Trace Id is missing

Meer informatie over het stimuleren van verantwoorde AI-praktijken

Microsoft zet zich in voor de bevordering van AI op basis van ethische principes.
PRINCIPES

Definiëren wat belangrijk is

We hebben zes principes geïdentificeerd die volgens ons de ontwikkeling en het gebruik van AI moeten sturen.

Eerlijkheid

AI-systemen moeten alle mensen eerlijk behandelen.

Betrouwbaarheid en veiligheid

AI-systemen moeten betrouwbaar en veilig presteren.

Privacy en beveiliging

AI-systemen moeten veilig zijn en de privacy respecteren.

Inclusiviteit

AI-systemen moeten iedereen empoweren en mensen erbij betrekken.

Transparantie

AI-systemen moeten begrijpelijk zijn.

Verantwoordelijkheid

Mensen moeten verantwoordelijk zijn voor AI-systemen.
Verantwoordelijke kunstmatige intelligentie operationeel maken
PROCEDURES

Verantwoordelijke kunstmatige intelligentie operationeel maken

Bij Microsoft brengen we verantwoordelijke AI-principes in de praktijk door middel van governance, beleid en onderzoek.
Beleid

AI-beleid verder ontwikkelen

Ontdek de nieuwste perspectieven op AI-beleid van Microsoft-experts.
HULPPROGRAMMA'S

Hulpprogramma's voor aanbiedingen die verantwoordelijke AI ondersteunen

Werkmap

HAX-werkmap (Human-AI Experience)

Help je organisatie bij het definiëren en implementeren van best practices voor menselijke AI-interactie.
Controlelijst

AI Fairness-checklist

Help je AI-professionals prioriteit te geven aan eerlijkheid bij het ontwikkelen van AI-systemen.
Toolkit

Responsible AI-dashboard

Krijg toegang tot een reeks hulpprogramma's waarmee je een op maat gemaakte, complete verantwoorde AI-ervaring kunt creëren.

Verantwoordelijke AI bereikbaar maken

Ontdek hoe Microsoft samenwerking bevordert en iedereen helpt om AI op een verantwoorde manier te gebruiken.
AI FOR GOOD

De wereld mogelijkheden bieden met AI

Ontdek hoe AI wordt gebruikt ter ondersteuning van milieu-, humanitaire en cultureel erfgoedinitiatieven.