Suradnja u programu Visio

O idejama razmišljajte u slikama i na isti način surađujte na njihovu razvoju, s bilo kojeg mjesta

Surađujte na konceptima razvoja i razmjene ideja, razvoju novih struktura izvješćivanja, vizualizaciji složenih procesa i dizajniranju društveno udaljenog radnog prostora kao da ste u istoj prostoriji.

Surađujte u stvarnom vremenu na webu da biste timski izrađivali profesionalne dijagrame bez obzira na to gdje se nalazite. Preuzmite najnovije aplikacije Visio i 2 GB prostora za pohranu u oblaku na servisu OneDrive za tvrtke uz Visio tarifu 2, naš najbolji paket za stvaranje dijagrama.

Osoba stoji za radnim stolom u kućnom uredu i izrađuje novi dijagram programa Visio u aplikaciji Microsoft Teams na stolnom monitoru

Suradnja na datotekama programa Visio izravno u aplikaciji Microsoft Teams

Prenesite datoteke programa Visio na Teams ili stvorite nove dijagrame putem kartice Datoteke na bilo kojem kanalu te članovima tima omogućite pregledavanje, uređivanje i suradnju na njima, unutar same aplikacije Teams. Dodajte Visio kao karticu da biste jednostavno pristupali datotekama programa Visio i upravljali njima.

Sastanci, čavrljanja, pozivi i prikupljanje povratnih informacija, sve putem servisa Microsoft Teams

Prikupite povratne informacije o dijagramima putem komentara u aplikaciji, započnite grupno čavrljanje ili videopoziv da biste raspravljali o idejama u stvarnom vremenu ili upotrijebite @spominjanja da biste privukli pozornost pojedinačnih članova tima – i sve to na jednom mjestu.

Ruke koriste prijenosno računalo na kojem se prikazuje datoteka programa Visio u aplikaciji Microsoft Teams. Okno Komentari otvoreno je za prikaz komentara i odgovora.
Dvije osobe sjede za radnim stolom i gledaju u računalo na čijem se zaslonu prikazuje dijagram toka za više područja u programu Visio za web.

Suradnja na dijagramima u programu Visio za web

U trenu pogledajte tko još izrađuje dijagrame i gdje dolazi do promjena, i to do razine konkretnih oblika. Pratite razvoj skiciranih ideja i dodajte komentare ili odgovarajte na njih u stvarnom vremenu.

Zajedničko korištenje dijagrama programa Visio s bilo kim i bilo gdje

Spremite dijagrame i sve promjene putem servisa OneDrive za tvrtke.1  Postavite prava za korisnički pristup i sigurno zajednički koristite dijagrame radi povratnih informacija zainteresiranih strana, uključujući one bez licence za Visio.

1 Da biste datoteke programa Visio mogli pohranjivati i zajednički koristiti, u obje tarife programa Visio za web dobivate 2 GB besplatnog prostora za pohranu na servisu OneDrive.

Kolege gledaju u prijenosno računalo na čijem je zaslonu popis datoteka na servisu OneDrive.
Osoba radi na daljinu iz kućnog ureda na prijenosnom računalu Surface

Dodavanje vizualnog konteksta na stranice u alatu Confluence tvrtke Atlassian

Ugradite datoteke programa Visio na stranice tima u alatu Confluence da biste kolegama omogućili zajedničko uređivanje i zajedničko korištenje povratnih informacija izravno na novoj kartici preglednika uz pomoć aplikacije Microsoft OneDrive za tvrtke za Confluence.

Proučite korisne resurse za Visio

Suautorstvo u programu Visio

Saznajte više o tome kako zajedno raditi na dijagramima u programu Visio za web.

Visio u aplikaciji Microsoft Teams

Saznajte više o suradnji na datotekama programa Visio u aplikaciji Microsoft Teams.

Pratite Visio

Pratite Visio na društvenim mrežama

Pročitajte novosti o aplikaciji Visio

Pratite Microsoft 365