוכן למידה שנוצר על-ידי הארגון עם SharePoint ו'למידת Viva'
כלול
כלול
כלול
המלצות הקורס ומעקב אחר התקדמות
לא כלול
כלול
כלול
שילוב עם ספקי תוכן שותפים
לא כלול
כלול
כלול
שילוב עם מערכות לניהול למידה
לא כלול
כלול
כלול

תוכן למידת Surface בחיפוש של Microsoft ברחבי Bing.com, Office.com ו- SharePoint.com 5

לא כלול
Included
Included

הוסף את תוכן הלמידה ללוח השנה עם משבצות זמן מוצעות

לא כלול

כלול

כלול

חיבורי Microsoft Viva
כלול
כלול
כלול
התאם אישית את 'מחברי Viva' עם מיתוג החברה שלך
כלול
כלול
כלול
צור יעד מרוכז המותאם אישית לעובדים
כלול
כלול
כלול
ספק ערוץ תקשורת מאוחד לצבירה ולשיתוף של מידע חיוני
כלול
כלול
כלול
מקד את פריטי התקשורת ולוח המחוונים לאנשים פרטיים או קבוצות
כלול
כלול
כלול
שפר פריטים קריטיים להשגת חשיפה מרבית
כלול
כלול
כלול
בנה חוויית עובדים מודרנית בתשתית הקיימת שלך
כלול
כלול
כלול
שילוב עם ספקי שותפים ומערכות של משאבי אנוש
כלול
כלול
כלול
צור כרטיסים מסתגלים מותאמים אישית כדי להתחבר ליישומים הקיימים שלך
כלול
כלול
כלול
תובנות Microsoft Viva
תכונה זו כלולה באופן חלקי
תכונה זו כלולה באופן חלקי
כלול
תובנות אישיות ב- Teams
כלול
כלול
כלול
תוספת 'תובנות Viva' והצעות מוכללות ב- Outlook
כלול
כלול
כלול
דואר אלקטרוני לתדרוך יומי
כלול
כלול
כלול
תקציר דואר אלקטרוני חודשי ולוח מחוונים של תובנות אישיות
כלול
כלול
כלול

תובנות אישיות מתקדמות: כרטיסיית פגישות יעילות ב- Teams עם תובנות והמלצות

לא כלול
לא כלול
Included

בקרוב

תובנות אישיות Premium: התחל תוכנית פגישות יעילות משותפת
לא כלול
לא כלול
Included

בקרוב

תובנות למנהלים שמאפשרות להם להוביל צוותים חזקים
לא כלול
לא כלול
כלול
תובנות למנהיגים שמאפשרות להם להציג מגמות ברחבי הארגון
לא כלול
לא כלול
כלול
מאיצים וכלי ניתוח מותאמים אישית
לא כלול
לא כלול
כלול
נושאי Microsoft Viva
לא כלול
לא כלול
כלול
מחברי חיפוש (פריטי אינדקס)
לא כלול
לא כלול
כלול
איתור מומחיות
לא כלול
לא כלול
כלול
כרטיסי נושא, דפים ומרכזים
לא כלול
לא כלול
כלול
דגשים מבוססי נושא ב- SharePoint‏, Office ו'חיפוש של Microsoft'
לא כלול
לא כלול
כלול
דגשים מבוססי נושא ב- Teams‏, Outlook ו- Yammer
לא כלול
לא כלול
Included

יושק בשנת 2022

Answer Concierge וחיפוש הקשרי
לא כלול
לא כלול
Included

יושק בשנת 2022

יעדי Microsoft Viva

לא כלול
לא כלול

כלול

צור, נהל, התאם והתאם אישית זרימות עבודה של OKR עם תבניות OKR וכניסות אוטומטיות

לא כלול
לא כלול

כלול

האץ את הקצב שלך בעסק עם יעדים ותוצאות מפתח (OKR) באמצעות לוח מחוונים משותף ותובנות מתקדמות

לא כלול
לא כלול

כלול

חבר בין העבודה לתוצאות עם שילובים עמוקים למשימות ולפרוייקטים

לא כלול
לא כלול

כלול

צור שילוב עם כלים קריטיים ומקורות נתונים

לא כלול
לא כלול

כלול

השג קנה מידה ארגוני ואבטחה עם יכולות SSO, הצפנת נתונים, תאימות SOC 2 סוג II, פרטיות ברמה ארגונית והרשאות מתקדמות

לא כלול
לא כלול

כלול

השתמש בתצורות OKR מתקדמות עם משקלים הניתנים להתאמה אישית והדרכה בנושא ניקוד

לא כלול
לא כלול

כלול

העצם את הצוותים והעובדים

94% מהעובדים אומרים שהם יישארו זמן רב יותר בחברה אם היא תשקיע בלמידה ובהתפתחות שלהם (LinkedIn)‏.2

84% מהמנהיגים ב- L&D אומרים שחשוב לשלב למידה דיגיטלית בפלטפורמות שיתוף פעולה ארגוניות (קבוצת Fosway).3

‏79% מהמנכ"לים אומרים שהמיומנויות והכישורים של כוח העבודה שלהם הם הסוגיה המרכזית עבורם (PwC)‏.4

משאבים נוספים

וובינר בנושא 'למידת Viva'

גלה כיצד ליצור תרבות של למידה בארגון שלך בכך שתאפשר לעובדים ללמוד מיומנויות ייעודיות במהלך העבודה.

אינפוגרפיקה של 'למידת Viva'

קרא על האופן שבו למידה בזרימת העבודה משפיעה על הפרודוקטיביות, ההתפתחות והשימור של העובדים.

מדריך תרחישים

ראה את 'למידת Viva' בפעולה דרך תפקידים ותרחישים שונים.

תמיכה של 'למידת Viva'

ראה כיצד להוסיף את למידת Viva ל- Microsoft Teams ולנהל את תוכן הלמידה שלך.

התחל בעבודה עם 'למידת Viva'

העצם אנשים וצוותים להיות במיטבם

מרכז 'למידת Viva' הוא חלק מ- Microsoft Viva, פלטפורמת חוויית העובדים שנועדה לעזור לאנשים ליצור קשר, להתמקד, ללמוד ולשגשג בעבודה.

An employee sitting at their desk and smiling.

* חסוך 25% בעת רכישה לפני 1 בינואר, 2023.
1 'למידת Viva' לא נועד לשימושם של ילדים או תלמידים. יש להקצות רשיונות של 'למידת Viva' רק לאנשים שגילם מעל 18. זה כולל רשיונות עבור Microsoft Viva for Faculty‏, Viva Learning for faculty‏, Microsoft Viva with Glint add-on for Faculty‏, Microsoft 365 A3 - רשיון ללא התערבות לסגל‏, Microsoft 365 A3 for faculty‏, Microsoft 365 A5 for faculty‏, Microsoft 365 A5 עם דקות שיחה לסגל‏, Microsoft 365 A5 ללא שיחת ועידת שמע לסגל‏, Office 365 A1 for faculty‏, Office 365 A1 for faculty (להתקן), Office 365 A1 Plus for faculty‏, Office 365 A3 for faculty‏, Office 365 A5 for faculty‏, Office 365 A5 עם דקות שיחה לסגל, Office 365 A5 ללא שיחת ועידת שמע לסגל‏, Office 365 Education E1 for Faculty‏, Office 365 Education E3 for Faculty ו- Office 365 Education for Homeschool for faculty, שיש להקצות אך ורק לסגל ולעובדים בוגרים של מוסדות ולא לסטודנטים.
2 דוח Workplace Learning לשנת 2019, LinkedIn Learning.
3 כיצד משבר הקורונה (COVID-19) משנה את הלמידה? Fosway Group, יוני 2020.
4 מגמות בנושא כישרונות לשנת 2019: רכישת מיומנויות נוספות בעולם דיגיטלי, PwC.
5 נדרש לפחות רשיון אחד שנרכש כדי שמנהל המערכת יפעיל את התכונה עבור כל הדייר.
6 לאחר תחילת המנוי בתשלום, מדיניות הביטול תשתנה בהתאם למצבך כלקוח חדש, למוצר ולמבחר התחומים חדשים ב- Microsoft. קבלת מידע נוסף. בטל את מנוי Microsoft 365 שלך בכל עת על-ידי מעבר אל מרכז הניהול של Microsoft 365. כאשר מנוי מבוטל, כל הנתונים המשויכים נמחקים. קבל מידע נוסף על שמירה, מחיקה והשמדה של נתונים ב- Microsoft 365.