Introducing Microsoft Cloud for Manufacturing. Nu beschikbaar voor preview.

Bouw met open standaarden en ecosystemen aan een veerkrachtigere en duurzamere toekomst.

Bouw nu aan een duurzame toekomst

Microsoft Cloud for Manufacturing is ontworpen voor het leveren van mogelijkheden die de kernprocessen en vereisten van de industrie ondersteunen. These end-to-end manufacturing cloud solutions include released and new capabilities that help securely connect people, assets, workflow, and business processes, empowering organizations to be more resilient.

Geef je personeel digitaal meer mogelijkheden

Verbeter de vaardigheden van je werknemers en vergroot de klanttevredenheid met nieuwe digitale ervaringen.

Werk met veilige en wendbare fabrieken

Bouw met industriële IoT, cloud, AI en mixed reality aan de productieve, slimme fabriek van de toekomst.

Creëer veerkrachtigere supplychains

Verbeter de zichtbaarheid, flexibiliteit en winstgevendheid van de complete supplychain met intelligente planning en uitvoering, het waarnemen van de vraag en traceerbaarheid.

Ontgrendel innovatie en lever nieuwe diensten

Versnel de ontwikkeling van nieuwe bedrijfswaarde met digitale feedbacklussen en digitale tweelingen.

Overzicht
Guided Tour

Capabilities

Microsoft Cloud for Manufacturing

Empower your workforce with smart manufacturing solutions

Digitally enable your next-generation workforce, equipping them with the skills and tools to safely keep up with the new complexities and speed of digital manufacturing.

Stel mensen en teams in staat om vanaf elke locatie productief te zijn

Verbind eerstelijnsmedewerkers, kantoormedewerkers en klanten met de veilige tools voor samenwerking en informatiebeheer die nodig zijn om thuiswerken te ondersteunen.

Geef training, betrokkenheid en kennisoverdracht een nieuwe betekenis

Quickly onboard employees and help them continuously build skills with custom, role-based learning paths.

Creëer de flexibele fabriek van de toekomst

Maak met het IoT, cloudcomputing, AI en mixed reality nieuwe niveaus van flexibiliteit, veiligheid, productiviteit en innovatie mogelijk.

Vereenvoudig de beveiliging van industriële IoT en OT

Bescherm industriële IoT- en OT-omgevingen met continue inventarisatie van activa, kwetsbaarheidsbeheer en bedreigingsdetectie.

Verbind mensen, producten en processen

Bied een totaaloverzicht van systemen en werkprocessen in de hele fabriek waarmee bedieners problemen kunnen analyseren en werkprocessen efficiënter kunnen maken.

Verbeter de algemene effectiviteit van je apparatuur

Build agile factories and smart manufacturing processes with predictive technologies, IoT, and mixed reality to improve throughput, quality, and delivery while reducing costs.

Optimize smart manufacturing processes with AI

Improve production efficiency and reduce downtime—without the need for data scientists—using AI-powered automation and manufacturing cloud solutions.

Maak de supplychain veerkrachtiger en minimaliseer verstoring in de supplychain

Verbind interne en externe supplychain-, klant- en marktdata om de zichtbaarheid van de supplychain te verbeteren, je planning te optimaliseren en je voorraadbehoeften intelligent te beheren.

Bouw veerkracht op met een agile supply chain

Predict and overcome disruptions fast, enhance visibility, improve planning, and maximize asset productivity with a digital supply chain.

Build more predictability into your operations

Integreer met intelligente bedrijfsapps en advanced analytics data uit verschillende systemen in je supplychain voor meer flexibiliteit en om sneller op marktveranderingen te reageren, zonder in te leveren op innovatie en snelheid.

Ontwikkel en lever nieuwe producten en diensten

Accelerate innovation by designing, simulating, and validating products through digital twins and manufacturing cloud solutions.

Ontwikkel mogelijkheden voor digitale tweelingen en digitale draden voor je producten en diensten

Maak een digitale versie van dingen, plaatsen, bedrijfsprocessen en mensen uit de echte wereld.

Lever effectieve klantresultaten

Verbeter de klanttevredenheid, betrokkenheid en winstmarge door je marketeers, verkopers en servicemedewerkers te helpen klanten te begrijpen door op afstand en digitaal via meerdere kanalen contact te onderhouden.

Stroomlijn salesuitvoering

Laat salesteams nieuwe verkopen snel, voorspelbaar en winstgevend sluiten.

Krijg inzicht in producten en diensten

Laat teams serviceverwachtingen overtreffen door serviceproblemen te voorspellen, detecteren en op te lossen voordat je klanten zelfs maar weten dat er een probleem is.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" 1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGav?ver=cd26","imageAlt":"Iemand met PBM gebruikt een tablet om toegewezen taken te bekijken. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":2,"name":"Geef je eerstelijnsmedewerkers meer mogelijkheden","videoHref":"","content":"<p>Verbind eerstelijnsmedewerkers, kantoormedewerkers en klanten met de veilige tools voor samenwerking en informatiebeheer die nodig zijn om thuiswerken te ondersteunen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Microsoft Teams","href":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/frontline-workforce","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Microsoft Teams","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stel mensen en teams in staat om vanaf elke locatie productief te zijn"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" werknemers omscholen","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Leren en kennisbeheer","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNgIB","content":"<p>Quickly onboard employees and help them continuously build skills with custom, role-based learning paths.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Explore Microsoft Viva Learning.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-viva/learning","openInNewTab":true,"title":"Explore Microsoft Viva Learning","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Geef training, betrokkenheid en kennisoverdracht een nieuwe betekenis"}],"arialabel":null,"id":"Personeelstransformatie","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ4O?ver=1beb","imageAlt":"Iemand in een Teams-videogesprek op zijn mobiele telefoon gebruikt zijn camera om de andere deelnemer een machine te laten zien. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Personeelstransformatie","videoHref":"","content":"<p>Digitally enable your next-generation workforce, equipping them with the skills and tools to safely keep up with the new complexities and speed of digital manufacturing.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lees het blogartikel over het aanpakken van de vaardigheidskloof in de nieuwe normaal van de productiesector","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2021/01/19/addressing-the-skills-gap-in-manufacturings-new-normal/ ","openInNewTab":true,"title":"Lees het blogartikel","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Empower your workforce with smart manufacturing solutions"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" IoT- en OT-beveiliging","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EB?ver=349f","imageAlt":"Een middelenoverzicht met de bescherming van IoT- en OT-omgevingen met Azure Defender IoT. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":5,"name":"IoT- en OT-beveiliging","videoHref":"","content":"<p>Bescherm industriële IoT- en OT-omgevingen met continue inventarisatie van activa, kwetsbaarheidsbeheer en bedreigingsdetectie.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Azure Defender voor het IoT","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-defender-for-iot/ ","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Azure Defender voor het IoT","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Learn about Azure IoT Security.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/security/","openInNewTab":true,"title":"Learn about Azure IoT Security","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vereenvoudig de beveiliging van industriële IoT en OT"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" inzicht in de bedrijfsvoering","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxJce?ver=5434","imageAlt":"Een kaart met pinnen die zijn gemarkeerd in Azure IoT Solution Accelerator. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":6,"name":"Inzicht in de bedrijfsvoering","videoHref":"","content":"<p>Bied een totaaloverzicht van systemen en werkprocessen in de hele fabriek waarmee bedieners problemen kunnen analyseren en werkprocessen efficiënter kunnen maken.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Azure IoT","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/industry/discrete-manufacturing/","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Azure IoT","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Read the connected factory data sheet.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2159725&clcid=0x813&culture=nl-be&country=BE","openInNewTab":true,"title":"Read the connected factory data sheet","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verbind mensen, producten en processen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" de productiviteit van bedrijfsmiddelen","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"De productiviteit van bedrijfsmiddelen","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNot6","content":"<p>Build agile factories and smart manufacturing processes with predictive technologies, IoT, and mixed reality to improve throughput, quality, and delivery while reducing costs.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Read the asset productivity data sheet.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2157984&clcid=0x813&culture=nl-be&country=BE","openInNewTab":true,"title":"Read the asset productivity data sheet","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Learn about Azure IoT Hub.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/iot-hub/","openInNewTab":true,"title":"Learn about Azure IoT Hub","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verbeter de algemene effectiviteit van je apparatuur"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" autonome controlesystemen","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgl?ver=865a","imageAlt":"Machines in een fabriek. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":8,"name":"Productie-activiteiten","videoHref":"","content":"<p>Improve production efficiency and reduce downtime—without the need for data scientists—using AI-powered automation and manufacturing cloud solutions.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek autonome systemen met Microsoft AI","href":"https://www.microsoft.com/en-us/ai/autonomous-systems","openInNewTab":true,"title":"Ontdek autonome systemen met Microsoft AI","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optimize smart manufacturing processes with AI"}],"arialabel":null,"id":"De flexibele fabriek van de toekomst","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ8i?ver=afbf","imageAlt":"Iemand met een veiligheidsbril gebruikt een apparaat met touchscreen. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":4,"name":"De flexibele fabriek van de toekomst","videoHref":"","content":"<p>Maak met het IoT, cloudcomputing, AI en mixed reality nieuwe niveaus van flexibiliteit, veiligheid, productiviteit en innovatie mogelijk.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lees het blogartikel Industrie 4.0: het IoT is de sleutel tot het bouwen van de flexibele fabrieken van de toekomst","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/16/industry-4-0-iot-key-to-building-agile-factories-of-the-future/","openInNewTab":true,"title":"Lees het blogartikel","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Creëer de flexibele fabriek van de toekomst"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Supply chain planning and optimization","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNyKO?ver=f819","imageAlt":"A calendar of production orders, transfer orders and purchase orders in Supply Chain Management.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Supply chain planning and optimization","videoHref":"","content":"<p>Predict and overcome disruptions fast, enhance visibility, improve planning, and maximize asset productivity with a digital supply chain.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Explore Dynamics 365 Supply Chain Management.","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-management/overview/","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Dynamics 365 Supply Chain Management","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bouw veerkracht op met een agile supply chain"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" zichtbaarheid in supplychains","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Zichtbaarheid in supplychains","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNWql","content":"<p>Integreer met intelligente bedrijfsapps en advanced analytics data uit verschillende systemen in je supplychain voor meer flexibiliteit en om sneller op marktveranderingen te reageren, zonder in te leveren op innovatie en snelheid.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Explore Dynamics 365 Supply Chain Management.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2175138&clcid=0x813&culture=nl-be&country=BE","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Dynamics 365 Supply Chain Management","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Build more predictability into your operations"}],"arialabel":null,"id":"Veerkracht in de supplychain","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSAD?ver=841e","imageAlt":"Een groot magazijn met machines die werken met pakketten in de schappen. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":9,"name":"Veerkracht in de supplychain","videoHref":"","content":"<p>Verbind interne en externe supplychain-, klant- en marktdata om de zichtbaarheid van de supplychain te verbeteren, je planning te optimaliseren en je voorraadbehoeften intelligent te beheren.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lees het blogartikel “Nieuwe Dynamics 365 Manufacturing Accelerator voor leveranciersbeheer”","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/it/2021/05/18/enable-business-resilience-with-cloud-and-edge-scale-units-in-dynamics-365-supply-chain-management/","openInNewTab":true,"title":"Lees het blogartikel","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Maak de supplychain veerkrachtiger en minimaliseer verstoring in de supplychain"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" digitale tweelingen en digitale draden","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZim?ver=c59e","imageAlt":"Machines in een magazijn. ","imageHeight":596,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Digitale tweelingen en digitale draden","videoHref":"","content":"<p>Maak een digitale versie van dingen, plaatsen, bedrijfsprocessen en mensen uit de echte wereld.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Azure Digital Twins","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Azure Digital Twins","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ontwikkel mogelijkheden voor digitale tweelingen en digitale draden voor je producten en diensten"}],"arialabel":null,"id":"Innovatie in bedrijfswaarde","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN5l?ver=e272","imageAlt":"Iemand buigt zich over een machine en kijkt naar gesimuleerde blauwdrukken. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":12,"name":"Digitale innovatie","videoHref":"","content":"<p>Accelerate innovation by designing, simulating, and validating products through digital twins and manufacturing cloud solutions.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lees het blogartikel “Met digitale tweelingen krijgen fabrikanten een concurrentievoordeel”","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/14/manufacturers-gain-a-competitive-advantage-with-digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Read the blog","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ontwikkel en lever nieuwe producten en diensten"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" activeer digitale verkoop","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSB5?ver=d657","imageAlt":"Een samenvatting van de salesinzichten voor Regina Murphy die in Dynamics 365 wordt weergegeven. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Digitale verkoop","videoHref":"","content":"<p>Laat salesteams nieuwe verkopen snel, voorspelbaar en winstgevend sluiten.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Dynamics 365 Sales","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/sales/overview/","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Dynamics 365 Sales","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stroomlijn salesuitvoering"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" proactieve service","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":16,"name":"Altijd beschikbare service","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNosX","content":"<p>Laat teams serviceverwachtingen overtreffen door serviceproblemen te voorspellen, detecteren en op te lossen voordat je klanten zelfs maar weten dat er een probleem is.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Dynamics 365 Field Service","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/field-service/overview/ ","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Dynamics 365 Field Service","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Krijg inzicht in producten en diensten"}],"arialabel":null,"id":"Maak klanten betrokken","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgE?ver=4fd6","imageAlt":"Iemand in een magazijn houdt een tablet vast en kijkt naar dozen. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":14,"name":"Customer engagement","videoHref":"","content":"<p>Verbeter de klanttevredenheid, betrokkenheid en winstmarge door je marketeers, verkopers en servicemedewerkers te helpen klanten te begrijpen door op afstand en digitaal via meerdere kanalen contact te onderhouden.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lees het blogartikel over innovatie in de servicesuite Dynamics 365-applicaties","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2020/10/06/innovation-on-the-service-suite-of-dynamics-365-applications/","openInNewTab":true,"title":"Lees het blogartikel","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lever effectieve klantresultaten"}],"itemsCount":16}

Bekijk hoe organisaties de productie opnieuw vormgeven

Meer efficiëntie en kostenbesparingen

3M implementeert nieuwe randapparatuur om processen te stroomlijnen en problemen in de productielijn vooraf te herkennen.

Een veiligheidsbewuste cultuur in stand houden

Alcoa vertrouwt op samenwerkingstools om werknemers samen te brengen en het bedrijf 24 uur per dag draaiende te houden, terwijl strikte COVID-19-veiligheidsprotocollen worden gevolgd.

Wereldwijde wateruitdagingen oplossen

Ecolab verzamelt en analyseert enorme hoeveelheden IoT-data om geïnformeerde aanbevelingen te doen en processen te verbeteren, zodat waterproblemen wereldwijd kunnen worden aangepakt.

De staalproductie met data transformeren

Outokumpu is toonaangevend in de digitale transformatie door besluitvorming op basis van data in zijn wereldwijde activiteiten centraal te stellen.

De slimme fabrieken van de toekomst bouwen

Kennametal verhuisde zijn IT- en bedrijfsactiviteiten naar de cloud en omarmde IoT om te moderniseren, de productie in fabrieken te verhogen en zijn klanten betere oplossingen te bieden.

Discover valuable resources

See what you missed at Hannover Messe Digital Edition 2021

Learn about Microsoft Cloud for Manufacturing solutions in this roundtable session with Caglayan Arkan.

De cloud is de aanjager van digitale transformatie in de fabricage.

Transformeer met cloudtechnologieën

Lees een rapport van Frost & Sullivan over hoe producenten de overstap naar de cloud maken om digitale transformatie te stimuleren.

Iemand met PBM bekijkt een tablet.

Monitor proactief op IT- en OT-beveiligingsrisico’s

Learn about general availability of Microsoft Defender for IoT.

Two people standing in front of a piece of machinery and looking at a tablet displaying a part of the machine.

Explore manufacturing insights and solutions from Hannover Messe 2021

Catch up on everything you missed at this year’s digital event.

Honeywell en Microsoft werken samen om de prestaties van gebouwen te optimaliseren

Met applicaties voor predictive maintenance wordt het energieverbruik geoptimaliseerd.

Rockwell Automation en Microsoft vereenvoudigen industriële transformatie

Rand-naar-cloud-oplossingen verbinden teams via een unieke, vertrouwde dataomgeving.

Join us at Microsoft Ignite to learn how to manufacture a resilient future

Discover how Microsoft Cloud for Manufacturing drives productivity and improves security.

PepsiCo werkt met Microsoft samen om de operationele flexibiliteit te verbeteren

De samenwerking zal leiden tot nieuwe innovaties in activiteiten en consumentenervaringen.

Satya Nadella, CEO of Microsoft.

Celebrate Johnson & Johnson’s latest addition to the Global Lighthouse Network

Satya Nadella, CEO, Microsoft, and Alex Gorsky, Chairman and CEO, Johnson & Johnson, discuss how the COVID-19 pandemic has accelerated digital adoption.

Meer informatie over Microsoft-producten voor de productie

Azure

Versnel de modernisering van je slimme fabriek.

Dynamics 365

Lever nieuwe producten, diensten en ervaringen.

HoloLens 2

Ontdek hoe mixed reality de productie transformeert.

Microsoft 365

Je personeel uitrusten en bijscholen.

Microsoft Teams

Geef je eerstelijnsmedewerkers met eenvoudige en veilige oplossingen meer mogelijkheden.

Microsoft Power Platform

Maak intelligente apps en automatiseer processen zonder veel programmeerwerk.

Autonome systemen met AI

Optimaliseer productieprocessen en stimuleer innovatie met Microsoft AI.

Microsoft Cloud for Sustainability

Record, report, and reduce your environmental impact.

Blijf op de hoogte van Microsoft Cloud for Manufacturing