Gi frontlinjearbeiderne i helsevesenet handlekraft med Microsoft Teams

Styrk samarbeidet i helseteamene, og la pasientene ta mer ansvar selv.

Teams Health care Animation video

Utforsk Microsoft Teams for deres helseinstitusjon

Bruk én app til å sentralisere samarbeidet mellom pleieteamene og på tvers av hele helseinstitusjonen.

Konsentrer deg om det som virkelig betyr noe

Hjelp arbeidsstyrken din å gi best mulig pleie fordi de må bruke mindre tid på manuelle oppgaver og konflikter om vaktlister.

Gjør det du brenner for

Gi helseteamene handlekraft gjennom verktøy som lar dem tilpasse seg målene deres, og bidra samtidig til å forebygge utbrenthet.

Tilby riktig kunnskap

Koordiner pleien mer effektivt, og la pasientene få det bedre ved å forenkle pålastingen og dele innsikter og ideer.

Oversikt
Guided Tour

Startside for veiledet omvisning

Tilby sømløse virtuelle konsultasjoner

Tilpass deg til det dynamiske markedet for helsetjenester, og utvid pasientbehandlingen

Tenk helt nytt rundt arbeidsflyter i telehelse. Bruk funksjoner som planlegging, påminnelser, innovative funksjonaliteter for mobil og tilkobling til systemer for elektronisk pasientjournal (EPJ).

Det er enkelt å gjennomføre virtuelle konsultasjoner

Besørg enkle og kostnadseffektive virtuelle konsultasjoner takket være enkel planlegging og automatiske påminnelser via e-post og SMS. Nye funksjonaliteter for venterom og køsystem er nå i privat forhåndsvisning.

Planlegg og start virtuelle konsultasjoner innad i utvalgte EPJ-systemer

Nå alment tilgjengelig for Epic- og Cerner-kunder.

Få riktig informasjon til riktig tid

Legg til rette for samarbeid mellom pleieteamene og på tvers av hele helseinstitusjonen takket være ett felles digitalt arbeidsområde.

Nå rett person til rett tid

Sentraliser all kommunikasjon på én plattform som støtter tekst, bilder, lyd og video med prioriterte varsler, meldingsdelegering og sikre meldinger.

Aktiver trykk-og-snakk-kommunikasjon

Hold tett kontakt med viktige ansatte, slik som hjelpepleiere, ved hjelp av den sømløse trykk-og-snakk-funksjonaliteten fra Walkie Talkie.

Tilpass og utvid frontlinjens arbeidsområde

Bruk Graph-API i Microsoft 365 til å synkronisere sømløst med eksisterende deler av det digitale økosystemet for helsetjenester, via Microsoft Power Apps.

Del eldre informasjon og få enkel tilgang til kritiske data

Ta opp møter og Microsoft Stream-videoer. Slik kan du raskt oppdatere nye medlemmer. Optimaliser journalføringen ved å få tilgang til, dele og lagre dokumenter på ett og samme sted.

Hold de ansatte samlet, og motiver dem

Samle funksjonaliteter med firmamerket deres, slik som relevante nyheter, samtaler og ressurser, på ett praktisk instrumentbord.

Effektiviser administrative oppgaver og pasientinntak

Avlast teamene, og gi dem handlekraft gjennom sømløs skiftplanlegging, administrasjon av oppgaver og automatisering av arbeidsflyter. Slik kan de fokusere på det som er viktigst.

Enkel administrasjon av turnuslister

Opprett vaktlister for team, spor tid, og gi frontlinjearbeiderne handlekraft til å styre sine egne timeplaner med selvbetjent verktøy i Skift.

Med enklere oppgavestyring blir du klar for å møte nye utfordringer

Med Microsoft Planner kan du opprette arbeidsflyter, overvåke fremdrift på oppgaver og administre godkjenning. dessuten kan du bruke apper og automatisering til å forebygge utbrenthet.

Optimaliser kontorarbeid og -prosesser

Gjør grunnleggende inntak om til et skjema som pasientene kan fylle ut direkte i Microsoft Forms. Håndter helsespørsmålene i første bestilling med en dynamisk, fleksibel og automatisert robot.

Får mest mulig ut av Microsoft 365 med Surface for Business

Gi handlekraft til hele arbeidsstyrken, på alle nivåer, med Microsoft 365 og porteføljen for Surface-enheter som har innebygde sikkerhetsfunksjoner. Slik kan de kjøre forretnings- og samarbeidsappene som de trenger i hverdagen.

Skreddersy Teams med apper for helsevesen

Konfigurer og tilpass Teams med Microsoft Graph-API, spesifikke maler for helsevesenet slik som EPJ-datakoblinger og kliniske bilder.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"microsoft-bookings","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Microsoft Bookings for virtuelle konsultasjoner","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4PqQZ","content":"<p>Besørg enkle og kostnadseffektive virtuelle konsultasjoner takket være enkel planlegging og automatiske påminnelser via e-post og SMS. Nye funksjonaliteter for venterom og køsystem er nå i privat forhåndsvisning.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Finn ut mer om Microsoft Bookings.","href":"https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-365/business/scheduling-and-booking-app","openInNewTab":false,"title":"Finn ut mer","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Det er enkelt å gjennomføre virtuelle konsultasjoner"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"microsoft-teaherEHR","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Microsoft Teams EPJ-tilkobling for virtuelle konsultasjoner","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4PdQA","content":"<p>Nå alment tilgjengelig for Epic- og Cerner-kunder.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Finn ut mer om endringer i virtuelle helsetjenester med Microsoft Teams.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2188925&clcid=0x414&culture=nb-no&country=NO","openInNewTab":true,"title":"Finn ut mer","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Planlegg og start virtuelle konsultasjoner innad i utvalgte EPJ-systemer"}],"arialabel":null,"id":"virtual-visits","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":1,"name":"Tilby sømløse virtuelle konsultasjoner","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWHAeR","content":"<p>Tenk helt nytt rundt arbeidsflyter i telehelse. Bruk funksjoner som planlegging, påminnelser, innovative funksjonaliteter for mobil og tilkobling til systemer for elektronisk pasientjournal (EPJ).</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Hjelp meg å velge riktige funksjonaliteter for virtuelle konsultasjoner.","href":"https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-teams/healthcare-solutions/virtual-visit-selector","openInNewTab":false,"title":"Hjelp meg å velge","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tilpass deg til det dynamiske markedet for helsetjenester, og utvid pasientbehandlingen"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"enable-faster","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Legg til rette for raskere, enklere og tryggere kommunikasjon","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4PlGp","content":"<p>Sentraliser all kommunikasjon på én plattform som støtter tekst, bilder, lyd og video med prioriterte varsler, meldingsdelegering og sikre meldinger.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nå rett person til rett tid"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"keep-critical","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Hold den viktigste kommunikasjonen som haster innen rekkevidde","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4Pw1Y","content":"<p>Hold tett kontakt med viktige ansatte, slik som hjelpepleiere, ved hjelp av den sømløse trykk-og-snakk-funksjonaliteten fra Walkie Talkie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Aktiver trykk-og-snakk-kommunikasjon"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"establish-a-central","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Etabler en sentral plassering for integrerte data, systemer og teammedlemmer","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4PgNU","content":"<p>Bruk Graph-API i Microsoft 365 til å synkronisere sømløst med eksisterende deler av det digitale økosystemet for helsetjenester, via Microsoft Power Apps.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Finn ut mer om Power Apps.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2181960&clcid=0x414&culture=nb-no&country=NO","openInNewTab":true,"title":"Finn ut mer","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tilpass og utvid frontlinjens arbeidsområde"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"keep-the-whole-workforce","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWT6aj?ver=ceaa","imageAlt":"Two mobile phones displaying videos and files stored in Teams.","imageHeight":600,"imageWidth":935,"itemIndex":8,"name":"Hold hele arbeidsstyrken på samme side","videoHref":"","content":"<p>Ta opp møter og Microsoft Stream-videoer. Slik kan du raskt oppdatere nye medlemmer. Optimaliser journalføringen ved å få tilgang til, dele og lagre dokumenter på ett og samme sted.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Finn ut mer om Microsoft Stream.","href":"https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-365/microsoft-stream","openInNewTab":false,"title":"Finn ut mer","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Del eldre informasjon og få enkel tilgang til kritiske data"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"maintain-an-engaged","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":9,"name":"Hold arbeidsplassen motiverende og inkluderende","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4QYHv","content":"<p>Samle funksjonaliteter med firmamerket deres, slik som relevante nyheter, samtaler og ressurser, på ett praktisk instrumentbord.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hold de ansatte samlet, og motiver dem"}],"arialabel":null,"id":"connect-and-engage","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWRFwq?ver=9bbe","imageAlt":"Two medical professionals wearing masks having a conversation and looking at a tablet.","imageHeight":600,"imageWidth":935,"itemIndex":4,"name":"Motiver helsearbeiderne, og skap samhold","videoHref":"","content":"<p>Legg til rette for samarbeid mellom pleieteamene og på tvers av hele helseinstitusjonen takket være ett felles digitalt arbeidsområde.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få riktig informasjon til riktig tid"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"streamline-schedule","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Effektiviser administrasjonen og koordineringen av vaktlister","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4PdQC","content":"<p>Opprett vaktlister for team, spor tid, og gi frontlinjearbeiderne handlekraft til å styre sine egne timeplaner med selvbetjent verktøy i Skift.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Enkel administrasjon av turnuslister"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"reduce-administrative","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Reduser den administrative arbeidsmengden","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWSRMi","content":"<p>Med Microsoft Planner kan du opprette arbeidsflyter, overvåke fremdrift på oppgaver og administre godkjenning. dessuten kan du bruke apper og automatisering til å forebygge utbrenthet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Med enklere oppgavestyring blir du klar for å møte nye utfordringer"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"streamline-patient-intake","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWT6ap?ver=f458","imageAlt":"A Cardiovascular risk assessment being done over a text chat in Teams.","imageHeight":600,"imageWidth":935,"itemIndex":13,"name":"Effektiviser pasientinntaket","videoHref":"","content":"<p>Gjør grunnleggende inntak om til et skjema som pasientene kan fylle ut direkte i Microsoft Forms. Håndter helsespørsmålene i første bestilling med en dynamisk, fleksibel og automatisert robot.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optimaliser kontorarbeid og -prosesser"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"provide-versatile","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":14,"name":"Sørg for at arbeidsstyrken har allsidige enheter","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4PgNT","content":"<p>Gi handlekraft til hele arbeidsstyrken, på alle nivåer, med Microsoft 365 og porteføljen for Surface-enheter som har innebygde sikkerhetsfunksjoner. Slik kan de kjøre forretnings- og samarbeidsappene som de trenger i hverdagen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Finn ut mer om Microsoft Surface.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2187519&clcid=0x414&culture=nb-no&country=NO","openInNewTab":true,"title":"Finn ut mer","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Får mest mulig ut av Microsoft 365 med Surface for Business"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"enable-everyone","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWSNjk?ver=ea36","imageAlt":"The Create a team screen in Teams.","imageHeight":600,"imageWidth":935,"itemIndex":15,"name":"La folk velge selv hvordan de vil jobbe","videoHref":"","content":"<p>Konfigurer og tilpass Teams med Microsoft Graph-API, spesifikke maler for helsevesenet slik som EPJ-datakoblinger og kliniske bilder.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skreddersy Teams med apper for helsevesen"}],"arialabel":null,"id":"efficiently-manage","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWSzpw?ver=4523","imageAlt":"Two people wearing masks having a conversation.","imageHeight":600,"imageWidth":935,"itemIndex":10,"name":"Effektiv administrasjon og motivasjon av pleieteam","videoHref":"","content":"<p>Avlast teamene, og gi dem handlekraft gjennom sømløs skiftplanlegging, administrasjon av oppgaver og automatisering av arbeidsflyter. Slik kan de fokusere på det som er viktigst.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Effektiviser administrative oppgaver og pasientinntak"}],"itemsCount":15}

Se hvordan helseinstitusjoner gir frontlinjearbeiderne mer handlekraft takket være Teams

Helsenettverket til St. Luke’s University

St. Luke’s Hospital prioriterer innovasjon takket være verktøy fra Microsoft.

A medical professional using a laptop.

Northwell Health

Northwell Health forkorter sykehusoppholdene, støtter klinikerne og gir pasienten bedre behandling takket være Microsoft Teams.

A person working from their desk at home and using Teams.

Tenk nytt om hele helsevesenet

Finn ut hvordan Microsoft Cloud for Healthcare bidrar til at organisasjoner leverer bedre tjenester, informasjon og behandling.

|

Frontlinjearbeidere og ledere er skiftbaserte, mobile-first-arbeidere. De har forskjellige navn, for eksempel frontlinjearbeidere og uunnværlige arbeidere, men de er i grunnen de første personene som er i kontakt med kundene dine, de første til å arbeide med produktene, og de første til å representere merkevaren din. De er butikkmedarbeiderne, kundeservicerepresentantene, sykepleierne, fabrikkarbeiderne og så videre.

Funksjoner for frontlinjearbeidere er tilgjengelige i alle kommersielle tilbud. Noen av disse funksjonene er ikke tilgjengelige i de kostnadsfrie versjonene av Teams eller Government.

Finn ut mer om hvordan du gir handlekraft til frontlinjearbeiderne med Teams Microsoft Teams-bloggen.

Microsoft StaffHub ble avviklet 30. juni 2020. StaffHub-funksjonene bygges inn i Teams. Finn ut mer.

Finn ut mer om Microsoft Teams

Kom i gang med Microsoft Teams i dag