Publisert:
Gjelder fra: 15. august 2022
Microsofts tjenesteavtale
Ditt personvernDitt personvern1_YourPrivacy
Sammendrag

1. Ditt personvern. Ditt personvern er viktig for oss. Les Microsoft sin Personvernerklæring (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) (the "Privacy Statement") ettersom den beskriver datatypene vi samler inn fra deg og enhetene dine (“Data”), hvordan vi bruker dine data og de juridiske basene vi har til å behandle dine data. Personvernerklæringen beskriver også hvordan Microsoft bruker innholdet ditt, som er kommunikasjonen din med andre, innlegg sendt inn av deg til Microsoft via Tjenestene, og filer, bilder, dokumenter, lyd, digitale arbeider, direktestrømmer og videoer du laster opp til, lagrer, kringkaster eller deler via Tjenestene ("Innholdet Ditt").

Fullstendig tekst
Ditt innholdDitt innhold2_yourContent
Sammendrag

2. Innholdet Ditt. Mange av Tjenestene våre lar deg lagre eller dele Innholdet Ditt eller motta materiale fra andre. Vi krever ikke eierskap over Innholdet Ditt. Innholdet Ditt forblir ditt, og du er ansvarlig for det.

 • a. Når du deler innholdet ditt med andre, forstår du at de kan være i stand til, på verdensbasis å bruke, lagre, spille inn, reprodusere, kringkaste, overføre, dele og vise innholdet ditt med det formålet du gjorde innholdet ditt tilgjengelig på Tjenestene, uten å kompensere deg. Hvis du ikke vil at andre skal ha denne muligheten, må du ikke bruke Tjenestene til å dele Innholdet Ditt. Du erklærer og garanterer at så lenge disse Vilkårene varer, har du (og kommer du til å ha) alle nødvendige rettigheter for Innholdet Ditt som lastes opp, lagres eller deles på eller via Tjenestene, og at innsamling, bruk og oppbevaring av Innholdet Ditt via Tjenestene ikke vil bryte noen lover eller andres rettigheter. Det anbefales på det sterkeste at du sikkerhetskopierer Innholdet Ditt jevnlig. Microsoft kan ikke holdes ansvarlig for Innholdet Ditt eller materiale andre laster opp, lagrer eller deler ved hjelp av Tjenestene.
 • b. I den grad det er nødvendig for å levere Tjenestene til deg og andre (som kan omfatte endring av størrelse, form eller format på Innholdet Ditt for å kunne lagre eller vise det bedre), beskytte deg og Tjenestene og forbedre Microsoft-produkter og -tjenester, gir du Microsoft en verdensomspennende og royalty-fri immateriell rettighet til å bruke Innholdet Ditt. Dette innebærer at Microsoft for eksempel kan kopiere, oppbevare, overføre og formatere Innholdet Ditt på nytt, distribuere det via kommunikasjonsverktøy og vise det på Tjenestene. Hvis du publiserer Innholdet Ditt på områder av Tjenestene der det blir gjort offentlig tilgjengelig på nettet uten begrensninger, kan det hende Innholdet Ditt blir vist i demonstrasjoner eller annet materiale som skal fremme Tjenestene. Noen av Tjenestene finansieres gjennom annonsering. Kontroller for hvordan Microsoft personaliserer annonsering er tilgjengelig på https://choice.live.com. Vi bruker ikke det du sier eller oppgir i e-poster, chatter, videosamtaler eller på telefonsvarer, i dokumenter, bilder eller andre personlige filer, til å gi deg målrettet reklame. Våre retningslinjer for annonsering dekkes utførlig i Personvernerklæringen.
Fullstendig tekst
AdferdskodeAdferdskode3_codeOfConduct
Sammendrag

3. Regler for god oppførsel.

 • a. Innhold, materiale eller handlinger som bryter disse vilkårene er ikke tillatt. Ved å samtykke i disse Vilkårene forplikter du deg til å følge disse reglene:
  • i. Ikke gjør noe ulovlig.
  • ii. Ikke delta i noen aktiviteter som utnytter, skader eller truer med å skade barn.
  • iii. Ikke send spam eller delta i phishing. Spam er uønsket eller uønsket bulk e-post, innlegg, kontaktforespørsler, SMS (tekstmeldinger), direktemeldinger eller lignende elektronisk kommunikasjon. Phishing sender e-post eller annen elektronisk kommunikasjon til uredelig eller ulovlig lokke mottakere til å avsløre personlig eller sensitiv informasjon, for eksempel passord, fødselsdato, personnummer, passnummer, kredittkortinformasjon, økonomisk informasjon eller annen sensitiv informasjon, eller til få tilgang til kontoer eller poster, filtrering av dokumenter eller annen sensitiv informasjon, betaling og / eller økonomisk fordel.
  • iv. Ikke vis eller bruk Tjenestene offentlig for å dele upassende innhold eller annet materiale (som for eksempel inkluderer nakenhet, bestialitet, pornografi, krenkende språk, grafisk vold eller kriminell aktivitet).
  • v. Ikke delta i aktiviteter som er uredelige, falske eller villedende (f.eks. Be om penger under falske forutsetninger, utgi seg som noen andre, manipulere tjenestene for å øke antall spill eller påvirke rangeringer, vurderinger eller kommentarer).
  • vi. Ikke bevisst omgå eventuelle begrensninger på tilgang til eller tilgjengelighet av Tjenestene.
  • vii. Ikke delta i aktiviteter som er skadelig for deg, Tjenestene eller andre (for eksempel overføring av virus, forfølgelse, utlegging av terrorisme eller voldelig ekstremistisk innhold, formidling av hatefulle ytringer eller forfekte vold mot andre).
  • viii. Ikke krenke andres rettigheter (f.eks. uautorisert deling av opphavsrettsbeskyttet musikk eller annet opphavsrettsbeskyttet materiale, videresalg eller annen distribusjon av Bing-kart eller fotografier).
  • ix. Ikke ta del i aktiviteter som krenker andres personvern.
  • x. Ikke hjelp andre med å bryte disse reglene.
 • b. Håndhevelse. Vi forbeholder oss retten til å nekte Innholdet Ditt hvis det overskrider grensene for lagring eller filstørrelse som tillates av Tjenesten. I tillegg, hvis du bryter noen av forpliktelsene som er oppført i kapittel 3.a ovenfor, eller på annen måte bryter disse vilkårene, kan vi iverksette tiltak mot deg, inkludert (uten begrensning) å stoppe å levere Tjenester eller stenge Microsoft-kontoen din umiddelbart for god sak eller blokkere levering av en kommunikasjon (som e-post, fildeling eller direktemelding) til eller fra Tjenestene. Vi forbeholder oss også retten til å fjerne eller blokkere Innholdet Ditt fra Tjenestene når som helst hvis vi blir gjort oppmerksomme på at det krenker gjeldende lovgivning eller disse Vilkårene. Når vi undersøker påståtte krenkelser av disse Vilkårene, forbeholder vi oss retten til å gå gjennom Innholdet Ditt for å oppklare forholdet. Vi overvåker imidlertid ikke Tjenestene og forsøker heller ikke å gjøre det. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Microsoft håndterer visse typer krenkende innhold på våre forbrukertjenester, kan du se Digital sikkerhetsinnholdsrapport (http://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/digital-safety-content-report).
 • c. Anvendelse på Xbox-tjenester. Klikk her (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868531) for mer informasjon om hvordan denne adferdskoden gjelder Xbox-tjenester, inkludert Xbox Game Pass, spill for Windows Live og Xbox Games Studios spill, applikasjoner, tjenester og innhold levert av Microsoft. Brudd på adferdskodene gjennom Xbox-tjenester (definert i kapittel 13.a.i) kan føre til suspensjoner eller forbud fra deltakelse i Xbox-tjenester, inkludert inndragelse av innholdslisenser, Xbox Gold-medlemskapstid og Microsoft-kontosaldoer tilknyttet kontoen.
 • d. Retningslinjer for Microsoft Start-samfunnet. Retningslinjene for Microsoft Start-samfunnet (https://www.msn.com/en-ie/community/guideline) styrer registrerte brukerengasjement med nyheter og profesjonelt generert innhold på den tjenesten. Brudd på adferdskoden gjennom retningslinjene for Microsoft Start-samfunnet kan føre til suspensjon eller utestengelse fra fellesskapskommentarer, eller oppsigelse av Microsoft-kontoer.
Fullstendig tekst
Bruk av Tjenestene og kundestøtteBruk av Tjenestene og kundestøtte4_usingTheServicesSupport
Sammendrag

4. Bruk av Tjenestene og kundestøtte.

 • a. Microsoft-konto. Du må ha en Microsoft-konto for å få tilgang til mange av Tjenestene. Med Microsoft-kontoen kan du logge på produkter, nettsteder og tjenester som blir levert av Microsoft og noen Microsoft-partnere.
  • i. Opprette en konto. Du kan opprette en Microsoft-konto ved å registrere deg på nettet. Du samtykker i at du ikke skal bruke falsk, unøyaktig eller villedende informasjon når du registrerer deg for en Microsoft-konto. I enkelte tilfeller kan du ha fått tildelt en Microsoft-konto av en tredjepart, for eksempel en Internett-leverandør. Hvis du har mottatt Microsoft-kontoen fra en tredjepart, kan tredjeparten ha tilleggsrettigheter over kontoen din, for eksempel muligheten til å opprette tilgang til eller slette Microsoft-kontoen. Se gjennom eventuelle tilleggsvilkår tredjeparten har oppgitt. Microsoft er ikke ansvarlig når det gjelder disse tilleggsvilkårene. Hvis du oppretter en Microsoft-konto på vegne av en enhet, for eksempel en bedrift eller arbeidsgiver, erklærer du at du har myndighet til å binde den aktuelle enheten til disse Vilkårene. Du kan ikke overføre legitimasjon for Microsoft-kontoen til en annen bruker eller enhet. Behandle kontodetaljene dine og passordet som konfidensielle opplysninger. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer på Microsoft-kontoen.
  • ii. Kontobruk. Du må bruke Microsoft-kontoen for å holde den aktiv. Dette vil si at du må logge på minst én gang i løpet av en periode på to år for å holde Microsoft-kontoen og tilknyttede Tjenester aktive, med mindre en lengre periode er angitt i retningslinjene for Microsoft-kontoaktivitet på https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738 eller i et tilbud for en betalt del av Tjenestene eller på annen måte kreves i henhold til lov. Hvis du ikke logger på i løpet av denne tiden, regner vi Microsoft-kontoen som inaktiv, og avslutter den. Se avsnitt 4.a.iv.2 for konsekvensene av en lukket Microsoft-konto. Du må logge på Outlook.com-innboksen og OneDrive (separat) minst én gang i løpet av en periode på ett år, hvis ikke avslutter vi Outlook.com-innboksen og OneDrive for deg. Hvis vi av rimelige årsaker mistenker at Microsoft-kontoen din står i fare for å bli brukt av en tredjepart på uriktig grunnlag (for eksempel som følge av at kontoen er skadet), kan Microsoft innstille kontoen til du gjenvinner eierskapet. I henhold til hvilken skade som har oppstått, kan det hende vi må deaktivere tilgangen til noe av eller alt Innholdet Ditt. Hvis du har problemer med å få tilgang til Microsoft-kontoen din, kan du gå til dette nettstedet (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. Barn og kontoer. Ved å opprette en Microsoft-konto eller bruke Tjenestene, aksepterer og godtar du å være bundet av disse vilkårene og representerer at du enten har nådd myndig alder der du bor, eller at din forelder eller verge forstår at du er bundet av disse vilkårene på dine vegne. Hvis du ikke vet om du har nådd myndig alder der du bor, eller ikke forstår denne delen, må du ikke opprette en Microsoft-konto før du har bedt forelderen eller vergen om hjelp. Hvis du er forelder eller verge for en mindreårig, aksepterer du og den mindreårige å være bundet av disse vilkårene, og du er ansvarlig for å føre tilsyn med den mindreårige i bruken av Microsoft-kontoen eller Tjenestene, inkludert kjøp, enten den mindreåriges konto er åpen nå eller opprettet senere.
  • iv. Avslutte kontoen din.
   • 1. I tillegg til eventuelle rettigheter du har til å kansellere som angitt i avsnittet "Angrerett" nedenfor (avsnitt 9.g), kan du når som helst og uansett årsak kansellere bestemte tjenester eller lukke Microsoft-kontoen din. Gå til https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278 hvis du vil avslutte Microsoft-kontoen. Når du ber oss om å lukke Microsoft-kontoen din, kan du velge å sette den i suspendert tilstand i 30 eller 60 dager, sånn i tilfelle du skulle ombestemme deg. Når perioden på 30 eller 60 dager er omme, avsluttes Microsoft-kontoen. Se avsnitt 4.a.iv.2 nedenfor for en forklaring på hva som skjer når Microsoft-kontoen din er stengt. Hvis du logger på i løpet av den suspenderte perioden, aktiveres Microsoft-kontoen på nytt.
   • 2. Hvis Microsoft-kontoen avsluttes (enten av deg eller oss), skjer følgende. Først opphører retten til å bruke Microsoft-kontoen til å få tilgang til Tjenestene umiddelbart. For det andre sletter vi data eller innholdet ditt tilknyttet Microsoft-kontoen din, eller vil på annen måte koble dem fra deg og Microsoft-kontoen din (med mindre vi er lovpålagt å beholde dem, returnere dem eller overføre dem til deg eller en tredjepart identifisert av deg). Som et resultat kan det hende at du ikke lenger har tilgang til noen av Tjenestene (eller innholdet du har lagret på disse Tjenestene) som krever en Microsoft-konto. Du bør ha en plan for jevnlig sikkerhetskopiering. Du kan også miste tilgang til produkter du har anskaffet deg.
 • b. Jobb- eller Skolekontoer. Du kan logge deg på visse Microsoft-tjenester med en arbeids- eller skole-e-postadresse. Hvis du gjør dette, godtar du at eieren av domenet som er knyttet til din e-postadresse, kan varsles om at Microsoft-kontoen din og tilknyttede abonnementer eksisterer, kan kontrollere og administrere kontoen din og kan ha tilgang til og behandle dataene dine, inkludert innholdet i din kommunikasjon og dine filer, og at Microsoft kan varsle eieren av domenet hvis kontoen eller dataene er skadet. Du samtykker videre i at din bruk av Microsoft-tjenestene kan være underlagt avtalene Microsoft har med deg eller din organisasjon, og disse vilkårene kanskje ikke gjelder. Hvis du allerede har en Microsoft-konto og du bruker en egen jobb- eller skoleepostadresse til å få tilgang til Tjenester som er dekket av disse Vilkårene, kan du bli bedt om å oppdatere e-postadressen som er knyttet til Microsoft-kontoen din, for å kunne fortsette å bruke slike Tjenester.
 • c. Tilleggsutstyr/dataplaner. For å bruke mange av Tjenestene, trenger du en Internett-tilkobling og / eller data / mobilplan. Du trenger kanskje også tilleggsutstyr som hodesett, kamera eller mikrofon. Du er ansvarlig for å levere alle tilkoblinger, planer og/eller utstyr som trengs for å bruke Tjenestene og for å betale gebyrene som tilbydes av leverandøren(e) for dine tilkoblinger, planer og utstyr. Disse gebyrene kommer i tillegg til eventuelle gebyrer du betaler til oss for Tjenestene, og vi tilbakebetaler ikke slike gebyrer. Kontakt leverandøren(e) for å finne ut om slike gebyrer kan gjelde for deg.
 • d. Tjenestevarslinger. Hvis det er noe viktig vi trenger å fortelle deg om en Tjeneste du bruker, sender vi deg Tjenestevarslinger og -informasjon som vi er lovpålagt å gi. Hvis du har gitt oss e-postadressen eller telefonnummeret ditt i forbindelse med Microsoft-kontoen din, kan vi sende Tjenestevarslinger til deg via e-post eller via SMS (tekstmelding), blant annet for å bekrefte identiteten din før mobiltelefonnummeret ditt registreres, og for å bekrefte kjøp. Vi kan også sende deg Tjenestevarslinger på andre måter (f.eks. ved meldinger i produkter). Satser for data eller meldinger kan påløpe ved mottak av varslinger via SMS. Vi anbefaler at du overvåker og opprettholder e-postadressen du har angitt. Hvis du ikke samtykker i å motta meldinger elektronisk, må du slutte å bruke Tjenestene.
 • e. Støtte. Kundestøtten for noen Tjenester er tilgjengelig på https://support.microsoft.com. Visse Tjenester kan omfatte separat eller ekstra kundestøtte avhengig av vilkårene som er tilgjengelige på https://www.microsoft.com/support-service-agreement, hvis ikke annet er angitt. Det kan hende støtte ikke er tilgjengelig for forhåndsvisnings- eller betaversjoner av funksjoner eller Tjenester. Hvis du bor i Europa kan du også sende en klage til EUs Internettplattform for avgjørelse av tvister (https://ec.europa.eu/consumers/odr), bruk MSODR@microsoft.com kun på klageskjemaet og ikke for andre formål.
 • f. Avslutte Tjenestene dine. Hvis Tjenestene dine blir kansellert (enten av deg eller oss), stopper først din rett til tilgang til Tjenestene umiddelbart, og lisensen din til programvaren relatert til Tjenestene avsluttes. For det andre vil vi slette data eller innholdet ditt som er tilknyttet Tjenesten din, eller på annen måte vil koble dem fra deg og Microsoft-kontoen din (med mindre vi er lovpålagt å beholde dem, returnere dem eller overføre dem til deg eller en tredjepart identifisert av deg). Som et resultat har du kanskje ikke lenger tilgang til noen av Tjenestene (eller innholdet du har lagret på disse Tjenestene). Du bør ha en plan for jevnlig sikkerhetskopiering. Du kan også miste tilgang til produkter du har anskaffet deg. Hvis du har kansellert Microsoft-kontoen din og ikke har noen annen konto med tilgang til Tjenestene, kan Tjenestene dine bli kansellert umiddelbart.
Fullstendig tekst
Bruk av tredjepartsapper og -tjenesterBruk av tredjepartsapper og -tjenester5_usingThird-PartyAppsAndServices
Sammendrag

5. Bruke Tredjepartsapper og -tjenester. Tjenestene kan gjøre det mulig for deg å få tilgang til eller anskaffe produkter, tjenester, webområder, koblinger, innhold, materiale, spill, ferdigheter, integrasjoner, roboter eller programmer fra uavhengige tredjeparter (selskaper eller personer som ikke er Microsoft) ("Apper og Tjenester fra Tredjeparter"). Mange av Tjenestene våre hjelper deg også med å finne, sende forespørsler til eller kommunisere med Apper og Tjenester fra Tredjeparter eller gjør det mulig for deg å dele Innholdet Ditt eller Dataene dine, og du er innforstått med at ved å bruke Tjenestene våre, styrer du dem til å gjøre Apper og Tjenester fra Tredjeparter tilgjengelig for deg. Tredjepartsapper og -tjenester kan tillate deg å lagre innholdet eller dataene dine hos utgiveren, leverandøren eller operatøren av tredjepartsapper og -tjenester. Appene og Tjenestene fra Tredjeparter kan legge frem en personvernerklæring eller kreve at du godtar disses vilkår før du kan installere og bruke Appene og Tjenestene fra Tredjepartene. Se avsnitt 13.b for tilleggsvilkår for applikasjoner ervervet gjennom visse butikker som eies eller drives av Microsoft eller dets tilknyttede selskaper (inkludert, men ikke begrenset til, Office Store, Microsoft Store på Xbox og Microsoft Store på Windows). Du bør gå gjennom tredjepartenes vilkår og personvernerklæringer før du anskaffer, bruker, ber om eller kobler din Microsoft-konto til Apper og Tjenester fra Tredjeparter. Eventuelle vilkår fra tredjeparter medfører ikke endringer av disse Vilkårene. Microsoft lisensierer ikke noen immaterielle rettigheter til deg som en del av Tredjepartsapper og -tjenester. Du samtykker i å påta deg all risiko og ansvar som følger av din bruk av disse tredjepartsappene og -tjenestene og at Microsoft ikke er ansvarlig eller ansvarlig overfor deg eller andre for informasjon eller tjenester levert av tredjepartsapper og -tjenester.

Fullstendig tekst
TjenestetilgjengelighetTjenestetilgjengelighet6_serviceAvailability
Sammendrag

6. Tjenestetilgjengelighet.

 • a. Tjenestene, tredjepartsapper og -tjenester eller materiale eller produkter som tilbys via tjenestene, kan være utilgjengelige fra tid til annen, kan tilbys på begrenset basis eller kan variere avhengig av området du befinner deg i, enheten du bruker eller andre eksterne faktorer som internett eller nettverkstilkobling. Hvis du endrer stedet som er knyttet til Microsoft-kontoen din, kan det hende du på nytt må anskaffe produktene som var tilgjengelige for deg og ble betalt i det tidligere området.
 • b. Vi strever for å holde tjenestene i gang, det tilbys imidlertid ikke et garantert nivå for kvaliteten på tjenestene, og alle Elektroniske Tjenester opplever av og til forstyrrelser og avbrudd. Ved driftsavbrudd eller forstyrrelser i Tjenesten, kan det hende du midlertidig ikke vil være i stand til å hente Innholdet Ditt. Vi anbefaler at du regelmessig tar sikkerhetskopi av Innholdet Ditt og Dataene dine som du lagrer i Tjenestene eller lagrer ved bruk av Apper og Tjenester fra Tredjeparter.
Fullstendig tekst
Oppdateringer til Tjenestene eller programvaren og endringer i disse vilkåreneOppdateringer til Tjenestene eller programvaren og endringer i disse vilkårene7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Sammendrag

7. Oppdateringer til Tjenestene eller programvaren og endringer i disse vilkårene.

 • a. Vi kommer til å varsle deg hvis vi har til hensikt å endre disse Vilkårene. Vi kan endre disse vilkårene hvis det er nødvendig på grunn av (i) gjeldende lov, inkludert, men ikke begrenset til, en endring av slik lov; (ii) et råd og/eller ordre basert på gjeldende lov; (iii) utviklingen av tjenestene; (iv) tekniske grunner; (v) driftskrav eller (vi) en fordelaktig endring av vilkår for brukeren. Vi vil informere deg om den planlagte endringen før den trer i kraft, enten gjennom brukergrensesnittet, i en e-postmelding eller på andre rimelige måter. Vi gir deg muligheten til å kansellere Tjenestene minst 30 dager før endringen trer i kraft. Bruk av Tjenestene etter at endringene har trådt i kraft, betyr at du samtykker i de nye vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Tjenestene og lukke Microsoft-kontoen din i samsvar med avsnitt 4.a.iv. Vi vil også uttrykkelig poengtere dette når vi informerer deg om den tiltenkte endringen av disse Vilkårene.
 • b. Vi kan automatisk sjekke din versjon av programvaren, som er nødvendig for å tilby Tjenestene, og laste ned programvareoppdateringer eller konfigurasjonsendringer uten å belaste deg for å oppdatere, forbedre og videreutvikle Tjenestene. Det kan også være nødvendig at du oppdaterer programvaren for å fortsette å bruke Tjenestene. Slike oppdateringer skal være underlagt disse Vilkårene med mindre tilleggsvilkår eller andre vilkår medfølger oppdateringene. Hvis det er tilfelle, skal disse andre vilkårene gjelde. Hvis du ikke godtar tilleggsvilkårene eller de andre vilkårene som gjelder for oppdateringene, kan du ikke motta eller bruke oppdateringene. Microsoft er ikke forpliktet til å gjøre oppdateringer tilgjengelige, og vi garanterer ikke at vi vil støtte den versjonen av systemet du har kjøpt eller lisensiert programvaren, appene eller andre produkter for. Du kan få automatiske eller manuelle oppdateringer som ikke er nødvendige for å sikre samsvar med tjenestene av årsakene som er skissert i denne delen. Ved å akseptere disse vilkårene godtar du herved å bli forsynt med slike oppdateringer.
 • c. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre Tjenestene, og i forbindelse med dette kan vi endre Tjenestene eller slette funksjoner eller slutte å gi tilgang til Tredjepartsapper og -tjenester når som helst, inkludert, men ikke begrenset til, hvis avtaler med tredjeparter innebærer at vi ikke lenger kan gjøre materialet deres tilgjengelig, hvis det ikke lenger er mulig for oss å tilby det, som følge av teknologiske fremskritt, eller hvis tilbakemeldinger fra kunder tilsier at det er nødvendig med en endring. Vi vil varsle deg på forhånd hvis en endring av Tjenestene gjør at du mister tilgang til Innholdet Ditt. Når det gjelder betalte Tjenester, vil vi også varsle deg på forhånd angående andre vesentlige endringer av Tjenestene. Med unntak av i den utstrekning det kreves av gjeldende lov, har vi ingen forpliktelse til å gi en re-nedlasting eller erstatning av noe materiale, digitale varer (definert i kapittel 13.j) eller applikasjoner som tidligere er kjøpt. Hvis vi avbryter en betalt Tjeneste, gir vi deg en forholdsmessig refusjon av det innbetalte beløpet som tilsvarer den gjenværende delen av abonnementsperioden etter kanselleringen.
 • d. Slik at du kan bruke materiale som er beskyttet med DRM (Digital Rights Management), som musikk, spill, filmer, bøker og mer, kan DRM-programvare automatisk kontakte en online rettighetsserver og laste ned og installere DRM-oppdateringer.
Fullstendig tekst
ProgramvarelisensProgramvarelisens8_softwareLicense
Sammendrag

8. Programvarelisens. Med mindre ledsaget av en egen Microsoft-lisensavtale (for eksempel hvis du bruker en Microsoft-applikasjon som er inkludert i og en del av Windows, og vilkårene for Microsoft-programvarelisens for Windows-operativsystemet styrer slik programvare), er all programvare levert av oss til deg en del av Tjenestene underlagt disse vilkårene. Applikasjoner ervervet gjennom visse butikker som eies eller drives av Microsoft eller dets tilknyttede selskaper (inkludert, men ikke begrenset til Office Store, Microsoft Store på Windows og Microsoft Store på Xbox) er underlagt seksjon 13.b.i nedenfor.

 • a. Hvis du overholder disse Vilkårene, gir vi deg en verdensomspennende rett til å installere og bruke én kopi av programvaren per enhet. Programvaren kan brukes av bare én person om gangen som del av din bruk av Tjenestene. For enkelte enheter kan slik programvare være forhåndsinstallert for personlig og ikke-kommersiell bruk av Tjenestene. Programvaren eller nettstedet som er del av Tjenestene, kan omfatte kode fra en tredjepart. Skript og kode fra tredjeparter, som programvaren eller nettstedet kobler eller henviser til, lisensieres til deg av tredjeparter som eier koden, ikke av Microsoft. Eventuelle merknader om tredjepartskode er kun inkludert for din informasjon.
 • b. Programvaren blir lisensiert, ikke solgt, og Microsoft forbeholder seg alle rettigheter til programvaren som ikke er uttrykkelig tildelt av Microsoft i henhold til disse Vilkårene. Denne lisensen gir deg ingen rett til, og du kan ikke ulovlig:
  • i. omgå eventuelle teknologiske beskyttelsestiltak i eller tilknyttet programvaren eller Tjenestene
  • ii. demontere, dekompilere, dekryptere, hacke, emulere, utnytte eller foreta omvendt utvikling av programvare eller andre deler av Tjenestene som er inkludert i eller tilgjengelig gjennom Tjenestene, med mindre og bare hvis gjeldende lover om opphavsrett uttrykkelig tillater det
  • iii. skille komponenter av programvaren eller Tjenestene og bruke dem på flere enheter
  • iv. publisere, kopiere, leie, lease, selge, eksportere, importere, distribuere eller låne ut programvaren eller Tjenestene, med mindre Microsoft uttrykkelig gir deg tillatelse til det;
  • v. overføre programvaren, programvarelisenser eller rettigheter for å få tilgang til eller bruke Tjenestene;
  • vi. bruke Tjenestene på en uautorisert måte som kan forstyrre andres bruk av dem eller få tilgang til tjenester, data, konto eller nettverk;
  • vii. aktivere tilgang til Tjenestene eller endre alle Microsoft-autoriserte enheter (f.eks. Xbox-konsoller, Microsoft Surface, etc.) av uautoriserte tredjepartsapplikasjoner.
Fullstendig tekst
BetalingsbetingelserBetalingsbetingelser9_paymentTerms
Sammendrag

9. Betalingsbetingelser. Hvis du kjøper en Tjeneste, skal disse betalingsbetingelsene gjelde for kjøpet, og du må samtykke i dem.

 • a. Kostnader. Hvis det er en kostnad i forbindelse med en del av Tjenestene, godtar du å betale denne kostnaden. Prisen angitt for Tjenestene omfatter alle gjeldende avgifter, med mindre annet er angitt. Du er eneansvarlig for å betale slike avgifter og andre kostnader. Avgifter beregnes ut fra posisjonen din på tidspunktet Microsoft-kontoen ble registrert, med mindre annet er oppgitt. Når vi har meddelt deg at vi ikke har mottatt hele beløpet til rett tid, kan vi midlertidig stoppe eller avslutte Tjenestene hvis du ikke betaler hele beløpet innen angitt frist. Hvis Tjenestene stoppes midlertidig eller avsluttes på grunn av manglende betaling, kan dette føre til tap av tilgang til og bruk av kontoen og dens innhold. Tilkobling til Internett via et firmanettverk eller annet privat nettverk som skjuler posisjonen din, kan medføre andre kostnader enn kostnadene som vises for den faktisk posisjonen. Avhengig av sted kan noen transaksjoner kreve valutaomregning eller behandling i et annet land. Det kan hende banken pålegger tilleggsgebyrer for disse tjenestene når du bruker kreditt- eller debetkort. Kontakt banken hvis du vil ha mer informasjon.
 • b. Din faktureringskonto. Ved betaling for en Tjeneste blir du bedt om å angi en betalingsmåte når du registrerer deg for Tjenesten. For alle andre tjenester enn Skype får du tilgang til og kan endre faktureringsinformasjonen og betalingsmetoden på nettstedet for Microsoft-kontoadministrasjon (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618281) og for Skype-programvare og -produkter ved å logge på kontoportalen din på https://skype.com/go/myaccount. I tillegg godtar du å gi Microsoft tillatelse til å bruke all oppdatert kontoinformasjon som gjelder betalingsmetoden du har valgt, og som leveres av banken din eller gjeldende betalingsnettverk. Du samtykker i å holde kontoen din og annen informasjon oppdatert, inkludert e-postadresse og detaljer om betalingsmetode, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg ved behov i forbindelse med transaksjonene dine. Dersom du ber oss stoppe å bruke din betalingsmåte, og du ikke kan oppgi en alternativ betalingsmetode etter vårt varsel om å gjøre dette innen en passende tidsramme, kan vi midlertidig stoppe eller avslutte din betalte Tjeneste av en gyldig årsak. Endringer av faktureringskontoen din vil ikke påvirke kostnadene vi sender til faktureringskontoen, før vi med rimelighet kan behandle endringene.
 • c. Fakturering. Ved å oppgi en betalingsmåte til Microsoft, bekrefter du (i) at du er autorisert til å bruke betalingsmetoden du oppga, og at all betalingsinformasjon du oppgir er sann og nøyaktig; (ii) autoriserer Microsoft til å belaste deg for Tjenestene eller tilgjengelig innhold ved å bruke betalingsmetoden din; og (iii) autoriserer Microsoft til å belaste deg for alle betalte funksjoner i Tjenestene du velger å registrere deg for eller bruke mens disse vilkårene er i kraft. Som spesifisert, kan vi fakturere deg (a) på forhånd; (b) på kjøpstidspunktet; (c) kort tid etter kjøp eller (d) på en gjentagende basis for abonnementstjenester. Vi kan også belaste deg for opptil beløpet du har godkjent, og vi varsler deg på forhånd ved eventuell endring i kostnadsbeløp for gjentakende abonnementstjenester og, i tilfelle prisendring, gir deg muligheten til å avslutte Tjenestene før prisen endres. Vi kan belaste deg samtidig for mer enn én av dine tidligere faktureringsperioder for beløp som ikke tidligere er behandlet.
 • d. Gjentagende betalinger. Når du kjøper tjenestene på abonnementsbasis (f.eks. månedlig, hver tredje måned eller årlig), samtykker du i at du autoriserer gjentagende betalinger, og betalinger vil bli gjort til Microsoft ved hjelp av metoden og med de gjentagende intervaller du har sagt ja til, inntil abonnementet for den tjenesten blir avsluttet av deg eller Microsoft. Du må avslutte Tjenestene dine før neste faktureringsdato for å forhindre at du faktureres for å fortsette Tjenestene. Vi vil gi deg instruksjoner om hvordan du avslutter Tjenestene. Du kan administrere gjentagende betalinger for utvalgte tjenester i Microsoft-kontoen din (https://account.microsoft.com/services). Ved å autorisere gjentagende betalinger, autoriserer du Microsoft til å lagre betalingsmetoden din, og behandle slike betalinger som enten elektroniske debiteringer eller overføringer av midler, eller som elektroniske utkast fra din valgte konto (for Automated Clearing House eller lignende betalinger), eller som gebyrer for din valgte konto (for kredittkort eller lignende betalinger) (samlet, "Elektronisk Betaling"). Abonnementsgebyrer blir vanligvis forskuddsfakturert for gjeldende abonnementsperiode. For returnerte ubetalte beløp eller hvis kredittkorttransaksjoner eller tilsvarende transaksjoner avslås eller nektes, forbeholder Microsoft eller Microsofts tjenesteleverandører seg retten til å samle inn eventuelle returvarer, avslåtte eller utilstrekkelige gebyrer og behandle alle slike betalinger som en Elektronisk Betaling.
 • e. Elektronisk oversikt og feil. For alle andre tjenester enn Skype vil Microsoft gi deg en elektronisk fakturaoversikt på nettstedet for Microsoft-kontoadministrasjon (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618284), der du kan vise og skrive ut oversikten. For Skype, kan du få tilgang til online-kontoutskrift ved å logge deg på kontoen din på www.skype.com (https://www.skype.com). Dette er den eneste faktureringsoversikten vi sender deg. En faktura med MVA kan gjøres tilgjengelig avhengig av Tjeneste og land. Dersom vi gjør en feil på fakturaen din, vil vi korrigere den omgående etter at du har informert oss (eller etter at vi har oppdaget feilen) og vi har undersøkt fakturabeløpet. Vi anbefaler at du informerer oss innen 120 dager etter at en tydelig feil første gang dukker opp på fakturaen din, fordi det er enklere for oss å løse problemet i denne perioden. Du kan sende forespørslene dine for disse formålene til kundeservice, som angitt i avsnitt 4.e.
 • f. Refusjonspolicy. Du er berettiget til en avslutningsperiode ("Angrerett") på fjorten (14) dager fra kjøpsdatoen, med eller uten grunn. Hvis Tjenesten leveres delvis på avslutningstidspunktet, mottar du en forholdsmessig refusjon. Du anerkjenner at Angreretten avsluttes på tidspunktet hele Tjenesten leveres til deg, og fra og med dette tidspunktet kan ikke kjøpet refunderes. Hvis du kjøper digitalt innhold fra oss, opphører retten din til å avslutte fra tidspunktet du begynner å laste ned. Med mindre annet er fastsatt ved lov eller i et bestemt Tjenestetilbud, er alle kjøp endelige og ikke-refunderbare. For alle andre tjenester enn Skype, finner du informasjon og instruksjoner om hvordan du avslutter en tjeneste og ber om refusjon ved hjelp av angreskjemaet, med forbehold om at du har rett til å motta refusjon, på nettstedet for Microsoft-kontoadministrasjon (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618284). For Skype fyller du ut angreskjemaet ved hjelp av informasjonen som gis her (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618286). Hvis du mener Microsoft har tatt seg betalt for noe ved en feil, må du kontakte oss, og så skal vi undersøke saken. Hvis du får beløpet refundert eller kreditert, har vi ingen forpliktelse til å refundere tilsvarende beløp i fremtiden. Denne refusjonspolicyen påvirker ikke noen rettigheter som gis i henhold til gjeldende lov. Hvis du vil ha mer informasjon om refusjoner, kan du gå til hjelpeemnet vårt (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283).
 • g. Avslutte Tjenestene. Du kan kansellere tjenestene på siden for tjenester og abonnementer i din Microsoft-konto (https://account.microsoft.com/) eller ved å kontakte kundeservice som beskrevet over i avsnitt 4.e. Ved å avslutte betalte Tjenester forhindrer du å bli fakturert i fremtiden for å fortsette Tjenesten. Du bør vise til tilbudet som beskriver Tjenestene, ettersom (i) du kanskje ikke vil motta refusjon på avslutningstidspunktet, (ii) du kan være forpliktet til å betale avbestillingsgebyr, (iii) du kan være forpliktet til å betale alle kostnader på faktureringskontoen din for Tjenestene før datoen for avslutning, og (iv) du kan miste tilgang til og muligheten til å bruke kontoen din når du avslutter Tjenestene. Vi vil behandle Dataene dine som beskrevet ovenfor i punkt 4. Hvis du avslutter Tjenestene, vil de opphøre ved utløpet av den gjeldende Tjenesteperioden, eller hvis vi fakturerer kontoen din jevnlig, ved utløpet av perioden da du avsluttet Tjenestene. Hvis du starter en tilbakeførsel eller tilbakeføring med banken din for betaling av tjenestene, vil vi anse at du har kansellert fra datoen da den opprinnelige betalingen ble utført, og du gir oss fullmakt til å umiddelbart kansellere tjenesten din og/eller tilbakekalle alt innhold som ble gitt til deg i bytte mot slik betaling.
 • h. Tilbud om prøveperiode. Hvis du benytter deg av et tilbud om prøveperiode, kan det hende du må avslutte Prøvetjenesten(e) i løpet av tidsrommet som ble oppgitt da du godtok tilbudet, for å unngå at du faktureres for å fortsette Tjenesten(e) når prøveperioden utløper.
 • i. Kampanjetilbud. Fra tid til annen kan Microsoft tilby prøveperioder for Tjenestene. Det er gratis å bruke Tjenestene i en prøveperiode. Microsoft forbeholder seg retten til å ta seg betalt for disse Tjenestene (etter vanlig sats) hvis du bryter vilkårene og betingelsene for tilbudet.
 • j. Prisendringer. Dersom det er fastsatt løpetid og pris for Tjenestetilbudet ditt, skal denne prisen gjelde i den avtalte perioden. Du må godta de nye tilbudene og prisene hvis du vil fortsette å bruke Tjenestene. Hvis Tjenestene dine leveres periodevis (for eksempel månedlig), ikke har noen bestemt varighet, og ikke er et prøvetilbud, kan vi endre prisen på Tjenestene hvis vi tilføyer nye eller forbedrede funksjoner i Tjenesten, i den grad kostnadene ved levering av tjenesten er økt tilsvarende, eller som reaksjon på endringer i markedet (for eksempel på grunn av arbeidskostnader, valutasvingninger, endringer i skatter/bestemmelser, inflasjon, lisensavgifter, infrastruktur og administrasjonskostnader). Vi vil informere deg minst 30 dager før prisendringen trer i kraft. Du vil ha muligheten til å kansellere Tjenestene før prisen endres i samsvar med pkt. 9.h ovenfor. Når vi varsler deg om prisendringen, vil vi også informere deg om grunnen til og omfanget av økningen i priser og at den nye prisen trer i kraft hvis du ikke avslutter Tjenestene, og vi vil også minne deg på hvordan du kan avslutte Tjenestene.
 • k. Betalinger til deg. Hvis vi skylder deg en betaling, godtar du å gi oss, i tide og nøyaktig, all informasjon vi trenger for å kunne betale deg. Du har ansvaret for eventuelle skatter og avgifter som påløper som et resultat av denne utbetalingen til deg. Du må også overholde alle andre vilkår vi setter for dine rettigheter til en betaling. Hvis du mottar en betaling feilaktig, forbeholder vi oss retten til å reversere denne eller be om retur av betalingen. Du samtykker i å samarbeide med oss i våre forsøk på å gjøre dette. Vi kan også redusere betalingen til deg uten varsel om å justere den for tidligere overbetaling.
 • l. Forsinkede betalinger. Ved forsinket betaling må du betale for rimelige kostnader vi påfører for å innkassere forfalte beløp, inkludert advokatsalær og andre advokatkostnader og kostnader, slik det er tillatt etter lover og forskrifter. Vi kan midlertidig oppheve eller avslutte Tjenestene hvis du ikke betaler hele beløpet innen betalingsfristen etter at vi har sendt deg en påminnelse – med trussel om midlertidig oppheving og/eller avslutning av Tjenestene – om å betale innen angitt tid. Du kan unngå at Tjenestene midlertidig oppheves eller avsluttes hvis du betaler det nødvendige beløpet innen tidsfristen som er angitt i påminnelsen. En annen prosedyre vil gjelde hvis det utestående beløpet er marginalt. Utestående beløp under 2 prosent av den totale fakturaverdien vil alltid bli ansett som marginale. Midlertidig oppheving eller avslutning av Tjenestene på grunn av manglende betaling kan føre til at du mister tilgang til Microsoft-kontoen.
 • m. Gavekort. Innløsing og bruk av gavekort (med unntak av Skype-gavekort) er underlagt vilkårene for Microsoft-gavekort (https://support.microsoft.com/help/10562/microsoft-account-gift-card-terms-and-conditions). Informasjon om Skype-gavekort er tilgjengelig på hjelpesiden for Skype (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615383).
 • n. Betalingsmåte – bankkonto. Du kan registrere en kvalifisert bankkonto sammen med Microsoft-kontoen for å bruke den som betalingsmetode. Kvalifiserte bankkontoer inkluderer kontoer hos en finansinstitusjon som er i stand til å motta oppføringer med direkte belastning (f.eks. En USA-basert finansinstitusjon som støtter automatisk clearing house ("ACH")-poster, en europeisk finansinstitusjon som støtter Single Euro Payments Area ("SEPA") eller "iDEAL" i Nederland). Vilkår du samtykket i da du la til bankkontoen som betalingsmetode i Microsoft-kontoen din (f.eks. "mandatet" i tilfellet SEPA), gjelder også. Du bekrefter og garanterer at din registrerte bankkonto står i ditt navn, eller at du er autorisert til å registrere og bruke denne bankkontoen som betalingsmetode. Ved å registrere eller velge bankkontoen din som betalingsmåte, autoriserer du Microsoft (eller dets agent) til å innlede én eller flere debiteringer for det totale beløpet for kjøps- eller abonnementsavgiften (i samsvar med vilkårene for abonnementstjenesten din) fra din bankkonto (og om nødvendig innlede én eller flere kreditter til bankkontoen din for å rette opp feil, utstede refusjon eller lignende formål), og du autoriserer finansinstitusjonen for bankkontoen din til å trekke fra slike debiteringer eller godta slike krediteringer. Du forstår at denne autorisasjonen vil forbli i full kraft og virkning til du fjerner bankkontoinformasjonen din fra Microsoft-kontoen din. Kontakt kundeservice som beskrevet ovenfor i avsnitt 4.e så snart som mulig hvis du mener at du har blitt feilbelastet. Lover som gjelder i ditt land kan også begrense ditt ansvar for eventuelle uredelige, feilaktige eller uautoriserte transaksjoner fra bankkontoen din. Ved å registrere eller velge en bankkonto som betalingsmetode, bekrefter du at du har lest, forstått og samtykket i disse Vilkårene.
Fullstendig tekst
Oppdragsgiver, valg av lov og sted for å løse tvisterOppdragsgiver, valg av lov og sted for å løse tvister10_contractingEntityChoiceOfLaw
Sammendrag

10. Oppdragsgiver, valg av lov og sted for å løse tvister. Hvis du bor i (eller, hvis du er en virksomhet og hovedvirksomheten din foregår i) EU, Island, Lichtenstein, Norge, Sveits eller Storbritannia, og du bruker kostnadsfrie eller betalte tjenester, kontraherer du med Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland (registrert i Companies Registration Office i Irland under MVA-registreringsnummer 256796: IE 8256796 U, med registrert adresse 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland). Lovgivingen i Irland regulerer alle krav relaterte til kostnadsfrie og betalte Tjenester, uten at det påvirker de obligatoriske lovforskriftene som gjelder i landet som Tjenestene dine er rettet mot, og der du bor (eller hvis det gjelder en bedrift, der hovedvirksomheten foregår). Når det gjelder jurisdiksjon, godtar du og Microsoft å velge domstolene i landet som vi retter Tjenestene mot, og der du bor (eller hvis det gjelder en bedrift, der hovedvirksomheten foregår), ved alle tvister som oppstår i forbindelse med disse Vilkårene, eller du kan velge den ansvarlige rettsinstansen i Irland.

Fullstendig tekst
Begrensede rettigheterBegrensede rettigheter11_Warranties
Sammendrag

11. Begrensede rettigheter. Hvis du er en forbruker, har du visse lovfestede rettigheter. Rettighetene inkluderer en forpliktelse fra Microsoft til å levere Tjenestene med rimelig omhyggelighet og dyktighet. Ingenting i disse vilkårene har til hensikt å begrense eller utelukke Microsofts erstatningsansvar ved eventuelle brudd på dette, og du skal dra nytte av den juridiske garantien for samsvar og skjulte mangler i henhold til loven i landet som vi sender tjenestene dine til. Les mer om dine lovfestede rettigheter her (https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties). I HENHOLD TIL DE BEGRENSEDE RETTIGHETENE OVENFOR OG MED UNNTAK AV TILFELLER DER VI HAR SKJULT MANGLER I OND TRO, ELLER HVIS MANGLER GJØR AT DET ER UMULIG Å BRUKE TJENESTENE, TILBYR VI, MED UNNTAK AV BETALTE PRODUKTER FOR SKYPE, TILBYR VI TJENESTENE "SOM DE ER", "MED ALLE FEIL" OG "SLIK DE ER TILGJENGELIGE". VI GARANTER IKKE AT TJENESTENE ER NØYAKTIGE OG LEVERES TIL RETT TID. DU BEKREFTER OG GODTAR AT DATA- OG TELEKOMMUNIKASJONSSYSTEMER IKKE ER FEILFRIE OG AT PERIODER MED NEDETID KAN FOREKOMME FRA TID TIL ANNEN. VI GARANTERER IKKE AT PLATTFORMEN VIL FUNGERE UAVBRUTT, TIDSRIKTIG, SIKKERT ELLER FEILFRITT, ELLER AT TAP AV DATA IKKE VIL FOREKOMME. VI OG VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER, FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER GIR INGEN AVTALEFESTEDE BEGRENSEDE RETTIGHETER ELLER VILKÅR. DU HAR ALLE OBLIGATORISKE BEGRENSEDE RETTIGHETER SOM ER FORUTSETT AV LOVGIVNINGEN, MEN VI GIR INGEN ANDRE BEGRENSEDE RETTIGHETER. VI UTELUKKER INDIREKTE OBLIGATORISKE BEGRENSEDE RETTIGHETER, HERUNDER BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, RIMELIG INNSATS SAMT FRAVÆR AV KRENKELSE AV RETTIGHETER I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOV.

Fullstendig tekst
Begrensning av ansvarBegrensning av ansvar12_limitationOfLiability
Sammendrag

12. Begrensning av ansvar.

 • a. Microsoft skal ikke være ansvarlig for Innholdet eller materialet ditt eller materiale fra tredjeparter, inkludert koblinger til tredjeparters nettsteder, og aktiviteter levert av brukere. Slikt innhold og slike aktiviteter er ikke gjeldende for Microsoft, og de representerer heller ikke Microsoft meninger.
 • b. Microsoft er erstatningsansvarlig bare hvis vesentlige forpliktelser i Avtalen er blitt brutt, eller hvis det på annen måte kreves i gjeldende lov.
 • c. Microsoft, dets stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter skal ikke ha ansvar for indirekte skade, inkludert økonomisk tap, for eksempel tapt fortjeneste, med mindre Microsoft, dets stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter har minst handlet med grov uaktsomhet eller forsettlig vanskjøtsel.
 • d. Ethvert lovbestemt objektivt ansvar for Microsoft, inkludert lovbestemt ansvar for brudd på garantier, skal ikke berøres av begrensningen av ansvar. Det samme skal gjelde for ansvaret til Microsoft, dets stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter ved svindel eller uaktsomhet som medfører personskade eller dødsfall.
 • e. Microsoft er ikke ansvarlig for unnlatelse av å oppfylle eller forsinkelser i utførelsen av forpliktelsene i henhold til disse Vilkårene i den grad unnlatelsen eller forsinkelsen skyldes forhold utenfor Microsofts rimelige kontroll (for eksempel arbeidstvister, force majeure, krig eller terrorisme, skade utført med onde hensikter, ulykker eller samsvar med eventuelle gjeldende lover eller offentlige pålegg). Microsoft vil tilstrebe å minimalisere følgene av alle slike hendelser og utføre forpliktelsene som ikke påvirkes.
Fullstendig tekst
Tjenestespesifikke vilkårTjenestespesifikke vilkår13_service-SpecificTerms
Sammendrag

13. Tjenestespesifikke vilkår. Vilkårene før og etter del 13 gjelder generelt for alle Tjenester. Denne delen inneholder tjenestespesifikke vilkår som kommer i tillegg til de generelle vilkårene. Disse tjenestespesifikke vilkårene har forrang hvis det er motstrid med de generelle vilkårene.

Fullstendig tekst
XboxXbox13a_XboxLive
Sammendrag
 • a. Xbox.
  • i. Personlig ikke-kommersiell bruk. Xbox online-tjenester, Xbox Game Studios-spill (inkludert Mojang Games) (https://www.xbox.com/xbox-game-studios), applikasjoner, abonnementer (f.eks. Xbox Game Pass-abonnementetstjenester), tjenester (f.eks. Xbox Cloud Gaming), og innhold gitt av Microsoft (samlet, «Xbox-tjenester») er kun til personlig og ikke-kommersiell bruk.
  • ii. Xbox-tjenester. Når du registrerer deg for å motta Xbox-tjenester, vil informasjon om spillet ditt, aktivitetene dine og bruken din av spill og Xbox-tjenester bli sporet og delt med aktuelle tredjeparter, inkludert spillutviklere, for at Microsoft skal kunne levere Xbox-tjenestene, og for at tredjepartene skal kunne betjene spill og tjenester som ikke er fra Microsoft. Hvis du velger å koble Microsoft Xbox-tjenestekontoen din til kontoen din på en tjeneste som ikke er fra Microsoft, eller logge på Xbox-tjenestekontoen din for å få tilgang til en tjeneste som ikke er fra Microsoft (for eksempel en ikke-Microsoft-utgiver av tredjepartsapper og tjenester), samtykker du i at: (a) Microsoft kan dele begrenset kontoinformasjon og bruksrelatert informasjon (herunder, men ikke begrenset til, gamertag, poengsum, spillelogg, bruksdata og vennelister) med denne ikke-Microsoft-parten som oppgitt i Microsofts personvernerklæring, og (b) hvis tillatt i henhold til Xbox-personverninnstillingene, at ikke-Microsoft-parten også kan ha tilgang til Innholdet Ditt i spillkommunikasjonen eller andre applikasjoner som du bruker når du er pålogget kontoen med denne ikke-Microsoft-parten. Hvis det er tillatt i henhold til Xbox-personverninnstillingene dine, kan Microsoft også publisere ditt navn, gamertag, gamerbilde, motto, avatar, spillklipp og spill du har spilt, i meldinger til personer du tillater.
  • iii. Innholdet Ditt. Som en del av å bygge Xbox-tjenestesamfunnet, gir du Microsoft, dets tilknyttede selskaper og lisenstakere en gratis og verdensomspennende rettighet til å bruke, endre, reprodusere, distribuere, kringkaste, dele og vise innholdet ditt eller navnet ditt, gamertag, gamerpic, motto eller avatar som du har lagt ut i noen Xbox-tjeneste helt eller delvis på noen måte, eller prosesser på materiale eller support.
  • iv. Spilladministratorer. Noen spill kan bruke spilladministratorer, ambassadører og -verter. Spilledere og verter er ikke autoriserte talspersoner fra Microsoft. Deres synspunkter reflekterer ikke nødvendigvis Microsofts synspunkter.
  • v. Barn på Xbox. Hvis du er mindreårig som bruker Xbox-tjenester, kan forelderen eller din foresatte ha kontroll over mange aspekter av kontoen din og kan motta rapporter om din bruk av Xbox-tjenestene.
  • vi. Spillvaluta eller virtuelle varer. Xbox-tjenestene kan inneholde en virtuell spillvaluta (som gull, mynter eller poeng) som kan kjøpes fra, eller på vegne av Microsoft ved hjelp av faktiske betalingsmetoder hvis du er en myndig voksen person i hjemlandet. Xbox-tjenestene kan også omfatte virtuelle, digitale elementer eller varer som kan kjøpes fra eller på vegne av Microsoft ved å bruke faktiske betalingsmetoder eller ved å bruke spillvaluta. Spillvaluta og virtuelle varer kan aldri løses inn i virkelige penger, varer eller andre gjenstander med pengeverdi hos Microsoft eller noen annen part. Bortsett fra en lisens som er begrenset, personlig, som kan tilbakekalles, ikke kan overføres, ikke kan viderelisensieres, til å bruke spillvalutaen og virtuelle varer bare i Xbox-tjenestene, har du ingen rettigheter eller tittel i eller til en slik spillvaluta eller virtuelle varer knyttet til én eller flere Xbox-spill eller apper som vises eller har opprinnelse i Xbox-tjenestene, eller andre attributter tilknyttet bruk av Xbox-tjenestene eller lagret i Xbox-tjenestene. Microsoft kan endre tilbud knyttet til spillvaluta eller virtuelle varer fra tid til annen.
  • vii. Programvareoppdateringer. For alle enheter som kan koble seg til Xbox-tjenester, kan vi sjekke automatisk versjonen av Xbox-konsollprogramvaren eller Xbox-app-programvaren og laste ned Xbox-konsoll- eller Xbox-programvareoppdateringer eller konfigurasjonsendringer, inkludert de som forhindrer deg i å få tilgang til Xbox-tjenestene, ved å bruke uautoriserte Xbox-spill eller Xbox-apper, eller bruk av uautoriserte perifere enheter til maskinvare med en Xbox-konsoll.
  • viii. Svindel og manipulering av programvaren. For alle enheter som kan koble seg til Xbox-tjenester, kan vi automatisk sjekke enheten din for uautorisert maskinvare eller programvare som muliggjør juks eller tukling i strid med retningslinjene eller disse vilkårene, og laster ned Xbox-programvareoppdateringer eller konfigurasjonsendringer, inkludert de som forhindrer deg i å få tilgang til Xbox-tjenestene, eller fra å bruke uautorisert maskinvare eller programvare som muliggjør juks eller tukling.
  • ix. Ytterligere abonnementsvilkår og betingelser. Xbox Services-abonnementer er underlagt ytterligere vilkår og betingelser angitt i Abonnementsvilkår og betingelser for Xbox (https://www.xbox.com/legal/subscription-terms).
  • x. Inaktive Xbox-tjenesteabonnementer. Microsoft kan slå av den gjentatte faktureringen og stoppe gjentakende gebyrer i utvalgte land hvis du ikke bruker Xbox Services-abonnementet ditt i en periode. Microsoft vil varsle deg før gjentakende fakturering blir slått av. Hvis du vil ha mer informasjon, inkludert gjeldende periode med inaktivitet, kan du se Vanlige spørsmål om inaktivitetspolicy (https://support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-subscription-inactivity-policy).
Fullstendig tekst
StoreStore13b_Store
Sammendrag
 • b. Store. "Store" refererer til en tjeneste som lar deg bla gjennom, laste ned, kjøpe og vurdere og se gjennom applikasjoner (begrepet "applikasjon" inkluderer spill) og annet digitalt innhold. Disse Vilkårene omfatter bruken av bestemte Stores som eies eller driftes av Microsoft eller dets tilknyttede selskaper (herunder, men ikke begrenset til, Office Store, Microsoft Store on Windows og Microsoft Store on Xbox). "Office Store" betyr en butikk for Office-produkter og apper for Office, Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Access og Project (2013-versjoner eller nyere) eller enhver annen opplevelse som er merket Office Store. "Microsoft Store on Windows" betyr en butikk, eid og drevet av Microsoft eller dets tilknyttede selskaper, for Windows-enheter som telefon, PC og nettbrett eller annen erfaring som er merket Microsoft Store og tilgjengelig på Windows-enheter som telefon, PC eller nettbrett. "Microsoft Store on Xbox" betyr en butikk, eid og drevet av Microsoft eller dets tilknyttede selskaper og gjort tilgjengelig på Xbox-konsoller eller annen erfaring som er merket Microsoft Store og gjort tilgjengelig på Xbox-konsollen.
  • i. Lisensvilkår. Vi vil angi utgiver for alle programmer som er tilgjengelige i den relevante Store. Med mindre forskjellige lisensvilkår følger med applikasjonen, er standardvilkårene for søknadslisenser ("SALT") på slutten av disse vilkårene en avtale mellom deg og applikasjonsutgiveren, som angir lisensvilkårene som gjelder for en applikasjon du laster ned gjennom en butikk som eies eller drives av Microsoft eller dets tilknyttede selskaper (unntatt Office Store). For klarhetens skyld – disse Vilkårene dekker bruken av og tjenestene som leveres via Microsoft-tjenester. Punkt 5 i disse Vilkårene gjelder også for Tredjepartsapper og -tjenester som anskaffes gjennom en Store. Programmer som lastes ned via Office Store er ikke regulert av SALT og har separate lisensvilkår som gjelder.
  • ii. Oppdateringer. Microsoft vil automatisk se etter og laste ned oppdateringer for programmene dine, selv om du ikke logget på den relevante Store. Du kan endre Store- eller systeminnstillingene hvis du foretrekker ikke å motta automatiske oppdateringer av Store-programmer. Bestemte Office Store-programmer som i sin helhet eller delvis er driftet på nettet, kan imidlertid oppdateres når som helst av programutvikleren, og krever kanskje ikke oppdateringstillatelse fra deg.
  • iii. Karakterer og vurderinger. Dersom du sender inn en karakter for eller vurdering av et program eller annen Digital Vare til Store, kan du ta imot e-post fra Microsoft med innhold fra utgiveren av programmet eller den Digitale Varen. All slik e-post kommer fra Microsoft. Vi deler ikke e-postadressen din med utgivere av programmer eller andre Digitale Varer du anskaffer deg via Store.
  • iv. Sikkerhetsadvarsel. For å forebygge skader og ubehag eller unngå å overanstrenge øynene bør du ta jevnlige pauser fra spill eller andre programmer, spesielt hvis du føler smerte eller utmattelse som følge av bruken. Ta en pause hvis du føler ubehag. Ubehag kan omfatte følelser av kvalme, reisesyke, svimmelhet, desorientering, hodepine, tretthet, belastning i øynene eller tørre øyne. Bruk av programmene kan distrahere deg og føre til hindringer i omgivelsene. Unngå fallrisiko, trapper, lav takhøyde og skjøre eller verdifulle gjenstander som kan komme til skade. En svært liten prosentandel av befolkningen kan rammes av anfall hvis de utsettes for bestemte visuelle inntrykk, som for eksempel blinkende lys eller mønstre, som kan være en del av noen apper. Selv personer som aldri har fått anfall tidligere, kan ha en udiagnostisert lidelse som gir anfall. Symptomer kan inkludere ørhet, endret syn, rykninger, rykk eller risting av lemmer, desorientering, forvirring, tap av bevissthet eller kramper. Hvis du opplever noen av disse symptomene, må du umiddelbart slutte å bruke appen som utløser symptomene. Hvis du har opplevd symptomer på anfall tidligere, må du rådføre deg med lege før du bruker appene. Foreldre bør overvåke barnas bruk av appene og være oppmerksomme på eventuelle symptomer.
Fullstendig tekst
Microsoft-familiefunksjonerMicrosoft-familiefunksjoner13c_MicrosoftFamily
Sammendrag
 • c. Microsoft-familiefunksjoner. Foreldre og barn kan bruke Microsofts familiefunksjoner, inkludert Microsoft Family Safety, for å bygge tillit basert på en delt forståelse av hva oppførsel, nettsteder, apper, spill, fysiske steder og utgifter er riktig i deres familie. Foreldre kan opprette en familie ved å gå til https://account.microsoft.com/family (eller følge instruksjonene på Windows-enheten eller Xbox-konsollen) og invitere barn eller andre foreldre til å bli med. Det er mange tilgjengelige funksjoner for familiemedlemmer, og du bør derfor se nøye gjennom informasjonen som blir gitt når du samtykker i å opprette eller bli med i en familie, og når du kjøper Digitale Varer med familietilgang. Ved å opprette eller bli medlem av en familie, samtykker du i å bruke familien i samsvar med dens formål og vil ikke bruke den på en uautorisert måte for å ulovlig få tilgang til en annen persons informasjon.
Fullstendig tekst
GruppemeldingerGruppemeldinger13d_GroupMessaging
Sammendrag
 • d. Gruppemeldinger. Ulike Microsoft-tjenester gjør det mulig for deg å sende meldinger til andre via tale eller SMS ("meldinger") og/eller tillater Microsoft og Microsoft-kontrollerte tilknyttede selskaper å sende slike meldinger til deg og én eller flere brukere på dine vegne. NÅR DU INSTRUERER MICROSOFT OG MICROSOFT-KONTROLLERTE TILKNYTTEDE SELSKAPER TIL Å SENDE SLIKE MELDINGER TIL DEG ELLER ANDRE, ERKLÆRER OG GARANTERER DU AT DU OG ALLE DU HAR INSTRUERT OSS TIL Å SENDE MELDINGER TIL, SAMTYKKER I Å MOTTA SLIKE MELDINGER OG ANDRE RELATERTE ADMINISTRATIVE TEKSTMELDINGER FRA MICROSOFT AND MICROSOFT-KONTROLLERTE TILKNYTTEDE SELSKAPER. "Administrative tekstmeldinger" er periodiske transaksjonsmeldinger fra en bestemt Microsoft-tjeneste, herunder, men ikke begrenset til, en "velkomstmelding" eller instruksjoner om hvordan du kan slutte å motta meldinger. Du eller gruppemedlemmer som ikke lenger ønsker å motta slike meldinger, kan når som helst velge å ikke motta flere meldinger fra Microsoft eller Microsoft-kontrollerte tilknyttede selskaper, ved å følge de angitte instruksjonene. Hvis du ikke lenger ønsker å motta slike meldinger eller delta i gruppen, samtykker du i å følge instruksjonene som følger med programmet eller tjenesten, når du velger bort meldingene/deltakelsen. Hvis du har grunn til å tro at et gruppemedlem ikke lenger ønsker å motta slike meldinger eller delta i gruppen, samtykker du i å fjerne vedkommende fra gruppen. Du erklærer og garanterer også at du og enhver person du har instruert oss til å sende melding til, forstår at hvert gruppemedlem er ansvarlig for kostnadene for eventuelle meldingsgebyrer som pålegges av vedkommendes mobiloperatør, inkludert internasjonale meldingsgebyrer som kan påløpe når meldinger sendes fra USA-baserte numre.
Fullstendig tekst
Skype, Microsoft Teams og GroupMeSkype, Microsoft Teams og GroupMe13e_Skype
Sammendrag
 • e. Skype, Microsoft Teams og GroupMe.
  • i. Nødtjenester. Det er noen viktige forskjeller mellom tradisjonelle mobile eller fasttelefontjenester og Skype, Microsoft Teams og GroupMe. Microsoft har begrensede forpliktelser i henhold til gjeldende lokale eller nasjonale regler, bestemmelser eller lover til å gi tilgang til nødtjenester slik som nødnumrene 911 eller 112 emergency calling ("Nødtjenester") gjennom Skype, Microsoft Teams og GroupMe.
  • ii. Bare begrensede programvareversjoner av Skype til telefon-funksjonen i Skype kan støtte oppringing til Nødtjenester i et svært begrenset antall land og avhengig av plattformen som brukes. Du finner opplysninger om tilgjengelighet og hvordan du konfigurerer denne funksjonen her: http://www.skype.com/en/legal/emergency-calling/. Hvis Skype til telefon-nødsamtalen kobles til, må du oppgi opplysninger om fysisk plassering for at nødtjenestene skal kunne svare deg. Microsoft kan ikke garantere at nødsamtaler kobles til. Du kan finne ut mer om å ringe EU-nødnummeret 112 på www.skype.com/go/emergency.
  • iii. Endringer av betalte produkter for Skype. Hvis vi gjør endringer i betalte produkter for Skype som er ugunstige for deg, mottar du varsel minst tretti dager før endringene trer i kraft, og vi vil informere deg om rettigheten til å avslutte bruken av det påvirkede produktet før endringene trer i kraft. Dersom du ikke avslutter bruken av produktet før endringene trer i kraft, samtykker du i endringene. Vi vil uttrykkelig informere deg om dette i et eventuelt varsel.
  • iv. API-er eller kringkasting. Hvis du vil bruke Skype i forbindelse med en kringkasting, må du overholde "TOS for kringkasting" på https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Hvis du ønsker å bruke et programgrensesnitt ("API") eksponert eller gjort tilgjengelig av Microsoft, må du overholde de gjeldende lisensvilkårene, som er tilgjengelig på www.skype.com/go/legal.
  • v. Retningslinjer for rimelig bruk. Din bruk av Skype-programvare og -produkter kan være omfattet av retningslinjer for rimelig bruk. Se gjennom disse retningslinjene, som er laget for å beskytte mot svindel og feil bruk, og som kan angi grenser for type, varighet eller mengde for samtaler eller meldinger du kan utføre eller sende. Disse retningslinjene er inkludert i disse Vilkårene ved henvisning. Du finner retningslinjene på https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • vi. Kart. Skype-programvare og -produkter har funksjoner som gjør det mulig å sende informasjon til, eller plotte deg på et kart ved hjelp av, en karttjeneste. Ved å bruke disse funksjonene samtykker du i disse Vilkårene og Google Maps-vilkårene på https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vii. Personlig/ikke-kommersiell bruk. Din bruk av Skype-programvare og -produkter skal være av personlig og ikke-kommersiell art. Du har lov til å bruke Skype på arbeid i forbindelse med forretningskommunikasjon.
  • viii. Skype-nummer / Skype To Go. Hvis Microsoft gir deg et Skype-nummer eller Skype To Go-nummer, samtykker du i at du verken eier nummeret eller har krav på å ha nummeret for alltid. I enkelte land kan det hende at et nummer gjøres tilgjengelig for deg av en Microsoft-partner i stedet for av Microsoft, og kan hende må du inngå en egen avtale med denne partneren. For flere detaljer om Skype-nummer se https://go.skype.com/home.skype-number.
  • ix. Skype Manager. En "Skype Manager-administratorkonto" er en Skype-konto som opprettes og administreres av deg. Du opptrer som en individuell administrator for en Skype Manager-gruppe, ikke som en forretningsenhet. Du kan koble din individuelle Microsoft-konto til en Skype Manager-gruppe ("Tilkoblet Konto"). Du kan utnevne ytterligere administratorer for din Skype Manager så sant de samtykker i disse Vilkårene. Hvis du tilordner Skype-numre til en Tilkoblet Konto, er du ansvarlig for å opptre i tråd med eventuelle krav knyttet til bostedet til brukerne av de Tilkoblede Kontoene, eller stedet der brukerne befinner seg. Hvis du velger å fjerne koblingen mellom en Tilkoblet Konto og en Skype Manager-gruppe, vil det ikke være mulig å gjenopprette tilordnede abonnementer, Skype-kreditt eller Skype-numre, og Innholdet Ditt eller materiale som er tilknyttet den frakoblede kontoen, vil ikke lenger være tilgjengelig for deg. Du samtykker i å behandle alle personlige opplysninger for brukere av Tilkoblede Kontoer i samsvar med gjeldende personvernlover.
  • x. Avgifter og refusjon for Skype. Betalbare avgifter for å ringe til telefoner uten abonnement består av et tilkoblingsgebyr (belastes én gang per samtale) og en minuttbasert sats, som angitt på www.skype.com/go/allrates. Alle avgifter trekkes fra Skype-kredittsaldoen. Microsoft kan endre satsene for å ringe til telefoner og numre med Premium-satser som ikke er tilknyttet et abonnement. Hvis endringene er vesentlige og ugunstige for deg (f.eks. hvis vi øker satsene), informerer vi deg per e-post eller på en annen passende måte minst tretti (30) dager før satsendringene trer i kraft. Etter tretti (30) dager vil de nye satsene gjelde for din neste samtale. Du finner de gjeldende satsene på www.skype.com/go/allrates. Hvis du ikke godtar de nye satsene, må du ikke ringe. Korte samtaler på under ett minutt og små ørebeløp rundes opp til nærmeste hele minutt og krone. Alle priser for betalte produkter for Skype omfatter gjeldende avgifter, inkludert MVA, med mindre annet er angitt. MVA beregnes ut fra den oppgitte faktureringsadressen. Du gir uttrykkelig avkall på retten til å motta MVA-godtgjørelse fra Microsoft hvis MVA-beløpet som Skype betaler til skattemyndighetene, av en eller annen grunn er lavere enn MVA-beløpet som hentes fra deg. Betalte produkter for Skype er ikke tilgjengelige for kunder på Mount Athos, Kanariøyene, de franske oversjøiske departementene, Åland, Kanaløyene, Helgoland, Büsingen-territoriet, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia og de italienske delene av Luganosjøen. Hvis du har brukt betalte produkter for Skype, oppheves Angreretten, og kjøpet ditt kan ikke annulleres eller refunderes. Forbruk av Skype-kreditt, tilordning av Skype-nummer eller bruk av et abonnement innebærer "fullstendig levering" og/eller "bruk" av et betalt produkt for Skype. Du samtykker uttrykkelig i at Skype-numre kan tilordnes før angreretten utløper, og at de blir ikke-refunderbare ved en tilordning. Utenfor angreretten kan bare Skype-abonnementer som er ubrukte eller ikke er utløpt, refunderes i henhold til disse vilkårene. Angreretten og refusjoner gjelder ikke for betalte produkter for Skype som er (i) kjøpt via en tredjepart, (ii) betalt for i kontanter ved hjelp av en betalingsmetode for en tredjepart (for eksempel lommebok for kontantbetalinger), (iii) ikke direkte kjøpt på nettet fra Microsoft (f.eks. med kuponger eller forhåndsbetalte kort) eller (iv) tilordnet til kontoen av en tredjepart. Til tross for det ovennevnte kan du i henhold til gjeldende lov være berettiget til, på forespørsel, tilbakebetaling av forhåndsbetalt abonnementsaldo i tilfelle du bytter Skype-nummeret til en annen leverandør.
  • xi. Skype-kreditt. Microsoft garanterer ikke at du kan bruke Skype-kredittsaldoen til å kjøpe alle betalte produkter for Skype. Hvis du ikke bruker Skype-kreditten i løpet av en periode på 180 dager, vil Microsoft gjøre Skype-kreditten inaktiv. Du kan aktivere Skype-kreditten på nytt ved å følge koblingen for reaktivering på https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Du kan aktivere funksjonen for automatisk påfylling når du kjøper Skype-kreditt, ved å merke av i riktig boks. Hvis funksjonen er aktivert, blir Skype-kredittsaldoen fylt opp med det samme beløpet og av den valgte betalingsmetoden hver gang Skype-saldoen kommer under terskelen som angis av Skype til enhver tid. Hvis du har kjøpt et abonnement med en annen betalingsmetode enn kredittkort, PayPal eller Moneybookers (Skrill), og du har aktivert automatisk påfylling, blir Skype-kredittsaldoen fylt opp med beløpet som er nødvendig for å betale for den neste abonnementsperioden. Du kan deaktivere automatisk påfylling når som helst ved å endre innstillingene i kontoportalen din i Skype.
  • xii. Internasjonale Meldingsgebyrer. GroupMe bruker for øyeblikket USA-baserte numre for hver gruppe som opprettes. Alle tekstmeldinger som sendes til eller mottas fra et GroupMe-nummer, regnes som en internasjonal tekstmelding som sendes til eller mottas fra USA. Avhengig av hvor du befinner deg, kan Microsoft Teams bruke et telefonnummer som kan telle som en internasjonal tekstmelding. Kontakt leverandøren for å finne ut mer om gjeldende internasjonale satser.
Fullstendig tekst
Bing og MSNBing og MSN13f_BingandMSN
Sammendrag
 • f. Bing og Microsoft Start (inkludert MSN).
  • i. Bing- og Microsoft Start-materiale. Artikler, tekst, bilder, kart, videoer, videoavspillere og tredjepartsmateriell som er tilgjengelig på Bing og Microsoft Start, herunder via Microsoft-roboter, -apper og -programmer, er bare for ikke-kommersiell og personlig bruk. Annen bruk, for eksempel nedlasting, kopiering eller videredistribusjon av dette materialet, eller bruk av disse materialene eller produktene til å bygge dine egne produkter, tillates bare i den grad det er autorisert av Microsoft eller rettighetshaverne eller tillates av gjeldende lover om opphavsrett. Microsoft eller andre rettighetshavere forbeholder seg alle rettigheter til materialet som ikke er uttrykkelig tildelt av Microsoft i henhold til lisensvilkårene.
  • ii. Bing-kart. Du kan ikke bruke fugleperspektivbilder over USA, Canada, Mexico, New Zealand, Australia eller Japan til statlige formål uten egen skriftlig godkjenning fra oss.
  • iii. Bing Places. Når du legger inn dataene dine eller innholdet ditt på Bing-steder, gir du Microsoft en global, royalty-fri lisens for immaterielle rettigheter til å bruke, reprodusere, lagre, endre, innhente, markedsføre, overføre, vise eller distribuere som en del av en tjeneste, og viderelisensiere disse rettighetene til tredjeparter.
Fullstendig tekst
CortanaCortana13g_Cortana
Sammendrag
 • g. Cortana.
  • i. Personlig ikke-kommersiell bruk. Cortana er Microsofts personlige assistenttjeneste. Funksjoner, tjenester og innhold levert av Cortana (samlet kalt "Cortana-tjenester") er bare for personlig og ikke-kommersiell bruk.
  • ii. Funksjonalitet og Innhold. Cortana leverer et utvalg funksjoner, noen er personalisert. Cortana-tjenester kan gi deg tilgang til tjenester, informasjon eller funksjonalitet levert av andre Microsoft-tjenester eller Apper og Tjenester fra Tredjeparter. De tjenestespesifikke Vilkårene i punkt 13 gjelder også din bruk av aktuelle Microsoft-tjenester du har fått tilgang til via Cortana-tjenester. Cortana gir denne informasjonen bare for planleggingsformål, og du bør bruke din egen dømmekraft ved vurdering av denne informasjonen. Microsoft garanterer ikke for nøyaktigheten, tilgjengelighetet eller aktualiteten til personlig tilpassede opplevelser som gis av Cortana. Microsoft er ikke ansvarlig hvis en funksjon i Cortana forsinker eller hindrer deg i å motta eller sende en melding eller en varsling eller i å få tilgang til en tjeneste.
  • iii. Apper og Tjenester fra Tredjeparter. Som en del av leveringen av Cortana-tjenestene kan Cortana foreslå og bidra til at du kommuniserer med Apper og Tjenester fra Tredjeparter (kompetanse eller tilkoblede tjenester fra tredjeparter). Hvis du velger det, kan Cortana utveksle informasjon med Apper og Tjenester fra Tredjeparter, for eksempel postnummer og forespørsler og svar gitt av Appen og Tjenestene fra Tredjeparter, for at du skal få tilgang til de forespurte tjenestene. Cortana kan gi deg mulighet til å gjøre kjøp via Apper og Tjenester fra Tredjeparter ved bruk av kontoinnstillingene du har angitt for slike Apper og Tjenester fra Tredjeparter. Du kan når som helst koble Cortana-tjenesten fra Apper og Tjenester fra Tredjeparter. Din bruk av Cortana-tjenester til å koble til Apper og Tjenester fra Tredjeparter er underlagt punkt 5 i disse Vilkårene. Utgivere av Apper og Tjenester fra Tredjeparter kan endre eller avslutte funksjonalitet eller funksjoner i sine Apper og Tjenester fra Tredjeparter eller sin integrasjon med Cortana-tjenester. Microsoft er ikke ansvarlig for og har ikke erstatningsansvar i forbindelse med programvare eller fastvare som er levert av produsenter.
  • iv. Cortana-aktiverte enheter. Cortana-aktiverte enheter er produkter eller enheter som er aktivert for å gi tilgang til Cortana-tjenester eller produkter eller enheter som er kompatible med Cortana-tjenester. Cortana-aktiverte enheter omfatter enheter og produkter fra tredjepart som Microsoft ikke eier, produserer eller utvikler. Microsoft er ikke ansvarlig for disse enhetene eller produktene fra tredjeparter.
  • v. Programvareoppdateringer. Vi kan automatisk kontrollere din versjon av Cortana-tjenesteprogramvaren, som er nødvendig for å levere Tjenestene, og laste ned programvareoppdateringer eller konfigurasjonsendringer, uten å belaste deg, eller kreve at produsenter av Cortana-aktiverte enheter holder Cortana-tjenesteprogramvaren oppdatert.
Fullstendig tekst
Office-tjenesterOffice-tjenester13h_officeBasedServices
Sammendrag
 • h. Office-tjenester.
  • i. Microsoft 365 Home, Microsoft 365 Personal, Office Online, Sway, OneNote.com og ethvert annet Microsoft 365-abonnement eller Office-merkede tjenester er for din personlige, ikke-kommersielle bruk, med mindre du har kommersielle bruksrettigheter i henhold til en egen avtale med Microsoft. Bruk av apper som Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Access og Publisher i Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Personal og eventuelle andre Microsoft 365 abonnementstjenester styres av tilleggslisensvilkår som ligger på https://aka.ms/useterms sammen med disse vilkårene.
  • ii. Outlook. Bruk av Bing Maps er inkludert i Outlook. Eventuelt innhold som leveres gjennom Bing Maps, inkludert geokoder, kan bare brukes i produktet som innholdet leveres gjennom. Din bruk av Bing Maps er underlagt vilkårene for bruk av Bing Maps som er tilgjengelige på go.microsoft.com/?linkid=9710837 og Microsofts personvernerklæring tilgjengelig på go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686.
Fullstendig tekst
HelseroboterHelseroboter13i_MicrosoftHealthServices
Sammendrag
 • i. Helseroboter. Helseroboter, som kan inkludere tiltaksplaner, innsikt, påminnelser og andre funksjoner, er ikke medisinske enheter, og er utelukkende ment for formål knyttet til trening og velvære med et program utstedt av helsepersonell. De er ikke utformet eller ment for diagnostisering av sykdom eller andre tilstander og skal ikke brukes til å kurere, avgrense, behandle eller forhindre sjukdommer. Du bærer det fulle ansvaret for din bruk av helseroboter. Microsoft er ikke ansvarlig for beslutninger du tar basert på informasjon du mottar fra helseroboter. Du bør alltid konsultere en lege hvis du har spørsmål angående helse, kosthold, trening eller velvære før du bruker helseroboter. Ikke unngå eller vent med å oppsøke profesjonell medisinsk hjelp eller rådgivning fordi du mener du har funnet nødvendig og tilstrekkelig informasjon på eller via Tjenestene. Som med enhver teknologi kan det hende at helseroboter ikke fungerer som tiltenkt av en rekke årsaker, for eksempel strømtap eller brutt tilkobling.
Fullstendig tekst
Digitale VarerDigitale Varer13j_DigitalGoods
Sammendrag
 • j. Digitale Varer. Gjennom Microsoft Groove, Microsoft Filmer og TV, Store, Xbox-tjenester og eventuelle andre relaterte og fremtidige tjenester, kan Microsoft gjøre det mulig for deg å skaffe, lytte til, se, spille eller lese (alt etter hva som måtte være) musikk, bilder, video, tekst, bøker, spill eller annet materiale ("Digitale Varer") som du kan motta i digital form. De digitale varene er kun til din personlige, ikke-kommersielle underholdningsbruk. Du samtykker i at du ikke skal videredistribuere, kringkaste, fremføre offentlig eller overføre noen eksemplarer av de Digitale Varene. Digitale Varer kan tilhøre Microsoft eller tredjeparter. Under alle omstendigheter forstår du og erkjenner at dine rettigheter med hensyn til digitale varer er begrenset av disse vilkårene, lovene om opphavsrett og bruksreglene som ligger på https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Du samtykker i at du ikke vil gjøre forsøk på å endre noen Digitale Varer som er anskaffet via en hvilken som helst Tjeneste, av en hvilken som helst årsak, inkludert skjule eller endre eierskapet for eller kilden til de Digitale Varene. Microsoft eller eierne av de Digitale Varene kan fra tid til annen fjerne Digitale Varer fra en hvilken som helst Tjeneste uten varsel.
Fullstendig tekst
OneDriveOneDrive13k_OneDrive
Sammendrag
 • k. OneDrive.
  • i. Lagringsplass. Hvis du har mer innhold lagret i OneDrive-kontoen din enn det som er gitt deg under betingelsene for din gratis eller betalte abonnementstjeneste for OneDrive, og du ikke svarer på varsel fra Microsoft om å fikse kontoen din ved å fjerne overflødig innhold eller flytte til en ny abonnementsplan for mer lagring innen 30 dager etter at du har motta beskjed (eller en lengre periode spesifikk i varselet), forbeholder vi oss retten til å lukke kontoen din og slette eller deaktivere tilgang til innholdet ditt på OneDrive.
  • ii. Tjenesteytelse. Avhengig av faktorer som utstyret ditt, Internett-tilkobling og Microsoft sine forsøk på å opprettholde ytelsen og integriteten til Microsoft sine tjenester, kan det skje forsinkelser i forbindelse med opplasting eller synkronisering av innhold på OneDrive.
  • iii. Utløpsvarsel. Vi vil gi deg minst én måneds varsel før vi lukker OneDrive-kontoen din for inaktivitet under seksjon 4.a.ii. Hvis du er betalt OneDrive-abonnent, lukker vi ikke kontoen din grunnet inaktivitet i perioder der du har betalt for OneDrive-bruken.
  • iv. Endringer i OneDrive-tjenesten. Du vil motta et forvarsel på minimum 30 dager hvis endringer i gratis eller betalte OneDrive-tjenester fører til at du mister tilgang til Innholdet Ditt på OneDrive.
  • v. Betalte Abonnementer. Hvis vi innfører begrensninger på OneDrive-datalagringen din eller avbryter OneDrive-tjenesten, kan du avbryte det betalte OneDrive-abonnementet ditt, og du vil motta en forholdsmessig refusjon for abonnementet. Du vil få et forvarsel på 30 dager for slike endringer, og du må avbryte innen perioden som er angitt i varselet.
Fullstendig tekst
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards13l_MicrosoftRewards
Sammendrag
 • l. Microsoft Rewards.
  • i. Microsoft Rewards («Programmet») lar deg opptjene poeng for aktiviteter som kvalifiserte søk, anskaffelser og andre tilbud fra Microsoft. Tilbudene kan variere fra marked til marked. Et søk er handlingen til en individuell bruker som manuelt legger inn tekst i god tro for å skaffe seg Bing-søkeresultater for brukerens egne forskningsformål, og inkluderer ikke noen spørsmål angitt av en bot, makro eller andre automatiserte eller uredelige midler av noe slag ("Søk"). Et anskaffelse er prosessen med å kjøpe varer eller laste ned og anskaffe en lisens for digitalt innhold fra Microsoft, enten det er gratis eller betalt ("Anskaffelse"). Rewards-poeng tilbys ikke for alle kjøp fra Microsoft. Microsoft kan fra tid til annen tilby ytterligere muligheter til å tjene opp poeng, og hvert tilbud om opptjening av poeng vil ikke være tilgjengelig permanent. Dine opptjente poeng kan innløses for belønninger oppført på innløsningssiden på https://aka.ms/redeemrewards ("Rewards"). Du finner mer informasjon i Rewards-delen på support.microsoft.com (https://support.microsoft.com) («vanlige spørsmål»).
   • 1. Programkrav. Du trenger en gyldig Microsoft-konto, og dine enheter må oppfylle minimumskravene til systemet (https://account.microsoft.com/rewards/). Programmet er åpent for brukere som bor i markedene som er oppført under vanlige spørsmål. Enkeltpersoner kan ikke ha mer enn én programkonto, selv om én person har flere e-postadresser, og én husstand har en begrensning på seks kontoer. Programmet er utelukkende for personlig og ikke-kommersiell bruk.
   • 2. Poeng. Bortsett fra poeng som gis som gave til en av de ideelle organisasjonene som er oppgitt på innløsningssiden, kan du ikke overføre poeng. Poengene er ikke din personlige eiendom, og du kan ikke få kontanter eller penger i bytte mot dem. Poengene tildeles til deg som en del av kampanjer. Du kan ikke kjøpe poeng. Microsoft kan begrense antallet poeng eller Rewards per person, per husstand eller angitt periode (f.eks. en dag), forutsatt at du ikke er ugunstig stilt som følge av overtredelse i god tro. Du kan innløse maksimalt 550 000 poeng per kalenderår i programmet. Poeng som er opptjent i programmet, er ikke gyldige i, og kan ikke brukes i kombinasjon med, noe annet program som tilbys av Microsoft eller tredjeparter. Ikke-innløste poeng utløper hvis du ikke tjener opp eller innløser noen poeng på 18 måneder.
   • 3. Rewards. Du kan innløse poengene dine, eller du kan bidra med poeng til en børsnotert ideell organisasjon ved å besøke innløsningssiden (https://aka.ms/redeemrewards) eller ved å registrere deg for automatiske bidrag til ideelle organisasjoner gjennom et giver-program. For en bestemt Reward kan det være et begrenset antall tilgjengelig, og slike Rewards vil bli levert til dem som kommer først. Du kan bli bedt om å oppgi ytterligere informasjon, for eksempel adressen din og et telefonnummer (annet enn et VOIP- eller gratisnummer), og du kan også bli bedt om å oppgi en kode for forebygging av svindel eller signere ytterligere juridiske dokumenter for å innløse poeng for Rewards. Når du har bestilt en Reward, kan du ikke kansellere den eller returnere den for tilbakebetaling av poeng, med mindre det er mangelfulle produkter, eller som kreves i gjeldende lov. Hvis du bestiller en Reward som ikke er på lager, eller som ikke er tilgjengelig av andre grunner, kan vi erstatte den med en Reward med tilsvarende verdi eller refundere poengene dine. Microsoft kan oppdatere tilbudet av Rewards på innløsningssiden eller avslutte tilbudet av bestemte Rewards. Noen Rewards kan ha kvalifiseringskrav i form av alder. Eventuelle slike krav vil være inkludert i det aktuelle tilbudet. Du er ansvarlig for alle føderale, statlige og lokale skatter og eventuelle andre kostnader ved å akseptere og bruke en Reward. Rewards blir sendt med e-post til e-postadressen tilknyttet Microsoft-kontoen din, så pass på at e-postadressen er oppdatert. Rewards som ikke kan leveres, vil ikke bli sendt på nytt og går derfor tapt. Rewards kan ikke selges videre. For mer informasjon om å bidra med poeng automatisk til ideelle organisasjoner, se Gi med Bing, vanlige spørsmål (https://www.microsoft.com/rewards/give-mode-overview).
   • 4. Kansellering av din deltakelse i programmet. Hvis du ikke lenger ønsker å delta i Microsoft Rewards-programmet, følg instruksjonene på avmeldingssiden (https://account.microsoft.com/rewards/optout?confirm=false). Hvis du melder deg av, mister du umiddelbart alle tilgjengelige poeng. Din programkonto kan bli avsluttet hvis du ikke logger på minst én gang i løpet av en periode på 18 måneder. Videre forbeholder Microsoft seg retten til å avslutte programkontoen for en bestemt bruker som manipulerer, misbruker eller svindler programmet eller bryter disse vilkårene. Når programmet avsluttes (av deg eller oss), eller hvis programmet blir suspendert, har du 90 dager til å innløse poengene. Ellers går disse poengene tapt. Ved avslutningstidspunktet opphører din rett til å bruke programmet og samle flere poeng.
   • 5. Andre vilkår. Microsoft forbeholder seg retten til å diskvalifisere deg, deaktivere tilgangen til programmet eller Rewards-kontoen din, og/eller holde tilbake poeng, Rewards og veldedige bidrag hvis Microsoft mener at du manipulerer eller misbruker noen aspekter av programmet, ikke er kvalifisert til å motta en Reward av juridiske grunner (for eksempel eksportlover), eller deltar i aktiviteter som bryter disse vilkårene.
Fullstendig tekst
AzureAzure13m_Azure
Sammendrag
 • m. Azure. Din bruk av Azure-tjenesten styres av vilkårene og betingelsene i den separate avtalen som du innhentet tjenestene under, som beskrevet på Microsoft Azure Legal Information-siden på https://aka.ms/AA7z67v.
Fullstendig tekst
Microsoft SoundscapeMicrosoft Soundscape13n_MicrosoftSoundscape
Sammendrag
 • n. Microsoft Soundscape. Du erkjenner at Microsoft Soundscape (1) ikke er utformet, ment eller gjort tilgjengelig som en medisinsk enhet, og (2) ikke er utformet eller ment å være en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose, behandling eller vurdering og bør ikke brukes til å erstatte eller som erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose, behandling eller vurdering.
Fullstendig tekst
Power PlatformPower Platform13o_PowerPlatform
Sammendrag
 • o. Power Platform. Din bruk av Power Platform-tjenesten styres av vilkårene og betingelsene i den separate avtalen som du innhentet tjenestene under, som beskrevet på Power Platform Legal Information-siden på Microsoft Power Platform (https://powerplatform.microsoft.com/en-us/business-applications/legal/).
Fullstendig tekst
DiverseDiverse14_15_16_17_miscellaneous
Sammendrag

14. Annet. Dette punktet, og punktene 1, 9 (for beløp som er påløpt før utløpet av disse Vilkårene), 10, 11, 12, 16 og punkter som i henhold til vilkårene de inneholder, gjelder etter at de utløper, gjelder fortsatt etter enhver avslutning eller kansellering av disse vilkårene. Vi kan overdra, overføre eller på tilsvarende måter disponere over våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene, helt eller delvis, så lenge dette ikke er ugunstig for deg, når som helst og uten å varsle om det. Du kan ikke overdra, overføre eller på tilsvarende måter disponere over disse Vilkårene eller noen av rettighetene til å bruke Tjenestene. Hvis du bor i Tyskland, er du ikke forhindret fra å overdra pengekrav mot Microsoft. Dette er den fullstendige avtalen mellom deg og Microsoft som gjelder for din bruk av Tjenestene. Den har forrang foran alle tidligere avtaler mellom deg og Microsoft om din bruk av Tjenestene. Alle deler av disse Vilkårene gjelder i den grad gjeldende lov tillater det. Hvis en domstol eller voldgiftsinstans finner at vi ikke kan håndheve en del av disse Vilkårene slik den er skrevet, skal disse vilkårene byttes ut med lignende vilkår, slik at de kan håndheves under gjeldende lovgivning, men resten av Vilkårene vil ikke bli endret. Disse vilkårene er helt og holdent til din og vår fordel. De skal ikke være til fordel for noen andre personer, med unntak av Microsofts etterfølgere og overdragelsesmottakere. Punktoverskrifter har bare et referanseformål.

15. Avkall av bestemmelsene om forbrukerbeskyttelse for sluttbrukere. Hvis du er en mikrovirksomhet, et lite foretak eller en ideell organisasjon, godtar du å avkalle alle rettigheter du ellers ville ha i henhold til den europeiske elektroniske kommunikasjonskoden (direktiv 2018/1972) artikkel 102 nr. 1, 3 og 5, artikkel 105 nr. 1 og artikkel 107 nr. 1 og 3.

16. Eksportlover. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren og/eller tjenestene, som omfatter begrensninger for bestemmelsessted, sluttbrukere og sluttbruk. For mer informasjon om geografiske begrensninger, gå til https://www.microsoft.com/exporting.

17. Reservasjon av rettigheter og Tilbakemelding. Med unntak av slik det uttrykkelig angis i disse vilkårene gir ikke Microsoft deg en lisens eller andre rettigheter av noen type under noen opphavsrett, forretningshemmeligheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter som eies eller kontrolleres av Microsoft eller en tilknyttet enhet, herunder, men ikke begrenset til, navn, produktdesign, logo eller tilsvarende. Hvis du gir Microsoft en idé, et forslag eller en tilbakemelding, herunder, men ikke begrenset til, ideer til nye produkter, teknologier, kampanjer, produktnavn, produkttilbakemelding og produktforbedringer («Tilbakemeldinger») gir du Microsoft, uten vederlag, royalties eller andre forpliktelser til deg, retten til å lage, ha laget, skape deriverte arbeider, bruke, dele og kommersialisere din tilbakemelding på en hvilken som helst måte og for et hvilket som helst formål. Du skal ikke gi tilbakemelding som er underlagt en lisens som krever at Microsoft lisensierer sin programvare, sin teknologi eller dokumentasjon til en tredjepart fordi Microsoft omfatter din tilbakemelding til dem.

Fullstendig tekst
MERKNADERMERKNADERNOTICES
Sammendrag

Meldinger og prosedyrer for krav som gjelder krenkelse av immaterielle rettigheter. Microsoft respekterer tredjeparters immaterielle rettigheter. Hvis du har krav knyttet til krenkelse av immaterielle rettigheter, inkludert krenkelse av opphavsrett, anbefaler vi at du sender meldinger om slike krav til Microsofts oppnevnte agent. For flere detaljer og kontaktinformasjon, se Melding og prosedyre for krav som gjelder krenkelse av opphavsrett (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/infringement).

Microsoft bruker fremgangsmåtene som er beskrevet i Title 17, United States Code, Section 512, ved meldinger om krenkelse av opphavsrett. Når forholdene tilsier det, kan Microsoft i tillegg deaktivere eller avslutte kontoer til brukere av Microsoft-tjenester som står bak gjentatte krenkelser.

Meldinger og prosedyrer ved spørsmål angående immaterielle rettigheter i forbindelse med annonsering. Slå opp i Retningslinjer for immaterielle rettigheter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) hvis du lurer på noe angående immaterielle rettigheter i forbindelse med vårt annonseringsnettverk.

Erklæringer om opphavsrett og varemerker. Tjenestene er opphavsrettslig beskyttet © Microsoft Corporation og/eller dets leverandører, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Med enerett. Vilkårene inkluderer Retningslinjer for Microsoft-varemerker og -merker (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/general.aspx) (som kan endres fra tid til annen). Microsoft og navnene, logoene og ikonene for alle Microsoft-produkter, programvare og tjenester kan være uregistrerte eller registrerte varemerker for Microsoft-gruppen av selskaper i USA og/eller andre land. Følgende er en ikke-uttømmende liste over Microsofts varemerker på https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/EN-US.aspx. Navnene på eksisterende selskaper og produkter kan være varemerker tilhørende sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse Vilkårene, forbeholdes. Noe programvare som brukes på bestemte nettstedsservere for Microsoft, er delvis basert på arbeidet til den uavhengige JPEG Group. Opphavsrett © 1991–1996 Thomas G. Lane. Med enerett. "gnuplot"-programvaren som brukes på enkelte Microsoft-nettstedsservere, er opphavsrettslig beskyttet © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Med enerett.

Medisinsk melding. Microsoft gir ikke medisinske eller helsemessige råd, stiller ikke diagnoser og tilbyr ikke behandling. Søk alltid råd fra legen din eller annet kvalifisert helsepersonell med spørsmål du måtte ha angående medisinsk tilstand, kosthold, trenings- eller velværeprogram. Ikke unngå eller vent med å oppsøke profesjonell medisinsk hjelp eller rådgivning fordi du mener at du har funnet nødvendig og tilstrekkelig informasjon på eller via Tjenestene.

Aksjenoteringer og indeksdata (innbefattet indeksverdier). Finansiell informasjon gitt via tjenestene er kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke noen av finansdataene eller merkene til tredjepartslisensgivere i forbindelse med utstedelse, opprettelse, sponsing, handel, markedsføring eller markedsføring av finansielle instrumenter eller investeringsprodukter (for eksempel derivater, strukturerte produkter, investeringsfond , børshandlede fond, investeringsporteføljer osv., hvor prisen, avkastningen og/eller ytelsen til instrumentet eller investeringsproduktet er basert på, relatert til eller ment å spore noen av finansdataene) uten en separat skriftlig avtale med tredjepartslisensgiveren.

Finansmelding. Microsoft er ikke en megler/aksjehandler eller registrert investeringsrådgiver i henhold til den føderale verdipapirlovgivningen i USA eller andre jurisdiksjoner og gir ikke råd til enkeltpersoner om tilrådeligheten av å investere i, kjøpe eller selge verdipapirer eller andre finansprodukter eller -tjenester. Ingenting i Tjenestene er et tilbud eller anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer av noe slag. Verken Microsoft eller dets lisensgivere av aksjekurser eller indeksdata bifaller eller anbefaler bestemte finansprodukter eller -tjenester. Ingenting i Tjenestene har til hensikt å være profesjonell rådgiving, herunder, men ikke begrenset til, investerings- eller skatterådgivning.

Merknad om H.264/AVC og VC-1 videostandarder. Denne programvaren kan inneholde den visuelle teknologien H.264/AVC og/eller VC-1-kodekteknologi, som kan være lisensiert av MPEG LA, L.L.C. Denne teknologien er et format for datakomprimering av videoinformasjon. For denne teknologien krever MPEG LA, L.L.C. følgende varsel:

DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL H.264/AVC OG VC-1 PATENTPORTEFØLJELISENSER FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER FOR Å (A) KODE VIDEO I HENHOLD TIL STANDARDENE ("VIDEOSTANDARDER") OG/ELLER (B) DEKODE H.264/AVC- OG VC-1-VIDEO SOM ER KODET AV EN FORBRUKER I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET, OG/ELLER SOM ER ANSKAFFET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å LEVERE SLIK VIDEO. INGEN LISENS ER GITT ELLER GIS INDIREKTE FOR ANNEN BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE NETTSTEDET FOR MPEG LA (https://www.mpegla.com).

For avklaringsformål begrenser eller hemmer ikke denne kunngjøringen bruken av programvaren som leveres under disse vilkårene for normal forretningsbruk som er personlig for den virksomheten som ikke inkluderer (i) omfordeling av programvaren til tredjepart eller (ii) oppretting av materiale med VIDEO STANDARD-kompatible teknologier for distribusjon til tredjepart.

Merknad om H.265/HEVC-videostandarden. Programvaren kan inkludere H.265/HEVC-kodeteknologi. For denne teknologien krever Access Advance LLC følgende varsel:

HVIS INKLUDERT, ER H.265/HEVC-TEKNOLOGIEN I DENNE PROGRAMVAREN DEKKET AV ETT ELLER FLERE KRAV I HEVC-PATENTENE OPPFØRT PÅ: PATENTLIST.ACCESSADVANCE.COM. AVHENGIG AV HVORDAN DU FIKK PROGRAMVAREN, KAN DETTE PRODUKTET VÆRE LISENSIERT UNDER HEVC ADVANCE-PATENTPORTEFØLJEN.

Hvis denne programvaren er installert på en Microsoft-enhet, kan du finne ytterligere lisensieringsinformasjon på: aka.ms/HEVCVirtualPatentMarking.

Fullstendig tekst
STANDARDVILKÅR LISENSVILKÅRSTANDARDVILKÅR LISENSVILKÅRSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Sammendrag

STANDARDVILKÅR LISENSVILKÅR
FOR APPLIKASJONER TILBUDT I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE OMRÅDET

MICROSOFT STORE, MICROSOFT STORE I WINDOWS OG MICROSOFT STORE PÅ XBOX

Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og applikasjonsutgiveren. Les vilkårene nøye. De gjelder programvare-applikasjonene du laster ned fra Microsoft Store, Windows Store i Windows eller Microsoft Store i Xbox (som hver refereres til i disse lisensvilkårene som «Store»), inkludert oppdateringer eller tillegg for applikasjonen, med mindre applikasjonen leveres med separate vilkår, i hvilket tilfelle disse vilkårene gjelder.

HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE, HAR DU INGEN RETTIGHET TIL PROGRAMMET OG MÅ IKKE LASTE DET NED ELLER BRUKE DET.

Programutgiver betyr enheten som lisensierer programmet til deg, som angitt i Store.

Hvis du overholder disse lisensvilkårene, har du rettighetene nedenfor.

 • 1. INSTALLASJONS- OG BRUKSRETTIGHETER. Du kan installere og bruke programvaren på Windows-enheter eller Xbox-konsoller som beskrevet i Microsofts Regler for bruk (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143). Microsoft forbeholder seg retten til å endre Microsofts Regler for bruk (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143) når som helst.
 • 2. INTERNETT-BASERTE TJENESTER.
  • a. Samtykke for Internett-baserte eller trådløse tjenester. Hvis applikasjonen kobles til datasystemer over Internett, som kan omfatte via et trådløst nettverk, fungerer applikasjonen som ditt samtykke til overføring av standard enhetsinformasjon (inkludert, men ikke begrenset til, teknisk informasjon om enheten din, system og applikasjonsprogramvare og periferiutstyr) for Internett-baserte eller trådløse tjenester. Hvis det legges frem andre vilkår for bruk av tjenestene når tilgangen til dem går via programmet, skal også disse vilkårene gjelde.
  • b. Misbruk av Internett-baserte tjenester. Du har ikke rett til å bruke noen Internett-basert tjeneste på en måte som bevisst kan skade den eller påvirke andres bruk av den eller det trådløse nettverket. Du kan ikke bruke tjenesten til å prøve å få uautorisert tilgang til noen tjeneste, data, konto eller nettverk på noen måte.
 • 3. LISENSENS OMFANG. Det gis lisens på programmet. Det selges ikke. Denne avtalen gir deg bare noen rettigheter til å bruke programmet. Hvis Microsoft deaktiverer muligheten til å bruke applikasjonene på enhetene dine i henhold til avtalen din med Microsoft, vil tilknyttede lisensrettigheter avsluttes. Utgiveren av programmet forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter, til tross for denne begrensningen, har du bare rett til å bruke programmet slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programmet, som bare tillater at du bruker det på bestemte måter. Du har ikke rett til å:
  • a. omgå de tekniske begrensningene i programmet
  • b. Omvendt utvikling, dekompilering eller demontering av applikasjonen, bortsett fra og bare i den grad det uttrykkelig er tillatt av gjeldende lov om opphavsrett for dataprogrammer.
  • c. lage flere eksemplarer av programmet enn det som er spesifisert i denne avtalen eller tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen
  • d. publisere eller på annen måte gjøre programmet tilgjengelig så andre kan kopiere det
  • e. Leie, lease eller låne ut applikasjonen.
  • f. Overføre programmet eller denne avtalen til en tredjepart.
 • 4. DOKUMENTASJON. Hvis det følger dokumentasjon med Programmet, kan du kopiere og bruke dokumentasjonen til personlige referanseformål.
 • 5. RESTRIKSJONER FOR TEKNOLOGI OG EKSPORT. Programmet kan være underlagt amerikansk eller internasjonal teknologikontroll eller amerikanske eller internasjonale eksportlover og -regler. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for teknologien som brukes eller støttes av programmet. Disse lovene inkluderer begrensninger i forhold til bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Ytterligere informasjon om Microsofts merkevareprodukter finner du på Microsofts nettsted for eksport (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868967).
 • 6. BRUKERSTØTTE. Kontakt utgiveren av programmet for å finne ut om brukerstøtte er tilgjengelig. Microsoft, maskinvareprodusenten og operatøren for det trådløse nettet (med mindre en av dem er programmets utgiver) har ikke ansvar for å gi brukerstøtte for programmet.
 • 7. DEN FULLSTENDIGE AVTALEN. Denne avtalen, alle gjeldende personvernregler, eventuelle tilleggsvilkår som følger med applikasjonen og betingelsene for tillegg og oppdateringer er hele lisensavtalen mellom deg og applikasjonsutgiver for applikasjonen.
 • 8. GJELDENDE LOV.
  • a. USA og Canada. Hvis du anskaffet applikasjonen i USA eller Canada, regulerer lovene i staten eller provinsen der du bor (eller, hvis en virksomhet, der ditt hoved-forretningssted ligger), tolkningen av disse vilkårene, krav på brudd på dem og alle andre krav (inkludert forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkurranse og erstatningskrav), uavhengig av lovkonfliktens prinsipper.
  • b. Utenfor USA og Canada. Hvis du kjøpte programmet i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov i landet der du kjøpte det.
 • 9. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til gjeldende lov i delstaten din eller landet ditt. Denne avtalen endrer ikke rettighetene dine i henhold til gjeldende lov i delstaten din eller landet ditt, hvis lovene i delstaten eller landet ikke tillater dette.
 • 10. FRASKRIVELSE AV BEGRENSEDE RETTIGHETER. Applikasjonen er lisensiert «som den er», «med alle feil» og «som tilgjengelig». Applikasjonsutgiveren, på vegne av seg selv, Microsoft (hvis Microsoft ikke er applikasjonsutgiveren), trådløse operatører over hvis nettverk applikasjonen leveres, og hver av våre respektive tilknyttede selskaper, leverandører, agenter og leverandører (“Covered Parties”), gir ingen ytterligere kontraktsmessige vilkår, garantier eller betingelser i forhold til applikasjonen. Du har alle obligatoriske begrensede rettigheter som er forutsett av lovgivningen, men vi gir ingen andre begrensede rettigheter. I den grad det er tillatt i henhold til lokale lover, utelukker Covered Parties implisitte obligatoriske vilkår, inkludert salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, sikkerhet, komfort og ikke-krenkelse.
 • 11. BEGRENSNING FOR BEFØYELSER OG SKADER.
  • a. Applikasjonsutgiveren er ikke ansvarlig for noe brukerinnhold eller annet tredjepartsmateriale, inkludert lenker til tredjeparts nettsteder og aktiviteter levert av brukere. Slikt innhold og slike aktiviteter er ikke gjeldende for utgiveren av programmet, og de representerer heller ikke meningene til utgiveren av programmet.
  • b. Applikasjonsutgiveren er bare ansvarlig dersom vesentlige forpliktelser til disse lisensvilkårene er brutt.
  • c. Utgiveren av programmet, dens stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter skal ikke ha ansvar for uforutsett skade, atypisk skade og/eller økonomisk tap med hensyn til eventuell indirekte skade, inkludert tapt fortjeneste, med mindre utgiveren av programmet, dets stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter har minst handlet med grov uaktsomhet eller forsettlig vanskjøtsel.
  • d. Ethvert lovbestemt objektivt ansvar hos programutgiveren, inkludert, men ikke begrenset til, erstatningsansvar i henhold til lov om erstatningsansvar for produkter og lovbestemt erstatningsansvar for brudd på begrensede rettigheter, blir ikke påvirket av begrensningen av ansvar. Det samme gjelder for erstatningsansvar hos programutgiveren og dennes stedfortredende agenter og/eller juridiske representant ved svindel eller uaktsomhet som medfører personskade eller død.
  • e. Ingen andre kontraktsmessige og juridiske krav utover de som er dekket i underavsnitt (a) til (e) i dette avsnitt 11, kan resultere fra disse vilkårene for applikasjonslisenser og/eller bruken av applikasjonen eller tjenestene som er gjort tilgjengelig gjennom applikasjonen.
Fullstendig tekst
Dekkede tjenesterDekkede tjenesterserviceslist
Sammendrag

Følgende produkter, apper og tjenester dekkes av Microsofts tjenesteavtale, men er ikke nødvendigvis tilgjengelig i markedet ditt.

 • Account.microsoft.com
 • Appen SMS Organizer
 • Apper og tjenester som er inkludert i forbrukerabonnementer på Microsoft 365
 • Apper og tjenester som er inkludert i Microsoft 365 Basic
 • Apper og tjenester som er inkludert i Microsoft 365 Family
 • Apper og tjenester som er inkludert i Microsoft 365 Personal
 • Bing bildeskaper
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Ordbok
 • Bing samtaleopplevelser
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Search-app
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing-apper
 • Bing-kart
 • Bing-rabatter
 • Bing-sider
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Clipchamp
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health-app
 • Dictate
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Gratisversjonen av Microsoft 365
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • Kart-app
 • Koble til Windows
 • LineBack
 • Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Basic og Microsoft 365 Apps*
  • * Helt til et kommersielt domene er opprettet for bruk av disse tjenestene, og på dette tidspunktet vil separate kommersielle vilkår fra Microsoft gjelde i stedet.
 • Microsoft 365 Consumer
 • Microsoft 365 Family
 • Microsoft 365 for nettet
 • Microsoft 365 Personal
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Defender for enkeltpersoner
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Film og TV
 • Microsoft Health
 • Microsoft Launcher
 • Microsoft Loop
 • Microsoft Math Solver
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Pix
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Rewards
 • Microsoft Samlinger
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Start
 • Microsoft Sway
 • Microsoft Søk i Bing
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft-assistent for støtte og gjenoppretting for Office 365
 • Microsoft-familie
 • Microsoft-konto
 • Minecraft Realms Plus and Minecraft Realms
 • Minecraft-spill
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Helse og trening
 • MSN Mat og drikke
 • MSN Nyheter
 • MSN Premium
 • MSN Reise
 • MSN Sport
 • MSN Vær
 • MSN Økonomi
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office Store
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Presentation Translator
 • rise4fun
 • Samlinger
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype.com
 • Skype
 • Smartsøk
 • Snip Insights
 • Spill, apper og nettsteder fra Xbox Game Studios
 • Spreadsheet Keyboard
 • Store
 • Sway.com
 • Telefonkobling
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • ux.microsoft.com
 • Valgfrie tilkoblede opplevelser i Microsoft 365
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • whiteboard.office.com
 • Windows Fotogalleri
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Store
 • Windows-spill, -apper og -nettsteder publisert av Microsoft
 • Xbox Cloud Gaming
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Fullstendig tekst
Tilknyttede selskaper som kontraktspartnere (for Betalte Tjenester under Punkt 10(b))Tilknyttede selskaper som kontraktspartnereAffiliateContractingEntities
Sammendrag

Det er for tiden ingen tilknyttede selskaper som kontraktspartnere. Microsoft Ireland Operations Limited er din kontraktspartner.

Fullstendig tekst
15. juni 20220