Vision hero

Hva er en plattform for ansattopplevelse?

I dagens arbeidshverdag trenger organisasjonen nye verktøy for å lykkes. Plattformer for ansattopplevelse (EXP-er), som for eksempel Microsoft Viva, hjelper ansatte og team med å nå hele potensialet sitt med kommunikasjon, kunnskap, læring, ressurser og innsikt.

Innføring i plattformer for ansattopplevelse (EXP)

vision empower

Hjelp ansatte med å yte sitt beste

94 % av ansatte sier at de ville blitt lenger på en arbeidsplass der de fikk lære og utvikle evnene sine.4

Med de riktige kunnskaps- og oppdagelsesverktøyene til disposisjon kan ansatte øke sin daglige produktivitet med 11–14 %.5

Organisasjoner med engasjerte medarbeidere har 23 % større lønnsomhet enn andre.6

Klar for å komme i gang med en plattform for ansattopplevelse?

Microsoft Viva er en plattform for ansattopplevelse. Den hjelper deg å skape et miljø med mennesker i sentrum, og som derigjennom gir bedre forretningsresultater.

A person smiling.

1 Gartner støtter ikke noen av leverandørene, produktene eller tjenestene som de beskriver i forskningspublikasjonene sine. De anbefaler heller ikke teknologibrukere å bare velge leverandører med best vurdering eller andre skussmål. Gartners publikasjoner innen forskning består av meningene til Gartners forskningsorganisasjon. De bør ikke tolkes som faktaytringer. Gartner vedkjenner seg ingen garantier, uttrykt eller underforstått, for denne forskningen. Dette inkluderer alle garantier om salgbarhet eller egnethet for bestemte formål.

 
GARTNER er et registrert vare- og servicemerke fra Gartner Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper i USA og internasjonalt. Navnet er brukt med tillatelse i denne teksten. Med enerett.
 
2 «Deliver on Employee Experience in the New Workplace When HCM Technology Replacement Isn’t an Option», Josh Kostoulas | Ron Hanscome, 19. februar 2021.
 
3 «Improve Employee Experience to Better Your Business Performance», David Johnson | Keith Johnston | Katy Tynan | Emily Stutzman | Diane Lynch, 12. mars 2021.