Lessen van HIMSS21 en de essentiële rol van veerkracht en flexibiliteit.

No Data Available

Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg

Lever betere ervaringen, inzichten en zorg.

Transformeer het zorgtraject

Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg biedt mogelijkheden om gezondheidsdata op schaal te beheren en maakt het voor zorginstellingen makkelijker om de patiëntervaring te verbeteren, zorg te coördineren en de operationele efficiëntie te bevorderen, terwijl tegelijkertijd de beveiliging, compliance en interoperabiliteit van gezondheidsdata worden ondersteund.

Het contact met patiënten vergroten

Zorg dat data veilig door elk zorgpunt kunnen stromen om de patiëntervaringen en gezondheidsresultaten te verbeteren.

De samenwerking tussen zorgteams verbeteren

Versnel het vermogen van je team om zorg te coördineren in een veilige omgeving en tegelijkertijd complexe workflows te vereenvoudigen.

Data-inzichten op gezondheidsgebied verbeteren

Verbind klinische en operationele data tussen systemen om risico's te voorspellen en te mobiliseren voor continue kwaliteitsverbetering.

Bescherm gezondheidsdata

Bescherm gevoelige gezondheidsdata om privacy en beveiliging te ondersteunen en beheer tegelijkertijd veranderende compliance-vereisten.

Overzicht
Guided Tour

Mogelijkheden

Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg

Ontwikkel op maat gemaakte programma's voor patiëntenzorg

Help patiënten toegang te krijgen tot zorg op hun eigen voorwaarden en rechtstreeks te communiceren met zorgteams. Vereenvoudig routinetaken voor grotere patiënttevredenheid en transparantere zorg.

Creëer gepersonaliseerde ervaringen

Betrek patiënten bij zorgbeslissingen met veilige, gepersonaliseerde ervaringen om hen te helpen betrokken te blijven bij hun gezondheids- en welzijnstraject.

Krijg een totaaloverzicht van elke patiënt

Zorg voor een snelle analyse van inzichten uit data die uniek zijn voor elk dossier, zodat clinici en patiënten het behandelingsplan effectief kunnen coördineren voor een hogere patiënttevredenheid.

Breid virtuele zorgdiensten uit

Neem veilige zorgbots en virtuele bezoeken mee in het zorgtraject en breid de dienstverlening uit naar meer medische specialismen.

Teams de middelen bieden om productiever te zijn

Verbeter de coördinatie en samenwerking van zorgteams om complexe workflows te vereenvoudigen en besluitvormingssupport in je hele organisatie te versnellen.

Verbeter de coördinatie van het zorgteam en de besluitvorming

Organiseer activiteiten voor patiëntenzorg en communiceer de juiste informatie aan de juiste mensen tijdens het hele zorgtraject.

Help clinici en personeel om eenvoudig kennis te delen en samen te werken

Maak samenwerking mogelijk om de prestaties van zorgteams te optimaliseren, zorgtrajecten te versterken en de behandelingstijd te verkorten.

Schakel externe patiëntbewaking in om de zorg uit te breiden tot buiten de ziekenhuismuren

Monitor herstel, revalidatie en zorgbeheer voor handicaps en chronische ziekten om heropnamen te verminderen en de tevredenheid van patiënten te verbeteren.

Maak betere gezondheidsresultaten mogelijk

Verbind mensen en gezondheidsdata van verschillende systemen met elkaar, waardoor je inzichten krijgt om risico's te voorspellen, zorgbeslissingen te versnellen en betere gezondheidsresultaten te behalen.

Verbind je gezondheidsdata met HL7 FHIR

Creëer nieuwe mogelijkheden met analytics, machine learning en praktische informatie over je gezondheidsdata.

Gebruik inzichten om de efficiëntie van zorgteams te verbeteren

Implementeer op AI gebaseerde voorspellende analytics ter ondersteuning van datamodellering, risicobeoordeling en besluitvorming binnen zorgteams.

Verbeter het personeelsbeheer en voorspel de doorvoer van patiënten

Verbeter de operationele efficiëntie door het synchroniseren van de beheerinspanningen tussen artsen en beheerders, zodat bruikbare inzichten in activiteiten tussen instellingen worden onthuld.

Verbeter je beveiligings- en compliancebeleid

Creëer een holistische benadering van databeveiliging, privacy en compliance om incidenten te voorkomen die de patiëntenzorg kunnen verstoren.

Help bescherming te bieden tegen bedreigingen

Help het lekken van gevoelige gezondheidsdossiers, patiëntdata en persoonlijke identiteiten te voorkomen.

Blijf op de hoogte van de allernieuwste voorschriften

Gebruik intelligente oplossingen om te voldoen aan compliance-verplichtingen bij een complexe, steeds veranderende regelgeving.

Behoud met vertrouwen de controle over je data

Vertrouw erop dat de privacy en vertrouwelijkheid van je data worden beschermd en dat je data alleen wordt gebruikt op manieren die voldoen aan je verwachtingen.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"personalized-care","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Gepersonaliseerde zorg","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4HVFH","content":"<p>Betrek patiënten bij zorgbeslissingen met veilige, gepersonaliseerde ervaringen om hen te helpen betrokken te blijven bij hun gezondheids- en welzijnstraject.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Volg de rondleiding door Personalised Care.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Personalized-Care/1/1","openInNewTab":true,"title":"Neem een rondleiding"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Creëer gepersonaliseerde ervaringen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"patient-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWFikB?ver=12ef","imageAlt":"Een samenvatting van de patiënten in het Patient Service Center.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":3,"name":"Patiëntinzichten","videoHref":"","content":"<p>Zorg voor een snelle analyse van inzichten uit data die uniek zijn voor elk dossier, zodat clinici en patiënten het behandelingsplan effectief kunnen coördineren voor een hogere patiënttevredenheid.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Volg de rondleiding door Patient Insights.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Patient-Insights/1/1","openInNewTab":true,"title":"Neem een rondleiding"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Krijg een totaaloverzicht van elke patiënt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"virtual-health","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Virtuele gezondheid","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4HOvv","content":"<p>Neem veilige zorgbots en virtuele bezoeken mee in het zorgtraject en breid de dienstverlening uit naar meer medische specialismen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Volg de rondleiding door Virtual Health.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Virtual-Health/1/1","openInNewTab":true,"title":"Neem een rondleiding"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Breid virtuele zorgdiensten uit "}],"arialabel":null,"id":"connected-patient","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxk1b?ver=c813","imageAlt":"Het welkomstscherm van de app van Contoso Healthcare op een mobiele telefoon en het scherm om een nieuwe afspraak te maken op een tablet. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Verbonden patiëntervaringen","videoHref":"","content":"<p>Help patiënten toegang te krijgen tot zorg op hun eigen voorwaarden en rechtstreeks te communiceren met zorgteams. Vereenvoudig routinetaken voor grotere patiënttevredenheid en transparantere zorg.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ontwikkel op maat gemaakte programma's voor patiëntenzorg"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"care-coordination","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Zorgcoördinatie","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4I005","content":"<p>Organiseer activiteiten voor patiëntenzorg en communiceer de juiste informatie aan de juiste mensen tijdens het hele zorgtraject.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Volg de rondleiding door Care Coordination.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Care-Coordination/1/1","openInNewTab":true,"title":"Neem een rondleiding"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verbeter de coördinatie van het zorgteam en de besluitvorming"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"care-team-collaboration","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Samenwerking tussen zorgteams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4HVFm","content":"<p>Maak samenwerking mogelijk om de prestaties van zorgteams te optimaliseren, zorgtrajecten te versterken en de behandelingstijd te verkorten.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Volg de rondleiding door Care Team Collaboration.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Care-Team-Collaboration/1/1","openInNewTab":true,"title":"Neem een rondleiding"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Help clinici en personeel om eenvoudig kennis te delen en samen te werken"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"continuous-patient-monitoring","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Continue patiëntbewaking","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4HOvS","content":"<p>Monitor herstel, revalidatie en zorgbeheer voor handicaps en chronische ziekten om heropnamen te verminderen en de tevredenheid van patiënten te verbeteren.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Volg de rondleiding door Continuous Patient Monitoring.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Continuous-Patient-Monitoring/1/1","openInNewTab":true,"title":"Volg de rondleiding"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Schakel externe patiëntbewaking in om de zorg uit te breiden tot buiten de ziekenhuismuren"}],"arialabel":null,"id":"health-team-productivity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWBkAI?ver=eb76","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":5,"name":"Teamproductiviteit in de gezondheidszorg","videoHref":"","content":"<p>Verbeter de coördinatie en samenwerking van zorgteams om complexe workflows te vereenvoudigen en besluitvormingssupport in je hele organisatie te versnellen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Teams de middelen bieden om productiever te zijn"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"data-interoperability","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWynuL?ver=d60f","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Interoperabiliteit van data","videoHref":"","content":"<p>Creëer nieuwe mogelijkheden met analytics, machine learning en praktische informatie over je gezondheidsdata.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Verken de infographic over gezondheidsdata in de cloud.","href":"https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/gdc/gdcaBPrr3/original","openInNewTab":true,"title":"Lees de infographic"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verbind je gezondheidsdata met HL7 FHIR"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"clinical-analytics","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyhrE?ver=9b95","imageAlt":"Een ED-dashboard in Contoso Health on Teams. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":11,"name":"Clinical analytics","videoHref":"","content":"<p>Implementeer op AI gebaseerde voorspellende analytics ter ondersteuning van datamodellering, risicobeoordeling en besluitvorming binnen zorgteams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gebruik inzichten om de efficiëntie van zorgteams te verbeteren"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"operational-analytics","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyrPx?ver=8ff9","imageAlt":"Een dagelijks overzicht in Contoso Health in Teams. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":12,"name":"Operational analytics","videoHref":"","content":"<p>Verbeter de operationele efficiëntie door het synchroniseren van de beheerinspanningen tussen artsen en beheerders, zodat bruikbare inzichten in activiteiten tussen instellingen worden onthuld.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verbeter het personeelsbeheer en voorspel de doorvoer van patiënten"}],"arialabel":null,"id":"health-data-management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWOh?ver=6e85","imageAlt":"Een zorgverlener bekijkt zijn agenda en afspraken op een tablet. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":9,"name":"Beheer van gezondheidsdata","videoHref":"","content":"<p>Verbind mensen en gezondheidsdata van verschillende systemen met elkaar, waardoor je inzichten krijgt om risico's te voorspellen, zorgbeslissingen te versnellen en betere gezondheidsresultaten te behalen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Maak betere gezondheidsresultaten mogelijk"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"security","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxOxf?ver=6258","imageAlt":"Het Cyber Defense Operations Center. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":14,"name":"Beveiliging","videoHref":"","content":"<p>Help het lekken van gevoelige gezondheidsdossiers, patiëntdata en persoonlijke identiteiten te voorkomen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lees meer over beveiliging van Microsoft.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/security/business","openInNewTab":true,"title":"Lees meer"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Help bescherming te bieden tegen bedreigingen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"compliance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxI53?ver=14e3","imageAlt":"Mensen lopen door een kantoorgebouw. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Compliance","videoHref":"","content":"<p>Gebruik intelligente oplossingen om te voldoen aan compliance-verplichtingen bij een complexe, steeds veranderende regelgeving.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lees meer over het beheren van compliance.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/compliance/compliance-overview","openInNewTab":true,"title":"Lees meer"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Blijf op de hoogte van de allernieuwste voorschriften"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"privacy","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxKX9?ver=2b65","imageAlt":"Iemand gebruikt een touchscreen. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":16,"name":"Privacy","videoHref":"","content":"<p>Vertrouw erop dat de privacy en vertrouwelijkheid van je data worden beschermd en dat je data alleen wordt gebruikt op manieren die voldoen aan je verwachtingen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Meer informatie over vertrouwde databescherming.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy","openInNewTab":true,"title":"Meer informatie over vertrouwde databescherming"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Behoud met vertrouwen de controle over je data"}],"arialabel":null,"id":"security-and-compliance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWynuQ?ver=29e6","imageAlt":"Een zorgverlener met PBM gebruikt een beeldscherm waarop Azure wordt getoond. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Beveiliging en compliance","videoHref":"","content":"<p>Creëer een holistische benadering van databeveiliging, privacy en compliance om incidenten te voorkomen die de patiëntenzorg kunnen verstoren.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verbeter je beveiligings- en compliancebeleid"}],"itemsCount":16}

Bekijk hoe organisaties de gezondheidszorg opnieuw vormgeven

Monitoring van patiënten om betere resultaten te bereiken

Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center werkte samen met sensoria Health om een app voor continue patiëntbewaking te ontwikkelen die in realtime preventieve zorg biedt aan diabetespatiënten.

Betere patiëntenzorg en -contact

Northwell Health versnelt de ontwikkeling en acceptatie van innovatieve apps die de patiëntenzorg en het patiëntcontact verbeteren.

Het zorgtraject personaliseren

MVP Health Care ontwikkelde een gecentraliseerd platform voor ledencontact om de support van leden te personaliseren en gezonde gemeenschappen te bevorderen.

Reageren op uitdagingen met realtime data

St. Luke's University Health Network heeft een COVID-19-protocol ontwikkeld dat de hersteltijd verkort en levens redt.

Zorgen voor nauwkeurige patiëntdocumentatie

Nuance Communications helpt teams voor verbetering van de klinische documentatie van ziekenhuizen (CDI) om de kwaliteit en nauwkeurigheid van patiëntdocumentatie te waarborgen.

Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg

Neem contact op met je accountmanager om aan de slag te gaan met Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg.*

Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg** omvat:

  • Gezondheidszorgspecifieke configuraties, connectoren en applicaties
  • Technische support, waaronder onbeperkte 24/7 toegang tot technische bronnen
  • Toegang tot ons uitgebreide, ervaren ecosysteem van zorgpartners

 

*Zie de algemene voorwaarden

 

** Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg is algemeen beschikbaar in het VS-Engels. Andere talen komen later in 2021.

Verken alle partnerapps en -services voor de gezondheidszorg

Ontdek waardevolle resources

Een arts in operatiekleding en met een stethoscoop om de nek heeft een gesprek via een laptop die voor hem staat.

Een nieuwe kijk op het welzijn van consumenten

Een apotheker met een mondkapje op staat voor een muur met medicijnen.

Transformaties in de retail en gezondheidszorg

Twee zorgverleners bekijken hersenscans.

Transformeer gezondheidsresultaten

Meer informatie over Microsoft-producten voor de gezondheidszorg

Azure

Verbeter patiëntcontact, samenwerking tussen zorgteams en klinische inzichten.

Dynamics 365

Verbind mensen, data en processen om innovatie te versnellen.

HoloLens

Versnel diagnoses en verbeter de chirurgische nauwkeurigheid.

Microsoft 365

Optimaliseer de zorg, terwijl je tegelijkertijd de patiëntveiligheid verbetert en de kosten verlaagt.

Microsoft Teams

Maak eenvoudige, veilige samenwerking en communicatie in een enkele hub mogelijk.

Power Platform

Ontdek datagestuurde inzichten die de klinische besluitvorming met Power BI verbeteren.

Zie meer informatiebronnen voor de gezondheidszorg

Aanbieder

Verzekeraar

Farmaceutische industrie en biowetenschappen

Blijf op de hoogte van Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg

*De servicespecifieke voorwaarden van de Microsoft Healthcare-invoegtoepassing bevatten een uitleg van de rechten en plichten van jou en Microsoft met betrekking tot de compliance-normen voor klantdata en niet-Microsoft-productdata uitsluitend in verband met je gebruik van de Microsoft Healthcare-invoegtoepassing. De kwalificerende licentievoorwaarden voor Microsoft 365/Office 365, Dynamics 365, Power Platform, Azure en de Healthcare Bot Service zijn te vinden in de online servicevoorwaarden en de privacyverklaring van Microsoft en zijn een voorwaarde voor je gebruik van de SKU voor de Healthcare-invoegtoepassing. 

De compliance-normen die van toepassing zijn op bepaalde functies die worden aangeboden via de Microsoft Healthcare-invoegtoepassing, zijn te vinden op het compliance-dashboard

Meer informatie over de toezeggingen van Microsoft met betrekking tot databescherming en privacy en de Microsoft Healthcare-invoegtoepassing is te vinden in ons vertrouwenscentrum.