פורסם:
בתוקף החל מתאריך: 15 ביוני, 2021
הסכם השירותים של Microsoft
הפרטיות שלךהפרטיות שלך1_YourPrivacy
סיכום

1. הפרטיות שלך. פרטיותך חשובה לנו. קרא את הצהרת הפרטיות של Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) ("הצהרות הפרטיות") מאחר שהיא מתארת את סוגי הנתונים שאנו אוספים ממך ומהמכשירים שלך ("הנתונים") וכיצד אנו משתמשים בנתונים שלך והבסיס החוקי שלפיו עלינו לעבד את הנתונים שלך. הצהרת הפרטיות מתארת גם כיצד Microsoft משתמשת בתוכן שלך, הכולל את התקשורת שלך עם אחרים, פרסומים ששלחת אל Microsoft דרך השירותים וקבצים, תמונות, מסמכים, שמע, עבודות דיגיטליות, זרימות חיות וסרטוני וידאו שהעלית, שמרת, שידרת או שיתפת באמצעות השירותים ("התוכן שלך"). כאשר העיבוד מבוסס על הסכמה, ועד למידה המותרת על-ידי החוק החל, על-ידי קבלת תנאים אלה, אתה מביע את הסכמתך לנהלי איסוף התכנים והנתונים שלך, השימוש בהם וחשיפתם על-ידי Microsoft, כמתואר בהצהרת הפרטיות. במקרים מסוימים, אנו נספק הודעה נפרדת ונבקש את הסכמתך כפי שצוין בהצהרת הפרטיות.

טקסט מלא
התוכן שלךהתוכן שלך2_yourContent
סיכום

2. התוכן שלך. רבים מהשירותים שלנו מאפשרים לך לאחסן או לשתף את התוכן שלך או לקבל חומרים מאנשים אחרים. איננו טוענים לבעלות על התוכן שלך. התוכן שלך נשאר התוכן שלך, ואתה אחראי לו.

 • א. כאשר תשתף את התוכן שלך עם אנשים אחרים, אתה מבין שהם עשויים, על בסיס כלל עולמי, להשתמש, לשמור, לתעד, לשכפל, לשדר, להעביר, לשתף ולהציג את התוכן שלך למטרה שלשמה הפכת את התוכן שלך לזמין בשירותים, מבלי לפצות אותך. אם אינך מעוניין שלאחרים תהיה יכולת זו, אל תשתמש בשירותים כדי לשתף את התוכן שלך. אתה מצהיר ומתחייב שלמשך התקופה של תנאים אלה, יש לך (ויהיו לך) כל הזכויות הדרושות עבור התוכן שאתה מעלה, מאחסן או משתף בשירותים, או באמצעותם, ושהאיסוף, השימוש והשמירה של התוכן שלך לא יפר אף חוק או זכויות של אחרים. Microsoft אינה הבעלים של התוכן שלך, והיא אינה שולטת, מאמתת, משלמת, תומכת או נוטלת על עצמה כל התחייבות אחרת ביחס לתוכן שלך, ואינה יכולה לשאת באחריות על התוכן שלך או על החומרים שאחרים מעלים, מאחסנים או משתפים באמצעות השירותים.
 • ב. במידה הנדרשת כדי לספק את השירותים לך ולאנשים אחרים, כדי להגן עליך ועל השירותים וכדי לשפר את המוצרים והשירותים של Microsoft, אתה מעניק ל- Microsoft רשיון כלל עולמי ופטור מתמלוגים על קניין הרוחני, לשימוש בתוכן שלך, לדוגמה כדי ליצור עותקים של התוכן שלך, וכן כדי לשמור, לשדר, לעצב מחדש, להציג ולהפיץ באמצעות כלי התקשורת את התוכן שלך בשירותים. אם תפרסם את התוכן שלך באזורים של השירות שבהם הוא זמין באופן מקוון לקהל הרחב ללא הגבלות, התוכן שלך עשוי להופיע בהדגמות או בחומרים המקדמים את השירות. חלק מהשירותים נתמכים על-ידי פרסומות. הבקרות הקובעות כיצד Microsoft מתאימה אישית את הפרסומות זמינות בכתובת https://choice.live.com. אנו לא משתמשים בתכנים האישיים שלך בדואר אלקטרוני, בצ'אט, בשיחות וידאו או בדואר קולי, או במסמכים, בתמונות או בקבצים אישיים אחרים שלך כדי להפנות אליך פרסומות ספציפיות. מדיניות הפרסום שלנו מתוארת במפורט בהצהרת הפרטיות.
טקסט מלא
קוד התנהגותקוד התנהגות3_codeOfConduct
סיכום

3. קוד התנהגות.

 • א. בכך שאתה מסכים לתנאים אלה, אתה מסכים כי בעת שימוש בשירותים, תפעל בהתאם לכללים הבאים:
  • i. אין לבצע כל פעולה שאינה חוקית.
  • ii. אין לקחת חלק בפעילות שמנצלת ילדים, פוגעת בהם או מאיימת לפגוע בהם.
  • iii. אל תשלח הודעות זבל ואל תבצע פעולות דיוג. הודעות זבל (Spam) הן הודעות דואר אלקטרוני, פרסומים, בקשות ליצירת קשר, SMS (הודעות טקסט), הודעות מיידיות או תקשרת אלקטרונית דומה שאינן רצויות או שלא התבקשו מראש. דיוג הוא שליחת הודעת דואר אלקטרוני או תקשורת אלקטרוני אחרת כדי לפתות את הנמענים בדרכי הונאה או בצורה לא חוקית לחשוף מידע אישית או רגיש, כגון סיסמאות, תאריכי לידה, מספרי תעודות זהות, מספרי דרכונים, פרטי כרטיסי אשראי, מידע פיננסי או מידע רגיש אחר, או כדי לקבל גישה לחשבונות או לרשומות, שליפת מסמכים או מידע רגיש אחר, תשלום ו/או הטבה כספית.
  • iv. אין להציג או להשתמש באופן ציבורי בשירותים כדי לשתף תוכן או חומרים בלתי הולמים (הכוללים, לדוגמה, עירום, יחסי מין עם בעלי חיים, פורנוגרפיה, שפה פוגענית, אלימות גרפית או פעילות פלילית), או כדי לשתף את התוכן שלך או חומרים שאינם תואמים לחוקים או לתקנות המקומיים.
  • v. אין לקחת חלק בפעילות כוזבת, שקרית או מטעה (לדוגמה, ניסיונות לבקש ממישהו כסף תוך שימוש בטיעונים כוזבים, התחזות לאדם אחר, ביצוע מניפולציות בשירותים כדי להגדיל את ספירת המשחקים או להשפיע על הציונים, הדירוגים או התגובות), או בפעילות שכרוכה בהשמצות או בהוצאת לשון הרע.
  • vi. אין לעקוף מגבלות שהוטלו על הגישה לתוכנות או על זמינותן.
  • vii. אין לקחת חלק בפעילות שעלולה לפגוע בך, בשירותים או באנשים אחרים (לדוגמה, הפצת וירוסים, מעקבים, פרסום תוכן המעודד טרור או תוכן קיצוני אלים, פרסום דברי שטנה, תמיכה באלימות כלפי אחרים).
  • viii. אין לפגוע בזכויות של אחרים (לדוגמה, שיתוף לא מורשה של מוסיקה המוגנת באמצעות זכויות יוצרים או של חומרים אחרים המוגנים בזכויות יוצרים, שיווק מחדש או הפצה בדרך אחרת של מפות Bing או תמונות).
  • ix. אין לקחת חלק בפעילות שמפרה את הפרטיות או הזכויות על הגנת הנתונים של אחרים.
  • x. אין לסייע לאחרים להפר כללים אלה.
 • ב. אכיפה. אם תפר תנאים אלה, אנו עשויים, על-פי שיקול דעתנו הבלעדי, להפסיק לספק לך את השירותים או לסגור את חשבון Microsoft שלך. אנו עשויים גם לחסום העברה של פריט תקשורת (כמו דואר אלקטרוני, שיתוף קבצים או הודעה מידית) אל השירותים, או מהם, כחלק מהמאמץ שלנו לאכוף תנאים אלה. לחלופין, אנו עשויים להסיר או לסרב לפרסם את התוכן שלך מכל סיבה שהיא. בעת חקירת ההפרות לכאורה של תנאים אלה, Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לסקור את התוכן שלך כדי לפתור את הבעיה, ואתה מאשר לה בזאת לבצע סקירה כגון זו. עם זאת, אין באפשרותנו לנטר את כל השירות ואיננו עושים כל ניסיון לעשות זאת.
 • ג. החלה על Xbox Services. לחץ כאן (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868531) לקבלת מידע נוסף האופן שבו קוד התנהגות זה חל על המשחקים, האפליקציות, השירותים והתוכן של השירות המקוון של Xbox,‏ Xbox Live, ‏Xbox Game Pass, ‏Games for Windows Live ו- Xbox Game Studios שמספקת Microsoft. הפרה של קוד ההתנהגות באמצעות שירותי Xbox (כמוגדר בסעיף 13.א.i עלולה להוביל להשעיה או לחסימת ההשתתפות בשירותי Xbox, לרבות החרמה של רשיונות תוכן, זמן Xbox Gold Membership ויתרות של חשבון Microsoft המשויכים לחשבון.
טקסט מלא
שימוש בשירותים ובתמיכהשימוש בשירותים ובתמיכה4_usingTheServicesSupport
סיכום

4. שימוש בשירותים ובתמיכה.

 • א. חשבון Microsoft נדרש לך חשבון Microsoft כדי לגשת לשירותים רבים. חשבון Microsoft שלך מאפשר לך להיכנס למוצרים, לאתרי אינטרנט ולשירותים המסופקים על-ידי Microsoft ועל-ידי כמה מהשותפים של Microsoft.
  • i. יצירת חשבון. באפשרותך ליצור חשבון Microsoft באמצעות הרשמה מקוונת. אתה מסכים שלא להשתמש במידע כוזב, לא מדויק או מטעה כאשר אתה נרשם לחשבון Microsoft שלך. במקרים מסוימים, גורם צד שלישי, כמו ספק שירותי האינטרנט שלך, עשוי להקצות לך חשבון Microsoft. אם קיבלת חשבון Microsoft מגורם צד שלישי, עשויות להיות לצד השלישי זכויות נוספות בחשבון שלך, כגון היכולת לגשת או למחוק את חשבון Microsoft שלך. סקור את התנאים הנוספים שסופקו לך על-ידי הצד השלישי, מאחר של- Microsoft אין כל אחריות בכל הקשור לתנאים נוספים אלה. אם תיצור חשבון Microsoft בשם ישות כלשהי, כגון העסק או המעסיק שלך, אתה נושא באחריות לכך שיש לך סמכות משפטית לחתום על תנאים אלה בשם ישות זו. אין באפשרותך להעביר את האישורים של חשבון Microsoft שלך למשתמש אחר או לישות אחרת. כדי להגן על החשבון שלך, שמור על סודיות פרטי החשבון והסיסמאות שלך. אתה נושא באחריות לכל הפעילות שמתרחשת בחשבון Microsoft שלך.
  • ii. שימוש בחשבון. עליך להשתמש בחשבון Microsoft כדי שהוא יישאר פעיל. כלומר, עליך להיכנס לפחות פעם אחת בשנתיים כדי להבטיח שחשבון Microsoft שלך והשירותים המשויכים אליו יישארו במצב פעיל, אלא אם כן צוינה תקופה ארוכה יותר במדיניות פעילות החשבון של Microsoft בכתובת https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738, או בהצעה לחלק בתשלום של השירותים. אם לא תיכנס לחשבון במהלך פרק זמן זה, אנו נניח שחשבון Microsoft שלך אינו פעיל ונסגור אותו עבורך. עיין בסעיף 44.א.iv.2 למידע על ההשלכות של סגירת חשבון Microsoft. עליך להיכנס לתיבת הדואר הנכנס של Outlook.com ול- OneDrive (בנפרד) לפחות פעם אחת בפרק זמן של שנה, אחרת נסגור את תיבת הדואר הנכנס של Outlook.com ואת OneDrive עבורך. עליך להיכנס אל Xbox Services לפחות פעם אחת בתקופה של חמש שנים כדי לשמוע על ה- gamertag המשויך לחשבון Microsoft שלך. במקרה של חשד סביר כי צד שלישי משתמש בחשבון Microsoft שלך בדרך של מרמה (לדוגמה, כתוצאה מפריצה לחשבון), Microsoft עלולה להשעות את החשבון שלך עד שתוכל לדרוש שוב בעלות. בהתבסס על אופי הפגיעה, ייתכן שנתבקש להשבית את הגישה לחלק מהתכנים שלך או לכולם. אם אתה נתקל בבעיות בגישה לחשבון Microsoft, בקר באתר אינטרנט זה: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. ילדים וחשבונות. בכך שאתה יוצר חשבון Microsoft או משתמש בשירותים, אתה מקבל ומסכים להתחייב לתנאים אלה ומצהיר שהגעת לגיל ה"בגירות" או לגיל "האחריות המשפטית" המקובל במקום מגוריך, או שההורה שלך או האפוטרופוס החוקי שלך מסכים להתחייב לתנאים אלה בשמך. אם אינך יודע אם הגעת לגיל ה"בגירות" או "האחריות המשפטית" המקובל במקום מגוריך, או שאינך מבין סעיף זה, בקש עזרה מאחד מהוריך או מאפוטרופוס חוקי שלך. אם אתה הורה או אפוטרופוס חוקי של קטין, אתה והקטין מקבלים ומסכימים להתחייב לתנאים אלה, ואתם נושאים באחריות לכל השימושים בחשבון Microsoft או בשירותים של Microsoft, לרבות רכישות, בין אם החשבון של הקטין פתוח כעת או ייווצר מאוחר יותר.
  • iv. סגירת החשבון שלך.
   • 1. באפשרותך לבטל שירותים ספציפיים או לסגור את חשבון Microsoft שברשותך בכל עת ומכל סיבה. כדי לסגור את חשבון Microsoft שלך, בקר בכתובת https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. כאשר תבקש מאיתנו לסגור את חשבון Microsoft שלך, תוכל לבחור אם להשעות אותו למשך 30 יום או 60 יום, למקרה שתשנה את דעתך. לאחר פרק זמן של 30 או 60 יום, חשבון Microsoft שלך ייסגר. ראה סעיף 4.א.iv.2 להלן לקבלת הסבר לגבי מה שקורה כאשר חשבון Microsoft נסגר. כניסה חוזרת לחשבון בתקופת ההשעיה תפעיל מחדש את חשבון Microsoft שלך.
   • 2. אם חשבון Microsoft נסגר (בין אם על-ידך או על-ידינו), יקרו כמה דברים. ראשית, הזכות המוענקת לך לשימוש בחשבון Microsoft כדי לגשת לשירותים מופסקת באופן מידי. שנית, אנו נמחק את הנתונים או התכנים ששייכת אל חשבון Microsoft, או נבטל את השיוך בכל דרך אחרת בינם לבין חשבון Microsoft שלך (אלא אם נידרש לשמור אותם על-פי חוק, להחזיר אותם או להעביר אותם לצד שלישי שנקבע על-ידך). עליך לנהל תוכנית גיבוי סדירה, מאחר ש- Microsoft לא תוכל לאחזור את התכנים או הנתונים שלך לאחר שהחשבון ייסגר. שלישית, ייתכן שתאבד גישה למוצרים שרכשת.
 • ב. חשבונות בעבודה או בבית הספר. תוכל להיכנס לשירותים מסוימים של Microsoft עם כתובת דואר אלקטרוני של מקום עבודה או של בית ספר. אם תעשה זאת, אתה מסכים שהבעלים של התחום המשויך לכתובת הדואר האלקטרוני שלך עשוי לקבל הודעה על קיומו של חשבון Microsoft שלך ועל המנויים המשויכים אליו, לשלוט בחשבון שלך ולנהל אותו, וכן לגשת לנתונים שלך ולעבד אותם, לרבות התוכן של התקשורת והקבצים שלך, וש- Microsoft עשויה להודיע לבעלים של התחום אם החשבון או הנתונים שלו נפגעו. בנוסף, אתה מסכים ששימושך בשירותים של Microsoft עשוי להיות כפוף להסכמים שיש ל- Microsoft איתך או עם הארגון שלך וייתכן שתנאים אלה אינם חלים. אם כבר יש לך חשבון Microsoft ואתה משתש בכתובת דואר אלקטרוני נפרדת של מקום עבודה או של בית ספר כדי לגשת לשירותים המכוסים בתנאי שירות אלה, ייתכן שתתבקש לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני המשויכת לחשבון Microsoft שלך כדי להמשיך לגשת לשירותים אלה.
 • ג. ציוד/תוכניות נתונים נוספים. כדי להשתמש ברבים מהשירותים, דרוש לך חיבור לאינטרנט ו/או תוכנית נתונים/סלולרית. ייתכן שיידרש לך גם ציוד נוסף, כמו אוזנייה, מצלמה או מיקרופון. אתה נושא באחריות לאספקת כל החיבורים, התוכניות והציוד הדרושים לשימוש בשירותים ולתשלום הכספים המחויבים על-ידי ספקי החיבורים, התוכניות והציוד. תשלומים אלה ייגבו בנוסף לתשלומים שאתה משלם לנו תמורת השירותים, ואנו לא נפצה אותך בסכומים אלה. בדוק עם הספקים כדי לקבוע אם חלים עליך תשלומים כאלה.
 • ד. הודעות שירות. כאשר נצטרך להעביר לך מסר כלשהו לגבי שירות שבו אתה משתמש, נשלח לך הודעות שירות. אם נתת לנו את כתובת הדואר האלקטרוני או את מספר הטלפון שלך ביחס לחשבון Microsoft שלך, ייתכן שנשלח לך הודעות שירות בדואר אלקטרוני או ב- SMS (הודעת טקסט), בין היתר כדי לאמת את זהותך לפני שאתה רושם את מספר הטלפון הנייד שלך ולאמת את הרכישות שלך. בנוסף, אנו עשויים לשלוח לך הודעות שירות באמצעים אחרים (לדוגמה, באמצעות הודעות בתוך המוצר). ייתכן שיחולו חיובים בגין העברת נתונים או הודעות בעת קבלת הודעות ב- SMS.
 • ה. תמיכה. תמיכת לקוחות עבור שירותים מסוימים זמינה בכתובת support.microsoft.com (https://support.microsoft.com). שירותים מסוימים עשויים להציע תמיכת לקוחות נוספת, בכפוף לתנאים הזמינים בכתובת www.microsoft.com/support-service-agreement, אלא אם צוין אחרת. ייתכן שהתמיכה לא תהיה זמינה לגירסאות תצוגה מקדימה או ביתא של תכונות או שירותים. ייתכן שהשירותים אינם תואמים לתוכנה או לשירותים המסופקים על-ידי צד שלישי, ואתה נושא באחריות ללמוד בעצמך מהן דרישות התאימות.
 • ו. סיום השירותים שלך. אם השירותים שלך מבוטלים (בין אם על-ידך או על-ידנו), ראשית, זכותך לגישה אל השירותים מופסקת מיידית והרשיון שלך לשימוש בתוכנה הקשורה לשירותים מסתיים. שנית, אנו נמחק את הנתונים או התכנים המשויכים לשירות שלך, או נבטל את השיוך בכל דרך אחרת בינם לבין חשבון Microsoft שלך (אלא אם נידרש לשמור אותם על-פי חוק, להחזיר אותם או להעביר אותם לצד שלישי שנקבע על-ידך). כתוצאה מכך, ייתכן שלא תוכל עוד לגשת לאף אחד מהשירותים (או לתוכן ששמרת בשירותים אלה). צריכה להיות לך תכנית גיבוי שוטף. שלישית, ייתכן שתאבד גישה למוצרים שרכשת. אם ביטלת את חשבון Microsoft ואין לך חשבון אחר שיכול לגשת לשירותים, ייתכן שהשירותים שלך יבוטלו באופן מידי.
טקסט מלא
שימוש באפליקציות ובשירותים של צד שלישישימוש באפליקציות ובשירותים של צד שלישי5_usingThird-PartyAppsAndServices
סיכום

5. שימוש בשירותים ובאפליקציות של צד שלישי. השירותים עשויים לאפשר לך לגשת למוצרים, שירותים, אתרי אינטרנט, קישורים, תכנים, חומרים, משחקים, מיומנויות, שילובים, בוטים או אפליקציות נדרשים של צד שלישי בלתי תלוי (חברות או אנשים שאינם Microsoft) ("אפליקציות ושירותים של צד שלישי"). רבים מהשירותים שלנו יעזרו לך גם לאתר, להגיש בקשות או ליצור אינטראקציה עם אפליקציות ושירותים של צד שלישי, או יאפשרו לך לשתף את התוכן והנתונים שלך, ואתה מבין שבעצם השימוש בשירותים שלנו, אתה מנחה אותם לספק לך אפליקציות ושירותים של צד שלישי. האפליקציות והשירותים של צד שלישי עשויים אף לאפשר לך לאחסן את התכנים והנתונים שלך אצל המוציא לאור, הספק או המפעיל של האפליקציות והשירותים של צד שלישי. האפליקציות והשירותים של צד שלישי עשויים להציג לך מדיניות פרטיות או לחייב אותך לקבל את התנאים שלהם כדי שתוכל להתקין אפליקציה או שירות של צד שלישי ולהשתמש בהם. עיין בסעיף 13.ב לקבלת תנאים נוספים לאפליקציות המושגות דרך חנויות מסוימות הנמצאות בבעלות או בתפעול של Microsoft או של השותפים שלה (כולל, בין השאר, Office Store, ‏Microsoft Store ב- Xbox ו- Microsoft Store ב- Windows). עליך לעיין בתנאים של הצד השלישי ובמדיניות הפרטיות שלו לפני שתרכוש אפליקציות ושירותים כלשהם של צד שלישי, תשתמש בהם, תבקש אותם או תקשר את חשבון Microsoft שלך אליהם. תנאים כלשהם של צד שלישי אינם משנים תנאים אלה. Microsoft אינה מעניקה לך רשיון לקניין רוחני כלשהו כחלק מהאפליקציות והשירותים של צד שלישי. אתה מסכים לקחת על עצמך את כל הסיכונים והחבויות הנובעים כתוצאה משימושך באפליקציות ובשירותים של צד שלישי, ומאשר כי Microsoft אינה אחראית לבעיות המתעוררות כתוצאה מהשימוש בהם. Microsoft אינה נושאת באחריות כלפיך או כלפי אחרים ביחס למידע או לשירותים המסופקים על-ידי אפליקציות ושירותים של צד שלישי כלשהו.

טקסט מלא
השירותים הזמיניםהשירותים הזמינים6_serviceAvailability
סיכום

6. זמינות השירות.

 • א. ייתכן שהשירותים, האפליקציות והשירותים של צד שלישי או החומרים או המוצרים המוצעים באמצעות השירותים לא יהיו זמינים מעת לעת או שהם יוצעו על בסיס מוגבל בלבד, או שיהיו תלויים במידה רבה באזור שבו אתה נמצא או בהתקן שבו אתה משתמש. אם תשנה את המיקום המשויך לחשבון Microsoft שלך, ייתכן שיהיה עליך לרכוש מחדש חומרים או אפליקציות שהיו זמינים לך וששילמת עליהם באזור הקודם. אתה מסכים שלא לגשת או להשתמש בחומרים או בשירותים שאינם חוקיים או לא מורשים לשימוש בארץ שממנה אתה ניגש לחומרים או לשירותים אלה, או משתמש בהם, או שלא להסתיר או לסלף את מיקומך או את זהותך במטרה לגשת לחומרים או שירותים כגון אלה, או להשתמש בהם.
 • ב. אנו מתאמצים לשמור על פעולה תקינה של השירותים; עם זאת, כל השירותים המקוונים נתונים להפרעות והשבתות מדי פעם, ו- Microsoft אינה נושאת באחריות לכל הפרעה או אובדן שאתה עשוי לחוות כתוצאה מכך. במקרה של הפסקה, לא תוכל לאחזר את התוכן או הנתונים שאחסנת. אנו ממליצים לגבות באופן שוטף את התוכן והנתונים שאתה מאחסן בשירותים או שאתה מאחסן באמצעות אפליקציות ושירותים של צד שלישי.
טקסט מלא
עדכונים לשירותים או לתוכנות, ושינויים בתנאים אלהעדכונים לשירותים או לתוכנות, ושינויים בתנאים אלה7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
סיכום

7. עדכונים לשירותים או לתוכנות, ושינויים בתנאים אלה.

 • א. אנו עשויים לשנות תנאים אלה בכל עת, ונודיע לך כאשר נעשה זאת. בכך שאתה משתמש בשירותים לאחר שהשינויים נכנסו לתוקף, אתה מסכים לתנאים שהשתנו. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, אתה רשאי להפסיק להשתמש בשירותים, לסגור את חשבון Microsoft, ואם אתה הורה או אפוטרופוס, לעזור לילדך הקטין לסגור את חשבון Microsoft שלו.
 • ב. לעתים נדרשים עדכוני תוכנה כדי להמשיך להשתמש בשירותים. אנו עשויים לבדוק באופן אוטומטי את גירסת התוכנה ולהוריד עדכוני תוכנה או שינויים בתצורה. ייתכן שלעתים תידרש לעדכן את התוכנה כדי להמשיך להשתמש בשירותים. עדכונים כאלה כפופים לתנאים אלה, אלא אם תנאים אחרים נלווים אליהם, ובמקרה כזה התנאים האחרים חלים. Microsoft אינה מחויבת להפוך עדכונים לזמינים ואינה מבטיחה שנתמוך בגירסת המערכת שעבורה רכשת או קיבלת רשיון לתוכנה, ליישומים, לתוכן או למוצרים אחרים. ייתכן שעדכונים כאלה לא יהיו תואמים לתוכנות או לשירותים המסופקים על-ידי צד שלישי. אתה רשאי לבטל את הסכמתך לעדכוני תוכנה עתידיים בכל עת על-ידי הסרת ההתקנה של התוכנה.
 • ג. בנוסף, ייתכן שלעתים נצטרך להסיר או לשנות תכונות או פונקציונליות של השירות, או להפסיק לגמרי לספק שירות או גישה לאפליקציות ולשירותים של צד שלישי. למעט עד למידה הנדרשת על-פי החוק החל, אין לנו כל מחויבות לספק הורדה מחדש או חלופה של חומרים, מוצרים דיגיטליים (כמוגדר בסעיף 13.יא) או אפליקציות שנרכשו בעבר. אנו עשויים להפיץ את השירותים או את התכונות שלהם בגירסת תצוגה מקדימה או בגירסת ביתא, אשר ייתכן שלא תפעל באופן תקין או באותו אופן שבו תפעל הגירסה הסופית.
 • ד. כדי שתוכל להשתמש בחומרים המוגנים באמצעות ניהול זכויות דיגיטלי (DRM), כמו מוסיקה, משחקים, ספרים ועוד, תוכנת ה- DRM עשויה ליצור קשר באופן אוטומטי עם שרת זכויות מקוון ולהוריד ולהתקין עדכוני DRM.
טקסט מלא
רשיון תוכנהרשיון תוכנה8_softwareLicense
סיכום

8. רשיון תוכנה. כל תוכנה שסופקה לך על-ידנו כחלק מהשירותים כפופה לתנאים אלה, למעט כאשר נלווה אליה הסכם רשיון נפרד של Microsoft (לדוגמה, אם אתה משתמש ביישום של ‏Microsoft שנכלל ב-Windows ומהווה חלק ממנו, תנאי רשיון התוכנה של Microsoft עבור מערכת ההפעלה Windows יחולו על תוכנה כזו). אפליקציות המושגות דרך חנויות מסוימות הנמצאות בבעלות או בתפעול של Microsoft או של השותפים שלה (כולל, בין השאר, Office Store, ‏Microsoft Store ב- Windows ו- Microsoft Store ב- Xbox) כפופות לסעיף 13.ב.i להלן.

 • א. אם תציית לתנאים אלה, אנו מעניקים לך את הזכות להתקין ולהשתמש בעותק אחד של התוכנה לכל מכשיר, לשימוש על-ידי אדם אחד בלבד בכל פעם, כחלק מהשימוש שלך בשירותים. עבור מכשירים מסוימים, ייתכן שיהיה צורך להתקין מראש תוכנות כגון אלה לשימושך האישי והבלתי מסחרי בשירותים. התוכנה או אתר האינטרנט המהווים חלק מהשירותים עשויים לכלול קוד של צד שלישי. קבצי Script או קוד של צד שלישי שהתוכנה או אתר אינטרנט אלה מקשרים או מפנים אליהם מורשים לשימושך על-ידי הצד השלישי שקוד זה נמצא בבעלותו, ולא על-ידי Microsoft. הודעות, אם ישנן כאלה, עבור קוד של צד שלישי נכללות לידיעה בלבד.
 • התוכנה מורשית לשימוש ואינה נמכרת, ו- Microsoft שומרת לעצמה את כל הזכויות בתוכנה שלא הוענקו במפורש על-ידי Microsoft, בין אם בדרך של רמיזה, השתקה או בכל דרך אחרת. הרשיון אינו מעניק לך כל זכות, ואינך רשאי:
  • i. להתעלם או לעקוף את אמצעי ההגנה הטכנולוגיים הנכללים בתוכנה או בשירותים, או קשורים אליהם;
  • ii. לבצע פירוק, הידור, פענוח, פריצה, הדמיה, ניצול או הנדסה חוזרת בתוכנה או בכל היבט אחר של השירותים הנכללים או נגישים באמצעות השירותים, מלבד ורק במידה שפעילות כאמור מותרת במפורש על פי חוק זכויות היוצרים הרלוונטי;
  • iii. להפריד בין רכיבי התוכנה או השירותים לשימוש בהתקנים שונים;
  • iv. לפרסם, להעתיק, לשכור, לחכור, למכור, לייצא, לייבא, להפיץ או להשאיל את התוכנה או השירותים, אלא אם Microsoft תאשר במפורש שאתה רשאי לעשות כן;
  • v. להעביר את התוכנה, רשיונות תוכנה או זכויות כלשהן לגישה או לשימוש בשירותים;
  • vi. להשתמש בשירותים באף דרך שאינה מורשית העלולה להפריע לשימוש של אדם אחר בשירותים, או להשיג גישה לשירות, לנתונים, לחשבון או לרשת כלשהם;
  • vii. לאפשר גישה לשירותים או לשנות מכשירים המאושרים על-ידי Microsoft (למשל, קונסולות Xbox, ‏Microsoft Surface וכולי) באמצעות אפליקציות בלתי מאושרות של צד שלישי.
טקסט מלא
תנאי תשלוםתנאי תשלום9_paymentTerms
סיכום

9. תנאי תשלום. אם רכשת שירות, תנאי תשלום אלה חלים על הרכישה, ואתה מסכים להם.

 • א. חיובים. אם יש תשלום המשויך לחלק מהשירותים, אתה מסכים לשלם תשלום זה במטבע שצוין. המחיר המוצהר עבור השירותים אינו כולל את כל המיסים החלים ואת ייחוסי המרת המטבעות, אלא אם צוין אחרת. כל המחירים עבור המוצרים בתשלום של Skype כוללים את כל המסים החלים, למעט כאשר צוין אחרת. אתה נושא באחריות הבלעדית לתשלום מיסים אלה או תשלומים אחרים. Skype מחשבת את המסים בהתבסס על כתובת המגורים המשויכת לפרטי החשבון שלך. אתה נושא באחריות לוודא שכתובת זו עדכנית ומדויקת. פרט למוצרי Skype, המסים מחושבים בהתבסס על מיקומך בזמן שנרשמת לחשבון Microsoft, אלא אם לחוקים המקומיים נדרש בסיס אחר לחישוב. אנו רשאים להשעות או לבטל את השירותים אם לא נקבל ממך תשלום מלא ובזמן. השעיה או ביטול של השירותים עקב אי-תשלום עלולים להביא לאובדן גישה ויכולת שימוש בחשבון שלך ובתוכנו. התחברות לאינטרנט דרך ארגון או רשת פרטית אחרת שמסתירה את מיקומך עלולה לגרום לחיובים שונים מאלה המוצגים עבור מיקומך בפועל. בהתאם למיקום שלך, ייתכן שטרנזקציות מסוימות יחייבו לעבד המרה של מטבע זר בארץ אחרת. ייתכן שהבנק יחייב אותך בתשלומים נוספים עבור שירותים אלה כאשר תשתמש בכרטיס חיוב או בכרטיס אשראי. לפרטים, צור קשר עם הבנק שלך.
 • ב. חשבון החיוב שלך. כדי לשלם את התשלומים תמורת שירות, תתבקש לספק אמצעי תשלום במועד ההרשמה לשירות. לכל השירותים פרט ל- Skype, באפשרותך לגשת ולשנות את פרטי חשבון החיוב ואת אמצעי התשלום שלך באתר האינטרנט לניהול חשבונות של Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618281) ועבור חשבון החיוב של התוכנות והמוצרים של Skype על-ידי כניסה לפורטל החשבון שלך בכתובת https://skype.com/go/myaccount. בנוסף, אתה מסכים להתיר ל- Microsoft להשתמש בפרטי חשבון מעודכנים לגבי אמצעי התשלום שבחרת שיסופקו על-ידי הבנק המנפיק או על-ידי רשת התשלום המתאימה. אתה מסכים לעדכן באופן מידי את החשבון שלך ופרטים אחרים, כולל כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום, כך שנוכל להשלים את העסקאות שלך וליצור עמך קשר בהתאם לצורך, בנוגע לעסקאות שלך. שינויים שיבוצעו בחשבון החיוב שלך לא ישפיעו על חיובים ששלחנו אל חשבון החיוב לפני שהיתה לנו אפשרות סבירה לפעול בהתאם לשינויים בחשבון החיוב.
 • ג. חיוב. בכך שאתה מספק ל- Microsoft אמצעי תשלום, אתה (א) מצהיר שהנך מורשה להשתמש באמצעי התשלום שסיפקת ושכל פרטי התשלום שאתה מספק נכונים ומדויקים; (ב) מרשה ל- Microsoft לגבות ממך תשלום תמורת השירותים או תוכן זמין דרך אמצעי התשלום שלך; ו- (ג) מרשה ל- Microsoft לגבות ממך תשלום תמורת כל תכונה בתשלום של השירותים שאתה בוחר להירשם אליה או להשתמש בה בזמן שתנאים אלה בתוקף. אנו עשויים לחייב אותך (א) מראש; (ב) במועד הרכישה; (ג) מעט לאחר הרכישה; או (ד) באופן חוזר תמורת שירותי מנוי. כמו כן, אנו רשאים לגבות ממך תשלום עד לסכום שאישרת, ונודיע לך מראש על כל שינוי בסכום שייגבה תמורת שירותי מנוי חוזרים. אנו עשויים לחייב אותך באותו מועד לגבי יותר מתקופת חיוב קודמת אחת עבור סכומים שלא טופלו קודם לכן.
 • ד. תשלומים חוזרים. כאשר אתה רוכש את השירותים על בסיסי מנוי (לדוגמה, שבועי, חודשי, תלת-חודשי או שנתי), אתה מאשר ומסכים לכך שאתה מעניק הרשאה לביצוע תשלומים חוזרים, ושהתשלומים יבוצעו לזכות Microsoft באמצעי התשלום שבחרת ובמרווחי הזמנים שעליהם הסכמת, עד לסיום המנוי עבור שירות זה על-ידך או על-ידי Microsoft. עליך לבטל את השירותים שלך לפני תאריך החיוב הבא כדי להימנע מחיוב להמשך קבלת השירותים. נספק לך הוראות לביטול השירותים. בכך שאתה מאשר לבצע תשלומים חוזרים, אתה מאשר ל- Microsoft לעבד תשלומים אלה כחיובים אלקטרוניים או כהעברות בנקאיות, או כממשכים בנקאיים אלקטרוניים מהחשבון הייעודי שלך (עבור מסלקה אוטומטית או תשלומים דומים), או כחיובים לחשבון הייעודי שלך (עבור כרטיס אשראי או תשלומים דומים) (במקובץ, "תשלומים אלקטרוניים"). דמי המנוי מחויבים בדרך כלל מראש, בתחילת תקופת המנוי הרלוונטית. אם תשלום כלשהו יוחזר או לא ישולם, או אם כרטיס אשראי כלשהו או עסקה דומה לא יתקבלו או יידחו, Microsoft או ספקי השירות שלה שומרים לעצמם את הזכות לגבות כסף עבור הפריט המוחזר הרלוונטי, הדחייה או עמלות לא מספיקות ולעבד תשלום כגון זה כתשלום אלקטרוני.
 • ה. דוח מקוון ושגיאות. לכל השירותים פרט ל- Skype, ‏Microsoft תספק לך דוח חיוב מקוון באתר האינטרנט לניהול חשבונות של Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618282), שבו תוכל להציג את הדוח ולהדפיס אותו. עבור Skype, תוכל לגשת להצהרה המקוונת שלך על-ידי כניסה לחשבון שלך בכתובת www.skype.com (https://www.skype.com). זהו דוח החיוב היחיד שאנו מספקים. אם עשינו שגיאה בחיוב שלך, עליך להודיע לנו על כך תוך 90 יום מרגע שהשגיאה מופיעה לראשונה בחיוב שלך. לאחר מכן נבדוק את החיוב בהקדם. אם אינך מודיע לנו על כך במסגרת פרק זמן זה, אתה פוטר אותנו מכל חבות ותביעות על אובדן כתוצאה מהשגיאה, ולא נהיה מחויבים לתקן את השגיאה או לספק החזר כספי, למעט אם נדרש אחרת על-פי חוק. אם Microsoft זיהתה שגיאת חיוב, נתקן את השגיאה בתוך 90 יום. מדיניות זו אינה משפיעה על הזכויות הסטטוטוריות שעשויות לחול.
 • ו. מדיניות החזר כספי. אלא אם נאמר אחרת בחוק או בתנאים של הצעת שירות ספציפית, כל הרכישות הן סופיות ואינן ניתנות להחזר. אם אתה סבור ש- Microsoft חייבה אותך בטעות, עליך ליצור עמנו קשר בתוך 90 יום מחיוב זה. לא יינתנו החזרים כספיים עבור חיובים שבוצעו לפני יותר מ- 90 יום, למעט אם נדרש אחרת על-פי חוק. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להנפיק החזרים או זיכויים על-פי שיקול דעתנו הבלעדי למעט אם נדרש אחרת על-פי חוק.‬ אם ננפיק החזר או זיכוי, אנו לא מחויבים להנפיק החזר זהה או דומה בעתיד. מדיניות החזרים זו אינה משפיעה על הזכויות הסטטוטוריות שעשויות לחול. למידע על החזרים כספיים, קרא את נושא העזרה (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283) שלנו. אם אתה מתגורר בטייוואן או בישראל, שים לב כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן ולתקנות הרלוונטיות, כל רכישה של תוכן דיגיטלי המסופק בצורה לא מוחשית ו/או רכישה של שירותים מקוונים היא עסקה סופית ולא ניתן לקבל תמורתה החזר כספי לאחר שהתוכן או השירות הללו סופקו באופן מקוון. אינך זכאי לתבוע תקופת קירור או החזר כספי כלשהו.
 • ז. ביטול השירותים. אתה רשאי לבטל שירות בכל עת, מסיבה כלשהי או ללא כל סיבה. ביטול השירותים בתשלום מפסיק חיובים עתידיים המיועדים להמשך השירות. כדי לבטל שירות ולבקש החזר כספי, אם אתה זכאי לכזה, בקר באתר האינטרנט לניהול חשבונות של Microsoft. עבור Skype, מלא את טופס הביטול באמצעות המידע המסופק כאן (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618286). עליך לעיין שוב בהצעה המתארת את השירותים, מכיוון ש: (i) ייתכן שלא תקבל החזר כספי במועד הביטול; (ii) ייתכן שתחויב בתשלום דמי ביטול; (iii) ייתכן שתחויב לשלם את כל התשלומים שנגבו מחשבון החיוב שלך תמורת השירותים לפני תאריך הביטול; וכן (iv) ייתכן שתאבד את אפשרות הגישה והשימוש בחשבון שלך כשתבטל את השירותים, או, אם אתה מתגורר בטייוואן או בישראל, (v) אתה עשוי לקבל החזר כספי בסכום השווה לתשלומים שלא נעשה בהם שימוש ששילמת עבור שירות, כפי שחושבו בזמן הביטול. אם אתה מתגורר בישראל, תוכל לבטל בכל אחד מהאמצעים המפורטים בדף https://support.microsoft.com/help/4027815. פנה לנציג Microsoft בטלפון כדי לקבל החזר כספי אם אתה זכאי לו. אנו נעבד את הנתונים שלך כמתואר לעיל בסעיף 4. אם תבטל, גישתך לשירותים תסתיים בתום תקופת השירות הנוכחית שלך, או, אם אנו מחייבים את החשבון שלך על בסיס תקופתי, בתום התקופה שבה ביטלת. אם אתה יוזם החזר כספי או ביטול של תשלום באמצעות הבנק שלך עבור תשלום השירותים, ייחשב הדבר כאילו התבצע הביטול החל ממועד התשלום המקורי, ואתה מאשר לנו לבטל מיידית את השירות שלנו ו/או לבטל כל תוכן שסופק לך בתמורה לתשלום זה.
 • ח. הצעות לתקופת ניסיון. אם אתה משתתף בהצעה לתקופת ניסיון, ייתכן שתידרש לבטל את השירותים הניסיוניים במהלך מסגרת הזמן שתצוין בפניך כשתקבל את ההצעה כדי להימנע מחיובים לצורך המשך השירותים בסוף תקופת הניסיון.
 • ט. מבצעי קידום מכירות. מעת לעת, Microsoft עשויה להציע שירותים בחינם למשך תקופת הניסיון. Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לחייב עבור שירותים כגון אלה (בתעריף הרגיל) אם היא תקבע (על-פי שיקול דעתה הבלעדי) שאתה עושה שימוש לרעה בתנאי ההצעה.
 • י. שינויי מחירים. אנו עשויים לשנות את מחיר השירותים בכל עת ואם יש לך רכישה חוזרת, ונודיע לך בדואר אלקטרוני, או בדרך סבירה אחרת, לפחות 15 יום לפני שינוי המחיר. אם אינך מסכים לשינוי המחיר, עליך לבטל את השירותים ולהפסיק להשתמש בהם לפני ששינוי המחיר ייכנס לתוקף. אם הצעת השירות שלך כוללת תקופה ומחיר קבועים, מחיר זה יישאר בתוקף למשך התקופה הקבועה.
 • יא. תשלומים המגיעים לך. אם אנו חייבים לך תשלום, אתה מסכים לספק לנו באופן מהיר ומדויק את המידע הדרוש לנו כדי להעביר לך את התשלום. בכפוף לחוק הרלוונטי, אתה אחראי לכל המיסים והתשלומים שייתכן שתחויב בהם כתוצאה מתשלום זה אליך. עליך גם לציית לתנאים אחרים שנגדיר לגבי זכותך לקבלת תשלום. אם תקבל תשלום בטעות, נהיה רשאים למשוך את התשלום או לדרוש את החזרתו. אתה מסכים לשתף פעולה איתנו במאמצינו לעשות זאת. אנו רשאים גם להפחית את התשלום אליך ללא הודעה מוקדמת כדי לקזז תשלומים עודפים שבוצעו קודם לכן.
 • יב. כרטיסי מתנה. המימוש והשימוש בכרטיסי מתנה (פרט לכרטיסי מתנה של Skype) כפוף לתנאים וההתניות החלים על כרטיס מתנה של Microsoft (https://support.microsoft.com/help/10562/microsoft-account-gift-card-terms-and-conditions). מידע על כרטיסי מתנה של Skype זמין בדף העזרה של Skype (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615383).
 • יג. אמצעי תשלום של חשבון בנק. אתה רשאי לרשום חשבון בנק זכאי בחשבון Microsoft שלך, כדי להשתמש בו כאמצעי תשלום. חשבונות בנק שעומדים בדרישות כוללים חשבונות המנוהלים במוסדות פיננסיים שיכולים לקבל תנועות של חיוב ישיר (לדוגמה, מוסד פיננסי שממוקם בארצות הברית, שתומך בתנועות סליקה אוטומטית ("ACH"), מוסד פיננסי באירופה שתומך ב- Single Euro Payments Area ("SEPA")‏ או ב- "iDEAL" בהולנד). תנאים שהסכמת להם בעת הוספת חשבון בנק כאמצעי תשלום בחשבון Microsoft שלך (לדוגמה, "המנדט" במקרה של SEPA) חלים אף הם. אתה מצהיר ומתחייב כי חשבון הבנק הרשום שלך מתנהל בשמך או שאתה מורשה לרשום חשבון בנק זה ולהשתמש בו כאמצעי תשלום. בכך שאתה נרשם או בוחר את חשבון הבנק שלך כאמצעי תשלום, אתה מאשר ל-Microsoft (או לסוכן מטעמה) לבצע חיוב אחד או יותר עבור הסכום הכולל של הרכישה או של עלות המנוי (בהתאם לתנאים של שירות המנוי) מחשבון הבנק שלך (ובעת הצורך, לבצע זיכוי אחד או יותר לחשבון הבנק שלך כדי לתקן שגיאות, להנפיק החזר כספי או למטרה דומה), ואתה מאשר למוסד הפיננסי שמנהל את חשבון הבנק שלך לנכות חיובים או לקבל זיכויים כגון אלה. אתה מבין כי אישור זה יישאר במלוא כוחו ותוקפו עד שתסיר את פרטי חשבון הבנק שלך מחשבון Microsoft. צור קשר עם תמיכת הלקוחות, כמפורט לעיל בסעיף 4.ה בהקדם האפשרי, אם אתה מאמין שחויבת בטעות. החוקים החלים במדינה שלך עשויים אף להגביל את חבותך ביחס לעסקאות מזויפות, שגויות או לא מורשות שבוצעו מחשבון הבנק שלך. בכך שאתה רושם או בוחר חשבון בנק כאמצעי התשלום שלך, אתה מאשר שקראת תנאים אלה,הבנת אותם ואתה מסכים להם.
טקסט מלא
הישות המשתתפת בחוזה, ברירת דין ומיקום יישוב מחלוקותהישות המשתתפת בחוזה, ברירת דין ומיקום יישוב מחלוקות10_contractingEntityChoiceOfLaw
סיכום

10. הצד השותף לרשיון, בחירת החוק והמיקום ליישוב מחלוקות. לצורך השימוש שלך בשירותים לצרכן בחינם ובתשלום של מותג Skype, אם אתה מתגורר מחוץ לאירופה, למזרח התיכון ולאפריקה, אתה מנהל חוזה עם Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, וכל ההתייחסויות ל- Microsoft בתנאים אלה מתכוונים לישות זו. עבור שירותים לצרכן בחינם או בתשלום תחת מותג Skype, אם אתה מתגורר מחוץ לאירופה, למזרח התיכון ולאפריקה, חוקי מדינת לוקסמבורג יחולו על דרך הפרשנות של תנאים אלה ועל טענות בנוגע להפרתם, ללא קשר לעקרונות ברירת דין. חוקי המחוז או המדינה שבהם אתה גר חלים על כל הטענות האחרות (כולל טענות בנוגע לחוקי הגנת הצרכן, חוקי תחרות לא הוגנת וטענות בגין עוולות). אם אתה מתגורר מחוץ לאירופה, למזרח התיכון ולאפריקה, אתה ואנחנו מסכימים באופן בלתי הפיך לסמכות השיפוט הבלעדית ולמקום המשפט של בתי המשפט של לוקסמבורג עבור כל המחלוקות הנובעות מהשירותים לצרכן תחת המותג של Skype, או הקשורות אליהם. עבור כל השירותים האחרים, הישות שעמה אתה עורך חוזה, החוק החל והמיקום ליישוב מחלוקות מופיעים להלן:

 • א. קנדה. אם אתה מתגורר (או, אם אתה עסק, המשרד הראשי של העסק שלך נמצא) בקנדה, החוזה הוא בינך לבין Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. חוקי המחוז שבו אתה גר (או, אם אתה עסק, המשרד הראשי שבו העסק שלך נמצא) קובעים את הפרשנות של תנאים אלה, טענות להפרתו, וכל הטענות האחרות (כולל הגנת הצרכן, תחרות לא הוגנת וטענות עוולה), ללא קשר לעקרונות של התנגשות דינים. אתה ואנחנו מסכימים באופן סופי לסמכות השיפוט ולמקום המשפט של בתי המשפט באונטריו עבור כל המחלוקות שעולות מתנאים אלה או קשורות אליהם או לשירותים.
 • ב. צפון או דרום אמריקה מחוץ לארצות הברית וקנדה. אם אתה מתגורר (או, אם אתה עסק, המשרד הראשי של העסק שלך נמצא) בצפון או דרום אמריקה מחוץ לארצות הברית וקנדה, החוזה הוא בינך לבין Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. חוקי מדינת וושינגטון בארה"ב קובעים את הפרשנות של תנאים אלה וחלים על טענות להפרתם, ללא קשר לעקרונות של ברירת דין. חוקי המדינה שאליה אנו מכוונים את השירותים שלך חלים על כל הטענות האחרות (כולל טענות בנוגע לחוקי הגנת הצרכן, חוקי תחרות לא הוגנת וטענות בגין עוולות).
 • ג. המזרח התיכון, אפריקה או אירופה. אם אתה מתגורר במזרח התיכון, באפריקה או באירופה (או אם מדובר בעסק, אם זהו המקום העיקרי שבו אתה מנהל עסקים), לא כולל האיחוד האירופי (EU), איסלנד, ליכטנשטיין, נורווגיה, שווייץ ובריטניה, ואתה משתמש בחלקים בחינם של השירותים (כגון Bing ו- MSN), אתה מנהל חוזה עם Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.‎, פרט למקרים שבהם אתה משתמש בחלקים בחינם של Skype, ואז אתה מנהל חוזה עם Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. אם שילמת כדי להשתמש בחלק מהשירותים, אתה מנהל חוזה עם Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. עבור שירותים המסופקים בחינם ובתשלום, חוקי מדינת אירלנד יחולו על דרך הפרשנות של תנאים אלה ועל טענות בנוגע להפרתם, ללא דיני ברירת הדין שלה. חוקי המדינה שאליה אנו מכוונים את השירותים שלך חלים על כל הטענות האחרות (כולל טענות בנוגע לחוקי הגנת הצרכן, חוקי תחרות לא הוגנת וטענות בגין עוולות). אתה ואנחנו מסכימים באופן סופי לסמכות השיפוט ולמקום המשפט של בתי המשפט באירלנד עבור כל המחלוקות שעולות מתנאים אלה או קשורות אליהם או לשירותים.
 • ד. אסיה או דרום האוקיינוס השקט, אלא אם המדינה שלך צוינה באופן ספציפי להלן. אם אתה מתגורר (או, אם אתה עסק, המשרד הראשי של העסק שלך נמצא) באסיה (למעט סין, יפן, הרפובליקה של קוריאה או טייוואן) או בדרום האוקיינוס השקט, ואתה משתמש בחלקים של השירותים המסופקים בחינם (כמו Bing ו- MSN), החוזה הוא בינך לבין Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. אם שילמת כדי להשתמש בחלק של השירותים, או שאתה משתמש בשירות Outlook.com החינמי בסינגפור או בהונג קונג, החוזה הוא בינך לבין Microsoft Regional Sales Pte Ltd.‎, חברה המאורגנת במסגרת חוקי סינגפור, שהכתובת הראשית שלה היא ‎80 Raffles Place, #32-01, UOB Plaza, Singapore 048624; בהנחה, שאם אתה מתגורר (או, אם אתה עסק, המשרד הראשי של העסק שלך נמצא) באוסטרליה, החוזה הוא בינך לבין Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia, ואם אתה מתגורר (או, אם אתה עסק, המשרד הראשי של העסק שלך נמצא) בניו זילנד, החוזה הוא בינך לבין Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand.‬ עבור שירותים בחינם ובתשלום, חוקי מדינת וושינגטון יחולו על דרך הפרשנות של תנאים אלה ועל טענות בנוגע להפרתם, ללא דיני ברירת הדין שלה. חוקי המדינה שאליה אנו מכוונים את השירותים שלך חלים על כל הטענות האחרות (כולל טענות בנוגע לחוקי הגנת הצרכן, חוקי תחרות לא הוגנת וטענות בגין עוולות). כל מחלוקת העולה מתנאים אלה או מהשירותים הנלווים פרט ל- Skype, או קשורה אליהם, כולל כל שאלה לגבי קיומו, תוקפו או סיומו, תופנה ותיפתר סופית על-ידי בוררות בסינגפור בהתאם לכללי הבוררות של מרכז הבוררות הבינלאומי של סינגפור (SIAC), שהכללים שלו נחשבים למשולבים על-ידי הפניה בפיסקה זו. בית הדין יכלול בורר אחד שימונה על-ידי נשיא SIAC. שפת הבוררות תהיה אנגלית. החלטת הבורר תהיה סופית, מחייבת ולא ניתנת לערעור, וניתן להשתמש בה כבסיס לשיפוט בכל מדינה או אזור.
 • ה. יפן. אם אתה מתגורר (או, אם אתה עסק, המשרד הראשי של העסק שלך נמצא) ביפן, ואתה משתמש בחלקים של השירותים המסופקים בחינם (כמו Bing ו- MSN), החוזה הוא בינך לבין Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. אם אתה משלם כדי להשתמש בחלק של השירותים, החוזה הוא בינך לבין Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. עבור שירותים המסופקים בחינם ובתשלום, חוקי יפן חלים על תנאים אלה ועל כל הנושאים העולים מחוזה זה או קשורים אליהם ולשירותים. אתה ואנחנו מסכימים באופן בלתי חוזר לסמכות השיפוט המקורית הבלעדית ולמקום המשפט של בית המשפט המחוזי של טוקיו עבור כל המחלוקות העולות מתנאים אלה או מהשירותים, או קשורות אליהם.
 • ו. הרפובליקה של קוריאה. אם אתה מתגורר (או, אם אתה עסק, המשרד הראשי של העסק שלך נמצא) ברפובליקה של קוריאה, ואתה משתמש בחלקים של השירותים המסופקים בחינם (כמו Bing ו- MSN), החוזה הוא בינך לבין Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. אם אתה משלם כדי להשתמש בחלק של השירותים, החוזה הוא בינך לבין Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. עבור שירותים המסופקים בחינם ובתשלום, חוקי הרפובליקה של קוריאה חלים על תנאים אלה ועל כל הנושאים העולים מחוזה זה או קשורים אליהם ולשירותים. אתה ואנחנו מסכימים באופן בלתי חוזר לסמכות השיפוט המקורית הבלעדית ולמקום המשפט של בית המשפט המחוזי המרכזי של סיאול עבור כל המחלוקות העולות מתנאים אלה או מהשירותים, או קשורות אליהם.
 • ז. טיוואן. אם אתה מתגורר בטיוואן (או אם מדובר בעסק, אם זהו המקום העיקרי שבו אתה מנהל עסקים), ואתה משתמש בחלקים בחינם של השירותים (כגון Bing ו- MSN), אתה מנהל חוזה עם Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. אם שילמת כדי להשתמש בחלק מהשירותים, אתה מנהל חוזה עם Microsoft Taiwan Corp., 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. עבור שירותים בחינם ובתשלום, חוקי טאיוון יחולו על תנאים אלה ועל כל הנושאים הנובעים מהשירותים או הקשורים אליהם. לפרטים נוספים בנוגע ל- Microsoft Taiwan Corp., בקר באתר האינטרנט המסופק על-ידי המשרד לנושאי כלכלה ב- R.O.C (https://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). אתה ואנחנו ממנים באופן בלתי חוזר את בית המשפט המחוזי של טייפה כבית המשפט של הערכאה הראשונה בעל סמכות השיפוט לכל המחלוקות העולות מתנאים אלה או מהשירותים, או קשורות אליהם, עד למידה המותרת על-ידי חוקי טייוואן.

חוקי הצרכן המקומיים שלך עשויים לחייב כי חוקים מקומיים יחולו או יעניקו לך זכות ליישב מחלוקות בפורום אחר, על אף האמור בתנאים אלה. במקרה זה, ההוראות בסעיף 10 המתייחסות לבחירת החוק והפורום חלות ככל שחוקי הצרכן המקומיים שלך מתירים זאת.

טקסט מלא
אחריותאחריות11_Warranties
סיכום

11. אחריות.

 • א. Microsoft והחברות המסונפות אלינו, המשווקים, המפיצים והספקים שלנו, אינם מעניקים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, בטחונות או תנאים לגבי השימוש שלך בשירותים. אתה מבין שהשימוש בשירותים הוא באחריותך בלבד ושאנו מספקים את השירותים על בסיס "כפי שהם" "עם כל התקלות" ו"בהתאם לזמינות". MICROSOFT אינה ערבה למידת הדיוק או לדיוק בזמן של השירותים. עשויות להיות לך זכויות מסוימות במסגרת החוק המקומי שלך. אין באמור בתנאים אלה כדי להשפיע על זכויות אלה, אם הן חלות. אתה מכיר בכך שמערכות מחשבים ותקשורת אינן נקיות מתקלות ושמתרחשות תקופות של השבתה מדי פעם. איננו מתחייבים שהשירותים יפעלו ללא הפרעה, בזמן, באופן בטוח או נקי משגיאות, או שלא יתרחש אובדן תוכן, וכן איננו ערבים לכל התחברות לרשתות מחשבים או לשידור מהן.
 • ב. עד למידה המותרת בחוק המקומי שלך, אנו מסירים מעצמנו כל אחריות מכללא, כולל לגבי התאמה למטרה מסחרית, איכות משביעה רצון, התאמה למטרה מסוימת, מקצועיות הביצוע ואי-הפרה.
 • ג. עבור לקוחות שגרים באוסטרליה: הסחורות והשירותים שלנו כוללים התחייבויות שלא ניתן לדחות אותם לפי חוק הצרכן האוסטרלי. כאשר קיימים כשלים משמעותיים בשירות, אתה זכאי:
  • לבטל את חוזה השירות עמנו; וכן
  • לקבל החזר על החלק שלא נוצל או פיצוי על הערך הנמוך יותר.

  אתה גם זכאי לבחור החזר או תחליף עבור כשלים משמעותיים בסחורות. אם כשל בסחורות או בשירותים אינו מהווה כשל משמעותי, אתה זכאי לתיקון הכשל תוך פרק זמן סביר. אם התיקון לא נעשה, אתה זכאי להחזר על הסחורות ולביטול החוזה בנוגע לשירות ולקבלת החזר על החלק שלא נוצל. אתה גם זכאי לקבל פיצוי על כל הפסד או נזק שהיה ניתן לצפות באופן סביר כתוצאה מכשל בסחורות או בשירות.

 • ד. ייתכן כי ללקוחות החיים בניו זילנד, מוענקות זכויות סטטוטוריות במסגרת חוק הגנת הצרכן של ניו זילנד, ואין באמור בתנאים אלה כדי להשפיע על זכויות אלה.
טקסט מלא
הגבלת חבותהגבלת חבות12_limitationOfLiability
סיכום

12. הגבלת חבות.

 • א. אם יש לך בסיס כלשהו לקבל החזר בגין נזקים (כולל הפרה של תנאים אלה), עד למידה המותרת על-פי החוק החל, אתה מסכים לכך שהסעד הבלעדי שלך הוא לקבל החזר, מ- Microsoft או מהחברות המסונפות, המשווקים, המפיצים וספקי הצד השלישי שלה המספקים אפליקציות ושירותים, בגין נזקים ישירים עד לסכום השווה לעלות השירותים למשך החודש שבו התרחשו האובדן או ההפרה (או עד לסכום של 10 דולר אמריקאי, אם השירותים מסופקים בחינם).
 • ב. עד למידה המותרת על-ידי החוק החל, אינך יכול לקבל החזר בגין כל (i) אובדנים או נזקים תוצאתיים; (ii) אובדן רווחים בפועל או רווחים צפויים (במישרין או בעקיפין); (iii) אובדן הכנסות בפועל או הכנסות צפויות (במישרין או בעקיפין); (iv) אובדן חוזים או עסקאות או אובדנים או נזקים אחרים שנובעים משימושך בשירותים בקנה מידה שאינו אישי; (v) אובדנים או נזקים מיוחדים, עקיפים, מקריים או ענישתיים; וכן (vi) עד למידה המותרת על-פי החוק החל, אובדנים או נזקים ישירים מעבר למגבלה שצוינה בסעיף 12.א לעיל. הגבלות אלה חלות אם סעד זה אינו מפצה אותך באופן מלא עבור אובדן מכל סוג, או נכשל בהשגת מטרתו המרכזית, או אם ידענו או היינו צריכים לדעת על אפשרות התרחשות נזקים כאלה. ‏‫עד למידה המרבית המותרת בחוק, הגבלות והחרגות אלה חלות על כל דבר או כל טענה הקשורים לתנאים אלה, לשירותים או לתוכנות הקשורות לשירותים.
 • ג. Microsoft אינה נושאת באחריות או בחבות לכל כשל בביצוע או בעיכוב בביצוע ההתחייבויות שלה במסגרת תנאים אלה, עד למידה שהכשל או העיכוב נגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתה הסבירה של Microsoft (כגון סכסוכי עבודה, כוח עליון, מלחמות או פעילויות טרור, נזקים בזדון, תאונות או תאימות לחוק החל או לצו ממשלתי). Microsoft תעשה כל מאמץ למזער את ההשפעות של אירועים אלה ולבצע את ההתחייבויות שאינן מושפעות מהן.
טקסט מלא
תנאים ספציפיים לשירותתנאי ספציפיים לשירות13_service-SpecificTerms
סיכום

13. תנאים ספציפיים לשירות. התנאים המפורטים לפני ואחרי סעיף 13 חלים באופן כללי על כל השירותים. סעיף זה מכיל תנאים ספציפיים לשירות, החלים בנוסף לתנאים הכלליים. תנאים ספציפיים לשירות אלה חלים כאשר הם מתנגשים עם התנאים הכלליים.

טקסט מלא
XboxXbox13a_XboxLive
סיכום
 • א. Xbox.
  • i. שימוש אישי ולא מסחרי. השירות המקוון של Xbox, משחקי Xbox Game Studios (https://www.xbox.com/xbox-game-studios) (כולל Mojang Games), האפליקציות, המנויים (לדוגמה, Xbox Game Pass for PC‏, Xbox Game Pass for Console‏, Xbox Game Pass Ultimate), השירותים (לדוגמה, Xbox Live) והתוכן שמספקת Microsoft (יחד, "Xbox Services") מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד.
  • ii. שירותי Xbox. כאשר אתה נרשם לקבלת שירותי Xbox, נעקוב אחר המידע על המשחק, הפעילויות והשימוש שלך במשחקים ובשירותי Xbox, ונשתף אותו עם מפתחי משחקים רלוונטיים של צד שלישי כדי ש- Microsoft ומפתחי המשחקים של צד שלישי יוכלו לתפעל את המשחקים שלהם ולספק את שירותי Xbox. אם תבחר לקשר את חשבון שירותי Microsoft Xbox שלך לחשבון בשירות שאינו של Microsoft או תיכנס לחשבון שירותי Xbox שלך כדי לגשת לשירות שאינו של Microsoft (לדוגמה, מוציא לאור של משחקים שאינם של Microsoft המספק אפליקציות ושירותים של צד שלישי), אתה מסכים לתנאים הבאים: (א) Microsoft רשאית לשתף מידע מוגבל על החשבון (לרבות אך מבלי להגביל, gamertag, נקודות משחקים, היסטוריית משחקים ורשימות חברים), עם גורם צד שלישי שאינו Microsoft, כפי שצוין בהצהרת הפרטיות של Microsoft, וכן (ב) אם הגדרות הפרטיות של Xbox מתירות זאת, גורם הצד השלישי יוכל גם לגשת לתכני התקשורת המועברת במסגרת המשחק כאשר אתה מחובר לחשבון שיצרת אצל גורם הצד השלישי. בנוסף, אם הדבר יותר על-ידי הגדרות הפרטיות של Xbox,‏ Microsoft עשויה לפרסם את שמך, ה- gamertag, ה- gamerpic, המוטו, האוואטאר, סרטונים מתוך המשחק והמשחקים שבהם שיחקת בפריטי התקשורת לאנשים שאותם תאשר לצורך כך.
  • iii. התוכן שלך. כחלק מבניית הקהילה של Xbox Services, אתה מעניק בזאת ל- Microsoft, לחברות המסונפות אליה ולבעלי הרשיון את הזכות, להשתמש, לשנות, לבצע התאמות, לשכפל, להפיץ, לשדר, לשתף ולהציג את התוכן שלך או את שמך, ה- gamertag, המוטו או האוואטאר שפרסמת עבור Xbox Services.
  • iv. מנהלי משחקים. משחקים מסוימים עשויים להשתמש במנהלים, בשגרירים, או במארחים של משחקים. מנהלים ומארחים של משחקים אינם נציגים מורשים של Microsoft. ההשקפות שלהם אינן בהכרח משקפות את אלה של Microsoft.
  • v. ילדים ב- Xbox. אם אתה קטין שמשתמש בשירותי Xbox, הוריך או האפוטרופוס שלך יכולים לשלוט בהיבטים רבים של החשבון שלך והם עשויים לקבל דוחות על שימושך בשירותי Xbox.
  • vi. מטבע המשחק או מוצרים וירטואליים. שירותי Xbox עשויים לכלול שימוש במטבע משחק וירטואלי (כגון זהב, מטבעות או נקודות), שאותם תוכל לרכוש מ- Microsoft, או מטעמה, באמצעות אמצעים כספיים אמיתיים, אם הגעת לגיל ה"בגירות" במקום מגוריך. שירותי Xbox עשויים לכלול גם פריטים או מוצרים דיגיטליים וירטואליים, שאותם תוכל לרכוש מ- Microsoft, או מטעמה, באמצעות אמצעים כספיים אמיתיים או באמצעות מטבע משחק. לעולם אין לפדות מטבע משחק ומוצרים וירטואליים תמורת כסף אמיתי, מוצרים או פריטים בעלי ערך כספי השירותים מ- Microsoft או מצד אחר כלשהו. פרט לרשיון מוגבל, אישי, בר ביטול, לא ניתן להעברה ולא ניתן להענקה כרשיון משנה לשימוש במטבע המשחק ובמוצרים וירטואליים בשירותי Xbox בלבד, אין לך כל זכות או בעלות על מטבע המשחק או המוצרים הווירטואליים הללו, שמופיעים בשירותי Xbox או שמקורם בשירותי Xbox, או על כל תכונה אחרת המשויכת לשימוש בשירותי Xbox או מאוחסנת בשירותי Xbox. Microsoft עשויה בכל עת לווסת, לפקח, לשנות ו/או לבטל את מטבע המשחק ו/או המוצרים הווירטואליים המשויכים לאחד או יותר מהמשחקים או האפליקציות של Xbox, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, עד למידה המרבית המותרת על-פי החוקים המקומיים שלך.
  • vii. עדכוני תוכנה. עבור כל מכשיר שיכול להתחבר ל- Xbox Services, אנו עשויים לבדוק באופן אוטומטי את גירסת התוכנה של קונסולת Xbox או את תוכנת Xbox App ולהוריד את עדכוני התוכנה או השינויים בתצורה של קונסולת Xbox או של אפליקציית Xbox, לרבות אלה שמונעים ממך לגשת ל- Xbox Services, להשתמש במשחקים או באפליקציות לא מורשים של Xbox או להשתמש בהתקני חומרה היקפיים לא מורשים עם קונסולת Xbox.
  • viii. תפוגת ה- Gamertag. עליך להיכנס אל Xbox Services לפחות פעם אחת בתקופה של חמש שנים, אחרת אתה עלול לאבד את הגישה ל- gamertag המשויך לחשבון Microsoft שלך ו- gamertag זה עלול להפוך לבלתי זמין לשימוש על-ידי אחרים.
  • ix. רמאות וטיפול שלא כדין בתוכנה. עבור כל מכשיר שיכול להתחבר ל- Xbox Services, אנו עשויים לבדוק באופן אוטומטי אם במכשיר שלך מותקנים רכיבי חומרה או תוכנה לא מורשים שמאפשרים לרמות או לעשות שימוש שלא כדין באופן שמהווה הפרה של קוד ההתנהגות או של תנאים אלה, ולהוריד עדכוני תוכנה של אפליקציית Xbox או שינויים בתצורה, לרבות כאלה שמונעים ממך לגשת אל Xbox Services, או להשתמש ברכיבי חומרה או תוכנה לא מורשים שמאפשרים לרמות או לטפל שלא כדין בתוכנה.
טקסט מלא
חנותחנות13b_Store
סיכום
 • ב. חנות. "חנות" פירושה שירות שמאפשר לגלוש, להוריד, לרכוש, לכתוב ביקורת ולדרג אפליקציות (המונח "אפליקציה" כולל משחקים) ותכנים דיגיטליים אחרים. תנאים אלה חלים על השימוש בחנויות מסוימות הנמצאות בבעלות או בתפעול של Microsoft או של השותפים שלה (כולל, בין השאר, Office Store, ‏Microsoft Store ב- Windows ו- Microsoft Store ב- Xbox). המונח "Office Store" פירושו חנות למוצרי Office ולאפליקציות עבור Office,‏ Microsoft 365, ‏SharePoint,‏ Exchange,‏ Access ו- Project (גירסאות 2013 ואילך), או כל חוויה אחרת תחת מותג Office Store. המונח "Microsoft Store on Windows" פירושו חנות הנמצאת בבעלות ובתפעול של Microsoft או של השותפים שלה למכשירי Windows כגון מכשירי טלפון, מחשבי PC ומחשבי טאבלט, או כל חוויה אחרת תחת המותג Microsoft Store אשר זמינה במכשירי Windows כגון מכשירי טלפון, מחשבי PC או מחשבי טאבלט. המונח "Microsoft Store on Xbox" פירושו חנות הנמצאת בבעלות ובתפעול של Microsoft או של השותפים שלה לקונסולות של Xbox, או כל חוויה אחרת תחת המותג Microsoft Store אשר זמינה בקונסולה של Xbox.
  • i. תנאי רשיון. אנו נזהה את המוציא לאור של כל אפליקציה הזמינה בחנות הרלוונטית. אם לא סופקו תנאי רשיון אחרים עם האפליקציה, תנאי הרישיון הרגילים של האפליקציה (להלן, "SALT") בסיום תנאים אלה מהווים הסכם בינך לבין המוציא לאור של האפליקציה, הקובע את תנאי הרשיון שחלים על האפליקציה שהורדת באמצעות כל חנות שבבעלות או בתפעול של Microsoft או של השותפים שלה (פרט ל- Office Store). לשם הבהרה, תנאים אלה מכסים את השימוש בשירותים של Microsoft ואת כל השירותים המסופקים על-ידם. סעיף 5 בתנאים אלה חל גם על האפליקציות והשירותים של צד שלישי הנרכשים דרך חנות. האפליקציות שתוריד דרך חנות Office אינו כפופות ל- SALT, אלא לתנאי רשיון נפרדים החלים.
  • ii. עדכונים. Microsoft תבדוק באופן אוטומטי אם קיימים עדכונים האפליקציות ותוריד אותם, גם אם אינך מחובר לחנות הרלוונטית. תוכל לשנות את הגדרות החנות או המערכת אם אתה מעדיף שלא לקבל עדכונים אוטומטיים לאפליקציות שהורדת מהחנות. עם זאת, מפתח האפליקציה עשוי לעדכן בכל עת אפליקציות מסוימות של חנות Office שמתארחות בשלמותן או בחלקן באינטרנט, ומפתח האפליקציה עשוי שלא לבקש את הרשאתך לביצוע העדכון.
  • iii. דירוגים וביקורת. אם תדרג אפליקציה או מוצר דיגיטלי אחר בחנות, או תכתוב עבורם ביקורת, אתה עשוי לקבל הודעת דואר אלקטרוני מ- Microsoft שמכילה תוכן מהמוציא לאור של האפליקציה או המוצר הדיגיטלי. כל הודעות הדואר האלקטרוני הללו מגיעות מ-Microsoft; אנו לא משתפים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך עם מוציאים לאור של אפליקציות או מוצרים דיגיטליים שרכשת בחנות.
  • iv. אזהרת בטיחות. כדי למנוע אפשרות לפציעה, אי נוחות או עייפות של העיניים, עליך להפסיק מעת לעת את השימוש במשחקים או באפליקציות אחרות, במיוחד אם אתה חש כאב כלשהו או עייפות כתוצאה מהשימוש. אם אתה חש אי נוחות, עשה הפסקה. אי נוחות עשויה לכלול תחושת בחילה, סחרחורת, טשטוש, אובדן התמצאות, כאב ראשו, עייפות, עייפות של העיניים או עיניים יבשות. השימוש באפליקציות עלול להסיח את דעתך ולהפריע לסביבתך. הימנע מלהסתובב בקרבת סכנות, מדרגות, תקרות נמוכות, פריטים שבירים או רבי ערך שעלול להיגרם להם נזק. אחוז קטן מאוד של אנשים עלולים לחוות התקפים כאשר הם נחשפים לתמונות חזותיות מסוימות, כמו הבהוב של אורות או תבניות, שעלולות להופיע באפליקציות. גם אנשים ללא היסטוריה של התקפים כאלה, עשויים להיות נשאים של מצבים שטרם אובחנו ועלולים לגרום להתקפים כגון אלה. התסמינים עלולים לכלול סחרחורות, שינויים בראייה, פרפורים, עוויתות או רעידות של איברים, אי התמצאות במרחב, בלבול, אובדן הכרה או זעזועים. אם אתה נתקל באחת מתסמינים אלה, הפסק מיד את השימוש ופנה לרופא לקבלת ייעוץ, או, אם סבל בעבר מתסמינים המקושרים להתקפים, התייעץ עם רופא לפני השימוש באפליקציות. ההורים צריכים לפקח על שימוש ילדיהם באפליקציות כדי לבדוק אם ניכרים סימנים לתסמינים אלה.
טקסט מלא
תכונות משפחה של Microsoftתכונות משפחה של Microsoft13c_MicrosoftFamily
סיכום
 • ג. תכונות משפחה של Microsoft. הורים וילדים יכולים להשתמש בתכונות משפחה של Microsoft, כולל Microsoft Family Safety, כדי לבנות אמון בהתבסס על הבנה משותפת של דרכי הפעולה, אתרי האינטרנט, האפליקציות, המשחקים, ההוצאות והמיקומים הפיזיים המותרים לבני המשפחה. ההורים יכולים ליצור משפחה על-ידי מעבר אל https://account.microsoft.com/family (או על-ידי ביצוע ההוראות בהתקן Windows או בקונסולת Xbox שברשותם) והזמנת הילדים או הורים אחרים להצטרף. תכונות רבות זמינות עבור חברי המשפחה, לכן יש לסקור בקפידה את המידע המסופק כאשר אתה מסכים ליצור משפחה או להצטרף למשפחה וכאשר אתה רוכש מוצרים דיגיטליים שהמשפחה יכולה לגשת אליהם. על-ידי יצירת משפחה או הצטרפות אליה, אתה מסכים להשתמש במשפחה בהתאם למטרה ולא להשתמש בה באופן בלתי מורשה כדי לקבל גישה לא חוקית למידע של אדם אחר.
טקסט מלא
העברת הודעות קבוצתיותהעברת הודעות קבוצתיות13d_GroupMessaging
סיכום
 • ד. העברת הודעות קבוצתיות. שירותים שונים של Microsoft מאפשרים לך לשלוח הודעות לאנשים אחרים באמצעות הודעה קולית או הודעת SMS ‏("הודעות"), ו/או מאפשרים ל- Microsoft ולחברות מסונפות שכפופות ל- Microsoft לשלוח הודעות כאלה אליך ולאחר או יותר משתמשים אחרים בשמך. כאשר אתה מנחה את MICROSOFT ואת הנציגויות הכפופות ל- MICROSOFT לשלוח הודעות כאלה אליך או לאחרים, אתה מצהיר ומתחייב בפנינו שאתה וכל אדם שהנחית אותנו לשלוח לו הודעה מסכימים לקבל הודעות אלה וכן הודעות טקסט מנהלתיות קשורות אחרות מ- MICROSOFT ומנציגויות הכפופות ל- MICROSOFT. "הודעות טקסט מנהליות" הן הודעות טרנזקציונליות תקופתיות משירות מסוים של Microsoft, לרבות, אך מבלי להגביל, "הודעת ברוכים הבאים" או הוראות שמסבירות כיצד להפסיק לקבל הודעות. אתה או חברי קבוצה שלא רוצים עוד לקבל הודעות כגון אלה יכולים לבקש להפסיק לקבל הודעות נוספות מ- Microsoft או מנציגויות הכפופות ל- Microsoft בכל עת על-ידי ביצוע ההוראות הבאות. אם אינך רוצה לקבל הודעות כאלה או להשתתף בקבוצה, אתה מסכים לבטל את הצטרפותך באמצעות ההוראות המסופקות על-ידי התוכנית או השירות הרלוונטיים. אם יש לך סיבה להאמין שחבר קבוצה לא רוצה עוד הודעות כאלה או להשתתף בקבוצה, אתה מסכים להסיר אותו מהקבוצה. בנוסף, אתה מצהיר ומתחייב בפנינו שאתה וכל אדם שהנחית אותנו לשלוח לו הודעה מבינים שכל חבר קבוצה נושא באחריות לעלויות של כל החיובים בגין שליחת ההודעות כפי שהוערכו על-ידי ספק השירות הסלולרי שלו, כולל חיובים בגין הודעות בינלאומיות שעשויות לחול בעת העברת הודעות ממספרים שנמצאים בארצות הברית.
טקסט מלא
Skype,‏ Microsoft Teams ו- GroupMeSkype,‏ Microsoft Teams ו- GroupMe13e_Skype
סיכום
 • ה. Skype,‏ Microsoft Teams ו- GroupMe.
  • i. שירותי חירום. קיימים הבדלים חשובים בין שירותי טלפון ניידים או נייחים מסורתיים לבין Skype‏, Microsoft Teams ו- GroupMe. Microsoft אינה נדרשת להציע גישה לשירותי חירום עבור Skype‏, Microsoft Teams ו- GroupMe במסגרת הכללים, התקנות או החוקים המקומיים או הארציים החלים. התוכנות והמוצרים של Skype לא מיועדים לתמוך בשיחות חירום או לבצע שיחות חירום, לבתי חולים, לרשויות לאכיפת החוק, לגופים רפואיים או לשירותים מכל סוג שהוא המקשרים את המשתמש לנציגים של שירותי חירום או למוקדי פניות ציבוריים (להלן, "שירותי חירום").
  • ii. ממשקי API או שידור. אם ברצונך להשתמש בתוכנה ובמוצרים של Skype בהקשר של שידור כלשהו, עליך לציית ל"תנאי השירות לשידור" המופיעים בכתובת https://www.skype.com/go/legal.broadcast. אם ברצונך להשתמש בממשק תכנות אפליקציות (להלן, "API") כלשהו אשר חשוף או זמין דרך Skype, עליך לציית לתנאי הרשיון החלים, הזמינים בכתובת www.skype.com/go/legal.
  • iii. מדיניות שימוש הוגן. מדיניות שימוש הוגן עשויה לחול על השימוש שלך בתוכנה ובמוצרים של Skype. סקור את כתבי המדיניות הללו שמטרתם להגן מפני הונאה ושימוש לרעה, ושעשויים להטיל מגבלות על הסוג, משך הזמן או עוצמת הקול של השיחות או ההודעות שאתה יכול לבצע. כתבי מדיניות אלה משולבים בתנאים אלה בדרך של אזכור. תוכל למצוא כתבי מדיניות אלה בכתובת https://www.skype.com/go/terms.fairusage/‎.
  • iv. מיפוי. התוכנה והמוצרים של Skype מכילים תכונות המאפשרות לך לשלוח מידע לשירות מיפוי, או לשרטט בעצמך מפה באמצעות שירות מיפוי. בכך שאתה משתמש בתכונות אלה, אתה מסכים לתנאים ולתנאים של מפות Google הזמינים בכתובת https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html או לתנאים של מפות Google הזמינים בארץ שלך.
  • v. שימוש אישי/לא מסחרי. השימוש בתוכנה ובמוצרים של Skype מיועד לשימוש אישי ולא מסחרי. אתה רשאי להשתמש ב-Skype בעבודה כדי לנהל את התקשורת העסקית שלך.
  • vi. מספר Skype/מספר ‏Skype To Go. אם Microsoft מספקת לך מספר Skype או מספר Skype To Go, אתה מסכים לכך שאינך הבעלים של המספר ושאין לך את הזכות לשמור את המספר לנצח. במדינות מסוימות, שותף של Microsoft עשוי לספק לך מספר ולא Microsoft, וייתכן שתצטרך לחתום על הסכם נפרד עם שותף זה. לקבלת פרטים נוספים על מספר Skype, ראה https://go.skype.com/home.skype-number.
  • vii. Skype Manager. "חשבון מנהל מערכת של Skype Manager" נוצר ומנוהל על-ידך, ומשמש כמנהל מערכת אישי של קבוצת Skype Manager ולא כישות עסקית. תוכל לקשר את חשבון Microsoft האישי שלך לקבוצת Skype Manager ("חשבון מקושר"). תוכל למנות מנהלי מערכת נוספים לקבוצת Skype Manager בתנאי שיקבלו תנאים אלה. אם תקצה מספרים של Skype לחשבון מקושר, אתה נושא באחריות לציית לדרישות הקשורות למקום מגוריך או למקום של משתמשי החשבון המקושר. אם תבחר לבטל את הקישור בין חשבון מקושר לקבוצת Skype Manager, כל המנויים המוקצים, Skype Credit או המספרים של Skype לא יהיו זמינים לאחזור ולא תהיה לך אפשרות גישה לתוכן או לחומרים שלך המשויכים לחשבון שביטלת את קישורו. אתה מסכים לעבד את המידע האישי של משתמשי החשבון המקושר בהתאם לחוקים להגנה על כל הנתונים הרלוונטיים.
  • viii. חיובים עבור השימוש ב- Skype. כל המחירים עבור המוצרים בתשלום של Skype כוללים את כל המסים החלים, למעט כאשר צוין אחרת. החיובים לתשלום עבור שיחות טלפון מחוץ למנוי כוללים דמי חיבור (מחויבים פעם אחת לכל שיחה) ותעריף לדקה, כפי שנקבע כאן: www.skype.com/go/allrates. החיובים בגין השיחות ינוכו מיתרת האשראי שלך ב- Skype. Microsoft עשויה לשנות את תעריפי השיחה שלה בכל עת, על-ידי פרסום שינוי זה בכתובת www.skype.com/go/allrates. התעריף החדש יחול על השיחה הבאה לאחר פרסום התעריפים החדשים. בדוק מהם התעריפים העדכניים לפני שתבצע שיחה. חלקי דקות של שיחה וחלקי חיובים יעוגלו עד ליחידת המידה השלמה הבאה. במדינות מסוימות, המוצרים בתשלום של Skype מסופקים על-ידי שותף מקומי של Microsoft ותנאי השימוש של השותף יחולו על עסקאות שכאלה. מבלי לפגוע באמור לעיל, ייתכן שתהיה זכאי להחזר, על-פי החוק הישים, לפי בקשה, של כל יתרה ששולמה מראש עבור מנוי למקרה שתעביר את 'מספר Skype' לספק אחר.
  • ix. נקודות זכות של Skype.‏ Microsoft אינה ערבה לכך שתוכל להשתמש ביתרת נקודות הזכות של Skype כדי לרכוש את כל המוצרים בתשלום של Skype. אם לא תשתמש בנקודות הזכות של Skype במשך פרק זמן של 180 יום, Microsoft תעביר את נקודות הזכות של Skype למצב לא פעיל. תוכל להפעיל מחדש את נקודת הזכות של Skype על-ידי לחיצה על הקישור להפעלה מחדש בכתובת https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. אם אתה נמצא ביפן ואתה קונה נקודות זכות של Skype מאתר האינטרנט של Skype, שני המשפטים הקודמים אינם חלים עליך ונקודות הזכות של Skype שברשותך יפוגו 180 יום לאחר תאריך הרכישה. לאחר שנקודות הזכות שלך יפוגו, לא תוכל עוד להפעיל אותן מחדש או להשתמש בהן. תוכל להפעיל את התכונה 'טעינה אוטומטית' כאשר תרכוש נקודות זכות של Skype על-ידי סימון התיבה המתאימה. אם אפשרות זו מופעלת, יתרת נקודות הזכות של Skype תיטען מחדש באותו סכום ובאותו אמצעי תשלום שבחרת בכל פעם שהיתרה של Skype תרד מתחת לסף המוגדר על-ידי Skype מעת לעת. אם תרכוש מנוי עם אמצעי תשלום שאינו כרטיס אשראי, PayPal או Moneybookers ‏(Skrill), והפעלת את התכונה 'טעינה אוטומטית', יתרת נקודות הזכות של Skype תיטען בסכום הדרוש לרכישת המנוי החוזר הבא שלך. תוכל להפוך את תכונת הטעינה האוטומטית ללא זמינה בכל עת על-ידי שינוי ההגדרות בפורטל החשבון שלך ב- Skype.
  • x. דמי הודעות בינלאומיות. GroupMe ו- Microsoft Teams משתמש כעת במספרים של ארצות הברית לכל קבוצה שנוצרת. כל הודעת טקסט שנשלחת או מתקבלת ממספר GroupMe או Microsoft Teams תיחשב להודעת טקסט בינלאומית שנשלחה אל ארצות הברית או התקבלה מארצות הברית. בדוק עם ספק השירות שלך את התעריפים הבינלאומיים החלים.
טקסט מלא
Bing ו- MSNBing ו- MSN13f_BingandMSN
סיכום
 • ו. Bing ו- MSN.
  • i. חומרים של Bing ו- MSN. המאמרים, הטקסט, התמונות, המפות, סרטוני הווידאו, נגני הווידאו והחומרים של צד שלישי הזמינים ב- Bing וב- MSN, כולל באמצעות הבוטים, האפליקציות והתוכנות של Microsoft, מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי שלך בלבד. שימושים אחרים, כולל הורדה, העתקה או הפצה מחדש של חומרים אלה, או שימוש בחומרים או במוצרים אלה לבניית מוצרים משלך, מותרים אך ורק במידה שהדבר אושר באופן ספציפי על-ידי Microsoft או בעלי הזכויות, או הותר על-ידי חוקי זכויות היוצרים החלים. Microsoft או בעלי הזכויות שומרים לעצמם את כל הזכויות על החומרים שלא הוענקו במפורש על-ידי Microsoft במסגרת תנאי הרשיון, בין אם בדרך של רמיזה, השתקה או בכל דרך אחרת.
  • ii. מפות Bing. אינך מורשה להשתמש בתמונות ממעוף הציפור של ארצות הברית, קנדה, מקסיקו, ניו זילנד, אוסטריה או יפן לשימוש ממשלתי ללא אישור נפרד בכתב מטעמנו.
  • iii. מקומות של Bing. כאשר אתה מספק את הנתונים או התוכן שלך למקומות Bing, אתה מעניק בזאת ל- Microsoft רשיון קניין רוחני לא בלעדי, כלל עולמי ופטור מתמלוגים לשימוש, הפצה, שמירה, שינוי, צבירה, קידום, שידור, תצוגה או הפצה כחלק משירות, ואתה מעניק זכויות אלה ברשיון משנה לגורמי צד שלישי.
טקסט מלא
CortanaCortana13g_Cortana
סיכום
 • ז. Cortana.
  • i. שימוש אישי ולא מסחרי. Cortana הוא שירות העוזר האישי של Microsoft. התכונות, השירותים והתוכן שמספקת Cortana (יחד, "השירותים של Cortana") מיועדים אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי.
  • ii. פונקציונליות ותוכן. Cortana מספקת מגוון תכונות, חלקן מותאמות אישית. השירותים של Cortana עשויים לאפשר לך לגשת לשירותים, למידע או לפונקציונליות שמספקים שירותים אחרים של Microsoft או אפליקציות ושירותים של צד שלישי. התנאים הספציפיים לשירות של סעיף 13 חלים גם על שימושך בשירותים הרלוונטיים של Microsoft שנגישים באמצעות השירותים של Cortana. המידע מסופק לך על-ידי Cortana למטרות תכנון בלבד, ועליך להפעיל שיקול דעת עצמי בעת סקירת מידע זה או הסתמכות עליו. Microsoft אינה ערבה לרמת המהימנות, הזמינות או הדיוק בזמנים של החוויות המותאמות אישית המסופקות על-ידי Cortana. Microsoft אינה נושאת באחריות למקרים שבהם תכונה של Cortana משהה או מונעת קבלה, סקירה או שליחה של תקשורת או הודעות, או קבלת שירות.
  • iii. אפליקציות ושירותים של צד שלישי. כחלק מאספקת השירותים של Cortana, ‏Cortana עשויה להציע אפליקציות ושירותים של צד שלישי ולהציע לעזור לך באינטראקציה עמם (כישורים או שירותים מחוברים של צד שלישי). אם תבחר בכך, Cortana עשויה להחליף מידע עם אפליקציות ושירותים של צד שלישי, כגון המיקוד שלך והשאילתות והתגובות שהוחזרו על-ידי אפליקציות ושירותים של צד שלישי, כדי לעזור לך לקבל את השירותים המבוקשים Cortana עשויה לאפשר לך לבצע רכישות באמצעות אפליקציות ויישומים של צד שלישי תוך שימוש בהעדפות ובהגדרות של החשבון שבחרת ישירות באפליקציות ובשירותים אלה של צד שלישי. תוכל לנתק את השירותים של Cortana מאפליקציות ומשירותים של צד שלישי בכל עת. השימוש שלך בשירותים של Cortana להתחברות לאפליקציות ולשירותים של צד שלישי כפוף לסעיף 5 של תנאים אלה. מפרסמי האפליקציות והשירותים של צד שלישי עשויים לשנות או להפסיק את הפונקציונליות או התכונות של האפליקציות והשירותים של צד שלישי שלהם או את השילוב עם השירותים של Cortana. Microsoft אינה נושאת באחריות או בחבות עבור תוכנות או קושחה שסופקו על-ידי היצרן.
  • iv. מכשירים הנתמכים על-ידי Cortana. מכשירים מבוססי Cortana הם מוצרים או מכשירים שתומכים בגישה לשירותי Cortana, או במוצרים או מכשירים שתואמים לשירותי Cortana. המכשירים הנתמכים על-ידי Cortana כוללים מכשירים או מוצרים של צד שלישי שאינם בבעלותה של Microsoft או ש- Microsoft אינה מייצרת או מפתחת אותם. Microsoft אינה נושאת באחריות או בחבות עבור מכשירים או מוצרים של צד שלישי אלה.
  • v. עדכוני תוכנה. ייתכן שנבדוק באופן אוטומטי את גירסת התוכנות של השירותים של Cortana ונוריד עדכוני תוכנה או שינויים בתצורה, או שנחייב את היצרנים של המכשירים הנתמכים על-ידי Cortana לעדכן כל הזמן את התוכנות של השירותים של Cortana.
טקסט מלא
שירותי Officeשירותי Office13h_officeBasedServices
סיכום
 • ח. שירותי Office.
  • i. Microsoft 365 Home‏, Microsoft 365 Personal‏, Office Online‏, Sway,‏ OneNote.com וכל מנוי אחר ל- Microsoft 365 או לשירותים בעלי מותג של Office מיועדים לשימושך האישי והלא מסחרי, אלא אם יש לך זכויות שימוש מסחרי בהסכם נפרד עם Microsoft. השימוש באפליקציות כגון Word‏, Excel,‏ PowerPoint,‏ Outlook,‏ OneDrive,‏ Access ו- Publisher ב- Microsoft 365 Family‏, Microsoft 365 Personal וכל שירות אחר של מנוי ל- Microsoft 365 כפוף לתנאי הרשיון המשלימים שנמצאים בכתובת https://aka.ms/useterms יחד עם תנאים אלה.
  • ii. Outlook. Outlook כולל שימוש ב'מפות Bing'. אתה רשאי להשתמש בתוכן המסופק באמצעות מפות Bing, כולל קידוד גיאוגרפי, אך ורק בתוך המוצר שבו התוכן שלך מסופק. השימוש שלך ב'מפות Bing' כפוף לתנאי השימוש של משתמש הקצה ב'מפות Bing', המופיעים בכתובת go.microsoft.com/?linkid=9710837 ובהצהרת הפרטיות של Microsoft הזמינה בכתובת go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686.
טקסט מלא
שירותי בריאות של Microsoftשירותי בריאות של Microsoft13i_MicrosoftHealthServices
סיכום
 • ט. שירותי בריאות של Microsoft.
  • Microsoft Band. המכשיר והאפליקציה Microsoft Band הם לא מכשירים רפואיים והם מיועדים למטרות כושר גופני ושמירה על הבריאות בלבד. הם לא מתוכננים או מיועדים לשימוש לאבחון מחלות או מצבים אחרים, או לריפוי, נטרול, טיפול או מניעה של מחלות או מצבים אחרים. Microsoft אינה אחראית לכל החלטה שתקבל בהתבסס על המידע שאתה מקבל מ- Microsoft Band.
טקסט מלא
מוצרים דיגיטלייםמוצרים דיגיטליים13j_DigitalGoods
סיכום
 • י. מוצרים דיגיטליים. באמצעות Microsoft Groove,‏ סרטים וטלוויזיה של Microsoft, חנות, שירותי Xbox ושירותים קשורים אחרים או שירותים עתידיים, Microsoft עשויה לאפשר לך לקבל, להאזין, להציג, לשחק או לקרוא (בהתאם למקרה) מוסיקה, תמונות, וידאו, טקסט, ספרים, משחקים או חומרים אחרים ("מוצרים דיגיטליים") שאותם תקבל בטופס דיגיטלי. המוצרים הדיגיטליים מיועדים אך ורק לשימוש אישי ובידור לא מסחרי. אתה מסכים שלא להפיץ את המוצרים הדיגיטליים, לשדר אותם, לבצע או להציג אותם באופן פומבי להעביר עותקים שלהם. המוצרים הדיגיטליים עשויים להיות בבעלות Microsoft או בבעלותם של ספקים חיצוניים. יהיו הנסיבות אשר יהיו, אתה מבין ומאשר כי הזכויות שלך ביחס למוצרים הדיגיטליים מוגבלות על-ידי תנאים אלה, חוקי זכויות יוצרים וכללי השימוש המפורטים בכתובת https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. אתה מסכים לכך שלא תנסה לשנות את המוצרים הדיגיטליים המתקבלים באמצעות השירותים השונים מכל סיבה שהיא, לרבות למטרת הסתרה או שינוי של הבעלות או המקור של המוצרים הדיגיטליים. מעת לעט Microsoft או הבעלים של המוצרים הדיגיטליים עשויים להסיר את המוצרים הדיגיטליים מהשירותים ללא כל הודעה מוקדמת.
טקסט מלא
OneDriveOneDrive13k_OneDrive
סיכום
 • יא. OneDrive.
  • i. הקצאת אחסון. אם נפח התוכן המאוחסן בחשבון OneDrive שלך גדול מהנפח המסופק לך במסגרת תנאי השירות של המנוי החינמי או המנוי בתשלום שלך עבור OneDrive, ואינך מגיב להודעה מ- Microsoft לפתרון מצב החשבון על-ידי הסרת תוכן עודף או מעבר לתוכנית מנוי חדשה עם אחסון רב יותר, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסגור את החשבון שלך ולמחוק או להשבית את הגישה לתוכן שלך ב- OneDrive.
  • ii. ביצועי השירות. בהתאם לגורמים כמו הציוד, החיבור שלך לאינטרנט והמאמצים של Microsoft לשמוע על הביצועים והשלמות של השירות שלה, ייתכן שמעת לעת תיתקל בעיכובים בהעלאה או בסנכרון של תוכן ב- OneDrive.
טקסט מלא
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards13l_MicrosoftRewards
סיכום
 • יב. Microsoft Rewards.
  • i. תוכנית Microsoft Rewards (להלן, "התוכנית") מאפשרת לך להרוויח נקודות הניתנות למימוש עבור פעילויות כגון חיפושים שעומדים בדרישות, רכישות והצעות אחרות של Microsoft. ההצעות עשויות להשתנות בשווקים השונים. חיפוש הוא פעולה שבה משתמש בודד מזין טקסט באופן ידני ובתום לב למטרת קבלת תוצאות חיפוש של Bing עבור מטרות החיפוש של אותו משתמש, והוא אינו כולל אף שאילתה שהוזנה על-ידי בוט, מאקרו או כל אמצעי אוטומטי או שקרי אחר מכל סוג שהוא ("חיפוש"). רכישה היא תהליך של רכישת מוצרים או הורדה ורכישה של רישיון עבור תוכן דיגיטלי מבית Microsoft, בחינם או בתשלום ("רכישה"). לא לכל רכישה מ- Microsoft מוצעות נקודות של Rewards.‏ Microsoft עשויה להציע הזדמנויות נוספות להרוויח נקודות מעת לעת, וכל הצעה להרוויח נקודות לא תהיה זמינה לנצח. תוכל לממש את הנקודות שבהן זכית עבור פרסים שמופיעים בדף המימוש ב- https://aka.ms/redeemrewards ("פרסים"). לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'פרסים' בכתובת support.microsoft.com (https://support.microsoft.com) (להלן, "שאלות נפוצות").
   • 1. דרישות התוכנית. דרוש לך חשבון Microsoft חוקי והמכשירים שלך חייבים לעמוד בדרישות המערכת המינימליות (https://account.microsoft.com/rewards/). התוכנית פתוחה למשתמשים שגרים בשווקים המפורטים בסעיף השאלות הנפוצות. אנשים יכולים להחזיק בחשבון אחד בלבד בתוכנית, גם אם יש להם כמה כתובות דואר אלקטרוני, ומשקי בית מוגבלים לשישה חשבונות. התוכנית מיועדת אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי.
   • 2. נקודות. למעט שיתוף נקודות בתוך משפחת Microsoft שלך (ייתכן שחלות הגבלות) או אם ברצונך לתרום אותן לארגון שאינו למטרת רווח שמופיע בדף המימוש, לא תוכל להעביר את הנקודות. הנקודות הן קניינך האישי ואינך יכול לקבל מזומן או כסף תמורתן. הנקודות מוענקות לך על בסיס קידום מכירות. אינך רוכש את הנקודות. Microsoft עשויה להגביל את כמות הנקודות או הפרסים לכל אדם, לכל משק בית או במשך תקופה מוגדרת (לדוגמה, יום), בתנאי שאינך נפגע מכך כתוצאה מחוסר תום לב. אתה רשאי לממש 550,000 לכל היותר בשנה קלנדרית במסגרת התוכנית. הנקודות שהרווחת במסגרת התוכנית, אינן תקפות באף תוכנית אחרת שמוצעת על-ידי Microsoft או ספקים חיצוניים, ולא ניתן להשתמש בהן בשילוב עם תוכנית אחרת כגון זו. התוקף של נקודות שלא מומשו יפוג אם לא תרוויח או תממש נקודות כלשהן במשך 18 חודשים.
   • 3. פרסים. תוכל לממש את הנקודות שלך או לתרום אותן לארגון שאינו למטרת רווח על-ידי ביקור בדף המימוש (https://aka.ms/redeemrewards) או רישום לתרומות אוטומטיות לארגונים שאינם למטרת רווח באמצעות תוכנית צדקה. ייתכן שיש מספר מוגבל זמין של כל אחד מהפרסים, ופרסים אלה יימסרו על בסיס כל הקודם זוכה. ייתכן שתתבקש לספק מידע נוסף, כמו כתובת הדואר שלך ומספר טלפון (פרט ל-VOIP או מספר חיוג חינם), וייתכן שתתבקש גם להזין קוד למניעת הונאה או לחתום על מסמכים משפטיים נוספים כדי לממש נקודת תמורת פרסים. כאשר תזמין פרס, לא תוכל לבטל אותו או להחזיר אותו תמורת החזר נקודות, למעט במקרה של מוצרים פגומים או כנדרש על-פי החוק החל. אם תזמין פרס שאזל מן המלאי או שאינו זמין מסיבות אחרות, ייתכן שנחליף אותו בפרס שווה ערך או נחזיר לך את הנקודות. Microsoft עשויה לעדכן את הפרסים המוצעים בדף המימוש או להפסיק להציע פרסים ספציפיים. ייתכן שלחלק מהפרסים יש דרישות זכאות המבוססות על הגיל. דרישות כגון אלה ייכללו בהצעה הרלוונטית. אתה נושא באחריות לכל המסים הפדרליים, המדינתיים והמקומיים, ולכל העלויות האחרות הכרוכות בקבלת הפרס ובשימוש בו. הפרסים יישלחו בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני המשויכת לחשבון Microsoft שלך, אז ודא שכתובת הדואר האלקטרוני שלך עדכנית. פרסים שלא יגיעו ליעדם לא יישלחו שוב ולכן ילכו לאיבוד. הפרסים אינם ניתנים למכירה חוזרת. לקבלת מידע נוסף אודות תרומה אוטומטית של נקודות לארגונים ללא כוונת רווח, עיין בנושא שאלות נפוצות בנושא 'לתת עם Bing' (https://www.microsoft.com/rewards/give-mode-overview).
   • 4. ביטול השתתפותך בתוכנית. אם אינך מעוניין עוד להשתתף בתוכנית Microsoft Rewards, בצע את ההוראות בדף ביטול ההצטרפות (https://account.microsoft.com/rewards/optout?confirm=false). אם תבטל את ההצטרפות, תאבד מיד את כל הנקודות הזמינות שלך. ייתכן שהחשבון שלך בתוכנית יבוטל אם לא תתחבר אליו לפחות פעם אחת ב- 18 חודשים. בנוסף, Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לבטל את החשבון בתוכנית של משתמש ספציפי אשר ביצע פעולות לא מורשות בתוכנית, עשה בה שימוש לרעה או פעל במרמה במסגרתה, או בשל הפרת תנאים אלה. עם ביטול התוכנית (על-ידנו או על-ידך) או אם התוכנית הושהתה, תוכל לממש את הנקודות שלך בתוך 90 יום; אחרת, נקודות אלה יאבדו. מרגע הביטול, זכותך להשתמש בתוכנית ולצבור נקודות עתידיות מסתיימת.
   • 5. תנאים אחרים. Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לפסול אותך, להשבית את גישתך את התוכנית או את חשבון Rewards שלך ו/או להשהות נקודות, פרסים ותרומות צדקה, אם היא תאמין שאתה מטפל בהיבט כלשהו של התוכנית שלא כדין, עושה בו שימוש לרעה, לא זכאי לקבל פרס מטעמים משפטיים (כגון חוקי ייצוא), או לוקח חלק בפעילויות שמפרות תנאים אלה.
טקסט מלא
AzureAzure13m_Azure
סיכום
 • יג. Azure. השימוש שלך בשירות Azure כפוף לתנאים ולהתניות המופיעים בהסכם הנפרד שבמסגרתו קיבלת את השירותים, כמפורט בדף המידע המשפטי של Microsoft Azure בכתובת https://aka.ms/AA7z67v.
טקסט מלא
שונותשונות14_15_16_17_miscellaneous
סיכום

14. שונות. סעיף זה, וסעיפים 1, 9 (לגבי סכומים שנצברו לפני סיום תוקפם של תנאים אלה), 10, 11, 12, 15, 17 והסעיפים שלפי תנאיהם חלים לאחר סיום תוקפם של תנאים אלה, ישרדו לאחר סיום או ביטול של תנאים אלה. עד למידה המותרת על-ידי החוק החל, אנו רשאים להקצות תנאים אלה, להעביר בקבלנות משנה את החובות שלנו במסגרת תנאים אלה, או להעניק ברשיון משנה את הזכויות שלנו במסגרת תנאים אלה, בשלמותם או בחלקם, בכל עת ללא הודעה מראש אליך. אינך רשאי להקצות תנאים אלה או להעביר זכויות לשימוש בשירותים. זהו ההסכם המלא בינך לבין Microsoft בנוגע לשימוש שלך בשירותים. הוא גובר על כל הסכמים קודמים בינך לבין Microsoft בנוגע לשימוש שלך בשירותים. בכך שאתה חותם על תנאים אלה, אינך מסתמך על כל הצהרה, ייצוג, אחריות, הבנה, משימה, הבטחה או ביטחון פרט לאלה המפורטים באופן מפורש בתנאים אלה. כל החלקים של תנאים אלה חלים עד המידה המרבית המותרת בחוק הרלוונטי. אם בית משפט או בורר קובעים שאיננו יכולים לאכוף חלק מתנאים אלה כפי שנכתב, אנו רשאים להחליף תנאים אלה בתנאים דומים עד למידה הניתנת לאכיפה במסגרת החוק הרלוונטי, אך שאר התנאים הללו לא ישתנה. תנאים אלה מיועדים רק לטובתך ולטובתנו. הם אינם מיועדים לטובתו של אף אדם אחר, למעט היורשים ומקבלי ההקצאות של Microsoft. כותרות הסעיפים מיועדות להפניה בלבד ואין להן תוקף משפטי.

15. יש להגיש טענות בתוך שנה. יש להגיש כל טענה הקשורה לתנאים אלה או לשירותים לבית המשפט (או לבוררות, אם סעיף 10.ד חל) תוך שנה אחת מהתאריך שבו יכולת להגיש את הטענה לראשונה, אלא אם החוק המקומי שלך מחייב זמן ארוך יותר להגשת טענות. אם הטענה לא תוגש בפרק זמן זה, היא תיחסם לצמיתות.

16. חוקי ייצוא. עליך לקיים את כל התקנות וחוקי הייצוא המקומיים והבינלאומיים והלאומיים הרלוונטיים, החלים על התוכנה ו/או על השירותים, ובכלל זה הגבלות על יעדים, משתמשי-קצה ושימושי-קצה. לקבלת מידע נוסף על הגבלות גיאוגרפיות והגבלות ייצוא, בקר בכתובת https://www.microsoft.com/exporting.

17. שמירה על זכויות ומשוב. למעט כפי שצוין במפורש בתנאים אלה, Microsoft לא מעניקה לך רישיון או כל זכות אחרת מכל סוג שהוא, לגבי פטנטים, מידע המתאר תהליכים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימנים מסחריים או קניין רוחני אחר שנמצא בבעלות Microsoft או ישות קשורה כלשהו, או נשלטים על-ידן, לרבות אך מבלי להגביל, שם, מעטה מסחרי, לוגו או פריטים שווי ערך. אם תעביר ל- Microsoft רעיון, הצעה, המלצה או משוב, לרבות אך מבלי להגביל, רעיונות למוצרים חדשים, טכנולוגיות, קידומים, שמות מוצרים, משוב על מורים ושיפורים במוצרים ("משוב"), אתה מעניק ל- Microsoft, ללא תשלום, תמלוגים או חובה אחרת כלפיך, זכות ליצור, בעתיד או בדיעבד, עבודות נגזרות, להשתמש, לשתף ולעשות שימוש מסחרי במשוב שלך בכל דרך ולכל מטרה שהיא. לא תספק משוב שכפוף לרשיון המחייב את Microsoft להעניק רשיון לתוכנות, לטכנולוגיות או לתיעוד שלה לצד שלישי כלשהו מאחר ש- Microsoft משלבת את המשוב שלך בהם.

טקסט מלא
הודעותהודעותNOTICES
סיכום

הודעות ונהלים להגשת תביעות על הפרת קניין רוחני. Microsoft מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי. אם ברצונך לשלוח הודעה על הפרת קניין רוחני, לרבות טענות להפרת זכויות יוצרים, השתמש בנהלים שלנו לשליחת הודעות על הפרת זכויות היוצרים (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html). רק פניות הרלוונטיות לנוהל זה יזכו למענה.

Microsoft משתמשת בתהליכים המוגדרים בפרק 17, חוק ארה"ב, סעיף 512, כדי להגיב לטענות להפרת זכויות יוצרים. בנסיבות המתאימות, Microsoft עשויה אף להשבית או לסגור חשבונות של משתמשים בשירותי Microsoft המפרים את ההסכם באופן חוזר.

הודעות והליכים בנושאי קניין רוחני בפרסום. נא עיין בהנחיות הקניין הרוחני שלנו (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) בנושאי קניין רוחני ברשת הפרסום שלנו.

הודעות על זכויות יוצרים וסימנים מסחריים. השירותים כפופים לזכויות היוצרים של Copyright © Microsoft Corporation ו/או של ספקיה, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 U.S.A. כל הזכויות שמורות. התנאים משלבים את הנחיות הסימנים המסחריים והמותגים של Microsoft (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/general.aspx) (כפי שהן משתנות מעת לעת). Microsoft והשמות, הסמלים והסימנים של כל המוצרים, התוכנות והשירותים של Microsoft עשויים להיות סימנים מסחריים לא רשומים או רשומים של קבוצת החברות של Microsoft בארצות הברית ו/או בתחומי שיפוט אחרים. להלן רשימה לא ממצה של הסימנים המסחריים של Microsoft בכתובת https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/EN-US.aspx. שמות חברות ומוצרים אמיתיים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם. כל הזכויות שלא הוענקו במפורש בתנאים אלה זה הן זכויות שמורות. תוכנות מסוימות הנמצאות בשימוש בשרתים של אתרי אינטרנט מסוימים של Microsoft מבוססות בחלקן על עבודתה של Independent JPEG Group‏. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. כל הזכויות שמורות. תוכנת "gnuplot" הנמצאת בשימוש בכמה שרתים של אתרי אינטרנט של Microsoft כפופה לזכויות יוצרים ‎© 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. כל הזכויות שמורות.

הודעה רפואית. Microsoft אינו מספקת ייעוץ, אבחון או טיפול רפואי או כל ייעוץ אחר בנושאי בריאות. פנה תמיד לרופא או לספק שירותי רפואה מוסמך אחר כדי להתייעץ ולקבל תשובות לשאלות שעשויות להתעורר בנוגע למצב רפואי, תזונה, כושר גופני או תוכנית בריאות. לעולם אל תתעלם מייעוץ רפואי מקצועי ואל תתעכב בבקשת ייעוץ כזה בשל מידע שאליו ניגשת באמצעות השירותים.

מחירי מניות ונתוני מדד (כולל ערכי מדד). המידע הפיננסי המופיע תחת השירותים מיועד לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד. אינך רשאי להשתמש בנתונים הפיננסיים או בסימונים של מעניקי רשיונות חיצוניים בקשר להנפקה, יצירה, מתן חסות, מסחר, שיווק או קידום של אף מכשיר פיננסי או מוצר השקעה (לדוגמה, מדדים, נגזרים, מוצרים מובנים, קרנות השקעות, קרנות שנסחרות בבורסה, תיקי השקעות וכו'; היכן שהמחיר, התשואה ו/או הביצועים של המכשיר או של מוצר ההשקעה מבוססים על, קשורים אל או מיועדים לעקוב אחר אחד הנתונים הפיננסיים) ללא הסכם כתוב נפרד עם מעניק הרשיון החיצוני.

הודעה פיננסית. Microsoft אינה ברוקר/סוחר או יועץ השקעות רשום במסגרת חוק ניירות הערך הפדרלי של ארצות הברית או חוקי ניירות ערך של תחומי שיפוט אחרים, והיא אינה מייעצת לאנשים לגבי כדאיות ההשקעה, הרכישה או המכירה של ניירות ערך או מוצרים ושירותים פיננסיים אחרים. לא כלול בשירותים דבר המהווה הצעה או שידול לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. Microsoft או מעניקי הרשיונות שלה עבור מחירי מניות או נתוני מדד אינם תומכים או ממליצים על מוצרים או שירותים פיננסיים ספציפיים. אין בשירותים דבר שנועד לשמש כייעוץ מקצועי, כולל, מבלי להגביל, ייעוץ בנושא השקעות או מיסים.

הודעה בנוגע לתקן הוויזואלי H.264/AVC ולתקן הווידאו VC-1. התוכנה עשויה לכלול טכנולוגיית Codec מסוג H.264/AVC,‏ MPEG-4 Visual ו/או VC-1 שעשויות להתקבל ברשיון מאת MPEG LA, L.L.C. טכנולוגיה זו משמשת כתבנית לדחיסת נתוני וידאו. MPEG LA, L.L.C. דורשת להודיע הודעה זו:

מוצר זה מורשה במסגרת רשיונות תיקי הפטנטים של H.264/AVC‏, MPEG-4 VISUAL ו- VC-1 לצורך שימוש אישי ולא מסחרי של הצרכן כדי (א) לקודד וידאו בתאימות לתקנים ("תקני וידאו") ו/או (ב) לפענח וידאו בתקן H.264/AVC‏, MPEG-4 VISUAL ו- VC-1 שקודד על-ידי צרכן שעסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו/או שהתקבל מספק וידאו המורשה לספק תוכן וידאו מעין זה. אף אחד מהרשיונות אינו מורחב למוצר אחר, בין אם המוצר כלול בתוכנה זו בפריט יחיד ובין אם לאו. לא מוענק כל רשיון ואין להחיל את האמור לאף שימוש אחר. ניתן לקבל מידע נוסף מ- .MPEG LA, L.L.C ראה אתר האינטרנט של MPEG LA (https://www.mpegla.com).

לשם הבהרה בלבד, הודעה זו אינה מגבילה או מונעת את השימוש בתוכנה המסופקת במסגרת תנאים אלה לשימושים עסקיים רגילים שהינם אישיים לעסק זה, ואינם כוללים (i) הפצה מחדש של התוכנה לגורמי צד שלישי, או (ii) יצירת חומרים עם טכנולוגיות תואמות לתקני הווידאו לצורך הפצה לגורמי צד שלישי.

טקסט מלא
תנאי רשיון סטנדרטיים לאפליקציהתנאי רשיון סטנדרטיים לאפליקציהSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
סיכום

תנאי רשיון סטנדרטיים לאפליקציה

MICROSOFT STORE,‏ MICROSOFT STORE ב- WINDOWS ו- MICROSOFT STORE ב- XBOX

תנאי רשיון אלה מהווים הסכם בינך לבין המוציא לאור של האפליקציה. יש לקרוא אותם. הם חלים על אפליקציות התוכנה שהורדת מ- Microsoft Store, ‏Microsoft Store ב- Windows או Microsoft Store ב- Xbox (כל אחד מהם נקרא בתנאי רשיון אלה כ-"Store"), כולל עדכונים או השלמות לאפליקציה, אלא אם האפליקציה מגיעה עם תנאים נפרדים - במקרה כזה יחולו אותם תנאים במקום זאת.

בכך שאתה מוריד את האפליקציה או משתמש בה, או מנסה לבצע פעולות אלה, אתה מסכים לתנאים אלה. אם אינך מסכים להם, אין לך כל זכות להוריד את האפליקציה או להשתמש בה, ואינך רשאי לעשות זאת.

מפרסם האפליקציה פירושו היישות המעניקה לך את האפליקציה ברשיון, כמצוין ב- Store.

אם אתה מציית לתנאי רשיון אלה, יש לך הזכויות שלהלן.

 • 1. התקנה וזכויות שימוש; תפוגה. אתה רשאי להתקין את האפליקציה במכשירי Windows או בקונסולות Xbox, כמתואר בכללי השימוש (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143) של Microsoft. Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי השימוש (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143) שלה בכל עת.
 • 2. שירותים מבוססי אינטרנט.
  • א. הסכמה עבור שירותים מבוססי אינטרנט או שירותים אלחוטיים. אם האפליקציה מתחברת למערכת מחשב דרך האינטרנט, שעשויה לכלול שימוש ברשת אלחוטית, השימוש שלך באפליקציה מהווה הסכמה מצדך לשידור של מידע סטנדרטי על המכשיר (כולל מבלי להגביל, מידע טכני אודות המכשיר שלך, מערכת ואפליקציית תוכנה, וכן ציוד היקפי) עבור שירותים מבוססי אינטרנט או אלחוטיים. אם מסופקים תנאים אחרים בקשר לשימוש שלך בשירותים שאליהם אתה ניגש באמצעות האפליקציה, תנאים אלה חלים אף הם.
  • ב. שימוש לרעה בשירותים מבוססי אינטרנט. אינך רשאי להשתמש בשירות מבוסס אינטרנט בשום דרך העלולה לפגוע בו או להפריע לשימוש של אדם אחר בשירות או ברשת האלחוטית. אינך רשאי להשתמש בשירות כדי לנסות להשיג גישה לא מורשית ליעדים כלשהם, כגון שירות, נתונים, חשבון או רשת, בכל אמצעי שהוא.
 • 3. היקף הרשיון. האפליקציה מוענקת לך ברשיון, אך אינה נמכרת לך. הסכם זה מעניק לך זכויות מסוימות לשימוש באפליקציה בלבד. אם Microsoft הופכת ללא זמינה את היכולת להשתמש באפליקציות במכשירים שלך בכפוף להסכם שלך עם Microsoft, כל זכויות הרשיון המשויכות יופסקו. המוציא לאור של האפליקציה שומר לעצמו את כל הזכויות האחרות. פרט למקרה שבו החוק החל מעניק לך זכויות נוספות, בניגוד למגבלה זו, אתה רשאי להשתמש באפליקציה רק כפי שהותר במפורש במסגרת הסכם זה. בכך, עליך לפעול בהתאם למגבלות טכניות שבאפליקציה, המאפשרות לך להשתמש בה בדרכים מסוימות בלבד. אינך רשאי:
  • א. לעקוף את המגבלות הטכניות של האפליקציה.
  • ב. לבצע באפליקציה הנדסה לאחור, הידור לאחור או פירוק, מלבד ורק במידה המותרת במפורש על פי החוק הרלוונטי על אף ההגבלה כאמור.
  • ג. ליצור מספר גדול יותר של עותקים של האפליקציה מהמספר שצוין בהסכם זה, או המותר על-ידי החוק החל, על אף ההגבלה כאמור.
  • ד. לפרסם או להפוך את האפליקציה לזמין באופן אחר לאחרים להעתקה.
  • ה. להשכיר את האפליקציה, להחכיר או להשאיל אותו.
  • ו. העברת האפליקציה או הסכם זה לצד שלישי כלשהו.
 • 4. תיעוד. אם לאפליקציה נלווה תיעוד, אתה רשאי להעתיק את התיעוד ולהשתמש בו למטרות עיון אישיות.
 • 5. הגבלות טכנולוגיה והגבלות ייצוא. האפליקציה עשויה להיות כפופה לבקרות טכנולוגיות בינלאומיות או לחוקי הייצוא והתקנות של ארצות הברית. עליך לציית לכל חוקי הייצוא והתקנות, המקומיים והבינלאומיים, החלים על הטכנולוגיה שנמצאת בשימוש על-ידי האפליקציה או נתמכת על-ידה. חוקים אלה כוללים הגבלות על יעדים, משתמשי קצה ושימושי קצה. לקבלת מידע נוסף על מוצרים ממותגים של Microsoft, עבור אל אתר האינטרנט לייצוא של Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868967).
 • 6. שירותי תמיכה. צור קשר עם המוציא לאור של האפליקציה כדי לברר אילו שירותי תמיכה זמינים. Microsoft, יצרן החומרה וספק הרשת האלחוטית שלך (למעט כאשר אחד מהם הוא המוציא לאור של האפליקציה) אינם אחראים לאספקת שירותי התמיכה עבור האפליקציה.
 • 7. ההסכם בכללותו. הסכם זה, מדיניות הפרטיות הרלוונטית, תנאים נוספים שנלווים לאפליקציה והתנאים החלים על השלמות ועדכונים הם הסכם הרשיון המלא בינך לבין המוציא לאור של האפליקציה ביחס לאפליקציה.
 • 8. החוק החל.
  • א. ארצות הברית וקנדה. אם רכשת את האפליקציה בארצות הברית או בקנדה, חוקי המדינה או המחוז שבהם אתה מתגורר (או, אם אתה עסק, המשרד הראשי של העסק שלך נמצא) יחולו על דרך פרשנות ההסכם ועל טענות בנוגע להפרתו, ועל כל הטענות האחרות (כולל טענות בנוגע לחוקי הגנת הצרכן, חוקי תחרות לא הוגנת וטענות בגין עוולות), ללא קשר לעקרונות ברירת הדין.‬
  • ב. מחוץ לארצות הברית ולקנדה. אם רכשת את האפליקציה בכל מדינה אחרת, החוקים של מדינה זו הם שיחולו.
 • 9. תוקף משפטי. הסכם זה מתאר זכויות משפטיות מסוימות. ייתכן שמוענקות לך זכויות אחרות במסגרת חוקי המדינה או הארץ שלך. הסכם זה לא משנה את הזכויות המוקנות לך במסגרת חוקי המדינה או הארץ שבהן אתר גר, אם חוקים המדינה או הארץ אינם מתירים זאת.
 • 10. הגבלת אחריות. בכפוף לחוק החל, אנו מספקים את האפליקציה "כפי שהיא", "עם כל הפגמים" ו"כפי שזמינה". אתה נוטל על עצמך את כל הסיכונים החלים על השימוש בה. המוציא לאור של האפליקציה, בשם עצמו, Microsoft (אם Microsoft אינה המוציא לאור של האפליקציה), ספקי רשתות אלחוטיות שהאפליקציה מסופקת באמצעות הרשת שלהם, וכל אחת מהחברות המסונפות אלינו בהתאמה, ספקים, סוכנים וספקי שירות ("צדדים מכוסים"), אינם מספקים כל אחריות מפורשת, ערבויות או תנאים בקשר לאפליקציה. האחריות המלאה ביחס לאיכות, לבטיחות, לנוחות ולביצועים של האפליקציה חלה עליך. אם יימצא כי האפליקציה פגומה, אתה נושא באחריות המלאה לעלויות השירות או התיקון הדרושות. ייתכן שהחוקים המקומיים מעניקים לך זכויות צרכן נוספות, שאינן ניתנות לשינוי על-ידי הסכם זה. עד למידה המותרת במסגרת החוקים החלים, אנו הצדדים המכוסים מסירים כל אחריות או תנאים מכללא, כולל אלה של התאמה למטרה מסחרית או כללית, להתאמה למטרה מסוימת, לבטיחות, לנוחות ולאי-הפרה.
 • 11. הגבלות על נזקים והחרגת נזקים. עד למידה שאינה אסורה על-פי חוק, תוכל לקבל פיצוי מהמוציא לאור של האפליקציה בגין נזקים ישירים בלבד, עד לסכום הגבוה ביותר ששילמת עבור האפליקציה או עד לסכום השווה לדולר אחד ארה"ב (US$1.00). בכפוף לחוק החל, אתה לא תנסה לקבל פיצוי על כל נזק אחר, לרבות נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים, נקים מיוחדים, נזקים עקיפים או נזקים מקריים מהמוציא לאור של האפליקציה, ואתה תוותר על כל זכות לעשות זאת. אם החוקים המקומיים קובעים אחריות, ערובה או תנאי למרות שתנאים אלה אינם עושים זאת, בכפוף לחוק החל, משך הזמן שלהם מוגבל ל- 90 יום ממועד הורדת האפליקציה.

הגבלה זו חלה על:

 • כל דבר הקשור לאפליקציה או לשירותים הזמינים באמצעות האפליקציה; וכן
 • טענות להפרת חוזה, אחריות, עירבון או תנאי; אחריות קפידה, רשלנות או כל עוולה אחרת; הפרת חוק או תקנה; עשיית עושר ולא במשפט; או בכפוף לכל תיאוריה אחרת; עד למידה המותרת על פי החוק החל.

ההגבלה חלה אף אם:

 • תרופה זו לא מעניקה פיצוי מלא עבור אובדן כלשהו; או
 • המוציא לאור של האפליקציה ידע, או היה אמור לדעת, על אפשרות ההתרחשות של נזקים כאלה.
טקסט מלא
שירותים מכוסיםשירותים מכוסיםserviceslist
סיכום

המוצרים, האפליקציות והשירותים הבאים מכוסים על-ידי הסכם השירותים של Microsoft, אך ייתכן שאינם זמינים בשוק שלך.

 • 'חיפוש של Microsoft' ב- Bing
 • Account.microsoft.com
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health App
 • Dictate
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • LineBack
 • Microsoft 365 Business Standard ויישומי Microsoft 365*
  • *עד שייקבע דומיין מסחרי לשימוש בשירותים האלה, ואז יחולו תנאים מסחריים נפרדים של Microsoft במקום זאת.
 • Microsoft 365 Consumer
 • Microsoft 365 Family
 • Microsoft 365 Personal
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Health
 • Microsoft Launcher
 • Microsoft Math Solver
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Pix
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Start
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Minecraft Realms Plus and Minecraft Realms
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Premium
 • MSN.com
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office in Microsoft 365 Consumer
 • Office in Microsoft 365 Family
 • Office in Microsoft 365 Personal
 • Office Sway
 • Office לאינטרנט (בעבר Office Online)
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Presentation Translator
 • Rinna
 • rise4fun
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype.com
 • Skype
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • ux.microsoft.com
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • אוכל MSN
 • אפליקציות Bing
 • אפליקציית החיפוש של Bing
 • אפליקציית מפות
 • בריאות וכושר MSN
 • גלריית התמונות של Windows
 • דפים של Bing
 • החזרים של Bing
 • חדשות MSN
 • חיפוש חכם
 • חנות Office
 • חנות Windows
 • חנות
 • חשבון Microsoft
 • טפט של Microsoft
 • כסף MSN
 • מזג אוויר MSN
 • מילון Bing
 • מסייע התמיכה והשחזור של Microsoft עבור Office 365
 • מסך הנעילה הבא
 • מפות Bing
 • משחקי Minecraft
 • משחקים, אפליקציות ואתרי אינטרנט של Windows, שפורסמו על-ידי Microsoft
 • משחקים, אפליקציות ואתרי אינטרנט של Xbox Game Studios
 • משפחה ב- Microsoft
 • ספורט MSN
 • סרטים וטלוויזיה של Microsoft
 • תיירות MSN
טקסט מלא
1 באפריל, 20210