Smarte byer: Fremtidens byer

Lær hvordan smarte byer utnytter teknologi for å forbedre livskvaliteten, skape økonomisk vekst og tilby fleksibel, robust og sikker infrastruktur.

Hva er en smart by?

En smart by er et urbant område som bruker en rekke digitale teknologier for å berike innbyggernes liv, forbedre infrastrukturen, modernisere offentlige tjenester, forbedre tilgjengeligheten, fremme bærekraft og akselerere den økonomiske utviklingen.

Disse smarte byene bruker en kombinasjon av Internet of Things (IoT), skydatabehandling, kunstig intelligens (KI), utvidet virkelighet (AR), kantteknologi, blokkjede og andre banebrytende løsninger for å:

 • beskytte og ha kontakt med innbyggere og bedrifter
 • forbedre tilgjengeligheten for alle mennesker i samfunnet 
 • støtte bedrifter og fremme økonomisk vekst
 • dele informasjon med allmennheten
 • effektivisere offentlige operasjoner
 • levere brukervennlige samfunnstjenester
 • tilby pålitelig og intelligent infrastruktur
 • fremme miljømessig bærekraft
 • styrke samarbeid på tvers av etater
 • oppgradere offentlig transport 
 • håndtere byens ressurser for å unngå avfall
 • samle inn og analysere data for å få verdifull innsikt

Ved hjelp av de nyeste digitale løsningene får administrasjonen og etater i smarte byer en omfattende oversikt over alle operasjoner, infrastruktur og tjenester. Slik kan ledere forutsi potensielle problemer, raskt håndtere utfordringer og forbedre utfall. I sum handler det om å løfte opplevelsene til innbyggere, besøkende og bedrifter – og å bygge en lysere fremtid for byen.

  Hva er det som driver smarte byer?

 

Byområder over hele verden innfører avansert teknologi – de investerer i KI, skydatabehandling, IoT og andre digitale løsninger – for å utvikle seg til smarte byer. Hva er det som driver denne globale trenden?

I takt med befolkningsveksten i byer kommer nye krav og komplekse utfordringer som må håndteres. Og i dagens stadig mer digitale verden forventer folk raske, brukervennlige opplevelser og lett tilgjengelig informasjon. I dette miljøet er folkevalgte og administratorer under sterkt press for å levere raske, effektive og kostnadseffektive tjenester til innbyggere og bedrifter.

I tillegg til disse kravene har kommuner også ansvar for å holde innbyggerne trygge, levere kritisk viktige tjenester, forbedre livskvaliteten og støtte økonomisk vekst. Og kanskje viktigst av alt: Kommunestyrer må ivareta infrastrukturen som driver hele byen – vann, elektrisitet, veier og broer, trafikklys, offentlig transport og annet.

For å møte stadig økende behov hos innbyggere og bedrifter gjennomfører byer over hele verden en digital transformasjon for å tilby tilkoblede, sikre og pålitelige tjenester. Resultatet er at disse smarte byene raskt utvikler seg til de mest attraktive stedene å bo og arbeide på.

Grenseløse fordeler: Bygging av smartere byer for bedre liv

Innbyggere, bedrifter og offentlige etater i smarte byer har en rekke verdifulle fordeler – fra forbedret sikkerhet og mer tilgjengelig offentlig transport til lavere karbonutslipp og sterkere økonomisk vekst.

 

Smarte byer bruker innovativ teknologi for å gjøre følgende:

 • Forbedre livskvaliteten

  Fordi smarte byer bruker en rekke teknologier for å levere tilkoblede løsninger til innbyggerne, er de flotte å bo og arbeide i. Disse urbane områdene tilbyr kortere vei til jobben, lett tilgjengelige transportsystemer, tryggere gater, grøntområder, renere luft, bedre beboertjenester og rikelig med økonomiske muligheter. Alt sammen bidrar til høyere livskvalitet for innbyggerne. 
 • Optimaliser driften

  Teknologi forbedrer ikke bare innbyggernes liv – den gjør også at offentlige etater kan effektivisere driften. Offentlige etater i smarte byer har tilgang til moderne digital infrastruktur som gjør det mulig å dele data, benytte sanntidsinnsikt og fremme samarbeid på tvers av etater. Slik kan offentlige organisasjoner øke produktiviteten, styrke ansatte og forbedre innbyggertjenester.
 • Frem miljømessig bærekraft

  Bærekraft har blitt topp prioritet for befolkningen over hele verden. Derfor søker mange byadministrasjoner teknologi som hjelper dem med å forstå karbonavtrykket og redusere miljøpåvirkningen. Smarte byer utnytter digitale løsninger for å øke energieffektiviteten, fremme bærekraftig vannbruk og måle og redusere karbonutslippet.
 • Lever bedre tjenester

  Med fremskrittene i moderne teknologi har samfunnet begynt å forvente enkle, sikre og tilgjengelige tjenester. Smarte byer leverer pålitelige og brukervennlige tjenester som setter mennesker i sentrum av opplevelser – samtidig som de sikrer sensitiv offentlig informasjon. Innbyggerne i smarte byer nyter godt av moderne hjelpemidler, intelligent transport og pålitelige digitale opplevelser.
 • Frem økonomisk vekst

  Urbane områder har alltid vært viktige knutepunkter for handel. I dag akselererer smarte byer sin økonomiske vekst ved å investere i intelligent teknologi. Bedrifter blir tiltrukket av disse moderne kommunene fordi de leverer bedre kommunikasjonssystemer, forbedret mobilitet, pålitelig infrastruktur, brukervennlige tjenester og flere potensielle kunder og ansatte. I tillegg gir smarte byer tilgang til verdifulle kundedata og innsikt, slik at bedrifter kan ta mer informerte, strategiske beslutninger.
 • Effektiviser transporten

  Smarte byer over hele verden digitaliserer transport for å forbedre infrastrukturen, modernisere offentlig transport og innføre logistikkoperasjoner med flere moduser. Disse byene bruker tilkoblede digitale løsninger for å overvåke trafikkforhold i sanntid, forenkle innkreving av avgifter og parkeringsutgifter og gi ansatte i transportselskaper muligheten til å betjene samfunnet mer effektivt.

Løsninger for smarte byer

Når myndighetene går i gang med et smart by-prosjekt, investerer de ofte i en kombinasjon av intelligente digitale løsninger. Disse teknologiene er utformet for å fungere sammen for å knytte sammen samfunnet, forbedre innbyggernes liv, fremme bærekraft, forbedre infrastruktur og støtte økonomisk vekst.

Her er noen eksempler på innovative løsninger for smarte byer:

Skydatabehandling

Skydatabehandling er levering av databehandlingstjenester – inkludert servere, lagringsplass, nettverk, databaser, programvare, analyse og intelligens – via Internett, i motsetning til en lokal server eller en personlig datamaskin.

Fordi denne teknologien gir lavere prislapp og enklere tilgang, har skyløsninger blitt stadig mer populære blant forbrukere, bedrifter og myndigheter. I tillegg betaler organisasjoner vanligvis bare for skytjenestene de bruker. Dette hjelper bedrifter og myndigheter med å styre driftskostnader og skalere skyløsninger etter hvert som de vokser.

Mange byetater overfører apper, personalsystemer og annen kritisk informasjon fra lokal lagring til skyen for å akselerere innovasjon, øke effektiviteten og kutte kostnader. Slik kan etatene være mer fleksible og robuste samtidig som de beskytter sensitive personopplysninger. Skyløsninger gjør det også mulig for ansatte og innbyggere å få sikker tilgang til informasjon eksternt – noe som er avgjørende for kontinuiteten til offentlige tjenester.

Skydatabehandling har blitt en viktig teknologi for smarte byer fordi den gjør det mulig for det offentlige å:

 • redusere kostnadene fordi de ikke trenger å investere i maskinvare og programvare, konfigurere og kjøre datasentre på stedet eller administrere infrastrukturen
 • skalere i takt med vekst og levere riktig mengde IT-ressurser når og hvor de trengs
 • sikre bedre ytelse gjennom et verdensomspennende nettverk av raske, effektive og sikre datasentre
 • forbedre sikkerheten og beskyttelsen av byens data, apper og infrastruktur
 • jobbe raskere og få tilgang til store mengder databehandlingsressurser i løpet av minutter  
 • øke produktiviteten til byadministrasjon, ansatte og IT-team
 • ha kontinuerlig drift med enkel sikkerhetskopiering av data og nødgjenoppretting
Kunstig intelligens (KI)

Kunstig intelligens (KI) er evnen et datasystem har til å etterligne menneskelignende kognitive funksjoner, for eksempel analysere data, lære av ny informasjon og løse problemer. Ved hjelp av matematikk og logikk simulerer datasystemet menneskelig resonnering for å ta informerte beslutninger.

Et datasystem med kunstig intelligens kan forutsi eller iverksette handlinger basert på mønstre i eksisterende data. KI kan lære av sine feil for å øke nøyaktigheten i fremtiden. Et modent KI-system kan behandle ny informasjon raskt og nøyaktig, noe som gjør det nyttig for komplekse scenarioer som selvkjørende biler, bildegjenkjenningsprogrammer og virtuelle assistenter.

Byadministrasjon og -etater utnytter KI sammen med andre løsninger som IoT, kant og blokkjede. KI gjør det mulig for disse smarte byene å forbedre samhandlingen med samfunnet, raskt sende ut informasjon, spare energi og vann og drive alt fra smarte bygninger til smarte gatelys og smart trafikk.

Det er for eksempel mange smarte byer som bruker KI-drevne chatroboter for å tilby innbyggerne raske svar og informasjon på nettet. Noen myndigheter har også investert i KI-sensorer for å samle inn og analysere transportdata og forbedre trafikken. Disse prediktive teknologiene endrer måten byer drives på, og de forbedrer livskvaliteten til innbyggerne.

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) er utstyr, produkter og enheter som er koblet til skyen og utformet for å samle inn og overføre data på en sikker måte. Med IoT kan organisasjoner raskt samle inn og analysere data for å ta raske, informerte beslutninger. Teknologien gir relevant innsikt til rett tid, slik at organisasjoner i alle bransjer kan drive mer effektivt og forbedre kundeopplevelsen.

Smarte byer over hele verden bruker sensorer som er koblet til via Internet of Things (IoT) for å registrere og forstå data umiddelbart. Innsikten fra IoT gir byens administratorer en grundigere forståelse av hva som skjer i bysamfunnet så å si i sanntid. Denne smartbyteknologien gjør det også mulig å koble til intelligent infrastruktur, overvåke prosesser eksternt, utføre sporing i sanntid og forbedre driften av hele byen.

Myndighetene i smarte byer innfører i økende grad IoT til to viktige oppgaver – fjernovervåkning og prediktivt vedlikehold.

Fjernovervåking gjør det mulig for administratorer å følge med på ressurser, for eksempel kjøretøy og tungt maskineri, enten kontinuerlig eller med jevne mellomrom. De kan følge med på ressursenes posisjon, ytelse og tilstand. Innsikten byer får fra denne teknologien, kan hjelpe dem med å gjøre følgende:

 • redusere drivstoff-, vedlikeholds- og servicekostnader
 • forbedre byens offentlige prosesser
 • gi innbyggerne en bedre opplevelse
 • redusere slitasjen på kjøretøy og maskiner
 • øke antall serviceavtaler per dag
 • lage mer effektive transportruter
 • forbedre innbyggernes sikkerhet og tryggheten til ansatte i byen

Prediktivt vedlikehold tar i bruk maskinlæringsprogramvare for å analysere data, forutsi utfall og automatisere operasjoner. Denne teknologien gjør at byadministratorer kan identifisere og håndtere problemer før de vokser seg store. Prediktivt vedlikehold hjelper administratorer med å gjøre følgende:

 • påpeke mekaniske eller driftsmessige problemer som skaper feil eller forsinkelser
 • fastslå hvilke reservedeler man bør ha på lager for eventuelle reparasjoner
 • forutse og forebygge utstyrsfeil før de oppstår

Myndigheter som investerer i IoT, kan bruke denne smartbyløsningen blant annet til å ha kontakt med innbyggerne på en mer personlig måte, redusere materialbruk og avfall og effektivisere bydriften.

Blokkjede

Blokkjede er en desentralisert digital database med informasjon som kan brukes og deles samtidig i et stort, offentlig tilgjengelig nettverk. Organisasjoner og myndigheter investerer i denne innovative teknologien for å få mer effektive forsyningskjeder, forenkle komplekse prosesser, redusere svindel og verifisere transaksjoner raskt.

Blokkjede gjør det mulig å dele data pålitelig og transparent uten en sentralisert administrator. Denne funksjonen er spesielt nyttig for bystyrer. Ikke minst fordi byer vanligvis omfatter et stort antall interessenter som må utveksle informasjon på en sikker måte for å holde driften i gang, ta viktige beslutninger og effektivisere tjenester.

Smarte byer bruker blokkjedeløsninger blant annet for å:

 • utveksle data på en enkel og sikker måte
 • oppfordre til samarbeid på tvers av etater
 • få én enkelt visning av byens forsyningskjeder
 • redusere svindel og verifisere økonomiske transaksjoner raskere
 • skape smartere og mer effektive forsyningskjeder
 • forenkle prosesser for å løse datatvister i forbindelse med revisjon og samsvar
 • håndtere energibruk, byutvikling og befolkningsvekst
Kant

Kantdatabehandling er prosessen med å plassere databehandlingsinfrastruktur nærmere den faktiske datakilden. Dette reduserer nettverksventetid (forsinkelser i datakommunikasjon) og overdreven båndbreddebruk, samtidig som tjenestekontinuiteten sikres – selv når skytilkoblingen er periodisk.

Smarte byer over hele verden bruker kantdatabehandling i kombinasjon med IoT, KI og skyløsninger for å sikre kontinuerlig drift av kritiske offentlige tjenester og infrastruktur.

I kombinasjon med annen teknologi gjør kantdatabehandling det mulig å:

 • håndtere latens eller tilkoblingsproblemer ved å behandle data nær kilden
 • prosessere, sortere og analysere IoT- eller datasenterdata for å finne ut hva som må reageres på umiddelbart, og hva som skal lagres i skyen  
 • analysere data for rask og praktisk innsikt ved hjelp av KI og maskinlæring
 • overføre nettverksdata effektivt og enkelt mellom skyen og kanten
 • kjøre apper på eksterne plasseringer for raskere transaksjoner og mindre belastning av båndbredden
 • overholde forskrifter ved hjelp av maskinlæringsmodeller som hjelper administratorer med å varsle om potensielt sensitive data

Heathrow Airport i London bruker for eksempel kant, KI og maskinlæring i kombinasjon med en 3D-skanner for å forebygge ulovlig handel med dyr.

Utvidet virkelighet (AR)

Utvidet virkelighet (AR) er teknologi som viser et datamaskingenerert bildeoverlegg i et reelt miljø, slik at brukeren får en sammensatt visning. Mange organisasjoner bruker denne interaktive teknologien til å lære opp ansatte og gi ansatte en klar oversikt over områder de ikke enkelt kan nå eller se.

Med avanserte AR-løsninger kan brukerne utføre oppgaver som ville vært altfor vanskelige eller farlige uten denne teknologien. Noen etater bruker for eksempel mobilenheter som legger et bilde av rør og ledninger over undergrunnen. Slik kan ansatte se hvor rørene går under en gate og fastslå tilstanden deres. King County i Seattle-området har fått ros for sin bruk av blandet virkelighet til å lære opp operatører ved et avløpsvannanlegg.

Smarte byer bruker også AR til å:

 • forenkle komplekse byplanleggings- og byggeprosjekter
 • gi og motta råd og støtte ved arbeid på avsidesliggende steder
 • gi de ansatte praktisk og trinnvis opplæring
 • hjelpe feltarbeidere med å fullføre oppgaver raskt, effektivt og trygt
 • effektivisere inspeksjoner og tillatelsesprosesser

Infrastruktur for smarte byer

Fra vann og elektrisitet, veier og trafikklys til byens tjenester og kommunikasjon – infrastruktur er nøkkelen til problemfri drift av en by. I takt med befolkningsveksten i byer og økende behov for digitale og moderne tjenester er det viktigere enn noensinne å ha en fleksibel, robust og sikker infrastruktur.

Ved å ta i bruk skydatabehandling, IoT, KI og andre løsninger kan smarte byer:

 • tilby kritisk infrastruktur som er intelligent
 • tilby opplevelser som bygger tillit
 • forbedre sikkerheten til sensitiv offentlig informasjon
 • modernisere offentlige tjenester
 • gjøre transportsystemer mer tilkoblet, tilgjengelige og bærekraftige
 • levere urban innovasjon og forbedre innbyggertjenester
Scener med et tog som kjører gjennom en by, et travelt veikryss og to arbeidere på et jorde med vindmøller.

Lær om Microsoft for kritisk infrastruktur

Utforsk nyttige ressurser og innovasjoner for smartere byer

Oppdag løsninger for smarte byer

Lær hvordan du kan bruke teknologi til å bygge smartere byer på 2021 Smart City Expo & World Congress.

Microsoft og bærekraft

Få fart på bærekraftsreisen og reduser karbonavtrykket ditt.

Microsoft for energisektoren

Transformer energiverdikjeden for en bærekraftig fremtid.

Microsoft for offentlige helse- og sosialtjenester

Tjen samfunnet bedre med innovative løsninger for sikkerhet, velvære og velstand.

Microsoft Vaccination Management

Rull ut vaksinasjonsprogrammet for å immunisere i stor skala på en rask og sikker måte.

Microsoft for offentlig sikkerhet og rettferdighet

Ta bedre dataorienterte beslutninger som øker sikkerheten i samfunnet.

Intelligent telekommunikasjon

Styrk de ansatte, effektiviser driften og skap vekst.

Microsoft for bilbransjen

Tenk deg mobilitetsløsninger, autonom kjøring og forekomster av elektriske biler

Microsoft for FSI

Spesielt i banksektoren fokuserer man på ansatte, kunder og samfunnet.

|

En smart by bruker skydatabehandling, KI, IoT, AR, kantteknologi, blokkjede og annen intelligent teknologi for å forbedre infrastruktur, løfte standarden på offentlige tjenester, forbedre livskvaliteten og fremme økonomisk vekst.

Verdens mest vellykkede smarte byer er sentrert rundt data. De fremtidsrettede myndighetene i disse byene investerer i og bruker avansert teknologi for raskt å samle inn og analysere data – enten det er informasjon om innbyggere, ressurser, infrastruktur, transport eller karbonutslipp. Innsikten myndighetene får fra disse dataene gjør det mulig å ta informerte beslutninger og iverksette tiltak for å effektivisere tjenester, forbedre innbyggerkontakten, støtte næringslivsvekst og jobbe for en bærekraftig fremtid.

Etter som teknologien har utviklet seg og digitale løsninger har blitt tilgjengelige for alle sider av livet, har folk begynt å forvente praktiske og tilgjengelige tjenester fra bedrifter – og nå forventer de samme servicenivå fra det offentlige. I tillegg forventer de personvern og god sikkerhet. Det kan være utfordrende å møte begge disse kravene. Det er her moderne datasentre kan bidra.

For å tilby effektive tjenester må kommuner oppbevare store mengder data, for eksempel fødselsregistre, adresser og inntektsopplysninger. Når myndighetene så velger å flytte til et moderne datasenter i skyen, får de et fleksibelt digitalt miljø med bedre sikkerhet, beskyttelse og samsvar. Mange smarte byer har overført til moderne datasentre for å konsolidere data og levere sikrere og mer pålitelige offentlige tjenester.

I tillegg oppfordrer mange kommuner og bystyrer innbyggere til å gå over til digital ID.

Digital ID, som også går under navnetdesentralisert identitet, gjør det mulig for innbyggere og organisasjoner å ta eierskap over personopplysninger. I et desentralisert rammeverk for identitetsklarering blir identifikatorer som brukernavn erstattet med ID-er som er selvstendige og eies av den enkelte. Slik kan datautvekslingen skje ved hjelp av blokkjede og en distribuert hovedbok for å ivareta personvern og gi sikrere transaksjoner. Fordi folk i økende grad kobles til apper, enheter og tjenester, utsettes de oftere for databrudd og tap av personopplysninger. Desentralisert identitet gir innbyggere og bedrifter et sterkere personvern og bedre kontroll over egne data.

I mange tilfeller, ja. Smarte byer bruker teknologi ikke bare for å akselerere økonomisk vekst – men også for å fremme miljømessig bærekraft. Noen bystyrer innfører digitale løsninger for å samle inn og analysere karbonutslippsdata, øke energieffektiviteten, fremme bærekraftig bruk av vann, redusere avfall og redusere byens karbonutslipp.

Hvis du ønsker å akselerere digital transformasjon og utvikle en smart by, er teknologi nøkkelen. Smartbyene som lykkes mest, investerer i innovative digitale løsninger som gjør at de kan samle inn og analysere data i nær sanntid og handle raskt på grunnlag av innsikt.

Før du investerer i skydatabehandling, KI, IoT og annen teknologi, bør du først tenke gjennom hvilke resultater du ønsker å oppnå. Her er noen mål:

 • forbedre offentlig sikkerhet 
 • fremme økonomisk vekst 
 • forbedre mobilitet
 • redusere karbonutslipp 
 • redusere driftskostnader 
 • øke levetiden til utstyr 
 • spare på energi og vann
   

Når du har satt deg klare mål for byen, er det lettere å finne ut hvordan data og digitale løsninger kan bidra til å nå disse målene.

 

Smarte byer er gode steder å bo og arbeide på. Ved hjelp av innovativ teknologi som forbedrer infrastruktur og tjenester, kan smarte byer tilby tryggere gater, bedre mobilitet, kortere vei til jobben, lavere utslipp, effektive innbyggertjenester og et blomstrende næringsliv. Dette gir innbyggerne en generelt høyere livskvalitet.

Utforsk Microsoft-løsninger for Kritisk infrastruktur