A person smiling.

Microsoft Viva Connections

Oppdag det firmamerkede stedet der ansatte kan utforske nyheter, diskutere og holde kontakt på tvers av organisasjonen, i de appene og enhetene de bruker daglig. Viva Connections er inkludert i abonnementene på Microsoft 365 med SharePoint Online.

Moderniser de ansattopplevelsen

Bidra til at alle får oppdatert informasjon, er motiverte og holder kontakten. Slik kan de yte sitt beste med Microsoft Viva Connections.

Oversikt
Guided Tour

Startside for veiledet omvisning

Legg til rette for et inkluderende miljø

Oppmuntre de ansatte til å dele ideene og synspunktene sine

Oppmuntre de ansatte til å dele ideene og synspunktene sine

Skap en arbeidsplass der alle får komme til orde og dele ideene sine, og der de ansatte har fleksibilitet til å engasjere seg og delta, uansett hvor de er.

Gi frontlinjearbeiderne handlekraft

Skap en solid og fleksibelorganisasjon takket være en løsning for kontakt som er samlet på ett sted. Slik får frontlinjearbeiderne de ressursene og verktøyene som trengs for å gjøre jobbene sine.

Engasjer de ansatte med åpne diskusjoner

Få innsikt i hva folk i organisasjonen er opptatt av. Bygg tillit, vær åpen gjennom dialog, og del undersøkelser og meningsmålinger.

Prioriter helse og inkludering for arbeidsstyrken

Styrk medarbeidernes engasjement med databaserte råd. Slik gjør du tilbakemeldingene om inkludering om til konkrete handlinger.

Sett folk i kontakt for å skape en inkluderende hybrid arbeidsplass

Gjør det enkelt å bygge relasjoner på tvers av organisasjonen. Det engasjerer og dynamiserer arbeidsstyrken som lærer og utvikler seg i fellesskap.

Sørg for at folk får relevant informasjon

Oppdater rett person til rett tid. Du kan enkelt velge ut nyheter og engasjementer, fremheve viktig innhold og samle inn tilbakemeldinger fra fellesskapet.

Legg til rette for sterke relasjoner

Hjelp de ansatte å dele og kontakte hverandre om viktige jobbrelaterte nyheter og hendelser, og hold deg oppdatert på hva de diskuterer.

La de ansatte utvikle seg gjennom mentorordninger

Støtt de ansattes utvikling, relasjoner og samarbeid. Slik oppdager du ferdigheter som mangler og kan skape solide og fleksible team.

Samle alle rundt samme visjon, mål og prioriteringer

Skap et arbeidsområde som kan vokse og utvikle seg med moderne verktøy for historiefortelling. Samtidig kan du fremme selskapets identitet og verdier.

Fokuser på arbeidsmiljøet

Styrk identiteten med tilpasset merkevarebygging. Skap unike medarbeideropplevelser og nyheter til spesifikke grupper. Fremhev inkluderende programmer og andre initiativer.

Fokuser på det som betyr mest for de ansatte

La de ansatte koble seg til personaliserte ressurser og rollespesifikke oppgaver. Fremhev viktig innhold slik at de riktige personene får det med seg.

Prioriter menneskene

Innhent kontinuerlige tilbakemeldinger om alle ansattopplevelser. Slik kan du handle riktig og fremme engasjement, produktivitet og innovasjon.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Motiver alle.","id":"Engage everyone","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Motiver alle","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4Ukqm","content":"<p>Skap en solid og fleksibelorganisasjon takket være en løsning for kontakt som er samlet på ett sted. Slik får frontlinjearbeiderne de ressursene og verktøyene som trengs for å gjøre jobbene sine.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gi frontlinjearbeiderne handlekraft"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Inviter til meningsfulle diskusjoner.","id":"Invite meaningful conversations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U0AK?ver=2109","imageAlt":"A mobile display of a news article and employees giving their thoughts in text chats.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":3,"name":"Inviter til meningsfulle diskusjoner","videoHref":"","content":"<p>Få innsikt i hva folk i organisasjonen er opptatt av. Bygg tillit, vær åpen gjennom dialog, og del undersøkelser og meningsmålinger.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Engasjer de ansatte med åpne diskusjoner"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Få viktige innsikt.","id":"Gain powerful insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U0AN?ver=457d","imageAlt":"Mobile displays of a Dashboard, a Hybrid Work Survey and a feedback request in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":4,"name":"Få viktige innsikt","videoHref":"","content":"<p>Styrk medarbeidernes engasjement med databaserte råd. Slik gjør du tilbakemeldingene om inkludering om til konkrete handlinger.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prioriter helse og inkludering for arbeidsstyrken"}],"arialabel":"Skap et inkluderende miljø.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9A?ver=dd57","imageAlt":"A person speaking in front of a team in an open office space.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":1,"name":"Legg til rette for et inkluderende miljø","videoHref":"","content":"<p>Skap en arbeidsplass der alle får komme til orde og dele ideene sine, og der de ansatte har fleksibilitet til å engasjere seg og delta, uansett hvor de er.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Oppmuntre de ansatte til å dele ideene og synspunktene sine"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Mål, prioriteringer og planlegging.","id":"Target, prioritize, and schedule","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Mål, prioriteringer og planlegging","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4UpAV","content":"<p>Oppdater rett person til rett tid. Du kan enkelt velge ut nyheter og engasjementer, fremheve viktig innhold og samle inn tilbakemeldinger fra fellesskapet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sørg for at folk får relevant informasjon"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Bli med i diskusjonen.","id":"Join the discussion","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9G?ver=c29f","imageAlt":"A retail operations dashboard in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":7,"name":"Bli med i diskusjonen","videoHref":"","content":"<p>Hjelp de ansatte å dele og kontakte hverandre om viktige jobbrelaterte nyheter og hendelser, og hold deg oppdatert på hva de diskuterer.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Legg til rette for sterke relasjoner"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Støtt mentorordninger mellom kolleger.","id":"Support peer-to-peer mentorship","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9J?ver=3dae","imageAlt":"A mentor giving advice over text in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":8,"name":"Støtt mentorordninger mellom kolleger","videoHref":"","content":"<p>Støtt de ansattes utvikling, relasjoner og samarbeid. Slik oppdager du ferdigheter som mangler og kan skape solide og fleksible team.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"La de ansatte utvikle seg gjennom mentorordninger"}],"arialabel":"Motiver til meningsfull kontakt.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wo?ver=b948","imageAlt":"Five team members having a meeting in a conference room.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":5,"name":"Motiver til meningsfull kontakt","videoHref":"","content":"<p>Gjør det enkelt å bygge relasjoner på tvers av organisasjonen. Det engasjerer og dynamiserer arbeidsstyrken som lærer og utvikler seg i fellesskap.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sett folk i kontakt for å skape en inkluderende hybrid arbeidsplass"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Styrk identiteten.","id":"Celebrate identity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wx?ver=cb1d","imageAlt":"Four mobile phones displaying relevant articles for a Indigienous community in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":10,"name":"Styrk identiteten","videoHref":"","content":"<p>Styrk identiteten med tilpasset merkevarebygging. Skap unike medarbeideropplevelser og nyheter til spesifikke grupper. Fremhev inkluderende programmer og andre initiativer.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Fokuser på arbeidsmiljøet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Skap tilpassede opplevelser.","id":"Curate customized experiences","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Skap tilpassede opplevelser","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUfa","content":"<p>La de ansatte koble seg til personaliserte ressurser og rollespesifikke oppgaver. Fremhev viktig innhold slik at de riktige personene får det med seg.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Fokuser på det som betyr mest for de ansatte"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Få tilbakemeldinger fra medarbeiderne.","id":"Collect employee feedback","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wE?ver=b9f8","imageAlt":"A mobile display of the Dashboard in Viva Connections where feedback is being requested.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":12,"name":"Få tilbakemeldinger fra medarbeiderne","videoHref":"","content":"<p>Innhent kontinuerlige tilbakemeldinger om alle ansattopplevelser. Slik kan du handle riktig og fremme engasjement, produktivitet og innovasjon.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prioriter menneskene"}],"arialabel":"Håndter endringer med åpenhet.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wu?ver=15b5","imageAlt":"Two people having a conversation at a desk in the office.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":9,"name":"Håndter endringer med åpenhet","videoHref":"","content":"<p>Skap et arbeidsområde som kan vokse og utvikle seg med moderne verktøy for historiefortelling. Samtidig kan du fremme selskapets identitet og verdier.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Samle alle rundt samme visjon, mål og prioriteringer"}],"itemsCount":12}

Se Viva Connections i praksis

Se produktdemonstrasjoner, og lær om Viva Connections, utgangspunktet for bedriftens ansattopplevelse.

Sannsynligheten for å forlate bedriften er 12 ganger lavere for svært motiverte enn for ikke-motiverte. (Glint)1

Organisasjoner med engasjerte medarbeidere har 21% større lønnsomhet enn andre. (Gallup)2

I de mest innovative selskapene oppgir 70% av de ansatte at de har en sterk følelse av tilhørighet. (Microsoft)3

A person wearing a Bluetooth earpiece, sitting on a couch and looking at their mobile device.

Gi mennesker og team handlekraft til å kunne yte sitt beste

Viva Connections er en del av Microsoft Viva, den nye plattformen for ansatte. Den er utformet for at folk lettere skal kunne holde kontakten med hverandre, konsentrere seg, lære og trives på jobben.

1. Hvordan kan vi enkelt definere ansattes motivasjon? (glint.com)
2. God kultur: Ikke bare om trivsel blant de ansatte (gallup.com)
3. Skap fleksibilitet og fortsett å tenke nytt i den hybride hverdagen ( Microsoft)