Visio

Vizualni rad s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme.

Everything you need to create, share, and collaborate on compelling diagrams—at home, in the office, and on the go

Sveobuhvatan alat za izradu dijagrama

Samouvjereno stvarajte jasne vizualne sadržaje. Odaberite neke od više desetaka unaprijed stvorenih predložaka, početnih dijagrama i šablona dostupnih u aplikaciji Visio za računala i za web.

Ove tvrtke ili ustanove postigle su mnogo zahvaljujući programu Visio i Microsoftovim partnerima.

Suradnja u stvarnom vremenu

Da biste povećali produktivnost na razini tvrtke, budite autor ili suautor dijagrama profesionalnog izgleda koji pomažu pri učinkovitom donošenju odluka, vizualizaciji podataka i provođenju postupaka.

Screenshot of a [floor plan/flowchart] embedded into a Power BI dashboard
Screenshot of a [floor plan/flowchart] embedded into a Power BI dashboard

Visio i Microsoft 365

Visio je inovativno rješenje koje pomaže pri vizualizaciji tijekova poslovnih procesa povezanih s podacima koristeći niz integriranih značajki kojima se mogućnosti okruženja Microsoft 365 prenose i u Visio.

Iz aplikacije Microsoft Teams možete stvarati dijagrame programa Visio te ih pregledavati, uređivati te na njima surađivati.

Pristupačniji no ikad

Da bi svi dijagrami programa Visio bili dostupni svima, Visio podržava razne značajke pristupačnosti, kao što su pripovjedač, provjera pristupačnosti i podrška za jaki kontrast.

Story blade
Story blade mobile

Sigurnost i zaštita privatnosti poslovne klase

Visio ima mnoge sigurnosne značajke koje imaju i aplikacije okruženja Microsoft 365, uključujući upravljanje pravima na informacije (IRM), da bi se prilikom suradnje korisnika omogućila trajna proizvodnja datoteka dijagrama.

A small plant, a newspaper and a tablet device on the Permissions page of a Microsoft 365 app.
A small plant, a newspaper and a tablet device on the Permissions page of a Microsoft 365 app.

Određivanje aplikacije koja najbolje odgovara vašim potrebama

Otkrijte pravo rješenje za jednostavno stvaranje profesionalnih dijagrama i vizualno priopćavanje vlastitih ideja.

Aplikacija Visio za web

A person sitting at a small round table with a cup of coffee using a tablet device to create a chart.
 • Proširite sučelje programa Microsoft Visio na preglednik, gdje možete pregledavati, stvarati i uređivati dijagrame spremljene u oblaku.

 • Omogućite pretplatnicima na Microsoft 365 pregled, ispis i razmjenu dijagrama te umetanje komentara dok su u pokretu.

 • Visio za web uvijek je ažuran. Nikad nećete morati instalirati novu verziju.

 • Visio za web temelji se na Microsoftovu oblaku, pa je naslijedio mnoge značajke sigurnosti, pristupačnosti i usklađenosti koje su dostupne u proizvodima okruženja Microsoft 365.

Aplikacija Visio za stolna računala

Obuhvaćeno u Visio tarifi 2

A person sitting at a desk with a plant and a mug working on a desktop monitor.
 • Putem ekosustava mrežnih sadržaja programa Visio odaberite neke od više od 250 000 oblika.

 • Pristupite dodatnim predlošcima koji trenutno nisu dostupni u programu Visio za web.

 • Radite na prirodniji način koristeći prst ili olovku da biste crtali i dodavali bilješke u dijagrame na uređaju s omogućenom dodirnom funkcijom.

 • Automatski generirajte organizacijske grafikone iz izvora podataka kao što su Excel, Exchange i Azure Active Directory.

|

Probne su verzije dostupne samo za Visio tarifu 1 i Visio tarifu 2. Te su probne verzije 30 dana besplatne za korisnike s računom tvrtke ili obrazovne ustanove koji prvi put koriste probnu verziju. Da biste se registrirali za 30-dnevno probno razdoblje, posjetite sljedeće veze za Visio tarifu 1 i Visio tarifu 2. Visio tarifa 1 omogućuje pristup aplikaciji Visio za web. Visio tarifa 2 omogućuje pristup aplikaciji Visio za web i aplikaciji Visio za računala. Nije dostupna probna verzija aplikacije Visio Standard ni aplikacije Visio Professional.

Slijedi potpuni popis komercijalnih tarifa za Microsoft 365 koje obuhvaćaju web-aplikaciju Visio: Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 Apps za male tvrtke, Office 365 E1, Office 365 E3, Office 365 E5, Office 365 F3, Microsoft 365 F3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 Apps za velike tvrtke, Office 365 A1, Office 365 A3, Office 365 A5, Microsoft 365 A1, Microsoft 365 A3 i Microsoft 365 A5.

Imajte na umu da tarife za male i srednje tvrtke, kao što su Business Basic i Business Standard s ID-om Microsoftova računa (hotmail.com, outlook.com, live.com, msn.com), neće imati pristup web-aplikaciji Visio jer te tarife ne ispunjavaju uvjete za komercijalne tarife.

Nije moguće kombinirati 32-bitne i 64-bitne verzije Microsoftovih rješenja. Da biste to riješili, morate deinstalirati trenutnu 64-bitnu verziju sustava Office i instalirati 32-bitnu verziju. Dodatne upute potražite na ovoj stranici za podršku.

Korištenje različitih verzija sustava Office i aplikacije Visio ovisi o instalacijskoj tehnologiji korištenoj za instalaciju proizvoda. Za kompatibilnost pravilo glasi:

 • nije moguće instalirati dva proizvoda koji imaju istu verziju, ali koriste različite instalacijske tehnologije.
 • Nije moguće instalirati dva proizvoda različitih verzija ako koriste instalacijsku tehnologiju klikom do cilja i sadrže preklapajuće aplikacije sustava Office.

Dodatne pojedinosti o kompatibilnosti potražite na ovoj stranici za podršku, a informacije o instalaciji uz količinsko licenciranje ovoj stranici za podršku.

Za verziju koja se ne koristi na temelju pretplate (Visio Standard ili Visio Professional) preuzmite Visio na novo računalo pomoću ključa proizvoda koji ste koristili za postojeću aplikaciju. Prijavite se pomoću postojećeg Microsoftova računa i unesite ključ proizvoda na adresi office.com/setup. Aktiviranjem ključeva vaš se račun povezuje s aplikacijom Visio. Kada dovršite navedene korake, slijedite ove korake da biste preuzeli Visio. Dodatne pojedinosti o instalaciji aplikacije Visio potražite na ovoj stranici za podršku.

Upute za instalaciju za Visio tarifu 1 ili Visio tarifu 2 potražite na ovoj stranici za podršku.

Visio tarifa 1 i Visio tarifa 2 obuhvaćaju 2 GB prostora za pohranu na servisu OneDrive za tvrtke ili obrazovne ustanove. Ako trenutačno imate pretplatu na OneDrive za tvrtke ili obrazovne ustanove, dobit ćete 2 GB prostora za pohranu s pretplatničkom tarifom. Ako nemate postojeću pretplatu na OneDrive za tvrtke ili obrazovne ustanove, 2 GB prostora za pohranu dostupna u sklopu tarife za Visio za web ne pribrajaju se postojećem kapacitetu pohrane niti nadjačavaju trenutnu pretplatu na OneDrive za tvrtke ili obrazovne ustanove.

Sve se trenutno podržane verzije aplikacije Visio mogu koristiti u sustavu Windows 11. To obuhvaća obje tarife za Visio te verzije aplikacije Visio 2013, 2016 i 2019 koje se koriste bez pretplate.

Stare verzije aplikacije Visio neće biti ugrožene kada prijeđete na noviju verziju aplikacije Visio. Datoteke će u novoj verziji funkcionirati na očekivan način. No Visio automatski blokira otvaranje datoteka aplikacije Visio stvorenih u verzijama starijim od verzije 2013. Da biste to riješili, posjetite ovu stranicu za podršku.

Možete, trenutačna verzija aplikacije Visio kompatibilna je sa starijim verzijama. Da, datoteke stvorene u trenutačnoj verziji možete otvoriti pomoću starije verzije i obratno. Imajte na umu da trenutačna verzija (po zadanom) crteže sprema kao .vsdx datoteku. Dok ih verzija 2003 sprema kao .vsd datoteku, pa ćete crtež morati spremiti kao .vsd datoteku da biste ga otvorili u starijoj verziji aplikacije Visio.

Trenutačne verzije aplikacije Visio nude značajke upravljanja prava na informacije (IRM-a). U verzijama aplikacije Visio koje se ne koriste na temelju pretplate otvorite File > Informacije > Zaštita dijagrama > Ograniči pristup.

Upravljanje pravima na informacije nije moguće postaviti u aplikaciji Visio za web, ali Visio za web poštuje prava pristupa koja su postavljena za datoteku u aplikaciji Visio za računala kada se datoteka pohrani na internetu. Dodatne pojedinosti o upravljanju pravima na informacije u aplikaciji Visio potražite na ovoj stranici za podršku.

Povezivanje podataka dostupno je samo putem aplikacije Visio za računala, ali u aplikaciji Visio za web možete pogledati dijagrame povezane s podacima.

Visio trenutačno podržava više izvora podataka, uključujući:

 • radne knjige programa Microsoft Excel
 • baze podataka programa Microsoft Access
 • popise sustava Microsoft SharePoint Foundation
 • baze podataka sustava Microsoft SQL Server
 • direktorije sustava Microsoft Exchange Server
 • podatke servisa Azure Active Directory
 • druge OLEDB ili ODBC izvore podataka

Početak rada s programom Visio

Pratite Visio

Pratite Visio na društvenim mrežama

Pročitajte novosti o programu Visio

Pošaljite ideje za Visio