Microsoft Education Transformation Framework voor het basis- en het secundair onderwijs

Een holistische en efficiënte gids waarmee onderwijsbeleidsmakers door de complexe wereld van innovaties kunnen navigeren, mogelijkheden in kaart brengen en een doelgerichte strategie opstellen.

Een holistische werkwijze

Het onderwijs van een kind vereist in zijn totaliteit dat verschillende functies van een school op complexe wijze worden geïntegreerd.Een geslaagde transformatie is holistisch en systeembreed.

Wereldwijde praktijkvoorbeelden

Voorbeelden van wat wel of juist niet werkt, zodat u het pad naar een geslaagde onderwijsinnovatie kunt bewandelen.

Een wetenschappelijke basis

Onderzoek door beleidsmakers en wetenschappers, waarbij innovatieve initiatieven in het onderwijs tot aanzienlijke verbeteringen hebben geleid.

Zo gaat u aan de slag

Bekijk onze gids waarin u leest hoe u met het Microsoft Education Transformation Framework de reis naar effectieve en systeembrede innovaties sneller aflegt.

Lees de snelstartgids (in het Engels)

Leiderschap en beleid

Stuur samen aan op een cultuur van innovatie en leren, met collectieve doelen die alle betrokkenen, leiders en leraren motiveren om verandering te plannen en leiden.

Meer informatie

Lesgeven en leren

Laat alle leerlingen hun potentie bereiken, dankzij een leerlinggerichte werkwijze waarbij alle aspecten van leren en lesgeven onder de loep worden genomen:het curriculum, toetsen, evaluatie, apparatuur en onderwijsruimtes. De nadruk ligt op het begrijpen van en inspelen op de behoeften van alle leerlingen.

Meer informatie

Intelligente omgevingen

Richt veilige locaties in, zowel online als op de school zelf, en optimaliseer met behulp van gegevensanalyses de leerresultaten, zodat u kunt aansturen op efficiënte, responsieve en duurzame processen en toekenning van middelen.

Meer informatie

Leerlingen- en schoolsucces

Breid het draagvlak voor gelijke kansen en een open cultuur uit door te investeren in professionele leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen. Op die manier kunnen leerlingen hun sociaal-emotionele vaardigheden uitbreiden en goed voorbereid worden op de toekomst.

Meer informatie

Zo gaat u aan de slag

Bekijk onze gids waarin u leest hoe u met het Microsoft Education Transformation Framework de reis naar effectieve en systeembrede innovaties sneller aflegt.

Lees de snelstartgids (in het Engels)


Volg deze pagina
Deze pagina delen