Two people smiling.

Microsoft Viva Learning

Gi ansatte mulighet til å prioritere vekst og utvikling.1

Oppdag, del og prioriter læring

Bring læring sømløst inn i arbeidsflyten med Viva Learning, bygget for Microsoft Teams og Microsoft 365.

Oversikt
Guided Tour

Startside for veiledet omvisning

Sosial læring

Gjør læring til et samarbeid

Gjør læring til et samarbeid

Aktiver sosial læring ved å bruke samarbeidsfunksjoner i Teams.

Opprett et læringsrom for samarbeid for teamet ditt

Legg til en læringsfane på Teams-kanalen din for å finne, velge og feste opplæringer i kanalene der du jobber med andre.

Frem samtaler om læring

Del læringsinnhold i Teams-meldinger, møtechatter eller e-poster. Oppmuntre til læring i fellesskap og veiledningssamtaler.

Del læringsanbefalinger med kolleger

Anbefal relevant læringsinnhold til fagfeller og kolleger, spor fremgangen de har med utførelsen, og vis kurs som er anbefalt for deg.

Gi de ansatte mulighet til å styre læringsreisen sin

Få fremdrift i læringsoppgaver og mål med intuitive visninger og betimelige emner.

Vis obligatorisk læring

Koble til læringsadministrasjonssystemer for å vise og få tilgang til tildelt læringsinnhold.

Hold deg oppdatert på læringsoppgaver

Få varsler i Teams om nye eller forfalte læringsoppgaver.

Beskytt læringstiden

Legg til læringskurs i kalenderen for å prioritere personlig vekst og utvikling. Få ukentlige forslag via orientering-e-poster for å bestille læringstid.

Organiser læringsinnhold og oppgaver

Få rask tilgang til kurs som er bokmerket, nylig vist, anbefalt, tildelt og nylig fullført i Min læring-visningen.

Innhent læring fra hele organisasjonen

Hjelp de ansatte med å finne relevant innhold læringskilder på tvers av organisasjonen.

Samle alt læringsinnhold på ett sted

Koble læringsinnhold fra Microsoft, din egen organisasjon og læringsleverandørene og administrasjonssystemene for læring som organisasjonen bruker.

Få tilpassede læringsforslag

Motta systemgenererte forslag basert på personlige interesser og populært innhold i organisasjonen.

Oppdag læring på tvers av Microsoft 365

Se relevante læringsresultater hver gang du bruker Microsoft Søk — i Bing for Work, Office.com og SharePoint.

Fremhev populært innhold

Vis det mest prioriterte innholdet for ansatte fra alle tilkoblede læringskilder i det utvalgte karusellbanneret.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Teams-faner.","id":"Teams tabs","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Teams-faner","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFu","content":"<p>Legg til en læringsfane på Teams-kanalen din for å finne, velge og feste opplæringer i kanalene der du jobber med andre.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Opprett et læringsrom for samarbeid for teamet ditt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Chat.","id":"Chat","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Chat","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFv","content":"<p>Del læringsinnhold i Teams-meldinger, møtechatter eller e-poster. Oppmuntre til læring i fellesskap og veiledningssamtaler.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Frem samtaler om læring"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Anbefal.","id":"Recommend","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Anbefal","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFw","content":"<p>Anbefal relevant læringsinnhold til fagfeller og kolleger, spor fremgangen de har med utførelsen, og vis kurs som er anbefalt for deg.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Del læringsanbefalinger med kolleger"}],"arialabel":"Sosial læring.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4Vr2P?ver=4754","imageAlt":"A desktop display of learning tools in Teams and a mobile display of a conversation in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Sosial læring","videoHref":"","content":"<p>Aktiver sosial læring ved å bruke samarbeidsfunksjoner i Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gjør læring til et samarbeid"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Oppgaver.","id":"Assignments","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TUFA?ver=2d78","imageAlt":"Screenshot of My Learning view in Viva Learning showing learning assignments in the Assigned to you tab.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Oppgaver","videoHref":"","content":"<p>Koble til læringsadministrasjonssystemer for å vise og få tilgang til tildelt læringsinnhold.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vis obligatorisk læring"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Varsler.","id":"Notifications","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4Vr2X?ver=c708","imageAlt":"A mobile display of text chats in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Varsler","videoHref":"","content":"<p>Få varsler i Teams om nye eller forfalte læringsoppgaver.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hold deg oppdatert på læringsoppgaver"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Læringsemner.","id":"Learning prompts","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TUFE?ver=0e68","imageAlt":"Screenshot of Viva email showing actions to book focused learning time.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Læringsemner","videoHref":"","content":"<p>Legg til læringskurs i kalenderen for å prioritere personlig vekst og utvikling. Få ukentlige forslag via orientering-e-poster for å bestille læringstid.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Beskytt læringstiden"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Min læring.","id":"My Learning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":9,"name":"Min læring","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFy","content":"<p>Få rask tilgang til kurs som er bokmerket, nylig vist, anbefalt, tildelt og nylig fullført i Min læring-visningen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Organiser læringsinnhold og oppgaver"}],"arialabel":"Tilpasset utvikling.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5d7?ver=3000","imageAlt":"A desktop display of recommended courses in Viva Learning and a mobile display of someone sharing a Viva Learning course over a Teams chat.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Tilpasset utvikling","videoHref":"","content":"<p>Få fremdrift i læringsoppgaver og mål med intuitive visninger og betimelige emner.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gi de ansatte mulighet til å styre læringsreisen sin"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Innholdskilder.","id":"Content sources","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Innholdskilder","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U030","content":"<p>Koble læringsinnhold fra Microsoft, din egen organisasjon og læringsleverandørene og administrasjonssystemene for læring som organisasjonen bruker.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Samle alt læringsinnhold på ett sted"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Forslag.","id":"Suggestions","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Forslag","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFG","content":"<p>Motta systemgenererte forslag basert på personlige interesser og populært innhold i organisasjonen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få tilpassede læringsforslag"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Søk.","id":"Search","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U032?ver=f488","imageAlt":"Screenshot of search in SharePoint for “Lead” showing related content results from Viva Learning.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Søk","videoHref":"","content":"<p>Se relevante læringsresultater hver gang du bruker Microsoft Søk — i Bing for Work, Office.com og SharePoint.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Oppdag læring på tvers av Microsoft 365"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Utvalgt innhold.","id":"Featured content","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":14,"name":"Utvalgt innhold","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U034","content":"<p>Vis det mest prioriterte innholdet for ansatte fra alle tilkoblede læringskilder i det utvalgte karusellbanneret.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Fremhev populært innhold"}],"arialabel":"Innholdsoppdagelse.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":10,"name":"Innholdsoppdagelse","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U5d9","content":"<p>Hjelp de ansatte med å finne relevant innhold læringskilder på tvers av organisasjonen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Innhent læring fra hele organisasjonen"}],"itemsCount":14}

Se Viva Learning i aksjon

Se produktdemoer og bli kjent med hvordan læringspartnerens økosystem fungerer sømløst med Viva Learning.

Få tilgang til innhold på tvers av læringsøkosystemet

Microsoft Learn
Microsoft 365 Training
LinkedIn Learning
Skillsoft
Coursera
Pluralsight
edX
Cornerstone
SAP SuccessFactors
Josh Bersin Academy
Edcast
Udacity
Udemy
Harvard Business Publishing
Infosec
Go1
OpenSesame

Microsoft 365

Funksjonene som er haket av i denne kolonnen, er inkludert i Microsoft 365- og Office 365-abonnementer for virksomheter.

Microsoft Viva Learning

Den komplette løsningen for ansattes læring.

Microsoft Viva Learning kr 35,30
bruker/måned
Prisen inkluderer ikke MVA.

(årsabonnement – fornyes automatisk)6

Spar 25 %*

Microsoft Viva Suite

Gi ansatte og team handlekraft til å yte sitt beste hvor som helst takket være hele programserien for ansattopplevelse. Den inkluderer Viva Learning, Viva Insights, Viva Goals og Viva Topics.

Microsoft Viva Suite Full pris var kr 105,73 Nå kr 79,30
bruker/måned
Prisen inkluderer ikke MVA.

(årsabonnement – fornyes automatisk)6

Sammenlign Microsoft Office-produktfunksjoner
Funksjonsnavn

Microsoft 365

Microsoft Viva Learning Microsoft Viva Suite
Microsoft Viva Learning
Denne funksjonen er delvis inkludert
Inkludert
Inkludert
Viva Learning i Teams
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Få tilgang til fullstendige biblioteker med opplæring i Microsoft Learn og Microsoft 365, samt de 125 mest populære LinkedIn Learning-kursene
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Søk, del og chat om læringsinnhold
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Opprett læringsfaner i Teams-kanaler
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Organisasjonsgenerert læringsinnhold med SharePoint og Viva Learning
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Kursanbefalinger og fremdriftssporing
Ikke inkludert
Inkludert
Inkludert
Integrasjon av innhold fra partnerleverandører
Ikke inkludert
Inkludert
Inkludert
Integrasjon med administrasjonssystemer for læring
Ikke inkludert
Inkludert
Inkludert

Vis læringsinnhold i Microsoft Søk fra Bing.com, Office.com og Sharepoint.com5

Ikke inkludert
Included
Included

Legg læringsinnhold til i kalenderen med foreslåtte tidsluker

Ikke inkludert

Inkludert

Inkludert

Microsoft Viva Connections
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Tilpass Viva Connections til deres bedriftsvaremerke
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Opprett et sentralisert mål som er tilpasset for de ansatte
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Tilby en kanal for samordnet kommunikasjon for å samle og dele viktig informasjon
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Tilpass kommunikasjon og instrumentbordelementer til enkeltpersoner eller grupper
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Dytt frem viktige elementer for å øke synligheten
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Bygg en moderne ansattopplevelse på den eksisterende infrastrukturen din
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Integrasjon med partnerleverandører og systemer for personaladministrasjon
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Opprett egendefinerte, dynamiske kort for å koble deg til eksisterende apper
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Microsoft Viva Insights
Denne funksjonen er delvis inkludert
Denne funksjonen er delvis inkludert
Inkludert
Personlige innsikter i Teams
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Viva Insights-tillegg og innebygde forslag i Outlook
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Daglig orienterings-e-post
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Månedlig orienterings-e-post og instrumentbord for personlig innsikt
Inkludert
Inkludert
Inkludert

Premium personlig innsikt: effektive møtefaner i Teams med innsikt og anbefalinger

Ikke inkludert
Ikke inkludert
Included

Kommer snart

Premium personlig innsikt: start en delt, effektiv møteplan
Ikke inkludert
Ikke inkludert
Included

Kommer snart

Innsikt for overordnede i å lede sterke team
Ikke inkludert
Ikke inkludert
Inkludert
Innsikt for ledere i å se trender på tvers av virksomheten
Ikke inkludert
Ikke inkludert
Inkludert
Verktøy for egendefinerte analyser og akseleratorer
Ikke inkludert
Ikke inkludert
Inkludert
Microsoft Viva Topics
Ikke inkludert
Ikke inkludert
Inkludert
Søkekoblinger (indekselementer)
Ikke inkludert
Ikke inkludert
Inkludert
Kompetansesøk
Ikke inkludert
Ikke inkludert
Inkludert
Emnekort, sider og sentre
Ikke inkludert
Ikke inkludert
Inkludert
Fremhevede emner i SharePoint, Office og Microsoft Søk
Ikke inkludert
Ikke inkludert
Inkludert
Fremhevede emner i Teams, Outlook og Yammer
Ikke inkludert
Ikke inkludert
Included

Kommer i 2022

Svarguide og kontekstbasert søk
Ikke inkludert
Ikke inkludert
Included

Kommer i 2022

Microsoft Viva Goals

Ikke inkludert
Ikke inkludert

Inkludert

Opprett, administrer, samkjør og tilpass OKR-arbeidsflyter med OKR-maler og automatiserte innsjekkinger

Ikke inkludert
Ikke inkludert

Inkludert

Øk arbeidsrytmen med OKR-er ved å bruke delte instrumentbord og avansert innsikt

Ikke inkludert
Ikke inkludert

Inkludert

Knytt arbeid til resultater med dype integrasjoner til oppgaver og prosjekter

Ikke inkludert
Ikke inkludert

Inkludert

Integrer i kritiske verktøy og datakilder

Ikke inkludert
Ikke inkludert

Inkludert

Få virksomhetsskala og sikkerhet med SSO-funksjoner, datakryptering, SOC 2 type II-samsvar, personvern i bedriftsklassen og avanserte tillatelser

Ikke inkludert
Ikke inkludert

Inkludert

Bruk avanserte OKR-konfigurasjoner med vekter som kan tilpasses, og vurderingsveiledning

Ikke inkludert
Ikke inkludert

Inkludert

Styrk team og enkeltpersoner

94 % av ansatte sier at de ville blitt lenger på en arbeidsplass der de fikk lære og utvikle evnene sine (LinkedIn).2

84 % av L&D-ledere sier det er viktig å integrere digital læring i samarbeidsplattformer for bedrifter (Fosway Group).3

79 % av administrerende direktører sier at talentet og ferdighetene til arbeidsstyrken er det største problemet (PwC).4

Tilleggsressurser

Viva Learning-webinar

Finn ut hvordan du skaper en kultur for læring i organisasjonen ved å gi de ansatte muligheten til å lære målrettede ferdigheter mens de arbeider.

Viva Learning-infografikk

Les om hvordan det å lære underveis i arbeidet påvirker ansattes produktivitet og vekst og sørger for at de blir værende.

Scenario-veiledning

Se Viva Learning i aksjon gjennom ulike roller og scenarioer.

Viva Learning kundestøtte

Se hvordan du legger til Viva Learning til Microsoft Teams og administrerer læringsinnholdet.

Kom i gang med Viva Learning

An employee sitting at their desk and smiling.

Gi folk og team handlekraft til å yte sitt beste

Viva Learning er en del av Microsoft Viva – den nye plattformen for ansatte – utformet for at folk lettere skal kunne holde kontakten med hverandre, konsentrere seg, lære og trives på jobben.

* Spar 25 % hvis du kjøper før 1. jan. 2023.
1 Viva Learning er ikke beregnet for bruk av barn eller elever. Viva Learning-lisenser bør bare tilordnes til enkeltpersoner som er minst 18 år gamle. Dette omfatter lisenser for Microsoft Viva for lærere, Viva Learning for lærere, Microsoft Viva med Glint-tillegg for lærere, Microsoft 365 A3 – uovervåket lisens for lærere, Microsoft 365 A3 for lærere, Microsoft 365 A5 for lærere, Microsoft 365 A5 med ringeminutter for lærere, Microsoft 365 A5 uten telefonkonferanse for lærere, Office 365 A1 for lærere, Office 365 A1 for lærere (for enhet), Office 365 A1 Plus for lærere, Office 365 A3 for lærere, Office 365 A5 for lærere, Office 365 A5 med ringeminutter for lærere, Office 365 A5 uten telefonkonferanse for lærere, Office 365 Education E1 for lærere, Office 365 Education E3 for lærere, og Office 365 Education for Homeschool for lærere, som bare bør tilordnes til en institusjons voksne lærere og ansatte, og ikke bør tilordnes til studenter.
2 «LinkedIn 2019 Workplace Learning Report».
3Hvordan endrer COVID-19 læringen? Fosway Group, juni 2020.
4 Talent Trends 2019: Upskilling for a Digital World, PwC.
5 Krever minimum 1 kjøpt lisens for administrator for å kunne aktivere funksjonen for hele tenanten.
6 Når det betalende abonnementet begynner, varierer oppsigelsespolicyene etter statusen du har som ny kunde, samt etter produkter og domenevalg i Microsoft. Mer informasjon. Du kan si opp abonnementet ditt på Microsoft 365 når som helst. Da går du til Administrasjonssenteret for Microsoft 365. Når abonnementer avsluttes, blir alle tilknyttede data slettet. Mer informasjon om oppbevaring, sletting og ødeleggelse av data i Microsoft 365.