Usporedba mogućnosti programa Visio

Pretplatničke tarife Jednokratna kupnja

Visio tarifa 1

Visio tarifa 1 €4.20

po korisniku mjesečno

(godišnja ili mjesečna obaveza plaćanja)*

Cijena bez poreza.
  • Radite s bilo kojeg mjesta i bilo kad pomoću web-aplikacije Visio.
  • Pristupajte predlošcima i oblicima za specijalizirane dijagrame, uključujući višefunkcijske dijagrame tijeka te detaljne dijagrame mreže, za Azure, AWS, ERD i UML.
  • Iskoristite 2 GB pohrane u oblaku na servisu OneDrive za tvrtke.​

Obuhvaća web-aplikacije i računalne aplikacije

Visio tarifa 2

Visio tarifa 2 €12.60

po korisniku mjesečno

(godišnja ili mjesečna obaveza plaćanja)*

Cijena bez poreza.
  • Koristite sve značajke iz Visio tarife 1, kao i dodatne predloške, oblike i napredne značajke u računalnoj aplikaciji Visio.
  • Uz integraciju servisa Power Automate, Power BI, programa Word, Excel i PowerPoint koristite ga za više od dijagrama.
  • Povežite dijagrame s podacima uživo iz internih i vanjskih izvora.
  • Iskoristite 2 GB pohrane u oblaku na servisu OneDrive za tvrtke.

Visio tarifa 1

Visio tarifa 1 €4.20
po korisniku mjesečno
(godišnja ili mjesečna obaveza plaćanja)*
Cijena bez poreza.

Obuhvaća web-aplikacije i računalne aplikacije

Visio tarifa 2

Visio tarifa 2 €12.60
po korisniku mjesečno
(godišnja ili mjesečna obaveza plaćanja)*
Cijena bez poreza.
Usporedba značajki proizvoda iz sustava Microsoft Office
Naziv značajke Visio tarifa 1 Visio tarifa 2

Suradnja i zajedničko korištenje

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Spremajte dijagrame na OneDrive za tvrtke i prikazujte dijagrame na mreži s gotovo bilo kojeg mjesta

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Zajednički stvarajte, uređujte i komentirajte dijagrame u stvarnom vremenu u aplikaciji Visio za web

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Pomoću jednostavnog pokazatelja prisutnosti saznajte na kojem dijelu platna rade suautori

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Stvarajte dijagrame te ih prikazujte, uređujte i surađujte na njima u aplikaciji Microsoft Teams²​

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Prikazujte i zajednički koristite dijagrame povezane s podacima u stvarnom vremenu

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Ugradite dijagrame programa Visio u nadzorne ploče značajke Power BI pa te dijagrame povežite s podacima značajke Power BI³​

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Inteligentno stvaranje dijagrama

Ova je značajka djelomično obuhvaćena

Obuhvaćeno

Stvarajte, uređujte i zajednički koristite dijagrame putem gotovo bilo kojeg preglednika

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Za početak rada koristite jednostavno sučelje početne stranice i napredno pretraživanje

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Odaberite neke od raznih početnih dijagrama pa brzo napredujte pomoću savjeta i trikova prilagođenih kontekstu

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Dodajte skočne oblike, umećite i brišite oblike bez tragova spajanja te mijenjajte oblike čuvajući pritom metapodatke o rasporedu i obliku dijagrama

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Uživajte u poznatim značajkama rasporeda kao što su automatsko poravnanje i raspodjela te pametne vodilice

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Iskoristite podršku za ravnalo, slojeve i rešetke na platnu

Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Iskoristite mogućnosti tablice ShapeSheet za opis vizualnih odnosa između elemenata u dijagramu

Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Provjerite jesu li strukturirani dijagrami u skladu s unaprijed definiranim pravilima pa ispravite pronađene pogreške

Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Stvarajte izvješća s podacima o oblicima u kojima se navode tekst ili podaci povezani s vašim oblicima

Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Pomoću šablone dokumenta stvorite zbirku oblika za brzo korištenje u dokumentu​

Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Pomoću eksplorera za crtanje prikazujte i mijenjajte objekte i elemente na crtežu

Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Korisnički doživljaj i značajke

Ova je značajka djelomično obuhvaćena

Obuhvaćeno

Automatsko spremanje rada – omogućeno za Visio po zadanom za web-dijagrame

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Pomoću dodira radite prirodnije na uređaju s dodirnom funkcijom

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Uz intuitivnu funkciju panoramskog pogleda i zumiranja prikazujte oblike na internetu u punoj kvaliteti

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Spremajte dijagrame lokalno u obliku PNG ili JPEG uz mogućnosti prilagodbe razlučivosti, boje pozadine, prozirnosti i veličine

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Dodajte u oblike hiperveze koje korisnika preusmjeravaju na vanjska web-mjesta, adrese e-pošte, datoteke pohranjene na internetu ili stranice unutar iste datoteke

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Uređujte oblike pomoću kontrolnih točaka i jednostavno primjenjujte teme da biste stvarali moderne dijagrame

Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Izvozite dijagrame u obliku SVG uz mogućnost obuhvaćanja ili izuzimanja njihovih podataka iz programa Visio

Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Za prebacivanje s jedne kontrole na drugu koristite integraciju sa značajkom vođenja kroz kontrole

Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Prstom ili olovkom crtajte i unosite bilješke na uređaju s dodirnom funkcijom

Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Primijenite mogućnosti efekata za oblike, kao što su sjena, kosina, sjaj i drugo

Nije obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Predlošci, šablone i oblici

Ova je značajka djelomično obuhvaćena

Obuhvaćeno

Koristite predloške za osnovne dijagrame tijeka, višefunkcijske dijagrame tijeka (ili dijagrame plivačkih staza) te blok dijagrame da biste stvorili dojmljive priče

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Odaberite neke od nekoliko desetaka ugrađenih, svestranih predložaka i šablona, uključujući one pod nazivima Matrica, Ciklus, Piramidai Vennov dijagram

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Skicirajte arhitekturu platforme Azure ili Amazon Web Services uz pristup stotinama oblika za Azure i AWS

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Upotrijebite razne osnovne i detaljne mrežne predloške, oblike i alate za povezivanje da biste ilustrirali način na koji uređaji i mreže međudjeluju

Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Vizualizirajte sustave i softver pomoću obogaćenog repozitorija IT sadržaja koji obuhvaća dijagrame odnosa entiteta (ERD) i UML dijagrame

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Modelirajte ponašanje sustava i funkcija procesa pomoću programskog jezika Specification and Description Language (SDL)

Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Uz oblike stavite oblačiće da biste oblicima dodali informativni tekst

Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Vizualizirajte organizacijsku strukturu pomoću predložaka i uzoraka organizacijskih grafikona

Obuhvaćeno

Obuhvaćeno

Razmjenjujte i organizirajte ideje pomoću mentalnih mapa

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Grafički predstavljajte poslovne procese pomoću bogatog kompleta sadržaja za Business Process Model and Notation (BPMN) i Integration Definition for Process Modeling (IDEF0) 

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Brzo stvarajte visokokvalitetne web-modele i prototipe web-mjesta pomoću žičanih modela za web i mobilne uređaje

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Koristite bogatu biblioteku predložaka i uzoraka tlocrta da biste udahnuli život svojim arhitektonskim dizajnima

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Pomoću predložaka za planove uredskih prostora i karte s trasama izradite prikaz odozgo za uredski prostor, stambeni prostor ili trasu javnog prijevoza

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Pristupite predlošcima i uzorcima dijagrama koji obuhvaćaju temeljne obrazovne sadržaje i izvannastavne aktivnosti, uključujući algebru, kemiju, fiziku, glazbu i sport

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Priopćavajte rasporede, zadatke i napredak projekata pomoću dijagrama u obliku vremenske crte, Ganttovih dijagrama i grafikona izrađenih tehnikom vrednovanja i recenzije programa (Program Evaluation and Review Technique, PERT)

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Stvarajte točne, detaljne poslovne dijagrame pomoću predložaka za dijagrame za IT Infrastructure Library (ITIL), zaokretne dijagrame, dijagrame Six Sigma i karte tokova vrijednosti

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Stvarajte detaljne inženjerske dijagrame pomoću predložaka za osnovne električne i dijagrame cjevovoda i instrumentacije (PID)

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Izrađujte jasne i profesionalne nacrte pomoću predložaka za nacrte HAVC sustava i planove pogona

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Pojednostavnite proces dizajniranja sustava uz Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) i dijagrame ormara

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Dizajnirajte tijek rada u sustavu SharePoint u programu Visio ili radi generiranja dijagrama uvezite tijek rada iz programa SharePoint Designer za Visio4

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Pomoću spremnika vizualno grupirajte oblike programa Visio i izvodite operacije na grupi

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Putem ekosustava mrežnih sadržaja programa Visio pristupite više od 250 000 oblika

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Pristupite bogatom repozitoriju dijagrama koje su izradili partneri za niz djelatnosti

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Pristupačnost, sigurnost i sukladnost
Ova je značajka djelomično obuhvaćena
Obuhvaćeno
Podršku za pristupačnost omogućuju značajke pripovjedača, provjere pristupačnosti i podrške za visoki kontrast
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Zaštitite dijagrame pomoću Microsoftova upravljanja pravima na informacije (IRM-a)5

Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Podržite usklađenost s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR-om)
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Prikazujte .vsd datoteke stvorene u programu Visio 2000 i novijim verzijama
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Uređujte .vsd datoteke stvorene u programu Visio 2000 i novijim verzijama
Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Podrška za standarde
Ova je značajka djelomično obuhvaćena
Obuhvaćeno
Iskoristite podršku za procesne standarde UML 2.5
Obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Iskoristite proširenu podršku za razne procesne standarde u programu Visio za računala, uključujući BPMN 2.0 i IEEE
Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Provjeravajte valjanost dijagrama pomoću ugrađenih i proširivih poslovnih pravila
Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Uvozite DWG datoteke, uključujući poboljšanu podršku za oblike datoteka
Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Povezivanje dijagrama s podacima
Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Stvarajte dijagrame od podataka iz programa Excel6

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Primjenjujte bogat skup podatkovnih grafika, ikona i boja da biste vizualizirali podatke
Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Povezujte oblike u dijagramu s podacima iz više izvora, uključujući Excel, popise sustava SharePoint i SQL Server7

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Generirajte organizacijske grafikone iz izvora podataka kao što su Excel, Exchange i Azure Active Directory7

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Integracije s aplikacijama okruženja Microsoft 365
Nije obuhvaćeno
obuhvaćeno

Izvozite dijelove dijagrama u PowerPoint radi jednostavnog zajedničkog i individualnog korištenja6

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Dijagrame procesa programa Visio, uključujući oblike i njihove metapodatke, automatski izvozite u Word6

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Izvezite tijekove rada programa Visio u Power Automate da biste brzo automatizirali poslovne procese8

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Verzija aplikacije Visio za stolna računala
Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

U potpunosti instalirana i uvijek ažurna verzija programa Visio za PC sa sustavom Windows9

Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno
Aplikaciju Visio za računala svaki korisnik može instalirati na do pet PC-jeva
Nije obuhvaćeno
Obuhvaćeno

Proučite korisne resurse za Visio

Pogledajte što možete učiniti s programom Visio u okruženju Microsoft 365

Pogledajte istaknute predloške i dijagrame programa Visio

Pogledajte plan razvoja programa Visio da biste se informirali o nadolazećim izdanjima značajki

Budite u tijeku s najnovijim izdanjima programa Visio

1. Nakon jednomjesečnog besplatnog probnog razdoblja naplatit će se određeni iznos za pretplatu. Potrebna je kreditna kartica. Ako ne želite ubuduće plaćati, pretplatu u svakom trenutku možete otkazati.
2. Za upotrebu aplikacije Microsoft Teams potrebna je pretplata na Microsoft 365.
3. Za uređivanje je potrebna pretplata na Power BI.
4. Potrebna je komercijalna pretplata na Office 365 ili samostalna pretplata na SharePoint.
5. Postavljanje dozvola za upravljanje pravima na informacije dostupno je samo u aplikaciji Visio za računala, no te se dozvole primjenjuju i na datoteke programa Visio pohranjene na internetu kojima se pristupa putem aplikacije Visio za web.
6. Potrebna je licenca za verziju aplikacija sustava Office za računala.
7. Za podatkovno povezivanje s tim izvorima potrebna je pretplata na Office 365 za Excel, Exchange ili SharePoint. Exchange i SharePoint mogu se kupiti i kao samostalne pretplate. SQL Server i Azure Active Directory također se prodaju zasebno.
8. Potrebna je pretplata na Power Automate.
9. Neke značajke programa Visio tarife 2 dostupne su samo u aplikaciji Visio za računala.
10. Potrebna je komercijalna pretplata na Office 365 ili samostalna pretplata na OneDrive za tvrtke ili SharePoint.
11. Svi uređivači moraju koristiti aplikaciju Visio Professional za računala, a datoteka mora biti pohranjena na servisu OneDrive ili u sustavu SharePoint.

 

* Prikazane su mjesečne cijene pretplate. Ako ste globalni administrator ili administrator naplate, za kupnju putem interneta potrebna je godišnja obaveza plaćanja. Možete odabrati mjesečno ili godišnje plaćanje. U centru za administratore okruženja Microsoft 365 globalni administratori i administratori naplate mogu odabrati tarife s godišnjom ili mjesečnom obavezom plaćanja. Svi ostali mogu kupiti mjesečnu pretplatu putem interneta.